📑

Bạch Độ Mẫu kiện khang pháp

Bạch Độ Mẫu kiện khang pháp

Sau buổi Hộ Ma, Thánh Tôn đã truyền Bạch Độ Mẫu kiện khang pháp.

Bạch Độ Mẫu tâm chú: Ôm ben-za gu-ru ya sô-ha.

Bạch Độ Mẫu thủ ấn:

1. Hai tay đan nội phộc, ngón giữa dựng thẳng chạm vào nhau, ngón trỏ dựng thẳng mở ra hai bên, hai ngón cái khẽ đè lên hai ngón áp út. Giữ ấn trước ngực.

2. Thủ ấn này giống với thủ ấn của Kim Mẫu và các Không Hành Mẫu.

3. Khẩu quyết triệu thỉnh: hai ngón giữa phải xoa vào nhau ba lần thì có thể làm xúc động tâm của Bạch Độ Mẫu, khiến ngài giáng xuống.

Quán tưởng:

Bạch Độ Mẫu hạ giáng, trụ trên đỉnh đầu hành giả, ngồi trên hoa sen màu trắng. Cuống của hoa sen cắm vào lỗ đỉnh đầu và trung mạch của hành giả, đồng thời nhỏ xuống cam lộ màu trắng, tưới đẫm lục phủ ngũ tạng, sau đó chảy đến những chỗ đau bệnh, khiến cho nghiệp màu đen từ ngón tay ngón chân và các lỗ chân lông thoát ra, toàn thân biến thành cam lộ màu trắng. Như vậy có thể tiêu trừ mọi bệnh tật và nghiệp chướng, thân thể được khỏe mạnh, trường thọ, thanh tịnh, tự tại.

Sư Tôn truyền tâm yếu khẩu quyết tu pháp

Tu Bạch Độ Mẫu kiện khang pháp, bạn phải quán tưởng Bạch Độ Mẫu trụ đỉnh đầu, chữ “Pang” biến thành hoa sen màu trắng, chữ “Tang” biến thành Bạch Độ Mẫu. “Cha. Hum. Ban”, ngài trụ trên đỉnh đầu của bạn, cuống của hoa sen cắm vào lỗ đỉnh đầu, từng giọt từng giọt cam lộ màu trắng, là thuốc pháp màu trắng, chỗ nào trong người bạn có bệnh thì thuốc sẽ nhỏ đến đó. Tim bạn có bệnh thì cam lộ nhỏ đến tim bạn, bạn quán tưởng cam lộ đi vào trong tim bạn, quán tưởng cam lộ tuần hoàn ở bên trong người bạn, quán tưởng nó ở trong tim, gan, lá lách, phổi, thận, ở chỗ nào có bệnh thì cam lộ màu trắng sẽ chảy đến chỗ đó.

Mỗi lần làm quán tưởng của ngài thì niệm chú của ngài: “Ôm ta-rê tu-ta-rê tu-rê sô-ha. Ôm ben-za gu-ru ya sô-ha.” Trì chú của ngài, quán tưởng Bạch Độ Mẫu trụ đỉnh, cam lộ màu trắng chảy đến các nơi có bệnh, pháp nhũ đầy ắp toàn thân bạn, trong một cái búng tay, thân thể bạn đã biến thành Bạch Độ Mẫu. Khi bạn ngồi thiền, bạn hãy biến thành Bạch Độ Mẫu. Bản thân Bạch Độ Mẫu vô cùng trẻ trung và tràn trề sức khỏe, ngài có thể ban cho bạn trường thọ, trường thọ đại diện cho sức khỏe, sống lâu khỏe mạnh.