📑

Thất Phật diệt tội chân ngôn thủ hộ pháp

Thất Phật diệt tội chân ngôn thủ hộ pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Khai thị của Sư Tôn

Ngoài ra còn có pháp Thất Phật diệt tội chân ngôn bảo vệ. Bạn niệm Thất Phật diệt tội chân ngôn "Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-luô-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa-cha-tê, chân-linh, chiên-tê, sô-ha”, tay phải của bạn là mặt trăng, tay trái là mặt trời, sau đó bạn chắp tay lại, giữa hai bàn tay lại xuất hiện chữ "Hum" màu xanh lục, dùng chữ "Hum" này in lên toàn thân bạn, in vào đầu, vào trán, vào họng, vào tim, vai trái, vai phải, sau đó in vào chân (tay thì đã có rồi), như vậy chính là bản thân bạn đang tu bánh xe bảo hộ, chính là bảo hộ toàn thân, bản thân biến hóa thành Bổn tôn, điều này cực kì quan trọng.

Ở đây tôi nói với mọi người, bạn niệm Thất Phật diệt tội chân ngôn, tay phải của bạn biến thành mặt trăng, tay trái biến thành mặt trời, mặt trăng và mặt trời chập lại, ở giữa hai bàn tay chắp lại có một chữ "Hum", sau đó chữ "Hum" biến thành chày kim cang ấn lên toàn thân bạn, chủ yếu là chỗ khớp xương, vai cũng là khớp xương, và ấn vào những vị trí quan trọng như là đầu, họng, tim.

Sau đó bản thân bạn tự hóa thành Bổn tôn, bạn bắt đầu niệm chú của Bổn tôn, như thế này là bạn đang tu pháp phòng hộ. Toàn thân phải được ấn như vậy. Đôi khi đơn giản một chút, bạn quán tưởng mình thành Bổn tôn, các chỗ khớp xương trên toàn thân đều có đầy chú ngữ của Bổn tôn. Bạn lại quán tưởng mình đội lên cái mũ của binh sĩ thời cổ đại, toàn thân mặc áo giáp, người hiện đại thì đội mũ cối, áo chống đạn, để bảo vệ chính mình.

Thậm chí có vũ khí sắc bén hơn, ví dụ có một loại váy của nữ sinh, bên trên có kim nhọn, đó là dùng để bảo vệ, ngồi trên xe, kẻ biến thái đưa tay ra một cái sẽ bị đâm trúng. Đó chính là phòng hộ. Bạn mặc quần áo có kim nhọn trên người, người ta không thể chạm vào thân thể của bạn, đây chính là một kiểu phòng hộ. Cho nên bạn hãy quán tưởng mình đang mặc quần áo có kim, người khác sẽ không có cách nào chạm vào bạn.