📑

Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang toàn thân là mắt

image

Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang toàn thân là mắt

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Chú ngữ: Ôm ben-za chua-ta ma-ha sê xi-li hê-ru-ka hùm pây.

Liên Sinh Hoạt Phật khai thị khẩu quyết tu pháp

Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang còn được gọi là Thông Nhãn Kim Cang, bởi vì toàn thân đều có con mắt. Khi tu pháp, quán tưởng lỗ đỉnh đầu có một con mắt, hải để luân có một con mắt, hai con mắt nhìn nhau, nhìn ra trung mạch của mình. Tiếp theo, tai phải có một con mắt, tai trái có một con mắt, hai con mắt nhìn nhau. Tiếp nữa, toàn thân đều là con mắt, vai trái có một con mắt, vai phải có một con mắt, hai con mắt nhìn nhau. Sau đó, từ đầu xuống chân, đầu gối có hai con mắt nhìn nhau, hai con mắt ở lòng bàn chân nhìn nhau, ở chỗ thận này cũng có hai con mắt nhìn nhau. Cứ nhìn mãi như thế thì như thế nào? Toàn thân đều là con mắt, toàn bộ đều nhìn nhau. Khi ánh sáng của bạn hiển hiện ở trong tâm thì toàn bộ con mắt của bạn đều phóng quang, có thể nhìn toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới, tất cả bạn đều nhìn thấy hết, từ cái nhỏ nhất cho đến toàn bộ vũ trụ, cho nên gọi là Thông Nhãn Kim Cang, tức là Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang.

Tu pháp này thì bạn sẽ trở thành toàn thân đều là mắt, mỗi một lỗ chân lông đều là mắt, từ con mắt này phóng quang, ánh sáng phóng tỏa ra, nhỏ thì có thể nhìn thấy nội cảnh của toàn thân bạn, lớn thì có thể nhìn thấy ngoại cảnh của vũ trụ. Đây là pháp tu “đại viên mãn toàn thân là mắt”, trong Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang đều có.

Muốn tu pháp “toàn thân là mắt”, bạn phải có địa điểm là ở trong căn phòng tối, hoàn toàn không cho ánh sáng lọt vào để huấn luyện con mắt của bạn. Bạn ngồi trên giường mình, bốn xung quanh dùng vải đen che lại, cửa ra vào và cửa sổ đều dùng vải đen che lại, không để lọt ánh sáng. Lúc này quán tưởng lỗ đỉnh đầu có một con mắt, hải để luân có một con mắt nhìn nhau, lỗ đỉnh đầu và hải để luân của bạn. Thế nào là hải để luân? Vị trí giữa hậu môn và mật luân gọi là hải để luân, ở đó có một con mắt, bạn hãy quán tưởng hai mắt nhìn nhau. Nhưng nhìn nhau như thế thì làm sao nhìn được? Thì bạn phải quán tưởng hai mắt đối nhau nhìn nhau, còn những thứ ở giữa thì đều không có, hai mắt nhìn vào nhau. Thiên tâm có một con mắt, sau não có một con mắt, hai mắt nhìn nhau. Thiên tâm là ở đây, sau não là ở đây, cũng có hai con mắt nhìn nhau. Tai trái có một con mắt, tai phải có một con mắt, nhìn nhau. Vùng tim có một con mắt, sau lưng có một con mắt, hai mắt nhìn nhau. Vai trái có một con mắt, vai phải có một con mắt, hai mắt nhìn nhau. Như vậy tổng cộng có mười con mắt trí huệ nhìn nhau, đối khán lẫn nhau, chiếu ánh sáng về phía nhau, cuối cùng đan vào nhau thành lưới ánh sáng. Pháp tu hành này gọi là tu hành trong phòng tối - bế hắc quan tu hành.

10 con mắt này đều nhìn nhau, đầu tiên bạn quán tưởng nhìn, khi ánh sáng của dây xích kim cang, ánh sáng bát nhã có thể dẫn vào trong tim bạn thì bạn có thể nhìn thấy ánh sáng. Ở đây dùng phương thức dồn ép để ép ra, giống như khi bạn bóp kem đánh răng để ép cho kem đi ra. Đây là một pháp tu hành chân thực, chỉ cần có ánh sáng sinh ra trong tâm bạn, dẫn ánh sáng vào bên trong thân thể hành giả, 10 con mắt trí huệ đều tràn đầy ánh sáng của xích kim cang, đan chéo nhau tạo thành lưới ánh sáng, chiếu tới chiếu lui về phía nhau, ánh sáng sẽ chạm vào nhau, giằng giữ lẫn nhau, chiếu về phía nhau. Sau khi luyện thành công cái này rồi thì lại biến lỗ chân lông trên toàn thân bạn thành con mắt trí huệ, lỗ chân lông trên toàn thân giống như từng con mắt, ánh sáng từ trong tâm bạn từ bên trong các lỗ chân lông này sinh ra. Lúc này toàn thân bạn là mắt, toàn bộ đều phóng ra ánh sáng.

Lúc này toàn thân đều là mắt, toàn thân chính là mắt, toàn thân là ánh sáng, tự thân đã trở hành đức tướng của Vô Lượng Quang Như Lai, trong thân vô lượng ánh sáng đó xuất hiện vô lượng Bổn tôn, vô lượng Không hành, vô lượng Hộ pháp. Thành tựu cao nhất là ánh sáng bản giác hiển hiện, cũng tức là Phật quang hiển hiện, ánh sáng của Như Lai hiển hiện trong thân bạn.

Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang có trăm vị văn võ. Chính nhờ sự dẫn dắt của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang mà đến cuối cùng có Văn Võ Bách Tôn xuất hiện, đây là hiện tượng các vị xuất hiện để dẫn dắt một người vãng sinh Phật quốc, rất đơn giản, nhất định phải ghi nhớ.

Lúc hành giả lâm chung và nhìn thấy ánh sáng cực kì mạnh xuất hiện trước mắt thì bạn hãy nhập vào ánh sáng ấy, đó là ánh sáng ban sơ, ánh sáng Phật tính ban sơ. Ánh sáng này hiển hiện không phải đến từ nơi nào khác, mà chính là ánh sáng Phật tính của chính bạn. Cơ hội này qua rồi thì bạn còn cơ hội tiếp theo là có Văn Tôn và Võ Tôn, và cơ hội có một nửa Văn Võ Tôn. Cơ hội thứ ba là Bổn tôn của bạn xuất hiện, bạn dung nhập vào Bổn tôn. Hộ pháp của bạn xuất hiện, bạn dung nhập vào Hộ pháp là cơ hội thứ tư. Còn có một cơ hội nữa, chính là Bổn tôn phẫn nộ và tươi cười xuất hiện, đây là cơ hội vãng sinh thứ năm. Sau năm cơ hội này mà bạn không tận dụng được thì sẽ phải lục đạo luân hồi, không thể vãng sinh đến Phật quốc tịnh thổ được.

Thế giới này phân thành quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng nếu dựa theo việc thành Phật mà nói thì bạn tu Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang bạn sẽ biết, khi bạn lên đến đỉnh cao nhất, thông thường bạn sẽ đạt đến sự thường hằng vĩnh viễn. Sư Tôn khuyến khích mọi người đạt được sự thường hằng vĩnh viễn, niềm vui vĩnh viễn, thanh tịnh vĩnh viễn, Phật ngã vĩnh viễn. Tu Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang sẽ đắc được bốn chữ “thường, lạc, ngã, tịnh”. Nếu không tu hành thì vĩnh viễn dừng lại ở “khổ, không, vô thường, vô ngã”, vĩnh viễn dừng lại ở đây.

Chú ý: chưa nhận quán đảnh, không được tu pháp!