📑

Đoạn trừ lục đạo tập khí

Đoạn trừ lục đạo tập khí

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

Liên Sinh Hoạt Phật văn tập số 240 - “Mở cửa kho báu”

Khẩu quyết bí mật của Lư Thắng Ngạn.

Cá nhân tôi tin rằng, mỗi một người khi sinh ra đã mang theo nghiệp chướng của nhiều kiếp.

Bởi vì có rất nhiều người bị thiểu năng bẩm sinh, có khuyết tật bẩm sinh, có bệnh câm điếc bẩm sinh, chân tay không đầy đủ, thiểu năng trí tuệ, mắc bệnh mềm xương, miệng méo mắt xếch, đầu to tay ngắn… Những người này vừa sinh ra. Còn chưa làm tất cả việc thiện và tất cả việc ác. Vì sao lại bị như vậy? Bởi vì nghiệp chướng nhiều kiếp mà ra! Tập khí, phiền não, nghiệp chướng sinh ra đã có, hơn nữa còn ăn sâu bén rễ. Có một số người sau khi sinh ra thì mắc bệnh, do ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh mà dần dần nhiễm thói xấu.

Chúng ta thường nói: Rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Con chuột sinh ra đã biết đào hố. Văn hóa “chum tương” là tất cả ô nhiễm thành một vị. Đây đều là do hoàn cảnh sau này tạo nên.

Mật giáo có tu trì pháp đoạn trừ lục đạo tập khí, khẩu quyết của nó như sau: Hành giả ngồi tư thế Tỳ Lô thất chi tọa. Quán tưởng chủng tử tự của lục đạo. (Ah), màu trắng, đặt ở mi tâm, thiên đạo. (Su), màu lục, đặt ở họng, atula đạo. (Ni), màu lam, đặt ở tim, nhân đạo. (Chi), màu đỏ, đặt ở rốn, súc sinh đạo. (Chưa), màu lục, đặt ở chỗ kín, ngạ quỷ đạo. (Tô), màu xám, đặt ở lòng bàn chân, địa ngục đạo. (Cần ghi nhớ các chủng tử tự này đều có màu nhạt.)

Lại quán tưởng: (Ôm), ánh sáng trắng, đặt ở mi tâm. (Ah), ánh sáng đỏ, đặt ở họng. (Hùm), ánh sáng lam, đặt ở tim. Sau khi tất cả đã ở yên vị trí. Dùng ba chữ của Như Lai bắt đầu đốt cháy, đốt cháy rụi hoàn toàn chủng tử tự của sáu đạo. Ba chữ như lửa, lửa bùng lên, đốt cháy hoàn toàn chủng tử tự của sáu đạo, không còn lại chút nào. Hành giả tỏa sáng vô tận. Trong miệng hành giả khe khẽ tụng “Ôm ah hùm”. Cứ thế đốt cháy hết chủng tử tự của sáu đạo. Niệm “Ôm ah hùm” càng nhiều càng tốt.

Nếu tập khí của lục đạo đã thanh trừ sạch sẽ rồi thì sẽ sinh ra những điềm mộng cát tường.

  1. Hành giả bay tự do trong hư không.
  2. Hành giả nhìn thấy toàn thân mình trong suốt như pha lê.
  3. Hành giả nhìn thấy ánh sáng trắng quấn lấy thân mình.
  4. Hành giả nhìn thấy mình mặc thiên y màu trắng sạch sẽ.
  5. Hành giả ăn vào thứ màu trắng và nhổ ra thứ màu đen.
  6. Hành giả tắm trong ánh sáng trắng.
  7. Hành giả nhìn thấy mình hóa thành Bổn tôn.

Lúc này, hành giả tự mình cảm nhận thấy tham, sân, si, nghi, mạn, đố kỵ đã giảm bớt và tan biến. Nội tâm rất an nhiên, tự tại.

Cá nhân tôi cho rằng nếu hành giả đã tu thành công chuyết hỏa, dùng chữ “Ah” ngắn lộn ngược. Đốt cháy. Lửa chạy lên trên. Đốt khắp toàn thân. Như vậy lục đạo tập khí tự nhiên cũng tiêu trừ toàn bộ, hành giả trở nên thanh tịnh.

Tôi nói: Mật pháp là sống. Từ đây mà suy rộng ra.