⛩️

Đài Loan Lôi Tạng Tự

Đài Loan Lôi Tạng Tự

Đài Loan Lôi Tạng Tự là ngôi chùa Lôi Tạng Tự Chân Phật Tông lớn nhất tại Đài Loan, ngụ trên đỉnh núi Hổ tại huyện Nam Đầu, thành phố Đài Trung. Ngôi chùa này là nơi diễn ra các buổi pháp hội lớn do đích thân Liên Sinh Hoạt Phật và các vị Thượng sư khác chủ trì với hàng vạn tín chúng tham dự.

Toàn cảnh Đài Loan Lôi Tạng Tự (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)
Toàn cảnh Đài Loan Lôi Tạng Tự (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)
Quang cảnh một buổi lễ Hộ Ma tại Đài Loan Lôi Tạng Tự (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)
Quang cảnh một buổi lễ Hộ Ma tại Đài Loan Lôi Tạng Tự (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)
Quang cảnh một buổi lễ Hộ Ma tại Đài Loan Lôi Tạng Tự (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)
Quang cảnh một buổi lễ Hộ Ma tại Đài Loan Lôi Tạng Tự (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)
Quang cảnh một buổi lễ Hộ Ma tại Đài Loan Lôi Tạng Tự (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)
Quang cảnh một buổi lễ Hộ Ma tại Đài Loan Lôi Tạng Tự (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)
Điện Tây phương Tam Thánh - Lầu 2 tại Đài Loan Lôi Tạng Tự. (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)
Điện Tây phương Tam Thánh - Lầu 2 tại Đài Loan Lôi Tạng Tự. (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)

Nằm trong quần thể Đài Loan Lôi Tạng Tự, trên ngọn núi cao hơn phía sau lưng chùa, là điện thờ Diêu Trì Kim Mẫu. Diêu Trì Kim Mẫu là một trong những vị Bổn tôn của Liên Sinh Hoạt Phật, vị Tiên Vương mà Liên Sinh Hoạt Phật cả đời một lòng tôn sùng kính ngưỡng.

Điện Kim Mẫu trên đỉnh ngọn núi phía sau lưng Đài Loan Lôi Tạng Tự. (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)
Điện Kim Mẫu trên đỉnh ngọn núi phía sau lưng Đài Loan Lôi Tạng Tự. (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp.)

Trên ngọn núi phía trước Đài Loan Lôi Tạng Tự là tháp Phật Đảnh Tôn Thắng trang nghiêm. Nơi đây, bạn có thể ngắm tháp, chiêm ngưỡng toàn cảnh Đài Loan Lôi Tạng Tự, và rất nhiều Phật tử thường nhiễu quanh ngôi tháp linh thiêng này.

Tháp Tôn Thắng Phật Mẫu (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp)
Tháp Tôn Thắng Phật Mẫu (Ảnh: Đài Loan Lôi Tạng Tự cung cấp)

Thông tin liên lạc của Đài Loan Lôi Tạng Tự

台灣雷藏寺 Taiwan Lei Tsang Temple 54264 南投縣草屯鎮山腳里蓮生巷100號 No. 100, LianSheng Lane, Shanjiao Village, Tsao-Tun Township, Nantou County, Taiwan, 54264, R.O.C. [Số 100, đường Liên Sinh, thôn Sơn Cước, trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu, Đài Loan ROC 54254] 電話 [Điện thoại]: +886-49-2312992 傳真 Fax:+886-49-2350801 Email: [email protected] Website: https://tbsec.org/ Facebook: https://www.facebook.com/台灣雷藏寺httpstbsecorg-414354695424437