🌸

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu về Chân Phật Tông cùng các thông tin liên quan
🌷Upala, chúng tôi là ai?💌Đôi điều nhắn gửi📑Cách thức xin quy y và ý nghĩa

Truyền thừa và nhân vật

Truyền thừa, tôn chỉ của Chân Phật Tông🌥️Tổ chức và cơ cấu các vị trí trong Chân Phật Tông🌥️Liên Sinh Hoạt Phật - Lư Thắng Ngạn🌥️Kí sự trưởng thành của Lư Thắng Ngạn🌥️Liên Hoa Đồng Tử "Pháp Tướng Bảo Điển"🌥️Long bào Pháp Vương của Liên Sinh Hoạt Phật bay vào vũ trụ🌥️Tín vật truyền thừa của Liên Sinh Hoạt Phật🌥️Sakya Chứng Không Thượng sư quán đảnh Ngũ Phương Phật🌥️Đạt Tăng Vượng Ba Hoạt Phật của Hồng giáo ca ngợi🌥️Kalu Rinpoche tôn sùng Liên Sinh Hoạt PhậtThượng sư Thích Liên TăngThượng sư Thích Liên Anh

Hoạt động và sự kiện

  • Pháp hội Hộ ma và Quán đảnh
  • Quán đảnh và gia trì từ xa
  • Sinh cơ
  • Đồng tu trực tuyến

Địa điểm và tổ chức

⛩️Đài Loan Lôi Tạng Tự⛩️Seattle Lôi Tạng Tự⛩️Cầu Vồng Lôi Tạng Tự⛩️Bạch Vân Lôi Tạng Tự⛩️Pháp Hoa Đường

Mạng lưới trực tuyến toàn cầu

  • Chân Phật Toàn Cầu
  • Chân Phật Bát Nhã Tạng
  • Chân Phật Báo

Dành cho cộng đồng người Việt

Liên hệ và cộng tác

⁉️Sử dụng bản văn từ Upala