📑

Ba thức kim cang quyền pháp

Ba thức kim cang quyền pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Không cần quán đảnh, nhận gia trì là được.

Sư Tôn truyền thụ tâm yếu khẩu quyết

Ba thức kim cang quyền để nâng minh điểm bay qua núi Tu Di.

A. Tư thế đứng: hai chân mở ra rộng bằng vai, gập bụng, mặt cúi xuống, lòng bàn tay phải úp vào đầu gối trái, lòng bàn tay trái úp vào đầu gối phải. Xoay đầu sang trái nói một tiếng “Hum” dài, sau đó quay đầu sang phải nói một tiếng “Hum” dài. Cuối cùng ngửa đầu lên cúi đầu xuống nói mười lần tiếng “Hum” ngắn, tức là mười tiếng “Hum”ngắn. Tổng cộng bên trái bên phải nói hai tiếng “Hum” dài, ngửa lên cúi xuống nói mười tiếng “Hum” ngắn.

B. Tư thế quỳ: gập bụng, mặt cúi xuống dưới, hai tay vươn ra trước, lòng bàn tay đặt trên mặt đất. Đầu quay sang trái nói một tiếng “Hum” dài, lại quay đầu sang phải nói một tiếng “Hum” dài, cuối cùng ngửa đầu lên trên nói tiếng “Hum” ngắn mười lần, tức là nói mười tiếng “Hum” ngắn. Tổng cộng bên trái bên phải nói hai tiếng “Hum” dài, ngửa lên cúi xuống nói mười tiếng “Hum” ngắn.

C. Tư thế ngồi: gập bụng, mặt cúi xuống, hai tay vươn ra phía trước, lòng bàn tay đặt trên mặt đất. Đầu quay sang trái nói một tiếng “Hum” dài, lại quay đầu sang phải nói một tiếng “Hum” dài, cuối cùng ngẩng đầu lên nói tiếng “Hum” ngắn mười lần, tức là mười tiếng “Hum” ngắn. Tổng cộng bên trái bên phải nói hai tiếng “Hum” dài, ngửa lên cúi xuống nói mười tiếng “Hum” ngắn.