📑

Giới thiệu Thánh Quan Âm đệ nhất phú hào pháp

image

Giới thiệu Thánh Quan Âm đệ nhất phú hào pháp

Pháp hội ngày 09.09.2023.

Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Hoạt Phật đã truyền và ban quán đảnh pháp Thánh Quan Âm đệ nhất phú hào.

Pháp Vương đã khai thị rằng, Hiển giáo lấy giới định huệ để đối trị tham sân si, nhưng Mật giáo thì khác, giống như trong Kinh Duy Ma Cật có nói, tham sân si cũng là Phật pháp. Con người sống trên đời khó tránh khỏi tham, thậm chí, muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát, muốn thành A La Hán, muốn giúp đỡ chúng sinh cũng đều thuộc về tham. Trong đường đời khó khăn gian khổ, Thánh Quan Âm thương xót chúng sinh nên có pháp đệ nhất phú hào để giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi nghèo khổ.

Pháp Thánh Quan Âm thiên hạ đệ nhất phú hào có hai ý nghĩa: Thứ nhất: Bạn thành Phật Bồ Tát, đây là đệ nhất phú hào ở cõi trời. Thứ hai: Trong cuộc đời ngắn ngủi tại thế giới Ta Bà, bạn có thể trở thành người giàu có số một ở nhân gian. Cho nên, chỉ cần là những người báo danh tham gia, báo danh làm chủ cầu trong buổi pháp hội này thì đều có phần, bởi vì bạn đã có được bồ đề tâm chân chính - bồ đề tâm của Thánh Quan Âm. Chỉ cần tương ứng với Thánh Quan Âm, tu hành thành tựu thì có thể trở thành người giàu có số một.

Pháp Vương đã tóm tắt ba trọng điểm của pháp này:

1. Thủ ấn của Thánh Quan Âm: hai tay đan nội phộc, tay phải ngón cái giơ thẳng, tượng trưng cho số một. Hễ kết thủ ấn này thì tất cả Tài Thần trong thiên hạ đều phải nghe lệnh.

2. Chú ngữ của Thánh Quan Âm: “Ôm ma-ni-pát-mi-hùm. Ta-cha-pu-chưa ku-lu-ya sô-ha.” “Ôm ma-ni-pát-mi-hùm” chính là Thánh Quan Âm. ”Ta-cha-pu-chưa” nghĩa là tất cả đại tư lương đầy đủ, đại tài phúc đầy đủ. ”Ku-lu-ya” là number one, số một. ”Sô-ha” nghĩa là viên mãn nguyện vọng này.

Bất kể hành giả trì tụng bao nhiêu biến chú ngữ, chỉ cần tu trì tương ứng rồi thì cả đời này bạn sẽ giàu có.

3. Cúng phẩm: nhất định phải cúng ba khay đồ rất đặc biệt. Khay thứ nhất là ngũ bảo, gồm: vàng, bạc, trân châu (ngọc trai), đá quý, thủy tinh. Khay thứ hai là vải lụa năm màu sắc, vải lụa hoặc vải tơ đều được. Khay thứ ba là ngũ cốc: gạo, lúa mì, đại mạch, tiểu mạch, đậu, vừng (mè).

Khi cúng dường, phải quán tưởng ngũ bảo biến vô cùng vô tận. Sau cùng khi hồi hướng phải niệm: Vàng bạc tài bảo dùng không cạn. Ngũ cốc hoa màu ăn không xuể. Y phục ngũ sắc mặc không hết.

Các bước tu pháp hoàn toàn giống như các pháp tu Bổn tôn khác. Đời này không thành tựu thì đời sau chắc chắn thành tựu.

Sau buổi pháp hội truyền thụ pháp này, rất nhiều đệ tử có thắc mắc, vì thế, Tông Ủy Hội Chân Phật Tông vào ngày 20.09.2023 đã thỉnh Sư Tôn chỉ thị, giải đáp, và vào ngày 25.09.2023, Tông Ủy Hội đã có thông báo chính thức như sau:

Q1: Xin hỏi xem đoạn video phát lại Căn bản Thượng sư ban quán đảnh pháp Thánh Quan Âm hoặc xem video toàn bộ pháp hội có phải là có được quán đảnh trực tiếp không? A1: Xem video phát lại không thể coi là đã có được quán đảnh, chỉ có thể có sự gia trì. Nhưng, Sư Tôn Liên Sinh Hoạt Phật có chỉ thị đặc biệt: (người có được pháp lưu, xem là đã được quán đảnh).

Chú ý 1: Nếu sau này có cơ duyên, tốt nhất là tự mình có thể thỉnh cầu Sư Tôn đích thân quán đảnh. Chú ý 2: Theo quy định về Mật pháp mới được truyền lần đầu của tông phái chúng ta, phải đợi 6 tháng sau lần truyền pháp đầu tiên, đợi Tông Ủy Hội công bố liệu pháp này có thể quán đảnh từ xa được không, sau đó các bạn mới viết thư cầu quán đảnh từ xa.

Q2: Những cúng phẩm bắt buộc mà Căn bản Thượng sư đã truyền dạy, ngoài ngũ cốc ra, ngũ bảo và vải ngũ sắc, có cần mỗi lần tu một đàn pháp lại phải đổi cúng phẩm mới không? A2: Người có nhiều tư lương (tức là có điều kiện tài chính), thì nửa tháng thay mới một lần. Người có ít tư lương thì ba tháng thay mới một lần. Ba khay cúng phẩm (ngũ bảo, vải lụa ngũ sắc, ngũ cốc) thay mới cùng lúc. Thời gian thay mới do hành giả tự mình quyết định.

Q3: Vải lụa ngũ sắc có thể dùng chỉ ngũ sắc để thay thế không? A3: Không được dùng chỉ ngũ sắc thay cho vải lụa ngũ sắc.

Q4: Cúng phẩm của pháp Thánh Quan Âm, về phương diện tài bảo vàng bạc, đá quý và thủy tinh có chỉ định số lượng bao nhiêu không? (1 cái hay là 5 cái) Về phương diện màu sắc thì là đá quý và thủy tinh 1 màu hay là 5 màu? A4: Số lượng, màu sắc tùy ý.

Q5: Ba lại cúng phẩm quan trọng (vàng bạc tài bảo, ngũ cốc hoa màu và tơ lụa ngũ sắc) phải bày trên đàn thành như thế nào? Bày cùng với bát cúng hay sao? Hay là có cách bố đàn đặc biệt nào không? Ví dụ như đàn thành của Khổng Tước Minh Vương và Kỵ Long Bạch Tài Thần. A5: Lấy ba khay riêng, bày ba loại cúng phẩm tại đàn thành để cúng dường là được.

Tông Ủy Hội Chân Phật Tông Thế Giới trân trọng kính báo.

Tu pháp Quan Thế Âm Thiên Hạ Đệ Nhất Phú Hào của Thánh Quan Âm sẽ có được tiền tài của cõi trời và tiền tài ngắn ngủi của nhân gian.

Cúng phẩm rất quan trọng, đồ cúng dường không phải là những thứ đồ bình thường, đồ cúng nhất định phải cúng ba khay đồ rất đặc biệt:

Khay thứ nhất là ngũ bảo: năm loại bảo vật là vàng, bạc, trân châu, đá quý, thủy tinh.

Khay thứ hai là vải tơ lụa ngũ sắc: vải tơ lụa có năm màu sắc, loại vải quý.

Khay thứ ba là ngũ cốc: gạo, lúa mì, đại mạch, tiểu mạch, đậu, vừng (mè). Thứ mà con người chúng ta ăn, năm loại thức ăn.

Trọng điểm của tu pháp này nằm ở hồi hướng. Khi cúng phải quán tưởng ngũ bảo biến vô cùng vô tận, vàng bạc tài bảo dùng không hết.

Hồi hướng phải niệm: “Vàng bạc tài bảo dùng không cạn. Ngũ cốc hoa màu ăn không xuể. Y phục ngũ sắc mặc không hết.”

Trong cuộc đời, vàng bạc tài bảo dùng không hết, quần áo mặc không hết, ngũ cốc ăn không hết, đó chính là người giàu có.

Đời này không thành tựu, đời sau nhất định thành tựu.

Mong rằng tất cả những người hữu duyên tư lương đủ đầy, tu pháp tương ứng thành tựu.