📑

Ngũ Phương Phật

Ngũ Phương Phật

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

Nói đến chủng tử tự của Ngũ Phương Phật. "Pu-mu. A-mu. Chu-li. Khang. Hùm.” Các chủng tự này phải niệm cùng nhau, âm này rất khó. Chú tự này có hai chữ niệm thành một chữ, “A-mu”, đôi khi âm “a” này phải đọc nhỏ một chút, âm “mu” thì đọc to một chút. Chữ “A-mu” này rất khó phát âm, đây là chữ Tạng.

"Pu-mu. A-mu. Chu-li. Khang. Hùm.” Chữ “Chu-li” này là tiếng Nhật, trong tiếng Tạng thì đọc thành “sê”. “Sê” trong tiếng Anh thì đọc lên rất khó nghe, người Mỹ cả ngày từ sáng đến tối đều niệm chú “shit, shit, shit”. Hầy! Chả trách, họ thường xuyên đang niệm chú đó! Ý nghĩa không hay, nhưng âm thì lại là chú âm, cái này đúng thật là… Chẳng biết làm sao, càng nói càng tệ.

Có một chuyện cười về càng nói càng tệ. Một hôm, lão Hoàng và vợ cùng xem ti vi, bỗng nhiên thấy tin tức đưa tin: “Theo nghiên cứu phân tích, có 70% đàn ông hy vọng trong cuộc đời có một lần ngoại tình.” Lão Hoàng thấy tin này bèn trịnh trọng nói với vợ mình rằng: “Tôi chính là 30% kia, tôi rất trong sáng đó, tôi là 30% nằm ngoài 70% kia.” Hai người họ tiếp tục xem ti vi. Tin tức ti vi tiếp tục báo cáo: “Ngoài ra, 30% còn lại hy vọng có nhiều lần ngoại tình.” (Mọi người cười.) Tôi cho rằng không chỉ là đàn ông như vậy, phụ nữ cũng có trách nhiệm. Bạn thử nghĩ mà xem. Cái gọi là ngoại tình thì có nam sẽ phải có nữ, nếu chỉ có mỗi nam thôi thì ngoại tình cái gì chứ? Tuyệt đối không có chuyện như thế. Nhất định còn có phụ nữ. Cho nên ở đây đã nói rõ nam nữ bình đẳng rồi, nam nữ bình đẳng, đây là 100%.

Ngũ Phương Phật chủng tử chú, 100% câu chú đều nằm bên trong chú tự của Ngũ Phương Phật. Bạn niệm Ngũ Phương Phật tương đương với niệm trăm nghìn vạn ức Phật của vũ trụ, là như nhau. Đây là Ngũ Phương Phật chủng tử chú mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói.