📑

Pháp duyên và mật yếu

Pháp duyên và mật yếu

Các vị Thượng sư, các vị đồng tu, chào mọi người. Trước khi thuyết pháp, chúng ta xin mời Liên Hoa Bỉnh Phát ở Singapore kể cho chúng ta biết về tình hình xá lợi của những tử tù trong nhà tù Changi ở Singapore và tình hình thực tu của họ.

Chân Phật kiến chứng.

Đây là một sự việc rất chân thực. Vì sao tôi dám nói như vậy? Bởi vì chính bản thân tôi đã từng sống cùng với một trong số những tử tù đó, tôi ở cùng họ 3 năm, tôi đã nhìn thấy tình hình thực tu của họ ở trong phòng giam tử tù.

Ở trong phòng giam tử tù, chúng tôi cất giữ pháp tướng của Sư Tôn giống như một bảo bối, người này truyền cho người kia. Vì thế, ở trong xã hội tự do này, chúng tôi có cơ duyên có thể lễ bái được Sư Tôn, cho nên các bạn nên kính sư trọng đạo cho đúng!

Tử tù trong nhà ngục.

Bây giờ ở trong nhà tù Changi ở Singapore vẫn có một trăm người đang chăm chỉ tu Chân Phật Mật Pháp.

Họ lấy ra một tấm ảnh rất nhỏ rồi quỳ lạy và niệm kinh, điều này đã chứng minh sự thù thắng của Chân Phật Mật Pháp. Hiện nay trên báo ở Singapore và Malaysia đều đã đăng tin là tổng cộng có mười người đã có được xá lợi.

Còn có gì có thể chứng minh Chân Phật Mật Pháp của chúng ta là Mật pháp chân chính đây? Tu Chân Phật Mật Pháp có được xá lợi chính là bằng chứng duy nhất.

Duyên chuyển thế.

Mỗi người chúng ta đi đến cuối cùng thì chắc chắn đều phải chết, Sư Tôn cũng không phải ngoại lệ.

Một hành giả, một vị Hoạt Phật chân chính, sẽ biết hai pháp, một pháp là phương pháp rời khỏi ngôi nhà, tức là pháp ly xá; thứ hai là pháp đổi sang ngôi nhà mới, tìm một nơi có ngôi nhà tốt hơn, phương pháp này gọi là pháp đoạt xá, những người như thế này gọi là Rinpoche, gọi là Hoạt Phật. Nói một câu đơn giản là, người có thể tự chủ sống và chết chính là Hoạt Phật.

Vì sao Hoạt Phật không đến Tây phương? Vì sao mà lại chuyển thế qua nhiều đời như vậy? Vì sao có Hoạt Phật phát nguyện đời đời kiếp kiếp ở tại thế giới Ta Bà để độ chúng sinh? Giả sử các bạn phát nguyện như vậy thì tương lai các bạn đều là Hoạt Phật. Giả sử không phát nguyện như vậy, thế thì các bạn sẽ vãng sinh đến Tây phương Cực Lạc thế giới, vãng sinh Ma Ha Song Liên Trì. Sư Tôn trước kia đã phát nguyện sai rồi [đùa], cho nên, tôi đời đời kiếp kiếp cũng đều phải ở tại nhân gian.

Các vị điều cực kì có duyên với Sư Tôn, bởi vì các bạn chỉ cần nhìn thấy dung mạo của Sư Tôn, thậm chí tôi nhìn thấy dung mạo của các bạn, tôi liền cảm thấy dung mạo này vô cùng quen thuộc. Dòng máu đang chảy trong người bạn và huyết thống của Sư Tôn cùng có liên quan, vì thế, tôi nhất định phải đưa mọi người trở về Tây phương Cực Lạc thế giới, trở về Ma Ha Song Liên Trì.

Tướng lành khi vãng sinh.

Khi vãng sinh, chân bắt đầu lạnh, liên tục lạnh dần lên phía trên, lạnh lên đầu gối, lạnh đến đan điền, rồi lạnh đến họng, đến đầu, đầu là nơi lạnh sau cùng. Đây chính là thần thức của bạn, từ bàn chân di chuyển lên trên, cho đến tận đỉnh đầu, từ lỗ đỉnh đầu đi ra ngoài tức là vãng sinh. Thế còn tương phản lại, trong thoáng chốc đỉnh đầu đã lạnh, rồi họng lạnh, tim lạnh, đan điền lạnh, cho đến tận chân, chân là nơi lạnh sau cùng, như thế tức là xuống địa ngục.

Lúc này, thứ duy nhất có thể cứu bạn chính là chính niệm của bạn, chính niệm mà thường ngày bạn tu hành có được. Trong trạng thái bạn xuất nguyên thần, bạn có một cao tăng đắc đạo ở bên tai chỉ thị cho nguyên thần của bạn đi như thế nào, đây chính là mật pháp cứu độ trung ấm.

Sản sinh tướng lành.

Chân Phật Mật Pháp cần tu đến trình độ tương ứng thì sẽ có tướng lành. Vì sao có trình độ tương ứng thì có thể có tướng lành?

Bởi vì từ tính bên trong thân thể bạn và từ tính của Phật Bồ Tát đã đến gần với nhau rồi. Bởi vì khi bạn ngồi thiền quán tưởng Phật, phía trên Phật có nước, trong nước mọc ra một đóa hoa sen. Hoa sen này sẽ phóng quang chiếu đến lục phủ ngũ tạng của bạn, khí đen nghiệp chướng ở trong thân thể bạn sẽ từ các lỗ chân lông, thậm chí là từ tất cả các lỗ sẽ chảy ra, thân thể bạn sẽ sinh ra ánh sáng. Khi cường độ ánh sáng của thân thể bạn càng ngày càng mạnh, ánh sáng của bạn và Bồ Tát sẽ chiếu sáng lẫn nhau. Ánh sáng của Phật Bồ Tát chiếu đến lỗ chân lông của bạn, lỗ chân lông của bạn sẽ nở ra, bên trong sẽ có nghìn vạn vị Hóa Phật. Bạn tập hợp tất cả các vị Hóa Phật thì sẽ biến thành một vị Phật hiện có. Khi bạn đã là Phật rồi, chắc chắn sẽ có tướng lành của vãng sinh, đây chính là tức thân thành Phật của Mật giáo.

Thế còn Hiển giáo thì sao? Họ phải tu đến trình độ nào mới có thể có tướng lành vãng sinh? Bạn phải tu đến khi niệm một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền hiện lên trước mặt bạn. A Di Đà Phật không đến thì bạn không thể vãng sinh được.

Pháp yếu Mật thừa.

Tu trì quán đếm hơi thở là có thể dừng vọng niệm tốt nhất.

Tu quán bất tịnh là coi tất cả những hiện tượng bên ngoài thân thể thành bất tịnh thì có thể dừng được mọi tham niệm.

Tu quán xả thân không vì chính mình mà chuyên vì người khác, hy sinh chính mình thì có thể chữa được sân niệm của mình. Quán xả thân tức là bình đẳng tính trí.

Hôm nay Sư Tôn cũng tu quán xả thân, tôi phát nguyện “phân thân xả cốt độ chúng sinh”, điều này chính là muốn xả bỏ thân thể của chính mình, sống vì chúng sinh, những việc có lợi ích cho chúng sinh thì tôi đều sẽ bất chấp nước sôi lửa bỏng mà không hề do dự.

Trong Mật giáo còn có quán nguyệt luân, quán mặt trăng, trong mặt trăng quán tưởng chữ Phạn, chữ Phạn xoay tròn chuyển thành quán Bổn tôn, hành giả Mật giáo đều phải học quán nguyệt luân.

Hành giả Mật giáo còn phải học quán nhập ngã ngã nhập.

Mọi người hãy lĩnh hội cho tốt: quán đếm hơi thở, quán bất tịnh, quán xả thân, quán nguyệt luân, quán nhập ngã ngã nhập. Học cho tốt mười việc nên học của Mật giáo.

Đầu tiên là ngoại tu, ngoại tu là phải khiến từ tính của thân thể bạn tương ứng với Phật Bồ Tát.

Tiếp theo là nội tu, nội tu tức là tu chủng tử của Phật bên trong thân thể bạn.

Tiếp theo là mật tu, mật tu tức là vận chuyển minh điểm của bạn tuần hoàn khắp thân, mở ra trung mạch phóng ra ánh sáng.

Tiếp theo là mật mật tu, mật mật tu tức là tu pháp thân của bạn biến thành pháp thân Phật.

Từ Tứ gia hành, Thượng sư tương ứng, Bổn tôn, Kim cang pháp, Vô thượng mật mà đắc được thành tựu cao nhất của Mật giáo.

Bí mật của vũ trụ.

Khi bạn làm Hộ Ma, có thể triệu thỉnh pháp lực của ý thức lớn nhất của toàn bộ vũ trụ, tất cả pháp lực của Phật Bồ Tát toàn bộ đều tập trung tại lửa Hộ Ma. Thỉnh cầu của bạn có thể cảm động trời đất, tập hợp mọi pháp lực để làm việc có lợi ích cho chúng sinh, đây chính là thành sở tác trí.

Bạn đạt đến pháp giới thể tính trí, đại viên kính trí của chân lý, thành sở tác trí của tất cả Yết ma, trí huệ của bạn là diệu quan sát trí, khai ngộ của bạn là bình đẳng tính trí. Năm loại trí huệ của Phật ở trên người bạn, tất cả toàn bộ đều rõ ràng minh bạch, đây chính là Mật giáo, Mật giáo chính là chân lý.