📑

Pháp thoại về Diêu Trì Kim Mẫu

image

Pháp thoại về Diêu Trì Kim Mẫu

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Pháp tướng của Diêu Trì Kim Mẫu

Diêu Trì Kim Mẫu đội vương miện phượng hoàng. Tay trái ngài cầm quả đào tiên (hoặc gậy như ý). Tay phải ngài cầm cây phất trần của trời. Về diện mạo, ngài xinh đẹp và trẻ trung như một thiên nữ. Ngài ngồi trên cỗ xe cửu phượng hoàng với pháp tướng trang nghiêm, khuôn mặt nở nụ cười mỉm nhẹ. Ngài nhìn chúng sinh với tất cả tấm lòng từ bi.

image

Chủng tự: chữ Hum - màu trắng. Tâm chú: Om, jin-mu, siddhi, hum. (Đọc Việt âm: Ôm, chin-mủ, sít-đi, hùm)

Bài giảng của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn

Vô Cực Diêu Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu Đại Thiên Tôn (Diêu Trì Kim Mẫu) là một trong ba vị Bổn tôn chính của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn - Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư của Chân Phật Tông. Ngài cũng là vị Bổn tôn đầu tiên mà Liên Sinh Hoạt Phật tương ứng. Những ngày đầu tiên sau khi Diêu Trì Kim Mẫu khai mở thiên nhãn, ngài đã luôn đóng vai trò là một vị cao linh hộ trì phía sau Liên Sinh Hoạt Phật.

Trong dãy hang động Đôn Hoàng, Phật Thích Ca Mâu Ni, Diêu Trì Kim Mẫu và Hạng Quang Đồng Tử (Liên Hoa Đồng Tử) đã xuất hiện bên cạnh nhau, tượng trưng cho tầm quan trọng ngang bằng nhau. Điều này chứng minh mối nhân duyên giữa Liên Sinh Hoạt Phật (Liên Hoa Đồng Tử) và Diêu Trì Kim Mẫu cực kì gắn kết, không thể tách rời.

Diêu Trì Kim Mẫu còn được gọi là Tây Vương Mẫu bởi vì ngài sống tại hồ Ngọc Thạch ở Thiên Cung phía trên đỉnh núi Côn Lôn. Nơi đây ở phía tây và phía tây thuộc về nguyên tố kim (vàng), nên ngài được gọi là Kim Mẫu. Tây Vương Mẫu và Kim Mẫu là một vị, chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi. Một số người gọi ngài là Vương Mẫu, một số người gọi là Kim Mẫu.

Diêu Trì Kim Mẫu Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công (Đông Hoa Đế Quân) và Hạng Quang Đồng Tử (Liên Hoa Đồng Tử) được tìm thấy qua những hình chạm khắc trên những thánh tích văn hóa của vương triều Đông Hán được khai quật ở Nghi Nam, Sơn Đông. Những di tích văn hóa của triều đại Đông Hán được xem như là những di tích cổ đại cổ xưa nhất được tìm thấy.

🌟

Lư Sư Tôn tôn kính nhất là Diêu Trì Kim Mẫu Đại Thiên Tôn, gọi Diêu Trì Kim Mẫu là nữ hoàng của chư Tiên, là Tiên Vương.

 • Diêu Trì Kim Mẫu là Tiên Vương
 • Phật A Di Đà là Phật Vương
 • Địa Tạng Vương Bồ Tát là Địa Vương

Đây là ba vị Bổn tôn tu hành của Pháp Vương Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn.

Diêu Trì Kim Mẫu là một trong Ngũ Lão của Đạo gia, trấn thủ ở phương tây, giống như người mẹ chăm sóc che chở tất cả mọi sinh linh. Ngũ Lão của Đạo gia, ở giữa là thổ, được gọi là Hoàng Lão. Phía đông là mộc, gọi là Mộc Công Thượng Thánh. Phía tây là kim, vậy nên gọi là Diêu Trì Kim Mẫu. Phía nam là hỏa, gọi là Hỏa Đức. Phía bắc là thủy, gọi là Thủy Quân, Thủy Đức. Địa vị của Ngũ Lão trong Đạo gia cũng tương đương như Ngũ Phương Phật, vì vậy vị trí của Diêu Trì Kim Mẫu rất tôn quý, ngài cũng giống như Phật.

🌟

Các tôn giáo ở Trung Quốc từ xưa tới nay, vị xa xưa nhất là Đại La Kim Tiên cũng chính là Diêu Trì Kim Mẫu, là vị duy nhất có thể vượt lên trên tất cả các vị thiên tôn, vượt qua ngoài mọi giới hạn ranh giới, là vị đại thiên tôn có pháp lực mạnh nhất, uy lực vô song. Bởi vì Diêu Trì Kim Mẫu là Thượng Tiên, là vị thần tiên tối cao vô thượng, trong "Truyền thuyết các vị thần tiên" có ghi chép về Diêu Trì Kim Mẫu đứng vị trí số một, là vị thượng tiên số một.

 • Ứng hóa thân của ngài có tên là Câu Hồi.
 • Báo thân của ngài chính là Diêu Trì Kim Mẫu.
 • Pháp thân của ngài là Đại La Kim Tiên Tiên Thiên Nhất.

Các sách Đạo giáo đã ghi chép lại rằng Huyền Huyền Thượng Nhân đã truyền pháp cho Đông Phương Mộc Công Thượng Thánh Thiên Tôn, sau đó Mộc Công đã truyền pháp cho Diêu Trì Kim Mẫu, Mộc Công được gọi là Đông Vương Công, Diêu Trì Kim Mẫu được gọi là Tây Vương Mẫu. Trong Đạo gia, Tây Vương Mẫu được gọi là mẹ của chúng sinh, tất cả mọi nguyên linh đều là Tây Vương Mẫu hóa thành.

Tu tiên theo Đạo gia có thể được so sánh với Phật giáo tam giới như sau:

 • Cõi trời dục giới --- Địa Tiên.
 • Cõi trời sắc giới --- Thiên Tiên.
 • Cõi trời vô sắc giới --- Kim Tiên.

Phật giáo truyền vào Trung Quốc, cùng với Đạo giáo vốn có ở Trung Quốc, đã có những sự tác động lẫn nhau, hình thành nên Phật giáo Trung Quốc. Ví dụ trong Mật giáo, Vô Thượng Mật Bộ của Tạng mật và "nội pháp" rất gần và giống với pháp khí công "đan đỉnh pháp" của Đạo gia, cách tiếp cận thì khác nhau nhưng kết quả đạt được giống nhau.

"Diêu Trì Kim Mẫu thu viên định huệ giải thoát chân kinh" có một số đoạn rất quan trọng, là đoạn kinh văn giảng về tu tinh, khí, thần: "Cái gốc cơ bản được làm mạnh bằng cách nào? Con người Nho giáo xem lòng hiếu thảo và tình cảm anh em là cái gốc cơ bản. Còn trong Đạo giáo, tinh và thần là cái gốc cơ bản."

 • Nho gia (Nho đạo) dạy rằng con người nên lấy lòng hiếu thảo làm gốc.
 • Đạo gia thì lấy tinh khí thần làm gốc.
 • Mật giáo thì lấy khí, mạch, minh điểm làm gốc, đây cũng là thứ giống như tinh khí thần trong Đạo gia.

Theo kinh văn, trước tiên cần loại bỏ lục tặc. Tai không để ảnh hưởng bởi âm thanh, mắt không bị phân tán bởi hình sắc, thân không để bị nhiễm bẩn, ý không bám chấp vào vật thể, chính là vô niệm. Mũi không say mùi, mũi không ngửi lung tung đủ thứ mùi. Miệng không tham đồ ăn, miệng không ăn lung tung, miệng cũng không tham ăn đồ ngon. Trước tiên cần loại bỏ lục tặc này, bởi vì chỉ cần mê đắm vào thứ gì sẽ bị nghiện thứ đó, đây chính là những tên trộm, tên "tặc" trong cơ thể ta, làm cho ta không thể nào thiền định được.

 • "Thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn tự minh", đây chính là những yếu tố trong Phật giáo. Diệt trừ lục tặc cũng chính là sáu đối tượng của Phật giáo: sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp chính là lục tặc.
 • Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi hiểu rõ được ngũ uẩn thì tinh, thần, khí sẽ giống như ba nhà đoàn tụ, thì khi đó "nuôi dưỡng cuộc sống, trên dưới lưu thông, dễ dàng giải thoát" cũng chính là khí.
 • Chỉ cần khí, mạch của ta đều thông thì minh điểm sẽ phát quang, tự khắc có thể đắc đạo, có thể thành Phật thành đạo. Mật giáo là khí, mạch, minh điểm tương thông với tinh, thần, khí của Đạo gia.

Bởi vì Diêu Trì Kim Mẫu đã chỉ cho Lư Sư Tôn (tôi) từ một phàm phu bình thường đến với con đường độ hóa chúng sinh, Bổn tôn đầu tiên mà tôi (Lư Sư Tôn) tương ứng cũng chính là Diêu Trì Kim Mẫu. Tất cả mọi thứ cho đến bây giờ, từ lúc tôi 26 tuổi cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ của tôi (Lư Sư Tôn) đều nhờ Diêu Trì Kim Mẫu ban cho, vì vậy Liên Sinh Hoạt Phật cảm tạ nhiều nhất đến Diêu Trì Kim Mẫu. Không có Diêu Trì Kim Mẫu thì sẽ không có Chân Phật Tông. Nguồn gốc của tất cả chúng ta đều xuất phát từ Diêu Trì Kim Mẫu, đây cũng là cái gốc của pháp Chân Phật Tông chúng ta, nguồn gốc của mọi pháp. Ngày nay có nhiều đệ tử như thế này, có Chân Phật Tông True Buddha School, có Sư Tôn, Sư Mẫu, có thượng sư, giáo thụ sư, pháp sư, giảng sư, trợ giáo, đường chủ, còn có tất cả đồng môn, đều đến từ pháp nguyên là Diêu Trì Kim Mẫu.

Do vậy tôi mới nói không có Diêu Trì Kim Mẫu thì không có Chân Phật Tông, không có Diêu Trì Kim Mẫu cũng không thể thay đổi số mệnh đời này của tôi. Định mệnh cuộc đời này của tôi đều do Diêu Trì Kim Mẫu thay đổi, nếu như không có Diêu Trì Kim Mẫu thì không tồn tại Chân Phật Tông ngày nay.

🌟

Các pháp Diêu Trì Kim Mẫu mà Pháp Vương Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn của Chân Phật Tông đích thân truyền thụ rất nhiều, ví dụ như:

 • Diêu Trì Kim Mẫu bổn tôn pháp,
 • Diêu Trì Kim Mẫu bát đại pháp.
 • Diêu Trì Kim Mẫu cửu chuyển huyền công.
 • Diêu Trì Kim Mẫu dịch sử thần binh đại pháp.
 • Diêu Trì Kim Mẫu thu tài chiêu tài pháp.
 • Diêu Trì Kim Mẫu lập tức có tiền.
 • Diêu Trì Kim Mẫu trạng nguyên khôi tinh pháp.
 • Diêu Trì Kim Mẫu thủy cúng pháp.
 • Diêu Trì Kim Mẫu phẫn nộ thân Hổ Đầu Kim Cang.
 • Hắc Diện Kim Mẫu bất cộng đại pháp.

Nếu chưa được quán đỉnh pháp, vui lòng không thực hành để tránh chịu nghiệp nặng và các hệ quả không đáng có.