🔥

Tiền giấy Chân Phật Tông

image

Ý nghĩa và cách sử dụng tiền giấy Chân Phật Tông

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

🌟 Ngày 14.08.2023, Liên Sinh Hoạt Phật đã ban phép gia trì, cho phép phát hành và sử dụng giấy tiền Chân Phật bản cho người Việt, với mục đích gây quỹ hỗ trợ cho các hoạt động biên dịch và hoằng pháp 🙏

(Thỉnh mua duy nhất tại: shop.upalamani.org)

Ý nghĩa công dụng thù thắng của tiền giấy Chân Phật Tông

Chân Phật Kim

image

Nhờ bát diệp luân và đệ nhất quán của Liên Sinh Hoạt Phật làm trọng tâm, cộng thêm truyền thừa gia trì của Phật để tiêu tai, ban phúc, tăng ích. Phòng ma đuổi tà, tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải tai nạn, bảo hộ thân tâm, bình an cát tường. Cứu tế âm linh, an ủi cô hồn quỷ đói, bệnh tật tàn phế, siêu thăng tổ tiên. Cúng dường Phúc Thần để tăng tiến tài vận.

Bình thường và lúc nguy cấp đều có thể dùng. Tiền vàng này có thể hóa đốt riêng, có thể đốt cùng tiền vàng khác. Cách dùng tiền vàng này phân thành hai loại:

 1. Người thỉnh cầu vào ngày kỷ niệm Phật đường, chùa miếu, phụng thỉnh Chân Phật Hải Hội Thập Phương Bồ Tát, Diêu Trì Kim Mẫu, Liên Hoa Đồng Tử, Hộ Pháp Kim Cang Không Hành, các thần địa phương làm chủ cho đệ tử (tín giả), (XX) người, tại địa chỉ….. vì (XX) việc thỉnh cầu phù hộ giúp đỡ, gia trì cho (XX) việc được viên mãn, sau đó hóa đốt tiền vàng cúng dường. (XX là điền con số.)
 2. Nếu có việc đặc biệt quan trọng (có việc thỉnh cầu), người thỉnh cầu quay mặt về hướng Đông, cung kính niệm một hoặc nhiều biến Liên Sinh Hoạt Phật gia trì văn hoặc, 108 biến tâm chú Liên Hoa Đồng Tử (tốt nhất là niệm chú dài).

Khi niệm tâm chú có thể niệm như sau: “Ôm ah hùm. Gu-ru pây. A-ha-sa-sa-ma-ha. Liên Sinh sắc lệnh đệ tử Liên Hoa… ABC… (lời nguyện cầu) như ý viên mãn. Sit-đi hum.”

Khi hóa đốt tiền vàng này, mỗi tờ niệm 1 biến, càng nhiều càng tốt, tối thiểu là 7 biến (tức hóa đốt 7 tờ).

Thất Phật Kim

image

Con người đều có nghiệp chướng không tên từ nhiều kiếp đến nay, tạo nên đủ loại chướng ngại trong cuộc sống thường ngày, mọi việc không thuận. Thành tâm đốt cúng loại tiền này có thể nhanh chóng tiêu nghiệp chướng, cát tường như ý. Nhờ Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh và Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn để tiêu trừ các nghiệp tội của chúng sinh, tiến tới tăng trưởng tư lương phúc đức.

Như Ý Kim

image

Cầu việc kinh doanh, sự nghiệp hưng vượng, nghiệp vụ giao thiệp thuận lợi, cúng dường tiền vàng này thì phúc phần lợi ích sẽ tăng trưởng. Nhờ biểu tượng như ý của Kim Mẫu, ban phúc cho chúng sinh mọi sự như ý, mọi sự cát tường, phúc lộc tăng trưởng.

Hòa Hợp Kim

image

Hóa giải những bất hòa trong và ngoài công xưởng, doanh nghiệp, khách hàng, vợ chồng. Cúng dường tiền vàng này có thể hóa trừ tất cả oán hận, phát triển tốt các mối quan hệ giữa con người. Nhờ sức mạnh kính ái của Kurukulle Phật Mẫu và Ái Nhiễm Minh Vương để hóa giải những chướng ngại nhân sự và ban phúc chúng sinh oan thân bình đẳng, kính ái hòa hợp.

Trừ Tật Kim

image

Chữa khỏi sự khó chịu của thân thể, những bệnh lạ trên người làm tiêu hao tài chính và rối loạn gia đình, thuốc thang vô hiệu. Cúng dường tiền vàng này, thành tâm sám hối, thường trì tâm chú, có thể mau chóng tiêu bệnh nghiệp, thân thể an khang. Nhờ kim đan của Kim Mẫu và chú lực của Dược Sư Phật, nguyện chúng sinh tiêu trừ tất cả bệnh nghiệp, bệnh chướng, bệnh nạn, bệnh khổ.

Địa Tạng Kim

image

Có thể tiêu trừ nghiệp chướng tích tập nhiều kiếp và những tội sát sinh trong ngày. Siêu độ tổ tiên vãng sinh thế giới Cực Lạc, độ tất cả vong hồn rời khỏi khổ luân địa ngục. Khiến tổ tiên có được lợi ích, sự nghiệp của bản thân phát đạt, âm dương đều có lợi. Tảo mộ, tiến kim (bốc mộ, cải táng) đều đại cát. Nhờ nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát để tiêu trừ định nghiệp của chúng sinh và bổ sung tài khố, tăng trưởng tư lương phúc phần.

Đại Phúc Kim

image

Nhờ sức mạnh của tam tự minh chú và văn cầu thỉnh, thỉnh cầu Đại Phúc Kim Cang ban phúc cho chúng sinh, tiêu tai giải nghiệp, khai vận cát tường.

Tứ Phương Kim

image

Nhờ pháp tăng ích bốn phương làm trọng tâm, mong khiến chúng sinh được Địa Thần, Tài Thần ban phúc, bốn phương tăng ích, tám phương trợ tài.

Đà-la-ni Kim

image

Nhờ chú lực của Tôn Thắng Phật Mẫu và chú vãng sinh, khiến chúng sinh u minh vãng sinh tịnh thổ, siêu sinh thoát khổ, chúng sinh dương thế hóa giải tất cả oan khuất.

Minh Tư

image

Nhờ luật lệnh chú lực của Ma Ha Song Liên Trì để lưu thông mười pháp giới, khiến chúng sinh cõi âm dương đều được lợi, tiền tài lưu thông, tư lương tăng trưởng.

Giáp Mã

image

Nhờ luật lệnh thông hành pháp giới của Liên Sinh Phật, bảo đảm văn sớ được trình lên trên và lợi ích tiền vàng lưu thông.

Cách thức sử dụng

Phạm vi sử dụng

 • Có thể đốt hóa cúng cho Chư Phật Bồ Tát, Kim Cang Hộ Pháp, Không Hành, chư thiên thần chúng, Thành Hoàng, Thổ Địa Công, Tài Thần và các thần linh thông thường, chủ đất.
 • Đốt cho người âm. Đốt cho Cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ, vong đi theo thân, thủy tử linh... Có thể vãng sinh, trả nợ, chữa lành, tháo được duyên nghiệp.
 • Trong pháp Hộ Ma (Homa - cúng lửa). Có thể gấp thành hoa sen, gấp thành thuyền, hoặc đốt trực tiếp độ người âm, cầu phúc cho người sống, cho hành giả, thực hiện giải nghiệp, thực hiện tăng ích, tức tai, kính ái, hàng phục.
 • Dùng cho pháp Thế thân (khi tiễn thế thân đi) Diêu Trì Kim Mẫu - Thế thân pháp. Chọn buổi chiều ngày Trừ nhật (ngày có thể đuổi đi), chọn nơi đất trống ở cửa sau nhà để đốt giấy tiền vàng và thế thân. (Sau khi đốt tiền vàng thì cho hình thế thân vào đốt.)

Cách dùng thường ngày

Có thể vào ngày mồng 1, mồng 2, 15, 16 âm lịch hàng tháng thì dùng để cúng. Vào tết Thanh Minh tế tổ hoặc ở Phật đàn của mình, bất kì lúc nào đều có thể cúng và đốt. Riêng Thất Phật Kim, khi hóa đốt thì cứ hóa một tờ lại niệm một câu Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn, làm được như vậy thì càng thù thắng, hiệu quả càng tốt.

Các bước đốt tiền giấy

 1. Cung kính triệu thỉnh Căn bản Truyền thừa Thượng sư Thánh Tôn Liên Sinh Hoạt Phật và các vị chủ tôn được thờ cúng tại đàn thành, cầu thỉnh được thanh tịnh, gia trì, ban phúc, chuyển hóa mong ước bằng việc đốt giấy vàng kinh chú.
 2. Cung kính bẩm báo tên họ của người cúng, địa chỉ, nội dung cúng phẩm, và đối tượng mình muốn cúng dường, bao gồm cả địa chỉ cúng dường (trên cúng sớ văn, dưới đặt thẻ tên) và nêu cụ thể sự việc muốn cầu thỉnh.
 3. Thỉnh cầu Hộ pháp, chư tôn, Thổ Địa thần từ bi đi theo hộ tống giấy vàng kinh chú quý giá này, truyền đạt tới đối tượng được cúng dường.
 4. Đặt ở trên cúng: chư Phật, Bồ Tát, Hộ pháp, Thổ Địa thần. Phải nhất mực một lòng cảm ơn và thành kính.
 5. Đặt ở dưới cúng: Với tổ tiên nhiều đời, phải cần có tấm lòng hiếu kính, v.v... Với oan gia trái chủ cần có lòng nhớ việc sám hối, sẽ sửa đổi sai lầm.
 6. Đối với tất cả chúng sinh pháp giới cần có tấm lòng từ bi và khoan dung bằng việc thường xuyên nuôi dưỡng bồ đề tâm.

Dùng vào lúc khẩn cấp

Nếu có việc đặc biệt quan trọng, có thể vào sau 9 giờ tối hàng ngày, hướng về phía Tây hóa đốt, khấn nguyện thỉnh cầu Diêu Trì Kim Mẫu và các thần thánh đi qua đi lại giúp giải quyết, sau đó hóa đốt cũng có hiệu quả, chỉ là khi khẩn cầu nhất thiết phải một lòng thành kính. (Chỉ thỉnh cầu 1 việc.)

Thời điểm đốt cúng

Tu pháp: có thể cúng cho Chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp, thần chúng tại đàn thành và oan thân trái chủ mỗi vị 1 phần, thỉnh cầu cho nguyện vọng đạt thành.

Pháp hội: ngoài những đối tượng kể trên, có thể cúng dường tổ tiên, thủy tử linh và chúng sinh cõi âm báo danh pháp hội, mong họ được ăn uống no đủ, thoát khổ được vui.

Lễ chùa: có thể cúng chư thiên thần chúng trong chùa mỗi vị 1 phần, cầu nguyện phù hộ bình an cát tường.

Phổ độ: có thể cúng dường 7 phần hoặc 21 phần, cầu nguyện phù hộ bình an cát tường, gia đình yên ổn.

Ngày mồng 1, 2, 15, 16 Âm lịch: khi cúng cho cửa hàng theo phong tục, có thể cúng dường 7 phần tiền, cầu nguyện phù hộ kinh doanh thịnh vượng, nhân sự hòa hợp.

Tế tổ: có thể cúng dường tổ tiên 7 phần, mong họ được ăn uống no đủ, thoát khổ được vui, phù hộ cho con cháu đời sau đời đời hưng vượng.

Ma chay: trong thời gian ở trong linh cữu, mỗi ngày cúng 7 phần trước linh vị (đề nghị không đốt tiền cước vĩ). Vào lúc chôn, hoặc 7 ngày, 100 ngày, ngày giỗ, mỗi lần đốt cúng tổng cộng 21 phần, mong người chết có tư lương đầy đủ, vãng sinh tịnh thổ, siêu sinh thoát khổ, và phù hộ cho con cháu đời sau tiền tài dồi dào, quan vận hiển đạt.

Lễ Thổ Địa Công: có thể cúng dường 3 phần, cầu nguyện phù hộ nhân sự hòa hợp, kinh doanh hưng vượng, tài nguyên dồi dào.

Chủ đất: có thể cúng 1 phần, thỉnh cầu phù hộ gia trạch an ổn, xuất nhập bình an, tất cả cát tường.

Cầu phúc cho bệnh nghiệp: có thể cúng Phật Bồ Tát, Hộ Pháp thần chúng 3 phần, cúng oan thân trái chủ 7-21 phần (tùy tình hình mức độ nghiêm trọng hoặc khẩn cấp), thỉnh cầu bệnh nghiệp đẩy lùi.

Thú cưng vãng sinh: có thể đốt cúng 7 phần, nguyện thú cưng thoát đạo súc sinh, vãng sinh tịnh thổ (nếu được, hãy trì niệm thêm chú vãng sinh 7 biến).

Thương nhân làm kinh doanh: mỗi ngày khi mở cửa hàng, có thể đốt 1 phần, cầu nguyện Địa Thần giúp đỡ, chiêu quý nhân, trợ tài thông, làm ăn phát đạt.

Lưu ý: 1 phần gồm 11 loại tiền, mỗi loại 7 tờ.

Giảng pháp và luận bàn

Đốt tiền vàng là mê tín hay là chính tín?

(Trích: Liên Sinh Hoạt Phật giảng Hồng Quang Đại Thành Tựu)

Bây giờ ở Đài Loan có rất nhiều chùa hoặc miếu không đốt tiền vàng, rồi một số miếu Đạo gia cũng không đốt tiền vàng, cũng có rất nhiều pháp sư khi thuyết pháp nói rằng đốt tiền vàng là mê tín, khuyên các Phật tử không đốt tiền vàng. Những thứ như nhà cửa bằng giấy, tivi bằng giấy, tủ lạnh bằng giấy cũng không cần đốt cho người chết. Có một số pháp sư nói rằng đốt những thứ này đều là mê tín.

Từ quan điểm của bản thân tôi mà nói thì những pháp sư và các chùa miếu đó thật ra đều sai lầm. Tôi nói như thế này, nếu không xét về mặt an toàn và ảnh hưởng tới bảo vệ môi trường thì có thể đốt tiền vàng, cũng có thể đốt những thứ như nhà cửa, tủ lạnh, tivi bằng giấy. Vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì trong kinh Phật nói “vạn pháp duy tâm, vạn pháp duy thức”. Thật ra mọi pháp đều là do thức và tâm sản sinh ra, tất cả chúng ta coi trọng cái tâm này, cho nên người học Phật phải hiểu cái thức, hiểu cái tâm, thì mới có thể phân biệt được đạo lý ở trong đây.

Đốt tiền vàng là đốt cho tổ tiên bạn, là biểu đạt tấm lòng hiếu thảo của bạn, là một dạng cúng dường. Bạn đã đặt cái tâm của con cháu nơi dương thế vào trong đó thì cái này sẽ có tâm, có tâm thì sẽ có hiệu quả, sẽ sản sinh ra sức mạnh.

Đốt tiền vàng không phải là đốt để chơi, mà là biểu đạt tấm lòng hiếu thảo của con cháu ở dương thế. Vì đã có tâm, trong Phật pháp gọi là “duyên khởi”, ý nghĩa của duyên khởi là do nhân duyên mà khởi lên việc đốt tiền vàng. Vì đã có duyên khởi, vậy thì tức là chính pháp, là hợp pháp, tuyệt đối không thể nói là mê tín. Nói là mê tín, vậy thì tất cả mọi thứ đều biến thành mê tín hết. Nói rằng đốt tiền vàng là giả, vậy tôi muốn hỏi bạn, dưới bầu trời này có cái gì là thật? Tượng Phật bằng gỗ, bằng đồng, bằng xi-măng, bằng thủy tinh được thờ cúng trong Phật giáo, thế vị nào là thật? Thật ra toàn bộ đều là giả. Thế vì sao bạn vẫn lạy? Là vì bạn có tâm bạn mới lạy. Bạn dùng cái tâm này tức là duyên khởi, “vạn pháp duy thức, vạn pháp duy tâm”, bạn lạy như vậy thì sẽ có hiệu quả. Giả sử bạn chỉ lạy chơi chơi thì không có hiệu quả. Đạo lý của mê tín và chính tín nằm ở đây.

Cho nên những pháp sư kia lên bục nói rằng tiền vàng là mê tín, đó là họ không hiểu đạo lý này. Nói một cách rất đơn giản, có tâm thì hữu hiệu, vô tâm thì vô hiệu. Phật pháp là nói về duyên khởi, cho nên bạn dùng tâm hiếu đạo để đốt tiền vàng, tiền vàng sẽ biến thành hữu hiệu và có pháp lực, đây là một đạo lý rất đơn giản. Nhưng rất nhiều pháp sư và chùa miếu, quán đường đều không hiểu, cho rằng đốt tiền vàng là mê tín.

Trên thế giới này, bất kể là như thế nào, bạn đều phải dùng trí tuệ để phân biệt. Thế nào là có tâm? Chỉ cần tâm lực bạn đặt vào đó, “vạn pháp duy tâm, vạn pháp duy thức”. Cúng dường Phật Bồ Tát cũng thế. Khi bạn cúng dường, thứ nào có thể cúng, thứ nào không thể cúng, thứ nào Phật Bồ Tát ưa thích, thứ nào Phật Bồ Tát không ưa thích, thứ nào là đồ cúng thanh tịnh, thứ nào là đồ cúng ô nhiễm, hoàn toàn do tâm bạn cúng dường. Vạn sự vạn vật trên thế giới này đều là do tâm, quán tưởng và cúng dường của Mật giáo cũng là dùng tâm và thức để làm. Cần biết rằng âm gian vốn dĩ cũng là do tâm thức của dương gian tạo thành, và tiền vàng cũng là do tâm thức của dương gian tạo thành. Bạn biết tiền mà dương gian dùng cũng làm bằng giấy, cũng là vì được cùng thừa nhận thì mới xem là có hiệu quả. Tiền giấy là thứ mà mọi người cùng thừa nhận thì mới có hiệu quả. Bởi vậy, chính tín và mê tín, sự khác biệt vô cùng nhỏ, toàn toàn nằm ở tâm. Chỉ cần các bạn từ từ thể hội sẽ biết thế nào là chính tín, thế nào là mê tín.

Muốn nói là giả, trên thực tế vạn vật không có một thứ nào là thật, toàn bộ đều là giả, nhưng bạn dùng tâm lực lên đó thì toàn bộ đều biến thành thật. Bạn xem, người phương Tây cúng hoa ở trước mộ, người Trung Quốc chúng ta thì vào Tết Thanh Minh tảo mộ cúng thức ăn, trước Phật Bồ Tát cúng rất nhiều thứ, đối với người chết thì còn đốt nhà giấy, tivi giấy, tủ lạnh giấy và tiền giấy. Toàn bộ đều là do tâm mà thôi, cho nên cái này đều nên thuộc về tín ngưỡng đúng đắn chứ không phải mê tín. Mọi người cần biết thế nào là chính tín, thế nào là mê tín. Có một số người cho rằng đốt tiền vàng là giả, pháp sư cũng cho rằng không thể đốt, ở chùa miếu quán đường đều không thể đốt, đó là vì họ đều không hiểu đó là tác dụng của tâm.

Om mani padme hum.

14.07.1993.