📑

Minh chứng Chân Phật Tông là chính pháp

Minh chứng Chân Phật Tông là chính pháp

🪷 Liên Hoa Vưu Hân tu Bổn tôn Liên Hoa Đồng Tử Kim cương Thượng sư tương ứng pháp được 4 năm 5 tháng, chịu hành hình vào ngày 03/04/1992, sau khi thiêu xong đã có được không ít hạt xá lợi, trên đầu có 20 hạt xá lợi.

Hạt xá lợi còn được gọi là hạt kiên cố, là người tu hành có thành tựu mới có thể có, từ xưa đến nay đã trở thành bằng chứng lớn cho việc vãng sinh Phật quốc và thành Phật. Cao tăng qua các thời kỳ nếu có được hạt xá lợi thì xá lợi đều được lưu giữ và thờ cúng.

Từ đây có thể thấy, Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn là một vị Hoạt Phật chân chính không có gì phải nghi ngờ, Chân Phật Tông là Phật giáo chính tín, Chân Phật Mật Pháp là chính pháp, vì người tu trì đều có được thành tựu lớn, ngay cả tử tù cũng có được thành tựu lớn, những người phỉ báng còn gì để nói đây? (Bài trừ mọi tin đồn nhảm.)

Tại đây tôi khuyên những người phỉ báng Chân Phật Tông, hãy nhìn cho rõ sự thật chứng minh, xin hãy hạ quyết tâm lập tức sám hối, quy y từ đầu, chăm chỉ tu trì mật pháp của Phật, đừng do dự không quyết nữa, đừng tạo ra nhân ác địa ngục.

Hãy xem tử tù Liên Hoa Vưu Hân, mấy ngày trước khi bị xử tử đã viết thư cho em gái là Liên Hoa Kim Ngọc, trong thư có đoạn: ”Em gái Kim Ngọc, anh biết anh sắp đi rồi, hôm nay có được cơ hội hiếm có để lại lá thư này cho em. Sư Tôn dạy anh “mở rộng tấm lòng”, đây là điểm mấu chốt quan trọng nhất. Vì thế, thân anh tuy là tử tù, thế nhưng lòng anh không buồn rầu, sống rất thanh thản. Tu bất kì pháp môn gì, nếu là càng tu càng tâm bình khí hòa, tự tại an lạc, không phiền não thì tin chắc rằng tuyệt đối không có gì sai.

Sau này nếu anh có để lại hạt xá lợi thì: (1) Có thể chứng minh thứ mà anh tu học là chính đạo, không phải ma đạo, cũng không phải tà đạo.

(2) Có thể công bố thư này với đời. Nếu giới Phật giáo thừa nhận hạt xá lợi là người tu chính pháp mới có được, vậy thì xin những người không hiểu Chân Phật Mật Pháp thì tốt nhất đừng công kích một vị Hoạt Phật chân chính, để tránh sinh khẩu nghiệp mà chịu khổ báo.

(3) Có thể mời người đến dùng các phương pháp kiểm nghiệm tính chân thực của chúng, đem hạt đẹp nhất giao cho Liên Sinh Hoạt Phật tôn quý nhất, từ bi nhất, viên mãn nhất của chúng ta…”

(Kết quả là vào lúc chịu hành hình, Liên Hoa Vưu Hân đã mỉm cười bước lên đài treo cổ, thi thể của anh ấy trên khuôn mặt còn mang nụ cười, nét mặt hiền hậu, trên đầu sau 12 tiếng đồng hồ vẫn có hơi ấm, sắc mặt như còn sống, sau khi hỏa thiêu có hạt xá lợi và hoa xá lợi, đủ mọi tướng lành, bất khả tư nghì.)

Trong đoạn thư nhỏ này, có thể nhìn ra tử tù thực tu Chân Phật Mật Pháp, nội tâm tràn đầy an lạc, hiền hòa, tự tại và tín tâm, phát lộ sự tôn sùng và cảm kích vô hạn đối với Liên Sinh Thánh Tôn. Đối với những người phỉ báng và công kích Chân Phật Tông đã bộc lộ lời khuyên chân thành và ôn hòa, đúng là lời nói thấm thía!

Không có gì nghi ngờ, thực tu Chân Phật Mật Pháp có thể có được hạt xá lợi và hoa xá lợi, là sự thật đanh thép!

Thực tu Chân Phật Mật Pháp có thể khiến tử tù phạm tội đại ác không thể miễn xá nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng, an lạc tự tại, vãng sinh Phật quốc, là sự thật đanh thép!

Phỉ báng Chân Phật Tông là người của ma giáo ma pháp, xin hãy nhanh chóng nghe theo lời khuyên chân thành của tử tù, hãy nhanh chóng xem sự thật về tử tù vãng sinh Phật quốc!

Lẽ nào tu ma giáo ma pháp mà có thể có được xá lợi sao? Lẽ nào tu ma giáo ma pháp mà có thể vãng sinh Phật quốc sao? Sự thật đanh thép đã chứng minh từ lâu!

📰 (1992) Tin tức lớn nhất của Phật giáo được lan truyền rầm rộ trên toàn thế giới gần đây là: "Nhiều người là phạm nhân tử tù trong nhà tù Changi ở Singapore quy y Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn, chăm chỉ tu Chân Phật Mật Pháp, kết quả là sau khi bị xử tử và hỏa thiêu, ai nấy đều có hạt xá lợi."

🪷 Liên Hoa Bảo Sinh tu Bổn tôn Chuẩn Đề Phật Mẫu 3 năm 9 tháng, sau khi chịu hành hình vào ngày 28.03.1992 đã có được 3 hạt xá lợi, qua ngày hôm sau đã sinh ra thêm 1 hạt nữa.

🪷 Liên Hoa Khánh Văn tu Tứ gia hành khoảng 3 năm, chịu hành hình vào ngày 15.11.1991, sau khi hỏa thiêu đã có được hơn 30 hạt xá lợi.

📝 Chú thích: Hạt xá lợi của các tử tù này đã từng được trưng bày tại 2 buổi đại pháp hội rất lớn tổ chức tại Singapore và Malaysia để cho tất cả tín chúng chiêm ngưỡng. Đã có vài chục nghìn người đến xem tận mắt.