📑

Long Vương Bồ Tát, bảo bình và diệu dụng

image

Long Vương Bồ Tát, bảo bình và diệu dụng

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Giới thiệu Long Vương Bồ Tát

Trong kinh Phật ghi chép rằng có vô số Long Vương, chuyên quản việc cho mây và giáng mưa. Trong các Long Vương thì Bà Kiệt La Long là nổi tiếng nhất, vì con gái của ngài chính là Long Nữ sau này thành Phật.

Kinh Pháp Hoa (phẩm mở đầu) viết: “Có tám Long Vương: Nan Đà Long Vương, Sa Ca La Long Vương, Hòa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Bà Đạt Đa Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu Bát La Long Vương, và còn nữa.” Long Vương vốn sống ở Long Cung, là cung điện của Long Vương, ở dưới đáy biển, là do thần lực của Long Vương hóa hiện ra.

Vào thời đại Phật Thích Ca Mâu Ni, Long Vương trong biển từng đến núi Linh Thứu nghe Phật thuyết pháp, tín tâm hoan hỷ. Thế là muốn thỉnh Phật đến Đại Hải Long Cung để cúng dường. Phật ưng thuận. Long Vương lập tức trở về biển cả, hóa ra một cung điện lớn, có vô lượng châu báu, đủ loại trang nghiêm, thậm chí từ bờ biển đến đáy biển còn làm ra ba con đường bậc thang bằng châu báu, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni hóa ra cầu thang châu báu từ Đao Lợi Thiên hạ xuống cõi Diêm Phù Đề. Cuối cùng, Phật Thích Ca Mâu Ni và các tì kheo Bồ Tát cùng bước trên bậc cầu thang châu báu đó đi vào Long Cung, tiếp nhận cúng dường và thuyết pháp.

Sau đó, một nghìn năm trăm năm sau, ác ma Ba Tuần và các ngoại đạo đã đua nhau phá chùa tháp, giết hại tì kheo, tất cả kinh tạng đều được di chuyển đến nước Cưu Thi Na Kiệt, A Na Bà Đạt Đa Long Vương đều gìn giữ ở trong biển, cho nên toàn bộ kinh tạng đều ở Long Cung.

Ngày xưa, lại có Đại Long Bồ Tát tiếp dẫn Long Thụ Bồ Tát vào Long Cung, ở Long Cung đưa ra bảy chiếc hộp thất bảo, đem các kinh điển phương đẳng thâm diệu và vô lượng diệu pháp trao cho Long Thụ. Long Thụ đã nhận và đọc trong 90 ngày, thông hiểu rất nhiều, những gì ngài đọc được đã nhiều gấp mười lần cõi Diêm Phù Đề.

Liên Sinh Thánh Tôn cũng từng đến Long Cung, đọc Minh Tướng Kinh. Khi ấy, các Long Thần và tám bộ chúng đều hộ trì phái Chân Phật Tông. Phái Chân Phật Tông có trời hộ trì, cũng có rồng hộ trì, đặc biệt là Nan Đà Long Vương, vị Long Vương này ở vị trí thượng thủ trong số tám đại Long Vương, vô cùng hoan hỷ hộ trì Chân Phật. Hình tượng của ngài là đầu đội mũ miện có bảy đầu rồng, tay phải cầm đao, tay trái nắm cuộn dây thừng. Nan Đà Long Vương và Liên Sinh Hoạt Phật rất thân thiết.

Long Vương trong tiếng Phạn chính là Naga, là một trong những hàng bất khả tư nghì mà Phật nói. Long Vương cũng có sức mạnh đại thần thông.

Chú Long Vương mà Liên Sinh Thánh Tôn niệm có hai câu: ”Ôm na-ga na-ga mi.” ”Nam-mô san-man-tô mô-thua-nam wa-zư-la mi.”

Lợi ích thù thắng khi cúng dường Long Vương bảo bình

image

Long Vương có đại thần thông và đại phúc báo, thành kính cúng dường Long Vương bảo bình là phương pháp nhanh nhất để cầu phúc báo thế gian.

Long Vương bảo bình có công đức vô lượng, có thể khiến Long Vương vui thích, và khiến cho các long tộc bị làm hại được hồi phục năng lực, khiến người thờ phụng tránh được nghiệp báo do vô ý làm thương tổn đến long tộc mà bị long tộc hại, ví dụ mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh da rắn, hoặc các loại bệnh kỳ lạ không biết tên đeo bám. Cho dù nghiệp xấu hiện tiền cũng có thể bình an vượt qua được những cơn sóng dữ dội, tránh xa được cái chết không đúng lúc và tai họa lao tù.

Đại Trí Độ Luận ghi chép rằng: “Chúng sinh thời kỳ Mạt pháp phúc mỏng và nghèo khổ, còn trên đầu Long Vương lại có bảo châu như ý, nếu chúng sinh đem cúng dường thanh tịnh khiến cho ngài hoan hỷ, ngài sẽ lấy bảo châu như ý ra để giúp thỏa mãn ước nguyện, ngài nguyện sẽ cho tất cả bảo vật mà người đó cần, tận lực cho họ hết. Lúc này, mây đen giăng kín, trời đổ mưa xuống các loại bảo vật, quần áo, thức ăn, chỗ ngủ, thuốc thang, những thứ mà con người cần đều có đủ, sẽ luôn được hưởng phúc báo như vậy không cạn cho đến khi mệnh chung.”

Long Vương chính là vị vua của tất cả quyền thế, nắm giữ tất cả tài phúc. Phàm chúng sinh nào phát tâm thanh tịnh cúng dường Long Vương bảo bình, sẽ được các lợi ích thù thắng như sau:

1. Tài phúc tăng trưởng vô hạn, phú quý song toàn, đạt được đại quyền thế. 2. Mưa thuận gió hòa, được mùa màng, không thiếu thốn. 3. Tránh được 424 loại bệnh tật đau khổ, cả nhà an khang. 4. Tránh được các vấn đề khó khăn trong cuộc sống. 5. Sự nghiệp thuận lợi, bình thản vô ngại. 6. Chất độc không thể làm hại, ví dụ các loài rắn độc không thể làm hại.

(Thông tin dịch từ Tổng hội Mật giáo Chân Phật Tông Malaysia.)

Điều kiện tương ứng của pháp Long Vương bảo bình

Liên Sinh Hoạt Phật khai thị:

Trước đây tôi đã từng dạy pháp Long Vương bảo bình, cũng có rất nhiều người đi dâng bảo bình Long Vương, khi đó có rất nhiều đệ tử Chân Phật Tông đều đã hứa nguyện cũng đi khắp nơi để dâng bảo bình, cũng có người có được cảm ứng, rất nhanh chóng nguyện vọng đã thành hiện thực. Cũng có người không có cảm ứng gì. Vì thế, có người hỏi: “Vì sao có người có cảm ứng, có người không có cảm ứng?” Bảo bình như nhau, tu pháp như nhau, cùng đi ra biển để dâng bảo bình, có người có cảm ứng, có người thì không có cảm ứng. Vấn đề này rốt cục nằm ở đâu? Chúng ta biết bản thân Long Vương rất từ bi, pháp này cũng được xem như là pháp mà Long Vương và Như Lai ở trong kinh Long Vương truyền xuống. Cũng niệm chú, cũng dâng bảo bình, cùng đi ra biển và còn tu pháp bảy ngày. Nói đúng ra phải có cảm ứng, nhưng vì sao lại không có?

Thật ra nói đến việc cảm ứng cúng dường, có một số người rất nhanh có cảm ứng, có một số người thật sự là không có cách nào cho bạn có cảm ứng được. Bởi vì trên thực tế, đi dâng bảo bình Long Vương là để có được sự kết nối liên thông với Long Vương, bởi vì khi quán tưởng Long Vương, dâng lên ngài thứ mà ngài thích nhất, hy vọng ngài có thể cảm ứng, tức là ngài có thể nhìn thấy bạn và sau đó ban phúc cho bạn. Nhưng trong quá trình bạn tu pháp hoặc nguyện vọng mà bản thân mình cầu không phù hợp với chính bạn: không chắc phù hợp với ý của bản thân Long Vương, cũng không chắc bạn có thể có được cái phúc này, hoặc là nguyện cầu của bạn quá lớn, không thích hợp để cho bạn.

Lấy đơn giản một ví dụ. Có một người nông dân làm một việc tốt, quan lớn ở vùng đó cho gọi người này đến, bảo với anh ta rằng: “Anh làm việc này tốt quá, anh là người làm ruộng, ta sẽ cho anh một nguyện vọng, anh có thể nói nguyện vọng trong lòng mình ra.” Người nông dân nghe nói có thể ước nguyện thì rất vui mừng nói: “Tôi làm việc này đã khiến ông thích thú như vậy thì tôi sẽ có một điều ước.” Điều ước của anh ta rất lớn. Là điều gì thế? Chính là “hy vọng lập tức lên chức huyện trưởng”. Thật ra điều này là không thể nào, vì người nông dân không biết chữ, chí ít có rất nhiều sự việc phải cân nhắc xem năng lực của bản thân mình có thể làm được không đã.

Đệ tử chúng ta thường đi khắp nơi hứa hẹn, cũng đi khắp nơi cầu lung tung, ngay cả chơi cổ phiếu cũng cầu, nếu thế thì Long Vương cũng phải quản cả thị trường cổ phiếu mất. Cho nên khi bạn cầu cũng phải dựa vào bổn phận của mình mà cầu. Rất nhiều đệ tử cũng cầu rất kỳ quái, thậm chí là đem cổ phiếu giả đi bán, hy vọng Long Vương sẽ gia trì cho họ có thể đem cổ phiếu giả bán sang nước khác, và phải bán được hết tất cả. Thỉnh cầu vô lý như vậy thật sự là rất quá đáng rồi. Ví dụ như đánh bạc, làm tổ trưởng, anh ta cũng cầu. Cũng có người đến Las Vegas, đến đến thành phố Atlantic để đi đánh bài, cũng cầu Long Vương giúp đỡ anh ta, đây đều là những thỉnh cầu quá đáng rồi. Cũng giống như người nông dân kia làm được việc tốt xong thì cầu được làm huyện trưởng vậy, những thỉnh cầu kiểu này đều là quá đáng.

Cho nên nói chung, có tương ứng hay không tương ứng có liên quan tới phúc phần của bản thân bạn. Nếu bạn không tương ứng, phải nghĩ xem liệu có phải phúc phần của mình chưa đủ không? Liệu có phải nghiệp chướng của mình quá nặng không? Nên tu pháp sám hối. Phải tu đến trình độ nào đây? Chính là trước tiên bạn thỉnh cầu Long Vương, đến khi bạn nhìn thấy Long Vương hoặc mơ thấy mình đến Long Cung đi lấy tài bảo, hoặc Long Vương ban cho bạn các thứ, hoặc Long Vương phóng quang gia trì cho bạn, hoặc mơ thấy rồng, hoặc mơ thấy có con thuyền chở bạn sang bờ bên kia, đây đều là những giấc mơ cát tường mà Long Vương ban cho bạn, biểu thị bạn có thể tương ứng rồi, đây là có chứng có nghiệm rồi. Bạn đã có được giấc mơ tương ứng rồi thì lại tu pháp Long Vương bảo bình bảy ngày, rồi đem dâng bảo bình, như vậy mới có thể có tương ứng.

Phúc phần của bản thân mỗi người có lớn có nhỏ, Long Vương cũng phải xem phúc phần của bạn lớn nhỏ thế nào mà quyết định phải lập tức cho bạn hoặc là bạn phải từ từ tu mới có thể có được chứ. Hoặc là về cơ bản bạn không có cách nào có được phúc phần này. Nói chung là sẽ đều cho bạn chỉ thị.

Cho nên bất kì pháp tu dâng cúng dường nào cũng đều như vậy, chứ không phải là tu pháp bảy ngày xong là có thể có được tương ứng. Giả sử mọi ước nguyện đều đạt được hết thế thì tôi cũng muốn ngày ngày tu pháp Long Vương bảo bình, bảy ngày là có thể cầu được rồi, như thế thì cái gì tôi cũng cầu, cái gì cũng ứng. Thế nhưng ở đây phải dựa vào tâm, phúc phần và con đường tương ứng của mỗi người, và xem cả nghiệp của chính mình nữa, còn cả hành vi nữa, tất cả những điều này đều phải xem xét. Hy vọng mọi người đã hiểu đạo lý của việc dâng bảo bình Long Vương và cúng dường.

Om mani padme hum. 16/7/1993.

image

Điểm quan trọng khi tu pháp Long Vương bảo bình

Khai thị của Liên Sinh Hoạt Phật. Thời gian: 12/02/2011. Địa điểm: Viên Nhuận Đường. Quán đảnh: pháp Long Vương.

Vừa rồi Thượng sư Liên Nhuận có cầu pháp Long Vương, điểm quan trọng của bảo bình Long Vương trong pháp Long Vương là: thứ nhất, bạn phải quán tưởng bảo bình thành Long Vương, miệng bình là miệng của Long Vương, chỗ cổ bình tròn tròn này quán tưởng thành đầu của Long Vương, răng của rồng. Thế rồi xuống dưới thân bình tròn tròn này quán tưởng thành thân của Long Vương, chân của Long Vương. Bảo bình Long Vương cần phải được quán tưởng thành Long Vương như vậy.

Thế rồi sau khi quán tưởng xong thì phải trang bị thêm nội tạng, trong Mật giáo phải trang bị thêm tim, gan, lá lách, phổi, thận, tất cả đều phải trang bị đầy đủ cho Long Vương. Mỗi thứ này đều có vật tượng trưng của nó, phải bỏ những vật tượng trưng này vào trong bình. Trước kia tôi có viết trong sách rồi, tim, gan, lá lách, phổi, thận, có thứ đại diện cho đầu của Long Vương, cũng có thứ đại diện cho đuôi của Long Vương, còn có cả thứ đại diện cho âm thanh của Long Vương nữa, nhưng vật tượng trưng này đều phải bỏ vào trong bảo bình Long Vương.

Trước đây Thượng sư của tôi nói như thế này. Bắt buộc trong bảo bình này phải bỏ một món đồ mà bạn thích nhất, món đồ mà bạn thích nhất đó gọi là “khó bỏ mà có thể bỏ”, bỏ vào món đồ khó bỏ mà bạn có thể bỏ đó thì bạn mới có thể có được sự ban phúc của Long Vương.

Người bình thường nghe tới đây thì nói “tôi không muốn tu nữa”. Phải bỏ thứ mà bạn thích nhất vào trong bình, sau đó đem ra biển rồi ném xuống biển, thỉnh Long Vương tiếp nhận bình rồng này. Bạn không thể nào lại nhảy xuống nước để vớt nó lên, coi như thứ này không có được nữa. Thứ bạn thích nhất là gì? Ví dụ như kim cương. Bạn từ bỏ được viên kiêm cương mà bạn thích nhất, dâng cho Long Vương, đem thứ mà bạn thích nhất, bất kể là thứ gì, tóm lại là thứ bạn thích nhất, bỏ vào trong bình, cái này gọi là “khó bỏ mà có thể bỏ”.

Sau khi “khó bỏ mà có thể bỏ” được rồi, Long Vương thấy là bạn thật sự vô cùng kiền thành, ngài mới có thể ban phúc cho bạn. Sau này Thượng sư của tôi thấy như vậy thì pháp Long Vương bảo bình sẽ rất khó để tu, liền dạy chúng tôi một cách đơn giản nhất, dùng thủy tinh thay thế cho kim cương. ”Khó bỏ mà có thể bỏ” này cực kì quan trọng.

Thứ hai, bạn tu Long Vương bảo bình phải vô cùng thành tâm dâng hiến, nói cách khác là tôi dâng bảo bình này cho Long Vương, tôi làm với tâm thành kính dâng hiến nhất, đây là điều quan trọng nhất. Nếu có thể làm như vậy thì sẽ có được cảm ứng của Long Vương.

Những thứ bỏ vào trong bình là đại diện cho tim, gan, lá lách, phổi, thận và đầu, đuôi, ngoài ra còn có thứ mà bạn thích nhất, vàng cũng có thể cho vào. Có thể bây giờ vàng tương đối đắt, bạn dùng miếng vàng nhỏ thôi, không nhất định phải là miếng to. Nếu mà đòi to như quả bóng, bảo bình sẽ rất nặng, bạn sẽ không chịu nổi đâu, dùng một miếng vàng nhỏ, thứ bạn thích để làm vật tượng trưng. Khi ném bảo bình đi, bạn phải đem toàn bộ thân khẩu ý của bạn dâng hiến cho Long Vương.

Trước khi đem dâng bảo bình, bạn phải trì chú, mỗi ngày vào buổi tối phải đi trì chú: “Nam-mô san-man-tô mô-thua-nam wa-zư-la mi.” Khi bạn trì chú thì còn phải kết thủ ấn, kết thủ ấn chữ “tỉnh” (井) [cái giếng] này đây là đầu, bên dưới là chữ “tỉnh”, bởi vì nó chính là chủng tử tự của Long Vương. Quán tưởng bảo bình này biến hóa thành Long Vương, bạn ở trước mặt ngài kết thủ ấn, trì chú, quán tưởng ngài đi vào bên trong bạn, bạn đi vào bên trong Long Vương.

Bình thường hiện tượng tu pháp có cảm ứng là bạn cảm thấy bản thân Long Vương ban tài bảo cho bạn, cảm ứng thấy Long Vương hiện thân, cảm ứng thấy hình tướng của Long Vương, ngài xuất hiện trong giấc mơ của bạn, xuất hiện trong thiền định của bạn, trong lúc trì chú bạn nhìn thấy hình Long Vương và thấy ánh sáng, lúc này bạn mới đi dâng bảo bình, đem bảo bình dâng ra biển. Đây là một điểm quan trọng. Thật ra Mật giáo mà chúng ta nói chính là yoga, bản thân yoga này dịch ra tiếng Trung chính là tương ứng.

Bản thân Long Vương rất dễ tương ứng. Thật đó, các vị Thần Tài mà chúng ta gọi, ví dụ trên trời thì có Tứ Thiên Vương, dưới biển là Long Vương, trên mặt đất là Sơn Vương, rất nhiều Sơn Thần, rất nhiều Hồ Thần. Sơn Thần, Thiên Thần, Hải Long Vương, Long Thần đều tương đối dễ tương ứng.

Bản thân Long Vương có nguyện vọng của ngài, đó là ngài mong muốn có thể thành Phật, nhờ việc tu hành của bạn, bạn hợp nhất với ngài rồi, sau khi bạn thành Phật, Long Vương cũng có thể thành Phật. Chúng ta có thể khuyên thỉnh Long Vương thành Phật, tu hành thành Phật! Chính bản thân bạn cũng có thể thành Phật. Trọng điểm của pháp Long Vương là khi hồi hướng, bạn phải khuyên thỉnh Long Vương thành Phật. Long Vương thích thành Phật, mà ngài đã thích rồi thì khi bạn khuyên thỉnh ngài thành Phật, ngài sẽ sinh tâm hoan hỷ, sẽ ban phúc cho bạn.

Trọng điểm của pháp này nằm ở đâu. Thứ nhất, làm đầy bảo bình. Thứ hai, quán tưởng bảo bình biến thành Long Vương. Thứ ba, bạn phải chuẩn bị một đàn thành thanh tịnh, tu pháp Long Vương bảo bình cho tốt, quán tưởng, trì chú, kết thủ ấn, nhập Tam ma địa. Mỗi ngày làm như vậy cho đến khi ngài tương ứng với bạn, có được cảm ứng rồi, sau đó bạn lại cầm bảo bình này đi ra biển, dâng bảo bình cho Long Vương, sau đó khuyên thỉnh Long Vương thành Phật. Tu hành đúng như vậy mới là như pháp.

image

Cảm ngộ về pháp Long Vương bảo bình

📝 Bài viết của Kim cương Thượng sư Liên Từ đăng trên Chân Phật Báo tháng 12/2019.

image

Kể từ năm 1996 khi Sư Tôn Liên Sinh Phật truyền pháp Long Vương bảo bình tại Vancouver, hàng năm, Hoa Quang Lôi Tạng Tự đều cố định hai lần cử hành pháp Long Vương bảo bình và pháp hội từ bi phóng sinh, cho tới nay đã 23 năm không hề gián đoạn. Tôi cảm thấy điều này có thể làm tấm gương vững chắc cho các đồng môn, tinh thần kiên trì này cũng rất khó có được.

Còn nhớ năm xưa khi mới thành lập Hoa Quang Lôi Tạng Tự, thỉnh Sư Tôn đến khai quang, lần đầu tiên Sư Tôn truyền pháp Long Vương bảo bình tại Vancouver, nhân duyên này đã rơi trúng vào Hoa Quang Lôi Tạng Tự. Những năm qua, pháp Long Vương bảo bình và pháp hội phóng sinh đã trở thành pháp vụ tiêu biểu của đạo tràng Hoa Quang, rất nhiều đồng môn trong và ngoài nước đều vô cùng hoan hỷ, có được sự gia trì của Long Vương Hộ Pháp, cảm ứng linh dị không ngừng.

Để khuyến khích mọi người phóng sinh, đạo tràng đặc biệt thu xếp cho các công đức chủ làm phóng sinh được tặng bảo bình, xuất phát điểm là hy vọng có thể có kinh phí để mua được nhiều vật phóng sinh hơn. Đồng thời cũng cổ vũ mọi người tu pháp Long Vương bảo bình. Nhưng tôi phát hiện ra, bởi vì hàng năm đều tu pháp Long Vương bảo bình, cho nên có một số người vì thế mà sinh ra tâm xem thường, chỉ phóng sinh mà không muốn có bảo bình. Điều này không khỏi khiến tôi nghĩ đến lời Sư Tôn đã nói trong buổi pháp hội khai thị tuần trước: “Chủ tôn của tuần sau là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nếu mọi người không muốn trí huệ thì không cần báo danh làm chủ cầu, cũng không cần tham gia… tất cả đều không cần.” Bây giờ tôi cũng có cảm tưởng như vậy, Long Vương muốn ban phúc, thế mà lại không muốn! Mọi người thật sự không cần tài bảo sao? Thật ra, Phật Bồ Tát về biểu hiện bề ngoài thì là đáp ứng mong cầu của chúng sinh mà ban tài ban phúc, nhưng trên thực tế, đây chỉ là Phật Bồ Tát vì lòng từ bi và phương tiện mà tùy thuận chúng sinh. Có một câu nói là “tiên dĩ dục câu chi, tái lệnh nhập Phật trí”, cuối cùng đều là để dẫn dắt chúng sinh đạt đến thành tựu giải thoát. Trên thực tế, mọi pháp của Chân Phật Tông, bất kể là đại pháp mà cả đời Sư Tôn chỉ truyền một lần, pháp đặc biệt, hay là pháp Tứ gia hành cơ bản nhất, pháp cầu tài ví dụ như pháp Long Vương bảo bình, đều có thể khiến hành giả thành tựu đại pháp. Sư Tôn nói: “Phật pháp tương thông, tương ứng một vị, tương ứng mọi vị.” Chúng ta tu pháp Long Vương bảo bình là nhờ quán tưởng Long Vương bảo bình biến hóa thành rồng, sau đó lại quán tưởng rồng biến hóa thành Phật, có thể thấy là pháp Long Vương bảo bình có thể khiến long tộc thành Phật. Chỉ dựa vào điểm này thôi, tôi dám bảo đảm bạn có thể khiến cho long tộc thành Phật, vậy thì chính bạn có phải là cũng có thể thành Phật không?

Năm xưa Sư Phật ở trên bờ biển, đột nhiên sóng biển cuồn cuộn, thì ra là tất cả long tộc đều hướng về Sư Tôn thỉnh cầu truyền pháp Long Vương bảo bình, giúp đỡ long tộc thành Phật. Bởi vì niệm lực của chúng sinh, niệm lực của vũ trụ bất khả tư nghì, chỉ cần chúng sinh cầu thỉnh long tộc thành Phật thì sẽ có một ngày họ có thể thành Phật. Hành giả có nguyện lực khiến long tộc thành Phật, nếu dùng sức mạnh này trên chính mình, thì có thể thành Phật không? Tôi tin rằng nhất định được.

Từ đây có thể thấy, chúng sinh không muốn tiền, không muốn trí huệ, cái gì cũng không muốn, mà không phải là thật sự không muốn, mà là vì lười nhác và làm biếng, có tâm phân biệt, cho rằng pháp Long Vương bảo bình là pháp nhỏ, đây tuyệt đối không phải là cái nhìn đúng đắn. Pháp Long Vương bảo bình có thể ban tài ban phúc, cũng có thể tiêu tai kính ái, lại còn có thể tăng trưởng trí huệ, tôi không tin là mọi người đã vạn sự như ý rồi, hoàn toàn không còn mong cầu gì nữa, bởi vì mọi người đều đang ngày ngày ra sức tu, như tôi mỗi ngày tôi làm Hộ Ma cúng dường, mỗi ngày tu pháp, như vậy cho thấy tôi vẫn còn chưa đủ, tôi vẫn còn mong cầu, chỉ cần là chưa thành Phật thì tôi vẫn sẽ liên tục cầu mong tiếp. Cho dù đã có tài phúc của thế gian rồi, nhưng có trí huệ giải thoát không? Tư lương phúc đức cho vãng sinh tịnh thổ đã đủ chưa?

Chúng ta tu bảy đàn pháp Long Vương bảo bình, bỏ qua việc cầu tiền tài chưa nói, chỉ mới nói phụng thỉnh Phật Bồ Tát bảy lần, đại lễ bái bảy lần, niệm kinh bảy lần, tương đương tu pháp bảy lần, chẳng phải đây chính là tinh tấn sao? Pháp tinh tấn thành Phật có thể lợi mình lợi người thì có gì mà không tu chứ?

Liên Từ Kim cương Thượng sư.