🌥️

Kalu Rinpoche tôn sùng Liên Sinh Hoạt Phật

Kalu Rinpoche (Nguồn ảnh: Internet)
Kalu Rinpoche (Nguồn ảnh: Internet)

Kalu Rinpoche tôn sùng Liên Sinh Hoạt Phật

Ngày 07/01/1989, Kalu Rinpoche của Bạch giáo tôn sùng Liên Sinh Hoạt Phật.

Kalu Rinpoche - vị Thượng sư thực tu thành tựu cao nhất của Phật giáo Tây Tạng, vào ngày 7/1/1989 đã gửi đến Liên Sinh Hoạt Phật một bức thư và ba món quà, ba món quà này như sau:

(1) Một bức pháp tướng được Kalu Rinpoche đích thân ký tên.

(2) Một chiếc khăn khata.

(3) Một tấm ảnh chụp Kalu Rinpoche thân tình nâng bức pháp tướng của Liên Sinh Hoạt Phật.

Nay xin thuật lại nội dung của bức thư như sau:

(1) Chúng ta nhận thức rõ về nhau.

(2) Liên Sinh Hoạt Phật là vị thành tựu giả cao nhất thực tu Mật pháp, dùng tiếng Hoa để hoằng pháp độ chúng sinh.

(3) Không có những cuốn sách hoằng pháp của Liên Sinh Hoạt Phật thì việc phát huy Mật tông trên toàn thế giới không thể lan truyền với tốc độ nhanh như vậy, chúng sinh vô cùng may mắn.

Dưới bầu trời này đã xuất hiện một vị Thượng sư hoàn mỹ như vậy. Người đời cần nghiêm túc tôn sư, trọng pháp, thực tu, Mật pháp của Liên Sinh Hoạt Phật nhất định có thể khiến con người có thành tựu lớn.

(4) Tôi (Kalu Rinpoche) hai tay nâng tấm ảnh của Liên Sinh Hoạt Phật, là vì tôn sùng Liên Sinh Hoạt Phật, cho nên giống như sự tôn kính đưa hai tay cúng Phật.

(5) Tôi (Kalu Rinpoche) sẽ tự mình ký tên lên bức pháp tướng và khăn khata, kèm thêm cả tấm ảnh chụp hai tay nâng ảnh pháp tướng của Liên Sinh Hoạt Phật, để dâng tặng Liên Sinh Hoạt Phật, chúc phúc Liên Sinh Hoạt Phật, Hoạt Phật vĩnh viễn trụ nhân gian, vĩnh viễn không nhập niết bàn, vĩnh viễn trường thọ.