📑

Pháp dừng mưa, pháp cầu mưa

Pháp dừng mưa, pháp cầu mưa

Chân Phật Tông thông báo pháp vụ.

Pháp dừng mưa và pháp cầu mưa

Tông pháp tự - Thông báo số 0009 về Mật pháp.

Ngày 13/07/2020 tại văn phòng Tông Ủy Hội ở Seattle, để ứng phó với lũ lụt do mưa lớn có tính khu vực và hạn hán do thời tiết cực đoan, Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Pháp Vương đã từ bi truyền thụ pháp dừng mưa, pháp cầu mưa. Chỉ thị như sau:

Pháp dừng mưa: nếu mưa không ngừng tạo thành lũ lụt, trình tự nghi quỹ như sau: 1. Chuẩn bị ba trắng (sữa tươi, phô-mai, sữa chua), bỏ thêm đất sét, vê thành 108 viên tròn. 2. Lấy một bộ quần áo của người chết đã từng mặc, hành giả ngồi trên bộ quần áo này. Niệm tụng chú dừng mưa: ”Ôm na-ga ga-la ga-la pa rư yi xia-ya pây pây pây.” Với mỗi một viên đất sét thì niệm 108 biến chú dừng mưa. 3. Niệm chú xong, ở nơi bị lũ lụt, lấy 108 viên đất sét ra ném về năm hướng đông tây nam bắc và ở giữa, Long Vương sẽ bỏ đi (bởi vì thổ khắc thủy), mưa sẽ dừng.

Pháp cầu mưa: nếu hạn hán lâu ngày không mưa, khu vực khô cạn, trình tự nghi quỹ như sau: 1. Chuẩn bị ba trắng (sữa tươi, phô-mai, sữa chua), bỏ thêm bột mì, vê thành 108 viên tròn. 2. Lấy một bộ quần áo của người chết đã từng mặc, hành giả ngồi trên bộ quần áo này. Niệm tụng chú cầu mưa: ”Ôm na-ga ga-la ga-la pa rư yi xia-ya sô-ha.” Mỗi một viên bột mì niệm 108 biến chú cầu mưa. 3. Niệm chú xong, đem 108 viên bột mì để vào trong hồ, biển, sông, suối ở địa phương đó, nếu không có những nơi có nước kể trên thì bỏ vào trong giếng nước lớn nhất ở địa phương, trời sẽ đổ mưa.

Chú thích: Liên Sinh Pháp Vương chỉ thị như sau: 1. Các đệ tử có thể cầu quán đảnh từ xa pháp dừng mưa và pháp cầu mưa như ở trên. 2. Mỗi một viên nặn thành kích cỡ tròn khoảng 2cm. 3. Trong pháp dừng mưa, ném các viên đất lên không về bốn hướng và ở giữa, có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi ném hết thì thôi. Không cần phải thuận theo chiều kim đồng hồ để ném về các hướng.

Tông Ủy Hội Chân Phật Tông Thế Giới kính báo. Thời gian: 14/07/2020.