📙

Diêu Trì Kim Mẫu dưỡng chính chân kinh

image

Diêu Trì Kim Mẫu dưỡng chính chân kinh

Bản tiếng Trung theo Mạng Chân Phật Toàn Cầu TBSN Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Phần 1: Niệm chú thanh tịnh:

Tịnh khẩu: Ôm xiêu-li xiêu-li ma-ha xiêu-li xiêu-xiêu-li sô-ha. Tịnh thân: Ôm xiêu-tô-li xiêu-tô-li xiêu-mô-li xiêu-mô-li sô-ha. Tịnh ý: Ôm wa-zư-la đam hơ-hơ hùm. An Thổ Địa chân ngôn: Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wấy sô-ha.

Phần 2: Diêu Trì Kim Mẫu Dưỡng Chính Chân Kinh

Cung thỉnh

Vô Cực Diêu Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu bảo cáo. Chí tâm quy mệnh lễ. (3 lần)

Thiên địa khai thái. Vô Cực Thánh Mẫu. Long Hoa thắng hội yến tiệc Diêu Trì. Vạn linh thống lĩnh truyền giáo chỉ. Chư Tiên hiến thọ. Chư Thánh chúc rượu. Công cao đức trọng. Điều phối quyền hành. Tiên chủ Đạo tông. Ba nghìn thị nữ. Sinh hoàng tấu lên thiên nhạc [sinh hoàng: một dụng cụ âm nhạc như chiếc khèn]. Bàn đào trăm năm [bàn đào: loại đào dẹt, trong truyền thuyết đây là loại đào dành cho thần tiên]. Mở linh viên kim bích. Cứu khổ nạn chúng sinh. Rắc cam lộ xuống cõi trần. Đại bi đại nguyện. Đại thánh đại từ. Vô Cực Diêu Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu Đại Thiên Tôn. (Xưng danh hiệu 3 lần, khấu đầu 12 lạy.)

Khai kinh kệ

Nhất khí khai thiên địa. Nay đã sáu vạn năm. Mây mưa cùng sương gió. Cỏ cây cùng núi sông. Đạo khí đều thấm đẫm. Thần quang chiếu khắp nơi. Người tu được chính pháp. Tự đắc thành Chân Tiên.

Chương 1: Tu thân

Dưỡng tính tu thân, là điều căn bản của con người. Chính tâm thành ý, là cái gốc sâu xa của ta. Mọi động tĩnh cần thường xuyên kiểm điểm, tu trì hành vi mỗi ngày. Công ơn cha mẹ lớn như trời đất, cần hiếu thuận không được thiếu sót. Tổ tiên ban lộc cho con cháu, cần tôn kính không được thất lễ. Biết nghĩ về nguồn cội, bản thân chịu trách nhiệm báo đáp. Có thể sửa chữa lỗi sai, cần tu công đức. Rời khỏi con đường mê lầm, đi vào con đường giác ngộ. Lên được bến bờ bên kia, tiến vào cánh cửa tính Không. Khóa chặt tâm ngựa ý vượn, như như bất động. Luyện cho chân linh chính khí, luôn luôn thường tồn. Ba thứ quý giá tinh, khí, thần cần giữ lâu dài. Thất tình lục dục yêu ghét ham muốn cần diệt trừ vĩnh viễn. Bồi dưỡng bát đức, tôn trọng Thánh hiền. Gìn giữ tam cương, trị quốc trị gia. Trên hiểu đạo trời có đức hiếu sinh, dưới xót thương sinh mệnh vạn vật mà đừng sát hại. Học sự khiêm tốn của quân tử, luôn thận trọng cần cù. Pháp của Thánh nhân cần cung kính cẩn thận, kiến tính minh tâm. Thấy sắc đẹp như thấy hổ dữ, có được đức hạnh tài năng cũng như có được kho báu quý giá. Không ham phú quý, cần phải biết Sắc là Không, Không là Sắc,. Trong cảnh nghèo khó cũng nên vui vẻ, cần biết không thể thật sự có được cái gì, Có cũng là Không. Nhà giàu cần giúp đỡ người thân, có tài đức cần giáo hóa những người ngu muội. Tích lũy đạo đức vô hình, tu luyện tinh thần bất lão. Rời xa con đường mê lầm, tự đắc tai tiêu họa diệt. Tâm gần chính đạo, sẽ được quỷ thần nể phục ngưỡng mộ. Phát đại từ bi, cứu người cứu ta, tạo lập thiện nguyện lớn, cứu giúp người nghèo khổ. Luyện đạo thành chân, trên báo bốn ơn sâu. Siêu phàm nhập Thánh, dưới giúp khổ tam đồ. Lấy nhân đức làm điều quý giá nhất của bản thân, lấy từ bi làm đại cương của Phật. Tâm trong veo như trăng dưới nước, tỏa sáng phá tan u tối. Tính sáng sủa như những vì sao mới có thể uyên bác thông thiên đạt địa. Tu nhiều âm đức, để lại phúc ấm cho cháu con. Tích lũy thiện nhân, công đức hồi hướng siêu độ tổ tông. Giúp tăng nhân quảng truyền đạo pháp, tự nhiên kết duyên cửa Phật. Lễ Phật tham thiền, xứng đáng chứng ngộ bảo địa.

Chương 2: Tham huyền luyện đạo

Con người là linh của vạn vật, cần biết học đạo. Tâm làm chủ thân này, phải ngộ ra điều ấy mà tìm hiểu sâu xa. Thân người quý giá, quý ở chỗ biết tu. Thiên tính tròn sáng, sáng ở chỗ biết hiểu. Thường thanh thường tịnh, tự thấy được bản ngã Như Lai. Không thấy không nghe, cần phải quên sắc tướng thân người. Loại bỏ bốn tướng để nhập hư vô. Chấm dứt ba tâm quy về thanh tịnh. Tính mệnh song tu, ngoại công đầy đủ mà nội quả viên mãn. Tinh thần cùng luyện, đại lạc thơm mà chân đan kết. Luyện khí thuần dương, khí hóa thành thần. Nung đan bất lão, đan thành làm Phật. Quên hết hoàn cảnh, như si như say. Tâm thân đều định, như có như không. Mài kiếm trí huệ để thường sắc bén, chém đứt tình dục. Lau dọn tâm linh để không cáu bẩn, chiếu hiện sao trời. Ở cõi trần, đừng mang theo cái nhà lục căn. Xuất thế gian, đừng dắt theo cái lưới ngũ uẩn. Sống ở nơi phúc địa động thiên, tiêu dao tự tại. Đi đến tận cùng huyền môn đạo cảnh, cảnh tượng thanh tịnh đẹp đẽ. Từ đây thoát con đường luân hồi, theo đó bước ra khỏi cánh cửa sinh tử.

Chương 3: Siêu phàm nhập Thánh

Hồng trần cuồn cuộn, chôn vùi bao kẻ tục tử. Ô trọc sóng xô, trầm luân vô số phàm phu. Vạn kiếp luân hồi, vẫn chẳng thể phản bản hoàn nguyên. Đời này đọa lạc, sao có thể lìa trần xuất thế. Muốn lên núi Tiên, cần biết tìm sự buông bỏ chân thực. Muốn về đạo cảnh, cần luôn thành thật loại bỏ hoang tưởng. Tìm kiếm đại đạo tiên thiên vốn có, khám phá đạo lý chân thực trường tồn. Một lòng thanh tịnh, quét sạch tình duyên đừng mê muội. Loại bỏ ngũ uẩn, tu tính mệnh đến vô cùng. Nếu không đắc trí huệ vẹn toàn thì cũng đắc thân tâm an lạc. Công phu đạt đến trình độ, tự đặt tên mình trong hàng ngũ thần tiên. Tu được huyền diệu, sẽ chứng được quả thiên cung. Bước vào pháp môn Đại thừa, cửa mở ra phương tiện. Đi trên Thánh đạo trung dung, đường mở ra khang trang. Độ chúng sinh trong biển khổ, thoát khỏi vạn kiếp lạc đường. Một lòng từ bi, tế tử siêu sinh. Công đức trường tồn, sánh ngang trời đất. Vui niềm vui chốn linh sơn, nhàn cái nhàn nơi tịnh thổ.

Chương 4: Phản bản hoàn nguyên

Đạo tồn tại trong đạo đức đời sống. Không giữ được đạo thì chẳng có gì mà tu. Lúc thiền ngộ, minh tâm tính. Có thể ngộ, tự đắc thiền. Thiên đạo ích khiêm, khiêm tốn tự nhiên hưởng lợi. Nhân tình hại mãn, tự mãn tự chiêu tổn hại. Bỏ ý tham lam, không sân không hận. Cái tâm chấp giới, chớ muội chớ mê. Giữ tâm bình đẳng, luôn luôn độ lượng ung dung. Hồi tính viên minh, nơi nơi tinh thần thư thái. Không vì của cải mà say đắm, không vì tình duyên mà loạn chí. Sảy chân sẽ thành nỗi ân hận nghìn năm, quay đầu sẽ là may mắn ba đời. Tồn tại trên đời, phải sớm tu chân học đạo. Sống tại nhân gian, đừng muộn dốc hết sức mình. Pháp tĩnh thần, thử quán nước lặng mây dừng. Công dưỡng khí, cần xem linh quy dã hạc. Bắt chước giữ thần giữ khí, đồng thời quên hết ưu phiền. Thân dù ở trần gian, nhưng bụi trần không nhiễm. Tâm có thể thoát tục, và tục chẳng thể xâm nhập. Tinh khí thần, ba thứ căn bản phải giữ vững chắc. Thân tâm ý, trăm thứ dơ bẩn phải quét sạch tinh. Trên quan sát diều hâu bay, tinh thần hoạt bát. Dưới xem nước sâu cá nhảy, linh tính tiêu dao. Điều hòa hai khí, âm dương trong thân luôn hòa hợp. Nhất linh tự tại, trí huệ trong tâm chẳng xa rời. Sắc tướng đều không, tự thấy Như Lai bản tính. Tình duyên hết rồi, có thể quay về tự tại Linh Sơn.

Chương 5: Xuất mê nhập ngộ

Khổ hải mênh mông, khuyên người quay đầu là bờ. Mê lộ mờ mịt, dựa vào ai để rút chân thoát ra. Trong ánh điện lửa đá, bể dâu đã mấy lần biến đổi. Trong sương sớm mùa xuân, tháng năm cũng đã đổi thay. Sinh tử khép lại, người nào có thể thoát ra. Con đường luân hồi, mấy ai có thể rời khỏi. Đại đạo không tu, nghìn đời chịu nạn. Huyền môn không vào, vạn kiếp lang thang. Mong muốn xuất mê nhập ngộ, cần phải tu trì tâm tính. Nếu muốn thoát tục siêu phàm, cần phải cắt đứt tình duyên. Buông bỏ thân giả mà luyện pháp thân, duy trì chân tính mà tu thiên tính. Cửa vào hiếm khi phẳng lặng, không thấy nghe ở thanh sắc. Con đường đạo lý huyền diệu, đắc tự tại vì tiêu dao. Nhất linh giữ nơi vũ trụ, vạn vật nhỏ như vi trần. Cần hiểu sắc thân là huyễn, tâm ngộ chân không. Đừng nên mê đắm trọc thế, chí tu đại đạo.

Thu kinh kệ

Tụng dưỡng chính chân kính. Quần sinh được khai sáng. Tu tâm sáng đại đạo. Luyện tính ngộ huyền công. Mạt kiếp độ bách tính. Chân thành tạo hóa thông. Con thuyền vượt biển khổ. Ơn phổ tế vô cùng.

Kết thúc kinh kệ

Chân kinh giác thế. Dưỡng chính khai mông. Quần sinh học đạo ngộ tu công. Nhất khiếu tự nhiên thông. Con thuyền từ bi trên biển khổ. Trong ánh sáng ân từ phổ chiếu.

Vô Cực Diêu Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu Đại Thiên Tôn. (Xưng danh hiệu 3 lần, khấu đầu 12 lạy.)

Diêu Trì Kim Mẫu Dưỡng Chính Chân Kinh.

(Hết)