📑

Pháp xá lợi tóc (phát man) của Kim Cương Thượng sư

image

Pháp xá lợi tóc (phát man) của Liên Sinh Kim cương Thượng sư

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: 1992 Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

Lời mở đầu

Xá lợi sinh xá lợi. Chúng ta đều đã từng nghe truyền thuyết về xá lợi tóc của Sư Tôn, cắt xuống rồi nhưng cứ tự mọc dài ra, hay tự xoắn lại trở thành viên. Ngày 22/12/2018, Sư Tôn còn truyền cả pháp tu luyện xá lợi tóc của ngài nữa. Vậy tu pháp này có lợi ích gì? Cảm khái của Sư Tôn về tóc ra sao, xin mời cả nhà cùng đọc nhé.

Bài giảng của Sư Tôn

Ngày xưa tôi từng hỏi đệ tử: "Đại Mandala của Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana) có người nào làm cúng dường kim cương không?" Đệ tử không trả lời được.

Tôi nói:"Trong những thứ như hí (biểu diễn kịch), man (mũ hoa), ca (bài hát), vũ (điệu múa), hương (hương thơm), hoa, đăng (đèn), v.v... thứ cúng dường Phật Vairocana gần phù hợp nhất chính là "kim cương hí kịch", "kim cương man", "kim cương ca", "kim cương vũ".

Thế nên tôi dạy đệ tử vẽ đại Mandala. Từ việc này tôi liên tưởng đến việc gần đây có nhiều đệ tử bay tới Seattle cầu xin tôi sau khi cắt tóc thì giữ tóc lại để cho họ đem về thờ cúng.

Sau khi họ đem tóc tôi về, có người thì cho vào trong tượng sứ của Liên Hoa Đồng Tử gọi là "nhập thần". Có người thì bỏ vào tháp xá lợi, chính là xá lợi tóc, để thờ cúng. Người ta nói rằng sau khi thờ cúng xá lợi tóc có rất nhiều rất nhiều đệ tử đều có được những hiện tượng cảm ứng may mắn cát tường, cảm ứng rất là nhiều, nhiều đến mức người ta thấy kinh ngạc.

Bây giờ đệ tử ở các nước trên thế giới khi nghe được tin tức này liền đến xin xá lợi tóc ngày càng nhiều, nói đơn giản thì là cung không đủ cầu. Tôi (Liên Sinh Hoạt Phật) vốn dĩ một tháng cắt tóc hai lần, bây giờ một tháng cắt tóc tới bốn lần. Bây giờ mỗi ngày đều cầu nguyện cho tóc dài ra mau để giúp cho đệ tử đạt được tâm nguyện.

🌟

Có đệ tử của Tử Liên Đường ở Mỹ, ngày 14/12 sau khi nhận được xá lợi tóc của Sư Tôn đã viết một bài tản văn gửi cho tôi, bài văn như sau:

"Đó là một âm thanh từ trong tâm, không có ngôn từ kết thúc, liên kết và lưu luyến. Đó là một sợi tóc đen đẹp đẽ, đen trắng lại bóng sáng, vẫn không ngừng dài thêm. Là Thầy đó! Vị Tôn giả vĩ đại. Tất cả đều để lại cho chúng con. Tôn giả của chúng con, có năng nguyện của Thầy chúng con chẳng thiếu gì, chúng con cần Thầy dẫn dắt, chúng con cần Thầy cứu giúp. Chỉ cho chúng con cách phân định rõ thời gian và không gian, chấp nhận áp lực của thời đại. Tấm lòng bao la của Thầy chiếu rọi quang minh, vô cùng vô tận, là nơi gặp gỡ, là nơi giao lưu tâm linh, nhưng tất cả đều không cần phải nói ra. Chỉ lưu lại tiếng lòng, lưu lại cho chúng con. Chuông ngân vang chuông ngân, lắc lắc rồi lại lắc. Một sợi tơ trắng mọc ra từ mái đầu hoa râm. Thầy là nơi tâm linh hội tụ, những hy vọng thành hiện thực với mức độ không thể nào so sánh. Ánh sáng quang minh sẽ thấy xoay vòng tròn, từ trong tâm hiển lộ tia sáng đỏ trắng rọi trúng vào kim quang, biến hóa và biến hóa, tự nhiên hiển lộ. Tôn giả vĩ đại. Chúng con yêu Thầy, những gì Thầy để lại, tất cả đều không cần nói ra. Sư Tôn, con yêu Thầy! Con tôn kính Thầy! Một sợi tóc đen để lại, con sẽ gìn giữ! Lưu lại cho đời đời hậu thế, nghìn thế hệ sau. Mãi mãi không dừng dứt!"

Nghi quỹ pháp xá lợi tóc

Do vì nhân duyên của xá lợi tóc, tôi bèn truyền thụ pháp xá lợi tóc của Liên Sinh Kim Cương Thượng Sư cho mọi người. Pháp xá lợi tóc này, trên thế gian hiếm có. Pháp có nghi quỹ như sau:

 1. Niệm thanh tịnh chú.
 2. Niệm triệu thỉnh chú.
 3. Đại lễ bái.
 4. Pháp cúng dường Mandala.
 5. Niệm tứ quy y chú.
 6. Tu pháp Bia giáp hộ thân.
 7. Tứ vô lượng tâm, phát bồ đề tâm.
 8. Niệm Cao Vương Quan Thế Âm chân kinh.
 9. Cầu thỉnh Liên Hoa Đồng Tử (tay kết thủ ấn Liên Hoa Đồng Tử):
 10. Tự tính Liên Hoa pháp tính thân. Hữu thủ thuyết pháp tả trì liên. Hóa thân biến mãn thiên vạn cảnh. Thiên y bảo sức diệu trang nghiêm. Đắc thừa đạo hiển mật nhất thân. Dung hợp truyền thừa tối thượng trân. Chân Phật Mật Pháp chúng sinh đạo. Phổ độ quần sinh nhi vô dư.

 11. Đầu tiên quán không, rồi quán tưởng: Quán tưởng một cái hồ lớn, mặt hồ sáng như gương soi, giữa hồ xuất hiện một ngọn núi cao, trên đỉnh núi có một tòa sen, Liên Sinh Hoạt Phật Thượng Sư ngồi trên tòa sen này, giống như bức tượng Thượng Sư bằng sứ vậy, tướng mạo trang nghiêm viên mãn như Phật, thân phát ra hàng trăm ánh sáng trân quý. Bên phải Thượng Sư có Chư Phật mười phương quá khứ, bên trái có tất cả Bồ Tát thánh hiền tăng già, các tổ tiên quá khứ và tầng tầng lớp lớp những người ngồi ở phía dưới, có Tứ Đại Thiên Vương và quỷ thần hộ pháp. Trên đỉnh đầu Liên Sinh Thượng Sư rủ xuống hai búi tóc. Lại quán tưởng vị trí thiên tâm (con mắt thứ ba) của Thượng Sư, chữ "Om" tiếng Phạn, phát ra một luồng ánh sáng màu trắng rất mạnh chiếu rọi đến thiên tâm của hành giả. Đây là ánh sáng trí huệ của tấm gương tròn lớn, khiến cho ngũ uẩn của hành giả và thức thứ tám hóa thành vô hình. [Thức thứ tám: âm tiếng Phạn dịch ra là A-lại-da-thức, còn gọi là Tàng thức. Tất cả mọi chủng tử không phân biệt thiện ác, tốt xấu, sinh tử và niết bàn, mê ngộ và vui khổ. A-lại-da-thức có khả năng tiếp nhận, duy trì và làm các hạt giống chủng tử tăng trưởng, chuyển biến cho đến khi đầy đủ nhân duyên thuần thục chín muồi thì mới được đi tái sinh vào những thế giới thích hợp với căn nghiệp của mình.] Từ vị trí giữa cổ họng của Thượng Sư, chữ "Ah" tiếng Phạn phóng ra một luồng sáng màu đỏ rất mạnh chiếu rọi đến giữa cổ họng của hành giả, khiến cho tất cả tham tính dục niệm của hành giả đều biến thành vô hình, trở thành ánh sáng đại trí huệ. Từ vị trí tim của Thượng Sư, chữ "Hum" tiếng Phạn phóng ra một luồng ánh sáng màu xanh lam chiếu rọi đến vị trí tim của hành giả, rồi chuyển thành ánh sáng của đại trí huệ, chuyển đổi tính ngu si của hành giả, biến ngu si trở thành vô hình. Tam quán tưởng "Thượng Sư và Tam Bảo Chư Tôn" cùng phát ra ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi lên toàn thân hành giả, khiến cho tất cả mọi ác nghiệp tội chướng, tất cả các nghiệp chướng từ vô thủy của hành giả đều biến thành khí đen theo các lỗ chân lông thoát ra ngoài, tan biến vào không khí, sau đó thì toàn thân quang minh thuần khiết, toàn thân phát quang.
 12. Trì chú: "Liên Sinh Thượng Sư Phát Man chú" 108 biến. "Om. lian-sheng. ta-rưa-li. soha"
 13. Nhập Tam Ma Địa
 14. Gia trì bằng tâm chú khác.
 15. Hồi hướng:
 16. Kính lễ xá lợi tóc Thượng Sư Năng lực tối thắng và viên mãn Thắng lợi sinh trưởng thật phì nhiêu Đạt được như ý còn dư dả. Cát tường viên mãn.

Theo như tôi biết, thiên hạ vạn pháp lấy con người làm chủ, con người lấy tông phái làm "tâm", vô chủ tắc pháp bất sinh, vô tâm tắc thân bất lập (*không có người làm chủ thì không sinh ra pháp, không có tâm thì thân cũng không đứng vững được). Tâm pháp có nhiều môn, lấy môn nào để sử dụng cũng không phải chỉ có một. Bởi vì "tâm" cũng là vô hình, tu tâm theo "khí" đi vào, khí cũng là vô hình, thế nên lấy cái hữu hình để tượng trưng cho cái vô hình, có gì đẹp đẽ hơn thế, suy ngẫm kĩ càng mới biết "xá lợi" là như vậy.

Còn sống thì cái gì là "xá lợi"? Đáp: "Lông tóc móng tay."

Chết rồi thì cái gì là "xá lợi?" Đáp: "Thân cứng đặc."

Cao Thượng Chân Hoàng Quân nói: nguồn gốc nguyên khí bắt đầu từ Cửu Thiên đi vào trong cơ thể con người thành các viên nguyên khí, phân bố trong ngũ tạng, từ vị trí trái tim lan ra khắp nơi đều có khí, giống như các sợi tơ của sự sống lan ra đến tận cùng phía trên đỉnh đầu nơi hư không, đây chính là "phát man".

🌟

Trong "phát man" có ba loại khí hoa:

1⃣ Khí tự nhiên, giống như sắc hoa phù dung.

2⃣ Minh khí trong cõi trời, giống như ánh sáng của ngọc trong buổi sớm.

3⃣ Khí thượng thanh, sóng cuộn như hoa sen.

Càng huyền bí hơn chính là "phát man" có thể xem như ở trong ráng đỏ (*ánh sáng đỏ của mặt trời khi mọc hoặc lặn), trong ngọc khuyết, trong những nơi rất nhỏ, trong phòng ngọc của Thiên Thượng Ngọc Đế, mỗi khi gió thổi qua thì phát ra âm thanh "phù kim phòng".

Có một lời kệ như sau:

Người quân tử tỏa sáng từ trong pháp Tâm cao thượng gửi đến cõi thượng thanh Giải thoát hết mọi khổ đau vũ trụ Cưỡi Bát Tố đi vào cửa Tứ Minh Từ đó tóc trân quý như cây ngọc Sáng huy hoàng, dày mượt như ráng mây!

[Bát Tố, Tứ Minh: Để hiểu sự uyên thâm và ý nghĩa của nó, xin vui lòng đọc Vân Cấp Thất Thiêm, phần Tam Động Kinh giáo bộ, chương 14, lời giảng của Ngọc Thần Thái Thượng Đại Đạo Quân.]

🌟

Tu pháp xá lợi tóc của Liên Sinh Thượng Sư Kim Cương có lợi ích gì?

1⃣ Tương ứng khi tu tập cực nhanh: Như cưỡi xe thần, nhập vào dòng chảy nhanh vượt trội. (Bởi vì tóc của con người là sinh trưởng nhanh nhất.)

2⃣ Chữa bệnh linh nghiệm, có hiệu quả: Ngũ tạng thông suốt, mặt sinh ra tử vân. (Chân khí đệ nhất, nguồn gốc của trường sinh) [Tử vân: hào quang, tia khí màu tím tỏa ra từ trên mặt, đây là hiện tượng các vị võ công tu luyện theo Đạo giáo tới mức đả thông kinh mạch, đạt nội lực rất thâm hậu.]

3⃣ Làm giàu nhanh chóng, là số một: Tài sản tiền bạc tích lũy nhanh như thần, may mắn lớn sẽ đến. (Giống như tóc mỗi ngày đều dài thêm ra.)

4⃣ Phá ma trừ tà: Bảo vệ nguyên khí dương, nguyên thần sẽ vững chắc. (Tóc có cái thế tĩnh lặng của trời đất hợp thành tự nhiên, hỗn nhiên từ vô thủy.)

5⃣ Như cầu vồng bất tử: Tựa Bạch vân chi khí, như khí chất của mây trắng, sẽ đạt được chứng đạo. (Tu pháp tương ứng, có thể chứng được sự bất tử.)

Đây thật là:

Tinh khí thần của con người hóa thành một làn khói tím, như mây phúc lành, như chân ngọc huy hoàng rực rỡ, phản chiếu lên những gợn mây đỏ kết thành hình ảnh đẹp đẽ tuyệt vời, với ánh sáng tụ lại thành một sợi tơ huyền bí ở trong hư vô. Bỗng nhiên, tựa như xuất hiện hai búi tóc từ nơi nào tới, từ nơi nào sinh ra, do vậy mà trở nên vô cùng thiên chân chân đạo. Nguồn gốc từ đó, tựa các hạt huyền bí bỗng xuất hiện đi vào sách như những hạt ngọc hư vô, làm nên cảnh tượng như từ cõi thiên thượng thuần khiết, như điệu múa vút lên cao, rồi góp gió thành bão, lại bải hoải như khói sương, nhờ trâm cài tóc như hoa hướng dương để suốt một ngày dài miệt mài phục vụ từ sáng sớm. Đây là đạo căn, gốc rễ không hư hại.

Trong Đạo gia, "phát man" chính là:

"Phát xuất bay lên, như ngọc sáng trên trời như ý, tên gọi là Ngọc Hoàng Minh Thượng Đại Đạo Quân, thọ nhận Cao Thanh Thái Hư Vô Cực Thượng Đạo Quân ẩn phù." Với một sợi tóc trong tượng, tu năm nghìn đàn, thần trí sẽ được khai sáng, thánh trí như tiếng sét, chân bước lên mây, có đại uy thần biến. Tiêu tai giải ách, cầu rồi sẽ được, tương ứng vi diệu, bí mật này ở trên cõi chư thiên là ẩn trong tư tưởng huyền bí, là một bước lên hư không.

🌟

Tôi (Liên Sinh Hoạt Phật) có một lần xuất định, ngộ ra được nhiều điều, đã viết một áng văn có liên quan đến "phát man". Lần đầu tiên tôi cạo sạch tóc đã có một cảm giác rất sâu sắc.

Ánh sáng chân lý là vô sự. Cả đời lo toan làm việc pháp. Không vì cao hứng thích thì làm. Từ đó Phật gia ở trong tôi.

Tôi vốn cho rằng xuất gia rồi thì hoàn toàn an ổn thoải mái, mọi thứ đều vô thị vô phi [không còn những lời gièm pha nói xấu đặt điều], sẽ được vui vẻ mà sống yên bình nhẹ nhõm. Tôi từ bỏ những phức tạp của trần thế, tôi từ bỏ những phiền nhiễu. Tôi cảm thấy xuất gia là vô cùng hoàn mỹ, cảm thấy rất thuần tịnh, rất hào hiệp, vô cùng đơn giản chất phác.

Tôi không nghĩ rằng xuống tóc rồi lại thành một điều ràng buộc. Tôi không cho rằng việc rút vào trong phòng, sống trong bóng tối là một kiểu tự làm khổ mình. Ngược lại tôi cho rằng bầu trời tâm linh lại càng được mở rộng, càng đẹp đẽ, càng mở ra rộng lớn thêm, bởi vì hư không từ lâu đã hào phóng đem lại cho tôi rất nhiều thứ.

Tuy nhiên, tóc đã cắt rồi lại dài ra, giống như bốn mùa hoa vẫn nở, tóc cũng có thể xem như là một trong những kiệt tác đáng kinh ngạc của ý thức vũ trụ, mỗi ngày đều dài thêm, mỗi ngày đều thị hiện.

Tôi ngợi ca cỏ dại. Cỏ dại có thể xem như sự sống vĩ đại của trời đất. Mùa đông bị lấp vùi dưới tuyết, gió xuân thổi tới lại sống dậy. Trên đỉnh núi cao, trong khe hang động, trong kẽ nứt của đá, ở bên bờ suối, nơi đâu cũng có thiên cơ. Bất kể bốn mùa luân chuyển, tóc cũng giống như vậy, cứ lớn đều đều.

Sức sống của tóc tôi rất đáng kinh ngạc, một tuần đã rất dài rồi, nó có sức mạnh sinh trưởng, tóc mềm đen bóng, đôi khi có vài sợi trắng, nhưng vẫn đen bóng rất đẹp. Cuối cùng tôi hiểu ra: Chẳng thể cắt đứt được ba nghìn sợi phiền não. Vừa mới cắt tóc, tóc lại mọc lên. Mặc dù tôi ước là tóc đừng mọc nữa, nhưng tất cả tùy duyên.

Tôi cũng ngợi ca vẻ đẹp của tóc. Ở nước Mỹ phương Tây, tôi đã nhìn thấy nhiều kiểu tóc vàng như hoa vậy, tóc vàng sáng bóng như vàng, còn có tóc đỏ như màu lá phong, đỏ như hoa trạng nguyên. Đôi mắt tôi sau khi được nhìn thấy những thứ tuyệt mĩ trong trời đất thì giờ mới biết. Những sợi dây đàn trong lòng tôi chỉ vang lên những thanh âm lạnh lẽo.

Tôi tự mình cắt tóc. Ngân nga vài âm thanh nhỏ nhỏ. Dùng tay sờ vào tóc và nhìn gương, kiểu tóc thì đương nhiên luôn luôn như vậy, y hệt như lần trước, gió thổi lá rụng, tất cả đều gọt sạch sẽ, đầu trọc lóc.

Tôi cảm thấy có đôi lúc "hòa thượng đầu trọc" còn đẹp hơn để tóc dài. Đầu trọc rất thoáng mát, giống như là không có tì vết, giống như dấu lặng (dấu nghỉ) trong diễn tấu âm nhạc, khoảng thời gian trống được nghỉ này xem như ngày càng khó mà có được! Đây là gột rửa sạch hết hư không rộng lớn.

"Đầu trọc" làm người ta phải nín thở mải mê nhìn. "Đầu trọc" là khởi đầu của mầm non mùa xuân. "Đầu trọc" là sự bắt đầu hoàn toàn mới mẻ. "Đầu trọc" là một kiểu thoái lui.

Tôi thích tất cả những gì trọc lốc trần trụi, giống như thích một phút tĩnh mịch, đây là nhận thức từ biểu hiện bên ngoài của vạn sự vạn vật , cũng là nhận thức từ gốc rễ của đầu tóc.

Tôi không thấy thu qua. Tôi chẳng thấy hè dài. Tôi đâu thấy xuân đến. Có lẽ "trốn vào mùa đông" chính là sự bình lặng đẹp đẽ nhất!

🌟

Tất cả các đệ tử Chân Phật Tông sưu tầm những sợi tóc của tôi cũng có thể xem như một kiểu "trốn vào mùa đông" khác. Họ xin tóc của tôi để làm gì? Có gì cầu xin, cũng như chẳng có gì cầu xin, đều nằm ở trạng thái tinh thần, mọi thứ đều nằm ở chính bạn, không phải nằm ở trong tôi. Tâm bạn an, tâm tôi cũng an, trong tu pháp Mật giáo cũng xem như là bắt đầu một thế giới mới, gồm có những điều thú vị bên trong chính nó.

Còn về tôi mà nói, thế giới này mặc dù rất rộng lớn, nhưng những thứ mà con người để lại cũng chẳng thể xem là quá nhiều. Tôi sẽ chẳng hối hận, cũng chẳng sợ hãi, trên thế giới rộng lớn vô biên này các đệ tử của tôi từ trên người của tôi mà "sưu tầm" được mấy sợi tóc thì cũng chỉ mong mấy sợi tóc đó, ở bên ngoài mấy độ không gian, có được trí huệ vĩnh hằng.

Tóc dài như thác nước thật đáng yêu. Bầu trời cũng thật đáng yêu. Người tại gia có thể tìm được tình ái. Người xuất gia có thể kiếm được Phật âm. Hôm qua là tình ái, hôm nay là Phật âm.

Còn đối với "phát man" cũng chỉ là "kính hoa thủy nguyệt" [hoa trong gương, trăng dưới nước, ý nói rằng chỉ là ảo ảnh dễ tan biến], mặt trăng lạnh mặt trời nóng [như chuyện bình thường xưa nay vẫn thế, không có gì lạ cả]. Tôi cũng không còn trẻ nữa, thực tế cũng đã trung niên rồi, có thể xem như gần đất xa trời, đem mọi tình cảm gửi tới những chân trời góc bể mà tôi biết đến. Những ngày xưa đó là tóc rủ hai bên, còn những ngày sau này từng sợi giấu trong tâm. Giống như tất cả đệ tử của tôi đem từng sợi từng sợi tóc giấu vào trong tâm vậy.

(Bản văn trích từ cuốn văn tập số 98 của Liên Sinh Hoạt Phật - “Pháp hải câu huyền”, viết năm 1992, năm ngài 47 tuổi.)

Nếu chưa được quán đỉnh pháp, vui lòng không thực hành để tránh chịu nghiệp nặng và các hệ quả không đáng có.

Mục lục