🌤️

Chân Phật

🌟 Om guru liansheng siddhi hum!

Chào mừng bạn!

Đây là nơi lưu trữ tổng hợp các kinh, sách, bài giảng, tài liệu, sách nói, sách hình, v.v... của Liên Sinh Hoạt Phật và Chân Phật Tông đã được chuyển Việt ngữ, nhằm thuận lợi cho các đệ tử Chân Phật Tông nói riêng và các độc giả người Việt ở khắp nơi trên thế giới nói chung. Tại đây, bạn có thể tìm đọc bộ sưu tập gần 300 cuốn Văn tập của Tôn sư Lư Thắng Ngạn tràn đầy pháp vị và thi vị, bạn cũng có thể tham khảo các Nghi quỹ tu tập, tranh Thangka, thần chú, phù lục, v.v.... trong dòng phái cùng những tài liệu quý giá khác.

Phân loại các tuyển tập chính như sau:

🌸Giới thiệu🌸Lịch biểu🌸Sách tâm linh🌸Tinh tuyển🌸Chân ngôn thần chú🌸Nghi quỹ tu tập🌸Kinh Luật Luận🌸Hoạt động

Website vẫn còn nhiều thiếu sót và đang trong quá trình hoàn thiện, mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ và gặt hái được nhiều lợi ích! Thân ái!