🌸

Chân ngôn thần chú

Tổng tập chân ngôn - thần chú

Chân ngôn - thần chú Chân Phật Mật Pháp

Ghi chú: Mỗi thần chú vốn có nhiều phiên bản tụng niệm, bao gồm Phạn ngữ hoặc Tạng ngữ (cũng có vô số khẩu âm Phạn ngữ cùng Tạng ngữ). Trong Mật giáo, thần lực của câu chú tới từ sự lặp lại chính xác khẩu âm địa phương của vị Thầy trao truyền câu chú (cùng sự gia trì, quán đảnh và tu trì của bản thân). Thần chú ở đây được phiên âm Việt hóa theo khẩu âm của chính Sư Tôn khi đọc hoặc ghi chép câu chú đó.

📑Nguyệt Quang Bồ Tát trừ bệnh chú📑Nhật Quang Bồ Tát tránh ma chú📑Cửu tự chân ngôn pháp📑Cam lộ thủy chân ngôn📑An thổ địa chân ngôn📑Kim cang hỏa thần chú📑Quang minh chân ngôn📑Vũ bảo đà-la-ni - Vasudhara Mantra📑Chân ngôn Cọc kim cang📑Cam Lộ Minh Vương chú và thủ ấn📑Phẫn nộ tôn Bách tự minh chú📑Phật thuyết An trạch đà-la-ni chú kinh📑Chú Thái Tuế📑Thập địa Bồ Tát hộ thân kim cang chú📑Đại luân nhất tự đà-la-ni chú📑Nhất tự kim luân Phật đỉnh pháp📑Nhất tự thanh tịnh chú pháp📑Thất Phật diệt tội chân ngôn thủ hộ pháp📑Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương tâm chú📑Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương chân ngôn📑Tam muội da giới chân ngôn📑Chú Đại bi và pháp gia trì nước📑Bất Không Mani cúng dường chân ngôn📑Tam tự minh và Kim cang tụng📑Như Ý Luân Quán Tự Tại Bồ Tát 📑Trường Thọ Tam Tôn tâm chú📑Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni pháp📑Cam Lộ Quân Đồ Lợi chân ngôn 📑Kim cang thọ mệnh chân ngôn