📑

Ý nghĩa tượng trưng của cúng phẩm Hộ Ma

Ý nghĩa tượng trưng của cúng phẩm Hộ Ma

Liên Sinh Hoạt Phật khai thị tinh yếu

Thượng sư Liên Ấn, các vị Thượng sư, giáo thọ sư, các vị pháp sư, các vị đồng môn, xin chào mọi người.

Hộ Ma này chỉ có Mật giáo mới có, cũng là một pháp cúng dường do Tổ sư truyền xuống. Nhờ vào ngọn lửa này, tức là miệng của Hỏa Thiên, để mà đem tất cả cúng phẩm cúng cho chư Phật Bồ Tát, Kim Cang Hộ Pháp, Không Hành chư Thiên thần chúng.

Tất cả cúng phẩm đều có ý nghĩa. Lửa Hộ Ma đại diện cho cúng dường của chúng ta, cũng đại diện cho tinh thần thống nhất của chúng ta, có nghĩa là lửa và người chủ trì Hộ Ma, và Bổn tôn của Hộ Ma phải hợp nhất, tức là khi tu tập cúng dường thực hiện một năng lực quán tưởng tập trung tinh thần. Cúng rượu là cúng cho Kim Cang thần chúng, Kim Cang Minh Vương, cho tất cả Thần Hộ Pháp dùng. Rượu có thể sản sinh ra một dạng sức mạnh, bản thân cúng rượu là phát huy pháp lực của ngài, rượu đối với Kim Cang Thần mà nói cũng giống như là một loại cam lộ, một loại sức mạnh.

Vì sao cúng nước hoa? Đó là cúng dường Không Hành Mẫu, cúng dường cho thiên nữ dùng, ý nghĩa của nó chính là muốn khiến cho chúng sinh hễ gặp phải chuyện gì thì đều đầy ắp hương thơm, có thể loại bỏ điều không tốt, có được hương thơm viên mãn vi diệu.

Thế còn thuốc thì sao? Phải cầm thuốc đặt lên phía trên lông mày của bạn tức là thỉnh cầu có bệnh thì thuốc sẽ trừ bệnh. Cúng quả là hy vọng mỗi người tương lai đều có quả vị. Cúng những thức ăn như bánh quy là hy vọng mỗi người ngày ngày đều có đồ ăn ngon, hơn nữa mỗi người đều được ăn no.

Còn cúng hoa, cúng hoa màu trắng, nếu là phụ nữ thì có thể có được bạn đời tốt, có được chồng đẹp trai. Cúng hoa màu đỏ là hy vọng có thể gặp được cô gái xinh đẹp tươi mới, trẻ trung. Tất cả cúng dường hoa đều là thỉnh cầu kính ái có thể viên mãn. Thế còn cúng hoa sen là thế nào? Là hy vọng hoa sen hóa thành nghìn nghìn vạn vạn bông hoa ở trong hư không, để tất cả những ai thỉnh cầu siêu độ đều có thể vãng sinh Phật quốc thanh tịnh. Còn có cúng nhà là hy vọng mỗi người trong một năm đều có thể mua được một căn nhà. Đây chính là tăng ích. Cúng quần áo là hy vọng mỗi người đều có thể được vui vẻ, mỗi khi mặc vào là đều rất xinh đẹp.

Cho nên, ăn cũng có rồi, mặc cũng có rồi, ở cũng có rồi, còn đi lại thì sao? Có cả cúng xe hơi, là hy vọng mỗi người đều có thể lái băng băng, xe Rolls-Royce và xe nổi tiếng nhất Ferrari. Ăn, mặc, ở, đi lại, còn dục thì sao? Phương diện giáo dục, cúng kinh sách là hy vọng mọi người đều có thể thâm nhập kinh tạng, có được pháp vị.

Vì thế, pháp Hộ Ma của chúng ta, ý nghĩa tượng trưng của cúng phẩm vô cùng nhiều, pháp lực gia trì của nó sẽ sản sinh ra sẽ khiến tất cả đạt được viên mãn. Nhờ cúng dường này, bạn cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Kim Cang Hộ Pháp, Không Hành chư Thiên, nhờ cúng dường Hộ Ma, bạn cầu nguyện ngài để cho tất cả tai nạn có thể đẩy lùi, bệnh nghiệp không còn, tất cả thị phi không còn, tất cả phiền não loại bỏ, tất cả kẻ thù cũng biến mất. Nhờ vào pháp lực Hộ Ma, bạn có thể hàng phục tất cả tai nạn, biến thành không có.

Ngoài ra, thân thể của bạn cũng sẽ khỏe mạnh, chính là tiêu tai đó. Tất cả tai nạn của bạn đều không có thì tương đương với tiêu tai rồi! Nhờ pháp Hộ Ma này, bạn cũng có thể thỉnh cầu hôn nhân của bạn viên mãn, gia đình có được sự kính ái, đây là tăng ích. Vì thế, tiêu tai, tăng ích, hàng phục, kính ái đều viên mãn. Đây chính là tất cả nguyện vọng mà chúng ta cầu nguyện Phật Bồ Tát, chư Thiên trong khi làm Hộ Ma. Chúng ta cúng dường rồi, cũng cầu nguyện chư Thiên rồi, hy vọng các vị sẽ ban cho chúng ta phúc phần rất lớn, rồi tất cả tai ách đều được đẩy lùi.

Khi Sư Tôn làm Hộ Ma, tinh thần vô cùng thống nhất. Tôi cầu nguyện vô cùng tập trung. Mỗi một cúng phẩm tôi đều giơ lên, ở trên lông mày, biểu thị rất tôn sùng, tôi cực kì thành ý, đem những cúng phẩm này dâng cho Diêu Trì Kim Mẫu và tất cả chư tôn. Tôi làm xong cầu nguyện thì sao? Tôi sẽ bỏ cúng phẩm vào lò, khi ngọn lửa này bốc lên, Diêu Trì Kim Mẫu sẽ giáng xuống giữa ngọn lửa, ngài tiếp nhận cúng dường này, còn người làm cúng dường chúng ta thì đi vào trong lửa, và Diêu Trì Kim Mẫu, người cúng dường, tất cả chúng sinh đều ở trong lửa, có được pháp lực gia trì lớn nhất của Hộ Ma.

Trong lúc bạn làm cúng dường, kết thủ ấn, niệm chú Tứ quy y, hoặc bạn làm thí thực, làm siêu độ, đều là đang huấn luyện cho tinh thần bạn chuyên nhất. Tinh thần có thể chuyên nhất, hoàn toàn rất chuyên nhất để làm đàn cúng dường Hộ Ma này, bạn lại biến hóa đàn cúng dường này thành nghìn nghìn vạn vạn đàn cúng dường, thế thì pháp lực này càng tuyệt vời. Vì thế, Tổ sư Tsongkhapa từng nói: ba đại thành tựu của Mật giáo, một là thành tựu trì minh, tức là tinh thần tập trung để trì chú. Chỉ cần bạn có thể tập trung tinh thần liên tục trì chú thì sẽ xúc động tâm của Phật Bồ Tát và hợp nhất với bạn. Sau đó bạn nhờ vào trì chú mà sinh ra sức mạnh, có thể vãng sinh Phật quốc thanh tịnh. Hai là thành tựu cúng dường. Tức là khi làm Hỏa Cúng, bạn có thể tập trung tinh thần để làm một lần Hỏa Cúng thì tương đương với làm nghìn nghìn vạn vạn lần Hỏa Cúng, có thể nhập vào trong lửa, đạt đến tinh thần thống nhất, Phật Bồ Tát chư Thiên giáng xuống người bạn, với sức mạnh nhiếp triệu này, bạn có thể huấn luyện sự tập trung của bạn thành công, nhập Tam ma địa vãng sinh Phật quốc thanh tịnh, đây là thành tựu cúng dường. Ba là thành tựu Tam ma địa. Bạn có thể nhờ sức mạnh thiền định, tứ thiền bát định mà siêu vượt tam giới, đi đến Phật quốc.

Vì thế Hộ Ma vô cùng quan trọng, bởi vì bạn không những nhập thế thành tựu về pháp thế gian, mà còn có thể thành tựu pháp xuất thế gian. Lửa này là lửa bên ngoài, cũng có thể tịnh hóa thân thể của chúng ta, bởi vì sự tịnh hóa của lửa này từ từ biến thành thân vi tế, chính là Báo thân, sau đó nhờ ánh sáng của lửa tịnh hóa, tất cả thân thô của bạn sẽ đều biến mất, hoàn toàn tiến vào thân vi tế nhất, chính là Pháp thân của niết bàn. Lúc này, Pháp thân thành tựu rồi, Báo thân thành tựu rồi, Ứng thân cũng thành tựu rồi. Vì thế, Mật giáo dạy bạn rằng biến thân thô của con người chúng ta thành thân vi tế, rồi lại biến thành thân vi tế nhất, nhờ vào Hộ Ma cũng có thể thanh tịnh thân thô của chính mình. Om mani padme hum.

Thánh Tôn Liên Sinh Hoạt Phật khai thị tại Cầu Vồng Lôi Tạng Tự ngày 19/11/2006.