📑

Cách thức xin quy y và ý nghĩa

image

Cách thức xin quy y và ý nghĩa

Ý nghĩa và lợi ích của việc quy y

Thế nào gọi là quy y?

Quy y mang ý nghĩa là hướng quay về, là nương dựa, là cứu độ. Quy y Thượng sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng được gọi là Tứ quy y.

Cần quy y Kim cương Thượng sư là bởi vì Thượng sư đã tự mình chứng minh tất cả những gì mà Phật nói, đã không còn nghi hoặc, phiền não, là một vị Phật sống đã vượt qua được sinh tử, đi theo sự dẫn dắt của ngài thì sẽ không gặp sai lầm.

Cần quy y Phật là bởi vì Phật là một vị giác ngộ Đại Giác Đại Ngộ với trí tuệ thấu triệt, do vậy học tập theo Phật thì không gặp sai lầm.

Cần quy y Pháp là vì pháp chính là mọi đạo lý mà Phật đã giác ngộ được. Chúng ta thâm nhập nghiên cứu Phật lý, thực tu Chân Phật Mật Pháp thì có thể đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập Thánh.

Cần quy y Tăng là bởi vì tăng nhân như Thánh hiền, là những người hoằng dương Phật pháp, cũng là những vị thầy của chúng ta, chúng ta cần hướng về họ (Thánh hiền) để học tập và thỉnh giáo.

Muốn gia nhập Chân Phật Tông để học tập Chân Phật Mật Pháp thì nhất định cần quy y trước, nhận quán đảnh, như vậy mới xem như là chính thức nhập môn.

Ý nghĩa của việc quy y

Quy y nhận quán đảnh giống như chứng nhận một học sinh chính thức nhập học, sau khi quy y nhận quán đảnh xong thì lập tức có được dòng truyền thừa Chân Phật Tông, sẽ là đệ tử Chân Phật chân chính, nghiệp xấu từ từ sẽ được tiêu trừ, có 36 thiện thần bảo hộ, có được tất cả mọi công đức, không dễ bị đọa vào tam ác đạo, rất mau chóng tăng trưởng thiện nghiệp, đạt đến sự khai ngộ vô thượng.

Quán đảnh quy y là bắt đầu thành Phật. (Phật tương lai) Quán đảnh quy y là chuẩn bị tu được những chân lý mà các Thánh nhân đã chứng ngộ. Quán đảnh quy y là để siêu phàm nhập Thánh. (giải thoát) Quán đảnh quy y là tự giác giác tha, tự giác là tự mình khai ngộ, giác tha là độ hóa chúng sinh, lợi ích chúng sinh. (giác hành viên mãn)

Do vậy, ý nghĩa thực sự của quán đảnh quy y là một nghi thức vừa thần thánh vừa cao quý, một khi đã nhận quán đảnh quy y rồi thì đã thực sự nhập môn học Phật, là đệ tử Phật chân chính.

Quy y nhận quán đảnh có lợi ích gì?

  • Thánh Tôn có công đức tu hành, đệ tử quy y nhận quán đảnh xem như đã nhận được sức mạnh gia trì Tam mật, có thể gia trì thành Phật, đây là một trong ba cách thành Phật của Chân Phật Tông.
  • Sức mạnh gia trì có thể trừ bệnh, trừ ưu phiền, trừ nguy nan, trừ kiện cáo. Sức mạnh gia trì có thể tăng trưởng phúc huệ, tăng tuổi thọ, tăng lợi ích, tăng thiện duyên, tăng con cháu, tăng hòa hợp, tăng kính ái.
  • Đệ tử quy y xong lập tức có được sự bảo vệ của 16 vị thiện thần, thậm chí có 36 vị thiện thần và càng nhiều thiện thần hơn nữa đến bảo vệ cho hành giả Chân Phật, những việc này đều là bất khả tư nghì.
  • Thậm chí sau khi nhận quán đảnh quy y sẽ trở thành một Kim cương thượng vị đà-la-ni, lập tức cảm ứng tới Kim Cang lực sĩ, từ trong hư không hạ giáng xuống một vị thần Kim Cang, có thể là Thế Chấp Kim Cang, hoặc Kim Cang Dạ Xoa, hoặc là Mật Tập Kim Cang, các vị thần Kim Cang này sẽ đi theo để bảo vệ cho hành giả Chân Phật.

Cách thức xin quy y

Cách 1. Gửi thư tay trực tiếp tới Tông Ủy Hội

Vào 7 giờ sáng (theo giờ địa phương của bạn), chọn ngày mồng 1 hoặc 15 âm lịch hàng tháng, quay mặt về hướng mặt trời mọc (hướng đông). Chắp tay lại, nghĩ tới Sư Tôn, kính cẩn niệm Tứ quy y chú ba lần: Namo guru bei. Namo buddha ye. Namo dharma ye. Namo sangha ye.

(Nam mô gu-ru pêi. Nam mô bút-đa yê. Nam mô đa-ma yê. Nam mô sang-ga yê) Và niệm: “Con xin nương nhờ vào sự dẫn dắt của Liên Sinh Hoạt Phật, xin được quy y Chân Phật Tông.” Sau đó đảnh lễ, lạy 3 lần. Tiếp đó gửi thư theo đường bưu điện tới Tông Ủy Hội – Chân Phật Tông, nêu rõ mong muốn quy y của bạn để được ban quy y. Ghi rõ: tên, địa chỉ, tuổi và kèm theo một khoản cúng dường tùy hỉ (nếu bạn ở Việt Nam, vui lòng không gửi tiền kèm thư). Sau khi Tông Ủy Hội nhận được thư này sẽ thực hiện yêu cầu xin quy y của bạn.

Thư có thể gửi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Nếu bạn không rành tiếng Anh hoặc Trung, có thể dùng Google Translate để phiên dịch tự động Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh tại đây (khuyên dùng): 👉 Trình phiên dịch trực tuyến Google Việt — Anh Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung tại đây: 👉 Trình phiên dịch trực tuyến Google Việt - Trung

Thư gửi về địa chỉ: Grand Master Sheng-yen Lu 17102 NE 40th Ct. Redmond, WA 98052, USA. Điện thoại (Tel): 425 - 885 - 7573. Fax: 425 - 883 - 2173 Sau khi nhận được thư xin quy y, Tông Ủy Hội sẽ gửi chứng nhận quy y đến cho bạn, kèm theo một tấm ảnh Liên Sinh Hoạt Phật và hướng dẫn cụ thể về cách thức bắt đầu tu Tứ Gia Hành.

Bạn không nên gửi tiền cúng dường kèm theo thư xin quy y (thư sẽ rất dễ bị “thất lạc”). Bạn có thể gửi riêng tiền cúng dường - tùy hỉ tới Sư Tôn qua các kênh trực tuyến ở dưới, hoặc nhờ người thân, đồng môn gửi trước hoặc sau khi gửi thư xin quy y, hoặc khi thuận tiện.

Cách 2. Gặp mặt trực tiếp

Đến gặp mặt trực tiếp Sư Tôn hoặc Thượng sư.

Bạn có thể được ban quy y trực tiếp từ Lư Sư Tôn, hoặc từ một vị Thượng sư (được xác nhận chính thức bởi Tông Ủy Hội) của Chân Phật Tông, người có thể thay mặt Sư Tôn ban quán đảnh quy y. Để làm điều này bạn có thể đến các chùa Chân Phật Tông, các phân đường, hội nhóm đồng tu, hoặc tham gia các pháp hội của Chân Phật Tông gần nhất.

Cách 3: Đăng kí quy y trực tuyến (online)

Tại địa chỉ website Cầu Vồng Lôi Tạng Tự (Seattle)

Hướng dẫn chi tiết (bằng tiếng Anh và Trung):

Nhấn vào đây: 👉 Hướng dẫn

Đăng kí quy y (bằng tiếng Anh và Trung):

Nhấn vào đây: 👉 Đăng kí

Bạn có thể quy y cho bản thân, chủ nợ nghiệp, thổ địa, người đã khuất, thủy tử linh, vong tại nhà, tổ tiên, vong bám thân, thú nuôi…

image
image

Bạn có thể cúng dường bằng thẻ tín dụng hoặc bằng Paypal, rất nhanh và tiện lợi.

image

Tại Tông Ủy Hội Điền vào mẫu đơn sau (tiếng Anh hoặc Trung): 👉 Mẫu đơn xin quy y trực tuyến Tông Ủy Hội

image

Cách 4: Nhờ một đồng môn trợ giúp

Bạn cũng có thể nhờ cậy các huynh đệ tỉ muội đồng môn đã quen thuộc với các quy trình, trợ giúp bạn viết thư giấy hoặc đăng kí trực tuyến, gửi tiền cúng dường tùy hỉ giùm bạn. Đây là cách dễ dàng hơn cả.

Lưu ý sau khi quy y

Những hành giả đã quy y Chân Phật Tông thì sẽ có được sự gia trì của dòng truyền thừa. Bởi vậy tốt nhất không nên quy y ở những tông phái khác thêm nữa. Nếu không dòng truyền thừa sẽ bị “méo mó” và đệ tử sẽ mất đi lực gia trì truyền thừa của Chân Phật Tông.

Một vài bạn đã gửi thư xin quy y nhưng không nhận được chứng thư quy y hoặc nhận được thư quy y nhưng bị điền sai tên - chính tả. Đây cũng là điều thi thoảng xảy ra, mong các bạn thông cảm cho các vị Pháp sư, Thượng sư cạnh Sư Tôn. Theo như chúng tôi biết, các vị mỗi ngày xử lí hàng trăm - hàng nghìn bức thư từ khắp nơi trên thế giới (xin quy y, xin gia trì, xin quán đảnh từ xa, thỉnh phù, hỏi chuyện đời, hỏi chuyện pháp, kể chuyện cá nhân, thỉnh phân xử xung đột… ), trong khi nhân lực cũng chỉ có hạn, do đó thư có thể có thất lạc hoặc sai sót. Lại cũng có thể có thất lạc (rất hiếm) trong quá trình gửi chuyển phát (trong những năm trước giữa Việt Nam - Mỹ - Đài Loan hay xảy ra, gần đây tình hình bưu chính đã tốt hơn). Bạn vui lòng gửi lại thư giấy hoặc gửi lại xin quy trực tuyến (online).

💖 Om guru liansheng siddhi hum 💖