📑

Phù Đại Phúc Kim Cang - Ban tài bảo

image

Phù Đại Phúc Kim Cương ban tài bảo

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: 2019 Địa điểm: Đài Loan Lôi Tạng Tự Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Đây là tấm Đại Phúc Kim Cương ban tài phù (đi cùng bộ heo đỏ phát tài) được chính nhà xuất bản Đại Đăng phát hành và Liên Sinh Hoạt Phật đích thân gia trì, bố quang cẩn thận... Có thể dùng mãi mãi, có thể đặc biệt ban tài bảo (và cả phúc lộc, sức khỏe) cho người giữ phù.

image
  • Hãy tắm gội sạch sẽ. Trước mật đàn, đặt tấm phù vàng to và tấm phù giấy nhỏ lên 1 cái đĩa sạch trên bàn thờ, thắp nhang. Sau khi tịnh hóa bản thân, cúng dường, thỉnh nguyện chư vị, đọc chú Sư Tôn 1 chuỗi, dâng đọc sớ viết như sau:
  • Con tên ... tuổi ... sinh ngày ... tháng ... năm ... (Âm Dương lịch đều được), sống tại địa chỉ.. Nay con có đầy đủ nhân duyên có được tấm phù quý giá này từ thầy của con, Sư Tôn Liên Sinh Hoạt Phật. Con xin thỉnh cầu được sử dụng tấm phù Đại Phúc Kim Cương này. Con cầu xin sự gia hộ từ ngài, Đại Phúc Kim Cương và chư vị hộ trì. Cầu cho con được... (tài bảo, sức khỏe, sự nghiệp...) Vì nguyện ước trên, con xin hứa sẽ thực hiện các thiện hạnh sau: (Liệt kê ra các thiện hạnh mình định làm ... VD: tu tập chăm chỉ, đọc Cao Vương Kinh, Chân Phật Kinh, hỗ trợ phát triển CPT, ... Cúng dường tới ngài mỗi ngày hoặc tháng 2 lần...)

  • Quán tưởng Sư Tôn, chư vị Bồ Tát hiện thân, tươi cười phóng quang gia trì thêm cho hành giả.
  • Sau đó đốt sớ. Tiếp đó đốt tờ phù nhỏ bằng giấy.
  • Đốt từ dưới chân phù lên, không được để sót. Tro này ko cần uống, phù chỉ cần đốt là được.

Tấm phù cứng màu vàng có thể lồng khung đặt ở bàn thờ (là tốt nhất), hoặc luôn mang theo thân (cho vào cặp, nhưng tránh bẩn, nước chảy qua, người bước qua).

image

Khi thực hành pháp, hay khi cúng dường mỗi ngày, nếu có thể cầu phù hoặc hướng cúng tới phù thì càng tốt (tuy ko bắt buộc). Thiếu phúc báu thì phù nào cũng không thành. Phù thay đổi vận chứ không đổi được mệnh. Phù trợ giúp tăng trưởng chứ không thể biến Không thành Có.

Hành giả nên đọc hết 1000 biến Cao Vương Kinh, 1000 biến Chân Phật Kinh và thực hành các thiện hạnh để tích lũy thêm phúc đức cho bản thân. Như vậy phù sẽ càng hiệu quả và phát huy năng lực nhanh chóng.

Lưu ý Phù nếu mang theo thân thì cứ sau 15 ngày hoặc 1 tháng nên được tịnh hóa qua (xông khói, qua lửa, hoặc được quán tưởng phóng quang gia trì thêm từ hành giả...) để giữ sự thanh tịnh.

Phù lục tuôn chảy từ tự tâm Lư Sư Tôn luôn nổi tiếng linh nghiệm. Chúc những anh em huynh đệ may mắn có tấm phù quý giá được đích thân Sư Tôn gia trì này có nhiều tài phúc và luôn tăng trưởng thiện hạnh.