🌸

Tinh tuyển

Tinh tuyển

Các bài giảng và tư liệu quý

Giới thiệu về Bổn tôn và pháp tu

📑Đại Tùy Cầu Bồ Tát - Pháp tướng và khẩu quyết📑Cát Tường Thiên Nữ - Mộng thị pháp📑Pháp Kalachakra - Thời Luân Kim Cang📑Pháp thoại về Diêu Trì Kim Mẫu📑Long Vương Bồ Tát, bảo bình và diệu dụng📑Ngũ Phương Phật📑Ngũ Sắc Bất Động Minh Vương📑Pháp Bát bất quán không của Tam Luận tông📑Lục táo ấn📑Giới thiệu ngắn về 21 Độ Mẫu📑Giới thiệu Thánh Quan Âm đệ nhất phú hào pháp📑Đoạn trừ lục đạo tập khí📑Trung ấm thành tựu pháp📑Pháp thổ khí thành Phật📑Pháp hội mùa xuân và pháp bí mật Thất Nhãn Phật Mẫu thiên nhãn thông📑Quang uẩn thiên thức pháp📑Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang toàn thân là mắt📑Giới thiệu Bất Động Minh Vương pháp📑Thất Phật Dược Sư ngũ đàn pháp📑Đại bạch hào quang ấn

Giới thiệu về pháp khí

📑Tấm màn Man Thiên Hoa Cái - Kiết giới hộ thân📑Phù Đại Phúc Kim Cang - Ban tài bảo🔥Tiền giấy Chân Phật Tông

Bản văn hữu ích

📑Bảy quy y📑Tầm quan trọng của Hộ pháp📑Chân đế của xuất gia📑Trách nhiệm và nghĩa vụ của pháp sư xuất gia dưới Chân Phật Tông📑Đắc đại pháp xuất gia là điều vui mừng nhất trong cuộc đời📑Ý nghĩa tượng trưng của cúng phẩm Hộ Ma📑Pháp duyên và mật yếu📑Khai thị của PS (nay là TS) Liên Anh tại Chân Độ Lôi Tạng Tự📑Minh chứng Chân Phật Tông là chính pháp📑Lưu ý của Chân Phật Tông về trị liệu tâm linh📑Bí mật của minh tâm📑Bí mật của kiến tính🔥Tự scan và in lại tiền giấy Chân Phật để dùng được không?