📗

042. Linh Tiên phi hồng pháp

image

Linh Tiên phi hồng pháp

Văn tập số: 042 Xuất bản năm: N/A Tác giả: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

🔎 Văn bản đang trong quá trình hiệu đính!!!

Lời mở đầu

Phù lục chính là đại diện của thần tiên!

Đỉnh cao của năng lực tâm linh về luyện pháp thì phù có thể bay, có linh có nghiệm. Cuốn sách này được đặt tên là Linh Tiên phi hồng pháp vì lý do đó.

Khi tác giả còn trẻ, trong mộng đã được thần tiên dạy, được thọ giáo Tam Sơn Cửu Hầu tiên sư, sau đó lại học tiếp Thanh Thành đạo pháp. Tôi đã nhận ra rằng, trong đạo của phù lục, ấn chứng tối cao chính là ở chỗ “Chỉ có rất thành tâm, mới chắc chắc thành tựu”.

Sự tinh vi hay bí mật của pháp phù khi hạ bút vẽ chính là Tâm - Khẩu - Ý hợp nhất, lúc đó sẽ có thể truyền thư thiên giới, có thể trừ tai họa, có thể cầu phúc, có thể trừ bệnh, có thể tu đạo, có thể tăng ích.

Hành giả tu tập phải thành kính, không được có tà tâm tà niệm. Diệt trừ được ba thứ độc tham sân si thì tất sẽ có được cảm ứng.

Người biết khởi linh thì sẽ gia trì và sắc lệnh được linh lực.

Người không biết khởi linh hãy dùng âm thanh “A” để ấn niêm vào đầu và đuôi phù. Đặt nét bút đầu tiên và nét bút cuối cùng thì niêm vào ấn này.

Giá trị của cuốn phù lục này không thể tính đếm hay so sánh được bằng tiền bạc.

Với hành giả giữ thiện tâm, ở đây tự nhiên có kho tàng vô giá, có thể đạt được khả năng tế thế cứu người, có thể sở hữu sức mạnh bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn.

Còn như người làm việc ác thì chớ cầu xin học, bởi sẽ chỉ nhận được vọng pháp (* pháp không chân thật). Phạm tội với Trời chắc chắn sẽ bị trừng phạt, trong chốn địa ngục sẽ tự có tên vậy.

Nghĩ gì, nghĩ sao, quỷ thần đều biết rõ ! Phải luôn luôn nhớ ! Phải luôn luôn nhớ !

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Sheng-yen Lu

17102 NE 40th CT REDMOND WA 98052 U.S.A

01. Tổng quan - Thiên địa vạn vật chi hình

Vạn vật trong trời đất lớn vô cùng vô tận. Trên trời có nhật, nguyệt, tinh tú, dưới đất có núi, có sông, có biển. Bởi vì có Âm Dương nên có vạn vật, Bát Quái dựa vào Thiên, Địa, Lôi, Phong, Trạch, Thủy, Hỏa, Sơn để giải thích những đạo lí to lớn về “biến” và “bất biến”. Nói về phù lục, thì đó chính là sự kết tinh của vạn vật trong trời đất, mang vạn vật biến trở thành biểu tượng phù.

Vận chuyển càn khôn, đó là phù lục.

Nguồn gốc lịch sử của phù lục đã có từ lâu. Từ thời xưa cổ, thời Hiên Viên Hoàng Đế thì phù lục đã tồn tại rồi, sau đó lại trải qua thời gian rất dài suốt mấy nghìn năm, nhiều thứ không còn thấy được do đã hoàn toàn bị diệt mất, chỉ còn nhìn thấy được những thứ vẫn tồn tại mà thôi.

Tác giả nhờ có nhân duyên kì lạ nên đã gặp được Tam Sơn Cửu Hầu tiên sư, trong mộng thọ được pháp phù, lại học Thanh Thành đạo pháp, nhập vào cửa Phật. Phát hiện ra trong phù lục, nguyên lai chính là những kí hiệu của vạn vật trong trời đất. Trong phù có Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, có Núi, Sông, Biển, có Thần có Người, quả là diệu pháp vô cùng. Dường như học pháp phù, Thiên Địa Nhân đều nằm trong sự vận chuyển và kiểm soát trong lòng bàn tay vậy.

Phù lục sở dĩ trở thành bị lãng quên khắp nơi như ngày nay, nguyên do vì kí tự của phù là ‘’mật tự pháp’’. Nếu không phải là người nghiên cứu sâu thì cơ bản sẽ không cách nào hiểu rõ ràng được, vì thế mới bị cười nhạo rằng “Phù chỉ là sự mê tín nông cạn của một số người”. Thật là đáng tiếc!

Vốn dĩ “mật tự” nguyên là thiên cơ thần thuật, cực kì quan trọng. Trong pháp phù ẩn giấu kết cấu học của khoa học, lý luận hình thành của trời đất, tâm lý học của nhân loại, chân lý của thần linh, bao hàm đủ loại kiến thức và học vấn, có thể nói không có pháp nào có thể bao quát hết đại trí huệ, đại tri thức được như vậy.

Khi mới học phù lục, mọi người thường hay mang theo tâm lý coi thường, cho rằng chỉ là mẹo vặt của giang hồ cấp thấp. Tuy nhiên tới khi sau này thâm nhập sâu, họ sẽ càng cảm thấy rộng lớn, đến cuối cùng sẽ biết, không ngờ pháp phù có thể giúp thành Phật thành Tiên, là một trong những đại pháp để tu đạo, thực sự không thể coi thường được.

Chính là, một bút vẽ trời đất, một điểm thành vũ trụ, nhân duyên của tạo hóa trời đất, tất cả đều nằm trong Phù lục.

Linh Tiên phi hồng pháp là văn tập thứ 42 của tôi, là cuốn sách nghiên cứu về phù lục. Phù lục trong cuốn sách này ở ngoài không dễ tìm thấy, tất cả từng cái một tôi đã thử nghiệm qua, vô cùng linh ứng. Tôi đã tự mình thấy nhờ phù mà có thể nhập vào trung tâm vũ trụ, đi tới mọi nơi trên trời sông núi, nhờ pháp phù mà bay lượn khắp nơi, xuất nhập vòng thái cực, hiểu rõ được đại đạo của sinh tử thần nhân. Vì vậy để giúp mọi người có thể cảm được ý nghĩa của phù dễ dàng hơn, tôi tự tay vẽ ra hàng trăm trang phù nhằm giúp chúng sinh kết duyên.

Học giả nếu như trải nghiệm được nội hàm của pháp phù, một cách tự nhiên sẽ rất nhanh chóng hiểu được chân lý của trời đất, bất kể là tu Tiên hay thành Phật đều có thể dễ dàng đạt được. Khổng Phu Tử có câu: “Triều văn đạo, tịch tử khả hĩ - Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc” chính là như thế này đó.

02. Tổng quan - Thiên Nhân hợp nhất pháp

Chúng ta thường nghe thuyết pháp “Thiên Nhân hợp nhất’’ (* Trời Người hợp nhất), nhưng rất ít người thực sự thực hành hợp nhất Trời và Người. Cái gì gọi là ‘’Thiên Nhân hợp nhất’’? Kì thực, Thiên Nhân hợp nhất chân chính, chính là vô hình đến giúp hữu hình, hữu hình đến giúp vô hình. Nói tóm lại chính là Thần giúp Người, Người giúp Thần, đây chính là Thiên Nhân hợp nhất. Do vậy việc học phù chính là việc học hợp nhất Trời và Người.

Vẽ phù có hoặc không có ứng nghiệm đều nằm ở việc có hoặc không có thần linh giúp. Phù có thần tiên giúp chắc chắn có phù quang, không có thần linh giúp thì không có phù quang, mà không có phù quang thì cũng giống như một tờ giấy bỏ đi mà thôi.

Thế nào là có thần giúp? Điều kiện đầu tiên: biểu tượng phù không được vẽ sai. Bởi vì Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thần, Nhân, Quỷ đều có thuận tự. Một nét bút vẽ ra giống như kết nối nhân loại và thần linh, thiếu một chấm một nét đều không dễ có hiệu lực, thiếu một chấm một nét chính là không hoàn thành được thủ tục.

Ngoài điều kiện đầu tiên ra, điều kiện tiếp theo là người vẽ phải có lòng cung kính, phòng vẽ phù phải yên tĩnh sạch sẽ, thanh tịnh. Những đồ vật không thanh tịnh không được để trong phòng. Người vẽ phải không uống rượu hút thuốc, đôi khi thậm chí phải bỏ thịt ăn chay, quần áo phải gọn gàng, răng miệng thơm tho, lúc vẽ phải ngồi trang nghiêm, không được có một chút tà niệm hay ý nghĩ xấu nào. Phải được như nghi quỹ này mới có thể coi là trang trọng. Đầu tiên cần làm vậy, năng lực tinh thần sẽ tự có, lúc này cầu khẩn thì thần tiên sẽ tự nhiên giáng lâm mà giúp đỡ.

Tác giả lần đầu tiên học pháp, Tam Sơn Cửu Hầu tiên sư toàn là nửa đêm xuống. Tôi đã tắm rửa đánh răng từ trước, thần tiên cầm lấy tay tôi, từng bút từng nét dạy tôi. Linh của ngài vừa xuống thì cả căn phòng đều đầy hương thơm. Tôi luôn luôn lau chùi sạch sẽ những đồ vật bị bẩn từ trước để chuẩn bị đón thần tiên đến. Sau khi học và nghiên cứu một giờ đồng hồ, ngài sẽ lập tức rời đi, không bị ảnh hưởng đến việc ngủ vào buổi tối.

Cho đến tận hôm nay vẫn có người hỏi tôi việc này là thật hay giả. Câu trả lời của tôi là: “Trời đất chứng giám, cho dù có muốn lấy sinh mệnh của tôi, tôi vẫn mãi mãi nhớ rõ sự hướng dẫn và luyện tập vất vả lúc nửa đêm.” Việc này hoàn toàn không phải chỉ là những lời sáo rỗng.

Tôi đã hỏi thiên địa thần minh vì sao lại chọn tôi? Tôi có đạo đức gì, có năng lực gì? Ngài nói với tôi thế này: ‘’Người có lòng thành kính và tôn sùng, thần minh yêu thích. Người trọng nghĩa khinh tài, thần minh yêu thích. Người thuần khiết trung hậu, thần minh yêu thích.’’

Do vậy tôi cho rằng với người học pháp phù, nhất định phải có được lòng thành kính và thành khẩn, trọng nghĩa khinh tài, thuần khiết trung hậu. Như vậy, thần minh dù không thỉnh cũng tự nhiên giáng xuống. Nếu còn nghi ngờ, do dự tư lự, đùa giỡn coi thường, hay còn tâm mê lợi dục, hủy thần diệt đạo, say rượu đùa cợt, háo sắc tà dâm, bất khiết bất tịnh, ỷ mạnh hiếp yếu, gây sự bừa bãi, thì cho tôi được phép khuyên những loại người như thế nghìn vạn lần không nên tu học, nếu không lỗi lầm trong tương lai càng lớn, thực sự sẽ tạo ra càng nhiều ác mộng và thảm họa.

Thiên Nhân hợp nhất, sau khi phù đã có quang khí của thần linh, tự nhiên phù sẽ có thần lực. Đốt phù xong thần lực sẽ phát huy lực cảm ứng “như như bất động”, thành được ý chỉ kì diệu bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn của phù pháp. Nghìn vạn lần xin đừng cho rằng đây là dấu hiệu dị thường, mà là dấu hiệu thần linh xác thực.

Vẽ phù mà không có thần lực thì phù không có hiệu nghiệm. Đây là nguyên nhân bởi yếu tố con người, và cũng là bởi vì không có thần tới giúp.

Người có linh lực chỉ cần nhìn phù được đốt cháy là có thể thấy một đạo kim quang (* ánh sáng vàng) hoặc bạch quang (* ánh sáng trắng) lóe lên nhanh như rắn thần, đi vào cơ thể của người bệnh, lập tức những nơi bị bệnh xuất hiện tác dụng trị liệu. Giống như phù phi thiên, ánh sáng lóe lên nhanh như rắn thần, đi nhanh như tia chớp, như âm thanh của tiếng sấm vậy.

03. Tổng quan - Tâm thành tất linh

‘’Tâm thành tất linh’’, nói một cách khác, đó chính là “Chỉ có rất thành tâm, mới chắc chắc thành tựu”. Thần tiên thường là vì cảm động mà đến giúp người. Nói chung thần tiên đều có sẵn lòng từ bi, đều phát đi nguyện lực lớn là cứu nhân cứu thế. Con người cũng vốn có thành ý cầu nguyện rồi, vì nếu không có việc gì thì họ đã không tới để cầu nguyện. Còn nếu như học mà biết cách phát phù triệu thỉnh thần, thần linh sẽ đến càng nhanh hơn, đạt được đạo lý “không thể không thành” của mọi sự sở cầu và mong muốn.

Có người từng hỏi tôi, ngoài ‘’thành tâm’’ ra, có cần phải niệm chú không? Vốn dĩ mọi phù đều có chú, phù chú vốn phối hợp đi liền với nhau. Nhưng khi tôi thỉnh sự chỉ dạy của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, ngài nói: “Trên bức phù vẽ vị thần nào, chỉ cần cung kính niệm tên của thần đó là có thể được rồi. Phù mà không có tên thần có thể cung kính niệm hồng danh chư Phật hoặc tên húy Thái Thượng Lão Quân là được. Xưng tán danh hiệu cũng có thể cảm niệm, công lực của chú cũng nằm ở cảm niệm, mặc dù niệm chú và xưng tán danh hiệu không giống nhau nhưng kì thực là có hiệu lực như nhau.”

Phù trong cuốn sách này ban đầu vốn có kèm theo câu chú. Sau này tôi cảm thấy phần lớn những người mới học không có cách nào vừa niệm vừa viết, vì vậy để giúp cho những người mới học có thể tập trung tinh thần thống nhất, tôi đã bỏ câu chú đi, đổi lại là đọc hồng danh Phật hoặc Thái Thượng Lão Quân lệnh là được rồi. Đây cũng là một pháp môn tiện lợi cực kì hiếm thấy, nghìn năm mới gặp. (Khi niệm nên niệm thầm.)

Thậm chí chỉ riêng linh lực của người thông linh cũng có thể độc lập chuyển vận, không cần dùng sự tương trợ của thần linh mà vẫn có thể khiến được phù có linh quang. Nguyên cớ là do người thông linh dùng năng lực của chính mình tập trung lại trên phù. Tuy vậy thì người có năng lực như thế cũng không có nhiều.

Trong nhà tác giả có mật đàn, mỗi tối đều làm pháp giúp người. Có bốn người ở xa tận Hồng Kông đến cầu thỉnh giúp đỡ, có một người ở Sydney nước Úc, còn có bốn người đến ở trong nước (* Đài Loan), trong đó thì có ba vị sống tại Mỹ. Tất cả những người này đều ở tại nhà của họ. Khi tôi làm pháp thì linh lực phải vượt qua đại dương, xa đến nghìn dặm, từ nước này bay qua nước khác, nhưng kì lạ là ai ai cũng đều khỏi bệnh, rất linh nghiệm.

Vốn là một cổ pháp tương đối phức tạp, vẽ phù có nghi quỹ riêng của nó. Bởi đây là một việc trang trọng, bạn phải chỉnh tề quần áo khi lên pháp đàn, thắp hương cầu nguyện lên trời đối với thần linh của phù đó trong việc đó.

Niệm Chú tịnh thủy như sau: “Thái Ất nguyên quân, dĩ thanh dĩ trừng, lục hợp chi nội, cảm thụ linh minh, chư sinh vạn dân, hàm cảm đức tĩnh, thi pháp thành sự, đảo chi hữu ứng, tiện sái dương liễu, tích tích kim đan.’’

Niệm Chú tịnh mực: “Tùng yên sử giả, vi ngô lao hình, tiết thao kiên trinh, trượng nhĩ công năng, ngọc bản tinh anh, tuyên minh trừng thanh, vi ngô truyền phù, vạn ứng vạn linh.’’

Niệm chú Tịnh bút: “Sương hào ban quản, thần lực thiên điếu, huy sái tự như, lại dĩ khang ninh.”

Tiếp đó niệm Chú tịnh giấy: “Bắc đế sắc ngô chỉ, trương trương giai thần sách, phi hành vạn lí khứ, hóa vi điện quang châu.”

Sau khi niệm Chú tịnh nước, tịnh mực, tịnh bút, tịnh giấy xong, lại niệm Chú vẽ phù: “Nhất chi bút lai thủ trung kình, vạn thần hộ trú vạn thần linh, vạn ma thiên sát đô hồi tị, ngô phong Thái Thượng Lão Quân luật lệnh.”

Tiếp theo trên giấy vẽ toàn bộ hình phù, rẩy nước pháp lên, hoàn thành xong hết thì thắp hương tiễn thần.

Nói một cách tóm lược pháp vẽ phù là: mặc trang nghiêm đăng đàn, thắp hương cầu nguyện, sau đó tất cả giấy, bút, mực, nước đều được thấm đẫm mùi thơm của hương, tập trung tinh thần, lập tức vẽ phù, vẽ phù xong, hét một tiếng “A” vào đầu bút lông, lập tức ấn điểm ở đầu và cuối phù. Hoàn thành được nhanh chóng như vậy, cuối cùng là thắp hương tiễn thần.

Người thông linh lúc ấn điểm xong vào đầu và cuối phù, lập tức chuyển linh lực vào lòng bàn tay và ngón tay, dùng đầu ngón tay chuyển linh lực, linh quang chiếu vào giấy phù, làm như thế thì phù càng có nhiều hiệu lực.

Tôi luôn nghĩ rằng Thái Thượng có lòng từ bi sẵn có, trong cõi địa ngục tối đen mờ mịt thực sự có tồn tại chư thiên thần thánh. Các ngài vì cứu chúng sinh mà sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần thành tâm thành ý cầu thỉnh sẽ khiến các ngài cảm động, truyền xuống linh quang pháp lực vi diệu để cứu giúp chúng sinh trong thiên hạ.

04. Tổng quan - Thiện phù thiện thần hộ

Bạn có nhớ tác giả (là tôi) trong cuốn văn tập số 40 “Thông linh mật pháp sách”, có một đoạn giải thích rõ “phàm là người học đạo phải tích đức tu hành”.

Thầy Tam Sơn Cửu Hầu đã nói: “Phàm là người học đạo, phải lấy thanh tịnh làm chủ, hành vi cần thanh tịnh, tâm cần thanh tịnh. Tâm một khi đoan chính, trải qua thời gian, cùng với sự trong sáng của hành vi, thì tự sẽ thông với thần. Tâm một khi đã thông với thần, sẽ hiểu rõ chân lý trong thiên hạ, tự nhiên có thể thông thiên triệt địa. Học đạo như vậy tất sẽ thành công, đạo có thể trở thành tự dụng, bất kì sự việc nào cũng sẽ tự nhiên nằm trong đạo. Hơn nữa, ngộ đạo và học đạo, nhất định phải là người có đức hạnh.

Để có thể truyền dạy, người học cần có tâm nhân ái, yêu thương vạn vật, cái tâm thanh tịnh ngay từ đầu cũng phải có sự nhân từ, trung hiếu. Nếu tâm không thanh tịnh mà học đạo thì sẽ không có pháp thuật vi diệu nào cả. Đây là chân lý, không thể sai khác.”

Theo tôi được biết, thiện phù sẽ có thiện thần đến giúp đỡ, đều là linh quang thanh minh, đều là thanh tịnh vô vi. Ánh sáng mà thiện thần giáng xuống hầu hết là hồng quang, bạch quang và kim quang. Cảnh giới đó chính là thanh lương thiên giới không thể bàn cãi.

Giống như Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, ngài đã là Thần Tiên của cảnh giới bất thối chuyển, phẩm chất tốt tự có, không cần phong thần, linh quang của thần tự nhiên đã đều có ở khắp mọi nơi. Kiểu niềm vui này mới là tự do chân chính. Tính cách của tác giả cũng như thế, thích sự tự do chân chính, không ràng buộc.

Khi linh sách mới xuất bản, vì quá gây chấn động nên tôi đã phải chịu đựng bốn phương tám hướng những lời nói móc máy phỉ báng, chịu đựng những lời nói gây tổn thương và ác nghiệt của những kẻ ghen tị. Người thì nghi ngờ tôi có mục đích cá nhân, người thì nghi ngờ tôi ham cải cách tông giáo, người khác lại nghi ngờ tôi muốn khởi xướng tôn giáo. Thật đúng là những người thế tục, tâm địa hẹp hòi. Họ thật không biết rằng “thanh tịnh vô vi, vô câu vô thúc” mới là điều cao cả vĩ đại nhất.

Cá tính của tôi ngoài “vô câu vô thúc” (* tự do không ràng buộc) ra thì còn “ghét cái xấu như ghét kẻ thù”. Đối với người tu đạo lương thiện tôi đặc biệt kính trọng. Còn người tu hành mà tà ác, hoặc người tu hành không theo chính đạo, tôi chỉ cần nhìn quang khí trên mặt người đó là biết ngay. Đối với những người này, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ chỉ ra lời cảnh báo và sửa sai.

Trong những người tu đạo có danh tiếng hiện nay, tôi đặc biệt chú ý đến quang khí trên mặt của một người. Vị này cũng đặc biệt thích giảng về khí, nhưng chỉ chú ý đến khí của người khác mà không chú ý đến quang khí trên mặt của chính mình.

Những người tu đạo chân chính thì nhãn cầu hạ xuống, khí ẩn vào trong, còn như “người đó” thì nhãn cầu lồi ra, khí lộ ra ngoài. Tướng này biểu thị tâm nôn nóng nông nổi của anh ta, về cơ bản là không có tâm thanh tịnh để tu khí.

Cái tướng nhãn cầu lồi ra ngoài không phải là thiện tướng. Ngược lại, đây là một kiểu xung tướng, biểu hiện sự kiên định sắc bén. Ánh mắt kiểu này hợp với chính trị gia và thương nhân - không hợp với tu đạo; hợp với công việc sinh nhai hối hả - không hợp với tu đạo thanh tịnh vô vi. (Đại Bảo Pháp Vương của Bạch giáo cũng đã từng nói như vậy.)

Lại quan sát khuôn mặt của “người đó”, khuôn mặt béo phì ú nụ hai hàng thịt theo như các cụ nói thì là: “tướng người mặt thịt, tuyệt đối không phải loại lương thiện”. Kiểu mặt béo nhiều ngấn này trên mặt cũng thường có khí đen, loại khí đen ám khắp mặt này thực sự đáng chú ý.

Mật tông giáo hắc phái vốn có nguồn gốc từ giáo phái ác tà của người Tạng tâm xấu, sớm đã bị người Tây Tạng xa lánh không theo. Có lẽ anh ta đã sử dụng tà pháp của Hắc giáo, khiến cho mặt của chính mình bị phủ đầy khí đen mà không biết. Việc này có khả năng lớn là như vậy, nếu như tiếp tục dùng hắc pháp của Hắc giáo, rất có thể không chỉ là mặt, mà toàn thân sẽ đều bị bao bọc trong khí đen. (* Xin lưu ý đây không phải Mật tông giáo mũ đen. Dòng Mật tông mũ đen vẫn là chính phái.)

Lại xem hành vi của anh ta, ngày đêm hối hả giúp đỡ người khác, thăm hỏi quan chức cùng những người nổi tiếng, ca sĩ minh tinh, xưng làm anh em để truyền dạy, diễn giảng khắp nơi. Việc này lại càng không giống người tu đạo, mà sự thực là mượn danh “tu đạo” để đi giao tế. Đây là “pháp nhập thế”, không phải là “pháp xuất thế”, ngắn gọn là anh ta đi kết duyên với chúng sinh, sử dụng duyên thế gian, đây lại cũng không phải là pháp tu đạo xuất thế.

Điều tôi e ngại là, dạng nhân tài như người này dù sao cũng hiếm gặp, chỉ tiếc rằng anh ta sẽ lầm lạc vào tửu-sắc-tài mà không có cách nào tự mình thoát ra được. Quang khí trên mặt đã ít khí tu đạo rồi, lại còn là quang khí của tửu-sắc-tài kiểu “mặt thịt, mắt lồi” thì anh ta nên dừng lòng tham, đừng nên quá khoe khoang hiếu thắng. Anh ta nên luyện “Thiện quang thiền công”, thì tự nhiên ánh mắt sẽ không sắc lẻm, nhãn cầu sẽ tự thu vào. Như vậy việc kết thiện duyên rộng khắp của anh ta cũng không còn là vấn đề gì nữa.

Cho phép tôi được khuyên “người đó” rằng đừng tu Mật tông hắc giáo nữa, cần chuyển sang tu Bạch giáo mới đúng. Bạch giáo (* chính giáo) có khí trắng, Hắc giáo có khí đen. Người đã có danh tiếng, phải tu có khí trắng như thế thì danh tiếng và thực tế mới tương hợp. Tôi thấy luận giảng về khí của người đó rất có lý, nhưng tiếc là lại không tự xem xem mặt mình có khí gì?

“Người đó” nếu như tự dựa vào bản thân để tu pháp thông linh, thì thực sự sẽ có thể biến thần biến linh, sau này sẽ thành một người xuất chúng. Tới lúc tự mình sẽ có thể thể nghiệm những điều chí lí giữa trời đất, vô câu vô thúc, tự tại như Đại La Tiên. Chân chính là đạt đến chính pháp nhãn tạng Đại Bồ Tát.

Đây là hy vọng của tôi, cũng chính là sự tận tụy của tôi. Mau nhanh chóng tu pháp để tự mình có thể đạt thành tựu lớn, bằng không thì hào quang cũng chỉ là hư danh, đạo pháp bất thành, ngược lại sẽ tạo thành nghiệt chướng, đáng tiếc vô cùng.

Tu thiện pháp thì tự có thiện thần đến ban cho quang khí. “Người học đạo phải tích đức tu hành”, chính là “người học đạo ngay từ khi bắt đầu đã phải có hành vi đoan chính”. Tích đức tu hành, tiêu diệt nghiệp chướng kiếp trước, kiểm soát tâm ái, khiến cho ma không thể lợi dụng.

Người nếu có tâm chí thành, thì nếu gặp phải sự biến đổi vô thường huyễn hóa, cũng sẽ thông suốt được vấn đề thành bại. Họ cũng vẫn sẽ không thay đổi đạo tâm của mình. Đây chính là những nguyên lý thông thái - chân thực - chuẩn mực vậy.

05. Tổng quan - Tà pháp tinh linh trợ

Mở đầu cuốn sách tôi đã nhắc đến “người đó”, nhắc đến Mật tông hắc giáo bí mật pháp, với chú thuật do một nhóm tà ma trợ giúp mới có thể sản sinh ra hiệu lực.

Theo những gì tôi chứng kiến gần đây, nhóm ma quỷ này tự nhiên vì hứng thú đến giúp đỡ “kẻ đó”, khiến cho việc hành pháp của anh ta có linh có nghiệm, thuyết phục được nhiều người tin theo hắc giáo. Đây chính là “tà pháp tinh linh trợ “ (* tà pháp được các tinh linh ma quỷ trợ giúp.)

Theo tôi được biết, với những sự việc thần bí trong trời đất, quang khí phát sinh của chúng không hề giống nhau. Càng là thần linh cõi cao thì sắc thái càng đơn nhất và thuần khiết, càng là thần linh cõi thấp thì sắc thái càng lòe loẹt và hỗn tạp. Người làm tà pháp thì tự nhiên sẽ có sắc thái lòe loẹt tạp nham của thần linh cõi thấp đi theo. Chúng ta không thể phủ nhận rằng họ cũng có linh lực. Thế nhưng đừng nên để những quỷ thần này lợi dụng mà không biết.

Trong pháp phù cũng có rất nhiều tà phù, đều là nhờ tác động của quỷ thần mà có hiệu nghiệm. Người có tâm thuật bất chính hoặc người có tâm hận thù mà học những loại tà phù này, lợi ích có được chỉ là tà mà thôi. Không những tâm thuật bất chính, cuối cùng cũng không phân biệt thiện ác, sinh tâm thiên vị, ngày càng có thành kiến mà không tự biết. Bởi vì có chút xíu linh nghiệm mà tự dương tự đắc, cuối cùng chắc chắn sẽ có kết cục là sinh tâm niệm đồng cảm thành ma luôn. Pháp phù kiểu này nhất thiết không nên học, hãy nhớ lấy điều này!

Trong pháp phù có pháp “khiến người đẹp tự tìm đến”, cũng có pháp “khiến người đẹp cởi quần”, pháp “gặp gỡ trong mơ”, pháp “bí mật hòa hợp”, pháp “song tu tự hợp”, … Mật tông hắc giáo có uy lực nhất về những pháp này. Đây đều là phạm vi của tà pháp. Học những “sex” phù này sẽ ngày càng nhiễm ma sắc mà không biết. Tác giả cũng biết loại pháp phù này, nhưng trước nay đều không dùng. “Người đó” có dùng pháp này hay không, tôi cũng không rõ lắm, hắn có biết không, tôi cũng không rõ.

Trong pháp phù cũng có “phù trộm cắp”, lén lút lấy cắp đồ vật, trộm đâu trúng đó. Càng phạm tới trời đất hơn là “phù giáng đầu”, giáng tà pháp lên thân người khác khiến tinh thần họ trở nên thất thường dẫn đến tử vong, nhẹ hơn thì mắc bệnh. Loại người có tâm thù hận này mà tu ác pháp, theo thời gian sẽ mất đi nhân tính, không còn tư cách làm người nữa. Tu pháp như vậy chỉ có phản tác dụng, lớn thì sẽ thành ác quỷ, nhỏ thì thành ác ma. Hơn nữa, người tu pháp này, sự thỏa mãn có được chỉ là ngắn ngủi, bởi tương lai luôn là “tà thì không thể nào thắng chính”, đến cuối cùng chính là làm pháp mà tự giết mình.

Trong sách của tác giả chỉ có phù thiện, còn phù ác đều bị loại bỏ vì e ngại người có tâm bất chính mà học thì tội lỗi của tôi to không kể xiết.

Tà phù cũng có tà lực giúp đỡ, thiên hạ rộng lớn, không có gì là không thể. Người học tà phù sau khi chết thì toàn thân chỉ có khí đen, thối bẩn không thể chịu được. Linh hồn này sẽ đọa vào địa ngục vô biên, hoặc vật lộn ở nơi đen tối, vĩnh viễn không có ngày thoát ra. Thật là hành động thiếu suy nghĩ đó!

06. Tổng quan - Tinh thần của phù lục

Pháp phù là một loại tinh thần pháp của cuộc sống, khởi đầu chỉ là thủ thuật nhỏ để trị bệnh, rồi từ từ biến đổi dùng cho nhiều việc khác. Tới cuối cùng phù pháp trở thành trái tim của con đường tu đạo thanh tịnh bất nhiễm, hiệu quả của nó không chỉ dùng được ở mỗi trần thế, mà còn có thể giúp được thành Phật thành tiên. Đây là pháp tắc tu đạo thiên cổ bất biến, nghìn năm không đổi.

Trong pháp phù mà nói, có hàm chứa thiên địa trời đất đích thực, có thể linh hoạt điều chỉnh được tâm trí, có thể giúp trực giác của sinh mệnh trở nên minh xác rõ ràng. Trong đời sống còn có Tiên, Phật để có thể nương dựa. Quan niệm trên là tấm lòng Bồ Tát của Quan Thế Âm cứu thế, không dính chút ý niệm tà ác.

Tinh thần của phù lục là bảo tồn mật pháp cứu thế của những bậc thánh hiền từ thời cổ đại, truyền đi và phát dương cái tâm khoan hậu nhân đức. Hậu thế cũng noi gương các bậc thánh hiền, càng nên phát triển mạnh mẽ và thúc đẩy để ánh sáng của phù lục phủ chiếu khắp nơi, làm cho phù lục có linh có nghiệm. Những thiện quả này chính là sự từ bi.

Chúng ta, những học giả sau này, nên thảo luận, thâm nhập và nghiên cứu không gián đoạn, làm cho phù lục trở thành thứ đặc sắc nhất trong di sản văn hóa của người Trung Hoa, trở thành ý tưởng vĩ đại, quan điểm siêu việt, một loại tín ngưỡng vững chắc. Trên thế giới tỏa ra kết tinh ánh sáng của pháp phù, liên tục và hơn thế nữa kéo dài mãi mãi sự vĩ đại và siêu nhiên.

Phù dùng niệm lực để gia trì phù, cốt tủy là lực của định tâm, từ đó có thể thông đạt, truyền tin đến thiên đình, có thể trị bệnh trừ tà, lấy lòng nhân ái giúp người và tế thế, bình trị thiên hạ giúp đời. Có thể dùng “sự trị sự” (* dùng sự vật huyễn hóa để tác động, sửa trị các sự vật huyễn hóa). Trên nền tảng “sự trị sự” đó sẽ hiện rõ lên sự công hiệu. Chính là phật quang được phát ra trong sát-na nhờ công lực tu tập và công đức tích lũy của hành giả. (Đến lúc đó - sau khi phát phật quang gia trì), trong phù lục tự sẽ có linh quang, có thần lực, có thiền ý.

Không chỉ có vậy, trong phù lục cũng tự hàm chứa các hình kí súc tích biểu hiện tinh túy tóm gọn lại của thiên địa vạn vật, tự có ngôn ngữ (* thông tin để thực hiện các hành động, mong muốn của hành giả). Khi toàn bộ các yếu tố trên (* linh quang, thần lực, thiền ý, hình kí súc tích, thông tin thực hiện) cùng gộp với nhau lại để phát huy, thì có thể đạt tới năng lực lưu xuất từ bên trong cảnh giới cao hơn nữa, tinh tế hơn nữa vậy .

Tu trì phù lục, gốc của người tu đạo, trong sự tinh tấn sẽ phát sinh ra cảm thụ rõ ràng thực sự. Tự cổ chí kim, phù lục luôn có khả năng phát triển lớn mạnh. Nếu ai có thể đạt tới mức độ thấu hiểu vi tế, sẽ hoàn toàn phải há miệng ngạc nhiên.

Ở trong phù là một dạng “tri tính” đặc thù, có sự sáng tạo ra cảnh giới độc lập, hoàn chỉnh, và đưa con người tới được cảnh giới của thần linh. Thậm chí có thể đến được bên trong thế giới hoàn toàn bất thối chuyển, đạt được cảnh giới trí tuệ tròn đầy của trí huệ vô lậu - trí huệ giải thoát.

Phù lục là sự phối hợp của tiên thiên và hậu thiên, là sự phối hợp thiên nhân hợp nhất, là sự phối hợp giữa thần và người, không có sai sót. Hơn nữa, phù lục có tư tưởng niệm lực thanh tịnh sáng rõ, tinh thần thống nhất thông qua phương thức biểu đạt hợp lý. Điều này cho thấy pháp phù là tín ngưỡng hoàn toàn có cơ sở logic.

Con người thế tục cho rằng phù rất đáng sợ, chỉ do không hiểu công dụng của pháp phù. Họ không biết rằng pháp phù là kinh nghiệm cuộc sống chân thực. Đây cũng là do nguyên nhân chưa được tiếp xúc sâu với pháp phù.

Tác giả ngẫm thấy kết quả, tri thức trí huệ đều là từ pháp phù mà có được, tiên đoán biết trước cũng là nhờ pháp phù mà đạt được. Tôi tĩnh tọa thiền định thấy rằng, toàn bộ phù lục chính là một trong những tiên thiên hậu thiên đại pháp, quả thực vô cùng đáng ngợi ca.

07. Tổng quan - Nói về việc phá bỏ mê tín

Phù lục sở dĩ có thể biến thành mê tín là bởi vì những thuật sĩ giang hồ đã xúc phạm đến tính chất thần bí của phù lục, làm ra những trò lừa bịp.

Càng ngày càng có nhiều thần côn, kê đồng về cơ bản là chẳng biết phù lục là gì, chỉ lợi dụng thần ý trên giấy vàng mà nói năng bừa bãi để lừa bịp người ta. Không những không có nghi quỹ mà còn cực kì bất kính đối với Tiên Phật, sách bút vẽ bừa vẽ loạn, trở thành ra một bức phù vẽ quỷ thực sự. Thực tế việc này chỉ làm cho người ta thêm cay đắng, ghét hận mà thôi.

Đối với việc học phù một cách chân chính mà nói, trên hợp thiên cơ, dưới hợp dân tình, trời người hợp nhất, như vậy không gì sánh bằng, không có một chút “mùi” mê tín nào ở đây cả.

Tôi cười nhạo những kẻ mê tín, họ thực chất cũng chính là vô tri. Người hiểu biết chân chính sẽ không dám cả gan bình luận về điều họ không biết, bởi vì “tri chi vi tri chi”. (* Hiểu biết mà biết mình hiểu biết, thì gọi là hiểu biết. Không hiểu không biết mà tự biết mình không hiểu không biết thì xem như đã tự hiểu biết rồi vậy - Luận ngữ, Khổng Tử)

Người học khoa học thường bình luận cười nhạo sự vô tri của việc học tâm linh, bình luận cười nhạo sự mê tín của phù lục. Người học khoa học bình thường lúc vô sự thì không sao, chỉ tới khi gặp sự vụ nghiêm trọng thì mới “thử xem sao”. Nhưng cái tâm lý chỉ “thử xem sao” thì không kiện toàn.

Nếu cho rằng khoa học thực sự là vạn năng, những việc trong thiên hạ này khoa học đều có thể giải quyết được, nếu tin mê muội rằng khoa học là đệ nhất thiên hạ như thế, thì người nghiên cứu khoa học kì thực cũng xem như là người mê tín khoa học.

Trên thực tế, khoa học không thể giải quyết hết được mọi việc trong thiên hạ. Việc tâm linh vẫn cần có tâm linh giải quyết. Giữa vương quốc khoa học và giáo đường, các khái niệm dày đặc, nhưng giữa chúng đều không có mâu thuẫn. Lời mê tín sinh ra là do bởi vô tri, bởi vì “thế nhân vô tri”, do vậy mới có những lời mê tín.

Tác giả một đời này chỉ thích đạo, nghiên cứu sâu về thần tiên để học, có được phương pháp tâm linh, được thông linh, có thể đi tới nơi Thiên thượng giới chư tiên.

Ngược lại, chúng sinh cõi trần tục rất nhiều người tự nhận mình là chuyên gia khoa học nhưng chỉ mê tín vật chất nhân sinh, mê tín máy móc đầu đạn hạt nhân, sát sao giữ chặt lấy những thứ đồ chơi hữu hình không buông, có người nói thần nói quỷ thì nhạo báng chế giễu. Kì thực những chúng sinh nhiều vô số kể như vậy mới là cả đời mê tín. Không biết chuyện trước khi sinh ra thế nào, chết đi sẽ ra sao, mù quáng thiển cận, thoạt nhìn đã thấy thật tội nghiệp.

Tôi thấy những người này cũng giống như ếch ngồi đáy giếng, không biết ngoài trời có trời, vẫn cho rằng khoa học vạn năng có thể thỏa mãn hết mọi ý muốn của con người. Thực sự hoàn toàn là một đám người vô tri đến đáng thương. Tác giả tội nghiệp cho những nhà khoa học mê tín chỉ ăn thức ăn khoa học, do vậy tác giả mới viết nhiều cuốn sách về tâm linh.

Mong rằng mọi người có thể ngộ ra rằng, đã có khoa học rồi, cũng cần phải có linh học nữa, đừng để bản thân biến thành người máy, tự cho rằng chết rồi là hết, chẳng còn thứ gì cả. Đời người như vậy thì còn có giá trị gì đâu, hãy mau tỉnh ngộ! Mau tỉnh ngộ! Đừng chần chừ nữa, những kẻ mê tín khoa học, có thể tỉnh lại rồi đó.

Tôi cũng có chút lời khuyên đối với thuật sĩ giang hồ và kê đồng. Đó là đừng cười cợt vào phù lục, xúc phạm đến văn hóa học thuật năm nghìn năm, cho dù lừa gạt được một lần cũng không thể lừa gạt được mãi mãi. Phải học bắt đầu từ đầu, hoàn toàn gột rửa tâm hồn, từ đây xây nên cơ sở tu đạo, đừng ti tiện hạ lưu, đừng lợi dụng thần tiên mà chuốc lấy ô danh. Giang hồ thuật sĩ hay kê đồng cũng nên mau mau tỉnh ngộ đi!

08. Tổng quan - Nói về việc phá bỏ bất tịnh

Có người nói, Lư Thắng Ngạn kêu người ta tu pháp phù thì tất cả bác sĩ chẳng phải là nên đóng cửa giải nghệ cho lành sao? Còn nữa, giấy phù không sạch sẽ, uống nước phù chẳng phải là không bệnh mà thành có bệnh sao? Những nghi hoặc kiểu này cũng thật có lý, tôi giải thích như sau:

Thứ nhất: khi chúng ta có bệnh, việc đầu tiên là cần tìm bác sĩ để trị liệu. Nếu chữa khỏi, chúng ta cảm ơn bác sĩ. Nhưng bác sĩ thực sự không phải toàn năng, có rất nhiều bệnh, bác sĩ kiểm tra không ra nguyên nhân của bệnh và chỗ nào mắc bệnh. Hoặc khi đã tìm bác sĩ nổi tiếng khắp các nước mà vẫn không chẩn đoán ra bệnh thì lúc này tại sao bạn không thử chuyển sang tìm đến liệu pháp tâm linh là phù lục?

Dù là bệnh chữa được hay bệnh không chữa được thì trong hoàn cảnh tuyệt vọng hãy thử hết mọi thứ có thể. Biết đâu đấy, với một chút pháp tiên, căn bệnh kì lạ vừa uống phù xong đã thấy có hiệu quả. Tác giả đã có nhiều năm kinh nghiệm gặp những trường hợp kiểu này, nhiều không thể kể hết. Khi sử dụng liệu pháp tâm linh phối hợp với liệu pháp y học thì trường hợp thành công càng nhiều.

Các loại bệnh khác nhau ngày càng nhiều thì những ca bệnh khó chữa ngày càng nhiều. Lúc đó tâm linh liệu pháp càng cho thấy dấu hiệu chắc chắn của thần linh. Thành tâm tất linh nghiệm, điều này tuyệt đối đúng. Khoa học gia cũng không dám phủ nhận sức mạnh trên phương diện này.

Thứ hai: Phù lục không sạch ư? Nước thì dùng nước đun sôi, giấy đốt xong thành tro thì giấy cũng sạch rồi. Đem tro giấy bỏ vào nước khuấy đều, sau đó dùng một miếng vải sạch phủ lên miệng cốc, lọc hỗn hợp qua lớp vải. Lúc này nước sôi lại là nước sôi, tro giấy lại là tro giấy, đem tro vứt bỏ đi, uống phần nước lọc. Như vậy thì cái gì là không sạch?

Thực tế, đồ ăn thức uống không sạch sẽ gây ra bệnh, đây là điều ai cũng biết. Các quán ăn trong nước ta, một thùng nước đem rửa cả nghìn cái bát, đó là việc thường gặp, do vậy mới không sạch nhất. Còn nói về đạo của phù lục, dùng nước uống, dùng lửa đốt giấy, dùng vải tốt sạch để lọc, như vậy thì nói cái nào không sạch đây.

Tôi thực sự phản đối dùng tro hương, bởi vì tro hương là đất, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói đến có thể lọc được. Đồng thời tro hương cũng không đúng với pháp của phù lục.

09. Phù của Kim Mẫu

(Kim Mẫu tổng phù)

Phù này là kim đan tổng phù của Tây Vương Kim Mẫu. Người uống vào, có bệnh hết bệnh, không bệnh thì khỏe thân.

Kim Mẫu tổng phù
image

10. Phù trị u nhọt trong miệng

(Trị khẩu sang phù)

Trong miệng dễ phát hỏa nóng sinh ra nhọt độc, uống phù này, lập tức sẽ lành.

Trị khẩu sang phù
image

11. Phù trị bệnh câm không rõ nguyên nhân

(Trị á ba tra vô nhân phù)

Bị câm không rõ nguyên nhân, phù này có thể cứu được.

Trị á ba tra vô nhân phù
image

12. Phù trị bệnh răng

(Trị nha bệnh phù)

Đau răng không phải do bệnh, mà đau tới mức khiến người ta muốn chết thì dùng phù này thường xuyên. Bệnh nha khoa nhẹ hơn, như sâu răng thì sẽ tự hết.

Trị nha bệnh phù
image

13. Phù trị bệnh đau mắt đỏ

(Trị nhãn tinh hồng thũng phù)

Mắt bị đỏ và sưng lâu không hết, dùng phù này rất công hiệu.

Trị nhãn tinh hồng thũng phù
image

14. Phù trị bệnh mắt

(Trị mục tật phù)

Tất cả các bệnh về mắt, đốt phù này hòa vào nước rồi rửa mắt rất tốt.

Trị mục tật phù
image

15. Phù trị ù tai

(Trị nhĩ ô phù)

Bị ù tai lâu không hết, uống phù này, lập tức hết ngay một cách kì diệu.

Trị nhĩ ô phù
image

16. Phù trị tai điếc, nghễnh ngãng

(Trị nhĩ lung nhĩ tắc phù)

Trị tai điếc hoặc nghễnh ngãng, có hiệu nghiệm kì lạ, đừng chần chừ mà thử xem sao.

Trị nhĩ lung nhĩ tắc phù
image

17. Phù an thai

(An thai phù)

Phụ nữ trước kì sinh nở cần bảo vệ thai nhi. Nếu vị trí của thai không đúng, sử dụng phù (có hình giống như tử cung) này, sẽ thuận trở lại.

An thai phù
image

18. Phù thúc đẩy sinh con

(Thôi sinh phù)

Phù bát tự 8 chữ này là để thúc đẩy việc sinh con, sử dụng cùng với canh đương quy, lập tức có công hiệu.

Thôi sinh phù
image

19. Phù trị khó sinh con

(Trị nan sản phù)

Thai quá lâu, bị lưu sản, khó sinh, uống bùa này sẽ thuận ngay.

Trị nan sản phù
image

20. Phù trị bệnh phụ khoa

(Phụ khoa tổng phù)

Phù thập tự 10 chữ này chuyên trị các bệnh phụ khoa, cực kì có công hiệu.

Phụ khoa tổng phù
image

21. Phù trị bệnh thần kinh

(Trị tinh thần bệnh tổng phù)

Phù này dùng cho các loại bệnh thần kinh, có thể giúp làm họ an định thần kinh trở lại bình thường, hiệu nghiệm cực kì.

Trị tinh thần bệnh tổng phù
image

22. Phù trị bệnh không tên, nan y khó chữa

(Trị nghi nan tạp chứng phù)

Rất nhiều loại bệnh không tên, không có liệu pháp chữa trị. Phù này chuyên trị các bệnh nan y khó chữa.

Trị nghi nan tạp chứng phù
image

23. Phù giúp trấn tĩnh

(Trấn định phù)

Những lúc hoảng loạn sợ hãi, tâm thần bất định, uống phù này có thể bình tĩnh trở lại.

Trấn định phù
image

24. Phù trị tâm bệnh, tương tư

(Trị tương tư bệnh, tâm bệnh phù)

Bệnh tương tư, tâm bệnh cần có thuốc chữa tâm. Phù này hiệu nghiệm, lập tức trừ bỏ tương tư.

Trị tương tư bệnh, tâm bệnh phù
image

25. Phù trị trầm cảm

(Trị tinh thần bất chấn phù)

Có người cả ngày cảm thấy hôn ám, buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, uống phù này sẽ giúp vui vẻ hơn.

Trị tinh thần bất chấn phù
image

26. Phù chữa viêm sưng, nóng sốt

(Tiêu nhất thiết viêm phù)

Phù này chữa các loại bệnh viêm sưng, nóng sốt.

Tiêu nhất thiết viêm phù
image

27. Phù trị côn trùng cắn

(Trị trùng giảo thương phù)

Mọi vết côn trùng cắn bị sưng đỏ, uống phù này lập tức sẽ đỡ dần.

Trị trùng giảo thương phù
image

28. Phù trị bệnh ngoài da

(Trị bì phu bệnh phù)

Phù tứ tự 4 chữ này có thể trị các bệnh về da liễu.

Trị bì phu bệnh phù
image

29. Phù trị ung thư

(Trị nham phù)

Ung thư là ác bệnh đứng đầu trong vạn bệnh, đốt phù này hòa vào nước uống sẽ có hiệu nghiệm.

Trị nham phù
image

30. Phù trị đau

(Trị thống phù)

Bị đau là khổ nhất, phù này chuyên trị đau. Đau đầu 9 điểm tại đầu. Riêng phù này là chữa đau ở eo lưng, 9 điểm eo lưng.

Trị thống phù
image

31. Phù trị mọi kiểu trúng độc

(Trị nhất thiết trúng độc phù)

Phù này trị mọi loại trúng độc, hiệu quả không thể nghĩ bàn.

Trị nhất thiết trúng độc phù
image

32. Phù trị tiêu chảy

(Trị đỗ tả phù)

Phù tứ tự 4 chữ này chuyên trị tiêu chảy, bụng dạ sẽ ổn lại.

Trị đỗ tả phù
image

33. Phù trị nôn ói

(Trị ẩu thổ phù)

Phù ngũ tự 5 chữ này chuyên trị nôn ói, dùng để phòng (dùng trước) hay để điều trị (dùng sau) đều được.

Trị ẩu thổ phù
image

34. Phù trị ho

(Trị khái thấu phù)

Phù tam tự 3 chữ này chuyên trị ho, công dụng diệu kì, cực kì quan trọng.

Trị khái thấu phù
image

35. Phù trị bệnh dạ dày

(Trị vị bệnh phù)

Phù tứ tự 4 chữ này chuyên trị về bệnh dạ dày. Người có bệnh mãn tính, bị lâu ngày rồi thì có thể thử dùng xem.

Trị vị bệnh phù
image

36. Phù trị đột quỵ não

(Trị não trúng phong phù)

Người bị đột quỵ não dẫn tới liệt nửa người, bán thân bất toại, dùng phù này có thể từ từ hồi phục.

Trị não trúng phong phù
image

37. Phù trị khó thở tức ngực

(Trị khí muộn hung tắc phù)

Nhiều người thường cảm thấy khó thở tức ngực, dùng phù này sẽ cảm thấy sảng khoái thư thái.

Trị khí muộn hung tắc phù
image

38. Phù cầm máu

(Chỉ huyết tổng phù)

Phù này giúp dừng chảy máu, đốt lên rồi uống sẽ có tác dụng.

Chỉ huyết tổng phù
image

39. Phù trị thổ huyết

(Chỉ thổ huyết phù)

Nôn ra máu không khỏi, có thể vẽ phù 4 chữ này mà dùng, lập tức hết thổ huyết, da dẻ sẽ hồng hào trở lại.

Chỉ thổ huyết phù
image

40. Phù làm tan máu bầm trong thân

(Hóa thể nội tích huyết phù)

Phù lục tự 6 chữ này giúp làm tan máu bầm, tích máu trong thân thể, công hiệu thấy ngay.

Hóa thể nội tích huyết phù
image

41. Phù trị hen suyễn

(Trị khí suyễn phù)

Phù này chuyên trị hen suyễn, linh nghiệm thần kì.

Trị khí suyễn phù
image

42. Phù trị gai cột sống

(Trị cốt tích phù)

Các bệnh về xương đều dùng phù này, tác dụng giống như long cốt. (* Long cốt là tên một vị thuốc, còn gọi là phấn long cốt, hoa long cốt, thổ long cốt, chính là hóa thạch xương của một số động vật từ thời cổ đại như voi, tê giác, lợn rừng.)

Trị cốt tích phù
image

43. Phù trị mộng tinh, suy thận

(Trị mộng tiết, thận khuy phù)

Phù này chính là công cụ hiệu nghiệm nhất, chuyên trị mộng tinh, suy thận.

Trị mộng tiết, thận khuy phù
image

44. Phù trị động kinh

(Trị điên giản phù)

Phù thất tự 7 chữ này chuyên trị động kinh, đã giúp vô số người khỏi bệnh.

Trị điên giản phù
image

45. Phù trị sưng tấy đỏ

(Trị hồng thũng phù)

Phù này vẽ toàn bộ xong, dùng bút chấm 7 lần lên vết sưng đỏ ở người bệnh, đốt phù hòa vào nước uống, chuyên trị sưng tấy, không thể nghĩ bàn.

Trị hồng thũng phù
image

46. Phù trị thương hàn

(Trị thương hàn chứng phù)

Phù này vẽ một bức dán ở cửa phòng, còn một bức quay mặt ra hướng đông để dùng uống, bệnh thương hàn sẽ khỏi, cũng có thể uống để phòng ngừa bệnh.

Trị thương hàn chứng phù
image

47. Phù trị sốt rét

(Trị ngược tật phù)

Phù này chuyên trị sốt rét, vừa đeo bên mình, vừa dùng đem uống.

Trị ngược tật phù
image

48. Phù trị cảm cúm

(Trị cảm mạo phù)

Người vừa bị cảm cúm vừa chóng mặt, uống vào sẽ thấy công hiệu ngay.

Trị cảm mạo phù
image

49. Phù trị kinh phong, co giật ở trẻ em

(Trị tiểu nhi kinh phong tạp chứng phù)

Trẻ em mắc các chứng bệnh liên quan tới kinh phong, co giật, động kinh, có thể dùng phù này.

Trị tiểu nhi kinh phong tạp chứng phù
image

50. Phù chuyên trị kinh phong ở trẻ em

(Tiểu nhi kinh phong chuyên dụng phù)

Phù tam tự 3 chữ này chuyên dùng riêng cho trị chứng kinh phong ở trẻ em.

Tiểu nhi kinh phong chuyên dụng phù
image

51. Phù trị khóc đêm ở trẻ em

(Trị tiểu hài dạ khốc phù)

Trẻ em đêm khóc nhiều ồn ào muốn chết, dùng phù này dán ở chân giường. Hôm sau sẽ yên tĩnh, đây là công cụ hiệu nghiệm nhất.

Trị tiểu hài dạ khốc phù
image

52. Phù trị tè dầm ở trẻ em

(Trị tiểu hài niệu sàng phù)

Trẻ em ngủ đêm tè dầm khiến người lớn vô cùng phiền phức, uống phù này vào lập tức sẽ hết tè dầm.

Trị tiểu hài niệu sàng phù
image

53. Phù trị thấp khớp

(Trị phong thấp chứng phù)

Mọi bệnh về thấp khớp dùng phù này sẽ khỏi.

Trị phong thấp chứng phù
image

54. Phù trị tiểu đường

(Trị thận tạng đường niệu bệnh phù)

Chứng bệnh tiểu đường uống phù này sẽ thấy có hiệu quả nhanh.

Trị thận tạng đường niệu bệnh phù
image

55. Phù trị nghiện rượu

(Trị tham tửu phù)

Phù này chuyên trị nghiện rượu, uống cùng nước rễ sắn dây (cát căn), càng có cảm ứng.

Trị tham tửu phù
image

56. Phù trị say rượu, giúp mau tỉnh rượu

(Tửu túy tốc tỉnh phù)

Phù giúp người say rượu tỉnh cực nhanh. Hiệu lực lập tức.

Tửu túy tốc tỉnh phù
image

57. Phù trị bệnh hoa liễu

(Trị hoa liễu bệnh phù)

Phù này trị các bệnh hoa liễu, hơn nữa lại còn rửa sạch tâm giúp sám hối.

Trị hoa liễu bệnh phù
image

58. Phù trị mơ ngủ ban đêm

(Trị dạ mộng phù)

Đốt phù này uống sẽ không mơ nhiều nữa.

Trị dạ mộng phù
image

59. Phù tránh dịch bệnh

(Tị dịch bệnh phù)

Với các bệnh dịch phổ biến, mỗi ngày uống một lần, những bệnh này sẽ không bị nhiễm phải.

Tị dịch bệnh phù
image

60. Phù chống say sóng

(Bất vựng thuyền phù)

Khi đi tàu biển mang theo phù này sẽ không bị say nữa.

Bất vựng thuyền phù
image

61. Hóa cốt phù

(Hóa cốt phù)

Làm tiêu hóa xương (mắc trong họng) không khó, viết phù này trên mặt nước, niệm chú sau:

“Oản hóa đông dương đại hải, yết hầu hóa vạn trượng thâm đàm, cửu long quy động, ngô phụng Thái thượng lão quân luật lệnh.”

Quay về hướng đông hít ba ngụm khí, thổi vào bát rồi uống.

Hóa cốt phù
image

62. Phù cai thuốc lá

(Giới yên phù)

Thích hút thuốc không ngừng được, uống phù này, nhìn thấy thuốc là thấy chán ghét.

Giới yên phù
image

63. Phù trị mất ngủ

(Trị thất miên phù)

Người mất ngủ vẽ phù này để dưới gối, niệm: “Kết đế, kết đế, Tự Tại Tướng Quân tại thử “ 100 lần, tự nhiên sẽ ngủ ngon.

Trị thất miên phù
image

64. Phù trị tay chân lạnh

(Trị thủ cước băng lãnh phù)

Mùa đông lạnh, mang theo phù này, tay chân sẽ không bị lạnh cóng.

Trị thủ cước băng lãnh phù
image

65. Phù trị gái gú, cờ bạc

(Trị hiếu dã du, hiếu đổ phù)

Thích đến nhà thổ, thích đánh bạc, phù này đốt lên hòa vào nước uống, có thể quay đầu.

Trị hiếu dã du, hiếu đổ phù
image

66. Phù trị ác mộng

(Trị ác mộng phù)

Nếu gặp ác mộng, uống phù này sẽ chuyển thành cát tường tốt đẹp.

Trị ác mộng phù
image

67. Phù tránh dịch cho vật nuôi

(Trị lục súc ôn dịch phù)

Phù này dán vào chỗ ở của 6 loại vật nuôi (heo, bò, cừu, ngựa, gà, chó), bệnh dịch sẽ không phát sinh.

Trị lục súc ôn dịch phù
image

68. Phù tránh hỏa hoạn

(Tị hỏa tai phù)

Khi có hỏa hoạn, nhanh chóng dán phù này, chú ý tới nguồn gây cháy, tự nhiên sẽ không có tai họa.

Tị hỏa tai phù
image

69. Phù trị quái thanh, quái hình

(Trị quái thanh quái hình phù)

Nghe thấy tiếng kì quái, nhìn thấy hình ảnh quái dị, dùng ngón tay vẽ phù này về hướng đó, sẽ giải được ngay.

Trị quái thanh quái hình phù
image

70. Phù tránh đao binh - loại 1

(Tị đao binh kiếp phù chi nhất)

Để tránh đao binh cướp bóc, mang theo phù này trên người sẽ chuyển họa hại thành may mắn.

Tị đao binh kiếp phù chi nhất
image

71. Phù tránh đao binh - loại 2

(Tị đao binh kiếp phù chi nhị)

Phù này chính là dùng để tránh đao binh cướp bóc, phối hợp với Phật hiệu thì càng linh.

Tị đao binh kiếp phù chi nhị
image

72. Phù khiến chó thối lui

(Cẩu thoái phù)

Người đem theo phù này, chó nhìn thấy tự sẽ quay đầu bỏ đi.

Cẩu thoái phù
image

73. Phù khiến người khác nể sợ

(Linh nhân úy cụ phù)

Mang theo phù này bên người, uy thế sẽ trấn áp, khiến người khác cảm thấy nể sợ.

Linh nhân úy cụ phù
image

74. Phù hòa hợp vợ chồng

(Hòa hợp phù)

Phù hòa hợp vợ chồng, cả hai cùng uống.

Hòa hợp phù
image

75. Phù hòa hợp nhân viên

(Viên công hòa hợp phù)

Nhân viên ở nơi làm việc bất hòa, dùng phù này đốt hòa vào nước, nhân viên uống sẽ thuận hòa trở lại.

Viên công hòa hợp phù
image

76. Phù giảm cãi vã gia đình

(Trấn gia trạch khẩu giác phù)

Phù này trấn lại, làm yên những cuộc đấu khẩu giận dữ trong gia đình, chữ trắng nền đen, dùng để dán.

Trấn gia trạch khẩu giác phù
image

77. Phù đòi nợ

(Thảo trái phù)

Phù này có nhiều công dụng, đòi nợ hoặc khuất phục đối phương, đem theo sẽ có đại cát tường.

Thảo trái phù
image

78. Phù trị khắc chồng

(Trị khắc phu phù)

Nếu vợ khắc chồng, ngày kết hôn mang theo phù này, sẽ thoát chết.

Trị khắc phu phù
image

79. Phù trị khắc vợ

(Trị khắc thê phù)

Nếu chồng khắc vợ, ngày kết hôn mang theo phù này, sẽ thoát chết.

Trị khắc thê phù
image

80. Phù hòa hảo tình cảm

(Cảm tình hợp hảo phù)

Đây là phù hòa hảo tình cảm, vợ chồng cùng uống, nếu là gái làng chơi thì đừng dùng.

Cảm tình hợp hảo phù
image

81. Phù tránh họa mồm mép

(Tị khẩu thiệt phù)

Mang phù này theo người có thể tránh họa khẩu thiệt, mồm mép, ăn nói nông cạn, bị hiểu nhầm và cãi vã.

Tị khẩu thiệt phù
image

82. Phù kính ái

(Kính ái phù)

Mang phù này theo người, ai nấy đều yêu mến.

Kính ái phù
image

83. Phù cầu tài số 1

(Cầu tài linh phù chi nhất)

Phù này là một trong những loại linh phù cầu tài. Phù này phối hợp với Thất Phật Kim, Như Ý Kim đem đốt, thương nhân sẽ có được lợi nhuận lớn.

Cầu tài linh phù chi nhất
image

84. Phù cầu tài số 2

(Cầu tài linh phù chi nhị)

Phù này là một trong những loại linh phù cầu tài. Đốt phù này trước cửa tiệm, tiền sẽ như nước chảy vào.

Cầu tài linh phù chi nhị
image

85. Phù khởi công đại cát số 1

(Khai công đại cát phù chi nhất)

Là một trong những phù để khởi công may mắn, cát lợi. Dùng để dán vào máy móc hoặc nhà xưởng.

Khai công đại cát phù chi nhất
image

86. Phù khởi công đại cát số 2

(Khai công đại cát phù chi nhị)

Là một trong những phù để khởi công may mắt, cát lợi. Dùng để dán vào cổng chính.

Khai công đại cát phù chi nhị
image

87. Phù sinh con trai

(Sinh nam phù)

Toàn sinh con gái, không có con trai, phù này phụ nữ uống vào ngày sinh sẽ được con trai, rất có linh có nghiệm.

Sinh nam phù
image

88. Phù lái xe bình an

(Khai xa bình an phù)

Phù này đem theo người thì thượng lộ bình an.

Khai xa bình an phù
image

89. Phù thanh tịnh nước uống

(Ẩm thủy thanh tịnh phù)

Nước uống không sạch, dễ sinh bệnh tật, phù này hòa vào nước, nước biến thành thanh tịnh. Ở nơi hoang vu hẻo lánh khi muốn sống sót có thể dùng phù này.

Ẩm thủy thanh tịnh phù
image

90. Phù hộ thân - Ngọc Hoàng Đại Đế

(Ngọc Hoàng Đại Đế hộ thân phù)

Đây là phù hộ thân của Ngọc Hoàng Đại Đế.

Ngọc Hoàng Đại Đế hộ thân phù
image

91. Phù quang minh định tâm

(Quang minh định tâm phù)

Trẻ con hiếu động không thích đọc sách, uống phù này sẽ thấy tác dụng kì lạ.

Quang minh định tâm phù
image

92. Phù trúng số

(Trúng tưởng phù)

Phù này mang theo lâu, chắc chắn trúng độc đắc, cực kì kì diệu.

Trúng tưởng phù
image

93. Phù đổ xúc xắc chắc chắn trúng

(Trịch đầu tất trúng phù)

Người đổ xúc xắc, tôi hô “điểm”. Mang theo phù này, mỗi lần hô tất sẽ trúng.

Trịch đầu tất trúng phù
image

94. Phù chống ma quỷ hút tinh khí

(Phòng quỷ nhiếp tinh khí phù)

Người khi tỉnh dậy mà cực kì mệt mỏi là do quỷ hút đi tinh khí. Phù này vừa uống, vừa đốt ở đầu giường, tinh thần sẽ tự có thể hồi phục.

Phòng quỷ nhiếp tinh khí phù
image

95. Phù thu trăm loại Sát – hình khắc

(Thu bách sát phù)

Phù này thu lại trăm loại Sát, hình khắc bất lợi. Nơi nào có Sát, dán phù lên sẽ được đại cát, may mắn.

Thu bách sát phù
image

96. Phù chống tà

(Thoái tà phù)

Nếu bị tà theo, uống phù này, tà sẽ phải thối lui.

Thoái tà phù
image

97. Phù trấn áp Sát – Hổ Tinh Quân

(Hổ Tinh Quân áp sát phù)

Phù Hổ Tinh Quân trấn áp Sát, hình khắc. Dùng để trấn trạch, dán ngoài cửa hướng ra ngoài sẽ gặp đại cát.

Hổ Tinh Quân áp sát phù
image

98. Phù đuổi quỷ

(Khứ quỷ phù)

Phù này dán trong phòng, ma quỷ tự biến đi.

Khứ quỷ phù
image

99. Phù sấm sét

(Lôi hỏa phù)

Lôi hỏa phù này chuyên trị sói, ở Đại Lục (Trung Quốc) rất phổ biến.

Lôi hỏa phù
image

100. Phù phá Sát cho bé trai

(Nam đồng phá nhất thiết quan sát phù)

Phù này đem theo sẽ phá được mọi thứ liên quan đến Sát, hình khắc bất lợi. Dùng riêng cho bé trai.

Nam đồng phá nhất thiết quan sát phù
image

101. Phù phá Sát cho bé gái

(Nữ đồng phá nhất thiết quan sát phù)

Phù này đem theo sẽ phá được mọi thứ liên quan đến Sát, hình khắc bất lợi. Dùng riêng cho bé gái.

Nữ đồng phá nhất thiết quan sát phù
image

102. Phù trảm tà ma

(Trảm tà phù)

Phù này cực kì lợi hại, dán ở trong nhà, có thể trảm (chém chết) toàn bộ tà ma, không nguy cấp thì không dùng.

Trảm tà phù
image

103. Phù loại bỏ hắc khí

(Thu hắc khí phù)

Trên mặt có khí đen, phù này sẽ hút hết khí đen đi.

Thu hắc khí phù
image

104. Phù đi đêm tránh ma quỷ

(Dạ hành tị quỷ phù)

Đi đêm mà mang theo phù này, ma quỷ sẽ tránh xa.

Dạ hành tị quỷ phù
image

105. Phù chống trộm vào nhà

(Tị lương thượng quân tử phù)

Phù này Trong nhà thường có trộm viếng thăm, vẽ phù này cúng trước thần, trộm sẽ gặp rắc rối và không tới nữa.

Tị lương thượng quân tử phù
image

106. Phù tránh bị xung phạm

(Tị xung phạm phù)

Màu đỏ cho đám hỷ (đám cưới), màu trắng cho đám tang, nếu sợ xung phạm, mang phù này theo sẽ tránh được.

Tị xung phạm phù
image

107. Phù giải xung phạm thổ thần

(Trị xung phạm thổ thần phù)

Trẻ con xung phạm đến thổ thần, đốt phù này cho uống sẽ lập tức giải được.

Trị xung phạm thổ thần phù
image

108. Phù giải xung phạm Bạch Hổ Tinh

(Trị xung phạm Bạch Hổ Tinh phù)

Xung phạm đến Bạch Hổ Tinh, uống phù này lập tức hóa giải được.

Trị xung phạm Bạch Hổ Tinh phù
image

109. Phù giải xung phạm Sao chổi

(Trị xung phạm Tảo Trửu Tinh phù)

Xung phạm với Sao chổi, uống phù này lập tức hóa giải được.

Trị xung phạm Tảo Trửu Tinh phù
image

110. Phù trị xung phạm Phi Ma Tinh

(Trị xung phạm phi ma tinh phù)

Trong Bát tự bị Thần sát Phi Ma Tinh xung phạm, uống phù này sẽ lập tức hóa giải được.

Trị xung phạm phi ma tinh phù
image

111. Phù trấn mộ phần số 1

(An phần phù chi nhất)

Phù này trấn yểm ở đầu mộ phần, muốn nhánh nào của dòng họ phát đạt là tùy ý.

An phần phù chi nhất
image

112. Phù trấn mộ phần số 2

(An phần phù chi nhị)

Nếu có thầy địa lý ác tâm, hủy hoại Minh đường thủy, phù này trấn trên bia mộ phần, sẽ chuyển xung thành cát.

An phần phù chi nhị
image

113. Phù trấn trạch bình an

(Trấn trạch bình an phù)

Một trong những loại phù trấn trạch bình an. Phù này mang lại đại lợi cho tân trạch, nhà mới.

Trấn trạch bình an phù
image

114. Phù trị cột lớn chắn trước cửa

(Trị đại trụ đối môn phù)

Phía trước có cột lớn chắn ngay cửa, thích hợp dùng phù này để trấn.

Trị đại trụ đối môn phù
image

115. Phù thanh tịnh nhà cửa

(Gia trạch tịnh phù)

Phù thanh tịnh nhà cửa, hóa phù hòa vào nước, rắc rải khắp nơi trong sảnh lớn, tự sẽ được bình an.

Gia trạch tịnh phù
image

116. Phù trấn trạch - Thất tinh

(Thất tinh trấn trạch phù)

Thất tinh trấn trạch, là một trong những phù bình an.

Thất tinh trấn trạch phù
image

117. Phù nhanh bán được nhà

(Thụ ốc cấp thành phù)

Cầu nhanh bán được nhà, đến miếu của Thổ Thần Công gần nhất đốt phù này sẽ được như ý.

Thụ ốc cấp thành phù
image

118. Phù động thổ

(Phá thổ phù)

Phù này dùng khi động thổ, sẽ đại thuận lợi.

Phá thổ phù
image

119. Tuế Đức trấn trạch phù

(Tuế Đức trấn trạch phù)

Đây là phù Tuế Đức trấn trạch. Có phù này không lo bị xung Thái Tuế.

Tuế Đức trấn trạch phù
image

120. Phù bảo vệ nhà mới khỏi tà thuật

(Tân ốc phòng ác thuật phù)

Đốt phù này ở chính giữa nhà mới, người khác dùng tà thuật làm hại đều vô hiệu. Dùng cùng với phù trấn Thổ thần bốn phương sẽ thấy hiệu lực lớn.

Tân ốc phòng ác thuật phù
image

121. Phù trấn Đông phương Thổ thần

(Tân ốc trấn Đông phương Thổ thần phù)

Dùng cho nhà mới, phù để trấn Thổ thần ở phương Đông, đốt ở hướng Đông.

Tân ốc trấn Đông phương Thổ thần phù
image

122. Phù trấn Tây phương Thổ thần

(Tân ốc trấn Tây phương Thổ thần phù)

Dùng cho nhà mới, phù để trấn Thổ thần ở phương Tây, đốt ở hướng Tây.

Tân ốc trấn Tây phương Thổ thần phù
image

123. Phù trấn Nam phương Thổ thần

(Tân ốc trấn Nam phương Thổ thần phù)

Dùng cho nhà mới, phù để trấn Thổ thần ở phương Nam, đốt ở hướng Nam.

Tân ốc trấn Nam phương Thổ thần phù
image

124. Phù trấn Bắc phương Thổ thần

(Tân ốc trấn Bắc phương Thổ thần phù)

Dùng cho nhà mới, phù để trấn Thổ thần ở phương Bắc, đốt ở hướng Bắc.

Tân ốc trấn Bắc phương Thổ thần phù
image

125. Phù phong thủy bất bại

(Phong thủy bất bại phù)

Nếu có người có ý định xấu, chơi yểm tà ác với mộ phần, chôn phù này trong mộ, kẻ xấu đến sẽ gặp tai họa, phong thủy bất bại.

Phong thủy bất bại phù
image

126. Phù làm nhà cửa hưng vượng

(Phòng ốc hưng vượng phù)

Nếu nhà cửa không hưng vượng, an trí phù này sẽ được cực kì hưng vượng.

Phòng ốc hưng vượng phù
image

127. Phù chống ma quỷ ở cửa lớn

(Đại môn tị tà phù)

Dán phù này ở cửa lớn, mọi ma quỷ đều không dám vào.

Đại môn tị tà phù
image

128. Phù trấn trạch của Lão Quân

(Lão Quân trấn trạch phù)

Đây là một trong những phù trấn trạch của Lão Quân.

Lão Quân trấn trạch phù
image

129. Phù chống rắn rết côn trùng

(Tuyệt xà trùng phù)

Trong nhà có côn trùng, rắn rết hay tới, dùng phù này. Lấy rượu Hùng Hoàng xịt, dán phù khắp mọi nơi, sẽ hết ngay.

Tuyệt xà trùng phù
image

130. Phù gửi thư mười pháp giới

(Truyền thư thập pháp giới phù)

Đây là một pháp phù gửi thông điệp truyền tin đi mười phương pháp giới cho các pháp sư tại gia.

Truyền thư thập pháp giới phù
image

131. Phù ngũ lôi chính pháp

(Ngũ lôi chính pháp phù)

Đây là ngũ lôi chính pháp phù, để an trạch, trấn áp Sát, hình khắc bất lợi, cực hiệu quả.

Ngũ lôi chính pháp phù
image

132. Thất tự Cương phù

(Thất tự Cương phù)

Với phù thất tự 7 chữ Cương này, nếu có người dùng phù tà ác tới hại thì trước tiên uống phù này, sẽ không sợ bị hại nữa.

Thất tự Cương phù
image

133. Phù cầu Thành Hoàng

(Cầu Thành Hoàng phù)

Khi có việc gấp cầu Thành Hoàng, đốt phù này sẽ có cảm ứng tức khắc.

Cầu Thành Hoàng phù
image

134. Phù cầu Lữ Tổ

(Cầu Lữ Tổ phù)

Có việc khẩn cần cầu Lữ Tổ, đốt phù này, sẽ có cảm ứng rất nhanh.

Cầu Lữ Tổ phù
image

135. Phù An ngũ doanh tướng quân

(An ngũ doanh tướng quân linh phù)

Phù này là linh phù của miếu thờ An ngũ doanh tướng quân, cực kì linh ứng.

An ngũ doanh tướng quân linh phù
image

136. Phù khởi linh Chân Phật Tông

(Chân Phật Tông khởi linh phù)

Phù khởi linh của Chân Phật Tông.

Chân Phật Tông khởi linh phù
image

137. Linh phù Tu đạo thứ 1

(Tu đạo linh phù chi nhất )

Đây là linh phù tu đạo thứ 1, là phù thức của Tinh chủ Tử Vi Đại Đế (phối hợp với sách Thông Linh Mật Pháp tu trì).

Tu đạo linh phù chi nhất
image

138. Linh phù Tu đạo thứ 2

(Tu đạo linh phù chi nhị )

Tu đạo linh phù thứ 2, là phù để luyện Bản mệnh nguyên thần.

Tu đạo linh phù chi nhị
image

139. Linh phù Tu đạo thứ 3

(Tu đạo linh phù chi tam)

Tu đạo linh phù thứ 3, là phù thức của Thiên Cang Tinh Chủ.

Tu đạo linh phù chi tam
image

140. Linh phù Tu đạo thứ 4

(Tu đạo linh phù chi tứ)

Tu đạo linh phù thứ 4, là phù thức của Thái Dương Tinh Chủ phù, tăng trưởng ánh sáng.

Tu đạo linh phù chi tứ
image

141. Linh phù Tu đạo thứ 5

(Tu đạo linh phù chi ngũ)

Tu đạo linh phù thứ 5, là phù thức của Thái Âm Tinh Chủ, tăng trưởng trí huệ.

Tu đạo linh phù chi ngũ
image

142. Linh phù Tu đạo thứ 6

(Tu đạo linh phù chi lục)

Tu đạo linh phù thứ 6, là phù thức tổng danh hiệu Dương Nhật Thần.

Tu đạo linh phù chi lục
image

143. Linh phù Tu đạo thứ 7

(Tu đạo linh phù chi thất)

Tu đạo linh phù thứ 7, là phù thức tổng danh hiệu Âm Nhật Thần.

Tu đạo linh phù chi thất
image

144. Linh phù Tu đạo thứ 8

(Tu đạo linh phù chi bát)

Tu đạo linh phù thứ 8, là phù gọi thần, đốt xong thần sẽ đến.

Tu đạo linh phù chi bát
image

145. Linh phù Tu đạo thứ 9

(Tu đạo linh phù chi cửu)

Tu đạo linh phù thứ 9, kim quang phù, dùng lâu thân sẽ hiện kim quang.

Tu đạo linh phù chi cửu
image

146. Linh phù Tu đạo thứ 10

(Tu đạo linh phù chi thập)

Tu đạo linh phù thứ 10, là phù thức của Quan Thần.

Tu đạo linh phù chi thập
image

147. Linh phù Tu đạo thứ 11

(Tu đạo linh phù chi thập nhất)

Tu đạo linh phù thứ 11, rút lại việc gọi thần.

Tu đạo linh phù chi thập nhất
image

148. Linh phù Tu đạo thứ 12

(Tu đạo linh phù chi thập nhị)

Tu đạo linh phù thứ 12, phù biến hình hóa thành thần.

Tu đạo linh phù chi thập nhị
image

149. Linh phù Tu đạo thứ 13

(Tu đạo linh phù chi thập tam)

Tu đạo linh phù thứ 13, phù biến thần trong ngày thứ nhất.

Tu đạo linh phù chi thập tam
image

150. Linh phù Tu đạo thứ 14

(Tu đạo linh phù chi thập tứ)

Tu đạo linh phù thứ 14, phù biến thần trong ngày thứ hai.

Tu đạo linh phù chi thập tứ
image

151. Linh phù Tu đạo thứ 15

(Tu đạo linh phù chi thập ngũ)

Tu đạo linh phù thứ 15, phù biến thần trong ngày thứ ba.

Tu đạo linh phù chi thập ngũ
image

152. Linh phù Tu đạo thứ 16

(Tu đạo linh phù chi thập lục)

Tu đạo linh phù thứ 16, phù biến thần trong ngày thứ tư.

Tu đạo linh phù chi thập lục
image

153. Linh phù Tu đạo thứ 17

(Tu đạo linh phù chi thập thất)

Tu đạo linh phù thứ 17, phù biến thần trong ngày thứ năm.

Tu đạo linh phù chi thập thất
image

154. Linh phù Tu đạo thứ 18

(Tu đạo linh phù chi thập bát)

Tu đạo linh phù thứ 18, phù biến thần trong ngày thứ sáu.

Tu đạo linh phù chi thập bát
image

155. Linh phù Tu đạo thứ 19

(Tu đạo linh phù chi thập cửu)

Tu đạo linh phù thứ 19, phù biến thần trong ngày thứ bảy.

Tu đạo linh phù chi thập cửu
image

156. Linh phù Tu đạo thứ 20

(Tu đạo linh phù chi nhị thập)

Tu đạo linh phù thứ 20, là phù tiễn thần đi.

Tu đạo linh phù chi nhị thập
image

157. Linh phù Tu đạo thứ 21

(Tu đạo linh phù chi nhị thập nhất)

Tu đạo linh phù thứ 21, là phù đem theo bên mình của người tu Đạo.

Tu đạo linh phù chi nhị thập nhất
image

158. Linh phù Tu đạo thứ 22

(Tu đạo linh phù chi nhị thập nhị)

Tu đạo linh phù thứ 22, là phù khai họng nói chuyện.

Tu đạo linh phù chi nhị thập nhị
image

159. Linh phù Tu đạo thứ 23

(Tu đạo linh phù chi nhị thập tam)

Tu đạo linh phù thứ 23, là Ẩn phù hình.

Tu đạo linh phù chi nhị thập tam
image

160. Linh phù Tu đạo thứ 24

(Tu đạo linh phù chi nhị thập tứ)

Tu đạo linh phù thứ 24, là Tị phù hình.

Tu đạo linh phù chi nhị thập tứ
image

161. Linh phù Tu đạo thứ 25

(Tu đạo linh phù chi nhị thập ngũ)

Tu đạo linh phù thứ 25 là danh hiệu Lôi thần, viết vào lòng bàn tay, sẽ thành Chưởng tâm lôi.

Tu đạo linh phù chi nhị thập ngũ
image

162. Linh phù Tu đạo thứ 26

(Tu đạo linh phù chi nhị thập lục)

Tu đạo linh phù thứ 26, phù này phá hết thảy các loại Sát, hình khắc.

Tu đạo linh phù chi nhị thập lục
image

163. Linh phù Tu đạo thứ 27

(Tu đạo linh phù chi nhị thập thất)

Tu đạo linh phù thứ 27, chính là phù thức phản quỷ.

Tu đạo linh phù chi nhị thập thất
image

164. Linh phù Tu đạo thứ 28

(Tu đạo linh phù chi nhị thập bát)

Tu đạo linh phù thứ 28, là phù danh hiệu của Thiên Bồng Đô Nguyên Soái.

Tu đạo linh phù chi nhị thập bát
image

165. Phù Tam Sơn Cửu Hầu

(Tam Sơn Cửu Hầu phù)

Tam Sơn Cửu Hầu dạy pháp, ba vòng ánh sáng xanh giáng hiện. Tam Sơn Cửu Hầu sắc hóa tiền giấy Chân Phật Tông là “Thất Phật Kim, Như Ý Kim, Hòa Hợp Kim, Trừ Tật Kim.”

Tam Sơn Cửu Hầu phù
image

166. Phù bay lên trời

(Phi thiên phù thức)

Chính là Linh Tiên Chân Phật Tông mật phù ngũ đạo (cực kì trân quý). Đây là phù thức để phi thiên, bay lên trời, xuất nhập mộng buổi đêm.

Phi thiên phù thức
image

167. Phù ngũ độn

(Ngũ độn phù thức)

Phù ngũ độn này mang theo người, người ta sẽ không biết là có mình tồn tại.

Ngũ độn phù thức
image

168. Phù ngũ quỷ theo thân

(Ngũ quỷ tùy thân phù)

Mang theo và cúng tế phù này có thể biết được mọi họa phúc trong thời gian rất dài.

Ngũ quỷ tùy thân phù
image

169. Phù phát quang

(Phát quang phù)

Phù phát quang, dùng lâu thì thân sẽ phát ra ánh sáng, tăng trưởng trí huệ.

Phát quang phù
image

170. Phù chuyển luân xuất thế

(Chuyển luân xuất thế phù)

Phù này để trong quan tài, quỷ sai không nhìn thấy nên không bắt được, một thời gian sau sẽ tự chuyển luân xuất thế.

Chuyển luân xuất thế phù
image

Phụ lục. Cầu phù như thế nào?

(Soạn bởi Bộ biên tập chỉnh lý của Tông ủy hội.)

Người muốn cầu phù, xin mời viết thư đến Chân Phật Mật Uyển - là nơi liên lạc với Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Trong thư xin nói rõ muốn cầu xin việc gì, nếu trong thư của Chân Phật Mật Uyển có chỉ thị gì đặc biệt, xin hãy làm đúng như chỉ thị trong thư. Nói chung, khi nhận được phù, trước tiên cần cúng đàn thành, đốt sớ văn hoặc cầu nguyện. Chúng ta cầu phù, việc này không được coi thường, đầu tiên viết xong sớ văn, đại ý của sớ văn cần rõ ràng đơn giản, ví dụ:

Tên mình, nhà ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, sinh ngày tháng năm nào, bây giờ mắc bệnh gì, xin cầu nguyện phù dùng để trừ bệnh này. Nếu khỏi bệnh, xin nguyện sẽ làm gì để đáp lễ, vân vân.

Đây là sớ văn đơn giản nhất. Tại mật đàn, niệm một lần rồi đốt. Không biết viết sớ văn thì đọc tên người bệnh hoặc người cầu xin phù, địa chỉ, sinh nhật, cầu xin loại phù này, phải nhất nhất báo cáo trước Phật.

Phù muốn có hiệu quả cần có ba điều kiện: Có linh quang của Phật Bồ Tát gia trì. Công lực của bản thân người vẽ phù. Sự thành tâm của người cầu phù.

Những người có liên quan tới việc cầu phù, phải phát tâm, phải niệm Phật, trì chú hoặc đọc kinh, dựa vào lực của chú, của kinh mà tăng trưởng phúc phận, bởi vì nếu không đủ phước, phù cũng sẽ vô hiệu. Còn đối với nơi vẽ phù, nơi đàn thành cần phải trang nghiêm. Bất luận thế nào, tiến hành nhiều sự việc đều phải có quy tắc, đặc biệt là trong Mật giáo.

Cầu phù phải đọc Thượng Sư Tâm Chú 1080 lần. Có thể niệm chú ngắn cũng được. Chú ngắn là: Om, guru lian-sheng siddhi, hum. (Ôm, gu-ru, liên-sâng, sít-đi, hùm)

Vì sao phải đọc chú này? Bởi vì người cầu phù trước tiên cần có tâm kính trọng, có tâm kính trọng rồi, cầu phù mới có thể có được sự cảm ứng. Đây là đạo lý mà bất kì ai cũng phải biết.

Đồng thời, niệm chú này có thể cảm ứng thông linh với pháp thân của Liên Hoa Đồng Tử, Liên Hoa Đồng Tử (Liên Sinh Hoạt Phật) nhanh chóng có thể đến gia trì và hộ trì, tự nhiên có thể thành tựu mọi thứ.

Pháp phù là tương ứng pháp, trì chú cũng có thể (làm cho pháp phù) tương ứng. Thành tâm tất sẽ linh ứng. Nếu có bất kì câu hỏi nào đối với việc cầu phù và sử dụng phù, hoan nghênh thỉnh giáo nhân viên hoằng pháp của Chân Phật Tông. Phù lục không nên trực tiếp cắt ra để sử dụng, cần thỉnh thần linh phóng quang, gia trì mới có công hiệu.

(Hết)

Mục lục