📗

197. Đại công khai thiên cơ

image

Đại công khai thiên cơ

🪷 Thần thông đại biến hóa

Văn tập số: 197 Xuất bản: 11/2007 Tác giả: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

🔎 Văn bản đang trong quá trình hiệu đính!!!

Lời mở đầu

Thế giới ngày nay có rất nhiều người học Phật đều muốn học được thần thông. Bởi vì có thần thông thì nhất định sẽ nổi danh, hơn nữa lợi ích sẽ cuồn cuộn đổ về. Sẽ có rất nhiều đệ tử ái mộ tên tuổi kéo đến, quỳ xuống trước mặt mình, có rất nhiều người thỉnh cầu ùn ùn kéo đến. Tôi nói với mọi người: Phật pháp đích thực có thần thông, tôi lấy một ví dụ nhỏ: Trong “Tạp Bảo Tạng Kinh” nói: Phật Đà ở trong thành Vương Xá, Đề Bà Đạt Đa trong lòng rất căm ghét Phật Đà, luôn muốn hại Phật Đà. Đề Bà Đạt Đa đã thuê rất nhiều xạ thủ cầm cung tên, nấp mình trong rừng đợi đến khi Phật Đà đi qua thì sẽ dùng cung tên bắn chết Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Đà muốn trở về nơi ở của mình, những xạ thủ này lần lượt giơ cung tên lên bắn, ngay tức khắc tên bắn ra như mưa. Phật Đà hô lên một tiếng: “Biến!” Tên mà những xạ thủ này bắn ra đều biến thành bốn loại hoa, đó là hoa kumuda [một loại hoa súng], hoa pundarika [hoa sen trắng], hoa padma [hoa sen], hoa utpala [một loại hoa giống hoa sen]. Một biển hoa bao vây lấy xung quanh Phật Đà. Tên biến thành hoa. Bao nhiêu xạ thủ nhìn thấy đại thần thông của Phật Thích Ca Mâu Ni đều quỳ xuống sám hối, thỉnh Phật vì họ mà thuyết pháp, hơn nữa họ còn theo Phật Đà xuất gia trở thành tì kheo. (Đây là những ghi chép trong “Tạp Bảo Tạng Kinh”.)

Tôi nói, khi Phật Đà tại thế, Phật Đà và đệ tử của ngài thật sự từng hiển hiện rất nhiều thần thông đại biến hóa. Chủ yếu là: Để hàng phục ngoại đạo hoặc hàng phục tà ma. Độ người quy y. Khiến con người sinh ra lòng tin vào chính pháp. Ngoài những mục đích này ra, Phật Đà cấm chỉ sử dụng thần thông. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nếu người người đều cầu thần thông thì sẽ lơ là chính pháp, không học chính pháp, chỉ cầu thần thông, lẫn lộn đầu đuôi, chủ và khách đổi vị trí cho nhau [ý nói việc quan trọng và việc thứ yếu lẫn lộn vị trí với nhau], như thế sẽ làm hỏng Phật pháp.

🌟

Cá nhân tôi viết cuốn sách này với mục đích không phải là hướng dẫn con người học thần thông, mà là mượn đại biến hóa của thần thông để chỉ dẫn con người quy y Phật giáo “chính tín”. Tôi thường nói, chỉ cần bạn tu học chính pháp thì tự nhiên sẽ sản sinh ra sức mạnh tương ứng. Thần thông nhỏ của cõi Dục giới chẳng xem là cái gì cả. Thần thông của cõi trời Tứ thiền mới xem là đại thần thông. Còn có thần thông bên ngoài tam giới là vô hạn, không thể nói, không thể đo lường, không thể kể hết. Tôi chỉ là muốn mượn kinh nghiệm thần thông của mình để dẫn dắt người đời quy y Phật giáo “chính tín”. Chỉ có tu trì chính pháp mới có thể cắt đứt phiền não, chấm dứt sinh tử. Có rất nhiều sức mạnh thần thông lớn nhưng rốt cục vẫn không sao chạy thoát khỏi quy luật vô thường.

Tôi nói với mọi người một thiên cơ lớn nhất, thiên cơ này là: ”Vô ngã tướng.” ”Vô nhân tướng.” ”Vô chúng sinh tướng.” ”Vô thọ giả tướng.” Đây là sức mạnh thần thông chí đại chí cao vô hạn. Kính mời mọi người suy nghĩ kĩ. Tỉ mỉ mà ngẫm nghĩ một chút xem!

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Sheng-yen Lu

17102 NE 40th CT REDMOND WA 98052 U.S.A

01. Thần thông phù hợp với thiên cơ

Khi Phật Đà đang ứng hóa ở thế gian vẫn thường hiển hóa thần thông. Ở đây tôi lại lấy một ví dụ. Kinh Hiền Ngu nói: Có một vị là vua Bình Sa là người tín ngưỡng Phật Đà. Còn em trai của Quốc vương Bình Sa lại tín ngưỡng sáu thầy ngoại đạo. Khi ấy, tín đồ của sáu thầy ngoại đạo đã đầy khắp cả đất nước ấy, họ nói những tà kiến tương phản, lừa gạt mê hoặc vạn dân, các tín đồ mê muội tín phục tà pháp, cho rằng đây mới là chính đạo.

Khi ấy, vua Bình Sa khuyên em trai tín ngưỡng Phật pháp, nhưng em trai vua chấp vào tà giáo, không tin. Em trai vua nói: ”Em có sáu thầy, không cần Phật pháp.” Sáu thầy cũng nói: ”Thần thông của ta không thua kém Phật.”

Thế là vua Bình Sa tổ chức cuộc thi đấu thần thông giữa Phật Đà và sáu thầy ngoại đạo. Phật Đà và sáu thầy ngoại đạo đều ngồi trên những pháp tọa cao lớn. Sáu thầy ngoại đạo diễn hóa một vài pháp thuật biến hóa (pháp thuật thô). Vạn người vỗ tay. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni rất thong dong điềm tĩnh, bên trái có Đế Thích Thiên, bên phải có Đại Phạm Thiên, Phật Đà chỉ đưa cánh tay ra, dùng tay ấn vào pháp tọa. Lập tức xuất hiện năm Đại Thần Vương, lần lượt lật đổ pháp tọa của sáu thầy ngoại đạo, sáu thầy ngoại đạo từ trên pháp tọa người nào người nấy ngã nhào. Lại xuất hiện Mật Tích Kim Cang [Guhyapada, còn gọi là Kim Cang Lực Sĩ, hóa thân của Kim Cang Thủ Bồ Tát], giơ chày kim cang, đầu chày phun lửa, đánh vào đầu của sáu thầy ngoại đạo, sáu thầy ngoại đạo kinh hoàng bỏ chạy, rối rít thỉnh cầu thương xót và sám hối. Cuối cùng: Sáu thầy ngoại đạo đã quy y Phật. Vạn chúng quy y Phật.

🌟

Phật Thích Ca Mâu Ni diễn hóa thần thông quả nhiên là lợi hại, ngài chỉ mỗi đưa tay ra, ấn vào pháp tọa (tương tự như ấn Chạm đất), sáu thầy ngoại đạo lập tức đi đời rồi. Cho nên tôi cho rằng thần thông của Phật Đà là tự nhiên phát lộ, chỉ là một thủ ấn, một pháp chỉ, một luật lệnh, thế là tất cả tự nhiên mà thành. Không cần phải: ”Thiên linh linh.” ”Địa linh linh.”

Cá nhân tôi cho rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni diễn hóa thần thông có ba điều: 1. Nói thiện ác báo ứng, mục đích chính là ngăn chặn chúng sinh tạo nghiệp, ngăn chặn chúng sinh đọa vào ba ác đạo. 2. Nói về đạo luân hồi, nói về khổ của luân hồi, mục đích chính là bảo người ta cần thoát khỏi luân hồi, hướng dẫn người ta xuất thế tu hành. 3. Nói về đại trí, đại bi, phương tiện, trí huệ, chỉ dẫn chúng sinh đắc pháp cứu cánh, phát tâm bồ đề.

Thần thông của Phật Thích Ca Mâu Ni chính là việc thuyết pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. (Điểm này mọi người cần phải thấy rõ, tuyệt đối không phải là khoe khoang thần thông.)

Tôi diễn hóa thần thông là: 1. Ngăn cái ác, biểu dương cái thiện. 2. Thuận tiện cứu người. 3. Chỉ dẫn chúng sinh chính tín. 4. Tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh Phật quốc thanh tịnh.

Ở đây, tôi cần nhắc lại một lần nữa, thần thông là tự nhiên bộc lộ mà ra, không phải là cố ý làm phô trương để cho mọi người xem. Cái mà chúng ta theo đuổi là Chân như, không phải là thần thông. Mọi người cần nhớ kĩ: “Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, như sương cũng như điện, nên quán thấy như vậy.”

02. “Không không” là đại thần thông

Trong cuộc đời này tôi tu hành, có một khoảng thời gian tôi lâm vào một cuộc thử thách lớn nhất, khiến tôi vô cùng nản chí ngã lòng. Những ngày tháng đó: Có một làn sóng vu khống phỉ báng khủng khiếp. Thân thể bị bệnh tật tấn công. Thể chất và tinh thần đều kiệt quệ.

Tôi gần như không còn muốn sống trên nhân thế gian này nữa. Tôi muốn dùng pháp Li xá để xuất nguyên thần. Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni đã xuất hiện đúng lúc nói với tôi rằng: Tất cả đều sẽ qua đi. Tất cả đều không tồn tại. Tất cả đều là không không.

Bỗng nhiên tôi nghĩ, đó là ba pháp ấn của Phật Đà: Chư hành vô thường. (sẽ thay đổi sẽ trôi qua) Chư pháp vô ngã. (không tồn tại cái tôi) Niết bàn tịch tĩnh. (không không không không) Thế là, tôi sống dậy từ cõi chết, sự tinh tấn của tôi càng dũng mãnh hơn trước đây. Hơn nữa, tôi không còn rơi vào cơn thoái trào của tu hành nữa. (Khi tôi ở trong cơn thoái trào, tôi vẫn một lòng một ý niệm Phật trì chú, cầu nguyện vãng sinh Phật quốc.) Ở trong cơn thoái trào, tôi vẫn sống một ngày cảm ơn một ngày, sống một ngày vui vẻ một ngày, sống một ngày tu hành một ngày.

🌟

Tôi phát hiện ra thần thông lớn nhất là: ”Không không.” ”Không không” này có thể độ người ta thành “không không” của Phật. Đây gọi là: Danh lợi không không. Phiền não không không. Tức giận không không. Dục vọng không không. Sinh tử không không.

Một người chỉ cần tu đến cảnh giới “không không”, chẳng ngờ lại có thần thông có thể xuyên tường. Bức tường là không. Có thể đi vào nước. Nước là không. Có thể đi vào lửa. Lửa là không. Bởi vì thần thông lớn nhất là “không không”, người và pháp đều không, cho nên đây chính là đại thần thông.

“Tạp Bảo Tạng Kinh” nói: Có rất nhiều người theo đạo Ni Kiền Tử [Nigrantha, một tên gọi khác của đạo Jain, là một phái tu hành khổ hạnh cực đoan vào cùng thời kì với đạo Phật.] muốn tự sát, Ni Kiền Tử là những hành giả tu hành ngoại đạo. Ni Kiền Tử đốt lên một đống lửa lớn, muốn lao đầu vào lửa tự sát.

Phật Đà thấy vậy muốn cứu họ. Ngài nhập vào hỏa quang tam muội, Phật ngồi trong lửa, những Ni Kiền Tử kia nhìn thấy, ai nấy đều lao đầu vào trong lửa. Kết quả là những người quăng mình vào trong lửa đều không chết, ngược lại thân tâm họ trở nên cực mát mẻ, có được sự sung sướng cực độ. Họ hỏi Phật Đà: ”Vì sao lao vào lửa mà không chết?” Phật Đà đáp: ”Thân mình là không, lửa cũng là không.”

🌟

Tại đây, tôi nói với mọi người: Tất cả Phật pháp đều từ “không không” sinh ra, bản chất của thế giới vốn là “không không”, “không huệ” [trí huệ tính Không] là bát nhã. Lư Thắng Ngạn tôi hôm nay vì đã đắc “không huệ”, cho nên có thể diễn hóa thần thông, “không không” là đại thiên cơ.

03. Bác sĩ Phùng Cẩm Lương

Bác sĩ Phùng là bác sĩ chủ trị khoa Phụ sản Bệnh viện Hòa Bình ở Đài Bắc Đài Loan. Trong đợt tấn công của dịch bệnh SARS, ông ấy là một trong những bác sĩ bị giữ lại lâu nhất tại bệnh viện Hòa Bình. Lúc còn chưa nhận thức được về căn bệnh SARS, bác sĩ Phùng đã khám bệnh cho một phụ nữ bị nhiễm SARS. Bác sĩ Phùng là bác sĩ tiếp xúc gần nhất với SARS. Người phụ nữ bị mắc SARS đó đã chết rồi! Người y tá bên cạnh bác sĩ Phùng cũng đã chết rồi! Chỉ có một người vẫn chưa chết, chính là: bác sĩ Phùng Cẩm Lương. Chuyện này là sao? Một người tiếp xúc gần nhất với SARS mà lại không chết, người chết lại là y tá ở bên cạnh ông ấy.

🌟

Bác sĩ Phùng nói: ”Tôi đã nhận đại quán đảnh pháp Thời Luân Kim Cang của Lư Sư Tôn!” Bác sĩ Phùng nói: ”Tôi ngày ngày tu Hộ Ma hỏa cúng, có Đại Hộ Pháp Thần ở bên!” Bác sĩ Phùng nói: ”Khi tôi bị giữ lại trong bệnh viện Hòa Bình chờ chết, những người bị giữ lại trong lòng đều hoang mang, chỉ sợ rằng sắp đến lượt mình chết, nhưng tôi không hoảng cũng không sốt ruột, vừa hay tôi có thể bế quan tu hành, ngày ngày ngồi yên tu pháp, thân tâm thư thái, toàn thân mát mẻ.” Bác sĩ Phùng nói: ”Bác sĩ cũng đã đi mất mấy người, y tá cũng đã đi mất mấy người. Tôi lần lượt tu pháp siêu độ cho họ.” Bác sĩ Phùng nói: ”Tôi biết mình sẽ không chết, bởi vì tôi đã có được đại quán đảnh Thời Luân Kim Cang của Lư Sư Tôn.”

🌟

Pháp Thời Luân Kim Cang có tác dụng đặc biệt: 1. Phàm người nào đã nhận quán đảnh, hơn nữa còn kiên định tín ngưỡng, dù không tu cũng có thể trong bảy đời chắc chắn thành Phật. 2. Phàm người nào nghe được pháp này mà sinh tín ngưỡng, người nhận được quán đảnh và trì chú, đều tránh được các kiểu tai họa trên thế giới, ví dụ: Gió bão. Lũ lụt. Hỏa hoạn. Động đất. Chiến tranh. Bệnh truyền nhiễm. (ví dụ SARS) Bệnh hiểm nghèo. Bệnh nan y khó chữa. (Tự nhiên có thể vượt qua được sự xâm hại của những tai họa rủi ro này.) 3. Phàm người nào nghe được pháp này, đã nhận quán đảnh, nếu không phạm trọng tội, nhất định có thể vào đời tương lai có được thân người, hoặc sinh ra ở tịnh thổ Shambhala và các tịnh thổ khác. Tuyệt đối sẽ không đọa lạc vào trong tam ác đạo. Người phạm trọng tội có thể giảm nhẹ, tội nhẹ thì có thể được miễn trừ. Hễ là động vật hay côn trùng nghe được chú ngữ của Thời Luân Kim Cang thì đều có thể giải thoát.

🌟

Sở dĩ tôi có được truyền thừa của pháp Thời Luân Kim Cang cũng là có lí do của nó: Panchen Lama thứ 9 — Sakya Chứng Không Thượng sư — Liên Sinh Hoạt Phật. Cam Châu Hoạt Phật — Thubten Dhargye Thượng sư — Liên Sinh Hoạt Phật. Khi dịch SARS tấn công, bác sĩ Phùng Cẩm Lương đã trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân bị SARS mà không chết, ngược lại, y tá ở bên cạnh thì lại chết. Bởi vì có được quán đảnh của tôi, xung quanh ông ấy có rất nhiều Thần Tướng. Tôi không hề dùng thần thông đặc biệt gì để bảo vệ cho bác sĩ Phùng Cẩm Lương. Nhưng thần thông tự hiển hiện. Thần thông xuất hiện một cách đầy tự nhiên. Bác sĩ Phùng Cẩm Lương tương lai nhất định đắc đại thành tựu.

04. Mẹ của bác sĩ Phùng Cẩm Lương

Bác sĩ Phùng có thể ở trung tâm thành phố Đài Bắc để làm Hộ Ma hỏa cúng của Mật giáo là nhờ gia tộc của ông ấy có một “gia miếu”.

Cái gọi là “gia miếu” này chính là khi nhà họ Phùng chuyển đến Đài Loan, tổ tiên của họ đã xây dựng lên ngôi miếu này để thờ cúng những thần linh từ quê hương của họ đã bảo vệ cho họ (đến được Đài Loan). Ví dụ: Bảo Sinh Đại Đế. Khai Chương Thánh Vương. Ngũ Phủ Thiên Tuế. Pháp Chủ Công. v.v…

Chủ thần được thờ phụng trong gia miếu không giống nhau, đó là vị thần bảo vệ cho gia tộc đó. Bởi vì bác sĩ Phùng có gia miếu cho nên ở trung tâm Đài Bắc mà ông ấy vẫn có thể làm Hộ Ma hỏa cúng rất dễ dàng. Bác sĩ Phùng làm Hộ Ma hỏa cúng, người mẹ già của ông ấy đứng bên cạnh xem. Mẹ của bác sĩ Phùng có thể nhìn thấy Phật Bồ Tát đến, nhìn thấy thần Hộ pháp đến. Mẹ Phùng nói: ”Quan Thế Âm Bồ Tát đến rồi, chân ngài dẫm lên tòa hoa sen, ngài nhẹ nhàng bay đến!” Mẹ Phùng nói: ”Phật Tổ cũng đến rồi, bên cạnh có hai thị giả, một người cầm tích trượng, một người cầm bình bát.” Mẹ Phùng nói: ”Liên Hoa Đồng Tử đến rồi! Lư Sư Tôn từ cửa sổ bay vào! Con xem! Con xem!”

Bác sĩ Phùng rất hiếu kì hỏi: ”Mẹ thật sự nhìn thấy sao?” Mẹ Phùng nói: ”Cái gì mẹ cũng nhìn thấy hết, con không nhìn thấy mới là lạ đó!”

Phùng Cẩm Lương thấy mẹ mình cái gì cũng nhìn thấy, còn mình thì cái gì cũng không nhìn thấy, cho nên cực kì nghi hoặc. Bác sĩ Phùng nói: ”Tôi tu hành nhiều năm, đã làm không biết bao nhiêu lần Hộ Ma hỏa cúng rồi, ngồi yên thiền định cũng lâu như vậy rồi mà chẳng nhìn thấy cái gì cả. Thế mà mẹ tôi, bà ấy là một người phụ nữ gia đình bình thường lại cứ luôn miệng nói là nhìn thấy. Mẹ tôi cũng chẳng phải vì danh, cũng chẳng phải vì lợi, bà ấy cũng già rồi, sẽ chẳng nói dối con trai con gái bà đâu, nhưng làm sao mà bà ấy lại nhìn thấy?” Bác sĩ Phùng hỏi tôi: ”Có phải là mẹ tôi có bát tự thấp, cho nên mới nhìn thấy không? Hay là do nhân tố nào khác?” Tôi đáp: ”Bát tự thấp, bát tự nhẹ, người thế tục đều nói như vậy. Nhưng tôi cho rằng mẹ của anh có thể nhìn thấy Phật Bồ Tát là vô tâm mà nhìn thấy thì mới nhìn thấy được.” Bác sĩ Phùng hỏi: ”Vô tâm là thế nào?”

Tôi đáp: ”Một người, nếu tâm phẳng lặng như gương, tự nhiên vạn vật sẽ hiện lên trong đó. Một người, tâm rối như hẹ, như sóng dập dềnh thì tất cả sẽ không hiện lên được. Một người vô tâm nhìn Phật thì tự nhìn thấy Phật Bồ Tát. Một người có tâm nhìn Phật thì trái lại, không nhìn thấy gì cả.” Bác sĩ Phùng im lặng gật đầu: ”Mẹ tôi đúng là vô niệm rồi!”

Tại đây, tôi chỉ muốn nói với mọi người, hành giả chúng ta phải tu “chế tâm một chỗ”, phải tu “vô tâm”, bởi vì chỉ có “chế tâm một chỗ”, “vô tâm” mới có thể nhập thiền định. Phật nói: ”Chế tâm một chỗ, không việc gì không làm được!” Ở đây có đại thiên cơ, đại thiên cơ của thần thông này chính là: “Vô tâm.”

05. Cái lưng của Lư Côn Tuấn

Lư Côn Tuấn chính là em trai lớn của Thượng sư Liên Hương (Lư Lệ Hương), từ lúc trẻ đã kinh doanh cửa hàng hoa, rất thành công. Lư Côn Tuấn hiện tại đang xây dựng nhà trẻ. Có lẽ vì quá mệt nhọc cho nên lưng của cậu ta bị xơ cứng, lưng chỉ có thể cúi xuống một chút xíu, nếu cúi nhiều quá là sẽ đau.

Cậu ta tìm bác sĩ chữa bệnh đã nhiều năm, nhưng từ đầu tới cuối đều không có cải thiện gì, tình hình cứ như thế đã kéo dài nhiều năm rồi, cũng phải tới mười năm.

Mùa xuân năm 2007. Tại Đài Loan Lôi Tạng Tự, tôi cử hành Hộ Ma hỏa cúng Đại Uy Đức Kim Cang. Sau khi hỏa cúng kết thúc, lúc thuyết pháp, tôi nói: Thỉnh cầu chủ tôn Hộ Ma - Đại Uy Đức Kim Cang Minh Vương gia trì cho những người đã báo danh tiêu trừ tất cả tai nạn. Thỉnh cầu chủ tôn Hộ Ma - Đại Uy Đức Kim Cang Minh Vương gia trì cho những người đã báo danh gia tăng lợi ích, gia tăng trí huệ.

Thỉnh cầu chủ tôn Hộ Ma - Đại Uy Đức Kim Cang Minh Vương gia trì cho những người đã báo danh tất cả kính ái viên mãn. Thỉnh cầu chủ tôn Hộ Ma - Đại Uy Đức Kim Cang Minh Vương gia trì cho những người đã báo danh hàng phục tất cả kẻ thù, hóa thành cát tường. Sau cùng tôi nói: Thỉnh cầu chủ tôn Hộ Ma - Đại Uy Đức Kim Cang Minh Vương gia trì cho những người đã báo danh tất cả bệnh tật đều được loại trừ.

Tôi hét lớn: ”Loại trừ tất cả bệnh tật!” Lư Côn Tuấn ở bên dưới vừa nghe thấy thì cả người mềm nhũn, ngồi bịch xuống đất, cảm giác chỗ đan điền nổi lên một ngọn lửa liên tục cháy bên trong thân mình. Ngọn lửa này cháy đến phần lưng, theo xương sống lưng đi lên, cháy khắp nơi. Đây là cảm giác của bản thân Lư Côn Tuấn.

🌟

Pháp hội kết thúc, cậu ta trở về nhà mình, tình cờ cúi cong lưng thì thấy cái lưng bị xơ cứng không còn đau nữa. Cái lưng bị xơ cứng không bị cứng nữa, có thể cúi xuống hai tay chạm đất, cái lưng đau suốt mười năm đã khỏi rồi. Kể từ đó đã hoàn toàn khỏi hẳn! Lư Côn Tuấn hét lớn: ”Kì tích! Kì tích!” Còn nói: ”Thì ra tham gia pháp hội của Lư Sư Tôn lại có nhiều lợi ích đến như vậy.”

Em gái của Thượng sư Liên Hương là Lư Huy Phượng từ lâu đã cảm ứng thấy pháp lực của Phật pháp. Chồng của Lư Huy Phượng là Trần Gia Bình từ lâu cũng đã cảm ứng được pháp lực của Phật pháp. Giờ đây, em trai Lư Côn Tuấn của Thượng sư Liên Hương cũng cảm ứng thấy đại pháp lực của Phật pháp rồi. …..

🌟

Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người, Mật giáo có rất nhiều pháp phương tiện, tám vạn bốn nghìn loại pháp để trị tám vạn bốn nghìn loại bệnh, đối với các pháp thế gian, Mật giáo đã phát huy công năng lớn nhất.

Tôi còn nói: ”Đối với các pháp xuất thế gian, Mật giáo có thể khiến con người hoàn toàn tịnh hóa, trở thành thể ánh sáng thanh tịnh, có được trí huệ Như Lai vô thượng và viên mãn, có thể tức thân thành Phật.” Trong khi tôi làm pháp tại những buổi Hộ Ma hỏa cúng, thiên cơ lớn nhất là: “Sự tập trung tinh thần cao độ.”

06. Tứ thiền bát định đốn phát thần thông

Từng có người hỏi tôi: ”Làm sao ngài có thể nhìn thấy chư Phật Bồ Tát?” Tôi đáp: ”Định.” Lại hỏi: ”Làm sao ngài có thể nhìn thấy mười phương tịnh thổ?” Tôi đáp: ”Định.” Lại hỏi: ”Làm sao ngài có thể kiến chứng Phật tính chân như?” Tôi đáp: ”Định.” Lại hỏi: ”Làm sao ngài có thể thần hành trong mười pháp giới?” Tôi đáp: ”Định.” Tại đây tôi nói với mọi người, nếu không có công phu của Tứ thiền bát định mà tự nói rằng bản thân có sức mạnh đại thần thông thì đó chắc chắn là nói khoác. Không có công phu của Tứ thiền bát định thì có thần thông cũng chỉ là loại pháp thuật bình thường, hoặc là: Mộng thị. Quỷ thông. Tiểu thần thông. Tiểu quỷ thông. Muốn thật sự đạt đến “ngũ nhãn lục thông” của Phật pháp, không có Tứ thiền bát định thì không thể đắc được.

🌟

Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cây bồ đề đã thành tựu Đẳng chính giác, đã thị hiện Tứ thiền bát định, đó là để chỉ dẫn thế nhân con đường tu hành nhất định phải đi như vậy. Sơ thiền — ý niệm thanh tịnh. Nhị thiền — thanh tịnh thủ nhất, hoàn toàn bất di bất dịch. Tam thiền — do thanh tịnh mà thấy được chân tướng. Tứ thiền — vô thiện, vô ác, vô khổ, vô lạc, tịch tĩnh, vô biến. Như thế: Mới là “thành tựu tất cả”, “trí huệ đã tỏ”, “vô vi độ thế”, một sự giác ngộ bao la tự nhiên! Tứ thiền bát định là đại thiên cơ!

🌟

Nếu chúng ta thành tựu Tứ thiền bát định rồi, chắc chắn tất cả chư Thiên sẽ ca ngợi chúc mừng. Tất cả chư Thiên sẽ đến giúp bạn tu hành. (Đây là điều được ghi chép trong kinh Phổ Diệu.) Nếu chúng ta thành tựu Tứ thiền bát định rồi thì có thể nhìn thấy 41 vị Pháp thân Đại Sĩ. Tất cả diệu pháp của 41 vị Pháp thân Đại sĩ, chúng ta đều có thể biết được toàn bộ. Tự do ra vào thế giới Hoa Tạng. (Đây là điều được ghi chép trong kinh Hoa Nghiêm.) Nếu chúng ta thành tựu Tứ thiền bát định rồi, lập tức có thể hiểu rõ thế nào là giới. Giới là ngăn cấm. Giới cũng là định. (Đây là điều được ghi chép trong kinh Phạm Võng.)

Dưới cây bồ đề, Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đại định, thành tựu Đẳng chính giác, đoạn trừ sinh tử, tức thân thành Phật, đó là thần thông lớn nhất. Thiền định của Như Lai còn gọi là “hỉ duyệt tam muội”, “hỉ duyệt tam muội” này chính là thiền định.

Tôi nói với mọi người: Tứ thiền bát định là đại thần thông vô thượng.

07. Liên Hoa Thoa Mạch trúng xổ số

Có một đôi vợ chồng trẻ rất thành kính đến Seattle Lôi Tạng Tự ở Mĩ để xin quán đảnh quy y và tu Mật pháp. Khi ấy, tôi truyền thụ cho họ pháp Quán nguyệt luân và pháp Lập tức có tiền. Đôi vợ chồng này nhận quán đảnh, có được pháp. Đôi vợ chồng này gia cảnh thanh bần. Đôi vợ chồng này lương thiện và thật thà, họ cung kính Sư Tôn, cung kính pháp sư, cung kính các đồng môn, không có thị phi, từ đầu tới cuối họ đều rất có phép tắc và lễ độ.

Vì thế, Diêu Trì Kim Mẫu đã “để mắt” đến họ. Họ là vợ chồng Liên Hoa Thoa Mạch. Sau khi tôi truyền Mật pháp, tôi nói với mọi người: ”Tôi muốn để cho họ trúng giải nhất xổ số.” Tôi nói: ”Các bạn hãy chứng minh cho Sư Tôn thấy.” Tôi nói: ”Trúng xổ số rồi phải đứng ra để chứng minh.” Tôi nói: ”Các bạn có tin không?”

🌟

Hai vợ chồng Liên Hoa Thoa Mạch rất cung kính bốc quẻ trước Diêu Trì Kim Mẫu. Có được chỉ thị rằng: ”Phải niệm 8 triệu biến Thượng sư tâm chú!” Bình thường, hai vợ chồng họ tu pháp, có thời gian thì niệm Thượng sư tâm chú.

Vốn dĩ họ có thói quen mỗi tuần đều mua xổ số lotto, mỗi lần mua 5 đô-la Mĩ, nhưng chưa bao giờ trúng. (Trúng giải xổ số lotto không dễ, khó hơn rất nhiều so với bị Thiên Lôi đánh trúng.) Thế nhưng, khi họ niệm đủ 8 triệu biến Thượng sư tâm chú, rồi còn ngày ngày tu pháp, Diêu Trì Kim Mẫu đã xuất hiện, phóng ra trăm loại ánh sáng quý chiếu đến họ. Tám đại Bổn tôn xuất hiện, phóng ánh sáng đến họ. Tín tâm của họ đã tăng trưởng. Sư Tôn nói với họ: ”Các bạn sẽ trúng xổ số!”

🌟

Vợ chồng Liên Hoa Thoa Mạch đã tiêu 5 đô-la Mĩ để mua một tấm vé xổ số tại siêu thị ở gần nhà. Buổi tối hôm đó quay thưởng. Vợ Liên Hoa Thoa Mạch nói: ”Chúng ta so xổ số đi!” Liên Hoa Thoa Mạch nói: ”Anh mệt rồi, em so đi! Anh đi ngủ trước.” Người vợ vừa so xong thì ngây người ra, nói với Liên Hoa Thoa Mạch: ”Trúng giải rồi!” Đêm ấy suốt đêm họ không ngủ, căn bản là không thể nào ngủ được. …….

Họ trúng được giải thưởng tổng cộng là 55 triệu đô-la Mĩ, tương đương với 1,9 tỉ Đài tệ. Rất nhiều rất nhiều người cả đời cũng không kiếm được số tiền nhiều như vậy. Pháp Lập tức có tiền đã tương ứng rồi. Quả nhiên trúng giải lớn!

🌟

Để cho các đệ tử Chân Phật Tông biết Liên Hoa Thoa Mạch trúng xổ số lotto, đây là thần thông gì? Tôi nói với mọi người: ”Chính là thần thông chư Thiên ca ngợi chúc mừng!” Có một câu nói là: ”Người có lòng thành, Phật có cảm ứng!”

08. Bà thím ở California

Bà thím ở California nước Mĩ có tiếng tăm không hề nhỏ, rất nhiều đồng môn Chân Phật Tông đều biết. Bà thím từng rất hùng hồn nói rằng: ”Anh đến sân bay California, vừa xuống máy bay hỏi thăm bà thím là ai, không ai là không biết.” Thật ra, bà thím đã quy y tôi từ rất sớm. Năm đó, Lư Thắng Ngạn tôi đang ở Đài Trung Đài Loan (biệt thự Tinh Võ) để hỏi việc. Bà thím sống tại thành phố Saint Louis ở nước Mĩ, hễ có việc là bà ấy lại từ Mĩ bay về Đài Loan để hỏi tôi. Tính ra, nhân duyên giữa tôi và bà thím đã kéo dài 30 năm rồi. Bà thím nói: ”Năm xưa có thể nói là tôi rất ấu trĩ. Phong thái còn rất tung tẩy nữa.” Bà thím nói: ”Bây giờ tôi đúng là đã già rồi!”

🌟

Tôi ẩn cư 6 năm. Khẩu khí của bà thím vẫn rất lớn, có lẽ vì khẩu khí lớn cộng với tính nóng nảy “có chuyện là phải nói” của bà ấy đã khiến bà ấy đắc tội với cao nhân nào đó ở đâu đó. Bà ấy đã mắc chứng mất ngủ. Ăn cũng không ăn được. Ngủ cũng không ngủ được. Toàn thân cảm thấy rất khó chịu. Bà thím đã tìm đến các bác sĩ Đông y nổi tiếng ở khắp nơi để khám bệnh, kết quả là tình trạng vẫn thế, chẳng hề cải thiện. Bà ấy thật sự đã chịu đựng suốt mấy năm rồi.

Bà thím vốn có một thân hình mập mạp, thế nhưng qua thời gian cân nặng đã liên tục giảm sút, không còn giống bà thím nữa, trở thành “bà thím còi” gầy nhẳng gầy nheo. Bà thím còi chỉ còn biết im lặng chịu đựng, có nỗi khổ mà không thể nói ra.

🌟

Sau khi tôi ẩn cư 6 năm thì mới ra ngoài gặp đệ tử. Bà thím không thể đợi hơn được nữa, vội vàng từ California nước Mĩ bay đến Đài Loan Lôi Tạng Tự để đợi tôi xuất hiện. Các đồng môn Chân Phật Tông đều không nhận ra bà ấy. Bà thím to béo phốp pháp ngày xưa bây giờ đã gầy tong gầy teo. Chỉ còn lại bộ mặt khô héo. Diêu Trì Kim Mẫu nói với bà: ”Có thể đến nhà xuất bản Văn Hóa Đại Đăng trên phố Khả Hân, tầng trên của Quảng Hỉ Đường để đợi Lư Sư Tôn, Lư Sư Tôn chắc chắn sẽ xuất hiện.” Kết quả là, tôi thật sự xuất hiện. Tôi dùng bàn tay vỗ vào lưng bà thím. ”Bộp” một tiếng. Một con quái vật nhỏ màu xanh lá cây, vẻ mặt dữ tợn, lông lá xù xì từ trong miệng bà thím nôn ra. Tôi nhìn thấy rõ mồn một. Tôi hét lên một tiếng: “Cút!” Con tiểu quỷ kinh hãi bỏ chạy mất dạng. Kể từ ngày hôm đó, chứng bệnh mất ngủ của bà thím đã hoàn toàn khỏi hẳn, bà ấy ăn được, ngủ được. Thân thể cũng không cảm thấy khó chịu nữa, tất cả đã bình thường trở lại. Giọng nói của bà ấy lại càng to hơn.

🌟

Đây là thần thông gì? Tôi nói với mọi người, đây là “Đại Lực Kim Cang chưởng”. Là lực của Kim Cang Thủ Bồ Tát, là lực của hành giả Mật giáo chúng ta, đến từ Kim Cang Thủ Bồ Tát. Kim Cang Thủ Bồ Tát tượng trưng cho lực. Tôi dùng “chính lực” để đánh đuổi “tà lực”. Đây chính là thần thông lực!

09. Thần thông của Mật giáo

Theo như tôi biết, thần thông lực trong Mật pháp của Mật giáo đích thực là vô biên vô cùng, hơn nữa còn vô hạn vô tận. Cái sự khó tưởng tượng một cách không thể tưởng tượng này rất khó giải thích, cũng có nghĩa là rất khó nói rõ ràng với người bình thường, chúng ta chỉ có thể nói: ”Mật pháp rất thù thắng!” Nói tóm lại là: Có thần thông thế gian: Tiêu tai — diệt trừ tai nạn và chữa bệnh. Tăng ích — gia tăng tài phúc, gia tăng trí huệ, gia tăng thọ mệnh. Kính ái — khiến người ta yêu kính bạn, gia đình viên mãn. Hàng phục — khiến kẻ thù và tiểu nhân rời xa.

Có tám tiểu thần thông: Thiên nhãn — nhìn thấu, nhìn xa, nhìn thấy điều mà con người không thể nhìn thấy. Thần hành — chạy nhanh, đi nhanh, dùng thần lực để đi. Ẩn thân — thân thể biến mất, con người không thể nhìn thấy. Không hành — bay trong hư không. Trường thọ — thuật hồi xuân. Biến huyễn — dịch chuyển đồ đạc. Nhiếp vật — nghĩ muốn thứ gì, thứ đó tự nhiên đến. Quỷ thông — mọi quỷ thần đều nghe luật lệnh của ta, cũng tức là có thể sai khiến quỷ thần làm việc.

Có tám đại thần thông: Thần biến — biến nam biến nữ, biến già biến trẻ, biến thần, biến ma, biến nhiều biến ít, biến cao biến thấp, biến dài biến ngắn. Phân thân — hóa thân bên ngoài thân. Một người có thể biến thành mười người, trăm người, nghìn người, trong cùng một thời gian để con người nhìn thấy. Biến vật — biến ra xe, nhà, làng mạc, núi, sông, ruộng đồng, hồ, biển. Đại thần hành — các cõi trời, các cõi tịnh thổ, chùa Đại Lôi Âm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula đều có thể đến. Biến hóa như ý — nghĩ cái gì là biến hóa ra cái đó, muốn dùng cái gì là cái đó liền xuất hiện. Sinh sát như ý — muốn người nào sinh con trai thì người đó sinh con trai, muốn người nào sinh con gái thì người đó sinh con gái, muốn người nào chết thì người đó chết, muốn người nào sống thì người đó có thể sống, đây là quyền sinh sát tùy ý. Chúa tể trời đất — muốn mưa là mưa, muốn gió là gió, muốn dừng mưa là dừng mưa, muốn dừng gió là dừng gió. Muốn động đất dừng là dừng. Muốn hỏa hoạn dừng là dừng. Muốn khí hậu thay đổi là thay đổi. (Trên đây là những thần thông thế gian, tám tiểu thần thông, tám đại thần thông, tuy nhiên những thần thông này vẫn chỉ là thành tựu của thế gian mà thôi, không phải là thành tựu tột cùng.)

🌟

Tôi cho rằng thần thông lớn nhất của Mật giáo là: ”Tức thân thành Phật.” Do khí nhập trung mạch mà thông trung mạch, tâm quang minh hiển hiện, năm luân xa mở ra, thành tựu pháp của Ngũ Đại Kim Cang, thành tựu Ngũ phương Ngũ Như Lai. ”Giải thoát phiền não.” ”Chấm dứt sinh tử.” ”Kiến chứng chân như.” ”Không sinh không diệt.” Trong kinh Hiền Kiếp nói: ”Tại hiền kiếp này có một nghìn vị Phật xuất hiện.” Trong kinh tục của Mật giáo nói, trong một nghìn vị Phật, chỉ có bốn vị Phật là truyền Mật pháp, bốn vị Phật này là vị Phật thứ tư, thứ năm, thứ mười một và vị Phật cuối cùng thứ một nghìn. Vì thế, Mật giáo vô cùng trân quý.

10. Thượng sư Cao Trình Tổ

Thượng sư Cao Trình Tổ là tổng chủ tịch của tổng hội Mật giáo Chân Phật Tông Malaysia. Ông ấy vốn là một giáo viên. Sau đó ông sáng lập công ty CNI, có một vị trí ngách trong giới khởi nghiệp, có một vùng trời riêng của mình. Thượng sư Cao Trình Tổ là một “datuk” ở Malaysia, ý nghĩa của datuk chính là một nhân sĩ kiệt xuất trong xã hội, cũng là người có cống hiến cho xã hội và quốc gia, nhiệt tình làm từ thiện công ích. Bản thân tôi nghĩ: ”Datuk ở Malaysia khả năng chính là “thái bình thân sĩ” ở Hồng Kông.” [Thái bình thân sĩ - tiếng Anh gọi là justice of peace (JP), có thể hiểu một cách đơn giản là cá nhân nhiệt tình làm các công việc tình nguyện giúp đỡ cộng đồng.] Thượng sư Cao từ nhỏ, cũng không biết là khi nào, từ rất sớm rất sớm, trên đầu có một cái bướu, tức là có một khối u thịt, một khối u lớn lồi ra.

🌟

Có một hôm. Tôi truyền thụ bảy đại pháp Diêu Trì Kim Mẫu. Trong số đó có một pháp là pháp Tiêu trừ khối u. Pháp Tiêu trừ khối u như sau: Đầu tiên quán tưởng Bổn tôn xuất hiện trong hư không. Đầu đội mũ phượng. Tay phải cầm quả đào tiên. Tay trái cầm cây phất trần. Phóng đại quang minh, nét mặt hiền từ trang nghiêm. Hành giả dùng tay ấn vào chỗ có khối u của mình, xưng Thánh hiệu của Bổn tôn ba lần. Thỉnh Bổn tôn phóng quang gia trì cho khối u. Như thế khối u sẽ từ từ biến thành giống như tổ ong. Rất nhiều rất nhiều ong mật lần lượt bay ra khỏi lỗ của tổ ong. Rồi tổ ong thu nhỏ lại, tiêu biến. (Những điều trên đều là quán tưởng.) Sau đó niệm: ”Hùm hùm hùm. U bướu tiêu tan.” Mỗi ngày một lần, hành giả làm quán tưởng như vậy và trì chú.

🌟

Sau khi Thượng sư Cao Trình Tổ nhận được quán đảnh của tôi, bởi vì trên đầu mình có một cái bướu thịt lồi ra, cho nên ông ấy cũng làm theo phương pháp của tôi, mỗi ngày một lần quán tu như vậy. Vào một buổi sáng, ông ấy lại ấn vào cái bướu, nhưng cái ấn lần này khiến ông giật mình sửng sốt, bởi vì ông đang ấn vào “không khí”. Cái bướu đã biến mất rồi! Cái bướu đã tiêu tan rồi! Cái bướu đã không cánh mà bay rồi! Chính miệng Thượng sư Cao Trình Tổ thuật lại đầu đuôi sự việc này cho tôi, thì ra pháp tu quán của Mật giáo đúng là có kì tích, đúng là có kì tích. ”Kì tích!” ”Kì tích!” ”Thần thông!” ”Thần thông!”

🌟

Chuyện này là thế nào? Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người, tôi Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn cũng không phải là tự tâng bốc mình, tôi là vị Đại Trì minh Kim Cương Thượng sư Mật giáo có truyền thừa chân chính. Chỉ cần nhận được quán đảnh của tôi, chăm chỉ mỗi ngày một tu, có sự tu trì bền bỉ, sẽ có một ngày bạn sẽ kêu lên: ”Kì tích! Kì tích! Thần thông! Thần thông!” U bướu thật sự tiêu biến rồi!

11. Cư sĩ Vương Tư Chủ

Cư sĩ Vương Tư Chủ là con trai duy nhất của bà Vương Hoàng, quản lý trưởng của Seattle Lôi Tạng Tự trước kia. Ngôi nhà ở Mĩ của họ nằm ngay đối diện với Chân Phật Mật Uyển. Sau khi Vương Tư Chủ tốt nghiệp đại học ở Mĩ đã tham gia vào sự nghiệp của gia tộc, hơn nữa còn phát triển sự nghiệp đa dạng hơn, về mặt sự nghiệp khá có thành tựu. Anh ấy kiền tín Chân Phật Mật Pháp. Mặc dù là một doanh nhân khởi nghiệp, nhưng ngày ngày anh đều tu Hộ Ma (hỏa cúng) không hề gián đoạn.

Nhớ năm xưa. Tôi nhìn thấy anh tốt nghiệp trung học. Tôi nhìn thấy anh tốt nghiệp đại học. Bây giờ, tôi lại nhìn thấy anh trở thành doanh nhân khởi nghiệp. Trong con mắt tôi, anh rất thật thà, làm việc đến nơi đến chốn, kiền thành tu Chân Phật Mật Pháp. Tướng mạo anh đường đường, là một thanh niên rất hiếm có. Điều đặc biệt hiếm có là, anh hết lòng phụng dưỡng bề trên, đối với mẹ rất có đạo hiếu. Vương Tư Chủ và bố tôi Lư Nhĩ Thuận rất có duyên phận, anh ấy rất quan tâm đến sức khỏe của bố tôi, thường xuyên chủ động giúp đỡ. Tôi rất cảm kích anh ấy.

🌟

Cư sĩ Vương Tư Chủ có một việc đáng tiếc, đó là rất nhiều bác sĩ đã chẩn đoán anh và vợ anh đều không có khả năng sinh con. ”Không tinh.” ”Không trứng.” Vương Tư Chủ và vợ rất nỗ lực. Nhưng, công cốc. Bác sĩ chẩn đoán đều nói như vậy. Về sau, anh thỉnh cầu tôi vẽ cho anh một lá phù Có thai. Không ngờ: “Có một đứa con trai.” Khuôn mặt của đứa bé trai này giống hệt cư sĩ Vương Tư Chủ, cũng có tướng của một ông chủ lớn. Vương gia cuối cùng cũng có hậu, cả nhà hết sức vui mừng.

🌟

Có được đứa bé trai này là một bí mật. Tôi vì việc cư sĩ Vương Tư Chủ cầu con mà đích thân đến miếu Thành Hoàng để cầu kiến Thành Hoàng Bồ Tát. Thành Hoàng Bồ Tát thấy tôi đến liền giáng cầu thang xuống đón tôi. Tôi nói ngay vào vấn đề: ”Tôi vì việc Vương Tư Chủ cầu con mà đến đây!” Thành Hoàng đáp: ”Không có.” ”Vì sao không có?” ”Số mệnh.” ”Cư sĩ Vương Tư Chủ và tôi có ơn, không có một đứa con không được, hơn nữa nhất định phải là một đứa bé đại thiện.” Thành Hoàng đáp: ”Trừ phi Diêu Trì Kim Mẫu ra luật lệnh!” Tôi nói: ”Tôi có luật lệnh của Diêu Trì Kim Mẫu đây.” - Tôi lấy ra luật lệnh của Diêu Trì Kim Mẫu. Luật lệnh phóng tỏa ánh sáng đỏ, chiếu khắp trời đất. Thế rồi Thành Hoàng Bồ Tát lễ bái luật lệnh. Thành Hoàng Bồ Tát nói: ”Vậy y theo luật lệnh, tặng cho cư sĩ Vương Tư Chủ một đứa con đại thiện.”

🌟

Cư sĩ Vương Tư Chủ vốn không có con. Nay đã có một đứa con đại thiện. Vì sao? Đây chính là từ không có biến thành có, từ không biến thành một, từ một biến thành nhiều. Hành giả chúng ta nếu có đủ công lực, có thể “ra luật lệnh” sai khiến quỷ thần làm việc.

12. Trò diễn kịch của Lư Hoằng

Lư Hoằng - cháu trai tôi, khi nó chưa sinh ra đời, ở trong thiền định, tôi đã gặp nó hai lần. Vì thế tôi biết, Lư Hoằng là trưởng lão Phật Sơn chuyển thế. Nó có một thói quen. Đặt một bát mì thịt xay ở trước mặt nó. Nó gắp bỏ thịt ra. Chỉ ăn mì. Nó không ăn thịt.

🌟

Lên bốn tuổi, nó nói tiếng Anh rất lưu loát. Hơn nữa còn rất có văn phạm. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Có một hôm, nó nói với tôi: ”Ông nội, đi gặp Phật đi!” Tôi đi cùng nó. Lư Hoằng đi đến ghế sofa trong phòng khách nhà mình, trèo lên ghế sofa ngồi ngay ngắn yên lặng, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, hai mắt nhắm chặt. Giống như lão tăng nhập định vậy. Tôi rất ngạc nhiên nhìn động tác của nó, nó nói “đi gặp Phật đi”, lẽ nào nó là Phật sao?” Tôi hỏi: ”Cháu có phải là Phật không?” Nó đáp: ”Không phải.” Tôi hỏi: ”Cháu là Bồ Tát sao?” Nó đáp: ”Không phải.” Nó xoay người tụt xuống ghế sofa, rồi quay sang nói với tôi: ”Gặp Phật xong rồi.” Sau đó nó đi chơi xe ô tô đồ chơi của nó!

Chỉ còn lại một mình tôi ngẩn người ra nhìn, đứng ngây tại chỗ. Màn diễn kịch của Lư Hoằng có pháp vị ở trong đó, đáng để mọi người tham khảo. ”Đi gặp Phật đi!” - Bạn có thể tham khảo thử xem gặp được vị Phật nào? Đúng là thần thông.

🌟

Tôi nhớ núi Thiên Khoảnh ở Hàng Châu có thiền sư Sở Nam, trước tiên ông ấy đi gặp thiền sư Phù Dung. Thiền sư Phù Dung nói với ông ấy: ”Ta không phải là thầy anh, thầy anh là Hoàng Bách ở bên kia sông.” Thiền sư Sở Nam đi tham kiến thiền sư Hoàng Bách Hi Vận. Thiền sư Hoàng Bách hỏi: ”Khi anh chưa hiện cảnh tượng tam giới thì thế nào?” Thiền sư Sở Nam đáp: ”Thì nay làm gì có?” Thiền sư Hoàng Bách hỏi: ”Không bàn đến có không thì nay thế nào?” Thiền sư Sở Nam đáp: ”Không xưa không nay.” Thiền sư Hoàng Bách nói: ”Pháp nhãn của ta đã ở trên người anh rồi!” …….

(Tôi cảm thấy câu nói “Đi gặp Phật đi” của Lư Hoằng và câu “Thì nay làm gì có” của thiền sư Sở Nam tuy là hai câu nói khác nhau nhưng lại có hiệu quả hay như nhau. Tôi Lư Thắng Ngạn và cháu tôi Lư Hoằng, hai chúng tôi có thể xem là “không xưa không nay” rồi.) Ha ha ha! Trò diễn kịch của Lư Hoằng. Mọi người xem, chẳng phải là đại thần thông sao?

13. Sự ra đời của Lư Quân

Trước khi cháu gái tôi Lư Quân ra đời, ở trong thiền định tôi cũng từng gặp đứa cháu gái này. Vì thế, tôi biết nó là Bồ Tát thất địa chuyển thế. Địa thứ bảy của Bồ Tát chính là Viễn hành địa, bởi vì nó tu hành đã nhập vào quán Vô tướng rất sâu rồi. Cho nên, không có bồ đề có thể cầu, không có chúng sinh có thể độ, hoàn toàn chìm vào trong vô tướng không tịch, không tiến cũng không lùi. Cũng chính vì như vậy, nó mới đến chuyển thế, cố ý dùng cái thân hữu tình để lại khởi tâm bồ đề, nhập vào địa thứ tám là Bất động địa, như thế thì mới có thể chứng cứu cánh.

Khi Lư Quân sắp ra đời, con trai tôi Lư Phật Kì và con dâu tôi Lư Sunny thỉnh tôi đoán định ngày ra đời của nó. (Chúng muốn sinh mổ.) Tôi bấm ngón tay thần toán: ”Ngày 11 tháng 9.” (911) Tôi nói với con trai con dâu tôi là 911, hai đứa đều rất sửng sốt.

Thứ nhất, 911 là ngày mà tòa tháp đôi Lầu Năm Góc của Trung tâm Thương mại Thế giới bị phần tử khủng bố dùng máy bay đâm vào, là một ngày đại hủy diệt. Cái ngày 911 này quá đáng sợ. Thứ hai, 911 là số điện thoại cấp cứu của Mĩ, có tình huống gì khẩn cấp thì đều gọi 911. (Đài Loan là 119) Vì thế, con trai tôi Lư Phật Kì và con dâu tôi Lư Sunny đều cho rằng ngày 911 này là ngày không phù hợp. Chúng xin tôi chọn ngày khác. Chúng nhất quyết không chịu ngày 911. Tôi chẳng biết phải nghĩ thế nào, lại bấm ngón tay thần toán một lần nữa, nhưng kết quả vẫn là 911. Chúng nói với tôi là có thể trễ một tuần, bởi vì vẫn còn chưa đến ngày dự sinh. Thế là chúng tự quyết định sẽ chọn ngày 16 tháng 9 để sinh mổ.

🌟

Đúng vào ngày 11 tháng 9, Lư Sunny bị đau bụng, thật sự không thể nào chịu nổi. Buổi sáng, chúng vội vàng vào viện cấp cứu. Bác sĩ nói cháu bé sắp sinh rồi. Thế là sinh ra luôn. Ngày hôm đó đúng là buổi sáng ngày 11 tháng 9. Sinh nhật của Lư Quân là dễ nhớ nhất. Bởi vì chính là 911.

🌟

Vấn đề nằm ở đây, bởi vì Phật Bồ Tát nói 911 thì sẽ là 911. Tôi có được đáp án là 911 thì sẽ là 911, không sai một ngày nào. Việc bấm ngón tay thần toán của tôi chuẩn là chuẩn, không có chuyện không chuẩn. Tôi bấm ngón tay thần toán có thể biết được việc trong thiên hạ, việc trong thiên hạ đều nằm trong bàn tay tôi, nói một thì sẽ là một. Vì sao tôi có thể biết việc trong thiên hạ? Bởi vì tôi có đại thần thông biết trời, biết đất, biết người. Có người hỏi tôi: ”Vậy sao ngài không dự đoán hết mọi việc?” Tôi đáp: ”Vô ích.” (Thử nghĩ mà xem, dự đoán sớm có ích gì chứ!)

Trong “Bảo Tính Luận”, Di Lặc Bồ Tát nói: ”Vì hi hữu, vì vô cấu, vì thù thắng, vì vô thượng, vì tối cao, vì nhất nhất, cho nên gọi là báu vật hiếm có.” ”Tôi” là báu vật hiếm có đó!

14. Cư sĩ Trang Thanh Huy

Lương Khải Siêu nói: [Lương Khải Siêu là nhà báo, nhà lãnh đạo trong cuộc cải cách thất bại năm 1898.] ”Phật giáo là tôn giáo khoa học.” Tôn Trung Sơn nói: [Tôn Trung Sơn là Tổng thống đầu tiên của Quốc Dân Đảng.] ”Phật giáo là mẹ của triết học, nó có thể bổ sung cho sự thiếu hụt của các khoa học khác.” Hai nhân vật vĩ đại này lấy lý tính làm xuất pháp điểm, đã đưa ra một kết luật lớn về Phật giáo. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Phật pháp rộng khắp, bao gồm ba nghìn đại thiên thế giới, cũng bao gồm sự bất khả tư nghì của tính năng vật chất, sự bất khả tư nghì này hàm chứa: ”Nghiệp lực bất khả tư nghì!” ”Định lực bất khả tư nghì!” Cho đến nay, những chuyện mà khoa học hoặc y học vẫn không có cách nào chứng minh được vẫn tương đối nhiều. Phật pháp có pháp thế gian, cũng có pháp siêu thế gian, pháp siêu thế gian là thứ mà con mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, pháp lực thần thông cũng không thể vì không hợp với khoa học mà tăng thêm phủ định.

🌟

Tôi lấy một ví dụ: Tôi có một đệ tử là cư sĩ Trang Thanh Huy, anh ấy bị gù lưng, nghề nghiệp của anh là hát dạo kiếm sống. Ngày xưa, anh đẩy thùng đồ nghề hát rong đến các khu vui chơi, dùng hình thức hát rong để mua vui cho chúng sinh. Gánh hát rong của anh khá nổi tiếng ở miền Bắc Đài Loan. Ngoại hình gù lưng của anh là một “thương hiệu được đăng kí”.

Khi quy y tôi, anh ấy nói: ”Sư Tôn, xin đánh vào cái lưng của con!” Tôi giơ tay lên, đánh “bốp bốp” vào cái lưng gù của anh. ”Sư Tôn, xin dùng lực mạnh vào!” Tôi càng đánh anh ấy mạnh hơn. Lực đánh rất mạnh, đánh tới mức mà “một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên”. [Câu thành ngữ này có nghĩa là chết đi sống lại.]

Tôi làm pháp hội, Trang Thanh Huy nhất định sẽ đến. Và mỗi lần quán đảnh, tất nhiên anh ấy lại kêu lên: ”Sư Tôn hãy đánh vào cái lưng gù của con!” Kể ra cũng lạ, cái lưng gù của cư sĩ Trang Thanh Huy sau khi bị tôi đánh liên tiếp mấy lần thì đã xuất hiện kì tích rồi. Lưng của anh ấy thẳng lại. Không thấy lưng gù nữa. Thẳng ngay ngắn. Rất nhiều người hỏi cư sĩ Trang Thanh Huy: ”Cái lưng gù của anh đâu?” Cư sĩ Trang đáp: ”Bị Lư Sư Tôn đánh cho thẳng rồi!”

🌟

Tôi có thể đánh cho cái lưng gù của cư sĩ Trang Thanh Huy đến mức lưng gù đã biến mất, đánh đến mức thân thể hoàn toàn thẳng lại, điều này về mặt khoa học và y học đều không thể nào giải thích được, nói cách khác là không có cách nào dùng khoa học để đánh giá, không có cách nào dùng y học để nhận định.

Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người, tôi không phải là người mê tín, tôi không giả thần giả quỷ, tôi không “chém gió”, tôi không hiểu những trò tà thuật lừa đảo. Về bản chất là tôi hoàn toàn khác những kẻ lừa bịp. Tôi niệm Phật. Tôi trì chú. Tôi tu pháp. Tôi thiền định. Tôi biết hết tất cả Phật pháp. Thần thông của tôi đến từ “bản thân” và “hư không” hợp nhất. Đây chính là đại thiên cơ.

15. Cư sĩ Lưu Chính Dung

Có một lần, tôi đến một phân đường ở nước ngoài hoằng pháp. Đúng lúc tôi đang đi lên ghế để thuyết pháp, có một chiếc xe cứu thương kêu “i… ò… i… ò”, rồi phanh “kít” lại một tiếng, dừng trước cửa phân đường. Tôi hỏi: ”Ai gọi xe cứu thương vậy?” Một đệ tử bước ra nói: ”Sư Tôn, là con gọi.” Tôi hỏi: ”Ai phát bệnh?” Đệ tử nói: ”Bố con là Lưu Chính Dung vì bị trúng phong nên bị bại liệt đã bốn năm nay, ông ấy là đệ tử lâu năm của Sư Tôn, biết Sư Tôn đến đây hoằng pháp, cơ hội khó gặp, chúng con đặc biệt nhờ bệnh viện đưa bố đến đây, thỉnh Lư Sư Tôn sờ đầu cho bố con, hi vọng bố con sẽ xuất hiện kì tích!” Tôi nói: ”Sờ đầu thì được, nhưng có khỏe lại hay không thì phải xem vận may của ông ấy!”

Tôi đi xuống pháp tọa, quán tưởng Bổn tôn và tôi hợp nhất, đi đến xe cứu thương, tôi đưa tay ra sờ đầu cư sĩ Lưu Chính Dung.

Cư sĩ Lưu nằm đó, chẳng hề động đậy, hai mắt vô thần, tôi sờ đầu xong thì niệm chú. Xe cứu thương lại kêu “i… ò… i… ò” rồi chạy về bệnh viện.

🌟

Tôi sờ đầu cư sĩ Lưu Chính Dung, chính tôi cảm nhận thấy có một khối khí từ cánh tay tôi chảy vào đầu của Lưu Chính Dung. Tôi im lặng không nói gì. Trở về pháp tọa, tôi tiếp tục thuyết pháp. Khoảng một tuần sau, không có tin tức gì của cư sĩ Lưu Chính Dung, tôi nghĩ chắc là ông ấy rất khó khỏi bệnh. Một tuần trôi qua. Bản thân Lưu Chính Dung tự kể rằng: ”Có một buổi sáng, Sư Tôn đột nhiên hiện thân trước giường bệnh, dùng tay nắm chặt hai chân tôi, kéo thẳng hai chân tôi ra, đồng thời bảo tôi ngồi dậy.” ”Ở trong mơ, tôi nói với Sư Tôn, tôi bị trúng phong bại liệt bốn năm rồi, không thể tự mình cử động được. Sư Tôn lại bảo tôi rằng nhất định có thể, nhất định có thể.”

Lưu Chính Dung từ trong mơ tỉnh lại, phát hiện ra hai chân dường như đã có cảm giác rồi, cũng có một chút lực, khác rất nhiều lúc bị liệt. Ông ấy cố gắng cử động, quả nhiên có phản ứng. Cũng vào ngày hôm đó, ông ấy có thể xuống giường đứng được. Rồi mấy hôm sau, ông ấy có thể đi lại bình thường. Cư sĩ Lưu Chính Dung từ một bệnh nhân bị trúng phong bại liệt đã đứng dậy được rồi. ”Kì tích xuất hiện!” ”Kì tích xuất hiện!”

🌟

Từng có một lần, tại sân vận động Đại Túc ở Hồng Kông, tôi vừa quán đảnh xong thì có một cháu bé ngồi xe lăn đã ba năm lập tức đứng dậy khỏi xe lăn và đi lại được. Lưu Chính Dung bị bại liệt bốn năm, sờ đầu xong, không ngờ có thể đi lại, chuyện này là thế nào? Tôi không đáp. ”Là thần thông sao?” Tôi không đáp. Tôi chỉ nói rằng, khi ấy tôi quán tưởng Bổn tôn và tôi hợp nhất, trong miệng tôi tụng chú ngữ, tôi đưa tay ra sờ đầu chính là thủ ấn. Tôi làm Mật pháp tam mật hợp nhất. Thiên cơ này là: ”Tam mật hợp nhất!”

16. Thượng sư Thích Liên Ninh

Thành phố Seattle bang Washington nước Mĩ vào mùa hè có khoảng hai đến bốn tuần là trời nắng nóng. Nói chung, vào những ngày hè, trời không có mưa, mặt trời như thiêu đốt từ trên cao chiếu xuống, trời xanh không mây. Nhiệt độ không khí có mấy ngày lên đến gần 32 độ C đến 38 độ C. Nhất là khi trái đất đang nóng lên, mấy năm gần đây, mùa hè đến thì ngay cả người ở thành phố Seattle cũng phải kêu lên là trời nóng khủng khiếp, không thể chịu nổi, huống hồ là các thành phố khác ở Mĩ. Theo dự báo thời tiết: Từ ngày 6/7 đến 20/7, trong hai tuần này: Không gió. Không mưa. Không sấm. Không chớp. Oi bức dị thường, mặt trời xinh đẹp treo cao. Đài khí tượng nói như vậy, truyền hình đưa tin như vậy, trên mạng nói như vậy, người nào cũng nói như vậy.

🌟

Vào ngày 12/7, đó là ngày nóng nhất. Cô “Bé Hạt Mít” ở Seattle suýt chút nữa là bị cảm nắng. Cả ngày cô ấy dùng khăn mặt gói đá viên đặt trên đỉnh đầu. Thượng sư Liên Ninh nói: ”Mai là thứ sáu ngày 13, chắc là sẽ mưa đấy!” Tôi hỏi: ”Đài khí tượng nói sẽ mưa à?” Thượng sư Liên Ninh đáp: ”Không có.” Tôi hỏi: ”Không nói vậy thì sao anh lại bảo trời mưa?” Thượng sư Liên Ninh cười cười: ”Khà khà!” Liên Ninh đứng dậy, không trả lời, rồi bỏ đi gắp ít thức ăn.

🌟

Buổi tối ngày 12, tôi đột ngột lóe lên một suy nghĩ kì lạ, sao tôi không cho Thượng sư Liên Ninh có một tương ứng nhỉ. Buổi tối hôm đó, tôi ở trước đàn thành sắp xếp một đàn thành cầu mưa. Tôi niệm chú Câu triệu: “Ôm ah hùm sô-ha.” Dùng ấn chỉ thị: chỉ thị gió đến, mưa đến, chớp đến, sấm đến. Tôi niệm chú cầu mưa: “Xi-li xi-li ka.” Hoặc: “Xi-xi ni-ni ka.” Tôi nghiêm nghị niệm chú, thân tôi xoay vòng vòng, ấn chỉ thị chỉ vào trong bầu trời đêm. (Tung vải đen về phía bầu trời.)

🌟

Buổi sáng ngày 13, mây đen giăng kín bầu trời, sấm sét ầm ì, cuồng phong gào thét, một trận mưa lớn trút xuống. Mây đen không biết từ đâu kéo đến? Sấm chớp không biết vì sao mà lại ghê gớm như vậy? Gió lớn thổi qua. Mưa lớn rơi vào cửa sổ kêu lên những tiếng “lạch tạch lộp độp”. Phóng viên thời tiết của đài truyền hình nói: ”Thời tiết thất thường! Trời có gió mây khó đoán!” Thượng sư Liên Ninh nói: “Đúng là mưa rồi!” Thượng sư Liên Khiết nói: “Còn có cả sấm chớp cuồng phong nữa!” Thiên cơ gọi gió hô mưa này nằm ở pháp lực của Mật giáo, nghi quỹ chu toàn chính là đại thiên cơ.

17. Cư sĩ Bành Nghi Thuận

7 giờ chiều ngày 7 tháng 7 năm 2007, Thượng sư Triệu Thiếu Đông đến Seattle Lôi Tạng Tự để gặp tôi. Thượng sư Triệu cầm một tấm ảnh của một người trên tay, thỉnh cầu tôi đại lực gia trì. Tôi hỏi: ”Là ai?” ”Bành Nghi Thuận.” - Thượng sư Triệu Thiếu Đông nói. ”Người ở đâu?” ”Ở Malaysia.” ”Có việc gì mà cầu gia trì?” Thượng sư Triệu Thiếu Đông đáp: ”Cái cổ của Bành Nghi Thuận bị cứng, rất nhiều bác sĩ chữa không khỏi, vì thế mới cầu Sư Tôn gia trì!”

Tôi cầm tấm ảnh lên. Đầu tiên, tôi quán tưởng Bổn tôn và tôi hợp nhất. Tôi chạm tấm ảnh vào trán mình. Tôi nói: ”Được rồi đó!”

🌟

Thượng sư Triệu Thiếu Đông vốn là người Vancouver Canada. Khi anh ấy trở về Vancouver đã lập tức nhận được điện thoại của cư sĩ Bành Nghi Thuận, cư sĩ Bành Nghi Thuận nói trong điện thoại: ”Thượng sư Triệu, có phải là thầy đã thỉnh Lư Sư Tôn gia trì cho tôi không?” ”Đúng vậy.” - Thượng sư Triệu đáp. Cư sĩ Bành Nghi Thuận nói: ”Đúng là kì tích, cái cổ của tôi đã mềm dẻo rồi, không còn bị cứng nữa!” Thượng sư Triệu và cư sĩ Bành cùng tính toán thời gian, thời gian mà cái cổ của Bành Nghi Thuận mềm ra chính là lúc tôi chạm tấm ảnh lên trán mình. Là trùng hợp? Là kì tích? Là thần thông?

🌟

Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người: Trong Mật pháp mà nói, không gian thật sự không phải là vấn đề, không chỉ từ nước Mĩ đến Malaysia không thành vấn đề, mà từ nước Mĩ đến khắp các nước trên thế giới đều không thành vấn đề. Mật pháp gia trì có thể đến Nam Cực Bắc Cực. Mật pháp gia trì có thể đến châu Phi lạc hậu. Mật pháp gia trì có thể đến Phật quốc tịnh thổ. Mật pháp gia trì có thể đến ba nghìn đại thiên thế giới. Mật pháp gia trì có thể đến mười pháp giới. v.v…

Tôi nói: ”Đây chính là một khoảnh khắc ý nghĩ, thời gian của một ý nghĩ này đã chuyển động vòng quanh tam thiên đại thiên thế giới. Lí do mà tôi có thể quán đảnh cách không cũng chính là đạo lí này. Suy nghĩ của tôi trong một sát-na có thể bay đến chỗ ông ấy. Tôi còn nói: ”Trong thời gian một sát-na, búng tay một cái là có thể hút đối phương đến trước mặt hành giả, bay đi và hút về đều là một niệm và một búng tay mà thôi.

🌟

Cư sĩ Bành Nghi Thuận ở tại Malaysia, rất nhiều bác sĩ không chữa khỏi bệnh cứng cổ của ông ấy. Trán tôi vừa chạm vào tấm ảnh của ông ấy một cái, cái cổ ông ấy đã mềm ra rồi, đây là bởi vì tôi vừa chạm vào tấm ảnh của ông ấy là có một dòng điện truyền đi. Dòng điện này là đại thiên cơ!

18. Luật sư La Nhật Lương

Luật sư La Nhật Lương và luật sư Hoàng Nguyệt Cầm là cố vấn pháp luật cho tổng hội Mật giáo Malaysia. Bởi vì hai vị đại luật sư này là vợ chồng, một người có “nhật”, một người có “nguyệt”, vì thế bị gọi đùa là “nhật nguyệt thần giáo”. Luật sư Hoàng Nguyệt Cầm là luật sư kiêm nhà văn lớn, văn phong lưu loát và tinh tế, có rất nhiều bút danh, có đến hơn mười bút danh khác nhau, ví dụ: Tuyết Đầu Mùa. Nguyệt Đồng. Băng Quả. v.v… Trong Tạp chí Nhiên Đăng và Chân Phật Báo hay các báo và tạp chí khác đều có thể nhìn thấy văn chương của cô ấy. Tôi đã đọc những tác phẩm của cô ấy, trình độ rất cao, có tính trí tuệ và tính giáo dục.

🌟

Trong chuyến du lịch ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản, hai vợ chồng luật sư này cũng tham gia vào đoàn du lịch, vì thế khoảng cách giữa chúng tôi đã được kéo gần lại. Chúng tôi cùng tham quan bức tượng Phật lớn ở tỉnh Nara. Bên ngoài chùa, có một vị La Hán ngồi trên pháp tọa, ở trên đó viết ba chữ lớn là Tân Đầu Lư. Tôi nói: La Hán Tân Đầu Lư là vị La Hán trụ thế. Bởi vì khi Phật ở tại thế gian, có cư sĩ muốn thử thần thông của La Hán liền dùng vải gói một món đồ rồi treo lên một cây cao. Cư sĩ nói, ai có đại thần thông thì hãy lấy cái gói xuống. Lúc này, Tân Đầu Lư bước ra, nhẹ nhàng bay lên ngọn cây, lấy cái gói vải xuống, rồi lại nhẹ nhàng bay xuống. Mọi người vỗ tay. Nhưng, việc tùy tiện phô bày thần thông này đã khiến Phật Đà không hài lòng, liền khiển trách Tân Đầu Lư. Vì thế, Tân Đầu Lư đã trở thành La Hán trụ thế.

🌟

Theo tập tục của Nhật Bản về La Hán Tân Đầu Lư, ai có bệnh mà sờ vào ngài Tân Đầu Lư thì sẽ khỏi. Đau đầu thì sờ đầu. Đau chân thì sờ chân. Luật sư La Nhật Lương ngày xưa mắc bệnh nặng, vì thế dạ dày đã bị tổn thương, mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng, thân thể rất gầy, ăn uống phải tiết chế. Luật sư La hỏi tôi: “Sờ vào dạ dày được không?” Tôi nói: “Sờ chứ!” ”Cao quá, sờ không tới.” Tôi nói: ”Trèo lên mà sờ!” Luật sư La nghe tôi nói vậy thì thật sự đã trèo lên, sờ vào bụng của La Hán Tân Đầu Lư. Tôi nhìn thấy hai mắt của La Hán Tân Đầu Lư ánh lên lấp lánh. Tôi nói: ”Sờ hay lắm!”

🌟

Điều không ngờ là luật sư La Nhật Lương mới sờ xong liền nói: ”Tôi đói bụng rồi!” Vốn dĩ luật sư La đã mắc bệnh đau dạ dày mười mấy năm rồi, bụng chưa từng cảm thấy đói, thế mà hôm đó thấy đói bụng thì đúng là kì tích rồi. Vì sao lại có thể như vậy? Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người, khi Tân Đầu Lư trụ thế, tôi cũng trụ thế. Tôi và Tân Đầu Lư là người quen cũ. Tân Đầu Lư trụ thế là có luật lệnh của Phật. Lư Sư Tôn tôi trụ thế là có luật lệnh của Phật. Cộng hai luật lệnh này với nhau, thế là dạ dày của La Nhật Lương sẽ “đói bụng”.

19. Cư sĩ Lỗ Sâm

Cư sĩ Lỗ Sâm là đệ tử quy y ở Trung Quốc Đại Lục, thích du ngoạn núi sông. Có một hôm, cư sĩ Lỗ Sâm và bạn đi leo núi, vì đường núi gập ghềnh, đường đá trơn, Lỗ Sâm nhất thời không cẩn thận, thế là từ trên đường núi rơi xuống dòng sông bên đường. Không ngờ dòng sông rất sâu, hơn nữa lại chảy xiết, trong chớp mắt đã cuốn Lỗ Sâm vào vòng xoáy nước. Sự việc xảy ra trong tích tắc, người bạn đồng hành về cơ bản là muốn cứu cũng không kịp.

Do Lỗ Sâm sảy chân rơi xuống nước, mọi phản ứng đều không kịp, chỉ vội vàng niệm một câu: “Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm” [Om guru liansheng siddhi hum] Ở trong nước sâu, không ngờ anh ấy nhìn thấy hình tượng khuôn mặt Lư Sư Tôn, Lư Sư Tôn nói với anh: ”Tôi đến cứu anh!” Lỗ Sâm chỉ cảm thấy hai chân của mình có người nâng lên, đẩy anh trồi lên mặt nước. Rồi lại cảm giác thấy có người đẩy sau lưng mình, đẩy anh đến chỗ cạn. Toàn thân và quần áo của Lỗ Sâm đều ướt hết. Giày của Lỗ Sâm thì đầy bùn. Anh đứng nguyên tại chỗ, sợ đến mức cứ liên tục niệm: “Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm! Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm! Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm” [Om guru liansheng siddhi hum]

🌟

Bạn đồng hành của anh vội vàng chạy lại. Anh nói với người bạn: ”Sư Tôn của tôi ở trong nước sâu!” Người bạn đáp: ”Anh bị chóng mặt rồi.” Anh nói với bạn: ”Sư Tôn của tôi dùng hai tay nhấc chân tôi, tôi giống như bay lao thẳng đến chỗ nông!” Bạn nói: ”Nói vớ vẩn!” Nhưng người bạn đồng hành cũng không thể hiểu, con người Lỗ Sâm vốn không biết bơi, làm sao anh ấy nổi trên mặt nước được? Người bạn cũng không thể hiểu nổi từ chỗ nước sâu mà Lỗ Sâm rơi xuống đến chỗ nước nông, khoảng cách tới năm, sáu mét, thế mà anh ấy chẳng bị uống một ngụm nước nào, làm sao mà anh ấy làm được việc đó?

🌟

Trong kinh Pháp Cú, tôi đọc thấy: Phật Đà vì độ hóa người đánh cá, từng ra lệnh cho một người đi trên mặt sông lớn mà chỉ chạm mỗi mắt cá chân vào nước mà thôi! Từ phía nam của dòng sông đến phía bắc của dòng sông chỉ có đi trên mặt nước, lễ Phật Đà, thỉnh Phật Đà thuyết pháp. (thần thông) Người đánh cá rất kinh ngạc: ”Sông này nước rất sâu đó!” Người đó nói: ”Chỉ chạm mắt cá chân!” Phật Đà nói: ”Thiện tai! Thiện tai! Anh giữ niềm tin kiền thành thì có thể vượt qua được chỗ sâu của sinh tử, sông dài mấy dặm cũng có gì là lạ đâu.”

🌟

Trong bài viết này, tôi muốn nói với mọi người, một người có tín tâm sẽ sản sinh ra sức mạnh của niềm tin. Cư sĩ Lỗ Sâm có tín tâm với Lư Sư Tôn, khi rơi xuống sông niệm tâm chú Sư Tôn, sản sinh ra sức mạnh niềm tin, chính sức mạnh niềm tin này đã cứu mạng cư sĩ Lỗ Sâm.

20. Cậu bé Chu Chương Hào

Ở Seattle nước Mĩ có một hộ gia đình sinh được một đứa con trai, đứa bé trai này đã 5 tuổi rồi, mặt mũi chân tay đầy đủ cả, chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất là cậu bé không nói.

Dường như cậu bé này cái gì cũng biết, muốn cái gì đều dùng tay biểu đạt, tức là không mở miệng nói ra âm thanh. Bố mẹ cậu bé rất sốt ruột, đưa cậu bé 5 tuổi này đi khắp nơi khám bác sĩ, kết quả kiểm tra là mọi thứ đều bình thường, có nghĩa là miệng lưỡi cậu bé đều bình thường.

Có một đêm, bố cậu bé mơ thấy một vị thần nhân đến nói: ”Đi tìm Lư Thắng Ngạn!” Thế là bố mẹ cậu bé liền đưa cậu đến Seattle Lôi Tạng Tự xin gặp tôi. Tôi hỏi: ”Tên gì?” Đáp: ”Chu Chương Hào.” - Bố mẹ nói. Tôi nói: ”Cái tên Chương Hào này không hay, đã chặn mất tiếng kêu gào, tức là gây trở ngại cho miệng, nên không thể phát ra tiếng.” Bố mẹ hỏi: ”Đổi tên gì mới được?” Tôi đáp: ”Chu Nhất Hành được không?” Bố mẹ nói: ”Rất hay rất hay, vậy gọi là Nhất Hành.” Tôi gia trì một cốc nước chú Đại bi rồi đưa cho cậu bé 5 tuổi uống, tôi dùng ấn Chỉ thị viết lên trên nước chú Đại bi hai chữ “xuất thanh”. (Đây chính là luật lệnh.) Tôi yêu cầu bố mẹ cậu bé sau khi về nhà niệm 1000 biến kinh Cao Vương Quan Thế Âm. Bố mẹ cậu bé nói được, sẽ niệm Cao Vương Kinh.

🌟

Sau đó, bố mẹ Chu Nhất Hành nói với tôi: Chỉ sau một tuần lễ, cậu bé đã phát ra những âm thanh đơn giản. Sau khi niệm xong 1000 biến Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, cậu bé đã nói được câu hoàn chỉnh. Tất cả đều bình thường rồi! Người câm đã nói được rồi! Bố mẹ cậu bé hết sức vui mừng, tất cả những bạn bè thân thích của họ đều biết chuyện này.

Có người hỏi tôi: ”Đứa bé này không nói là nhân quả gì?” Tôi nói: ”Kiếp trước Chu Nhất Hành là một hòa thượng, là một vị sư phụ quản gia, nhưng đã đổ oan cho một tì kheo ni là trộm đồ đạc, tì kheo ni xuất gia kia không chịu được nỗi xấu hổ và giận dữ nên đã treo cổ tự vẫn.” Tôi nói: ”Sư phụ quản gia kia vọng ngữ trách mắng đã khiến ông ấy đời này không mở được miệng.” ”Vì sao Sư Tôn gia trì nước chú đại bi cho cậu bé uống thì lại khỏi?” Tôi đáp: ”Uống nước có niệm chú Đại bi có cảm ứng rất lớn, có thể chữa được tám vạn bốn nghìn loại bệnh của thế gian, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc lệnh tất cả thiện thần, Kim Cang Mật Tích thường đi theo bảo vệ. Cao Vương Kinh có nói, niệm đủ 1000 biến thì trọng tội đều tiêu diệt.” Người đó hỏi tôi: ”Vì sao lại đổi tên cậu bé thành Chu Nhất Hành?” Tôi đáp: ”Vì tôi muốn để cho cậu bé có thể nhớ được kiếp trước, sớm nhớ về tu hành mà thôi!” Một chén nước nhỏ, gia trì chân ngôn lập tức trở thành nước thần thông, lành thay, lành thay!

21. Pháp sư Thích Liên Thể

Tôi đến làm khách tại nhà của dược sĩ Hứa Hồng Xuân ở Đài Trung Đài Loan. Có một đôi vợ chồng đỡ một cô gái trẻ dáng dấp thon thả xinh đẹp đến gặp tôi. Cô gái trẻ xinh đẹp này tự kể: Mắc chứng rối loạn tâm thần, đồng tử giãn to, không đi lại được, không tự kiểm soát được tiếng nói to nhỏ, đau đầu dữ dội, không thể ăn uống. Tự so sánh mình với bệnh tình của nhân vật nữ chính trong bộ phim Nhật Bản “Một lít nước mắt”, thậm chí còn tồi tệ hơn. Thậm chí nhịp tim càng ngày càng chậm, chậm đến mức gần như sắp dừng lại rồi, và hô hấp cũng gần như sắp dừng lại rồi. Các bác sĩ đều bó tay. Không tìm ra nguyên nhân bệnh. Chỉ có chờ chết. Giống như bị bệnh hiểm nghèo. Mẹ của cô gái nói: ”Nếu Sư Tôn có thể cứu được nó thì sẽ để cho nó xuất gia.”

🌟

Tôi dùng thiên nhãn quan sát. Trong hư không hiển hiện một vị Phật, vị Phật này giáng xuống, hóa thành ánh sáng bé như hạt đậu xanh. Ánh sáng bé bằng hạt đậu xanh này rơi vào trong cốc nước trước mặt tôi. Cả chén nước đều tỏa sáng. Tôi cầm cốc nước này lên đưa cho cô gái uống, cô gái này miễn cưỡng uống cốc nước. Tôi nhờ sức mạnh thiền quán mà biết được: ”Vị Phật này đã đến cứu cô ấy.”

🌟

Cô gái trở về bệnh viện, qua một đêm. Buổi sáng hôm sau đã tiến hành xuất viện. Nhập viện lâu như vậy rồi mà sao qua một đêm đã xuất viện rồi? Nguyên nhân không gì khác, chính là vì bệnh trạng đã hoàn toàn biến mất, đã khỏi rồi! Khỏi rồi thì đương nhiên sẽ xuất viện.

Cô gái trẻ xinh đẹp này có ba giấc mơ kì lạ: Thứ nhất, cô ấy vốn là một nhân viên vẽ kĩ thuật vi tính, nên mơ thấy mình làm việc ở Đài Loan Lôi Tạng Tự. Thứ hai, cô mơ thấy mình mặc trang phục Lama, cạo sạch mái tóc đẹp, đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống phong cảnh thành phố rộng mênh mông. Thứ ba, cô mơ thấy Lư Sư Tôn ở tại một khu nghĩa địa rộng lớn, ngồi trên pháp tọa trên cao, tay lắc trống lục lạc. (Hai giấc mơ trước đều tỏ ý rằng cô ấy phải xuất gia. Giấc mơ sau tỏ ý rằng Lư Sư Tôn độ hóa chúng sinh âm dương.) Cuối cùng: Cô gái trẻ xinh đẹp này đã xuất gia rồi. Cô ấy chính là: Pháp sư Thích Liên Thể.

🌟

Trong bài viết ngắn này, tôi muốn giải thích hai chữ “thiền quán”, hai chữ này có hàm nghĩa rất rộng, có thể nói là “thiền định quán chiếu”, có thể nói là “huệ quán”, có thể nói là “trực quán”, thiền quán này vô cùng bất khả tư nghì. Cá nhân tôi cho rằng: Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn đều là từ thiền quán mà đắc được. Minh tâm từ thiền quán mà đắc. Kiến tính từ thiền quán mà đắc. Muốn có được trí tuệ của nhân gian và có được Phật huệ của siêu thế gian thì cũng từ thiền quán mà đắc được. Chúng ta biết “chính giác” chính là giác ngộ thiền quán, bất kể là thần thông hay trí huệ đều không tách rời thiền quán. Thiền quán là đại thiên cơ! Thật sự quá ư vi diệu! Quá ư bất khả tư nghì!

22. Thượng sư Thubten Dhargye

Thượng sư Thubten Dhargye là một trong số các sư phụ Tạng mật mà tôi quy y, là một vị thầy rất quan trọng trong cuộc đời này của tôi. Truyền thừa đó là: Cam Châu Hoạt Phật — Thubten Lama — Thubten Dali — Thubten Dhargye — Thubten Qimo (Lư Thắng Ngạn).

Thượng sư Thubten Dhargye từng nói với người ta rằng: Trong một lần thiền định. Độ Mẫu xuất hiện, Độ Mẫu muốn Thubten Dhargye mau chóng đi Đài Loan tìm một người họ La. Người họ La này là trân bảo. Độ Mẫu nói với Thượng sư Thubten Dhargye rằng người họ La này có sáu đặc trưng: Thứ nhất, là người cực kì hiếm có, bởi vì người này không thường xuất hiện ở thế gian, rất khó gặp, vì thế là trân bảo. Thứ hai, là người không ô nhiễm, người này không tham không chấp, không tham chấp danh lợi thế tục. Thứ ba, có đầy đủ thần thông thù thắng, người này có năng lực, năng lực này bao gồm lực trí huệ và lực thần thông. Thứ tư, người này đã minh tâm kiến tính, hiểu rõ tâm quang minh, kiến chứng chân Phật tính. Thứ năm, là người vô thượng, chứng đắc bình đẳng không phân biệt, vô ngã vô tư, vô đẳng đẳng. Thứ sáu, là người trước sau như một, đạo tâm của người này trước sau như một, vĩnh hằng bất biến, không bao giờ biến chất. Độ Mẫu nói: ”Mau mau đi Đài Loan tìm ra người họ La!”

🌟

Thế là Thượng sư Thubten Dhargye mấy lần đến Đài Loan để đi tìm người họ La đó. Ngài khéo thăm dò. Ngài cũng nhân tiện hoằng pháp. Ngài đã thu nhận một số đệ tử. Nhưng từ đầu tới cuối ngài vẫn không tìm được người giống như Độ Mẫu đã nói - một người họ La. Ngài ấy nghĩ, biển người mênh mông, nhân vật họ La là bảo vật hiếm có trên đời, rốt cục trốn ở phương nào? Họ La? Trân bảo hiếm có?

🌟

Nhân một cơ duyên trùng hợp, tôi đi quy y Thượng sư Thubten Dhargye, nhận quán đảnh của ngài ấy. Thượng sư Thubten Dhargye đã giáo huấn tôi rất nhiều, những thuyết pháp của ngài tôi đều có thể lĩnh ngộ. Thượng sư Thubten Dhargye đối với tôi cũng khá nghiêm khắc, tôi thường bị ngài trách mắng. (Bị mắng nhiếc rất nặng.) Có một hôm. Độ Mẫu lại xuất hiện, nói với thầy Thubten Dhargye rằng: ”Ngài đã tìm thấy người họ La rồi đó!” ”Đâu có.” - Thầy Thubten Dhargye nói. ”Có.” - Độ Mẫu nói. ”Ở chỗ tôi không có đệ tử họ La xuất chúng nào cả!” Độ Mẫu trả lời: ”Họ La theo tiếng Đài Loan chính là Lư.” (Họ Lư, chữ Lư này phát âm theo tiếng Đài Loan là La.)

Thượng sư Thubten Dhargye bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra đi tìm lâu như vậy rồi, tìm tới tìm lui, không ngờ lại chính là Lư Thắng Ngạn. Thế rồi Thượng sư Thubten Dhargye mới truyền thụ cho tôi những tâm pháp bí mật quan trọng nhất.

23. Người bạn nhỏ Lí Triệu Quốc

Có một người bạn nhỏ học cấp hai tên là Lí Triệu Quốc, lúc còn nhỏ đã được bố mẹ đưa đến chỗ tôi nhận quy y và quán đảnh của Mật giáo. Đương nhiên, người bạn nhỏ Lí Triệu Quốc nhận quy y và quán đảnh nhưng chẳng thể nào thật sự nắm bắt được ý nghĩa của Phật pháp, cũng chưa từng có trí tuệ sâu rộng tinh vi nhanh nhạy.

Nhưng tôi cho rằng để cho các bạn nhỏ quy y nhận quán đảnh cũng có ba ý nghĩa lớn: 1. Kết Phật duyên trước, sau đó cứ tiến hành tuần tự. 2. Bắt đầu học từ lí luận cơ sở. 3. Sau khi lớn lên, học và thực hành song song, thật sự hiểu thông Phật pháp, kết hợp với hành vi và tư tưởng của bản thân.

Lí Triệu Quốc biết niệm Thượng sư tâm chú: “Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm” [Om guru liansheng siddhi hum] Biết niệm Cao Vương Kinh. Tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã tham gia đồng tu, cũng biết lạy Phật.

🌟

Năm 2006, tôi xuất hiện tại Đài Loan Lôi Tạng Tự, người bạn nhỏ Lí Triệu Quốc cũng đến nghe tôi khai thị. Tôi sờ đầu gia trì cho mọi người. Đến lượt Lí Triệu Quốc, cậu bé ngẩng đầu lên nói với tôi: ”Ngày mai con có bài kiểm tra số học quan trọng.” Tôi nói: ”Được!” Chỉ một lời “Được!” rồi sờ đầu gia trì xong là cậu bé đi qua, bởi vì phía sau còn có rất nhiều rất nhiều người đang chờ đến lượt sờ đầu gia trì. Chúng tôi không thể nào nói quá nhiều.

🌟

Nghe nói thành tích môn số học của Lí Triệu Quốc trung bình, kì thi của ngày hôm sau cậu bé chẳng chuẩn bị gì. Cậu bé lại đến tham gia buổi khai thị và sờ đầu của tôi, nên lại càng không kịp chuẩn bị, vì thế khi sờ đầu cậu mới nói với tôi: ”Ngày mai con có bài kiểm tra số học quan trọng.” Buổi tối hôm đó. Lí Triệu Quốc nằm mơ, mơ thấy Lư Sư Tôn lấy ra một quyển bài kiểm tra đưa cho Lí Triệu Quốc làm bài. Lí Triệu Quốc ở trong mơ đã làm bài kiểm tra số học. Không biết làm. Lư Sư Tôn ở trong mơ đã dạy số học cho cậu bé, dạy hết câu này đến câu khác, dạy đến khi người bạn nhỏ Lí Triệu Quốc hiểu hết mới thôi.

Buổi sáng ngày hôm sau. Ở trường kiểm tra số học, quyển bài kiểm tra vừa được phát cho Lí Triệu Quốc không ngờ lại giống hệt với bài kiểm tra mà Lư Sư Tôn đưa cho cậu bé làm trong giấc mơ đêm qua. Lí Triệu Quốc đương nhiên có thể làm hết. Lí Triệu Quốc dựa vào phương pháp số học mà Lư Sư Tôn đã dạy đã lần lượt làm xong toàn bộ bài kiểm tra. Kết quả: ”Điểm cao nhất.”

🌟

Chuyện này là thế nào? Tôi đáp: ”Sức mạnh thần thông bất khả tư nghì!” Có người hỏi tôi: ”Lư Sư Tôn, ngài biết đề thi ở trường học sao?” Tôi cười cười không đáp. ”Lư Sư Tôn, ngài có thể dạy số học sao?” Tôi cười cười không đáp. Tôi chỉ có thể nói với mọi người, thiên cơ ở đây là “Mật giáo thành tựu”, một người tu hành đạt đến “Mật giáo thành tựu” thì có thể “làm gì tùy ý”.

24. Đại đức Tất Thư

Hành giả học Phật chúng ta có ba nghề nghiệp không được làm: 1. Nghề sát sinh. 2. Nghề mại dâm. 3. Nghề đánh bạc. Bởi vì ba nghề nghiệp này rốt cục sẽ tạo nghiệp, sẽ khiến con người nhiễm những thói quen không tốt. Nghiêm túc mà nói, cái gọi là tu hành chính là loại bỏ chủng tử tập tính của nhiều kiếp. Tập tính rất khó thay đổi, nhưng nhất định phải thay đổi, đây chính là tinh thần tinh tấn của Phật giáo.

Mật giáo tu pháp sám hối là một trong các pháp Gia hành, thế nhưng pháp sám hối không phải là pháp nhỏ, mà là Mật pháp rất lớn, có thể thật sự sám hối sửa sai thì nhất định sẽ có được thành tựu lớn. Thanh tịnh tức là Phật. Ô nhiễm tức là chúng sinh. Giác ngộ tức là Phật. Vô tri tức là chúng sinh.

🌟

Có một đệ tử tên là Tất Thư, cái tên Tất Thư là tên giả do tôi đặt cho anh ta, cũng có ý nghĩa là “ắt thua”. [từ đồng âm khác nghĩa] Anh ta mê đánh bài đã thành thói. Sau khi tôi kết thúc ẩn cư bế quan, tôi xuất hiện tại Đài Loan Lôi Tạng Tự. Đại đức Tất Thư theo các đồng môn xếp hàng cho tôi gia trì, vừa nhìn thấy anh ta, tôi lập tức biết rằng anh ta là dân cờ bạc, trên mặt anh ta có viết một chữ “cờ bạc” rất to. Tôi gọi anh ta: ”Là anh à?” Anh ta cúi đầu, không dám nhìn tôi. Vội vàng đi qua.

🌟

Buổi tối hôm ấy, anh ta mơ thấy Sư Tôn. Sư Tôn hỏi: ”Anh vẫn đánh bạc à?” ”Vâng.” Sư Tôn hỏi: ”Đánh bạc hại thân hại mệnh, anh không biết sao?” ”Biết.” Sư Tôn hỏi: ”Anh đã biết mà sao vẫn còn đánh bạc?” ”Thói quen khó sửa.” Thế rồi Sư Tôn chỉ cho anh ta thấy một người, người này đánh bạc đến mức nợ nần chồng chất, bán nhà cửa, bán xe cộ, bán đồ trang sức, tán gia bại sản, không còn một thứ gì.” Vợ rời bỏ! Con cái rời bỏ! Vì cờ bạc mà kết cục của người này rất bi thảm, chủ nợ cho xã hội đen đến đòi nợ. Cuối cùng, anh ta đã nhảy lầu tự vẫn. Tôi hỏi: ”Anh có muốn như vậy không?” Tất Thư đáp: ”Không dám!” Tôi nói: ”Cai! Cai! Cai!”

🌟

Đại đức Tất Thư và tôi thật sự không thân quen. Nhưng kinh Bất Khả Tư Nghì viết: ”Trí huệ của Như Lai ở tất cả mọi nơi, biết hết tất cả mọi việc.” Vì sao tôi lại nhập vào trong mơ của đại đức Tất Thư? Bởi vì Phật trí bất khả tư nghì.

25. Cư sĩ Trần Đông Huy

Ở thành phố Malang Indonesia có cư sĩ Trần Đông Huy, ông ấy là thầy giáo đã nghỉ hưu, cả nhà ông đều là đệ tử Chân Phật Tông, vợ ông cũng là giáo viên đã nghỉ hưu. Có một người con trai sống tại Vancouver. Có một người con gái sống tại Seattle. Đồng môn ở Seattle Lôi Tạng Tự ai cũng biết con gái của cư sĩ Trần Đông Huy, cô ấy chính là sư tỉ Trần Hiểu Phong. Nền tảng Anh văn của sư tỉ Trần Hiểu Phong rất tốt, Trung văn cũng không tệ, cho nên cô ấy đã đảm nhiệm công việc phiên dịch của Lôi Tạng Tự. Khi tôi thuyết pháp, cô ấy cũng phiên dịch song song. Buổi thuyết pháp thứ bảy hàng tuần tại Seattle Lôi Tạng Tự là song ngữ tiếng Anh và tiếng Trung. Người nào nghe tiếng Anh sẽ có tai nghe.

🌟

Vì cư sĩ Trần Đông Huy tuổi tác đã cao, thân thể vốn dĩ rất cường tráng của ông đã bị bệnh. Có một lần đi kiểm tra sức khỏe, tim ông có bệnh, bác sĩ quyết định phẫu thuật tim. Nếu không phẫu thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ba ngày trước khi mổ, Trần Hiểu Phong nói với người nhà thỉnh cầu Sư Tôn gia trì và hãy niệm tâm chú Liên Hoa Đồng Tử. Thế là, “Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm” [Om guru liansheng siddhi hum], chú âm này liên tục niệm trong ba ngày. Niệm đến ngày thứ ba, cư sĩ Trần Đông Huy nằm trên giường bệnh, trong lúc mông lung đã nhìn thấy rất chân thực: Lư Sư Tôn mặc đồng phục màu trắng của bác sĩ đi đến gần giường bệnh, nói với cư sĩ Trần Đông Huy: ”Tôi sẽ mổ cho ông!” - Đồng thời nói: “Đừng sợ, không đau một chút nào đâu!”

Lư Sư Tôn hóa thân thành bác sĩ phẫu thuật, đã phẫu thuật cho Trần Đông Huy. Quả nhiên, không đau một chút nào. Chẳng hề có cảm giác gì. Phẫu thuật kết thúc, Lư Sư Tôn bay đi mất!

Cư sĩ Trần Đông Huy tỉnh dậy nói với người nhà và Trần Hiểu Phong: ”Lư Sư Tôn vừa mới đến làm phẫu thuật, tất cả việc phẫu thuật đã hoàn thành rồi.” Người nhà đều thừa nhận là bất khả tư nghì.

🌟

Trước khi bệnh viện làm phẫu thuật, họ lại chụp chiếu một lần nữa, không ngờ phát hiện ra là bệnh tim vốn có lúc trước của Trần Đông Huy đã không cánh mà bay rồi, căn bản là không cần phải phẫu thuật nữa. Bác sĩ kêu lên: ”Không thể nào!” Bác sĩ lấy hai tấm phim ra để so sánh, kêu lên: ”Không thể nào!” Mặc dù bác sĩ nói là “không thể nào”, nhưng sự thật là như vậy, sự thật chính là sự thật. Vì sao niệm “Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm” [Om guru liansheng siddhi hum] ba ngày thì bệnh tim lại có thể tiêu biến? Đáp án là: ”Thần thông!” Đây cũng xem như là lời thề nguyện sâu rộng, lòng từ bi quảng đại, phân thân nơi cõi trần, nghe tiếng mà cứu khổ. Chuyện này là như thế nào? Tôi đáp: ”Niệm chú đến cực điểm, niệm đến mức thành tâm thành ý, đó là đại thiên cơ!”

26. Liên Hoa Thục Phương

Vào thời Tống, có một bậc trí giác là thiền sư Vĩnh Minh đã từng theo giáo pháp của Thiên Thai Thiều Quốc Sư. Thiền sư Vĩnh Minh có một truyền kì. Ông ấy tu Pháp Hoa sám đến ngày thứ 21, trong lúc mơ màng đã nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm cam lộ bước đến trước, rót nước cam lộ vào trong miệng ông. Lúc này, thiền sư Vĩnh Minh đã đắc biện tài vô ngại. Thiền sư Vĩnh Minh có các trước tác nổi tiếng là: Tông Cảnh Lục - 100 quyển. Vạn Thiện Đồng Quy - 3 quyển. Ông ấy hoàn toàn lĩnh hội được ý chỉ của “không hữu tính tướng”, đưa ra pháp tu hành Chân Phật. Thiền sư Vĩnh Minh là thiền tịnh song tu, mỗi ngày niệm Phật 100.000 biến. Về sau ông dự đoán được thời điểm của mình đã đến, thế rồi ông đã tọa hóa.

Cá nhân tôi cho rằng, thiền sư Vĩnh Minh nhìn thấy Quan Âm rót cam lộ vào trong miệng ông, đây là hai chữ “lòng thành” đã cảm hóa. ”Lòng thành” vô cùng quan trọng.

🌟

Chân Phật Tông chúng ta có một người là Liên Hoa Thục Phương, vốn dĩ cô ấy không biết may vá. Trong pháp hội Thời Luân Kim Cang tại Đài Loan Lôi Tạng Tự, Liên Hoa Thu Nguyệt biểu diễn điệu múa Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu, đã làm rung động tất cả đồng môn. Váy múa của Lam Phật Mẫu. Quần vải của Kim Cang Hộ Pháp. Không ngờ lại do người không biết may vá là Liên Hoa Thục Phương làm ra. Cô ấy không biết may vá, nhưng Tài Nghệ Thiên Nữ đã nhập vào trong giấc mơ của chồng Liên Hoa Thục Phương là Liên Hoa Anh Châu. Tài Nghệ Thiên Nữ nói: ”Hãy nói lại với Liên Hoa Thục Phương là đừng lo lắng, ta sẽ dạy cho cô ấy may y phục múa.” Thế là: Nhờ có một câu nói này của Tài Nghệ Thiên Nữ mà Liên Hoa Thục Phương đã làm được tất cả. Tôi cho rằng: ”Đây đều là do lòng thành chiêu cảm!” Văn chương của Liên Hoa Thục Phương rất tốt, cô ấy viết văn lưu loát, có cảm giác gần gũi ấm áp, bút danh của cô ấy là: Mai Hàm. Tĩnh Văn.

🌟

Tôi cho rằng lòng thành là đại thiên cơ! Ví dụ pháp sư Cầu Na Bạt Đà La (Guabhadra - Công Đức Hiền) là người nước Kế Tân, ông đến Trung Quốc vào khoảng năm Nguyên Gia thời Nam Triều Lưu Tống. Ông ấy không hiểu tiếng Hoa, muốn thuyết pháp độ chúng sinh căn bản là không thể. Nhưng ông ấy kiền thành thỉnh cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Không ngờ nhìn thấy một vị Thần Tướng đến, một tay cầm bảo kiếm, một tay cầm đầu người, thoắt một cái đã đổi bộ não của ông ấy. Hoán đổi bộ não cho nhau. Kể từ khi đổi bộ não, ông ấy hoàn toàn thông hiểu tiếng Hoa, không ngờ đã có thể thuyết kinh Hoa Nghiêm.

Tôi học Phật từ năm 26 tuổi đến năm 63 tuổi, không biết đã có bao nhiêu lần “lòng thành chiêu cảm”, có đếm cũng không đếm hết, những sự tích cảm ứng thật sự là quá nhiều. Cổ nhân nói: ”Có tâm chí thành, vàng đá cũng mở ra.” Lời này không phải là giả!

27. Pháp sư Thích Liên Nghi

Từng có một người có chồng qua đời do chạy xe máy đâm vào cột điện mà chết. Cô ấy không thể kìm nén được mà khóc lóc thảm thiết, không sao chịu đựng được nỗi đau khổ vì mất đi một nửa của mình. Cô ấy bắt đầu suy nghĩ về cảnh giới sau khi chết, có thật là có linh hồn không? Chồng cô sẽ đi về đâu?

Thế rồi cô ấy bắt đầu tìm kiếm phương pháp có thể gặp mặt chồng mình, cô đã mua rất nhiều sách liên quan đến tôn giáo, linh hồn, bắt đầu nghiên cứu đến mức quên ăn quên ngủ. Cô đã dùng thử mọi phương pháp. Kết quả là: ”Không nhìn thấy!” Thậm chí cô ấy nghe người ta nói: ”Có một số người sau khi bị va đụng nặng thì bất ngờ có thể nhìn thấy được thế giới khác.” Thế là cô ấy ra sức lao mình vào tường, tự đâm mình đến mức chảy máu bầm dập, nhưng không nhìn thấy là không nhìn thấy.

Có một hôm, cô tìm được một cuốn sách của Lư Thắng Ngạn là “Mật tông Yết Ma pháp”, trong đó có một chương: ”Phương pháp Dược Xoa Đại Tướng mở thiên nhãn.” Cô ấy liền thờ cúng một vị Thần Tướng cầm giáo mác, đặt ở bốn góc bàn thờ. Cúng bốn lọ mật ong cùng với phấn thơm, bột hương, hương vòng, v.v… Trước đàn thành có đặt lò Hộ Ma, ccô dùng đủ loại hương để đốt, cũng dùng cả hạt cải. Tay phải kết thủ ấn Dược Xoa Thần Tướng, quán tưởng giáo mác của Thần Tướng phóng ánh sáng trắng chiếu vào thiên tâm của mình 12 lần. Niệm chú ngữ của Dược Xoa Thần Tướng. Niệm một biến thì đốt một hạt cải. Tổng cộng niệm 108 biến thì đốt 108 hạt cải. (Thủ ấn và chú ngữ đều được ghi ra rất rõ ràng trong cuốn sách “Mật tông Yết Ma pháp.) Sự việc không ngờ tới đã xảy ra rồi. Không ngờ cô ấy đã nhìn thấy linh giới, nhìn thấy những gì mà người bình thường không nhìn thấy, những gì mà cô ấy tìm hiểu về vô hình thì bây giờ tất cả linh hồn thật sự đã hiện lên trước mắt, cô ấy đã nhìn thấy vô số vô số linh hồn. Cô ấy muốn giúp đỡ chồng, giúp đỡ người thân, giúp đỡ các linh hồn khác thì phải làm sao? Cô ấy nghĩ tác của cuốn sách “Mật tông Yết Ma pháp” là Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn nhất định là một đại minh sư. Thế là cô ấy nghiên cứu tỉ mỉ tất cả các cuốn sách của Lư Sư Tôn, cuối cùng đã nhận quán đảnh quy y. Cô ấy chính là: Pháp sư Thích Liên Nghi.

🌟

Tôi thường nói: ”Tôi từng đến Tây phương Cực Lạc thế giới, đến Ma Ha Song Liên Trì, từng thấy Liên Hoa Đồng Tử - kiếp trước của tôi.” Người không tin thì giễu cợt. Nhưng tôi chỉ mỉm cười mà thôi. Tôi thật sự đã biết, còn người khác không biết. Biết làm sao đây! Giờ đây, một người là pháp sư Thích Liên Nghi đã y theo phương pháp của tôi mà tu, cô ấy nhìn thấy vô hình, nhìn thấy rất nhiều linh hồn. Bây giờ đã đến quy y và nhận quán đảnh. Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người, Chân Phật Mật Pháp rất chân thực, người tu pháp của tôi có được đại thành tựu đâu đâu cũng có. Tôi không chỉ dạy bạn mỗi thần thông, tôi còn dạy bạn minh tâm kiến tính, cắt đứt phiền não, cắt đứt tất cả nghi hoặc, chứng đắc Phật quả tột cùng chân thực (giác ngộ vô thượng).

28. Nhà báo Hồ Học

Nhà báo Hồ Học (bí danh) là phóng viên của một tờ báo lớn, cũng là nhà báo viết bài cho một tờ tuần san.

Có một lần tôi hoằng pháp gây xôn xao địa phương đó.

Đội ngũ Chân Phật Tông của chúng ta luôn rất yếu về mặt quan hệ công chúng, ít tiếp xúc với truyền thông, trên phương diện tuyên truyền thì tương đương với 0 điểm. Cũng có thể nói thế này, chúng ta hoàn toàn dựa vào thực lực, hoàn toàn không hiểu tuyên truyền và tạo hình ảnh. Không hề có quan hệ ngoại giao. Cá nhân tôi chỉ biết thực tu Phật pháp, thuyết pháp, viết sách, vẽ tranh. Những việc khác, tôi thật sự không thông thạo. Cho nên, trên phương diện truyền thông, từ xưa đến nay đều chẳng có bình luận tốt đẹp nào. Hi hi! Tôi là như vậy đó. Việc tôi tôi làm.

🌟

Hoằng pháp gây nên sự chấn động. Về nội dung hoằng pháp, phóng viên viết bài “không sót một chữ nào”, nhưng đầy rẫy những thứ bới lông tìm vết, mang nặng tính công kích cá nhân, viết với ý đồ rất đen tối. Phỉ báng. Sỉ nhục. Tiêu khiển. Châm biếm. v.v… Trong đó, nhà báo Hồ Học viết một bài báo cáo rất dài gây chấn động nhất. Nói thẳng ra là giả dối đúng kiểu Tử Hư Ô Hữu, đương nhiên bài báo này cũng lòe bịp thiên hạ nhất. Còn tôi, tôi vẫn chẳng thèm để ý. Chẳng sao cả.

🌟

Sau sự việc này, có một tin tức: Nhà báo Hồ Học cầm gậy ba-toong đi bộ trên đường. Nhà báo Hồ Học tự nói với người ta rằng: Có một hôm ông ấy đi phỏng vấn tin tức ở tại một khách sạn lớn ở quận Hồ Tân, viết bản thảo đến nửa đêm mới ngủ, nhìn thấy một vị Thần Tướng đem theo nghìn binh nghìn tướng bao vây ông ấy. Vị Thần Tướng kia trên người mặc áo giáp, hùng tráng uy nghi, giọng đanh thép nói với ông ấy rằng: ”Vì sao ông viết bài sỉ nhục Thánh giả minh tâm kiến tính?” ”Tôi đâu có!” - Hồ Học cãi. ”Vị Thánh giả này chính là Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn.” Nhà báo Hồ Học á khẩu không nói. Vị Thần Tướng kia không nói nhiều lời, lập tức rút đao ra chém vào chân của nhà báo Hồ Học một nhát. Nhà báo Hồ Học kêu lên một tiếng thảm thiết, chân đã đứt lìa. Ông ấy đau quá mà tỉnh dậy. Điều không ngờ là, kể từ đó ông ấy phải chống gậy đi bộ, cà thọt cà thọt.

🌟

Về việc này, tôi nghe chính miệng đồng nghiệp của ông kể cho tôi, bản thân Hồ Học cũng ăn năn, ông ấy nói, đây là hậu quả của việc thích phỉ báng người khác. Bản thân nhà báo Hồ Học chưa từng tin tôn giáo, nhưng bây giờ đã bắt đầu niệm Phật rồi. Sự việc này tôi không dám tùy tiện đưa ra lời bình, chỉ hi vọng cơ chân của ông ấy nhanh chóng khỏe lên một chút. Phàm chuyện gì, hãy nghĩ một chút về nhân quả mới là tốt!

29. Lão cư sĩ Trần Quốc Di

Trong những trước tác của mình, lão cư sĩ Trần Quốc Di từng đề cập đến ba đại cao tăng “Mĩ tiến”, ý ông ấy là chỉ: 1. Lão hòa thượng Tuyên Hóa. 2. Đại sư Tinh Vân. 3. Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Lão cư sĩ Trần Quốc Di và tôi thường xuyên thư từ qua lại, hầu hết sách mà ông ấy viết, tôi cũng tài trợ cho ông ấy xuất bản. Đối với Phật học, ông ấy có kinh nghiệm “thiền quán trực giác”. Ông ấy nói: ”Muốn thành Phật, có hai chướng ngại lớn, chướng ngại lớn thứ nhất là phiền não chướng, chướng ngại lớn thứ hai là sở tri chướng (chướng ngại vì những điều đã biết).” ”Sở tri chướng là khó loại bỏ nhất.” ”Một khi cắt đứt được phiền não chướng thì đắc giải thoát, một khi cắt đứt được sở tri chướng thì đắc vô thượng bồ đề.”

🌟

Tôi nói với lão cư sĩ Trần Quốc Di, sở tri chướng chủ yếu có bốn thứ: 1. Đời quá khứ không biết, đời tương lai không biết, đó là bất tri, chướng ngại bất tri. 2. Dục giới không biết Sắc giới, Sắc giới không biết Vô sắc giới, Vô sắc giới không biết tứ Thánh giới, đó là bất tri, chướng ngại bất tri. 3. Cảnh giới ở tầng thấp không biết cảnh giới ở tầng cao, cảnh giới nhiều lắm thay, không thể biết được hết, đó là chướng ngại. 4. Vi tế không thể biết, tính năng và sự khác biệt vi tế nhất không cách nào thâm nhập, không thể biết. Chúng sinh hão huyền chấp vào những điều đã biết thì sẽ trở thành chướng ngại.

🌟

Lão cư sĩ Trần Quốc Di lúc chưa biết tôi có một việc kì lạ. Ông ấy tự tu thiền định. Trong đầu nghĩ, thiên hạ này rộng lớn như vậy, người học Phật tu hành nhiều như vậy, đại hòa thượng, lão pháp sư, thượng nhân, Hoạt Phật, thượng sư, Lama, cư sĩ... Rốt cục ai là cao tăng đắc đạo? Ai là người minh tâm kiến tính? Ai là người giải thoát? Ai là người chứng vô thượng bồ đề? Cư sĩ Trần nghĩ đến việc quy y một vị Thánh giả chí cao vô thượng. Ở trong thiền quán trực giác của mình, ông ấy nhìn thấy một vị Thánh giả tay phải kết ấn thuyết pháp, tay trái kết ấn cầm hoa sen, thủ ấn cực kì rõ ràng. Người này diệu tướng trang nghiêm. Người này uy quang hiển hách. Từ trong thiền quán của ông bước ra. Lão cư sĩ Trần Quốc Di đã sớm ở trong thiền quán nhìn thấy tôi nhiều năm rồi. Sau này nhân duyên hội tụ, tôi gửi tạp chí cho ông ấy, trong tạp chí đó có bức ảnh của tôi. Cư sĩ Trần Quốc Di mới tỉnh ngộ: ”Thì ra là Lư Sư Tôn.”

🌟

Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người, rất nhiều đệ tử Chân Phật Tông đến quy y tôi. Có người trong mơ đã nhìn thấy tôi trước. Có người thì cảm giác rõ ràng đã quen biết từ trước. Có người nghe được tôi thuyết pháp thì mừng tủi rơi nước mắt, đến khi gặp được người thật thì nước mắt ròng ròng. Có người thì được thần nhân chỉ thị. Thần nhân ở trong mơ chỉ thị rằng phải quy y tôi. Lão cư sĩ Trần Quốc Di là đặc biệt nhất, ông ấy ở trong thiền quán trực giác đã gặp mặt tôi từ lâu. Tôi cảm thấy việc quy y sư phụ, trong cõi vô hình tự có định số, tất cả điều này vốn là nhân duyên thôi. Nhân duyên là đại thiên cơ!

30. Cư sĩ Hoàng Hiện Long

Cư sĩ Hoàng Hiện Long là tổng giám đốc công ty kinh doanh ngư nghiệp, sự nghiệp cực kì thành công. Nhưng không ngờ lại mắc bệnh ung thư. Khối u mọc ở họng. Khi cư sĩ Hoàng Hiện Long nhập viện, bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ. Lúc phẫu thuật, Hoàng Hiện Long trong cơn hôn mê đã xuất hiện hiện tượng thần thức và nhục thể phân li, cũng tức là hiện tượng chết, tinh thần và thể xác tách nhau ra. Ông ấy nhìn thấy hai người mặc áo trắng (quan âm phủ), một trái một phải giữ chặt lấy bả vai của ông, túm chặt lấy hai tay rồi đè xuống, lôi thẳng vào trong địa ngục tối tăm.

Trong ý thức của cư sĩ Hoàng Hiện Long, ông ấy biết là mình đang bị quan âm phủ lôi xuống tam ác đạo. Đạo địa ngục. Đạo ngạ quỷ. Đạo súc sinh. Đúng vào thời khắc nguy hiểm, Lư Thắng Ngạn Sư Tôn toàn thân sáng chói lọi xuất hiện. Lư Sư Tôn hét hai quan âm phủ lui ra rồi đưa thần thức của cư sĩ Hoàng Hiện Long trở vào trong thể xác.

🌟

Cư sĩ Hoàng Hiện Long phẫu thuật xong tỉnh lại, bởi vì cổ họng bị làm phẫu thuật lớn nên đã không thể nào nói được. Nhưng ông ấy yêu cầu giấy và bút để viết ra hiện tượng chết của chính mình, ông ấy nói: ”Lư Sư Tôn đã hiện thân cứu tôi.” Việc này có: Vợ chồng Trần Hán Đào biết. Người thân của cư sĩ Hoàng Hiện Long đều biết. Tôi nói với cư sĩ Hoàng Hiện Long: ”Hoàng Hiện Long và tôi quen biết nhau, ông ấy là đệ tử của tôi, tôi từng vì cuộc phẫu thuật của ông ấy mà tu một Mật pháp gia trì!” Tôi nói: ”Tôi không chắc có thể cứu được mạng của cư sĩ Hoàng Hiện Long, bởi vì các tế bào ung thư của ông ấy đã lan ra các bộ phận khắp toàn thân. Nhưng ông ấy là đệ tử của tôi, tôi có thể bảo đảm ông ấy tuyệt đối sẽ không vào tam ác đạo.” Tôi nói: ”Ông ấy có thể thăng lên thiên thượng giới!”

🌟

Có người hỏi tôi: ”Sự việc này là thế nào? Sao Lư Sư Tôn có thể hiện thân ở cõi âm để cứu độ chúng sinh?” Tôi nói: ”Bất kì cõi nào cũng đều có tôi. Tôi ở tại hư không, tại Phật quốc tịnh thổ, tại Vô sắc giới, tại Sắc giới, tại Dục giới, tại Atula giới, tại tam ác đạo.” ”Sao có thể như vậy?” Trong kinh Bất Khả Tư Nghì có nói: ”Nơi mà trí huệ của Phật đến được sẽ có hóa thân của Phật, sẽ có ánh sáng của Phật. Nơi mà ánh sáng của Phật chiếu tới sẽ có âm thanh của Phật, âm thanh của Phật có ở khắp nơi, giống như lòng từ bi của Phật không nơi nào là không tồn tại.” Kinh Bất Khả Tư Nghì nói: ”Trong một sát-na, trí huệ ở khắp tất cả. Ai nhớ đến Phật, Phật sẽ ở bên cạnh.” Hoàng Hiện Long vừa nghĩ đến tôi, tôi lập tức hiện thân! ”Một niệm” là thiên cơ!

31. Cậu bé Giang Lạc Thiện

Cậu bé Giang Lạc Thiện khoảng 5 tuổi rưỡi, lúc nào cũng hoạt bát đáng yêu, sống tại căn nhà trọ trên tầng năm của một tòa cao ốc. Bởi vì trẻ con hiếu kì, đồng thời cũng không biết nguy hiểm, cậu bé đang chơi ở ban công của tầng năm thì bất ngờ trèo lên trên giàn trồng hoa của ban công. Trong một phút sơ xuất khi phụ huynh không chú ý, cậu bé bất ngờ từ ban công tầng năm rơi xuống. Một tiếng kêu thất kinh! Nhân viên quản lí của tòa nhà vội chạy tới. Bố mẹ kinh hoàng vội vàng lao xuống tầng! Hàng xóm đã ngay lập tức gọi điện thoại cấp cứu. Điều không ngờ là, cậu bé Giang Lạc Thiện quay người bò dậy, phủi phủi bụi đất trên người mình. Bố mẹ, hàng xóm, nhân viên quản lí đứng vây xung quanh nhìn, cậu bé Giang Lạc Thiện không ngờ chẳng bị làm sao cả, hoàn toàn không bị thương. Ông Trời ơi! Từ ban công tầng năm rơi xuống, người bình thường đã trở thành đống thịt nát bấy từ lâu rồi, máu thịt bay tứ tung rồi, hiếm có ai không chết. Nhưng Giang Lạc Thiện lại vô sự. Không bị làm sao là không bị làm sao. Mọi người chỉ biết thốt lên một câu kinh ngạc: ”Mạng lớn!”

🌟

Thật không ngờ là, bố mẹ cậu bé hỏi nguyên do, Giang Lạc Thiện nói cậu bé nhìn thấy sư phụ mà bố mẹ đã đưa cậu bé đi để nhận “sờ đầu” từ không trung ôm lấy cậu bé, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu trên mặt đất, rồi vị sư phụ đó bay lên không trung bay đi mất. ”Sư phụ nào?” - Bố mẹ vội hỏi. ”Sư phụ mặc áo đỏ.” Bố mẹ lấy ra một cuốn tạp chí, Giang Lạc Thiện vừa nhìn đã nói: ”Chính là ông ấy.” Bố mẹ sửng sốt: ”Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn! Là Lư Sư Tôn.” Bố mẹ của Giang Lạc Thiện vốn là đệ tử của Sư Tôn, họ ngày ngày tu Chân Phật Mật Pháp, thích niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh và Chân Phật Kinh, thường xuyên tham gia pháp hội của Lư Sư Tôn. Vì thế, họ đã hiểu ra: ”Là Lư Sư Tôn cứu hộ!”

🌟

Bố mẹ của Giang Lạc Thiện, người bố tên là Giang Khánh Sinh, khi hai vợ chồng quy y, nhận quán đảnh cũng có hiện tượng kì lạ. Vào bảy giờ sáng ngày mồng một, họ quay mặt về hướng đông. Niệm chú Tứ quy y: ”Nam mô gu-ru bêi. Nam mô bút-đa yê. Nam mô đa-ma yê. Nam mô sang-ga yê” [Namo guru beh. Namo buddha ye. Namo dharma ye. Namo sangha ye.] ”Liên Sinh Hoạt Phật chỉ dẫn. Quy y Chân Phật.” (Nói ba lần lạy ba lần.) Sau khi nói ba lần và lạy ba lần xong, trong không trung bay đến một con chim lạ có bảy màu, họ chưa từng nhìn thấy, con chim ở trước mặt vợ chồng họ hót lên tiếng “ri ri chi chi”. Theo như họ nói thì: ”Chính là Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm” [Om guru liansheng siddhi hum] Con chim niệm một hồi rồi mới bay đi. Vợ chồng Giang Khánh Sinh ngây người ra nhìn, trong cả cuộc đời họ chỉ nhìn thấy con chim bảy màu đó đúng một lần.

Còn bây giờ, Giang Lạc Thiện rơi từ trên tầng xuống được cứu, khiến ai nấy đều chặc lưỡi xuýt xoa kinh ngạc.

Bảo Tính Luận viết: “Phật ôm lòng đại từ bi, lợi ích chúng sinh vĩnh viễn không dừng. Y theo ý niệm của chúng sinh mà mãn nguyện chúng sinh, mọi lúc mọi nơi ứng hóa vô cùng.”

32. Sư huynh thủy tinh cầu

7 giờ tối ngày 29 tháng 7 năm 2007, tôi ở tại nhà hàng ăn ở Vancouver Canada. Bồ Đề Lôi Tạng Tự, Hoa Quang Lôi Tạng Tự, Phổ Đà Đường, Nội Minh… ở Vancouver Canada cùng đãi tiệc mời Sư Tôn.

Họ mời đến một người nước ngoài để biểu diễn tiết mục, màn biểu diễn của người nước ngoài này rất đặc biệt. Hai tay của người nước ngoài điều khiển một viên thủy tinh rất lớn, từ một viên đến tám viên, hai tay của người nước ngoài có thể làm cho các quả cầu thủy tinh chồng lên nhau, đồng thời tự động xoay tròn. Quả cầu thủy tinh có thể chạy dọc theo cánh tay đến bả vai rồi đi sang tay kia. Tám quả cầu thủy tinh bất kì lúc nào cũng có thể biến hóa thành hình hoa, liên tục chuyển động nhảy múa sắp xếp thành những tổ hợp.

Những quả cầu thủy tinh ở trên bàn tay, trên cánh tay, trên cổ, trên thân của người nước ngoài lăn qua lăn lại. Màn biểu diễn quả cầu thủy tinh của người nước ngoài đã có lịch sử 18 năm, cực kì gây chấn động, cực kì xuất sắc. Nghe nói cuộc đời biểu diễn 18 năm của ông ấy chưa xảy ra lỗi lần nào. (Có nghĩa là quả cầu thủy tinh chưa bao giờ rơi xuống.) Thế nhưng, lần biểu diễn này của người nước ngoài, quả cầu thủy tinh liên tiếp rơi xuống ba lần. ”Cạch” một tiếng, rơi xuống một lần. ”Cạch” một tiếng, lại rơi xuống. ”Cạch” một tiếng, lại rơi xuống lần nữa. Người nước ngoài vã mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, bởi vì ông ấy biểu diễn thất thường nên rất buồn.

🌟

Ông ấy nói với Thượng sư Triệu Thiếu Đông: ”Tôi nhìn thấy Sư Tôn của các anh toàn thân tỏa sáng rực rỡ, năng lượng rất lớn tỏa ra, tôi lơ đễnh một cái là quả cầu liền rơi xuống. Trong cả cuộc đời tôi chưa từng có lần nào sai sót, lần này gặp được cao nhân chân chính, vì thế, tôi đã mắc lỗi rồi!” Người nước ngoài nói: ”Tôi sẵn lòng quỳ xuống trước Sư Tôn của các anh, thỉnh cầu Sư Tôn sờ đầu gia trì!” Thế rồi người nước ngoài đi tới, quỳ xuống trước mặt tôi, hai tay chắp lại. Tôi đưa tay ra sờ lên đầu của sư huynh thủy tinh cầu. Những người có mặt tại đó gồm Thượng sư Liên Từ, Thượng sư Lệ Huệ, Thượng sư Thiếu Đông, Thượng sư Liên Văn, Thượng sư Liên Cao, Thượng sư Tam Nguyên, Thượng sư Liên Ninh, Thượng sư Liên Khiết. Ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử.

🌟

Có người hỏi: ”Sư Tôn xem người nước ngoài biểu diễn quả cầu thủy tinh, vì sao lại sản sinh ra năng lượng cực lớn khiến người nước ngoài liên tục mắc lỗi?” ”Trên người của Sư Tôn sao lại sáng rực rỡ?” Tôi đáp: ”Là tự nhiên phát lộ thôi!” Tôi nói: Sắc thân Phật như bản thể của mặt trời, thân tự tính giống như nguồn năng lượng của Phật, pháp thân trí huệ như ánh mặt trời. Tôi ngồi ở đó như như bất động, nhưng nguồn năng lượng cứ liên tục không dừng, ánh hào quang tự nhiên phát sáng. Pháp thân và tính Không là vĩnh hằng bất biến. Ánh hào quang có đặc tính vận động biến hóa. Đương nhiên tôi biết trò thủy tinh cầu cực kì xuất sắc, nhưng ở trước siêu đại năng lượng thì nó cũng sẽ mắc lỗi thôi!

33. Tiến sĩ Mạch Diệc Viên

Tiến sĩ Mạch Diệc Viên là một tiến sĩ ngành hóa sinh, làm việc tại một nhà máy dược rất lớn, chức vị tương đối cao, ông ấy là một tín đồ đạo Cơ Đốc rất ngoan đạo. Tiến sĩ Mạch từng tổ chức một đội hợp xướng Thánh ca trong giáo hội, đi khắp nơi trên thế giới để tuyên giáo, nhận được không ít lời khen ngợi. Tiến sĩ Mạch Diệc Viên có tâm địa lương thiện, thích làm việc từ thiện.

Điều muộn phiền duy nhất của tiến sĩ Mạch là con trai và con dâu đã quy y Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Sau đó con trai và con dâu lại đưa cả bà Mạch đến nhận quán đảnh quy y. Tiến sĩ Mạch không kìm được cơn tức giận đã đến nhà của con trai và con dâu quăng hết đàn thành Mật giáo xuống đất. Hét lớn: ”Tượng thần! Ma quỷ!” Tiến sĩ Mạch tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy: ”Để cho Lư Thắng Ngạn phá hủy hết cả cái gia đình này!” Con trai nói: ”Bản thân Lư Thắng Ngạn từng là tín đồ Cơ Đốc, bây giờ ngài ấy vẫn tin Jesus, chính ngài ấy cũng thờ tượng Jesus.” Con dâu nói: ”Không hề xung đột, Lư Sư Tôn nói Cơ Đốc là Thiên Quốc thừa.” Tiến sĩ Mạch lắc đầu, chỉ nói: ”Làm gì có chuyện đó! Làm gì có cái lí ấy! Làm gì có chuyện đó!”

🌟

Sau đó, mắt của tiến sĩ Mạch bị mắc bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể, thị lực trở nên rất mờ, nhất là bệnh tăng nhãn áp rất nặng, khiến cho tiến sĩ Mạch hoàn toàn không nhìn thấy gì, đã bị mù rồi. Tiến sĩ Mạch tìm đến khắp các danh y. Mục sư của giáo hội cũng cầu nguyện cho ông ấy. Tiến sĩ Mạch đã dùng hết mọi phương pháp “Yêu mắt”, “Yêu mắt” là tên của một cuốn sách. Tiến sĩ Mạch từng đi châu Âu tìm cầu các bác sĩ nổi tiếng nhất để chẩn trị. Nhưng trước sau vẫn không có chuyển biến tốt.

🌟

Có một hôm. Con trai con dâu đem về ba lá phù Nhãn khoa của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn, mời tiến sĩ Mạch uống. Tiến sĩ Mạch cũng thờ ơ uống ba lá phù. Đêm đó. Tiến sĩ Mạch có được một giấc mơ. Trong mơ, tiến sĩ Mạch nhìn thấy Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn đi đến. Trên tay Lư Thắng Ngạn cầm một cái hộp, mở ra nhìn, bên trong không ngờ là hai con mắt.

Lư Thắng Ngạn đưa hai con mắt lệnh cho tiến sĩ Mạch nuốt vào. Đồng thời lại dùng nước cam lộ để rửa mắt. Rửa mắt xong thì ông ấy tỉnh dậy. Việc kì lạ nhất đã xảy ra đó là đôi mắt của tiến sĩ Mạch tự nhiên khỏi rồi, hai mắt đã sáng trơ lại, nhìn rất rõ ràng sống động, bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể đã biến mất rồi. Con trai, con dâu và vợ ông đều hết sức vui mừng, đi khắp nơi tuyên truyền câu chuyện Mạch Diệc Viên bị mù rồi lại sáng mắt.

Tiến sĩ Mạch không còn phản đối con trai và con dâu thờ cúng đàn thành tu Mật pháp tại nhà nữa. Tiến sĩ Mạch cũng đã nhận quán đảnh của tôi rồi. Nhưng tiến sĩ Mạch nói: “Tôi có thói quen tin Cơ Đốc rồi, vẫn cứ để cho tôi ở trong giáo hội đi!” Tôi nói: “Được!”

Khi Phật tại thế, có câu chuyện về em bé mù thấy Phật, được ghi chép trong kinh Việt Nan. [là Việt Nan, không phải Việt Nam]

34. Họa sĩ Xa Diệu Chi

Họa sĩ Xa Diệu Chi chính là tác giả Giảo Giảo của mỹ thuật hiện đại Trung Quốc, là bậc thầy về thể hiện mỹ thuật đa nguyên. Theo trực giác của tôi, tinh thần mà họa sĩ Xa đặt vào trong những bức họa có một sức căng và sức mạnh lớn.

Lần đầu tiên tôi gặp họa sĩ Xa Diệu Chi, tôi cảm thấy cô ấy rất trẻ trung lãng mạn, dạt dào nhiệt huyết. Cô ấy bày ra tranh của mình: Người và tranh hợp nhất. Nắm bắt được những rung động mới lạ. Nét bút trôi chảy. Không ứ đọng, không thất thoát.

Lần thứ hai tôi gặp họa sĩ Xa Diệu Chi là ở trong ngôi nhà bằng kính của cô ấy. Cô ấy yêu cầu tôi: ”Thỉnh Lư Sư Tôn quán đảnh cho con con mắt thứ ba, để con có được diệu quan sát trí, có thể vẽ được những bức họa cực phẩm.” Thế là, tôi dùng “kim cang chỉ”, vận khí ở phía trên mi tâm của cô ấy rồi ấn một cái. Cô ấy nói: ”Một dòng ánh sáng nóng đi thẳng vào mi tâm, toàn thân tan ra, thân tâm bay lên, nhìn thấu thế giới này.” Nhờ có quán đảnh của tôi, tranh của cô ấy càng thần kì. Cô ấy nói: ”Quán đảnh của Lư Sư Tôn là chân thực, là thuần khiết, là tuyệt đối, là trí huệ giác ngộ.” Xa Diệu Chi nhận chức vụ giảng dạy tại Đại học British Columbia. Tranh của Xa Diệu Chi nổi tiếng khắp thế giới, cô ấy trở thành nhân vật có tầm cỡ thế giới. Người và tranh của Xa Diệu Chi đã khuấy động toàn thế giới.

🌟

Tôi được mời đến ngôi biệt thự mới của Xa Diệu Chi, đó là ngôi nhà hoành tráng nhất khu vực đó. Cô ấy đã thành công rồi, là một giáo sư lớn, có rất nhiều học sinh theo cô ấy học vẽ, dưới tầng hầm của ngôi biệt thự là nơi cô ấy dạy học, cô ấy dạy học sinh bắt đầu từ phác họa, hợp nhất phong cách Trung Quốc và phương Tây. Cô ấy quỳ xuống, muốn tôi sờ đầu gia trì cho cô ấy. Khi tôi sờ đầu, tôi phát hiện ra sau lưng của cô ấy có một bóng đen to cao, đó là oan nghiệt của kiếp trước. Tôi nói với cô ấy: ”Xa Diệu Chi, sau này nếu cô gặp phải chuyện khó khăn không thể giải quyết được, nhất định phải liên lạc với tôi, biết chưa?” Cô ấy đáp: ”Vâng ạ, con biết rồi.”

🌟

Vận hạn cuối cùng đã đến rồi. Họa sĩ Xa Diệu Chi bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi cô ấy nằm trên giường bệnh, vào lúc hấp hối, cô ấy nhớ đến lời của tôi nên đã nhờ bạn mình là Diêu Di Kì thông báo với tôi. Tôi dùng thiền định kim cang để xuất nguyên thần. Nguyên thần của tôi dẫn nguyên thần của Xa Diệu Chi, đưa thần thức của Xa Diệu Chi đến chỗ của Diêu Trì Kim Mẫu. Xa Diệu Chi vốn là thiên nữ ở Diêu Trì Tiên Cảnh nơi thiên thượng giới, tôi đưa cô ấy trở về chốn cũ. Thiên nữ hạ phàm rồi! Thiên nữ trở về cung rồi! Họa sĩ Xa Diệu Chi đã vẽ một nét vẽ đầy phóng khoáng tiêu dao tại nhân gian.

🌟

Bài viết ngắn này, mục đích chủ yếu của tôi là nói với thế nhân rằng, tôi biết hết mọi thứ, nhưng không thể nói ra quá rõ ràng. Tôi chỉ có một điều tiếc nuối đó là tôi đã không dạy cô ấy Phật pháp giải thoát oan nghiệt, bởi vì khi ấy cô ấy đã quá chuyên chú vào thành tựu về danh lợi của mình rồi!

35. Cư sĩ Nghê Hiểu Phương

Tôi nói, giữa Phật và Phật với nhau có ba điều hoàn toàn bình đẳng, đó chính là: 1. Mọi vị Phật, điều kiện thành Phật là hoàn toàn bình đẳng. Bao gồm: thiền định, trí huệ, phúc đức… 2. Mọi vị Phật, cảnh giới giác ngộ là hoàn toàn bình đẳng. Cũng tức là trí huệ không phân biệt cao thấp. 3. Mọi vị Phật, sự nghiệp thần thông là hoàn toàn bình đẳng. Cũng tức là tâm đại từ bi cứu độ chúng sinh không có phân biệt lớn nhỏ. (Đây chính là ba bình đẳng của Phật.)

🌟

Cư sĩ Nghê Hiểu Phương lần đầu đến Đài Loan Lôi Tạng Tự làm tình nguyện, trên trán và trên má của cô ấy đều là những chấm đen. Đến trung tâm chăm sóc da làm xét nghiệm, vô hiệu! Dùng xơ mướp để xoa lên mặt, xoa đến xước cả da thì vẫn là những đốm hoa mặt đen sì sì. Cô ấy khóc. Có một hôm, cô ấy nhìn thấy Sư Tôn ngồi trên đóa hoa sen trắng lớn bay vào trong tim mình. Cô ấy có phần hiểu ra. Cô ấy cọ phân chim ở đại điện của Đài Loan Lôi Tạng Tự, xem chúng như những chấm đen trên mặt mình, ra sức nỗ lực lau chùi. Chùi đến khi sáng bóng. Chính vì cô ấy đã chùi sàn của đại điện đến mức vừa sáng vừa bóng, chấm đen trên mặt cô không ngờ đã biến mất rồi. Kể từ đó, da dẻ của cư sĩ Nghê Hiểu Phương đã hồng hào, toàn bộ thân tâm cũng đã trở nên thoải mái.

🌟

Chuyện độc nhất vô nhị là, trong kinh Bách Duyên có ghi chép: Mạt Lợi phu nhân của vua Ba Tư Nặc sinh ra một đứa con gái, diện mạo trông như hề, cực kì xấu xí. Cô gái cưới một người đàn ông nghèo. Vua vì không muốn người khác nhìn thấy con gái nên đã xây một ngôi nhà, trong ngoài có bảy lớp cửa đóng chặt. Chỉ có chồng của con gái có chìa khóa. Vua Ba Tư Nặc vì con gái xấu xí mà không ngờ đã nhốt con mình trong ngôi nhà bảy lớp cửa, tối tăm chẳng nhìn thấy ban ngày. Về sau, cô gái ấy sám hối, lễ Phật Đà từ xa, quy y Phật Đà, hy vọng Phật Đà thương xót. Phật Đà biết được bèn thuyết pháp cho cô gái, Phật Đà đã sử dụng sức mạnh thần thông hét lên một tiếng: “Biến!” Khuôn mặt của cô gái xấu xí liền trở nên đoan chính, xinh đẹp tuyệt vời, thân thể thon thả, đẹp như tiên nữ. Vua Ba Tư Nặc cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngay cả đến chồng cô cũng suýt không nhận ra cô. Thần thông của Phật Thích Ca Mâu Ni thật sự quá lợi hại, trong chốc lát Phật Đà đã biến đổi dung nhan của cô gái xấu xí.

🌟

Nghê Hiểu Phương có rất nhiều câu chuyện cảm ứng, ngoài việc những nốt đen trên mặt đã biến mất ra, cô ấy còn nhìn thấy Sư Tôn chữa ho cho cô, Sư Tôn ở trong mơ dạy cô chạy xe. Ngày hôm sau cô lập tức biết chạy xe. ………

Tôi nói nhỏ với mọi người: Nếu có người nào hy vọng trở nên đẹp trai tuấn tú, hoặc hy vọng mình giống như thiên tiên mỹ nữ, các bạn hãy đến Đài Loan Lôi Tạng Tự làm việc tình nguyện. Lau chùi Đài Loan Lôi Tạng Tự cho sáng bóng là sẽ được thôi!

36. Cư sĩ Peter Ho

Cư sĩ Peter Ho thích niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, anh niệm kinh này có được rất nhiều cảm ứng. Anh ấy sống tại bang Maryland, mỗi lần có pháp hội của Chân Phật Tông, anh ấy đều làm hai, ba trăm hộp cơm để kết duyên cúng trai, kết thiện duyên rộng rãi, cúng Phật trai tăng, gắng sức bố thí. Bởi vì anh ấy kinh doanh quán ăn, Peter Ho bận rộn làm việc từ sáng sớm đến tối khuya, mỗi ngày làm việc liên tục mười ba tiếng, khi trở về nhà thì đã hơn 11 giờ rồi. Anh ấy rất khó và cũng rất mệt, rất muốn tu một đàn pháp, nhưng tinh thần thật sự bất lực. Thế rồi, anh dùng cách trì chú “Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm” [Om guru liansheng siddhi hum]. Anh ấy nói: ”Sư Tôn nói, chỉ cần trì Căn bản Thượng sư tâm chú đạt đến 8 triệu biến, đây là pháp môn tiện lợi, Lư Sư Tôn sẽ thu nhận đệ tử vãng sinh đến Ma Ha Song Liên Trì.” Một người tu tập 6 năm như anh chỉ hy vọng có thể được Sư Tôn tiếp dẫn vãng sinh, như vậy là đủ.

🌟

Có một hôm, Peter Ho bỗng nhiên tim đập rất nhanh, mồ hôi trên mặt cứ túa ra, anh đưa tay ôm lấy tim. Đầu tiên anh ấy nằm trên ghế sofa, thu hết sự tập trung khẩn thiết trì niệm Thượng sư tâm chú: “Ôm gu-ru lián-shâng sit-đi hùm”. Từng câu từng câu. Niệm rất tập trung. Peter Ho cảm ứng thấy Lư Sư Tôn đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, hỏi anh ấy: ”Anh sao rồi?” Anh ấy đáp: ”Con sắp chết rồi!” Sư Tôn nói: ”Không đâu! Không đâu!” Sư Tôn dùng tay xoa từ đầu đến chân của Peter Ho, sau đó thì biến mất. Ngay lập tức: Tim đập như bình thường. Toàn thân mát mẻ. Thân tâm hoàn toàn bình thường. Peter Ho từ đó biết rằng, niệm Cao Vương Kinh có cảm ứng nhiều, niệm Căn bản Thượng sư tâm chú cảm ứng cũng rất phi phàm.

🌟

Có người hỏi tôi: ”Lư Sư Tôn, ngài sống ở bang Washington, sao lại có thể trong sát-na đã đến bang Maryland được? Rồi vì sao có người niệm Căn bản Thượng sư tâm chú thì ngài biết ngay?” Tôi đáp: ”Đây chính là thần túc thông, thần túc thông không chỉ có thể từ Washington đến Maryland mà các nơi trên thế giới đều có thể đến. Càng không chỉ như vậy, trên đến hai mươi tám cõi trời, dưới đến ba ác đạo cũng đều có thể đến.” Tôi đáp: ”Tất cả chư Phật đều phát nguyện, nguyện tôi sau này, khi tự chứng pháp tính, tự do trong pháp, đắc làm Pháp Vương, dùng thần thông tinh tấn đi cứu giúp chúng sinh bị phiền não trói buộc trong tam giới. Căn bản Thượng sư tâm chú chính là tâm của Căn bản Thượng sư, hễ động tâm là biết ngay.” Tôi nói: Căn bản Thượng sư tâm chú chính là đại minh chú, đại thần chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú. Tâm chú này có thể giúp trừ bỏ mọi đau khổ, là chân thực không phải giả! Thiên cơ này chính là sức mạnh của chú!

37. Cư sĩ Thái Thừa Tĩnh

Có một người là cư sĩ Thái Thừa Tĩnh từ một địa phương rất xa bay đến Seattle nước Mỹ, mục đích anh ấy đến Seattle chỉ có một thôi, đó là đến quy y và nhận quán đảnh. Thái Thừa Tĩnh kể, anh ấy vốn là một viên chức nhà nước thật thà, là nhân viên văn phòng, không có sở thích xấu nào, buổi sáng 9 giờ đi làm, buổi chiều 5 giờ tan làm, thích đọc sách, nhưng chỉ đọc những sách về phương diện triết học. Anh ấy không có tín ngưỡng tôn giáo. Có một lần, anh ấy mắc bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Trong lúc hôn mê bất tỉnh, có tám người mặc áo đen bắt giữ Thái Thừa Tĩnh rồi đeo xích tay xích chân, lôi anh ấy vào trong một tòa đại điện, trong đại điện có một Quỷ Vương mặt mày hung tợn, hai bên có rất nhiều tiểu quỷ, mỗi con đều cầm dụng cụ tra tấn.

Quỷ Vương nói: ”Thái Thừa Tĩnh, ngày chết của anh đã đến, nghiệp chướng rất nặng!” Thái Thừa Tĩnh đáp: ”Tôi không làm việc gì hổ thẹn với lương tâm, tôi là người tốt.” Quỷ Vương thét lên ra lệnh cho quỷ xung quanh: ”Điều tra!” Quỷ xung quanh điều tra một lúc rồi trả lời rằng: ”Thái Thừa Tĩnh trong kiếp này không thiện không ác. Nhưng một kiếp trước có ác nghiệp tương đối nhiều.” Quỷ Vương nghĩ một lúc rồi nói: ”Nghĩ đến anh đời này không thiện không ác, thả cho anh về, nhưng kiếp trước của anh đã làm nhiều điều ác, để hóa giải ác nghiệp trong đời trước của anh, sau khi anh trở về phải mau đi quy y minh sư, cầu quán đảnh, tu học Phật pháp thì mới có thể diệt trừ được ác nghiệp.” ”Tìm minh sư nào?” Quỷ Vương đáp: ”Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn.”

🌟

Thái Thừa Tĩnh vì bệnh nặng mà nằm viện tới nửa năm, hôn mê khoảng bảy ngày, sau khi bình phục thì xuất viện, nhưng sự việc gặp Quỷ Vương trong hôn mê luôn hiện lên rất rõ ràng trong đầu, cực kì sống động. Căn bản là ông ấy không biết ai là Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Hỏi bạn bè thân quen cũng không ai biết.

Bởi vì là Phật pháp nên anh ấy đi hỏi một người học Phật: ”Anh biết có một vị là Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn không?” Người học Phật đáp: ”Biết, ông ấy là ngoại đạo, là Hoạt Phật giả. Ông ấy có viết một ít sách.” Thái Thừa Tĩnh nghĩ: ”Ngoại đạo, Hoạt Phật giả, nhưng Quỷ Vương rõ ràng nói rằng ông ấy là một minh sư, quái lạ, quái lạ!”

Thái Thừa Tĩnh đến hiệu sách tìm sách của tôi, mua hết toàn bộ, cũng đọc hết toàn bộ, ông ấy cảm thấy rất xuất sắc. Thái Thừa Tĩnh là người thích triết học, anh ấy cho rằng sách mà Lư Sư Tôn viết hợp logic, hợp với biện luận. Thế là cuối cùng, anh ấy đã bay đến Seattle để trực tiếp quy y nhận quán đảnh.

🌟

Trên đây chính là câu chuyện của Thái Thừa Tĩnh. Tôi nghe xong thì cười vang ha ha. Không ngờ cái người ngoại đạo, Hoạt Phật giả là tôi đây mà Quỷ Vương ở cõi âm đều biết tôi. Quỷ Vương còn nói muốn hóa giải ác nghiệp thì cần phải quy y Lư Thắng Ngạn, nhận quán đảnh của Lư Thắng Ngạn, học Phật pháp của Lư Thắng Ngạn nữa chứ! Theo như tôi biết, đã có không ít người được Quỷ Vương ở âm gian giới thiệu đến quy y tôi rồi. Xin mọi người nghĩ thử xem, tôi là thần thánh phương nào?

38. Cư sĩ Dư Dũng

Cư sĩ Dư Dũng là một doanh nhân, ông ấy từng đầu tư vào xí nghiệp kim khí của một người họ Hoàng. Dư Dũng chiếm phần lớn cổ phiếu, đó là một con số lớn rất khả quan. Trên thực tế, họ Hoàng kia là người thực sự làm kinh doanh, ngoài khoảng đầu tư của Dư Dũng ra thì còn có một số nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng con số không nhiều.

Những năm ấy, xí nghiệp kim khí phát triển thịnh vượng, đơn đặt hàng không ngớt đổ về, kinh doanh hết sức nhộn nhịp. Mỗi năm doanh nghiệp đều kiếm được số lượng tiền rất lớn. Mấy năm nay, doanh nhân họ Hoàng quần áo bảnh bao, đã trở thành một đại gia. Kinh doanh càng ngày càng lớn, nhà xưởng liên tục được mở rộng, gần như đã trở thành một thương nghiệp có vốn lớn nhất trong cả nước.

Nhưng đối với đối tác đầu tư, doanh nhân họ Hoàng lại không hề đả động gì đến việc đã góp vốn như thế nào. Họ Hoàng nói: ”Toàn bộ đã bỏ vào đầu tư hết rồi.” Họ Hoàng nói: ”Vẫn chưa thu hồi các khoản nợ.” Họ Hoàng nói: ”Còn phải xây nhà xưởng nữa.” Họ Hoàng nói: ”Tôi không có tiền, tiền được tiêu vào việc mở rộng kinh doanh hết rồi.” Dư Dũng yêu cầu xem sổ sách. Họ Hoàng liền chơi xấu.

🌟

Cư sĩ Dư Dũng đến tìm tôi. Tôi nói: ”Anh trở về niệm 1000 biến Cao Vương Kinh rồi tôi lại giúp anh tu một đàn pháp vậy!” Cư sĩ Dư Dũng vì muốn lấy lại khoản tiền đầu tư lớn nên đã niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, nhưng niệm rất tha thiết, một ngày niệm mấy chục biến, ngày ngày như vậy. Còn tôi cũng thật sự tu một đàn pháp Đại Uy Đức Kim Cang để hồi hướng cho việc doanh nhân họ Hoàng trả lại tiền.

🌟

Bỗng dưng có một hôm, doanh nhân họ Hoàng chủ động đem khoản tiền đầu tư cùng với lợi nhuận thu được mấy năm nay trả lại cho cư sĩ Dư Dũng. Dư Dũng không hiểu gì cả. Bởi vì doanh nhân họ Hoàng vẫn luôn mặt dày mày dạn một mực chối biến, vẫn luôn là kiểu “không trả”. Sau này Dư Dũng mới từ một người khác mà biết được, họ Hoàng kia ở trong mơ trông thấy Lư Sư Tôn, Lư Sư Tôn biến hóa thành Đại Uy Đức Kim Cang. Đốt tiền đồng cháy đỏ rực. Đổ tiền đồng cháy đỏ vào trong miệng họ Hoàng. Miệng của họ Hoàng bị bỏng nát bét, dạ dày và ruột như bị thiêu đốt, đau tới mức tỉnh lại. Cứ thế giấc mơ dày vò anh ta hằng đêm. Lư Sư Tôn nói: ”Trả lại tiền cho Dư Dũng!” Họ Hoàng không thể chịu được nỗi đau khổ mỗi đêm nữa, liền chủ động đem tiền trả cho cư sĩ Dư Dũng.

🌟

Mục đích tôi viết câu chuyện này ra là: 1. Cao Vương Kinh có đại uy lực. 2. Pháp Đại Uy Đức Kim Cang có đại uy lực. 3. Oan có đầu, nợ có chủ, tất cả điều này đều nằm trong quy luật nhân quả, đừng lợi dụng người khác, đời này lợi dụng người khác một phần thì ngày sau sẽ phải trả người ta mười phần, nhân quả rất đáng sợ.

39. Phu nhân của Ngô Mậu Lâm

Ngô Mậu Lâm là một trong những vị đầu tiên mở núi để xây dựng Đài Loan Lôi Tạng Tự, năm xưa khi tôi xem phong thủy trên núi Hổ ở Thảo Đồn, Ngô Mậu Lâm đã theo tôi lên núi. Ngô Mậu Lâm chính là người bị rắn tằm tre cắn. Ông ấy bị rắn cắn trúng, tôi liền nói: ”Lôi Tạng Tự sẽ xây dựng ở chỗ bị rắn cắn này!” (Rắn tằm tre chính là hóa thân của Hộ pháp.) Địa lý của Đài Loan Lôi Tạng Tự chính là nơi “lai long chính huyệt” đích thực trên núi Hổ, là nơi độc nhất vô nhị. Sau lưng cho chỗ dựa. Trước mặt có hồ nước. Hai bên ôm vào. Trong hồ có bong bóng.

🌟

Ngô Mậu Lâm mặc dù chưa xuất gia nhưng trông ông ấy giống như người xuất gia, bởi vì Ngô Mậu Lâm đã quy y tôi từ rất sớm, niềm tin kiên định, giữ nghiêm năm giới, giới hạnh thuần chân. Vợ chồng Ngô Mậu Lâm thích làm việc thiện, kiên trì tu tam vô lậu học giới-định-huệ. Điều quan trọng nhất là họ không tham lam, không thô tục, có thể hiểu đạo đức, xa rời những trở ngại. Vì thế, Ngô Mậu Lâm giống như tăng nhân vậy! Phu nhân của Ngô Mậu Lâm thường xuyên đến điện Kim Mẫu ở phía sau Đài Loan Lôi Tạng Tự để trồng hoa, làm cỏ, sửa sang xung quanh… Đầu gối của sư tỉ Ngô không phải là rất khỏe mạnh, thường xuyên bị đau nhức, đó là căn bệnh nhiều năm rồi. Những người từng đến điện Kim Mẫu đều biết đường lên điện Kim Mẫu rất dốc, uốn éo quanh co, độ dốc rất lớn.

Có một lần, sư tỉ Ngô làm việc ở điện Kim Mẫu, lúc xuống núi thì bị trượt chân ngã nhào. Vì bị trượt và lăn liên tiếp cho nên cú ngã ngày rất nghiêm trọng. Đầu gối vốn dĩ đã không khỏe, lại bị ngã một cú mạnh, chân có khả năng bị gãy, cả đời này sẽ phải ngồi xe lăn. Không ngờ đã có một kì tích xảy ra: Sư tỉ Ngô từ từ đứng dậy. Dịch chuyển chân bước. Không đau một chút nào. Càng lạ hơn là: Cái đầu gối vốn đau nhức của phu nhân Ngô Mậu Lâm kể từ sau cú ngã đó đã không còn đau nhức nữa. Đầu gối đã hoàn toàn khỏi rồi! Sư tỉ Ngô gặp ai cũng nói: “Kim Mẫu ở Đài Loan Lôi Tạng Tự thần thông quảng đại, thần kì lắm!”

🌟

Theo thiên nhãn của tôi quan sát. Ngô Mậu Lâm (kế toán viên) không khác gì tăng nhân. Ngô phu nhân tâm địa lương thiện. Diêu Trì Kim Mẫu Đại Thiên Tôn đã lợi dụng cơ hội Ngô sư tỉ bị trượt ngã mà vừa kéo vừa nối, đã “nối” lại đầu gối của Ngô sư tỉ. Diêu Trì Kim Mẫu còn thổi một hơi khí vào đầu gối, nên cái đầu gối này không bị sưng tấy. Thế là, việc lớn đã thành! Lư Sư Tôn tôi dùng thiên nhãn quan sát, thực tế diễn ra chính là như vậy. Thiên nhãn của tôi có thể phá phiền não chưỡng, có thể phá sở tri chướng, đây cũng là thần thông của thiên nhãn. ”Như pháp” cũng chính là đại thiên cơ của sự cảm ứng!

40. Đại đức Lâm Anh Nghiêu

Đại đức Lâm Anh Nghiêu sinh ngày 13 tháng Giêng năm 1954, vợ là bà La Á Đễ, sinh được ba người con trai, đặt tên là Trí Tường, Trí Uy, Trí Kiên.

Đại đức Lâm Anh Nghiêu vào tháng 6 năm 2002 đột ngột mắc ung thư ruột, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi trông ông ấy đã không còn ra hình người nữa. Khi bệnh nặng, ông ấy nhìn thấy Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn xuất hiện, hơn nữa còn giúp ông ấy rửa sạch các tế bào ung thư trong ruột rất tỉ mỉ cẩn thận, lại còn rửa sạch những chỗ bẩn trên toàn thân nữa. Lư Sư Tôn nói với Lâm Anh Nghiêu: ”Đã rửa sạch nghiệp chướng của anh rồi, để có thể đưa anh vãng sinh Phật quốc tịnh thổ.” Đại đức Lâm Anh Nghiêu kể chuyện này cho vợ là bà La Á Đễ nghe. Trước đó, cả nhà Lâm Anh Nghiêu đều không phải là đệ tử của tôi, bởi vì nhân duyên này mà cả nhà họ mới quy y.

Ngày 7 tháng 1 năm 2003, Lâm Anh Nghiêu đã nhập diệt. (bị bệnh mà ra đi) Ba tháng sau khi chồng vãng sinh, bà La Á Đễ đã gặp đại đức Lâm Anh Nghiêu trong mơ, ông ấy nói với bà rằng: ”Tôi đã ở Phật quốc tịnh thổ rồi, nhất định phải tin tưởng Lư Sư Tôn một trăm phần trăm.” (Đại đức Lâm Anh Nghiêu sau khi hỏa táng có được vô số hạt xá lợi, hoa xá lợi.)

Cả nhà Lâm Anh Nghiêu là người Kuala Lumpur ở Malaysia. Bà La Á Đễ gửi thư cho tôi nói rằng: ”Đệ tử vô cùng nhớ tiếc người chồng đã quá cố của mình, biết rằng chồng mình đã vãng sinh Phật quốc tịnh thổ, thỉnh cầu Lư Sư Tôn gia trì cho chồng đệ tử là Lâm Anh Nghiêu tu trì tinh tấn hơn nữa, công đức đủ đầy để vĩnh viễn đoạn tuyệt luân hồi. Tại đây, đệ tử muôn phần cảm tạ, cũng vĩnh viễn không quên tất cả ân tình này! Chúc Phật thể an khang, vui vẻ an tường!”

🌟

Điểm chính của bài viết ngắn này là: 1. Rửa sạch toàn thân của Lâm Anh Nghiêu. 2. Có được hạt xá lợi, hoa xá lợi. 3. Vãng sinh Phật quốc tịnh thổ (Ma Ha Song Liên Trì). 4. Nói với vợ đã vãng sinh tịnh thổ, nhất thiết phải tin tưởng Lư Sư Tôn một trăm phần trăm.

🌟

Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người: ”Đại đức Lâm Anh Nghiêu trước khi mắc bệnh ung thư ruột, cả nhà đều không phải đệ tử của tôi.” Tôi viết ra câu chuyện có thật này là muốn nói để mọi người biết, hành giả thiền định có đủ đầy trí huệ và thần thông phải có đủ bốn điều kiện lớn mới có đủ tư cách của một bậc minh sư. Thứ nhất, có đủ đại lực. Có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của đệ tử, có thể tiếp dẫn đệ tử vãng sinh Phật quốc tịnh thổ thanh tịnh. Nếu không có đủ sức mạnh lớn như vậy thì những thần thông thế gian khác còn chưa thể tự cứu mình, huống chi là cứu độ chúng sinh thoát luân hồi? Thứ hai, có đủ phương tiện. Độ chúng sinh phải có rất nhiều pháp môn tiện lợi, những pháp môn tiện lợi này đều từ trí huệ sinh ra, độ chúng sinh phải tùy cơ ứng biến, cũng tức là có nhiều môn phương tiện, bằng không độ chúng sinh sẽ rất có hạn. Thứ ba, có đủ tâm đại bi. Lâm Anh Nghiêu không phải đệ tử của tôi, nhưng tôi cũng hiển hiện để độ hóa. Đây là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, là đệ tử của tôi hay không phải là đệ tử của tôi, tôi đều bình đẳng độ hóa. Coi người giàu, người nghèo, người mạnh, người yếu, người sang, người hèn, nhất loạt bình đẳng, đây mới là tâm đại từ bi chân chính. Thứ tư, có đủ tâm vô ngã. Tôi hiển hiện độ hóa chúng sinh không hề vì tiền, cũng không vì danh, càng không phải vì địa vị, không hề vì phô trương chính mình. Mà tôi hoàn toàn vô điều kiện, hoàn toàn không có lòng tư lợi và vì cá nhân. Phải là tâm vô ngã thì mới thật sự bình đẳng độ hóa, mới là Chân Phật chân chính.

Ai là minh sư? Minh sư là ai? Bạn có biết không?

41. Cư sĩ Khâu Susen

Chúng ta đều biết rằng khi quả thận mất chức năng thì phải chạy thận, chạy thận đúng là rất đau khổ. Hai ngày một lần. Mỗi lần bốn tiếng. Đây mới chỉ là kéo dài mạng sống cho những khuôn mặt trắng bệch, thân thể yếu ớt mong manh, cực kì gầy gò ấy. Họ còn mắc rất nhiều căn bệnh biến chứng, đau khổ thật sự không có cách nào muốn làm người nữa.

Cư sĩ Khâu Susen đã chạy thận ba năm rồi, bà ấy đã đăng kí xin thay thận, nhưng muốn thay thận phải tìm được quả thận thích hợp, cực kì không dễ dàng, nhất là ở nước Mĩ.

Ông Khâu và bà Khâu được Thượng sư Liên Viện chỉ dẫn quy y Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Thượng sư Liên Viện rất từ bi hướng dẫn họ tu pháp và trì Thượng sư tâm chú, tu pháp gia hành và pháp Thượng sư tương ứng. Nhưng cư sĩ Khâu Susen không thể ngồi lâu. Thượng sư Liên Viện nói: ”Vậy bà hãy chuyên tâm trì tụng Căn bản Thượng sư tâm chú, cầu nguyện lực gia trì của truyền thừa, cầu nguyện Sư Tôn cho việc thay thận thành công đi!” Thế là cư sĩ Khâu Susen sớm tối chăm chỉ trì chú: “Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm.” [Om guru liansheng siddhi hum.] Để giải thoát bản thân khỏi đau khổ vì chạy thận, bà ấy đã phát tâm trì chú cực kì chuyên cần, tín tâm kiên định. Cứ như vậy, bà ấy trì chú đã hơn nửa năm.

Một buổi sáng, sư tỉ Khâu Susen vừa chạy thận trở về nhà, ông Khâu đã mệt nên nằm trên ghế sofa để nghỉ tạm, trong lúc mông lung, ông Khâu đã nhìn thấy Lư Sư Tôn đứng ở trước mặt, khiến ông Khâu kinh động nhỏm dậy. Lư Sư Tôn nói: ”Ông ngủ đi! Khi tỉnh dậy, thứ mà ông bà cần sẽ đến!” Nói xong lời ấy thì Sư Tôn cũng biến mất. Ông Khâu vừa mới tỉnh dậy thì điện thoại đổ chuông dồn dập. Bệnh viện thông báo với họ: ”Đến mau! Đến mau! Đã tìm được quả thận thích hợp cho bà Khâu Susen rồi.” Vợ chồng ông vội vàng đến bệnh viện để làm các thủ tục kiểm tra và chuẩn bị làm phẫu thuật, sau đó tiến hành thay thận. Ca thay thận thành công một trăm phần trăm, hơn nữa còn không có một chút tác dụng phụ nào, tất cả đều cát tường!

Kể từ đó, đạo tâm của vợ chồng họ càng vững chắc.

🌟

Trong bài viết ngắn này, tôi giải thích rõ: Quy y cũng có mục tiêu quy y, chủ yếu là những người quy y mắc bệnh, muốn cầu nhanh chóng khỏi bệnh, họ có mục tiêu để nỗ lực, vốn dĩ phải tu pháp, nhưng vì đau bệnh mà không thể tu pháp, đổi thành niệm Căn bản Thượng sư tâm chú, nhờ nỗ lực trì chú mà thân thể gắng sức thực hành không gián đoạn, không qua loa, tranh thủ thực hiện tâm nguyện. Bản thân chú lực của Mật giáo là bất khả tư nghì, đặc biệt là Căn bản Thượng sư tâm chú có mang sức mạnh gia trì của truyền thừa, hai lực phối hợp với nhau càng có thể khiến cho mục tiêu thành hiện thực.

Sức mạnh của chú là đại thiên cơ! Sức mạnh của truyền thừa là đại thiên cơ! Trong đó bao gồm tính bất khả tư nghì, ví dụ trong bài viết này, sự hiển hiện của Lư Sư Tôn ở khắp mọi nơi, nếu có người có niềm tin vững chắc vào Lư Sư Tôn, trì tâm chú của Lư Sư Tôn, thì câu trả lời là: ”Không đâu là không hiện thân!” Ví dụ kiểu này có rất nhiều, cực nhiều, nhặt đâu cũng có. Nếu tín tâm không thay đổi, hành thiện tu huệ, bền bỉ trì chú không ngừng, nỗ lực không lười biếng, không đạt mục đích thì không buông xuôi, mãi mãi nương dựa vào Lư Sư Tôn, cho dù chỉ trì một câu tâm chú, tôi cũng nhất định có thể thu nạp bạn, sau này nhất định có thành tựu lớn.

42. Lão Bồ Tát Nhiêu Dục Nghệ

Lão Bồ Tát Nhiêu Dục Nghệ từ đầu đã tin tưởng và thờ phụng Phật giáo, công khóa sớm tối là niệm chân ngôn Lục tự đại minh, chú Đại bi, kinh Tâm, trì danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lão Bồ Tát hiền hậu, ngay thẳng, sáng suốt, lạc quan, hiếu thiện, ai ai cũng nghĩ đó là một vị trưởng bối hiền hậu hòa nhã. Hơn 80 tuổi mới quy y Liên Sinh Hoạt Phật, sau đó thì niệm thêm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, Bách tự minh chú, chú Vãng sinh. Bà ấy là lão Bồ Tát chủ yếu trì chú. Pháp hội của Lư Sư Tôn, lão Bồ Tát cũng đến tham gia. Pháp hội ở bang New Jersey. Pháp hội ở New York. Pháp hội ở Los Angeles. Pháp hội ở Seattle. Bà ấy đối với Sư Tôn cực kì cung kính, vô cùng hiếm thấy.

Có một hôm. Bà ấy đọc Chân Phật Báo thấy Lư Sư Tôn nói: ”Chỉ cần trì An thổ địa chân ngôn, trì tụng đủ 100.000 biến thì sẽ tương ứng với thần linh Thổ Địa, Thổ Địa Công sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho bạn, cảm ứng của chú này là thần tốc!” ”Chúng ta tu bất kì pháp gì, thậm chí niệm kinh, đều phải niệm An thổ địa chân ngôn.” (Nam mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru tê-wây sô-ha.) [Namo samanta buddha nam om duru duru devi soha.]

Lão Bồ Tát vừa đọc xong thì trong lòng lay động, lại niệm thêm An thổ địa chân ngôn, niệm đến mức thuộc làu làu như cháo chảy, càng chuyên cần hơn.

🌟

Con trai con dâu của lão Bồ Tát đi sớm về khuya, bận rộn mưu sinh, họ cũng là đệ tử của Chân Phật Tông. Mỗi tuần họ chỉ có thể đi đến nhà của lão Bồ Tát để vấn an và chăm sóc một lần. Có một hôm. Lão Bồ Tát gọi điện cho con dâu, con dâu kinh ngạc hỏi: ”Xảy ra chuyện gì sao?” Lão Bồ Tát đáp: ”Ôi chao! Các con suýt chút nữa là không còn thấy mẹ nữa rồi!” Sự tình là như thế này. Lão Bồ Tát một mình ở trong nhà, đột nhiên bị tăng huyết áp, một cơn chóng mặt ập đến, “phịch” một cái thế là ngã ra đất. Lúc này, trong tâm vẫn còn tỉnh táo, lập tức niệm thầm: “Na-mô sa-man-tô mô-thô-nam ôm đu-ru đu-ru đề-vi sô-ha.” Một tiếng “đoàng”! Thổ Địa Công (Thần) hiện thân. Thổ Địa Công sờ đầu lão Bồ Tát một lúc, lão Bồ Tát lập tức hết chóng mặt, huyết áp cũng bình thường trở lại, người cũng tỉnh táo rồi, đứng dậy được, không gặp chút vấn đề nào cả. Đây là sự thật về trải nghiệm của chính bản thân lão Bồ Tát Nhiêu Dục Nghệ.

🌟

Có người từng hỏi tôi: ”Chú nào là tốt nhất? Chú nào lực mạnh nhất?” ”Bất kì chú nào cũng tốt. Chú mà mình tương ứng được có lực mạnh nhất.” - Tôi trả lời. Tôi nói thế này: ”Chú là bất khả tư nghì, hành giả trì chú, đừng phân biệt chú nào tốt nhất, chú nào lực mạnh nhất. Chuyên tâm một câu chú hay trì nhiều chú, tôi cho rằng chuyên tâm là tốt nhất, nhưng tôi cũng không phản đối trì nhiều chú. Về thế tục đế: Các vị màu trắng (tiêu tai) tốt nhất. Các vị màu đỏ (kính ái) tốt nhất. Các vị màu vàng (tăng tích) tốt nhất. Các vị màu lam (hàng phục) tốt nhất. Đây là sự phân biệt về mặt tác dụng. Kì thực tại cảnh giới cao nhất, thật sự không phân biệt!

43. Cư sĩ Ngô Chương Trinh

Có một người là cư sĩ Ngô Chương Trinh, với nhân quả tình cờ mà có được một cuốn “Pháp niệm tụng pháp Chuẩn Đề”, nhưng ở bên trên lại in tám chữ “chưa nhận quán đảnh, xin đừng giở đọc”. Bản thân cư sĩ Ngô vốn không muốn giở đọc, nhưng vì tò mò mà anh ấy không kìm được nên đã đọc nó. Bên trong ghi chép: Thủ ấn căn bản của Chuẩn Đề Phật Mẫu. Phương pháp quán tưởng Chuẩn Đề Phật Mẫu. Chú Chuẩn Đề Phật Mẫu: ”Nam-mô sa-tua-nam san-meo-san-pú-thúa chuy-chư-nam ta-ni-yê-tha. Ôm chưa-li chu-li chuân-thế sô-ha.” Nghi quỹ niệm tụng Chuẩn Đề Phật Mẫu.

Cư sĩ Ngô Chương Trinh thấy vậy thì hết sức hoan hỉ, cũng bắt đầu trì chú ngữ của Chuẩn Đề Phật Mẫu trước. Có được nhân duyên này, anh ấy đến cửa hàng đồ Phật giáo, trông thấy một bức pháp tướng Chuẩn Đề Phật Mẫu làm bằng sứ vô cùng trang nghiêm, anh chẳng đắn đo đã thỉnh về.

Cư sĩ Ngô Chương Trinh mỗi ngày đều ở trước Chuẩn Đề Phật Mẫu niệm chú Chuẩn Đề Phật Mẫu. Cứ như vậy trì tụng hơn một năm. Có một buổi tối, anh ấy mơ thấy Chuẩn Đề Phật Mẫu hiện thân nói với Ngô Chương Trinh rằng: “Anh nên mau mau đi xin quán đảnh.” ”Xin quán đảnh từ ai?” ”Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn.” ”Là ông ấy ư?” - Ngô Chương Trinh từ lâu đã nghe nói đến tên tôi, nhưng lại toàn là những tin tức tiêu cực. Chuẩn Đề Phật Mẫu không nói gì, dường như hiểu được tâm ý của cư sĩ Ngô, Chuẩn Đề Phật Mẫu lập tức hiện tướng Đại Chuẩn Đề, quanh thân phóng tỏa hào quang màu trắng, trên tay Chuẩn Đề Phật Mẫu cầm một thứ tròn như mặt trăng, ánh sáng tỏa chiếu khắp nơi thanh tịnh không gì sánh bằng. Chuẩn Đề Phật Mẫu tỏ ý. Cuối cùng, Chuẩn Đề Phật Mẫu nói: ”Đừng nghi ngờ! Đừng nghi ngờ!” Trước khi tiêu biến ảnh tướng, Chuẩn Đề Phật Mẫu còn đặc biệt bổ sung một câu: “Hai ngày nữa, anh có thể gặp được ngài ấy.”

🌟

Cư sĩ Ngô Chương Trinh phục vụ ở quầy lễ tân của một khách sạn lớn, điều kì diệu là, đúng hai hôm sau, tôi đi đến khách sạn lớn đó để ở trọ, chính cư sĩ Ngô Chương Trinh đã đăng kí họ tên tôi. Cư sĩ Ngô kể với tôi sự việc này, hơn nữa còn thỉnh cầu tôi ban quán đảnh pháp Chuẩn Đề Phật Mẫu cho anh ấy. Tôi đồng ý. Cư sĩ Ngô hỏi tôi: ”Cái thứ sáng thanh tịnh như trăng tròn là cái gì?” Tôi trả lời bằng bài kệ nói rằng: Thiên hạ vốn vô sự. Đàm tiếu loạn tai người. Nếu lòng mình không lỗi. Trong tâm sẽ trong veo.

Cư sĩ Ngô Chương Trinh ngay tại chỗ quy y nhận quán đảnh, hơn nữa cả nhà đều đến quy y nhận quán đảnh. Anh ấy nói với tôi: ”Một lòng không hai.”

🌟

Chuẩn Đề Phật Mẫu đã chỉ dẫn cư sĩ Ngô Chương Trinh đến quy y nhận quán đảnh, sự việc này quả nhiên hiếm có kì lạ, suy cho cùng, Đại Chuẩn Đề Phật Mẫu biết Chân Phật là ai, ai là Chân Phật. “Nếu không phải là sự chỉ dẫn của Đại Chuẩn Đề Phật Mẫu, chẳng ai phân biệt được rõ ai là Chân Phật.” Trong Hỷ Kim Cang Tục nói: ”Đời sau ta sẽ hóa làm thầy, vì lợi ích chúng sinh mà hiện thân phàm.”

44. Cư sĩ Thẩm Sơn

Cư sĩ Thẩm Sơn là người An Huy, là một giáo viên, dạy học rất nghiêm túc, là một giáo viên giỏi. Cư sĩ Thẩm có một cơn ác mộng đã quấy nhiễu anh rất nhiều năm, rất nhiều năm. Anh thường xuyên mơ thấy những tăng nhân không hiểu vì sao cứ đòi mạng anh. Anh chạy về đông, tăng nhân ở phía đông. Anh chạy về tây, tăng nhân ở phía tây. Anh chạy về nam, tăng nhân ở phía nam. Anh chạy về bắc, tăng nhân ở phía bắc. Cuối cùng luôn là bị tăng nhân bắt được và tăng nhân ném cư sĩ Thẩm Sơn vào trong ngọn lửa lớn. Anh kêu lên thảm thiết một tiếng rồi tỉnh dậy, sợ đến mức toàn thân đầm đìa mồ hôi.

Giấc mơ này cứ sau một khoảng thời gian lại lặp lại, từ nhỏ đến lớn chưa từng dừng lại. Cư sĩ Thẩm Sơn cầu thần bái Phật, cũng đi khắp nơi sám hối, nhưng cơn ác mộng này từ đầu tới cuối vẫn không rời bỏ anh, liên tục quấy nhiễu, cư sĩ Thẩm Sơn vô cùng lo lắng. Cư sĩ Thẩm Sơn nghe nói thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, trì tụng Cao Vương Kinh có linh có nghiệm. Anh ấy cũng thờ phụng một vị Quan Thế Âm Bồ Tát, ngày ngày tụng Cao Vương Kinh.

Nửa năm sau, có một đêm anh mơ thấy Bồ Tát nói với anh: ”Oan nghiệt kiếp trước của anh là đốt cháy một ngôi chùa, chỉ vì vợ anh muốn xuất gia, anh vì căm hận mà trút giận lên ngôi chùa đó, phóng hỏa đốt chùa, vì thế có quả báo này!” ”Làm sao hóa giải?” Bồ Tát nói: ”Tìm người đầu hổ! Người này là đương kim Thánh tăng.” Cư sĩ Thẩm Sơn không biết người đầu hổ là ai, sau này có người nói với anh, người đầu hổ chính là người họ Lư. Cuối cùng, cư sĩ Thẩm Sơn đã tìm đến tôi.

Tôi vừa nghe thấy là chuyện đốt chùa giết tăng, là năm nghịch tội như vậy thì làm sao tôi hóa giải đây? Chính tôi cũng bối rối, tội lỗi này quá sâu nặng, nhưng Bồ Tát lại giới thiệu “người đầu hổ”, tôi không cứu anh ấy thì ai cứu anh?

Sau đó: Tôi yêu cầu cư sĩ Thẩm thờ phụng pháp vị “tăng nhân vô danh”, ở trong chùa, buổi đêm tôi vào tu pháp. Đầu phóng tam quang - Phật quang, bạch quang, linh quang, để đưa tăng nhân vô danh đến Tây phương tịnh thổ. Pháp siêu độ vô thượng.

Tôi yêu cầu cư sĩ Thẩm Sơn phát nguyện, hễ nghe thấy có xây chùa xây tháp làm tượng cúng tăng thì đều phải tùy hỷ làm công đức. Cư sĩ Thẩm bằng lòng. Cư sĩ Thẩm quy y tôi, nhận quán đảnh. Nói ra cũng lạ, kể từ đó về sau, cư sĩ Thẩm không còn xuất hiện sự việc các tăng đòi mạng nữa.

🌟

Tôi yêu cầu cư sĩ Thẩm tu pháp tích đức tiêu nghiệp: 1. Kính lễ. 2. Cúng dường. 3. Sám hối. 4. Tùy hỷ. 5. Thỉnh chuyển pháp luân. 6. Thỉnh Phật trụ thế. 7. Hồi hướng. Cư sĩ Thẩm Sơn nhất nhất làm theo, về sau cảm ứng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát thường xuyên hiện thân chỉ điểm cho anh ấy việc tu hành. Giờ đây không những không có ác mộng mà thiện mộng lần lượt xuất hiện, mọi việc may mắn, đại cát đại lợi. Cư sĩ Thẩm Sơn cũng có suy nghĩ xuất gia.

45. Lão Bồ Tát Triệu Lỗ

Triệu Lỗ là một cựu chiến binh già đã quy y tôi rất lâu rồi. Triệu Lỗ ở trên vỉa hè bán mì kiếm sống. Có một lần tôi đi ăn mì, ông ấy nhận ra tôi, ông ấy nói: ”Sư Tôn, tôi là đệ tử của ngài, Triệu Lỗ.” Tôi nhớ ra ông ấy, ông ấy vốn là một sĩ quan già trong quân đội, lúc ở trong quân ngũ đã quy y học Phật, sau khi nghỉ hưu thì bán mì. Ông ấy nói: ”Sư Tôn ăn mì, miễn phí.” Tôi nói: ”Ông vất vả rồi, không thể miễn phí được.” Ông ấy nói: ”Sư Tôn đã từng cứu tôi, bát mì này có là gì đâu, cho dù Sư Tôn ngày ngày đến ăn mì cũng không cần tiền, đây là điều nên làm mà.” ”Tôi từng cứu ông bao giờ?” - Tôi hỏi. Thế rồi Triệu Lỗ kể cho tôi nghe một sự việc rất kì lạ đặc biệt.

🌟

Nơi Triệu Lỗ sống là trong một con ngõ chật hẹp, những ngôi nhà mái bằng xây liền thành một hàng. Nhà xây bằng gỗ và đất đá, rất thô sơ. Có nghĩa là các ngôi nhà đều có chung tường, không gian rất nhỏ, nhà ngăn thành hai phòng ngủ một phòng khách, tuy chỉ có vậy nhưng đó cũng là tích cóp cả đời của Triệu Lỗ. Những người sống ở dãy nhà đó gần như đều là cựu binh đã về hưu.

Có một hôm, nhà hàng xóm phía tây bị cháy. Sức lửa khá mãnh liệt. Lúc lửa sắp cháy đến nhà Triệu Lỗ, Triệu Lỗ kinh hoảng thất sắc, mắt nhìn căn nhà cả đời ki cóp của mình sắp thành mồi cho lửa, toàn bộ sẽ tiêu tan thành khói. Ông ấy buột miệng nói một câu: ”Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử, Sư Tôn cứu tôi!”

Mặt đất bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạ. Trận gió này quả thực rất kì quái, đột nhiên cuộn xoáy khiến đất đá bay mù trời, ngay cả người cũng không đứng vững được. Gió thổi hướng về ngọn lửa, chặn ngọn lửa lại, rồi lại thổi tắt cả ngọn lửa hừng hực. Quái lạ! Gió thổi về phía lửa, chặn lửa tiến lên rồi mãnh liệt thổi mạnh khiến lửa bị dập tắt. Lửa tắt rồi thì gió cũng tan biến luôn.

Triệu Lỗ nói: ”Đây chẳng phải là Lư Sư Tôn đã cứu tôi sao!” Tôi hỏi: ”Bình thường ông tu pháp gì?” Triệu Lỗ đáp: ”Sau khi tôi quy y thì chỉ trì Cao Vương Kinh, niệm tâm chú Sư Tôn, bình thường thời gian ít, thỉnh thoảng niệm Phật để cầu sinh về tịnh thổ. Nhưng mà tôi niệm Phật trì chú tụng kinh có thể nói là rất chuyên tâm.” Tôi nói: ”Đúng rồi! Ông có thể chuyên tâm thì tất có cảm ứng.” Triệu Lỗ nói: ”Cảm tạ Sư Tôn!” Tôi đáp: ”Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát đi!”

🌟

Quan Thế Âm Bồ Tát có một bài kệ: Vô cấu thanh tịnh quang Năng phục tai phong hỏa Huệ nhật phá u ám Phổ minh chiếu thế gian.

Tôi nói: Trong Mật pháp của tôi có tâm yêu thương, có tâm đồng cảm, có tâm nhân từ, có tâm thiện lành, có tâm đại bi. Có thể cứu mọi đau khổ, bạn nên tin, hiểu và làm theo!

46. Lão Bồ Tát Ngụy Thiết Vận

Cả nhà lão Bồ Tát Ngụy Thiết Vận ở California nước Mỹ đã quy y Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn từ rất sớm. Phu nhân của ông ấy đã xuất gia trong Chân Phật Tông. Con gái của ông ấy là Ngụy Tư Nhan chính là một trong bốn bác gái ở California của Chân Phật Tông mà ai ai cũng biết. Bốn bác gái chính là: Tôn Ái Trân. Trần Truyền Phương. Tưởng Quan Dung. Ngụy Tư Nhan.

Lão Bồ Tát Ngụy Thiết Vận phụng trì Phật pháp rất tinh nghiêm, làm công khóa không gián đoạn, lấy sự công chính ngay thẳng cương liệt là cách sống của mình. Lão Bồ Tát Ngụy có thiên tính từ bi, thích làm việc thiện, có phong thái uy nghi, xứng đáng làm tấm gương cho mọi người. Nếu miễn cưỡng tìm ra khuyết điểm của ông ấy thì khuyết điểm duy nhất là: quá cương liệt!

Quá cương liệt cũng có nghĩa là “tin cái gì là tốt thì rất cố chấp”, đối với những kẻ xấu, kẻ tiểu nhân dối trên gạt dưới thì ông ấy tức giận lao bổ vào đánh. Lão Bồ Tát Ngụy Thiết Vận vào lúc tuổi già gặp bệnh hiểm nghèo, theo lý mà nói, người bình thường mắc bệnh này thì sớm đã ôi thôi về chầu ông bà rồi, nhưng ông ấy vẫn vô sự như thường, sống thêm mười mấy năm nữa. Ông ấy từng cảm ứng thấy Hộ pháp bảo vệ cho mình. Khi Ngụy Thiết Vận ngoài 90 tuổi, lúc sắp hấp hối, cả nhà người lớn trẻ nhỏ, bốn bác gái vây xung quanh ông, niệm Phật không ngừng nghỉ. Ngụy Tư Nhan hỏi: ”Lư Sư Tôn đồng ý đến tiếp dẫn rồi, bố có nhìn thấy không?” Lão Bồ Tát đáp: ”Vẫn chưa!” Đến lúc sắp chết. Ngụy Tư Nhan hỏi: ”Bố đã nhìn thấy Sư Tôn chưa?” Lão Bồ Tát đáp: ”Nhìn thấy rồi, Lư Sư Tôn đến tiếp dẫn, bố đi đây!”

Thế là ông cáo biệt mọi người và ra đi. Đắc quả A Na Hàm. A Na Hàm cũng chính là “bất hoàn”, ý nghĩa của bất hoàn có thể nói là bậc Thánh giả đã cắt đứt hết phiền não Dục giới. Thông thường A Na Hàm tương lai sẽ sinh về Sắc giới và Vô sắc giới, không sinh vào Dục giới nữa. Bởi vì lão Bồ Tát Ngụy Thiết Vận nghiệp chướng đã hết, có được đại gia trì lực của tôi, ban đầu đắc quả A Na Hàm, không lâu sau sẽ chứng đắc quả A La Hán. Quả A La Hán tức là: Không phiền não. Ứng cúng. Không sinh. (không còn sinh ra nữa)

🌟

Tôi cảm thấy lão Bồ Tát Ngụy Thiết Vận cả nhà tin tưởng sâu sắc vào Phật pháp, nghiêm túc tu trì, có thể đạt được tám lợi ích: 1. Thu được đại phúc báo. 2. Niềm vui vô tận. 3. Đạt được thiền tư thanh tịnh. 4. Có đại trí huệ. 5. Được Tam Bảo hộ trì. 6. Tránh xa tà ác, tiêu trừ tội chướng. 7. Thiện đức tăng lên và tiến nhập địa vị Hiền Thánh. 8. Chư Thiên hoan hỷ. Ở đây là, có nhân ắt có quả. Thật ra khi lão Bồ Tát Ngụy Thiết Vận còn sống, mỗi lần tôi gặp ông ấy tôi đều phải chặc lưỡi kinh ngạc, bởi vì tướng mạo của ông ấy từ lâu đã hiện lên đại tịnh quang rồi.

47. Cư sĩ Quan Viên Sanh

Cư sĩ Quan Viên Sanh thường xuyên tu pháp tại Seattle Lôi Tạng Tự nước Mỹ, ông ấy đồng tu tại Lôi Tạng Tự đã hơn 10 năm rồi. Khi tôi ẩn cư bế quan, cư sĩ Quan đột nhiên phát hiện ra trên người có cục cứng, không thoải mái, rất đau. Ông ấy tự biết tình hình không hay!

Đầu tiên ông ấy đến bệnh viện của Đại học Washington (BIOPSY) để chụp cắt lớp kiểm tra. Bác sĩ nói: ”Khẳng định là u ác tính, nhất định phải mổ để lấy ra!” Cư sĩ Quan nghe xong thì hoang mang lo sợ, Lư Sư Tôn lại đi ẩn cư rồi, ông ấy chỉ còn biết thỉnh cầu từ Chân Phật Mật Uyển một lá phù, uống vào, đêm đó có được một giấc mơ: ”Mơ thấy mình từ trong nhà xách hai túi đựng những thứ bẩn thỉu rác rưởi đem ra ngoài vứt đi.” (Hàm ý của giấc mơ này là những thứ bẩn trên người mình đã được thanh trừ một chút rồi.) Ông ấy rất căng thẳng, lại đi chụp cắt lớp.

Bác sĩ nói: ”Khối u đã nhỏ đi một chút rồi, nhưng cái cục cứng không tốt vẫn còn ở đó, vẫn phải lấy ra mới được.” Bác sĩ nói có hai cách để lấy khối u ra: 1. Dùng cây kim thô một chút, dùng cách rút để rút sạch cục cứng ra. 2. Dùng cách khoét một lỗ, cái lỗ giống như đầu bút bi, sau đó lấy ra.

Vào ngày làm phẫu thuật, cư sĩ Quan Viên Sanh vừa căng thẳng vừa đau lòng đến rơi nước mắt. Bác sĩ quyết định dùng kim để lấy ra, tiêm thuốc tê ở xung quanh cục cứng. Cư sĩ Quan đột nhiên nhớ đến Sư Tôn, thế là hai tay kết thủ ấn Liên Hoa Đồng Tử, trong miệng ra sức trì chú “Ôm gu-ru lién-shâng sit-đi hùm…..” Bác sĩ đột nhiên mở to mắt, bác sĩ nhìn sang người phụ tá của mình, lại nhìn sang màn hình máy vi tính. Bác sĩ nói với người phụ tá: ”Cục cứng biến mất rồi, không nhìn thấy gì cả, không thấy cái gì hết!”

Bác sĩ quay đầu lại nói với cư sĩ Quan Viên Sanh: ”Anh… anh… anh vừa mới niệm chú gì trong miệng đấy, bất kể là anh đã niệm cái gì, cục cứng của anh đã đột ngột không thấy đâu nữa rồi, thật sự không thấy nữa, tiêu mất rồi, bay mất rồi!” Bác sĩ quay người bỏ đi. Người phụ tá đứng ngây ra tại chỗ. Lát sau, một y tá vội vàng chạy vào phòng phẫu thuật, cô ấy cứ nhìn cư sĩ Quan Viên Sanh. Y tá nói: ”Tôi muốn nhìn xem anh là người gì, sao mà trong miệng niệm niệm mấy từ thế là cái thứ đó liền biến mất, trên đời sao lại có chuyện may mắn thế này!” Bác sĩ và y tá của cả bệnh viện đều xôn xao về việc này. Cư sĩ Quan Viên Sanh nói với tôi: ”Cảm tạ Sư Tôn!” Tôi đáp: ”Đâu có! Cảm ơn lòng thành của chính mình đi!”

🌟

Tôi nói với mọi người, trì tâm chú Liên Hoa Đồng Tử này sẽ có được phúc báo thế gian, không chỉ như vậy, bạn còn có thể có được trí huệ xuất thế gian, mong rằng đồng môn cung kính kiền thành trì tụng. Cảm ứng của câu chú này thật sự quá nhiều, viết mấy cuốn sách cũng không ghi hết được đâu!

48. Cư sĩ Tôn Ái Trân

Cư sĩ Tôn Ái Trân sống tại California nước Mỹ, một lòng tu Phật, thờ phụng một vị Quan Thế Âm Bồ Tát, điều trùng hợp là khuôn mặt của cư sĩ Tôn Ái Trân giống hệt với mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Tôn Ái Trân nghiêm cẩn tu Chân Phật Mật Pháp, mỗi ngày đều thực hành công khóa, trong sáu thời đều vô cùng tinh tấn. Cư sĩ Tôn tâm địa lương thiện, tính trầm ít nói, là người rất cẩn thận tỉ mỉ, cúng dường pháp cực kì tích cực và nhiệt tình, nhưng phong cách của bà ấy luôn luôn là không ra mặt, chỉ âm thầm làm. Theo như tôi biết, cư sĩ Tôn trong khi tu pháp có Bồ Tát hiển hiện, đeo chuỗi ngọc, tỏa ra ánh hào quang hiếm có, đi vào trong người Tôn Ái Trân. Từ đó, Tôn Ái Trân đã đắc tương ứng với Quan Thế Âm Bồ Tát.

Cư sĩ Tôn Ái Trân có thể nhìn thấy: Ánh sáng minh điểm. Chuỗi kim cương. Chư tôn. Phật quốc tịnh thổ. Nhưng bà ấy giữ cho riêng mình không nói ra.

Bà ấy chỉ cần chắp tay lại, ngón tay tự động kết thành thủ ấn mỹ miều, đủ loại thủ ấn không tên lần lượt hóa hiện, hoàn toàn không cần người hướng dẫn. Bà ấy chỉ cần hễ niệm Phật, hễ trì chú, hễ niệm kinh, trong miệng tự có ánh sáng xuất hiện, rất lâu rất lâu mới tiêu tan. Bản thân bà ấy có thể phóng quang, đàn thành có thể phóng quang, nhà ở cũng phóng quang, tất cả trở thành “thế giới ngập tràn ánh sáng”.

Hai tay của cư sĩ Tôn Ái Trân có thể chữa bệnh, đầu tiên bà ấy bắt đầu từ những người trong nhà, người bệnh ở trước mặt bà ấy, bà ấy tự động kết thủ ấn, chạm vào thân thể bị bệnh của đối phương, bệnh liền tự nhiên được giải trừ, có rất nhiều sự tích cảm ứng.

Cư sĩ Tôn Ái Trân tương ứng với Quan Thế Âm Bồ Tát, không phải bỗng dưng mà có được, bà ấy chuyên tâm lâu ngày, một lòng thực tu Chân Phật Mật Pháp, đắc được cảm nhận hỷ lạc. Bồ Tát tỏa hào quang rực rỡ.

Cư sĩ Tôn Ái Trân tỏa hào quang rực rỡ, năng lực thần thông của bà ấy từ lâu đã vượt qua một số pháp sư, Thượng sư. Chỉ là: Bà ấy không muốn ra mặt. Chỉ là âm thầm tinh tấn tu trì. Tôi ấn chứng: Cư sĩ Tôn có thể trực tiếp đến Phật quốc tịnh thổ. Tôi nói: ”Bà và Quan Thế Âm Bồ Tát vốn có nhân duyên lớn, có thể hiển hiện Bồ Tát ở trong thân bà, nói ngắn gọn từ đầu đến cuối có thể viết thành một cuốn sách lưu truyền cho hậu thế, khiến cho người thờ phụng và trì niệm có được phúc phần và trí huệ.”

Cư sĩ Tôn Ái Trân có pháp hiệu là Liên Vy, bà ấy chính là người biên soạn cuốn “Thanh phong minh nguyệt”. Thời kì đầu, tạp chí sáng tác của Đài Loan liên tiếp đăng tiểu thuyết của bà ấy, từng xuất bản một tập tiểu thuyết.

🌟

Tôi thật lòng thật sự nói với mọi người: Bà ấy là mật hành tôn giả. Bà ấy đã tương ứng. Bà ấy có thần thông. Trên người bà ấy có hạt xá lợi. Bà ấy quyết định vãng sinh Phật quốc tịnh thổ Ma Ha Song Liên Trì. Trong số các hành giả tu trì Chân Phật Mật Pháp, người có được tương ứng đâu đâu cũng có, nhưng cư sĩ Tôn Ái Trân từ trước đến giờ đều đứng sau hậu trường.

49. Viết lời cuối sách

Tên cuốn sách này là “Đại công khai thiên cơ”, tiêu đề phụ là “Thần thông đại biến hóa”, rất nhiều người đọc tên sách và tiêu đề phụ có lẽ sẽ cảm thấy ngạc nhiên và thích thú.

Mọi người có thể nghĩ rằng cuốn sách này nhất định là rất náo nhiệt, có thể sẽ “lên trời xuống đất”, sẽ “phóng quang động địa”, sẽ “biến tới biến lui”, sẽ “cách không lấy vật”… Trên thực tế, sự quan tâm của tôi không đặt vào những điều này, tôi chỉ mượn cảm ứng của người thật việc thật, hoàn toàn bày ra trước mắt độc giả, và người thật việc thật này chỉ là một phần trăm, một phần nghìn, một phần vạn…

Những mô tả trong sách đọc lên thì thấy rất phổ thông, không hề có hư cấu khoa trương hay những lời vô căn cứ. Các tiêu đề cho chương sách của tôi hoàn toàn lấy “con người” làm gốc, dùng bút pháp tả thực để mô tả, cuốn sách này dành cho chính nhân quân tử đọc, câu chuyện cảm ứng và thần thông của tu hành Mật giáo chính là phát sinh từ trên người chúng sinh.

Đặc điểm của cuốn sách này là: Lấy “con người” làm gốc. Lấy “sự việc” làm các ý chính. Lấy “thành kính” làm chủ. Để giải thích rõ một người tu pháp làm thế nào để dung nhập toàn bộ tính mệnh và tinh thần của mình vào trong cảnh giới của Phật pháp Mật giáo. Để xem liệu có thể mượn trí huệ và phương tiện để độ hóa được càng nhiều chúng sinh đến quy y Chân Phật không.

Cuốn sách này không phải là viết về pháp lực của tôi, không phải viết về thần thông của tôi, hoàn toàn là tự thuật của người khác, từ ngòi bút của người khác mà biên tập lại thành sách. Ở đây phải cảm tạ pháp sư Liên Dục và pháp sư Liên Quân đã cung cấp đề tài, còn có rất nhiều người nữa mà tôi cũng chưa lần lượt nêu ra ở đây.

🌟

Tôi cảm thấy cảm ứng thần thông vốn dĩ rất bình thường, mặc dù Phật pháp không nói thần thông, nhưng các việc cảm ứng thì đều có thể nói. Mục đích không gì khác, chỉ là độ người quy y Chân Phật mà thôi, sự thật chính là sự thật.

Chúng ta không phải cố ý đi tu thần thông. Chúng ta không theo đuổi thần thông. Chúng ta không tuyên dương thần thông. Chúng ta chỉ là tự nhiên. Điều này về cơ bản là không đi ngược với Phật giáo không theo đuổi thần thông. Trong Phật giáo vốn dĩ có đại thần thông tự tại của thế gian và xuất thế gian, điểm này không ai có thể phủ nhận, chỉ là đừng chỉ dẫn chúng sinh mê muội mà thôi.

🌟

Đại thiên cơ của cuốn sách này đều ẩn giấu trong sách, người nào có thể thấy thì đã nhìn thấy từ lâu rồi, tôi cũng đã biểu lộ ra rồi, hơn nữa còn cực kì rõ ràng nữa. Không. Vô tâm. Vô sự. Thành tâm. Chính lực. Nghi quỹ chu toàn. Luật lệnh. Hợp nhất. Pháp lực. Tín lực. ….

Chân Phật Mật Pháp của Lư Thắng Ngạn tôi là thế gian và siêu thế gian, ai không tin, xin hãy đọc cuốn sách này!

(Hết)

Mục lục