📑

Phương thức thờ Địa Thần (Thổ Địa Công Công)

Phương thức thờ Địa Thần (Thổ Địa Công Công)

🌟Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn truyền thụ phương thức thờ Thần Thổ Địa như sau:

  1. Thời gian: Sau 12 giờ trưa, vì Địa Thần thuộc về các thần cõi âm.
  2. Địa điểm: Bày bàn thờ ở trong bếp hướng về bếp lửa, hoặc bày ở cửa gần đường chính, quay lưng ra đường chính quay mặt vào phía trong, cúng phẩm phải bày ở bên trong.
  3. Cúng phẩm: Cơm, thịt (có thể chuẩn bị đùi gà hoặc mấy miếng thịt lợn, món mặn), 3 chén rượu và tiền vàng mã, hương, tùy theo khả năng mà sắm đồ cúng, tâm thành tắc linh.
  4. Triệu thỉnh: Tất cả như nghĩa, kiền thành niệm An Thổ Địa chân ngôn (Namo samanta buddhanam om duru duru devi soha) 3 biến, sau đó chân trái dậm “bịch” xuống đất một cái, gõ vào cửa của Địa Thần.
  5. Cầu khấn: Đệ tử ABC xin dâng món ngon rượu thơm, cung thỉnh Địa Thần hưởng dụng, thỉnh cầu Địa Thần phù hộ cho đệ tử và gia đình bình an, thân tâm khỏe mạnh, gặp dữ hóa lành. (Lời khấn này có tính chất tham khảo, có thể linh hoạt thay đổi tùy theo tình hình của cá nhân.)
  6. Tiễn Thần: Rượu sau khi cúng ba tuần hương có thể đổ vào cỏ khô hoặc tiền xu, hỏi Địa Thần đã hưởng dụng xong hay chưa? Nếu hưởng dụng xong rồi thì có thể niệm thêm 7 biến chú vãng sinh, sau đó đốt tiền vàng, làm như vậy thì âm dương đều có lợi, cát tường viên mãn.

📆Chọn ngày cúng Địa Thần: ngày mồng 1, 2 hoặc 15, 16 âm lịch đều được, có thể tự mình quyết định, khi Địa Thần đã quen được cúng vào thời gian đó thì sẽ tự động đến ngày giờ sẽ đến.

Độc giả có duyên y theo pháp này mà làm, chắc chắn gia đình viên mãn, thân thể khỏe mạnh, tài vận hanh thông, nếu có thể phát tâm học Phật tu hành thì đương nhiên tất cả sẽ cát tường viên mãn.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💖Om guru liansheng siddhi hum💖