📙

Sổ tay quán tưởng cho hành giả

Sổ tay quán tưởng cho hành giả

Văn tập số: 600 Xuất bản năm: N/A Tác giả: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Lời mở đầu - Quán tưởng

(Lời biên tập)

Trong nghi quỹ tu trì Mật pháp cần có các yếu tố là thủ ấn, trì chú, quán tưởng, nhập Tam Ma Địa. Trong đó, dùng thủ ấn để làm thanh tịnh thân, trì chú để làm thanh tịnh khẩu, quán tưởng để làm thanh tịnh ý, những việc này giúp hành giả có thể đạt đến cảnh giới hợp nhất với Phật. Tuy nhiên, sự quán tưởng thì không có cách nào để cụ thể được, khiến cho hành giả trong quá trình tu pháp sẽ trải qua một giai đoạn tương đối mơ hồ, nghi hoặc. Do vậy, Bát Nhã Tạng đã thành lập một nhóm, dựa theo khẩu quyết về "quán tưởng" mà Căn bản Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật truyền dạy, sử dụng công nghệ hoạt hình để hỗ trợ thêm vào sự chỉ dẫn của Thượng sư. Sau khi được Căn bản Thượng sư xác nhận, chúng tôi đã làm xong video quán tưởng, hy vọng sẽ có lợi ích cho hành giả.   Tổ chức văn hóa và giáo dục Chân Phật Bát Nhã Tạng.

1-1. Bài giảng Quán tưởng Quán đảnh hư không truyền thừa Chân Phật Tông

Liên Sinh Hoạt Phật truyền dạy cách quán tưởng quán đảnh hư không truyền thừa Chân Phật Tông Trích lời giảng pháp khai thị trong buổi khai quang an tọa ngày 9/10/2011 tại Mỹ (Liên Ngạn Lôi Tạng Tự)  

Dòng truyền thừa Chân Phật Tông của chúng ta, nếu như ở tại hư không giới, thì đó chính là Đại Nhật Như Lai - Phật Nhãn Phật Mẫu - A Di Đà Phật - Liên Hoa Đồng Tử - Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Nếu các bạn muốn đạt được pháp lưu của dòng truyền thừa này, bạn buộc phải quán tưởng nhiều vị như vậy. Lư Sư Tôn ở tư thế ngồi, trên đầu ngài là Liên Hoa Đồng Tử, ở trên nữa chính là A Di Đà Phật, ở trên nữa chính là Phật Nhãn Phật Mẫu, ở trên nữa chính là Đại Nhật Như Lai. Do vậy bạn có thể quán tưởng một vòng tròn, ở trong vòng tròn này chính là nguyệt luân, ngồi ở giữa nguyệt luân chính là Đại Nhật Như Lai. Thêm một nguyệt luân ở dưới, ngồi ở giữa nguyệt luân này chính là Phật Nhãn Phật Mẫu. Thêm một nguyệt luân ở dưới nữa, ngồi ở giữa nguyệt luân này chính là A Di Đà Phật. Thêm một nguyệt luân ở dưới nữa, ngồi ở giữa nguyệt luân này chính là Liên Hoa Đồng Tử. Thêm một nguyệt luân ở dưới nữa, chính là tôi. Cần phải quán tưởng rõ ràng như vậy xong rồi thì mới tiếp tục quán tưởng các khuôn mặt chư tôn đều biến thành khuôn mặt Căn bản Thượng sư. Rồi lại quán tưởng các vị hóa thành một điểm ánh sáng nhỏ chỉ bằng hạt châu của chuỗi hạt, một hạt châu của chuỗi hạt, thế là thành vài hạt châu xếp thẳng hàng với nhau như thế này, sau đó đi vào bên trong thân của Căn bản Thượng sư   Lúc này lại phóng quang từ ba vị trí trên người Căn bản Thượng sư 「Ôm  Ah  Hùm 」, lần lượt có màu trắng, đỏ, xanh lam. Ba đường ánh sáng chiếu đến bản thân bạn, chiếu sáng hết toàn bộ chính bạn xong thì lúc này thân thể bạn đã được thanh tịnh rồi. Toàn bộ các lỗ chân lông trên thân bạn đều mở ra cho tất cả nghiệp chướng thoát ra ngoài từ các lỗ chân lông. Như vậy là thân thể bạn đã thanh tịnh rồi. Lúc này, bạn có thể nghênh thỉnh Đại Nhật Như Lai trực tiếp đi vào Căn bản Thượng sư kết thành một chuỗi hạt đi vào trong thân thể bạn. Trước tiên là đi vào trong thân của Thượng sư, Thượng sư lại hóa thành một điểm sáng đi vào trong thân bạn. Cần làm như vậy đó. Sau đó khuôn mặt của bạn biến thành khuôn mặt của Căn bản Thượng sư, thân của bạn bây giờ chính là thân thể của Căn bản Thượng sư. Quán tưởng như thế này gọi là quán tưởng dòng truyền thừa là quán tưởng quan trọng nhất. Tôi giảng như vậy các bạn hẳn là đã rất rõ ràng rồi. Tất các các vị, tính từ Đại Nhật Như Lai trở đi, toàn bộ đều đi vào trong Căn bản Thượng sư, rồi lại từ Căn bản Thượng sư đi vào trong bạn. Là một chuỗi hạt châu, toàn bộ đều đi vào trong chính bạn. Trong chốc lát, chính bạn đã biến thành Căn bản Thượng sư, bạn giống hệt Căn bản Thượng sư. Pháp quán đảnh như thế này chính là pháp quán đảnh dòng truyền thừa quan trọng nhất.

1-2. Minh họa Chân Phật Tông quán tưởng quán đảnh hư không truyền thừa

Tay kết thủ ấn Liên Hoa Đồng Tử đặt trước ngực, tay phải là "Ấn thuyết pháp", tay trái là "Ấn cầm hoa sen". Quán tưởng: Đầu tiên là Quán Không. Niệm chú Quán Không: Ôm, sư-pa-oa, su-ta, sa-óa, ta-má, sư-pa-oa, sư-tô, hăng.

(3 lần)

 1. Trên mặt biển lớn, trời trong vạn dặm không mây, một nguyệt luân màu xanh lam từ từ ở dưới biển nhô lên không trung. Ở giữa nguyệt luân có chủng tự Hùm màu trắng.
 2. Chữ Hùm ở giữa xoay tròn theo chiều kim đồng hồ phóng ra ánh sáng trắng rực rỡ hóa thành Căn bản Truyền thừa Thượng sư. Thánh tôn Liên Sinh Hoạt Phật, Sư Phật đầu đội mũ Pháp vương thân mặc long bào, ngồi trên đài hoa sen trắng, miệng cười mỉm, pháp tướng trang nghiêm viên mãn như Phật không khác.
 3. Ở phía trên đầu Căn bản Truyền thừa Thượng sư, có một nguyệt luân. Trong nguyệt luân có một chủng tự Hùm 「」màu trắng. Chủng tự Hùm 「」xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, phát ra ánh sáng màu trắng rực rỡ, biến hóa thành tôn Liên Hoa Đồng Tử. Ở phía trên đầu Liên Hoa Đồng Tử, có một nguyệt luân màu xanh lam. Trong nguyệt luân có một chủng tự Sê「」màu đỏ. Chủng tự Sê 「」xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ, biến hóa thành tôn A Di Đà Phật. Ở phía trên đầu A Di Đà Phật, có một nguyệt luân màu xanh lam. Trong nguyệt luân có một chủng tự Sư-li 「」màu vàng kim. Chủng tự Sư-li 「」xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, phát ra ánh sáng màu trắng rực rỡ, biến hóa thành tôn Phật Nhãn Phật Mẫu. Ở phía trên đầu Phật Nhãn Phật Mẫu, có một nguyệt luân màu xanh lam. Trong nguyệt luân có một chủng tự Vam 「」màu trắng. Chủng tự Vam「」 xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, phát ra ánh sáng màu trắng rực rỡ, biến hóa thành tôn Đại Nhật Như Lai.
 4. Sau khi quán tưởng rõ ràng rồi, lại quán tưởng khuôn mặt của chư tôn biến thành khuôn mặt của Căn bản Thượng sư, hình thành một chuỗi hạt ngọc, đi vào bên trong thân Căn bản Truyền thừa Thượng sư.
 5. Từ thiên tâm của Căn bản Thượng sư, chữ Ôm「」 phóng ra một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng tới thiên tâm của hành giả. Ánh sáng trắng phóng ra không ngừng, tràn đầy toàn thân hành giả, hòa quyện với thân tâm. Từ luân xa cổ họng của Căn bản Thượng sư, chữ Ah「」 phóng ra một luồng ánh sáng đỏ chiếu thẳng tới luân xa cổ họng của hành giả. Ánh sáng trắng phóng ra không ngừng, tràn đầy toàn thân hành giả, hòa quyện với thân tâm. Từ tâm luân của Căn bản Thượng sư, chữ Hùm 「」 phóng ra một luồng ánh sáng màu xanh lam chiếu thẳng tới tâm luân của hành giả. Ánh sáng trắng phóng ra không ngừng, tràn đầy toàn thân hành giả, hòa quyện với thân tâm. Trắng, Đỏ, Xanh lam, ba luồng ánh sáng hòa quyện với thân tâm. Tam quang của Căn bản Thượng sư bao trùm, gia trì khiến cho tham, sân, si của hành giả, tam độc đều được tiêu trừ hết.
 6. Nghiệp chướng, ác niệm tích lũy qua nhiều kiếp, tất cả nghiệp chướng từ vô thủy chuyển hóa hoàn toàn thành khí đen, từ lỗ chân lông ở khắp toàn thân thoát hết ra ngoài. Đám khí đen, nước đen này tan biến, tiêu trừ vào trong hư không. Lúc này, toàn thân trở nên thanh tịnh như ngọc lưu ly, sáng ngời, trong suốt, thân thể khinh an.
 7. Căn bản Truyền thừa Thượng sư hiển hiện trong không gian, thiên y bay phấp phới, từ từ di chuyển tới vị trí ở trên đầu của hành giả. Đại Nhật Như Lai - Phật Nhãn Phật Mẫu - A Di Đà Phật - Liên Hoa Đồng Tử - Căn bản Truyền thừa Thượng sư, nối liền lại thành một xâu chuỗi ngọc ánh sáng đi vào trong thân của Căn bản Thượng sư. Thượng sư lại từ từ thu nhỏ lại thành một hạt ngọc ánh sáng nhỏ cỡ hạt gạo. Lúc này tại tâm luân của hành giả nở ra hoa sen tám cánh, trên hoa sen có một nguyệt luân màu xanh lam, trong nguyệt luân có chủng tự chữ Hùm 「」 màu trắng, phóng lên luồng ánh sáng trắng, nhiếp thỉnh Căn bản Truyền thừa Thượng sư, từ đỉnh đầu đi vào trung mạch, theo đường trung mạch hạ xuống đến tòa sen bên trong tâm luân. Lúc này, toàn thân Căn bản Thượng sư lại từ từ biến to ra, biến to cho đến khi hoàn toàn lớn bằng chính bản thân mình (hành giả). Trong tích tắc.. bản thân chính là Căn bản Thượng sư, không hai, không khác biệt.

2-1. Bài giảng Quán tưởng Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu niệm tụng pháp

Liên Sinh Hoạt Phật truyền thụ Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu niệm tụng pháp

Bây giờ tôi nói về việc Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu chỉ cho tôi cách làm bột thuốc thế nào. Trước tiên hãy đi tới tiệm thuốc Đông y, mua về sáu loại thuốc Đông y (thuốc Bắc) với phân lượng các vị thuốc bằng nhau, quan trọng là phải có sáu loại. Thứ nhất là... Xà sàng tử, ghi lại đi.. Xà sàng tử. Thứ hai là... Chế phụ tử ... Chế phụ tử. Thứ ba là... Viễn Chi ... Viễn Chi. Thứ tư, Cam thảo. Thứ năm, Quế tâm. Thứ sáu, Hùng hoàng. Xà sàng tử, Chế phụ tử, Viễn chi, Cam thảo, Quế tâm, Hùng hoàng, cùng phân lượng, tất cả nghiền thành bột, đem chúng tất cả nghiền thành bột. Sau khi nghiền thành bột, bạn đem mỗi vị thuốc với phân lượng bằng nhau, mỗi loại đều cần lấy phân lượng bằng nhau, bạn mang chúng theo người, đeo theo bên mình. Đeo theo bên mình, gói lại trong túi nylon, mang theo bên mình.   Làm như vậy thì có thể phòng chống ôn dịch, thế nhưng lúc này vẫn chưa làm pháp, vẫn chưa tu pháp. Bạn cần tu pháp trước đã, đem sáu loại bột thuốc này đặt ở trước đàn thành, sau đó tu pháp Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu (niệm tụng pháp).            (Giảng về các yếu tố trong pháp Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu): Thứ nhất, ta có hình tướng, thứ hai là có chú ngữ, thứ ba, có thủ ấn. Bạn dựa theo trình tự tu pháp để tu.   Thân của Độ Mẫu có màu đỏ cam, tay phải kết ấn ban cho nguyện ước (Dữ Nguyện ấn), tay trái là ấn cầm hoa sen (Liên Hoa ấn), trên bông hoa sen có bảo bình. Trong bảo bình có tràn đầy nước cam lộ bất tử tiêu trừ dịch bệnh. Đôi mắt của ngài sáng như mặt trăng mặt trời, phóng ra vô lượng ánh sáng. Thủ ấn của ngài gồm có, một là ấn ban nguyện, hai là ấn cầm hoa sen. Chủng tự của ngài là chữ "Tang". Có hình tướng của ngài, có chủng tự, ... lại có cả chú ngữ nữa. Ôm, ta-ra, tút-ta-ra, tu-ra. Namo, ha-ra, hưa-ra, hùm. Ha-ra, sô-ha.    Sáu vị thuốc đông y, lượng bằng nhau, nghiền thành bột, đặt trước đàn thành. Bạn tu pháp Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu, sau đó khi bạn quán tưởng, cần quán tưởng Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu xuất hiện trước mặt bạn. Sau đó lại quán tưởng nước cam lộ bất tử của ngài phóng ra ánh sáng trắng chiếu tới nơi bạn đặt sáu vị thuốc bột, sáu vị thuốc bột. Sau đó khi bạn tu pháp xong, với số thuốc bột này của bạn, bạn biết được rằng, thực sự là Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu đã đến, hơn nữa ngài còn phóng quang chiếu sáng, gia trì lên thuốc bột của bạn. Bạn đem thuốc bột này gói lại, đem theo người. Thứ nhất, bạn sẽ không bị bệnh truyền nhiễm.Bạn đã kết giới, thì sẽ không bị bệnh truyền nhiễm nữa.        Đây là làm (bảo hộ) cho cá nhân, nếu như là làm (bảo hộ) cho gia đình, thì bạn đem số thuốc bột này lấy ra một ít, chia làm bốn phần, đặt xung quanh nhà của bạn, ở bốn góc Đông, Nam, Tây, Bắc, thì gia đình của bạn sẽ không bị bệnh truyền nhiễm nữa. Nếu là làm (bảo hộ) cho cộng đồng, thì bạn đặt ở tòa nhà lớn nhất trong khu vực, đặt vào bốn góc, cũng theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn góc, thì cộng đồng này sẽ không bị bệnh truyền nhiễm nữa. Còn nếu chúng ta ở biệt thự Cầu Vồng này, thì bạn cần đặt vào ở nơi nào là góc nhất. Ở đây có một góc, ở bên kia có một góc. Bên này có một góc, ở bên kia có một góc nữa. Lấy các góc này, tạo ra chu vi bao xung quanh (biệt thự), thì người sống ở bên trong đều sẽ không bị nhiễm bệnh.    Với cá nhân, bạn dùng thuốc bột này đem theo người. Tu pháp cũng tương tự như các pháp khác vậy, tỉ dụ như cũng cần ngồi theo tư thế bảy điểm Tì lô. Về ngồi thiền cũng như thế, trước đó cũng vẫn cần Đại lễ bái, Đại cúng dường, Tứ quy y, Tứ vô lượng tâm. Những mục này đều cần thực hiện, Sám hối hoặc niệm Cao Vương Kinh đều được cả. Đây là những thứ thuộc về phần Tiền hành, phần Chính hành, chính là Quán tưởng, Kết ấn, Trì chú, Nhập tam ma địa. Cuối cùng chính là Hồi hướng và xuất đàn rồi lại thực hiện Đại lễ bái.    Cách tu pháp này cũng y hệt như thế, tuy nhiên, trong pháp này, chúng ta cần biết về (hình tướng) ...với sự xuất hiện của bản thân ngài, bản thân sự xuất hiện của Độ Mẫu. Trước tiên chúng ta cần quán tưởng một mặt trời lớn, thái dương chính là mặt trời, ở giữa trong không gian. Sau đó, từ chính giữa của mặt trời xuất hiện một chữ Phạn, cũng giống như chủng tự của Lục Độ Mẫu, như chủng tự của 21 vị Độ Mẫu, là chữ "Tang".          Chữ "Tang" rất dễ nhớ, các bạn ai đã từng bị thi rớt, thì sẽ biết chính là chữ "Tang" trong từ "thi rớt" đó. Khi bạn còn đi học, có môn nào bạn "thi rớt" thì chính là chữ "Tang" trong từ đó.  Chữ "Tang" này (được vẽ ra) chính là một vòng tròn, là mặt trời, rồi mặt trăng, tiếp đó thêm số 5, phía dưới có một cái móc, ở bên cạnh có hai cái (vòng tròn) thế này. Như vậy chính là chữ "Tang". Sau đó, bạn quán tưởng ở giữa mặt trời có một chữ "Tang". Chữ "Tang" xoay vòng vòng, thế là xuất hiện Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu. Lúc quán tưởng thì chính như vậy, sau đó bạn kết thủ ấn, đây là ấn cầm hoa sen (Liên Hoa ấn), đây là ấn ban nguyện (Dữ Nguyện ấn).    Sau đó, khi quán tưởng, bạn hãy quán tưởng, bảo bình ở phía trên, trên tay Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu. Bảo bình mở ra, có cam lộ bất tử hóa thành ánh sáng trắng chiếu xuống sáu vị thuốc bột..vào trong sáu vị thuốc bột. Sau đó, cũng có thể (quán tưởng) nước cam lộ bất tử rót xuống chính bạn. Quán tưởng "Nhập ngã - Ngã nhập", bạn và Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu hợp nhất. Quán tưởng là bạn tiến nhập vào tâm của Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu, hay Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu tiến nhập vào tâm của bạn, đều được cả. Sau đó thì chính bạn biến thành Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu, cuối cùng là Nhập tam ma địa, sau đó xuất định.    Chúng ta quán tưởng, bạn biết rồi đó, quan trọng nhất chính là (quán tưởng) mặt trời, ở giữa mặt trời có một chữ "Tang", từ chữ "Tang" lại xuất sinh ra Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu.    Bạn có thực hiện quán tưởng được như vậy không? Việc này rất dễ...  rất dễ...   Với pháp này, nếu bạn cảm ứng được cam lộ bất tử của Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu đã rót vào sáu vị thuốc bột này, thì bạn có thể lấy bột thuốc đó để cứu người. Cũng bởi vì toàn bộ sáu vị thuốc này đều thuộc tính Dương, dịch bệnh thì mang tính Âm. Sáu vị thuốc này mang tính Dương, lấy Dương để khắc chế Âm. Sáu vị thuốc này bạn đem theo người, mang theo bên mình, thì có thể tránh bệnh...   Mang theo người cũng được, mà đặt ở trong nhà tại bốn góc Đông, Tây, Nam, Bắc cũng được...hoặc đặt ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc xung quanh cộng đồng cũng được nữa. Như vậy có thể được cứu người trong cộng đồng, cũng có thể cứu được người trong gia đình, cũng có thể tự cứu được bản thân. (Tất cả đều) sẽ không bị nhiễm bệnh dịch...   Nói như vậy mọi người hiểu rồi chứ? Ở đây phần lớn thuốc đều mang tính Dương, không có thuốc nào tính Âm, do vậy thuốc này rất mạnh, bạn đem theo người có thể khắc chế được bệnh dịch. Như vậy đó. Hơn nữa, còn có Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu phóng quang gia trì sáu vị thuốc này. Mang thuốc này theo người thì bạn có thể tránh được các loại bệnh dịch mang tính Âm thâm nhập vào trong thân thể bạn. Sau đó, đặt ở bốn phía xung quanh nhà, hoặc là bốn phía xung quanh cộng đồng, đều có thể giúp đỡ mọi người, lại cũng có thể cứu người. Đây chính là một phương pháp phòng chống (dịch bệnh).    Về phương diện tu pháp có vấn đề gì không? Mọi người có câu hỏi gì không?   Mặt trời, sau đó có một chữ "Tang" chuyển động, rồi biến thành Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu. Hình tướng của ngài vừa nãy tôi đã nói rồi. [Có đệ tử hỏi]   Đúng rồi...   Đúng rồi... Đây chính là hình tướng...  [Thánh Tôn cho mọi người xem] Ngoài ra còn có chú ngữ: Ôm, ta-ra, tút-ta-ra, tu-ra. Namo, ha-ra, hưa-ra, hùm. Ha-ra, sô-ha.   Theo thông báo ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Tông ủy hội (Thông báo số 0003): "Sáu vị thuốc phòng dịch, nghiêm cấm uống. Nghiêm khắc cảnh báo: Sáu vị thuốc phòng thân, chỉ có thể đem theo người hoặc kiết giới, không được uống." Thánh tôn Liên Sinh Hoạt Phật trong pháp hội Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu ngày 15 tháng 3 năm 2020 đã kahi thị rõ ràng: "Sáu vị thuốc có thể cho vào bao, chỉ đeo trên người (hoặc đặt rải các nơi), không được uống" Tông ủy hội cũng nghiêm khắc cảnh cáo: "Bao thuốc sáu vị phòng dịch chỉ để phòng thân, nghiêm cấm uống! Thuốc chỉ được dùng để mang theo thân, làm kiết giới phòng hộ!" Ngoài ra, xin mọi người y theo  lời dạy của Thánh tôn khi truyền pháp đã đặc biệt căn dặn. Đó là trước tiên phải tu pháp "Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu niệm tụng pháp" cho tới khi tự mình có thể cảm ứng được nước cam lộ bất tử của Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu đã phóng quang gia trì cho sáu vị thuốc bột thì thuốc mới có thể sử dụng. Hãy tụng nhiều tâm chú "Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu" hồi hướng cầu nguyện cho "Bệnh dịch dừng lại. Người người cát tường an khang, mọi lúc đều được cát tường"

2-2. Minh họa Quán tưởng Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu niệm tụng pháp

Tay kết Cứu Dịch Độ Mẫu thủ ấn,tay phải kết ấn ban nguyện (Dữ Nguyện ấn),Tay trái kết ấn cầm hoa sen (Liên Hoa ấn). Đầu tiên cần quán Không,niệm chú quán Không﹕Ôm, sư-pa-oa, su-ta, sa-óa, ta-má, sư-pa-oa, sư-tô, hăng. (Om, subawa suda saerma daerma subawa sudo. Hang - Niệm ba lần) Quán tưởng trong không gian có một vầng mặt trời, ở giữa mặt trời có chủng tự màu đỏ cam, chữ "Tang". Chữ "Tang" xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, tỏa ra ánh sáng màu đỏ cam, hóa thành Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu.   Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu thân màu đỏ cam, một mặt, hai tay, chân phải hơi thả lỏng, chân trái giữ tư thế cong, ngồi trên tòa sen. Thân ngài mặc thiên y với các loại trang sức trân quý. Đôi mắt của ngài giống như mặt trăng mặt trời, tỏa ra vô lượng tia sáng. Tay phải kết ấn ban nguyện, tay trái kết ấn cầm hoa sen, hoa sen trên tay nở rộ, trong hoa sen có bảo bình, trong bình tràn đầy cam lộ bất tử tiêu trừ bệnh dịch. Cam lộ phóng tỏa ánh sáng trắng mạnh mẽ, vô lượng ánh sáng từ trong hư không, gia trì chiếu tới: Xà sàng tử, Chế phụ tử, Viễn chi, Cam thảo, Quế tâm, Hùng hoàng. Sáu vị thuốc bột cùng phân lượng. (Nếu không có hùng hoàng thì dùng 5 vị thuốc bột còn lại cũng được.)   Sau khi quán tưởng rõ ràng, hành giả thực sự cần cảm nhận được Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu đã phóng quang gia trì cho số thuốc bột này.  Ngoài ra, Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu trên tay còn cầm hoa sen với bảo bình bên trong, cam lộ bất tử trong bảo bình cũng tỏa ra ánh sáng trắng chiếu tới hành giả, thấm đẫm toàn thân, tiêu trừ hết thảy tất cả tội chướng. Khí đen thoát ra từ các lỗ chân lông khắp toàn thân. Lúc này tự thân đã được thanh tịnh, giống như ngọc lưu ly, trong suốt lấp lánh, khắp cơ thể khinh an.   Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu thiên y bay bay, từ từ di chuyển đến vị trí trên đỉnh đầu hành giả. Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu lại từ từ thu nhỏ lại thành một hạt ngọc sáng chỉ lớn bằng hạt gạo. Lúc này trong tâm luân của hành giả nở ra hoa sen tám cánh. Trên hoa sen có một vầng mặt trời, trong vầng mặt trời có một chữ "Tang" màu đỏ cam. Chữ "Tang" phóng ba lần ánh sáng đỏ cam, tiếp nhận Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu ở trên đỉnh đầu, từ lỗ đỉnh đầu đi vào trung mạch, thuận theo trung mạch đi xuống tới tòa sen tại tâm luân.   Lúc này, toàn thân Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu từ từ phóng to ra, cho tới khi lớn bằng với hành giả. Trong tích tắc, bản thân hành giả hòa nhập, tự mình cũng chính là Cứu Ôn Dịch Độ Mẫu, không hai không khác. 

3-1. Bài giảng Quán tưởng Văn Thù siêu độ vãng sinh pháp

Liên Sinh Hoạt Phật truyền thụ Văn Thù Siêu Độ Vãng Sinh pháp

Theo Mật giáo mà nói thì không có sự cấm kị trong việc ăn chay hay ăn mặn, hay là trong việc chọn lựa giữa ăn mặn và ăn chay. Nguyên nhân của việc "không cần quan tâm tới sự phân biệt" này là do họ chắc chắn sẽ phải làm siêu độ.  Có người nói rằng "Ây, Mật giáo bạn vì sao lại có thể ăn thịt được chứ?". Xem ra các Pháp sư, Thượng sư trong Mật giáo hoặc là các hành giả tu Mật giáo.. " Tại sao... hây, tại sao anh lại có thể ăn thịt chứ? Ăn thịt là sát hại chúng sinh đó!" Tuy nhiên ở trong việc này, họ thực sự có một đạo lý tồn tại. Bởi vì hành giả Mật giáo trước khi ăn nhất định sẽ siêu độ trước, tiếp đó là cúng dường. Siêu độ có nghĩa là mang các đồ thực phẩm để ăn đó, trước tiên đem chúng đi độ hóa. Rất nhiều người hỏi tôi về vấn đề này.  Bởi vì Hiển giáo là không được chạm tới đồ ăn mặn. "Tôi chỉ ăn chay!. Là người ăn chay... chính là ăn chay". "Tôi sẽ không chạm vào những đồ có mang tính chất.. thịt".  Mật giáo thì lại có thể, vì sao vậy? Bởi vì trong Mật giáo, trước khi ăn đều nhất định sẽ thực hiện siêu độ trước. Trước tiên sẽ đem đồ ăn để siêu độ. Đem linh hồn của chúng đi siêu độ. Bạn siêu độ thì có thần chú của siêu độ. "Ôm, a-pây-la-hùm, khan-cha-la, sô-ha. Ôm, a-pây-la-hùm, khan-cha-la, sô-ha. Ôm, a-pây-la-hùm, khan-cha-la, sô-ha". Bạn cần phải niệm Văn Thù siêu độ chú hoặc niệm A Di Đà Phật siêu độ chú.  Thế thì bạn niệm siêu độ chú, siêu độ chúng sinh. Hơn nữa, bạn sẽ nhắm mắt lại. Bạn nhờ tới Bổn tôn hạ giáng, chiếu ánh sáng lên thức ăn, dẫn dắt linh hồn chúng sinh trong đồ ăn tới Phật quốc thanh tịnh, sau đó làm cúng dường. "Ôm - A - Hùm". Biến đồ cúng dường thành vô cùng vô tận, cúng dường nhiều như mây và lớn như biển vậy. Sau đó bạn mới ăn. Đây là điều đặc biệt trong Mật giáo vậy.  Bởi vì có sức mạnh của siêu độ. Bản thân chú ngữ có sức mạnh siêu độ. Còn có sức mạnh của sự quán tưởng. Còn có sức mạnh của chú ngữ. Sức mạnh của chú ngữ, quán tưởng, thủ ấn. Đem tất cả chúng sinh trong đồ ăn siêu độ trước, sau đó mới ăn thì không có tội. ... "Thỉnh Sư Tôn khai thị. Có phải là khi hành giả tu một ngày 6 thời, quán tưởng tâm luân phóng quang chiếu rọi tất cả chúng sinh trong lục đạo, chư Phật, Bồ Tát, Sư Tôn sẽ phóng quang gia trì cho hành giả. Hành giả tu một ngày 6 thời sẽ biến thành Bổn tôn". Thì trong lúc bạn tu một ngày 6 thời trong khi bạn tu pháp, trước tiên bạn cần tự mình quán tưởng Bổn tôn tiến nhập vào bên trong bạn, hoặc là bạn tiến nhập vào trong Bổn tôn. Chính là nhập Ngã - Ngã nhập. Bổn tôn và bạn không hai không khác. Bổn tôn chính là bạn, bạn chính là Bổn tôn . Tới lúc này bạn có thể quán tưởng tâm luân phóng quang, chiếu rọi tất cả tới tất cả chúng sinh trong lục đạo. Bởi vì bạn chính là Bổn Tôn mà. Bạn có thể phóng quang chiếu rọi lục đạo chúng sinh. Trọng điểm cần phải nói ở đây là, nếu bạn chỉ "là" một con người phàm phu, bạn chỉ là phàm phu "hữu lậu", thì dù bạn có quán tưởng tâm luân của mình phóng quang, ánh sáng cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng khi Bổn tôn đã hợp nhất cùng bạn, thì ánh sáng sẽ xuất hiện. Bởi vì bạn chính là Bổn tôn mà. Đương nhiên, tâm luân sẽ phóng quang, chiếu rọi lục đạo chúng sinh. Không phải là chư Phật, Bồ Tát, Sư Tôn phóng quang gia trì cho hành giả. Chẳng phải là chư Phật, Bồ Tát, Sư Tôn phóng quang gia trì cho hành giả trước [ rồi sau đó, bạn mới tự phóng quang gia trì cho đồ ăn ]. Mà là chính do nhờ bạn nhập Ngã, Ngã nhập, bạn tự mình biến thành Phật, Bồ Tát, Sư Tôn. Lúc đó bạn mới có thể phóng quang chiếu rọi lục đạo chúng sinh.  Như vậy là rõ ràng rồi đó.  "Đối với việc kết thủ ấn Đại hải siêu độ, con cảm thấy khó hiểu vì có hai cách kết thủ ấn. Cách thứ 1, lấy hai ngón tay cái đè lên hai ngón tay giữa, hay là cách thứ 2, ngón tay trái đè lên ngón áp út tay phải và ngón cái tay phải đè lên ngón giữa tay trái. Xin được hỏi Sư Tôn cách nào là chính xác?" Tôi nói cho bạn biết, cả hai cách đều chính xác với ấn Đại hải siêu độ. Hình ảnh con vật khi đã quán tưởng xuất hiện được rõ ràng rồi, chỉ cần bạn có đủ năng lực siêu độ thì dùng thủ ấn nào cũng đều được cả. Nếu bạn không thể siêu độ thì có kết ấn Đại hải siêu độ cũng thể siêu độ được. Như vậy đã hiểu rõ chưa? Khi bạn dùng ấn Đại hải siêu độ, bạn dùng tâm mình để siêu độ là được rồi. Cả hai cách [ kết thủ ấn ] đều chính xác.

3-2. Minh họa Quán tưởng Văn Thù siêu độ vãng sinh pháp

Chân Phật Tông, pháp Văn Thù siêu độ vãng sinh. Mật tông bí mật pháp về độ súc sinh vãng sinh.

Tay kết thủ ấn giải thoát vãng sinh (Đại hải siêu độ). Hai ngón cái đè lên hai ngón giữa. Hoặc ngón tay cái tay trái đè lên ngón áp út tay phải, ngón cái tay phải đè lên ngón giữa tay trái, cả hai cách đều được. Nếu như những người ngồi cùng bàn không phải là hành giả Mật tông, thì có thể quán tưởng kết thủ ấn ở trong tâm trí. Quán tưởng Văn Thù Bồ Tát hiển hiện trong không trung, phóng quang gia trì, hoặc quán tưởng A Di Đà Phật, phóng quang gia trì cũng được. Chủng tự Hùm ở trong tâm của hành giả phát ra ánh sáng trắng. Vô lượng ánh sáng, rực rỡ chiếu tới đồ ăn mặn thịt cá. Những đồ thịt cá này xuất hiện biến thành các hình dạng. Thịt bò sẽ biến thành hình dạng con bò. Thịt dê biến thành hình dạng con dê. Thịt gà biến hình thành con gà. Thịt cá sẽ biến hình thành con cá. Thịt vịt sẽ biến hình thành con vịt. Thịt heo (lợn) biến hình thành con heo. Những con gà, vịt, bò, dê, heo, cá này ở dưới sự phóng quang gia trì của chủng tự Hùm, được tiêu trừ nghiệp chướng của súc vật. Linh thể trở nên thanh tịnh quang minh, hóa thành kim quang, bay lên, hướng về phía ánh sáng quang minh của Văn Thù Bồ Tát hoặc A Di Đà Phật. Trì Văn Thù vãng sinh chú 7 lần. “Ôm, a-pây-đa-hùm, khan-cha-la, sô-ha. Ôm, a-pây-đa-hùm, khan-cha-la, sô-ha. Ôm, a-pây-đa-hùm, khan-cha-la, sô-ha. Ôm, a-pây-đa-hùm, khan-cha-la, sô-ha. Ôm, a-pây-đa-hùm, khan-cha-la, sô-ha. Ôm, a-pây-đa-hùm, khan-cha-la, sô-ha. Ôm, a-pây-đa-hùm, khan-cha-la, sô-ha”.

4-1. Bài giảng Cúng dường vô tận pháp

Trích lời giảng pháp khai thị ngày 03/04/1997 tại Seattle - Mỹ quốc

  Hôm nay tôi sẽ giảng về pháp Cúng dường vô tận của Mật giáo. Pháp cúng dường của Mật giáo, không tính tới Hộ Ma hỏa cúng, thì cúng dường của Mật giáo với Hiển giáo cũng có chút hơi khác. Bởi vì cúng dường của Mật giáo cần tới quán tưởng biến hóa.    Trong đó có 3 cách quán tưởng. Thứ nhất là biến thành nhiều, một biến thành nhiều, còn cách quán tưởng thứ hai chính là từ hạt cải biến thành núi Tu Di, cũng chính là từ nhỏ biến thành lớn. Cách thứ ba chính là Đế võng minh châu. "Đế võng minh châu" nghĩa là ở tại cõi trời Đế Thích, tại cõi trời Đế Thích, tất cả mọi thứ đều được bao bọc toàn bộ, trang trí bởi lưới ngọc minh châu, rất sáng. Cách quán tưởng này chính là nằm ở một chữ "Mãn" (tràn đầy), biến thành rất viên mãn Cúng dường của Mật giáo có 3 cách quán tưởng như vậy.    Khi chúng ta đi tới "temple" [ đền thờ ] hoặc đi chùa cúng Phật, khi không hiểu cách quán tưởng này, bạn chỉ có mỗi dâng đồ cúng, dâng một đĩa trái cây lên cúng dường, chỉ mỗi vậy là bạn đã xong. Chờ một lát cho nhang cháy một ít rồi mang trái cây về nhà ăn mất. Việc đi chùa cúng dường thông thường chính là như thế.    Mật tông thì khác. Đồ cúng lúc đặt lên, thì sẽ từ ít biến thành nhiều, từ nhỏ biến thành lớn. Sau đó thì quán tưởng tràn ngập hư không như Đế võng minh châu. Đây là pháp quán tưởng rất đặc biệt của Mật giáo, gọi là pháp Cúng dường vô tận.   Ấy nhưng, tự bản thân tôi còn có thêm một cách khác nữa. Người khác thì một biến nhiều, rồi nhỏ biến thành lớn, rồi còn có biến hóa tràn ngập như Đế võng minh châu. Tôi còn có thêm một cách nữa. Cách này là làm thế nào?   Chính là chỉ từ một loại mà biến thành nhiều loại đồ cúng. Cách này là không hoàn toàn giống những người khác rồi.    Ở trong Mật giáo, chúng ta bày ra cúng phẩm như thế này. Ở phía trước sẽ là một hàng.. hoa, nhang, đèn, trà, trái cây, ốc loa như ý, nước pháp. Trong đó nhang có 2 loại, Đồ hương, Mạt hương, thành Bát cúng. Ngoài ra còn có một hàng 8 chén nước, cả 8 chén đều là nước. 8 chén nước này, đừng thấy nó chỉ mãi là nước, không phải đâu. Nước cũng có thể biến thành hoa. Một hàng 8 chén nước này toàn bộ có thể biến thành 8 đóa hoa, cũng có thể biến thành 8 cái bát, 8 cái bát rất lớn, biến thành cái gì? biến thành món súp cá mực.. (cười)   Miễn là bạn cứ thấy gì hay, bạn đều có thể cho biến thành cái đó. 8 chén nước này, là bạn có thể tùy ý biến hóa thành rất nhiều loại. Vì thế Lư Sư Tôn mỗi lần ăn được món gì ngon là tập tức đem cúng dường Phật, Bồ Tát ngay.   Đừng thấy tôi buổi sáng mỗi ngày cúng thí thực giống nhau. Tôi mỗi ngày đều cúng dường chẳng giống nhau. Việc rảy nước cúng thí đều như nhau, là cam lộ thủy cả. "Cam lộ tất sung mãn" rảy nước thí cúng đều là cam lộ thủy, nhưng cam lộ thủy rảy thí cúng đó, tất cả đều biến ra nhiều loại đồ.    Đây chính là cách quán tưởng biến hóa của tự bản thân tôi. Không phải chỉ có mỗi một biến thành nhiều, nhỏ thành lớn hay là hóa thành tràn đầy khắp như Đế võng minh châu mà còn có cách biến thành nhiều loại đồ cúng. Vì thế nên bạn nói xem, tôi biến một thứ thành rất nhiều thứ đó.   Như đột nhiên, hôm nay tôi lại cúng dường "ice-cream" [ món kem ]. Món kem Thirty-One [ nhãn kem 31 của Baskin-Robbins ]. Bởi vì tối qua tôi ăn kem thấy ngon quá.. vì thế hôm nay tôi cảm thấy nhất định muốn cúng dường món kem. Thế là đột nhiên tôi cúng dường món kem.   Chiêm ngưỡng một đóa hoa, thấy đóa hoa đó quá đẹp đi... thế là tôi liền sử dụng đóa hoa đó để dùng cho mục đích biến hóa. Cam lộ thủy liền được biến hóa cho tràn ngập tất cả hư không với đóa hoa đó nhiều như Đế võng minh châu.   Mấy hôm trước, tôi được ăn món .. món mì Unagi. Tôi liền quán tưởng,. Oa.. trong hư không toàn bộ là mì Unagi. Quý hiếm lắm đấy! Nhiều năm rồi chưa được biết tới mùi vị ngon như thế này. À, đột nhiên đệ tử Đài Loan lại biết làm món này. Món này làm xong, tôi thử xem.. Ôi chà.. sao mà lại vừa thơm vừa ròn rụm thế cơ chứ.. Nói ra tới đây là ứa nước miếng ý chứ.. chảy nước miếng ngay. Tôi liền lập tức quán tưởng biến hóa bát mì Unagi thật là to, tràn đầy khắp hư không. Mà nói ra thế, là sẽ có người lại làm đồ ăn ngon tới cho tôi ăn đây.   [ Sư Tôn và đại chúng cười ]   Bạn ăn được món bánh bao rất ngon à, bánh bao chay ngon, cảm thấy "Ây, làm ngon quá", lớp vỏ vừa lỏng vừa mềm, thì bạn cứ quán tưởng Oa.. toàn bộ hư không tràn đầy bánh bao như Đế võng minh châu.    Rảy xuống cúng thí tuy đều là nước giống nhau, nhưng cũng có thể làm quán tưởng y như thế. Nhưng trước tiên chắc sẽ ứa chút nước miếng đã ha..   Có lúc bạn được ăn món ngon, giống như món của chủ tịch huyện Miêu Lật [ Đài Loan ] mang tới. Ông ấy làm.. cái này cũng làm từ gạo nếp.. bánh trôi Đài Loan. Làm loại bánh này rất khó, đặc biệt là loại này. Loại bánh này, nói chung thì người Hẹ [ Hakka ] rất biết cách làm. Làm như thế nào? Ông ấy sẽ làm cái này.. nắm nó lại.. thành viên, viên tròn lại. Món đó.. à.. món đó mà nói thì.. loại ngọt gọi là bánh trôi.. loại mặn thì gọi là bánh trôi mặn. Món đó giống như bánh trôi mặn mà tôi bây giờ diễn tả không ra, nhưng tóm lại là món này rất ngon, mỗi lần ăn 2 cái.   Thế thì bạn lúc này có thể lại biến hóa, đã biết món đó rồi thì ngày tiếp đó, cúng dường chính là đồ ăn đó, biến hóa.. Oa.. tràn trề đầy rẫy khắp nơi.   Cách quán tưởng biến hóa như vậy, cách tu tập như vậy gọi là Cúng dường vô tận. Sẽ đạt được phúc báo rất lớn.   Bởi vì.. Phật, Bồ Tát đã từng giảng như thế này.. Sự biến hóa quán tưởng của bạn hoàn toàn ở tâm, là ở chữ "Tâm". Nghi thức cúng dường thì nhất định vẫn phải có, nhưng bạn phải thêm cái tâm cúng dường của bạn vào, chính là Cúng dường vô tận.   Bởi vì bạn đem hết tấm lòng để cúng dường lên. Cũng vì thế Phật Bồ tát đã giảng qua một câu. Một hai giọt nước sạch, một chiếc lá, một đóa hoa nhỏ, chỉ cần bạn dùng tâm của bạn để cúng dường, các ngài sẽ đều hoan hỉ mà thọ nhận, chứ không phải là do cúng phẩm nhiều hay ít.   Một chiếc lá, một đóa hoa, hai ba giọt nước sạch, dùng hết tấm lòng của bạn, đây chính là Cúng dường vô tận. Bạn đã hiểu được cách quán tưởng biến hóa rồi, các ngài sẽ thọ nhận. Điểm này chính là chân đế của việc cúng dường. Ôm ma-ni pát-mê hùm!

4-2. Minh họa Cúng dường Mandala

Pháp cúng dường Mandala chân thực (phần chính hành)

  Tay kết ấn cúng dường

 1. Hai ngón út để ngang bằng đan vào nhau
 2. Tiếp theo, hai ngón cái đè lên điểm đầu hai ngón út
 3. Hai ngón áp út cùng dựa vào nhau, dựng thẳng đứng
 4. Hai ngón giữa để ngang bằng đan vào nhau
 5. Tiếp đó, hai ngón trỏ móc vào hai ngón giữa Thủ ấn hóa thành vũ trụ hư không. Hai ngón giữa dựng thẳng đứng, đại biểu cho núi Tu Di Ở phía đông và phía tây của núi Tu Di có nhật, nguyệt, xung quanh là bốn đại châuCó: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lư Châu. Xung quanh bốn đại châu còn có tám tiểu châu. Ở giữa có bảy biển nước thơm Quán tưởng cúng phẩm biến hóa, cúng phẩm có thể là: Sơn hào hải vị, nước trắng, nước tắm, hoa, nhang, đèn, trà, trái cây, ốc loa như ý, thất trân bát bảo (7 món trân quý, 8 món bảo vật) Cách quán tưởng: ví dụ, khi cúng dường đèn dầu, quán tưởng thêm đèn thành một hàng, rồi hóa thành một mặt phẳng, tiếp đó biến hóa nhân lên đầy khắp cả vũ trụ, trên dưới mười phương đều là đèn dầu sáng rạng rỡ. Quán tưởng chư Tôn đón nhận toàn bộ đèn sáng rực rỡ mà bạn đang cúng dường. Trên cúng Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Thánh Tôn cùng các vị tổ sư đời trước, cúng tới thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Kim Cang, Hộ pháp, Không hành. Ở giữa cúng tới chư Thiên. Phía dưới cúng tới lục đạo chúng sinh. Tất cả đều hoan hỉ thọ nhận [ Niệm kệ tán cúng rồi tới Chú cúng dường ] Tu Di tứ châu cùng nhật nguyệt Hóa chư trân bảo cúng dường Phật Chủng chủng trân kì chư công đức Tiêu nghiệp cấp tốc chứng Bồ đề Ôm, sa-óa, ta-tha-ga-ta, i-ta-mu, gu-ru-ra-na, mên-cha-la, khan, ni-ri-a, ta-a-mi.

(Còn tiếp)