⛩️

Seattle Lôi Tạng Tự

Seattle Lôi Tạng Tự

Seattle Lôi Tạng Tự là Chùa Tổ của Chân Phật Tông, hoàn thành xây dựng vào năm 1985 tại thành phố Seattle, bang Washington, Hoa Kì.

Seattle Lôi Tạng Tự cùng với Cầu Vồng Lôi Tạng Tự là hai ngôi chùa Lôi Tạng Tự chính của Chân Phật Tông tại nước Mĩ.

(Ảnh: Seattle Lôi Tạng Tự cung cấp)
(Ảnh: Seattle Lôi Tạng Tự cung cấp)

image

Địa chỉ liên lạc của Seattle Lôi Tạng Tự

西雅圖雷藏寺 Ling Shen Ching Tze Temple 17012 NE 40th Court Redmond, WA 98052-5491, U.S.A. Website: https://www.tbsseattle.org/ Email: [email protected] Tel: (425) 882-0916 Fax: (425) 883-7360 Facebook: https://www.facebook.com/tbsseattle.org/?ref=page_internal