📑

Thiên chuyển luân pháp

image

Thiên chuyển luân pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Công đức của pháp

Trong pháp môn Mật tông, có một pháp bí mật chính là pháp Thiên chuyển luân, cũng có chú Thiên chuyển luân, đây cũng là một trong những diệu pháp tinh vi. Ở đây tức là một hành giả Mật tông niệm chú, nhưng niệm một biến thì sẽ biến thành một nghìn biến, đây là một Mật pháp đại tiện lợi cực kì biến hóa.

Khi thực hành pháp, đầu tiên quán tưởng pháp luân, trì tụng: “Chư thiên thần tướng hộ pháp pháp luân, nay con cầu thỉnh chuyển nghìn lần, tâm như pháp đến hiện mật ý, tất cả chân thực và phân minh.” Thế là pháp luân xoay chuyển, không trung lần lượt hiện ra các hành giả, tổng cộng có một nghìn người. Một nghìn người này chính là phân thân biến hóa của chính mình đều từ trong pháp luân xoay chuyển mà biến hóa ra, ở đầy khắp hư không. Thế rồi quán tưởng hành giả trong hư không toàn bộ đều chắp tay niệm tụng chân ngôn. Một câu chú chân ngôn này tương đương với một nghìn người đồng thời niệm, niệm xong lạy Phật một cái, rồi lại niệm câu thứ hai, niệm xong lại lạy Phật một cái. Niệm mười câu thì lạy Phật mười lần, câu chú này tương đương đã niệm được 10 nghìn biến rồi.

Nghi quỹ:

Hành giả ngồi yên ngay ngắn, tịnh tâm mình cho trong veo, suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai đều không bám lên thân tâm. Đây chính là pháp giới tam muội địa.

Quán tưởng trên đỉnh đầu mình có một chữ Phạn “Ram”. chữ này tỏa ánh sáng như trăng tròn. Sau đó hóa thành hình tam giác, trên đó có ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa hình tam giác này đốt cháy thân tâm chính mình.

Tụng chú: “Ram”. (21 biến)

Có thể đốt hết tất cả nghiệp tội của người tu hành.

Và:

Trước tiên người tu hành cầm chuỗi tràng hạt trên tay phải, cuốn tràng hạt bằng tay trái, sau đó lại chuyển tràng hạt sang tay phải. Hai tay chụm lại kết thủ ấn hoa sen với chuỗi hạt đặt ở bên trong, đưa thủ ấn lên trước trán và tụng.

Ôm, ram, sô-ha. (Thanh tịnh tất cả)

Ôm, huai-lu-chia-na, ma-la, so-ha. (Thanh tịnh và gia trì chuỗi hạt)

Ôm, va-ji-la, ku-hưa-ya, ka-ba, sa-ma-ya, hùm. (Chú Thiên chuyển luân)

Chú này nghĩa là đọc một lần tương đương với đọc nghìn lần. Đây là pháp bí mật, cũng chính là pháp nhân lên nghìn lần, một đàn pháp trở thành một nghìn đàn pháp.

Sư Tôn truyền thụ tâm yếu khẩu quyết

Về nguyên tắc, khi niệm tụng chú Thiên chuyển luân, cũng có thể quán tưởng thân mình biến hóa thành một hàng cho đến vô số hàng, từ nghìn người biến thành vạn người, nghìn biến chú này đã lại hóa thành nghìn vạn biến chú rồi.

Pháp Thiên chuyển luân chú này kể từ khi được tôi viết ra thì có rất nhiều người hỏi, không đếm xuể, vì thế không thể nào không công khai nó. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng, tu bất kì pháp gì, lấy việc thực tu làm chính, tu hành trung thực có nề nếp thì tốt hơn là có “tiểu xảo”. Tu hành có “tiểu xảo” mặc dù là “đường tắt” nhưng cũng có công đức rất lớn. Nhưng tôi cho rằng, tu hành chân thực thì vững bền hơn đi đường tắt. Chúng ta đừng theo đuổi tương ứng nhanh, ngược lại, tu hành chân thực sẽ vững bền hơn, sẽ không xảy ra sai lầm. Mật pháp đã là một con đường tắt rồi, lại còn muốn đường tắt nhanh hơn nữa thì có phải là có lệch lạc rồi không.

Câu chuyện thỏ và rùa thi chạy. Rất nhiều người muốn làm con thỏ. Nhưng tôi thì lại thích con rùa hơn.

☸️ Thiên chuyển luân là một pháp đặc biệt vi diệu. Mời các bạn xem và nghe TS Liên Anh hướng dẫn tu pháp thù thắng này.

🌟 Công đức của pháp

Trong pháp môn Mật tông, có một pháp bí mật chính là pháp Thiên chuyển luân, cũng có chú Thiên chuyển luân, đây cũng là một trong những diệu pháp tinh vi. Ở đây tức là một hành giả Mật tông niệm chú, nhưng niệm một biến thì sẽ biến thành một nghìn biến, đây là một Mật pháp đại tiện lợi cực kì biến hóa.

Khi thực hành pháp, đầu tiên quán tưởng pháp luân, trì tụng: “Chư thiên thần tướng hộ pháp pháp luân, nay con cầu thỉnh chuyển nghìn lần, tâm như pháp đến hiện mật ý, tất cả chân thực và phân minh.” Thế là pháp luân xoay chuyển, không trung lần lượt hiện ra các hành giả, tổng cộng có một nghìn người. Một nghìn người này chính là phân thân biến hóa của chính mình đều từ trong pháp luân xoay chuyển mà biến hóa ra, ở đầy khắp hư không. Thế rồi quán tưởng hành giả trong hư không toàn bộ đều chắp tay niệm tụng chân ngôn. Một câu chú chân ngôn này tương đương với một nghìn người đồng thời niệm, niệm xong lạy Phật một cái, rồi lại niệm câu thứ hai, niệm xong lại lạy Phật một cái. Niệm mười câu thì lạy Phật mười lần, câu chú này tương đương đã niệm được 10 nghìn biến rồi.