📑

Quang uẩn thiên thức pháp

Quang uẩn thiên thức pháp

Giảng pháp: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Thời gian: N/A Địa điểm: N/A Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Chú ý: Chưa nhận quán đảnh, xin đừng tu pháp!

Quang uẩn thiên thức pháp

Con người có đôi khi bản thân có nhân duyên lành, nếu có nhân duyên lành thì sẽ có rất nhiều duyên có thể được đại thiện tri thức làm công việc siêu độ cho họ. Trong Mật giáo gọi là pháp Thiên thức, tuy rằng bình thường bản thân bạn không tu hành, cũng không bố thí, cũng không có công đức gì cả, nhưng nếu trong số mệnh của bạn vẫn có nhân duyên lành, bạn sẽ gặp được đại thiện tri thức siêu độ cho bạn.

Ở trong đây còn có cái gọi là Thiên thức pháp, trước đây Sư Tôn đã giảng về pháp Quang uẩn thiên thức rồi. Pháp Quang uẩn thiên thức là nói rằng, bạn bị mắc bệnh rất nặng, sắp đi rồi, bạn gặp được một đại thiện tri thức, người đó hiểu pháp Quang uẩn thiên thức của Mật giáo, người đó sẽ phong kín lại các nơi trên thân thể bạn mà linh thức của bạn sẽ đi ra từ đó, tức là phong kín hai mắt, là con đường mà thần thức đi ra; phong kín hai tai, phong kín lỗ mũi, phong kín miệng, phong kín rốn, phong kín hai chỗ rò rỉ là hậu môn và khí môn của bạn, bịt lại hết các lỗ mà thần thức có thể đi ra, chỉ chừa lại lỗ ở đỉnh đầu, đây chính là pháp Thiên thức. Thần thức của bạn ở trong thân thể bạn không ra ngoài được, đi tới đi lui đều không đi ra ngoài được, cuối cùng chỉ có cách đi ra từ lỗ đỉnh đầu, hễ đi ra khỏi lỗ đỉnh đầu thì sẽ có ánh sáng, có ánh sáng đang đợi ở đó, đây gọi là pháp Quang uẩn thiên thức.

Mọi người cho rằng như thế này thì thật sự quá tốt, bạn chẳng phải làm việc gì cả, bạn chỉ cần đợi một vị đại thiện tri thức đến phong kín lại hết các lỗ cho bạn, để chừa lại thiên khiếu, để cho bạn vãng sinh đến các cõi trời là được rồi. Không có chuyện dễ dàng mà đợi được đâu.

Trên thế gian này không có mấy người hiểu được pháp Quang uẩn thiên thức đâu. Bạn phải gặp được họ, lại đúng lúc họ ở bên cạnh bạn, họ phải biết pháp Quang uẩn thiên thức, điều này đúng là nghìn năm khó gặp. Bạn tùy tiện đi tìm một người làm siêu độ cho bạn, làm pháp dịch chuyển thần thức cho bạn, người đó không biết thì bạn cũng hết cách, cho dù người đó có biết thì cũng không ở bên cạnh bạn. Khoảng thời gian trước khi bạn chết, người đó và bạn không có nhân duyên gặp gỡ bạn, cho dù bạn dùng toàn bộ tiền đi mời họ, họ cũng chưa chắc có thể đến được, cho nên cái này cũng đòi hỏi có nhân duyên tốt thì bạn mới có thể mời được người rất cao minh, rất hiểu pháp Thiên thức đến để làm pháp Quang uẩn thiên thức cho bạn, siêu độ cũng như vậy.

Mục “Trò hỏi Thầy đáp” - Tương tác chính là sức mạnh - Tập 20.

Ngày 17/05/2020 tại Seattle Lôi Tạng Tự, Liên Sinh Hoạt Phật khai thị pháp ngữ và giảng Đạo Quả bài giảng số 299.

Câu hỏi 81: Thỉnh thị Sư Tôn, đệ tử vẫn chưa tương ứng tam căn bản, vì thế không thể làm pháp Quang uẩn thiên thức, đệ tử cũng không hiểu rõ pháp trung ấm nghe dạy mà được độ. Hành giả có thể làm sao để dùng phương pháp thù thắng nhất, nhanh chóng nhất, dễ dàng nhất để giúp đỡ người hấp hối và người vãng sinh giải thoát khỏi khổ của luân hồi? Thỉnh thị Sư Tôn, pháp Quang uẩn thiên thức và pháp Phowa có gì khác nhau? Khẩn cầu Sư Tôn từ bi tuyên thuyết diệu pháp hướng dẫn đệ tử, để đệ tử có thể dựa theo lời dạy mà phụng hành, lợi ích cho mình và người khác.

Trả lời:

Khi chưa tương ứng thì rất khó làm pháp Quang uẩn thiên thức. Pháp Quang uẩn thiên thức nhìn chung mà nói, Sư Tôn là người tương ứng, vừa đúng lúc có mặt tại đó, Sư Tôn có thể giơ tay lên, Bổn tôn trong hư không sẽ giáng lên trên đầu ngón tay, sau đó sẽ mở thiên môn, đóng địa hộ, bịt nhân đạo, chặn quỷ lộ cho người chết. Mở thiên môn, đóng địa hộ, bịt nhân đạo, chặn quỷ lộ tức là mở lỗ đỉnh đầu ra, đóng chặt lại địa hộ ba ác đạo, chặn lại con đường chuyển sinh làm người, chặn lại toàn bộ các đạo ngạ quỷ, thấp sinh, hóa sinh, thai sinh, noãn sinh, chỉ có thể từ thiên môn đi ra, cái đó gọi là pháp Quang uẩn thiên thức.

Chưa tương ứng thì Bổn tôn sẽ không giáng lên đầu ngón tay, sẽ không sản sinh ra ánh sáng, không thể sản sinh ra ánh sáng thì không có cách nào mở thiên môn, đóng địa hộ, bịt nhân đạo, chặn quỷ lộ, bạn sẽ không cách nào làm được. Vậy phải làm sao đây? Lúc này, nếu bạn có mặt ở đó, bạn có thể dùng kẹo cao su tương đối dính, dính kẹo cao su đó lên chỗ thiên môn để chỉ dẫn cho người chết, nói với người chết rằng: “Bây giờ anh chỉ có một con đường có thể đi ra, chính là phải đi ra từ chỗ thiên môn thiên khiếu này của anh, những chỗ khác anh đều không được đi ra, nguyên thần của anh chỉ có thể đi ra từ chỗ thiên khiếu này thôi, vậy mới có thể vãng sinh đến Phật quốc tịnh thổ.” Lúc này, dù rằng bạn chưa tương ứng, nhưng bạn có thể chỉ thị cho người đó là lỗ đỉnh đầu của anh ta nằm ở đâu. Chỗ đó là điểm ở chính giữa đỉnh đầu, cách mép tóc tám đốt ngón tay, bạn chỉ cho người chết thấy. Đây là cách để giúp họ.

Cách thứ hai, bạn phải nói với người đó: “Tuy là anh chưa tương ứng với Bổn tôn, nhưng anh vẫn phải quán tưởng Thượng sư và Bổn tôn trụ đỉnh.” Người chết đó bình thường nếu có tu pháp, bạn hãy nói bên tai anh ta rằng: “Bây giờ anh hãy quán tưởng Căn bản Thượng sư và Bổn tôn của anh trụ tại lỗ đỉnh đầu của anh.” Bạn phải nhớ làm như vậy, bởi vì khi nguyên thần của anh ta từ lỗ đỉnh đầu đi ra, anh ta lập tức có thể được Bổn tôn và Thượng sư tiếp dẫn anh ta đến Phật quốc tịnh thổ. Đồng thời, bản thân bạn còn phải nói với người vãng sinh là phải mau chóng niệm chú ngữ của Bổn tôn, hoặc xưng niệm danh hiệu của Bổn tôn. Nếu Bổn tôn là Quan Thế Âm Bồ Tát thì bạn phải mau chóng bảo người chết: “Trong tâm anh phải khẩn trương niệm tâm chú của Quan Thế Âm Bồ Tát.”

Khi mẹ tôi vãng sinh, tôi dùng pháp Quang uẩn thiên thức, sau đó tôi nói với mẹ tôi: “Lúc này, thời gian vãng sinh của mẹ sắp đến rồi, bây giờ mẹ chỉ có thể ngửa mặt trông lên Bổn tôn đến tiếp dẫn mẹ, nếu mẹ nhìn thấy Diêu Trì Kim Mẫu xuất hiện, mẹ hãy đi theo Diêu Trì Kim Mẫu. Nếu mẹ nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, mẹ hãy đi theo Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát chính là Bổn tôn của mẹ, Diêu Trì Kim Mẫu chính là vị mà mẹ sùng kính, cũng là Bổn tôn của Sư Tôn. Mẹ có thể quán tưởng Diêu Trì Kim Mẫu đến đưa mẹ đi, hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát đến đưa mẹ đi, trong tâm mẹ luôn phải mặc niệm các vị để thỉnh cầu tương ứng. Trong sát-na đó mẹ có thể tỉnh táo không mơ hồ, đi theo Diêu Trì Kim Mẫu hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát.” Đi theo Bổn tôn của người vãng sinh, đây là phương pháp thù thắng nhất, cũng là nhanh nhất, cũng là đơn giản nhất.

Đồng thời, bạn biết Bổn tôn của người vãng sinh là vị nào thì hãy phát băng tâm chú của Bổn tôn đó, hoặc là phát băng danh hiệu của Bổn tôn. Việc chăm sóc lúc lâm chung của chúng ta là làm thế này: bạn ở bên cạnh cùng niệm Phật, cùng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, hy vọng A Di Đà Phật Tây phương Tam Thánh có thể tiếp dẫn người vãng sinh đến Phật quốc tịnh thổ, đến Ma Ha Song Liên Trì. Nếu người vãng sinh này có tu hành, Bổn tôn của họ là vị nào, nếu người nhà đều biết thì người nhà hãy giúp họ niệm tâm chú của Bổn tôn. Nếu không biết Bổn tôn của họ thì bạn có thể niệm tâm chú của Căn bản Thượng sư, sau đó nói với người vãng sinh: “Anh phải nhanh chóng quán tưởng Căn bản Thượng sư của anh trụ ở đỉnh đầu, để ngay khi nguyên thần của anh đi ra, Căn bản Thượng sư sẽ lập tức đưa anh đến tịnh thổ của Căn bản Thượng sư.” Khi ấy, Căn bản Thượng sư và Bổn tôn hợp nhất. Quan trọng là nói rằng, bình thường khi chúng ta tu pháp, Căn bản Thượng sư, Bổn tôn và Căn bản Hộ pháp của bạn đều hợp nhất, tam căn bản hợp nhất, phải ghi nhớ điểm này.

Pháp Quang uẩn thiên thức và pháp Phowa là khác nhau. Vừa rồi tôi đã nói về pháp Quang uẩn thiên thức, còn pháp Phowa là bình thường khi bạn tu, bạn mở cái lỗ trên đỉnh đầu ra. Mở đỉnh khiếu này chính là pháp Phowa. Còn pháp Quang uẩn thiên thức là nói rằng khi lâm chung, vì lỗ đỉnh đầu của bạn đã mở ra rồi, rất nhanh chóng có Bổn tôn, Thượng sư và Hộ pháp đều ở tại lỗ đỉnh đầu của bạn, bạn vừa đi ra khỏi lỗ đỉnh đầu thì có thể vãng sinh Phật quốc tịnh thổ. Hãy nhớ, khi nguyên thần của bạn đi ra, nhìn thấy Thượng sư, Bổn tôn và Hộ pháp đều ở đó, hơn nữa ba vị hợp làm một, bạn liền có thể tiến nhập vào trong tâm của ngài, lập tức đến được Phật quốc tịnh thổ, trong sát-na (một cái búng tay), là có thể đến được Phật quốc tịnh thổ rồi. Pháp Quang uẩn thiên thức là khi lâm chung sẽ làm, còn pháp Phowa là bình thường phải tu cho lỗ đỉnh đầu mở ra. Nói như vậy đã rõ chưa?

Ở đây anh nói rằng “cũng không hiểu rõ pháp trung ấm nghe dạy mà được độ”. Trung ấm nghe dạy được độ là có một cuốn sách do Liên Hoa Sinh Đại Sĩ viết, có một cuốn sách như vậy. (Chú thích: terma “trung ấm nghe tức giải thoát” của Liên Sư.) Ngoài ra, Sư Tôn cũng có một cuốn sách dạy mọi người phương pháp làm thế nào để vãng sinh Phật quốc, tên là cuốn “Độ qua biển sinh tử”. Anh có thể thỉnh về đọc, anh sẽ hiểu làm thế nào để giúp đỡ người vãng sinh, cũng có thể hiểu pháp trung ấm nghe dạy được độ. Vì thế, anh không hiểu rõ pháp trung ấm nghe dạy được độ, anh có thể đọc cuốn sách “Độ qua biển sinh tử” của Sư Tôn. Anh hãy đọc cẩn thận, mỗi đồng môn đều cần đọc cuốn sách này, bởi vì cuốn sách này giúp cho chính bạn và cũng có thể giúp người khác vãng sinh đến Phật quốc tịnh thổ.