📗

269. Trò chơi thần thông

image

Trò chơi thần thông

🪷 Nói chuyện kỳ quái

Văn tập: 269 Xuất bản: 01/2019 Tác giả: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

🔎 Văn bản đang trong quá trình hiệu đính!!!

Lời mở đầu

Vũ điệu nghê thường của Hằng Nga

Tôi (Lư Sư Tôn) ở trong định thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đến.     Tư thế duyên dáng của ngài, thiên y váy xếp, thiên kiều bách mị [vô cùng xinh đẹp duyên dáng], quả thực là một vị Bồ Tát vô cùng trang nghiêm và xinh đẹp. Hai người hợp làm một.

Vị đại sư thành tựu bậc nhất Tây Tạng, ngài Tsongkhapa, có làm một bài thơ mỗi câu dài mười tám chữ để tán thán Quan Thế Âm Bồ Tát rất hợp với ý tôi. Ý thơ như sau:

Vắt trên vai trái chú nai đốm ngoan ngoãn thuần phục, nhành hoa xinh rủ xuống nghiêng nghiêng.          Phủ sương trắng bồng bềnh tương phản đá đen lông quạ, khuôn mặt sáng ngời tựa ánh trăng.  Thon thả duyên dáng khẽ yểu điệu nghiêng mình qua trái, thục nữ khiến lòng người rung động. Ngự bên phải trên tòa sen dáng điệu càng yêu kiều, người quên mất cần đi hay ở.          Tay phải ngọc ngà kết diệu ấn rải ban cam lộ, chúng ngạ quỷ hài lòng thỏa mãn. Tay trái ngọc ngà nhẹ nâng nhành sen trắng thanh tao, ngài tinh khiết chẳng vương bụi trần.      Ý niệm ta được thoát ly khỏi thế gian ô trọc, dù chỉ một lần được gặp gỡ.  Thỉnh Không Hành từ nay cùng ta tâm ý chẳng rời, sẽ vĩnh viễn kết thành một đôi.

Quan Thế Âm Bồ Tát nói với tôi: "Đi theo ta!"         Tôi cưỡi lên tòa sen trắng đi theo Quan Thế Âm Bồ Tát. Không lâu sau.  Tôi và Quan Thế Âm Bồ Tát đã đến bảo điện trên cung trăng.

Theo tôi được biết: Mặt trời là đạo tràng của A Di Đà Phật.   Mặt trăng là đạo tràng của Quan Thế Âm Bồ Tát.     Các vì sao là đạo tràng của Hư Không Tạng Bồ Tát.

Tôi nói với Bồ Tát:  "Nghe nói Hằng Nga ở trên cung trăng đúng không?"        Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ cười, chẳng mảy may phật ý, nói:       "Ngài muốn gặp Hằng Nga thì ta sẽ mời nàng tới!"

Chỉ trong nháy mắt đã thấy một vệt sáng trắng nhỏ xíu bay đến, kích thước khoảng một phân, sau đó vệt sáng biến to ra nhưng cũng chưa đầy một thước. Khi vào tới bên trong bảo điện huy hoàng lộng lẫy dát vàng ngọc bích thì vệt sáng biến thành kích thước lớn bằng con người. Hằng Nga là một thiên nữ xinh đẹp, dáng người mảnh mai thon thả, duyên dáng trình diễn điệu múa nghê thường vũ y. [Điệu múa của những vũ nữ mặc váy áo kết bằng lông chim có màu sắc cầu vồng.] Tôi nói:       "Độc lạc lạc bất như chúng lạc lạc!" [Một câu nói của Mạnh Tử trong Lương Huệ Vương - quyển hạ, có nghĩa rằng vui một mình không bằng vui cùng nhiều người.] Bồ Tát vỗ tay. Từ một nàng Hằng Nga hoá thành mười nàng Hằng Nga, rồi lại hóa thành trăm nàng Hằng Nga, cuối cùng hóa thành nghìn nàng Hằng Nga. Nghìn nàng Hằng Nga múa ca uyển chuyển, thứ tự đẹp mắt. Còn có cả thiên nhạc nữa. Tôi là thần tiên    Dạo chơi vui vẻ   Thiên thượng nhân gian        Chốn nao Quảng Hàn. [Quảng Hàn cung, chính là cung trăng.]

Âm thanh trong sáng du dương còn vương vấn mãi, giống như âm thanh của tiếng tiêu, khiến cho tôi rung động tâm huyền. Ca múa xong xuôi, các nàng biến mất chẳng còn dấu vết.        Bồ Tát nói với tôi:         "Đây chẳng qua chỉ là chút trò chơi thần thông mà thôi!"   Tôi nói:       "Phi hữu phi vô." [chẳng phải có, chẳng phải không] Bồ Tát nói: "Đúng vậy! Đúng vậy!" Tôi hỏi:       "Bồ Tát đưa tôi đến cung trăng chỉ là để xem điệu múa vũ y nghê thường của Hằng Nga sao?" Bồ Tát nói: "Chẳng phải! Chẳng phải! Hồi sau sẽ rõ!" (Những tình tiết trong cuốn sách này, tin hay không tin tùy bạn.)

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Sheng-yen Lu

17102 NE 40th CT REDMOND WA 98052 U.S.A

Tháng 01/2019

01. Đọc thuộc Tâm Kinh

Quan Thế Âm Bồ Tát nói:     "Thế nhân ngày nay, người có thể đọc thuộc lòng Tâm Kinh cũng nhiều, nhưng người hiểu được ý nghĩa thù thắng của kinh thì lại ít. Ta mời ngài đến là để giải thích cho thế nhân nghe."        Tôi nói:       "Đây là việc đương nhiên rồi." Bồ Tát nói: "Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Câu này có ý nghĩa gì?"          Tôi đáp:     "Bồ Tát nhập thiền định mức độ sâu nhất." (Tam ma địa) Bồ Tát hỏi: "Chiếu kiến ngũ uẩn giai không là ý gì?" Tôi đáp:     "Chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức." Bồ Tát hỏi: "Sắc bất dị sắc, không bất dị không, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị, là ý gì?"    Tôi đáp:     "Sắc không chẳng khác, không sắc chẳng khác, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Tôi nói, chẳng phải sắc cũng chẳng phải không, chẳng phải có cũng chẳng phải không có, mà cũng là có, mà cũng là không có, lại cũng là sắc, lại cũng là không." Bồ Tát hỏi: "Cái gì là chư pháp không tướng?"         Tôi đáp:     "Tất cả mọi thứ hữu hình và vô hình đều là không." Bồ Tát hỏi: "Cái gì là bất sinh bất diệt, bất hoại bất tịnh, bất tăng bất giảm?" Tôi đáp:     "Hư không không biến đổi." (lấy hư không để tượng trưng)

Bồ Tát hỏi: "Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc, đoạn này đại ý là gì?"  Tôi đáp:     "Tất cả hữu hình, tất cả vô hình, đều chết hết!" Bồ Tát hỏi: "Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, là ý gì?"       Tôi đáp:     "Câu này quan trọng nhất, bởi vì ngộ ra được những thứ không thể nào đắc, mới thành tựu Bồ Tát." Bồ Tát hỏi: "Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, là ý gì?"  Tôi đáp:      "Ý là đại tự tại!"

Bồ Tát hỏi: ”Từ tam thế chư Phật… đến Bồ Đề Ta Bà Ha, là có ý gì?" Tôi đáp:     "Ý nghĩa về quả vị!" (chứng nhập cứu cánh) Bồ Tát hỏi: "Đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, là ý gì?" Tôi đáp:     "Chân đế!" (chân ngôn chân lý)

Bồ Tát nói: "Xin ngài hãy nói cho đại chúng biết, nói tóm lại thì Tâm Kinh chỉ ra điều gì?" Tôi đáp:     "Giác ngộ!" Bồ Tát hỏi: "Giác ngộ cái gì?"        Tôi đáp:     "Vô sở đắc, vô sở trụ, vô sở vị." Bồ Tát lại hỏi tiếp nữa. Tôi đáp:     "Ai chà! Chỉ là vẽ chân cho rắn mà thôi, tốt hơn là để thế nhân tự lần tìm đi!"

02. Kỳ tích của pháp Đoạt xá

Có một người đến chỗ Lư Sư Tôn hỏi chuyện. Anh đau khổ nói: "Tôi tên là Tư Tề, bạn của tôi là Tử Du. Tử Du muốn mở một doanh nghiệp lớn nên đã vay tiền tôi." Tôi hỏi: "Rồi sao nữa?" Tư Tề nói: "Tôi có bao nhiêu tiền đều đưa cho anh ta vay hết, đưa ra thời hạn phải trả lại. Nhưng thời hạn đã đến rồi mà anh ta không trả, năm lần bảy lượt trì hoãn rồi." Tôi hỏi: "Anh ta có tiền không?" Tư Tề đáp: "Doanh nghiệp của anh ta rất thành công, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đối với món tiền mà tôi cho vay thì vẫn không trả lại!"

Tôi thần toán một lúc. Đáp án là: "Không có ý định trả tiền." Bởi vì Tư Tề muốn mua nhà nên cần tiền gấp, do vậy đã đến gặp Lư Sư Tôn cầu cứu. Anh vừa nói vừa khóc. Tôi nói: "Anh cứ trở về nhà chờ kỳ tích đi!"

🌟

Một hôm, vào lúc sáng sớm, Tử Du ngủ dậy, trong lúc mơ mơ hồ hồ đã ký tên vào một tờ chi phiếu rồi nói là muốn gửi cho Tư Tề. Vợ của Tử Du biết được chuyện này đã cực kì sửng sốt, hỏi: "Chẳng phải đã quyết định là không trả tiền anh ta sao? Bởi vì chúng ta vẫn còn muốn lập thêm công ty nữa!" Tử Du không nói gì, chỉ bảo: "Trả tiền lại cho Tư Tề!" Vợ của Tử Du cảm thấy rất khó hiểu. Hôm nay hành động và khẩu khí của Tử Du đều rất kỳ quái. Chi phiếu cuối cùng đã gửi đến Tư Tề. (Anh cũng lập tức rút tiền về tài khoản.)

Tử Du cả ngày trời mơ mơ hồ hồ, tinh thần kỳ quái, vợ và những người xung quanh đều thấy rất lạ. Anh ta làm gì cũng run tay run chân, lại còn mộng du, toàn thân thì lúc nóng lúc lạnh, ăn rất ít, dù vậy vẫn chỉ làm một việc là trả hết sạch sẽ số tiền đã vay Tư Tề. Đêm đó Tử Du đi ngủ cũng vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ luôn!

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh ta chẳng hề biết những sự việc đã xảy ra. Đợi đến sau khi có ý thức trở lại thì anh ta rất hối hận đã đem tiền trả cho Tư Tề. Chẳng ai biết chuyện này là thế nào.

🌟

Tôi thực lòng thực sự nói cho mọi người biết, đây chính là pháp Đoạt xá. Tôi xuất hồn ra khỏi thân, trong giấc mơ buổi đêm đã đi vào trong tâm trí của Tử Du. Chiếm lấy thân thể của anh ta. Điều khiển anh ta đem tiền trả lại cho Tư Tề. Đợi đến sau khi sự việc ổn thỏa rồi, tôi lại thoát ra khỏi thân thể anh ta, trả lại thân thể đó cho Tử Du.

Nhưng tôi cũng rất oải. Tinh thần không có cách nào phấn chấn được. Tự tôi cũng cảm thấy mình cả ngày mơ mơ hồ hồ… Không thể làm cho tâm trạng trở nên an định được.

Sau khi giải quyết xong xuôi sự việc này, tôi tự cảm thấy rằng làm được việc thiện này là rất tốt, thế nhưng nó cũng khiến cho tâm trạng tôi không thể định, tinh thần không thể hồi phục lập tức, đó là một cảm giác rất khổ sở. Lần sau thôi không dám làm nữa! Bởi vì chơi pháp Đoạt xá không vui!

03. Trò chơi của hai con ma

Trong chuyến đi hoằng pháp lần thứ hai tại Malaysia. Tôi ở một khách sạn nghỉ dưỡng rộng tới mấy chục mẫu. Khách sạn nghỉ dưỡng này là một chuỗi các tòa nhà liền nhau bên cạnh sân golf. Xe đưa tôi đến ở một trong các tòa nhà đó. Tôi một mình ở trong một gian phòng lớn. Nhận phòng xong thì tôi phát hiện ra: Phòng tắm bị hỏng. (Chỉ có nước lạnh, nếu mở nước nóng thì nước sẽ nóng tới mức bỏng da.) (Khi xả nước thì lỗ thoát nước lại bị tắc, nước ngập cả phòng tắm, thậm chí chảy tràn ra cả phòng khách.) Bồn rửa mặt cũng hỏng. (Pít-tông bị hỏng, không có cách nào giữ được nước.) (Bồn rửa mặt bị nứt, nước tràn ra ngoài.) (Chẳng có cách nào để giặt đồ lót và tất.) Tủ lạnh cũng hỏng. (Ngăn mát không lạnh.) (Ngăn đông cũng không lạnh.) Điện thoại cũng hỏng. (Gọi đi không được, gọi đến cũng không được.) Két sắt cũng hỏng. (Chỉ mở được, không đóng được.) Đèn điện cũng hỏng. (Chỉ có hai, ba bóng là sáng, các bóng còn lại đều hỏng.) …

Tôi lập tức hiểu ngay gian phòng rộng rãi này đã lâu lắm rồi không có ai từng ở đây cả. Nếu không thì đã chẳng tệ hại như thế này! Tôi muốn gọi người đến sửa, nhưng lúc đó cũng đã muộn rồi, thôi thì cứ ở tạm một buổi tối vậy! Tôi kéo rèm cửa ra, vừa hay hôm nay có trăng lưỡi liềm đầu tháng, ánh trăng non vàng nhạt đủ để mơ hồ phân biệt được thảm cỏ. Sân golf thì sáng rực rỡ rất đẹp. Bỗng tôi ngửi thấy một vùng khí âm lạnh. Thêm nữa, tôi ngắm nhìn ánh trăng một lúc cũng thấy buồn ngủ rồi, bèn quay trở về giường thì lập tức cảm thấy có chút hoang mang. Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy có âm thanh, là tiếng của một nam một nữ. Nữ nói: "Chúng ta đến dọa ông ta đi." Nam nói: "Chờ chút! Người này là người tôn quý, anh phát hiện ra trên người ông ta tỏa ra ánh sáng trắng." Nữ lại nói: "Mặc nó là ánh sáng gì, chúng ta chơi trò dọa người này không biết đã dọa bao nhiêu người sợ chạy mất dép rồi. Em không tin có người lại không sợ ma!" Nam nói: "Được thôi!" Ma nam ma nữ hiện ra bộ mặt ghê rợn, đứng ở đầu giường, ma nam bảy lỗ chảy máu, ma nữ còn thè dài cả lưỡi ra.

Tôi liếc nhìn chúng một cái. Tôi ngồi dậy, bên cạnh tôi đã xuất hiện ba vị Hộ pháp. Một là Đại Uy Đức Kim Cang, hai là Bất Động Minh Vương, ba là Đại Lực Kim Cang. Ba vị Hộ pháp của tôi trông còn hung mãnh đáng sợ hơn cả hai con ma. Hai con ma muốn trốn chạy. Tôi thổi một hơi khiến hai con ma bất động. Hai con ma biết đã gặp phải người lợi hại rồi. Tôi nói: "Không phải chạy! Các người hiện nguyên hình kiếp trước cho ta xem xem!"

Người nam mặc đồ tây thẳng thớm, dáng người cao ráo ưa nhìn, khoảng hai mươi tuổi. Người nữ thì ăn mặc trang sức lộng lẫy, vẻ đẹp cũng thuộc loại tuyệt sắc, khoảng mười tám tuổi. Hai ma nam nữ này kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Bởi vì những người lớn trong nhà phản đối tình yêu của họ nên họ đã uống thuốc độc ngay tại chính căn phòng này. Hai con ma liên tục cầu xin tôi tha tội, thậm chí còn khóc lóc. Tôi nói: "Gặp hai người các vị xem như cũng là có duyên từ kiếp trước, đừng chơi trò dọa người nữa nhé." Trong lòng tôi thương cảm. Đã dùng chú Văn Thù vãng sinh, Văn Thù lục tự minh… để siêu độ cho hai con ma. Hai con ma này trên thân đã có ánh sáng, đảnh lễ tôi ba lạy. Thế rồi tan vào hư không đi mất.

04. Đại Uy Đức phẫn nộ

Một buổi tối, tôi đang nằm trên giường, vẫn nằm chứ chưa ngủ, tôi bỗng nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào rất to. Giống như tiếng thở hùng hục của trâu vậy. Có cái gì đó đẩy vào cửa sổ phòng tôi, cửa sổ rung lắc dữ dội, cảm giác cả căn phòng muốn lật nhào. Tôi kinh ngạc, vội vàng nhỏm dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi trông thấy một vị Đại Uy Đức Kim Cang rất to trong hình tướng cực kì phẫn nộ. Có hai sừng trâu. Mặt đen như than. Ba mắt xanh sáng lóe lên. Nhe răng nanh. Thân trên không mặc áo, dưới chân không đi giày. Nhiều tay nhiều chân. Thân cao xấp xỉ bằng mái nhà. (Mục đích tới đây của vị Đại Uy Đức Kim Cang phẫn nộ này không phải tốt đẹp gì, tôi cảm thấy cần đề phòng.) Tôi còn chẳng kịp nghĩ, lập tức kết thủ ấn Đại Uy Đức Kim Cang. Niệm: "Ôm ya-ma-ta-ka hùm pây. Ôm chuy-li ka-la-lu-pa hùm khan sô-ha." Từ sau lưng tôi bay ra năm vị Đại Uy Đức Kim Cang để đối phó với vị Đại Uy Đức Kim Cang phẫn nộ khổng lồ kia. (Sư phụ Liễu Minh Hòa Thượng nói với tôi: nếu muốn phá bỏ ma chướng trong ngoài thì nên tu pháp Đại Uy Đức Kim Cang.)

Vì thế, Tôi đã tu luyện pháp Đại Uy Đức Kim Cang Ngũ Tôn. Bây giờ thì năm vị của tôi đối đầu với một vị. Nhưng năm vị của tôi thì tương đối nhỏ. Tôi trông thấy: Vị khổng lồ kia cực kì tức giận, tung ra sức mạnh như gió vào năm vị nhỏ của tôi, cầm dao ra sức chém. Năm vị nhỏ của tôi thì thoắt ẩn thoắt hiện. Tất cả đều không hề hấn gì. Năm vị nhỏ áp sát cào lên thân vị lớn, đánh bên đông một cái, đánh bên tây một cái. Sáu vị Đại Uy Đức quấn lấy nhau. Vị to càng trở nên tức giận, tiếng gầm to như sấm. Những cánh tay muốn tóm lấy các vị nhỏ, muốn bóp chết. Nhưng các vị nhỏ dùng phép độn nên dễ dàng thoát được. Năm vị Đại Uy Đức Kim Cang nhỏ dùng phương pháp thiện xảo cứ nhảy ra nhảy vào khiến vị Đại Uy Đức Kim Cang khổng lồ không có cách nào đối phó được, trong một lúc không biết làm sao để thắng. Sừng trâu húc phải một tảng đá lớn, tảng đá nứt ra làm đôi. Đại Uy Đức Kim Cang khổng lồ cạn kiệt sức lực, bị năm vị Đại Uy Đức nhỏ trêu chọc. Sau đó tự nhiên ẩn đi mất. (Tự biết là đấu không lại năm vị nhỏ.)

Tôi dùng thiên nhãn quan sát, biết được nguyên nhân là thế này: Có một người tu Mật giáo cực kì đố kỵ với tôi. Anh ta đã đến tu viện Drikung ở Tây Tạng, thăm một vị đại Lama, nói với vị này những việc không đúng về tôi. Đại Lama này nghe xong tin ngay, bèn dùng pháp lực ra lệnh cho Đại Uy Đức Kim Cang đến xử lý tôi. Thật may, tôi (Lư Sư Tôn) đã thực tu Đại Uy Đức Kim Cang Ngũ Tôn nên mới có thể thoát khỏi nạn này.

Liễu Minh Hòa Thượng nói: Phá bỏ ma chướng trong ngoài - nên tu Đại Uy Đức Kim Cang. Muốn tu trí huệ quảng đại - nên tu Văn Thù Ngũ Tự Minh. Muốn thành tựu tất cả đều thuận duyên - nên tu Tài Bảo Thiên Vương. Muốn thanh tịnh trường thọ - nên tu A Di Đà Như Lai.Muốn phá bỏ chướng ngại - nên tu Đại Hắc Thiên, Đại Lực Kim Cang. (Muốn tu tập như pháp thì không được tu gián đoạn.) Cá nhân tôi chẳng hề muốn đắc tội với người khác, chỉ mong kết thiện duyên nhiều nhất có thể, không muốn kết ác duyên. Nhưng khó tránh khỏi có người đố kỵ!

05. Tôi thích vẽ tranh

Khi tôi còn nhỏ. Thầy giáo dạy vẽ tranh đã vẽ một bức tranh tuyệt đẹp về một vị thiên sứ, là tranh màu nước. Sau đó tôi cũng học theo thầy mà vẽ tranh. Tôi vẽ một con thuyền. Đưa cho bố tôi xem, hy vọng được bố khen ngợi, không ngờ bố tôi nói: "Con thuyền này của con, đầu thuyền thấp, đuôi thuyền cao, thuyền sắp chìm rồi, ha ha ha!" Tôi nghe xong trong lòng đầy chán nản. Bố tôi lại nói: "Thắng Ngạn chẳng có con mắt nghệ thuật gì cả!" Thế là khát vọng vẽ tranh của tôi cũng kết thúc luôn rồi!

🌟

Năm đó, tôi 50 tuổi. Có một họa sĩ tên là Chu Mộ Lan từ San Francisco đến Seattle để dạy vẽ. Chồng của họa sĩ Chu Mộ Lan (Chu Tiệm) là Âu Hào Niên cũng đồng thời là môn sinh của đại sư Triệu Thiếu Ngang của phái Lĩnh Nam. Tôi lại nhen lên khát vọng vẽ tranh lại từ đầu. Trước tiên tôi học vẽ: Mai lan cúc trúc. (Tứ quân tử) Hoa, chim. Hoa sen. Rồi từ đó mở rộng ra vẽ những thứ khác………. Chu Mộ Lan nói: "Tranh của Lư Sư Tôn thật là thiên mã hành không [tự do khoáng đạt, đầy trí tưởng tượng, không bị gò bó], bước ra khỏi phái Lĩnh Nam, đã thành phái Lư Thắng Ngạn rất độc đáo rồi, hoàn toàn không bị gắn liền với trường phái nào khác cả." Tôi cứ miệt mài vẽ tranh. Tranh lớn, tranh vừa, tranh nhỏ, tổng cộng đã lên tới cả nghìn bức. Hễ tôi ở Mỹ, tại phòng vẽ tranh của mình, mỗi ngày tôi đều hoàn thành xong một bức. Đến nay tôi đã vẽ tranh được 24 năm rồi.

🌟

Tranh tôi vẽ ra thường hay có kỳ tích. Có một phân đường thỉnh được một bức tranh của tôi bèn treo tranh ở ngay tại phân đường. Phân đường có gắn camera theo dõi (camera an ninh). Buổi đêm đến thì phân đường không có một ai cả. Trong bức tranh của tôi có một con chim, không ngờ nó từ trên giấy vẽ bay ra, cứ bay vòng vòng trước đàn thành một lúc. Sau cùng nó lại bay trở lại trong bức vẽ. Oa! Ai nấy đều lấy làm kỳ lạ, bàn tán xôn xao!

🌟

Ở Australia có một nữ đồng môn thỉnh về bức tranh Đào Tiên của tôi. Khi đi qua cửa hải quan, chó hải quan ngửi thấy bên trong có mùi hoa quả. Cô nói: "Không có!" Hải quan nói: "Có hoa quả!" Mở hành lý ra xem thì chẳng có quả gì cả. Nhưng có một bức tranh, trong tranh có rất nhiều quả đào tiên. Cả hai bên (nhân viên hải quan và nữ đồng môn) đều sững người ra.

🌟

Một năm nọ, mẹ tôi khi ấy vẫn còn tại thế, mẹ rất nhớ tôi. Bà ở Đài Loan còn tôi ở Mỹ. Tôi đã vẽ một bức tranh tặng mẹ. Mẹ tôi tuổi con thỏ. Tôi tuổi con gà. Tôi liền vẽ bức tranh một con thỏ và một con gà rồi gửi tặng mẹ tôi. Khi mẹ tôi mở tranh ra xem, con gà trong đó tự nhiên há mỏ ra kêu lên một tiếng: "Mẹ!" Mẹ tôi giật nảy mình! Vừa sợ vừa vui!

06. Truyền kỳ về xá lợi tóc

Tôi và thượng sư Liên Cực (Hứa Đức Toàn), trong thời gian ẩn cư đã đến một tiệm cắt tóc. Trong lúc cắt tóc, tôi nói chuyện với cô thợ cắt tóc. Tôi hỏi: "Tóc cắt xuống rồi có thể dài ra nữa không?" Cô thợ cắt tóc nói: "Không thể." Tôi nói: "Tóc của tôi đã cắt xuống vẫn có thể dài ra!" Cô thợ cắt tóc nói: "Tôi không tin, ông đừng có dọa người ta." Cô thợ cắt tóc lại nói: "Mỗi ngày tôi cắt tóc cho người ta, sàn nhà toàn là tóc, cho đến lúc đóng cửa tiệm thì đều quét sạch tóc đi. Chưa từng có ai nói là tóc cắt rồi có thể dài ra cả." Lúc này Thượng sư Liên Cực ở bên cạnh nghe được bèn nói: "Tóc của Lư Sư Tôn thực sự có thể dài ra đó!" "Tóc đã cắt xuống thực sự có thể mọc tiếp ra rất dài."

🌟

Có một đồng môn sau khi có được xá lợi tóc của tôi, bởi vì xá lợi tóc thực sự ngắn quá, chỉ cần thở một cái là xá lợi tóc bay hết sạch, nên anh ta bèn dùng keo siêu dính để dính xá lợi tóc này lên cái đầu trọc của một con búp bê. Sau đó thì anh ta cũng quên mất việc này. Một thời gian sau, anh ta mở tủ quần áo ra thì sửng sốt. Bởi vì con búp bê đầu trọc đã mọc đầy tóc dài rồi. Nhưng chuyện này cũng chưa phải là lạ. Nhà hàng xóm có một bà lão bị trúng tà, miệng sùi bọt trắng, toàn thân run rẩy. Đồng môn lập tức có linh cảm, liền đem con búp bê đầu mọc đầy tóc của Sư Tôn ra, chạm vào người bà lão bị trúng tà một cái. Chỉ chạm một cái. Tà ma liền chạy mất luôn! Biến mất không còn một dấu vết. Đồng môn này nói: "Tóc cũng là pháp, con búp bê có tóc của Lư Sư Tôn này của tôi, chạm vào ai thì sẽ gia trì cho người đó, người có bệnh cũng có thể trị được, người bị tạp âm cũng có thể trị được, người bị bỏ bùa cũng có thể trị được…"

🌟

Thượng sư Trác thỉnh xá lợi tóc của tôi. Đặt trong tháp xá lợi. Ban đầu chỉ có một chấm tóc bé xíu, một chấm tóc nhỏ đặt vào đó không bao lâu. Một hôm Thượng sư bất ngờ lấy ra xem. Mẹ ơi! Không chỉ có một đám tóc dài màu đen ở trong tháp xá lợi mà tóc còn mọc thò ra cả bên ngoài tháp xá lợi. Đồng môn không ngớt lời trầm trồ. Chính tôi cũng đã nhìn thấy tóc mọc dài ra nhiều tới nỗi nắp của tháp xá lợi cũng không đậy lại được nữa.

🌟

Còn có một chuyện nữa cũng rất kỳ lạ. Có một đồng môn bị hói đầu. Đã thỉnh của tôi một nhúm xá lợi tóc. Anh ta bỗng nảy ra suy nghĩ là nuốt xá lợi tóc này vào bụng. Thế là với một ngụm nước, anh ta đã uống hết xá lợi tóc. Quái lạ là! Đồng môn bị hói đầu này vốn dĩ nhiều năm rồi cái đầu hói chẳng hề mọc tóc. Từ sau khi uống xá lợi tóc, trên đầu bắt đầu có những đốm tóc đen mọc ra, sau đó thì mọc đều ra khắp đầu, sau đó thì dài đến tận vai, ai nhìn thấy cũng đều chậc chậc lưỡi vì ngạc nhiên. Oa! Đại kỳ tích!

07. Người trong mũi

Có một người là Vương Nguyên tiên sinh, tổ tiên vốn là phú hào, nhưng về sau gia cảnh đi xuống, đến đời của Vương Nguyên thì chỉ còn lại duy nhất một gian nhà ọp ẹp. Một hôm Vương Nguyên đi ra biển. Một cơn gió biển thổi tới. Đột nhiên anh bị ngạt mũi. Trở về căn nhà cũ nát, buổi tối khi đi ngủ, bất ngờ từ trong mũi anh có người cất tiếng nói rằng: "Ta là tổ tiên của anh, anh mau mau đi tìm Sư Tôn Lư Thắng Ngạn đi!" Vương Nguyên rất ngạc nhiên. Cơ bản là anh chẳng biết Lư Sư Tôn. Người trong mũi nói với anh: "Mau tìm Lư Sư Tôn!" Liên tục nhắc đi nhắc lại: "Nhất định cần tìm được Lư Sư Tôn!" Sau đó cuối cùng anh cũng tìm được tôi. Tôi nhập Tam ma địa để quan sát người trong mũi, hóa ra người trong mũi đến là có ba mục đích: 1. Cầu xin tôi siêu độ cho ông đã bị chết ngoài biển. 2. Giúp Vương Nguyên khôi phục lại gia nghiệp. 3. Vương Nguyên phải quy y học Phật.

Việc đầu tiên, Vương Nguyên tra lại gia phả, lúc này mới biết có một vị tổ tiên đi tàu hơi nước ra biển, tàu bị lật nên đã chết đuối ngoài biển khơi. Tôi đồng ý siêu độ cho người này. (Người tổ tiên bị chết ngoài biển này tên là Vương Nghĩa.) Tôi dùng ấn Đại hải siêu độ để siêu độ cho ông ta.

Việc thứ hai mới là kỳ lạ nhất. Người trong mũi nói Vương Nguyên đi mua cổ phiếu đó, điều quái lạ là, cổ phiếu đó liền tăng vọt. Cổ phiếu thứ hai cũng như vậy. Cổ phiếu thứ ba cũng như vậy. Cổ phiếu thứ tư cũng thế. Cứ thế, cứ thế, cứ như vậy, cứ như vậy, tổng cộng là 24 lần.

Vương Nguyên đã kiếm được rất nhiều tiền, mua nhà mua xe, ngoài ra cũng tiết kiệm được kha khá. Người trong mũi cảnh cáo Vương Nguyên: "Dừng, dừng, dừng. Dừng việc mua cổ phiếu lại, đi làm kinh doanh đi." Nhưng, Vương Nguyên không muốn dừng lại. Anh dựa vào sự phán đoán của mình lại tiếp tục mua cổ phiếu, kết quả là thua mất ba lần. Vương Nguyên hối hận đã không nghe theo lời của người trong mũi. (Theo như tôi đã kiểm tra thấy, tổ tiên tên là Vương Nghĩa này của Vương Nguyên quả nhiên là một ông chủ chứng khoán lớn, sau khi chết cũng là một con ma giàu có.)

Chuyện thứ ba: Vương Nguyên đến quy y tôi học Phật. Tôi nói với Vương Nguyên: "Cái gốc của tu học thành tựu Hiển - Mật pháp chính là cung kính căn bản Thượng sư, tiếp nhận sự chỉ dạy của Thượng sư. Đây không chỉ là thực hiện việc cúng dường biểu hiện ra bên ngoài, mà quan trọng nhất vẫn là sự cung kính chân thực của nội tâm. Từ xưa đến nay tất cả các thành tựu giả không có một ai là ngoại lệ." Tôi nói: "Học Phật pháp trước tiên phải nghe pháp, là kỹ năng nghe hiểu." Tôi nói: "Tiếp theo là suy ngẫm, cần dung nhập vào trong Phật pháp, là kĩ năng suy tư." Tôi nói: "Thứ ba là tu, tu Tam ma địa, loại bỏ mọi nghi hoặc." Tôi nói: "Cuối cùng là chứng, chứng quả vị cứu cánh." Sau này Vương Nguyên đã trở thành một trong những đệ tử của tôi. Vương Nguyên cũng tham gia nghiên cứu: Hiện quán trang nghiêm luận. Thích lượng luận. Nhập trung luận. Câu xá luận. Giới kinh. (Đây là năm bộ đại luận.).

08. Phẫu thuật trong mơ

Chương sách này của tôi có phần tương tự như câu chuyện kể về phẫu thuật u não cho Elizabeth ở Indonesia. Tôi thuật lại tóm tắt như sau: Ở Indonesia có một người tên là Elizabeth, não có khối u, vô cùng đau đớn. Cô đến Seattle nước Mỹ tìm Lư Sư Tôn. Tôi gia trì và ban cho phù lệnh. Đêm đó, trong mơ, người này đi vào phòng phẫu thuật để mổ não. Sau khi mổ xong, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ bác sĩ phẫu thuật là Sư Tôn Lư Thắng Ngạn. Sư Tôn nói: "Khối u lớn đã được cắt bỏ rồi, chỉ còn lại một chút da mà thôi." Mơ đến đây thì tỉnh lại. Ngày hôm sau, chứng đau não cũng biến mất luôn. Đi kiểm tra lại thì: "Khối u lớn biến mất rồi!" "Quả nhiên chỉ còn lại một chút da!"

🌟

Có một người khác tên là Lâm Tùng. Tự cảm thấy đau ngực, vô cùng khó chịu, anh ta đến bệnh viện ở địa phương để kiểm tra. Báo cáo kiểm tra đưa ra không ngờ là bị sỏi mật. Ban đầu anh không muốn mổ. Khám bác sĩ Đông y và uống thuốc. Anh cũng đi đến các miếu thần linh, cầu thần bốc quẻ, cũng uống cả bùa. Tất cả các miếu chùa lớn nhỏ trong tỉnh anh đều đến bái lạy hết rồi. Nhưng chứng đau tức ngực vẫn không khỏi.

Có người mách anh "đi tìm Sư Tôn Lư Thắng Ngạn", ngoài ra không nói gì thêm. Thế nhưng, đêm hôm đó anh đã nằm mơ, trong mơ xuất hiện một vị Phật sống mặc đồ Lama. Vị Hoạt Phật này chẳng nói gì, chỉ nhìn anh và cười với anh. Sau khi tỉnh lại, anh đi tìm người đã nói với anh rằng "đi tìm Sư Tôn Lư Thắng Ngạn", người đó lấy ra một bức hình Lư Sư Tôn đưa cho Lâm Tùng xem. Vừa nhìn thấy bức hình. Lâm Tùng kêu lên: "Chính là ông ấy! Chính là ông ấy!" Sau đó, Lâm Tùng đã đến tìm tôi. Tôi nói với anh: "Tôi cho anh ba tấm phù chữa sỏi mật, anh uống xong, nếu như sau hai tuần không có hiệu quả thì anh hãy đi làm phẫu thuật!" Lâm Tùng nói: "Tôi không muốn mổ!" Tôi lại gia trì cho anh, niệm chú: "Nhất họa thành giang, nhị họa thành hà, tam họa tứ họa thành kim tỉnh, thử chỉ phi phàm chỉ, nãi thị Lư Sơn tú tài chỉ, chỉ thiên thiên thanh, chỉ địa địa linh, chỉ nhân trường sinh, chỉ bệnh tiêu vong. Ngô phụng Diêu Trì Kim Mẫu, cấp cấp như luật lệnh."

Đêm đó. Lâm Tùng nằm mơ. Mơ thấy chính mình đi vào phòng phẫu thuật, rồi cũng được Lư Sư Tôn phẫu thuật cho như vậy. Toàn bộ sỏi được gắp ra, đương nhiên lúc này sỏi cũng biến mất rồi. Cuộc phẫu thuật trong mơ vô cùng thành công.

Lâm Tùng tỉnh lại, sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi! Lâm Tùng vô cùng kinh ngạc. Lư Sư Tôn phẫu thuật cho anh ở trong mơ, anh biết rằng mơ chẳng phải là sự thật. Thế nhưng, Điều càng kỳ lạ hơn là: Vùng thượng vị không còn bị đau nghẽn nữa. Đi bệnh viện kiểm ra, mật vẫn còn, chỉ là sỏi mật thì đều không thấy đâu nữa! Quái lạ! Quái lạ! Lúc trước thì có chuyện của Elizabeth, sau này lại có Lâm Tùng, đều là phẫu thuật trong mơ. Thần kỳ quá! Thần kỳ!

09. Ba vị Bổn tôn thật hay giả

Một hôm, tôi nhận được tin tức từ Thiên thượng giới rằng ba vị Bổn tôn của tôi sẽ cùng xuất hiện, các vị đến để thọ ký cho tôi. Ba Bổn tôn là: Diêu Trì Kim Mẫu. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày hôm đó xảy ra một chuyện kỳ lạ bất bình thường. Hư không phía trên đàn thành của tôi xuất hiện: Cầu vồng đẹp đẽ. Ánh mặt trời chiếu soi, dường như có rất nhiều diệu hoa màu sắc rực rỡ. Có cả âm nhạc của cõi trời. Có cả tiếng trống trời rộn rã. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở trong vùng mây có kim thân của A Di Đà Phật to cao như núi, sáng chói như mặt trời. Bên phải là Diêu Trì Kim Mẫu, bên trái là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xung quanh ba vị Bổn tôn có rất nhiều rất nhiều thiên tử, thiên nữ.

Tôi cảm thấy vui sướng lạ thường. Không kìm nén được mà quỳ xuống đảnh lễ. Nhưng vừa ngẩng lên. Không ngờ các vị đều biến mất rồi.

Tôi vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó. Bỗng nhiên tôi trông thấy rất nhiều rất nhiều người xuất gia, cầm pháp khí và cúng phẩm khác nhau, từ từ tiến đến. Tôi hỏi: "Ba Bổn tôn ở đâu rồi?" Một vị xuất gia nói: "Đứng trên đỉnh núi cao, đi dưới đáy biển sâu, chẳng mấy chốc mà đến." Sau đó tôi nhìn thấy có mười hai ngọn đèn dẫn đường, ba đóa hoa sen nâng ba vị Bổn tôn, vô cùng an yên, thanh tịnh. Tôi tự nhiên cứ thế lại đảnh lễ. Ngẩng đầu lên. Ba Bổn tôn vẫn ở đó. Ba Bổn tôn diện mạo trang nghiêm, tướng tốt viên mãn, toàn thân tỏa ánh sáng lấp lánh. Tôi hỏi: "Lúc trước có ba vị Bổn tôn đến, tôi vừa đảnh lễ xong thì không thấy các vị đâu nữa, đây là vì nguyên nhân gì?" Diêu Trì Kim Mẫu cất giọng thanh nhã nói: "Hôm nay đến thọ ký, chính là vì việc này, cần phải hiểu được cái thật trong huyễn."

Tôi hỏi: "Ba vị Bổn tôn lúc trước là giả ư?" Kim Mẫu đáp: "Đúng vậy." Ba Bổn tôn nói: Hành giả tu hành đều sẽ gặp phải các chướng ngại khác nhau. Trong đó đáng sợ nhất là "ma hiện thân Phật", đưa ra các kiến giải không chính xác. Người học Phật gặp phải chuyện này thì gần như chẳng có cách nào nhận ra, ngu si mê lầm mà không biết, thế là cứ theo ma quỷ dẫn dắt, không nhìn nhận để phân biệt thật giả, rồi cứ thế cho là đúng rồi, thế là cũng thành ma thôi. Những người này không phân biệt được Phật và ma, không chỉ bản thân đi xuống làm quyến thuộc của ma, những người theo anh ta cũng thành con cháu của ma hết.

Tôi hỏi: "Quả nhiên đáng sợ, làm sao để phân biệt đây?" Kim Mẫu đáp: "Dựa vào thánh ngôn để phân biệt. Dựa vào chính pháp để phân biệt. Dựa vào Tam ma địa để phân biệt. Dựa vào so sánh logic để phân biệt." Tôi hỏi: "Vì sao tôi vừa đảnh lễ một cái thì bọn họ đều biến mất?" Kim Mẫu đáp: "Bọn họ không chịu nổi một cái lạy của Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử!" Tôi hỏi: "Tông phái có người theo ma sao?" Kim Mẫu đáp: "Đích thị Quỷ Bà, theo ma, mà còn chẳng tự biết!"

10. Bức thư của Hướng Hồng

Sư tỷ Hướng Hồng ở Vancouver viết cho tôi một bức thư, giống như có được ngộ cảnh nên tôi kể cho mọi người cùng biết như sau:

Sư Tôn yêu quý! Kính chào Sư Tôn! Hôm nay là ngày thánh đản của Kim Mẫu, sáng sớm ngủ dậy con đã có một cảm nhận rất tuyệt, cảm ơn sự gia trì của Sư Tôn và Kim Mẫu. Tuy vậy thường ngày, về mặt lý luận thì con đã lĩnh ngộ được rằng: Vạn vật không có tự tính, bởi vì chúng đều là do tứ đại hòa hợp mà thành. Nhưng phía sau hư không tuy vậy lại thực sự tồn tại cái Có. Phật tính là vô tướng, là quang minh. Tuy nhiên tất cả con người thế gian đều bị thế giới hư huyễn tóm chặt lại. Giống như bản thân vẫn mong ngóng một đáp án, việc này cũng chính là bị giữ chặt lại. Cần phải không có tâm mong cầu mới là đúng! Bởi vì nội tâm vô sở cầu, vô sở đắc, mới có thể đạt được giải thoát. Sự tiến bộ lần này nhanh hơn so với trước đây. Có thể nói là dù tu tập tiến bộ nhanh cũng sẽ không gặp cảm giác khó khăn khi các sự việc phát sinh mà có thể thản nhiên đối mặt với chúng dễ dàng. Chính mình sẽ tự nói với mình rằng: "Bản chất của sự vật này chính là Không! Ta vẫn còn bám chấp sao? Hãy thư giãn đi! Ta sẽ được tự tại." Thực sự được như vậy thì tốt biết bao! Thế là thoải mái ngay! Tất cả tùy duyên đi! Cảm tạ Sư Tôn, cảm tạ trời xanh, cảm tạ Kim Mẫu vì tất cả. Xin các vị gia trì cho Hướng Hồng có thể không ngừng áp dụng lý thuyết này vào thực tiễn để có thể có được đại giải thoát chân chính. Cuối cùng kính chúc Sư Tôn mạnh khỏe, trường thọ, cát tường. Hướng Hồng cúi lạy trăm lần. 28/08/2018.

Sư tỉ Hướng Hồng biết ca hát, hát bài "Thiên Lộ" được tôi rất ca ngợi, tôi rất thích nghe cô hát. Tôi để thư của Hướng Hồng trên đàn thành, bên dưới chỗ ngồi của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Không ngờ, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hiện thân nói chuyện Pháp với tôi cả một buổi tối. Văn Thù Bồ Tát nói: "Chúng sinh vô minh, bám chấp mê lầm vào danh lợi, tài phúc, thanh sắc, do vậy chuốc lấy vô số phiền não và đau khổ. Thậm chí sinh tử luân hồi, xoay chuyển như vậy không dừng dứt." Văn Thù Bồ Tát nói: "Muốn giải thoát chỉ có dựa vào duy nhất trí huệ tính Không vô ngã". Văn Thù Bồ Tát nói: "Nếu người tu hành vẫn chưa đạt được trí huệ tính Không vô ngã thì chắc chắn không thể có được thành tựu lớn." Văn Thù Bồ Tát nói: "Khi Phật Đà còn tại thế, thọ ký nguồn gốc sinh ra của Long Thụ Bồ Tát, hơn nữa Long Thụ Bồ Tát chính là con người đầu tiên có được trí huệ tính Không vô ngã." Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: "Trí huệ tính Không vô ngã này rất khó thấu hiểu một cách sâu sắc, nếu như đi nhầm đường thì cũng rất đáng tiếc." Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: "Ví dụ: Bát vô nhân quả. Nhất thiết giai không. Vì thế làm việc sai cũng là không. Tội cũng là không. ……………… Đây chính là Đoạn kiến, vô cùng đáng sợ!” [Rơi vào tà kiến chấp Không, cho là cái gì cũng không có cả. Chấp Không còn đáng sợ hơn là chấp Có.] Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: "Lư Sư Tôn! Ngài đã biết "cái Có như huyễn" thế tục đế, "cái Không chân thực" thắng nghĩa đế, hai cái này là một, hai cái này không thể nào phá bỏ. Nếu phá bỏ "cái Có như huyễn" thì không có "cái Không chân thực". Đây mới thực sự là Trung quán chính kiến chân chính." Thế mới nói là: "Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc." Sắc và Không đứng dựa vào nhau. Hãy ngẫm xem! Hãy ngẫm xem!

11. Bé gái sáu ngón tay

Một hôm, có một người là ông Cảnh đến chỗ tôi. Ông nói: "Tôi đã sinh được bốn đứa con gái, nhưng vẫn muốn cầu một đứa con trai, có thể được không?" Tôi bấm ngón tay tính một lúc rồi nói: "Ông sẽ có một đứa con trai." Ông nói: "Đã có bốn đứa con gái rồi, nếu lại sinh con gái thì thực sự là rất sợ đó." Tôi nói: "Đừng lo, tôi cho ông một lá phù." Tôi lấy tấm phù "trời ban con cái", nhất thời hứng khởi, tôi vẽ lên trên phù một viên bảo châu bí mật. (Bảo châu bí mật cũng chính là cái đầu con rùa.) Nhưng tôi lại nhất thời không kiểm tra lại, nên đã vẽ sai vị trí.

🌟

Một năm sau, ông Cảnh lại đến chỗ tôi, sắc mặt đầy oán trách. Ông nói: "Lư Sư Tôn! Ngài nói tôi sẽ sinh con trai, kết quả lại vẫn sinh con gái, ngài bảo tôi phải làm sao đây? Tôi có thể nói là ngài đoán việc chẳng đúng không?" Tôi kinh ngạc: "Tôi có vẽ bảo châu bí mật rồi mà!" Ông Cảnh nói: "Việc kỳ lạ là bé gái khi sinh ra, bàn tay trái lại có sáu ngón tay." Tôi nói: "Thôi rồi! Sáu ngón tay, ngón tay thừa này chính là bảo châu bí mật, tôi đã vẽ sai vị trí rồi!" Ông Cảnh nói: "Thế bây giờ đền cho tôi ra sao đây?" Tôi nói: "Để tôi bù cho ông một đứa con trai khác vậy!" Ông Cảnh nói: "Tôi biết Lư Sư Tôn rất linh nghiệm, luôn luôn chỉ có chuẩn, lần này nhất định phải sinh con trai, tôi tin ngài thêm một lần nữa."

Lần này tôi không dám bất cẩn nữa. Tôi rất cẩn thận vẽ phù, niệm chú, áp ấn. Vẽ bảo châu bí mật ở vị trí chính xác, rồi kiểm tra lại từ đầu tới cuối. Tôi thỉnh cầu Thượng sư, Bổn tôn, Hộ pháp ban lực gia trì. Rồi mới đưa phù cho ông Cảnh. Tôi nói: "Lần này chắc chắn không có sai sót gì." Tôi hỏi: "Bé gái có sáu ngón tay đó thì sao rồi?" Ông Cảnh đáp: "Bác sĩ vừa thấy sáu ngón tay thì đã nói là có thể lập tức làm thủ thuật để cắt bỏ, bây giờ bé gái hoàn toàn bình thường rồi." Tôi nói: "Thật có lỗi! Thật có lỗi! Thật có lỗi!" Ông Cảnh nói: "Cả nhà tôi luôn luôn tin tưởng và tôn kính Lư Sư Tôn, ngài cũng đã từng giúp vợ tôi, cậu vợ tôi, mẹ vợ tôi, cha tôi, đều cực kì linh nghiệm rồi."

🌟

Lại một năm trôi qua. Ông Cảnh nói với tôi: "Đã sinh được bé trai, mặt vuông tai lớn, có phúc tướng rồi." Tôi nói: "Xin chúc mừng!" Có lẽ họ không biết rằng đứa bé trai này là do tôi cầu xin Di Lặc Bồ Tát. Về sau, ông Cảnh nói với tôi: "Khi đứa bé sinh ra, tôi đã nhìn thấy một tăng nhân mặt vuông tai lớn đi vào cái thai trong bụng vợ tôi!"

12. Dự đoán về trận ngập lụt

Ngày 6 tháng 5 năm 2018, tôi rời Đài Loan trở về Seattle nước Mỹ. Vào ngày 5 tháng 5 tại Pháp Ký Lôi Tạng Tự ở Đào Viên, tôi có buổi khai quang và pháp hội quán đảnh Vishnu (Biến Tịnh Thiên). Vishnu là một trong ba vị thần lớn của Ấn Độ giáo. Ba đại thần đó là: Brahma — Đại Phạm Thiên (Thần Sáng Tạo). Shiva — Đại Tự Tại Thiên (Thần Hủy Diệt). Vishnu — Biến Tịnh Thiên (Thần Bảo Hộ).

Trong Mật giáo Tây Tạng có đưa chư Thiên dung nhập vào trong các pháp tu hành Mật giáo. Ngoài Phật, Bồ Tát ra thì Hộ pháp, Kim cang, Không hành, chư Thiên cũng đều có niệm tụng pháp.

Tôi ngồi trên pháp tọa thuyết pháp. Có người nhắc tôi cần cầu mưa giúp cho Đài Loan. (Bởi vì khi đó khắp đất nước Đài Loan đều khô hạn. Tất cả các hồ dự trữ nước của Đài Loan đều cạn sắp thấy đáy rồi.) Tôi quan sát "vân long đồ" trên bầu trời. Tôi giật mình kinh hãi. Bởi vì có cả một bầy rồng đang nhào lộn khuấy đảo cả bầu trời Đài Loan.

Tôi ngồi trên pháp tọa nói: "Cuối tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, đều sẽ có mưa, mọi người yên tâm. Nhưng cũng có ngập lụt lớn!" Ba chữ "ngập lụt lớn" này tôi vừa nói ra lập tức khiến mọi người im ắng. Tôi lại hỏi: "Có vị quan chức trung ương nào hiện đang có mặt tại pháp hội này không?" Một vài người lên tiếng nói: "Không có!" Trong lòng tôi cũng chùng xuống: "Ôi chao! Thật thảm thương!" Pháp hội kết thúc, có đồng môn hỏi tôi: "Lư Sư Tôn nói có quan chức trung ương ở đây hay không là có ý gì vậy?" Tôi đáp: "Tôi có thể cảnh báo người đó là không thể xem nhẹ trận lụt này!" Đồng môn hỏi: "Làm sao để ngăn chặn lũ lụt?" Tôi đáp: 1. Nạo vét khơi thông các đường dẫn nước, thoát nước. 2. Chuẩn bị máy bơm để hút nước. 3. Nhà nhà ngăn nước, phòng mất điện. 4. Dự trữ thực phẩm. 5. Chuyển đồ đạc có giá trị lên tầng trên. 6. Đỗ xe ở chỗ cao. ……..

Đồng môn hỏi: "Liệu quan chức trung ương có tin lời dự đoán của Sư Tôn không?" Tôi đáp: "Không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào cả, dù sao trong pháp hội tôi cũng đã tuyên bố là sẽ có lũ lụt lớn rồi!"

Kết quả là: Trung Nam bộ Đài Loan đều ngập lụt lớn! (Không chỉ có Trung Nam bộ mà cả Bắc bộ, Đông bộ nữa.) Ngập lụt từ cuối tháng 8 đến tháng 9, là một trận lụt lớn, lớn nhất trong những năm gần đây. [Ngày 23/8 lũ lụt tại Đài Loan đã khiến 7 người chết và 101 người bị thương.] Tôi xem ti vi thấy: Lãnh đạo Thái [Bà Thái Anh Văn, nguyên tổng thống Đài Loan] ngồi xe tăng lội nước [xe bọc thép] để đi khảo sát thiên tai, bị dân chúng la ó chửi "sập trời". Viện trưởng viện hành chính Lại Thanh Đức năm lần bảy lượt đi khảo sát thiên tai, lắng nghe những khổ sở của người dân. Phó lãnh đạo Trần [Ông Trần Kiến Nhân, phó tổng thống Đài Loan], trong lúc Trung Nam bộ ngập lụt lớn thì ông đi du lịch Kim Môn.

Còn tôi, ngày 5 tháng 5, tôi sớm đã biết Đài Loan sẽ ngập lụt lớn. Tất cả các đồng môn tham dự pháp hội đều biết. Bởi vì tôi đã nhìn thấy: Cảnh tượng cả một bầy rồng nhào lộn khuấy đảo bầu trời, thanh thế kinh người!

13. Nhớ lại kiếp trước

Tôi (Lư Sư Tôn) trong lúc mơ mơ hồ hồ có thể phát sinh một dạng ký ức tiền kiếp. Tôi từng thấy Atisa tôn giả và Tsongkhapa tôn giả người trước người sau đi vào trong tâm tôi. Tôi không dám nói tôi là Atisa tôn giả chuyển thế. Tôi không dám nói tôi là Tsongkhapa tôn giả chuyển thế. Nhưng, Khi tôi đến Jambi ở Indonesia, tại nơi xưa kia Atisa tôn giả đến cầu pháp thì chớp lóe, sấm rền, trời đổ mưa. Tôi trông thấy Atisa tôn giả và tôi hợp làm một, mỗi bước chân đi giống như Atisa quay trở về chốn xa xưa. Nước mắt, nước mưa lẫn vào nhau ướt đẫm.

Tôi còn nhớ khi tôi giảng “Mật tông đạo thứ đệ quảng luận”. Tsongkhapa đã hiện thân trên hư không, phát ra kim quang liên tục đi vào thân tôi. Khi tôi giảng “Mật tông đạo thứ đệ quảng luận”, có cảm giác dường như tôi chính là Tsongkhapa đích thân thuyết pháp.

🌟

Đương nhiên dường như tôi cũng nhớ được những chuyên luận mà tôi đã từng học trước đây: Di Lặc ngũ luận. Trung quán ngũ luận. (Trung quán luận, Hồi tránh luận, Lục thập chính lý luận, Thất thập Không tính luận, Tinh nghiên luận.) Tập lượng luận. Câu xá luận. Giới luận. Thích lượng luận. Nhập hành luận. Nhập trung luận. Tứ bách luận. Mỗi khi tôi đọc một bộ luận đều thấy rất quen thuộc, hơn nữa đều cảm giác mình đã đọc qua từ lâu rồi.

Tôi thường nói: Nhìn thấy Dược Sư Như Lai tại Daegu Hàn Quốc. Nhìn thấy A Di Đà Phật trên chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thái Nguyên. Nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát tại Mật Uyển nhà tôi. (Ba vị này là tôi thấy rõ ràng nhất, và cũng có ý nghĩa nhất.)

Tôi cũng thấy: Di Lặc Bồ Tát hiện thân cao lớn, thân màu vàng kim, lưng đeo một túi vải lớn, bay ở hư không phía trên khu vực quận Ballard tại Seattle nước Mỹ, từ trên không trung thả xuống rất nhiều báu vật. Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký tôi là "Hoa Quang Tự Tại Phật".

Tôi còn thấy: Lục Độ Mẫu, Tôn Thắng Phật Mẫu, Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu, Bạch Độ Mẫu. Long Thụ, Đề Bà, Phật Hộ, Long Trí, Nguyệt Xứng. (Các vị tổ sư của phái Trung Quán.) Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Pháp Xứng, Công Đức Quang, Thích Ca Quang, Thiên Vương Huệ, Liên Hoa Giới. (Các vị tổ sư của phái Duy Thức.) Vân vân và vân vân.

🌟

Mới đây, ngày 8 tháng 9 năm 2018, tôi truyền dạy Tsongkhapa tổ sư niệm tụng pháp. Địa điểm tại trung tâm hội nghị Meydenbauer tại Seattle. Tôi trông thấy tổ sư Tsongkhapa hạ giáng, mà không chỉ có mình ngài hạ giáng, mà trên đỉnh đầu của ngài còn có: Di Lặc Bồ Tát. Trên vai phải có Văn Thù Bồ Tát. Trên vai trái có Diệu Âm Thiên Nữ. Bốn xung quanh có Hộ pháp thần chúng. Tổ sư Tsongkhapa hỏi tôi: "Lư Sư Tôn, ngài là ai?" Tôi vẫn chưa trả lời, thì tổ sư Tsongkhapa đã nói: "Ta chính là ngài đó!"

14. Người ngồi trong mặt trời

Có lần, Cống Đường Thương Hoạt Phật [Gung Thang Tshang Rinpoche] tại một thảo nguyên lớn ở tỉnh Cam Túc đã cử hành đại pháp hội Thời Luân Kim Cang. Vạn vạn người ùn ùn đổ về liên tiếp như sóng lớn. Cống Đường Thương Hoạt Phật sờ đầu từng người từng người một. Bởi vì dòng người thực sự quá đông nên ngài sờ đầu tới mức ngất xỉu luôn. Thị giả mở ô ra. Để cho Cống Đường Thương Hoạt Phật ngồi nghỉ một lát trên thảo nguyên nở đầy hoa cúc. Ngài uống một chai nước suối. Khi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời thì trông thấy một người ngồi ở chính giữa mặt trời. Bởi vì hình ảnh quá rõ ràng nên Cống Đường Thương Hoạt Phật nhớ rõ được lông mày, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, cái tai của người này. Đặc biệt là cái dái tai dài quá cả miệng. Còn thấy cả ánh mắt nữa.

🌟

Năm đó. Cống Đường Thương Hoạt Phật nhận lời mời đến tham dự buổi lễ nhậm chức của tổng thống Bill Clinton. Một mình Cống Đường Thương Hoạt Phạt được tổng thống Bill Clinton đặc biệt quan tâm chú ý rất lâu. Cống Đường Thương Hoạt Phật nói: "Tổng thống Clinton cũng là một vị Rinpoche Tây Tạng chuyển thế." Sau đó. Cống Đường Thương Hoạt Phật đến Los Angeles, nhân tiện đi khám nha sĩ, không ngờ vị nha sĩ này lại là đệ tử của Lư Sư Tôn. Khi nha sĩ lấy ảnh của Lư Sư Tôn ra đưa cho Cống Đường Thương Hoạt Phật xem, mắt ngài mở to sửng sốt: "Đây chính là người ngồi trong mặt trời!" Cống Đường Thương Hoạt Phật nói: "Tôi muốn gặp ông ấy!" Thế là, Cống Đường Thương Hoạt Phật viết cho tôi một bức thư, ngài ấy có thể viết bằng tiếng Trung, cuối thư còn ký tên và đóng dấu, con dấu đó chính là ấn chương của Cống Đường Thương Hoạt Phật. (Có một năm nọ, Đức Oa Thương Hoạt Phật [Sde Ba Tshang Rinpoche] đã đến Đài Loan. Ngài trông thấy bức thư này đã nảy sinh rất nhiều cảm xúc, bởi vì Cống Đường Thương Hoạt Phật và Đức Oa Thương Hoạt Phật có mối giao tình rất thân mật.)

Tôi đã đưa nội dung bức thư này vào trong một cuốn sách của tôi.

🌟

Cống Đường Thương Hoạt Phật vì muốn gặp mặt tôi một lần, khi sắp trở về Trung Quốc, ngài đã đặc biệt đến Seattle trước rồi sau đó mới chuyển máy bay về Trung Quốc. Cống Đường Thương Hoạt Phật nói: "Ngài (Lư Sư Tôn) là người ngồi trong mặt trời, lấy mặt trời làm pháp tọa, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, có thể độ rất nhiều chúng sinh, thực sự rất đáng chúc mừng." Cống Đường Thương Hoạt Phật và tôi đàm luận đủ loại tâm yếu khẩu quyết của “Thời Luân Kim Cang Mật Tục”, “Mật Tập Kim Cang Mật Tục” và “Thắng Lạc Kim Cang Mật Tục”. Cống Đường Thương Hoạt Phật nói: "Lư Sư Tôn có lai lịch vĩ đại, thành tựu trong tương lai sẽ thuộc loại xuất sắc trong số những người Hán." Cống Đường Thương Hoạt Phật hỏi: "Ngài có thể xuất hiện trong mặt trời sao?" Tôi đáp: "Bởi duyên!" Cống Đường Thương Hoạt Phật hỏi: "Chẳng phải các ngài nói là duyên khởi tính không sao?" Tôi đáp: "Duyên khởi tính không là thắng nghĩa, nhưng tại nhân gian thì là duyên khởi lập thành." Cống Đường Thương Hoạt Phật nói: "Hữu duyên thiên lý lai tương hội." Còn nói: "Lư Sư Tôn, ngài đã là tổ sư của phái Trung Quán rồi!"

15. Tên gọi "ba trong một"

Có một đệ tử họ Vương sinh được một đứa con trai, đã viết thư gửi đến Seattle xin tôi đặt tên cho bé. Tại phòng làm việc của trung tâm trả lời thư tín, tôi đã chọn một chữ. "Khang." Do vậy tên bé là: Vương Khang.

🌟

Đệ tử họ Vương này sinh được con trai thì rất vui mừng báo cho bố mình biết. Người bố vừa được lên chức ông nội này cũng tiện thể đặt tên cho cháu, cũng lấy một chữ: "Khang." Vương nói: "Bố à, con đã xin Lư Sư Tôn đặt tên rồi, không cần phiền đến bố phải nhọc công đặt tên nữa." Người bố nói: "Ông nội đặt tên cho cháu trai sẽ có ý nghĩa đặc biệt hơn, hà tất phải khiến Sư Tôn của con nhọc công." Vương nói: "Nhưng con đã gửi thư đi rồi, làm thế thì ngại lắm!" Người bố nói: "Mặc kệ! Đặt tên là Khang. Ta muốn cháu nội của ta vĩnh viễn khỏe mạnh, khỏe mạnh là thứ mà tiền vàng cũng chẳng mua được đâu, chữ Khang này đặc biệt hay." Vương nói: "Cứ đợi Lư Sư Tôn trả lời thư rồi hẵng bàn tiếp vậy!" Người bố nổi giận: "Không được!" Vương: "………"

🌟

Buổi tối hôm đó, đệ tử họ Vương nằm mơ: Mơ thấy Lư Sư Tôn đứng trên một bông hoa sen trắng, xung quanh thân tỏa ra ánh sáng cầu vồng. Còn có cả vầng hào quang, ngồi trong vòng hào quang đều là các hóa thân Phật. Đệ tử họ Vương nói: "Lư Sư Tôn! Xin lỗi, bố của con kiên quyết muốn lấy tên mà ông chọn cho cháu." Lư Sư Tôn nói: "Yên tâm! Không sao cả! Ta giúp cho con trai anh đặt tên cũng là một chữ Khang." Đệ tử họ Vương nghe xong rất kinh ngạc: "Thật sao?" Lư Sư Tôn nói: "Hoàn toàn thật, tuyệt đối không nói sai."

🌟

Ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy sau giấc mơ, đệ tử họ Vương nhận được thư của trung tâm trả lời thư tín từ Seattle gửi đến, tên được chọn trong thư chính là: "Vương Khang". Ông nội đặt tên — Vương Khang. Báo mộng trong mơ — Vương Khang. Tên mà tôi chọn — Vương Khang. Đây đúng là tên gọi "ba trong một" rồi. Trên thế gian này liệu có việc trùng hợp như vậy sao?

🌟

Tôi nói: Rất nhiều người viết thư cho Lư Sư Tôn, Lư Sư Tôn luôn luôn gia trì hết toàn bộ thư tín. Nhưng khi còn chưa nhận được thư trả lời của Lư Sư Tôn. Rất nhiều người đã nằm mơ mà biết được câu trả lời rồi, bởi vì Lư Sư Tôn sẽ báo mộng. Câu trả lời trong giấc mơ và câu trả lời trong thư đều là một. Hơn nữa, Hôm nay nằm mơ, hôm sau thư đã đến luôn.

16. Tín đồ tôn giáo khác quy y

Lãnh đạo của một đất nước nọ phái một vị đại sứ quan trọng đem thư của lãnh đạo đến gặp tôi. Vị đại sứ này thực tế chính là thư ký trưởng, vị thư ký trưởng này là một tín đồ theo tôn giáo khác, không phải là tín đồ Phật giáo. Theo như anh nói thì: Đối với việc đến gặp tôi để đưa thư này, anh vốn dĩ khá thờ ơ. Không ngờ đến gặp một pháp sư Phật giáo mà sếp lại kêu thư ký trưởng đích thân đi gửi. Vị pháp sư này có cái gì phi thường lắm sao? Anh cảm thấy mình không đáng phải làm việc này.

Sau đó: Đêm trước ngày lên đường đến gặp tôi, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ dị. (Anh nhấn mạnh rằng không phải là mơ.) Anh thấy mình bị lạc trong một khu rừng rất tăm tối, đi kiểu gì cũng không thể ra được. Trong lòng anh rất lo lắng, hoàn toàn không biết phải làm sao đây? Bỗng nhiên anh nghe thấy một âm thanh: "Grey! Anh muốn tìm tôi phải không?" Anh ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình sửng sốt: Trong hư không xuất hiện những tia sáng chói lọi, ở giữa những tia sáng rực rỡ là một vị Phật rất cao lớn. Mặc dù anh là tín đồ tôn giáo khác nhưng anh biết đây là Phật, vì anh cũng từng nhìn thấy tượng Phật của Phật giáo rồi. Trên thân của vị Phật này được trang điểm bởi vô số trân bảo đầy trang nghiêm, thiên y váy xếp, sự trang nghiêm không thể nào so sánh. Tay phải của ngài cầm một bông hoa sen. Tay trái đưa xuống (ban nguyện ấn). Trên bông hoa ở tay phải lại có một người, nhìn kĩ người này thì không ngờ lại chính là vị pháp sư Phật giáo mà anh cần tìm gặp. Tiếp đó, thân thể pháp sư biến thành rất lớn, Phật và pháp sư cùng dung hợp làm một, mặt của Phật biến thành mặt của pháp sư. Phật nói: "Grey! Anh muốn tìm tôi phải không?" Anh lập tức hét lên: "Đúng!"

Lúc này, xung quanh Phật xuất hiện hết đĩa hoa sen này đến đĩa hoa sen khác, tổng cộng là mười tám chiếc đĩa. Mỗi đóa hoa sen lại phóng ra những tia sáng màu khác nhau. Bạch quang màu trắng. Hồng quang màu đỏ. Tranh quang màu cam. Hoàng quang màu vàng. Lục quang màu xanh lá. Lam quang màu xanh lam. Hắc quang màu đen. Tử quang màu tím. ……

Trong vùng ánh sáng có Liên Hoa Đồng Tử đang hát những thiên âm vi diệu. Vị thư ký trưởng trông thấy cảnh tượng này sợ đến sững cả người, lại tận tai nghe thấy Phật gọi tên anh: "Grey!" Bỗng nhiên ánh sáng chiếu lên khắp người anh. Thế là những suy nghĩ trong tâm trí anh đã thay đổi. Anh đến sân bay, lên máy bay đi tìm tôi. Khi anh gặp tôi. Bỗng nhiên hai chân không nghe theo sự điều khiển của anh nữa, một cách rất tự nhiên anh quỳ xuống trước mặt tôi. Miệng thì tự nói: "Tôi muốn quy y! Tôi muốn quy y! Tôi muốn quy y!" Lại hỏi tiếp: "Tôi có thể quy y không?" Tôi nói: "Grey! Anh có thể nhìn thấy Bổn tôn của Lư Sư Tôn, còn thấy tôi và Bổn tôn hợp nhất, như thế là có duyên rồi." Tôi dùng đàn thành là chính thân mình để quán đảnh quy y cho anh, dạy anh tâm chú và pháp tu cơ bản.

17. Sau pháp hội La Thiên Đại Tiếu

Có một đệ tử sau khi pháp hội La Thiên Đại Tiếu tại Oakland Chinatown (Ốc Luân) California kết thúc đã hỏi tôi một vài câu hỏi. Hỏi: "La Thiên Đại Tiếu có công đức gì?" Đáp: "Kim quang của Phật pháp sáng chói, độ hóa vô số chúng sinh." Hỏi: "Năm con quỷ đầu mục của Quỷ Bà có đến không?" Đáp: "Bốn con quỷ thì đã chấp nhận quy y, còn một con thì đã bị hành hình." Hỏi: "Bốn con quỷ là ai? Còn một con quỷ kia là ai?" Đáp: "Quỷ Bà nuôi dưỡng năm con quỷ đầu mục. Bốn con quỷ là Kobayashi, Watanabe, Hayashi, Hoàng Kim Tuyền. Còn con quỷ kia là Nakamura." Hỏi: "Lư Sư Tôn đã gặp được hết các vị Phật Bồ Tát sao?" Đáp: "Chư Phật mười phương bao gồm ba mươi lăm vị Phật, Dược Sư Thất Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, bảy vị Phật quá khứ. Bồ Tát bao gồm tám vị đại Bồ Tát, Lục Độ Mẫu, Bạch Độ Mẫu, Đại Bạch Tản Cái. Chư Thiên bao gồm Diệu Âm Thiên, Cát Tường Thiên, Trường Thọ Thiên, Tứ Vương Thiên. Ngoài ra còn có vô số Kim cang Hộ pháp..."

Hỏi: "Trong số những gì Lư Sư Tôn đã từng nhìn thấy thì hiếm gặp nhất là gì?" Đáp: "Tám mươi tư vị Quỷ Vương." Hỏi: "Lư Sư Tôn gặp ở đâu?" Đáp: "Có vô số chúng sinh (u linh) đi ra khỏi địa ngục, được lên trời rồi!" Hỏi: "Bọn họ đi đâu?" Đáp:

"Những người thuộc thượng phẩm thì đến Phật quốc tịnh thổ, người thuộc trung phẩm thì đến Phạm Thiên, người thuộc hạ phẩm thì chuyển thế luân hồi làm con người." Hỏi: "Lư Sư Tôn ngồi trên pháp tọa đã làm gì?" Đáp: "Dùng Tam ma địa đại định Lạc Không hòa hợp, trở thành một trượng phu điều phối trong hình tướng là một bậc Giác Giả." Hỏi: "La Thiên Đại Tiếu có pháp lực gì?" Đáp: "Lực của kinh Phật. Lực của chú ngữ. Lực của chư Phật, Bồ Tát, Kim cang, Hộ pháp, Không hành, chư Thiên. Lực của Diêm La Pháp Vương, các đại Quỷ Vương, Tiêu Diện Quỷ Vương, Hắc Kỳ Lệnh Chủ. Lực cúng dường. Đại lực của Diêu Trì Kim Mẫu."

Hỏi: "Có được thành công rực rỡ như hôm nay rồi, các thiện đệ tử nên làm thế nào tiếp theo?" Đáp: "Tướng tốt đã hiện, quỷ ma đã bị tiêu trừ, các thiện đệ tử nên tập trung vào tâm lực, tận lực tu hành." Hỏi: "Bây giờ Quỷ Bà thế nào?" Đáp: "Rắn chuột một hố mà thôi!" [Câu tục ngữ “rắn chuột một hố” ý nói rằng những kẻ lòng dạ xấu xa giống nhau thì sẽ tự tìm đến nhau, tụ tập lại cùng một chỗ với nhau.]

Hỏi: "Gần đây Lư Sư Tôn tu pháp gì? Đáp: "Hợp tu ngủ và chết, hợp tu giấc mơ và trung ấm, hợp tu tỉnh và sống."

18. Trò chuyện với Tsongkhapa

Buổi tối ngày 6 tháng 9 năm 2018. Tôi đang ngồi thiền trong thư phòng của mình, nhập trong Thanh tịnh định. Đột nhiên có một tăng nhân mặc tăng bào màu vàng đi vào. Tướng mạo của ngài rất hoàn hảo, thần thái phấn khởi, trên người tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc, cầm hoa sen màu xanh lơ. Tôi hỏi: "Là ai?" Tăng nhân đáp: "Sư Tử Hống Như Lai!" (hiện thân tướng Như Lai) Tôi hỏi: "Từ đâu đến đây?" Tăng nhân đáp: "Đô Sử Thiên, Di Lặc nội viện!" (hóa thân vô số) Tôi nói: "Có vẻ như tôi biết ngài là ai, ngài là…" Tăng nhân đáp: "Tsongkhapa." Tôi nói: "Đúng lúc đang muốn tìm ngài!" Tăng nhân đáp: "Tự đến rồi đây!" Tôi hỏi: "Xin tự thuật lại lai lịch của ngài ra sao?" Tsongkhapa nói: "Tôi vốn là ứng hóa của Văn Thù Bồ Tát, làm những việc mà chư Phật cần làm." Còn nói: "Tại Đại Chiêu Tự [chùa Jokhang], Tiểu Chiêu Tự [chùa Ramoche], đã đạt được giác ngộ. Tôi cầm bông hoa sen xanh cũng bởi vì tôi là Thanh Liên Hoa Đồng Tử." Tôi nói: "Vậy là chúng ta có cùng một nguồn gốc. Xin tự thuật lại kinh nghiệm tu hành ra sao?" Tsongkhapa nói: "Từ năm ba tuổi đến năm mười sáu tuổi, tôi nương dựa duy nhất vào Choje Dondrub Rinchen Rinpoche, tu tập Mật thừa. Tôi đã tu pháp Văn Thù và Diệu Âm. Sau đó tôi học pháp Đại Uy Đức, Thắng Lạc, Hỷ, Kim Cang Thủ, v.v…" Tsongkhapa nói: "Atisa tôn giả thường xuyên hiện thân để chỉ dẫn, vì tôn giả biết rằng tương lai tôi sẽ hoằng dương pháp của phái Kadampa." Tsongkhapa nói: "Tôi là một tì kheo thanh tịnh, với mong muốn hoằng dương thánh giáo nên đã học Phật pháp sâu rộng." Tsongkhapa nói: "Ban đầu tôi học Trung quán và Duy thức, và Nhân minh, tôi nương dựa vào nhiều sư phụ, đọc và suy ngẫm các bộ luận: Hiện quán trang nghiêm luận. Câu xá luận. Trung quán luận. Nhập trung luận. Tập lượng luận. Thích lượng luận. Giới luận. Thượng sư Rendawa là vị thầy tôi tôn kính nhất trong cuộc đời mình."

Tsongkhapa nói: "Tôi học tập Hiển giáo từ Long Thụ, Đề Bà, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Pháp Xưng. Tôi lại học năm pháp Kim Cang lớn của Mật giáo, từ Đại Uy Đức Kim Cang đến Già Chỉ Thọ Nan. (Đại sư Tsongkhapa đã có những sáng tác như Đẳng Thân, Đề Bà Đạo, Mật Tông Đạo Thứ Đệ Quảng Luận, v.v.)

Tsongkhapa nói: "Tất cả mọi khó khăn đều nhờ Lama Umapa và Văn Thù Sư Lợi đến nhận xét và chỉ dạy. Lama Umapa cũng là vị thầy chính của tôi." Tsongkhapa nói: "Nhờ tu học Hiển-Mật viên mãn, lại phát triển giới học, thành lập phái Gelugpa, gặp Văn Thù, gặp ba mươi lăm vị Phật mà tôi đã đạt được thành tựu cao nhất." Tôi nói: "Ngài đánh giá cao điều gì?" Tsongkhapa đáp: "Xuất ly tâm, Bồ đề tâm, Trung quán chính kiến." (Cộng thêm cả giới luật.) Tôi hỏi: "Điều ngài muốn nói với tôi nhất là gì?" Tsongkhapa đáp: "Giữ giới! Tinh tấn!"

19. Cỏ gọi hồn

Một ngày nọ. Trong lúc tôi đang ngủ mơ, đột nhiên ở vị trí thóp trên đỉnh hộp sọ của tôi có một sự chấn động nhẹ. Thế rồi một nhân vật nhỏ bé bò ra ngoài. Nhân vật nhỏ này chính là phiên bản thu nhỏ của Lư Sư Tôn, mặc long bào Lama, khuôn mặt chỉ dài cỡ ba thốn giống y hệt mặt của Lư Sư Tôn. Tiểu Lư Sư Tôn này phóng ra ánh sáng trắng mãnh liệt. Sau khi bò ra thì vươn người một cái. "Viu" một tiếng, thế là bay vào hư không. Chỉ trong một sát-na. Tiểu Lư Sư Tôn đã trở về Ma Ha Song Liên Trì rồi! Tôi đến Ma Ha Song Liên Trì, đi hái một loại tiên thảo, tiên thảo này chính là cỏ gọi hồn. Các thần Hộ pháp ở đó không ngờ lại chẳng hề nhận ra tôi! (Tôi đã thu mình lại rất nhỏ rồi.) Hỏi: "Ngài là ai?" Đáp: "Lư Sư Tôn!" Thần Hộ pháp nói: "Lư Sư Tôn của chúng tôi hình dáng cao lớn, tướng mạo như Phật, tỏa sáng rực rỡ phi thường, chứ nào có bé tí bằng con ong giống như ngài, lại còn dám lấy trộm cỏ gọi hồn của chủ nhân chúng tôi nữa." Trong một sát-na tôi liền biến thành to, toàn thân phóng quang, sáng rực rỡ như cầu vồng, hóa thành Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử thực sự. Thần Hộ pháp vừa trông thấy thì giật mình sợ hãi quỳ ngay xuống: "Xin thứ lỗi! Không biết là chủ nhân đến." Tôi nói: "Không dám phiền mọi người nhọc công nên tôi cứ âm thầm mà đến đây, bây giờ tôi lấy cỏ gọi hồn xong rồi thì tôi cũng đi về thôi."

🌟

Tôi trở về cõi Ta Bà, nhưng vẫn chưa trở về cái thóp trên đỉnh đầu mình, mà tôi lại đi đến bệnh viện để gặp một đệ tử bị trọng thương do tai nạn xe. Chỉ số hôn mê của anh chỉ có 3 điểm thôi. [Thang điểm hôn mê Glasgow, thấp nhất là 3 điểm tương đương với tình trạng hôn mê sâu hoặc chết, cao nhất là 15 điểm tương đương với trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.] "Ba hồn bảy vía, bay lạc nơi nao, có vào huyễn mộng, vẫn còn chưa chết, thì trở về đây." Tôi đem cỏ gọi hồn cấy vào trong não của anh. Sau đó tôi lại trở về lỗ trên đỉnh đầu mình, từ thóp trên đỉnh đầu mà chui vào trong. Nghe nói: Người đồng môn bị tai nạn xe này, chỉ số hôn mê từ lúc ở mức 3 điểm, đã dần dần hồi phục lại rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10…" Tỉnh rồi! Đồng môn này tên gọi là Hoành Long. Anh nói: "Trong lúc ba hồn bất định, bảy vía mong manh, tôi chỉ thấy Lư Sư Tôn cầm một ngọn cỏ gọi hồn cấy vào trong não tôi, não lập tức trở nên bình thường, ba hồn bảy vía đã bị giữ lại." Anh nói: "Đợi đến khi hoàn toàn khỏe lại, tôi muốn đi cảm tạ Lư Sư Tôn!"

🌟

Có người hỏi tôi: "Chân Phật Tông có rất nhiều người bị trúng phong, cũng có rất nhiều người bị tai nạn xe, Lư Sư Tôn vì sao lại chỉ cứu mỗi Hoành Long mà chẳng có cách nào cứu người khác?" Tôi đáp: "Hoành Long này có công đức lớn." Hỏi: "Lẽ nào các đệ tử khác thì không có công đức sao?" Đáp: "Đệ tử này từ lâu đã không còn tâm thù hận, hơn nữa chưa từng làm việc gì ác, luôn theo đuổi việc thiện, mỗi ngày đều tu, trên thân có ánh sáng đỏ, nhân duyên quả báo là chắc chắn được thần trợ giúp. Nguyên thần của tôi xuất ra khỏi lỗ đỉnh đầu, bản thân tôi cũng không biết. Nếu tôi không giúp anh ta, nói không chừng cũng sẽ có thánh thần khác đi bảo hộ cho anh, giúp anh khỏe lại." Hỏi: "Lư Sư Tôn đã dùng phương pháp này để cứu bao nhiêu người rồi?" Đáp: "Cũng không ít đâu."

20. Quy y Lư Sư Tôn thật tốt

Miền Đông Đài Loan có một đệ tử là người dân tộc bản địa, chúng tôi gọi anh là Lỗ Lạp, ý nghĩa tên gọi chính là dân tộc thiểu số Lạp A Lỗ.

Có lần anh bị bệnh nặng. Được đưa tới một bệnh viện lớn ở miền Đông, nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Tại phòng bệnh này mỗi ngày đều có người chết, bệnh nhân ở giường bệnh bên trái đã chết rồi, bệnh nhân ở giường bệnh bên phải cũng chết rồi. Giường bệnh của Lỗ Lạp bị kẹp ở giữa. Một buổi tối nọ. Có hai người đứng trước giường bệnh của anh, một người mặt trắng, một người mặt đen, người mặt trắng thì cao cao, người mặt đen thì thấp thấp, lưỡi đều thè ra rất dài. Hai người này chính là: Bạch Vô Thường. (Thất Gia) Hắc Vô Thường. (Bát Gia) Gông cùm xiềng xích trên tay phát ra những tiếng lẻng xẻng. Cái móc này móc một cái, thế là lôi Lỗ Lạp xuống âm gian địa phủ, địa phủ giống như trạm tàu cao tốc vậy. Tất cả bọn họ phải xếp hàng đợi Diêm La Vương thẩm tra xong mới được phán cho đi luân hồi. Cuối cùng cũng đến lượt Lỗ Lạp. Diêm Vương hỏi: "Anh có lạy Phật không?" Lỗ Lạp đáp: "Có!" Diêm Vương hỏi: "Anh có học Phật không?" Lỗ Lạp đáp: "Có học!" Diêm Vương hỏi: "Anh có quy y không?" Lỗ Lạp đáp: "Có quy y!" Diêm Vương hỏi: "Quy y ai?" Lỗ Lạp đáp: "Quy y Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn!" Diêm La Vương vô cùng kinh ngạc, mở to mắt ra hỏi: "Anh có biết trì tâm chú của Lư Sư Tôn không?" Lỗ Lạp đáp: "Om guru liansheng siddhi hum." Vừa niệm xong, địa phủ chấn động mất một lúc.

Diêm La Vương hỏi: "Sư Tôn của anh là hóa thân của Đại Bồ Tát ở Tây phương A Di Đà Phật, đã chứng Hoa Quang Phật, huệ lực vĩ đại nhất. Chúng tôi gửi anh trở lại dương gian năm năm, trong năm năm này hãy tu hành cho tốt đi!" Diêm La Vương ra mệnh lệnh cho cai ngục gửi Lỗ Lạp trở lại dương gian. Lỗ Lạp tỉnh lại. Bệnh trong người cũng từ từ khỏi. Lỗ Lạp đã xuất viện rồi. Việc đầu tiên anh làm sau khi xuất viện chính là vừa về đến cửa nhà, anh lập tức vào đàn thành. Vừa nhìn thấy pháp tướng của Lư Sư Tôn. Anh quỳ xuống. Chắp tay. Niệm một câu: "Quy y Lư Sư Tôn thật tốt! Quy y Lư Sư Tôn thật tốt! Quy y Lư Sư Tôn thật tốt!"

Có người hỏi: "Chuyện này có đúng thật không?" Tôi đáp: "Thật sự có chuyện này." Lư Sư Tôn nói: "Tôi mà bịa ra thì đó chính là nói láo. Nói láo là một trong ngũ giới, tôi chẳng dám làm bậy. Nhưng tôi cho rằng minh sư trong thiên hạ rất nhiều, tôi chỉ là một người trong số đó mà thôi. Người nào hứa hẹn nhiều năng lực, tham cứu, học hỏi nhiều là có thể làm được như tôi thôi!"

21. Lư Sư Tôn biết xoa bóp trị liệu?

Có một người là "đệ nhị đại phú hào", một quý công tử nho nhã [đệ nhị đại phú hào tức là con trai của đại gia giàu có, sinh ra đã là công tử nhà giàu], luôn được sống một cuộc sống giàu sang cao quý. Cha của anh là một doanh nhân lớn, có doanh nghiệp tầm cỡ thế giới. Cha anh đã giao một phần doanh nghiệp cho người con trai thông minh lanh lợi này. Ngoài ra còn lên kế hoạch bồi dưỡng kiến thức kinh doanh cho anh, anh rất nhanh chóng có thể học thông thạo. Anh lấy vợ, người vợ cũng là một cô gái xinh đẹp dễ thương, con nhà có quyền thế, có giáo dục. Ngày kết hôn: Có mười hai chiếc xe Ferrari xa hoa đi theo tháp tùng. Có mười hai phù dâu ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Ban nhạc sống. Khách quý nhiều như mây. (Hai giới chính trị và thương nhân, và cả những nhân vật của giới giải trí.) Hôn lễ được cử hành trong cung điện. Mỗi người đến tham dự đều đeo trên người rất nhiều trang sức vàng bạc châu báu. Cảnh tượng rực rỡ lấp lánh ở đây khiến con mắt và tinh thần người ta liên tục bị choáng ngợp. Bữa tiệc cưới cung đình này khiến người ta khó mà quên được.

🌟

Cũng chẳng biết vì sao. Cậu chàng quý công tử này bỗng nhiên tìm đến tôi để hỏi việc. Anh nói: "Tôi muốn xây dựng một khách sạn sáu tầng đa chức năng, phải làm sao?" Khách sạn đa chức năng của anh bao gồm: Phòng tập gym. Nhà hàng ăn cao cấp. Hồ bơi. Khu mua sắm tổng hợp. Sân golf. Phòng tắm xông hơi. v.v…

Tôi bèn nói: "Theo ý tôi thì anh nên xây đạo tràng Phật giáo trước, sau đó mới xây khách sạn lớn, vậy được không? Anh cười: "Xây đạo tràng Phật giáo đối với tôi rất dễ, nhưng vợ tôi lại là tín đồ tôn giáo khác, cô ấy tuyệt đối không đồng ý đâu. Ngay cả việc theo tôi đến đây cô ấy cũng không chịu đi." Tôi nói: "Nếu anh nghe lời tôi, tôi bảo đảm đạo tràng Phật pháp của anh có thể thuận lợi hoằng pháp độ chúng sinh, khách sạn lớn của anh cũng có thể phát triển hưng thịnh không ngừng, anh thấy sao?" (Người đứng tên đạo tràng này cũng chính là quý công tử nhà anh.) "Khó mà qua được cửa của vợ tôi!" Tôi nói: "Tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì, anh thử xem sao!" Kết quả là anh trở về nhà nói với vợ, quả nhiên vợ phản đối, hơn nữa thái độ vô cùng kịch liệt. Vợ anh cho rằng đó là mê tín, ma quỷ.

Một hôm. Vợ anh bị sái lưng rất nghiêm trọng, nửa người dưới hoàn toàn không cử động được, Đông Tây y cũng đều không chữa khỏi được. Vợ anh tận mắt nhìn thấy Lư Sư Tôn từ cửa phòng đi vào, cửa thì vẫn đóng, toàn thân Sư Tôn tỏa sáng (đi xuyên qua tường). Lư Sư Tôn tự tay xoa bóp trị liệu cho phu nhân này. Cứ như vậy liên tiếp ba đêm. Người vợ nhìn thấy rất thật, thực sự là Lư Sư Tôn. Sau ba lần được xoa bóp trị liệu thì cô hoàn toàn khỏi bệnh. Người vợ nói với chồng mình: "Lư Sư Tôn đích thân đến xoa bóp cho em, em trông thấy rõ mồn một. Nếu bây giờ anh xây dựng đạo tràng Phật pháp, em sẽ không phản đối nữa!" Cậu chàng công tử này hỏi tôi: "Lư Sư Tôn! Ngài biết xoa bóp trị liệu sao?" Tôi đáp: "Chưa từng học qua!"

22. Khóc đêm

Một đôi vợ chồng vội vã đến tìm tôi. Tôi hỏi: "Có chuyện gì? Sao mà bối rối như vậy?" Họ đáp: "Bé con khóc đêm!" Tôi cười: "Đây là chuyện nhỏ thôi mà!" Họ nói: "Khóc đêm là chuyện lớn, không phải chuyện nhỏ, thằng bé khóc tới mức cả nhà không ai ngủ được, đêm nào cũng khóc khiến chúng tôi mệt muốn chết, liên tiếp ba tháng nay rồi!" Tôi nói: "Làm Thu kinh đi!" [Thu kinh là một nghi thức của Đạo giáo, sau này Nho Giáo, Trai giáo, Phật giáo cũng có nghi thức gần tương tự, phổ biến ở các khu vực như Đài Loan, Hà Nam, Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông, Hồng Kông, đặc biệt là Đài Loan. Cũng lưu truyền cả kinh Thu kinh, chú Thu kinh.] Họ nói: "Đã làm rồi! Không có hiệu quả!" Tôi nói: "Làm pháp dùng gạo và quần áo để loại trừ âm linh đi!" Họ nói: "Không có hiệu quả! Hơn thế nữa, chúng tôi đã mời kê đồng làm pháp, thỉnh thần của chùa miếu trấn sát, tụng kinh, đốt vàng mã, đều chẳng có hiệu quả gì!" Tôi nói: "Khám bác sĩ đi!" Họ nói: "Khám rồi! Tất cả đều bình thường. Ban ngày bé hoàn toàn bình thường, cứ đến buổi đêm thì khóc không ngừng, khóc không còn ra tiếng nữa mới dừng, dừng không lâu sau lại khóc! Chúng tôi dùng hết tất cả mọi cách rồi đều không làm bé ngừng khóc được."

Lúc này. Tôi mới nhận lời buổi đêm sẽ đến xem đứa bé này rốt cuộc là gặp chuyện gì. Tôi trông thấy… Hễ đêm đến là có linh hồn của một con khỉ chạy đến tìm đứa bé sơ sinh này. Con khỉ vừa đấm, vừa cắn, vừa hét, vừa đánh, vừa nhảy trên người đứa bé. Đứa bé không chịu được sự quấy nhiễu của con khỉ, do vậy đêm đến mới khóc không ngừng. Hồn khỉ đêm lại tới, ngày lại đi. Tốt! Đã tìm ra nguyên nhân rồi! Tôi dùng pháp thế tục, bảo đôi vợ chồng này mua chuối về (một nải chuối), mỗi đêm cúng trước giường của đứa bé. Ấy! Quả nhiên có hiệu quả! Đứa bé không khóc nữa rồi! (Linh hồn con khỉ vừa trông thấy chuối liền chạy qua ăn chuối, ăn no rồi thì cũng lăn ra ngủ mất.)

Thế là, Đêm nào đôi vợ chồng cũng cúng một nải chuối, đứa bé suốt từ tối đến sáng hôm sau không khóc nữa, việc này kéo dài hai tháng. Đôi vợ chồng lại đến tìm tôi: "Lư Sư Tôn cao minh, đứa bé từ đó không khóc nữa rồi! Nhưng nhà tôi nhiều chuối quá, nhà tôi tự ăn không hết, phải đem cho nhà hàng xóm và bạn bè ăn, đây cũng là chuyện khá phiền phức, vậy phải làm sao đây?" Tôi cười: "Thế này đi! Lư Sư Tôn tôi vẽ cho một lá phù, hai người đem về dán trên giường của đứa bé đi." Nội dung của lá phù này là: Linh hồn khỉ ăn chuối Đừng phá em bé ngủ. Tôi còn vẽ cả một nải chuối. Khi dán phù thì niệm chú: "Hồn bé khỉ, hồn bé khỉ, ta cúng chuối, bé ngủ ngon. Cấp cấp như Liên Sinh Hoạt Phật lệnh. Nhiếp." Và thế là: Bình an cát tường. Em bé ngủ ngon.

23. Bát công đức thủy

Kinh Vô Lượng Thọ viết: "Trong ngoài trái phải, mọi hồ nước tắm, rộng hoặc mười do tuần, hoặc hai mươi ba mươi thậm chí trăm nghìn do tuần, ngang dọc nông sâu đều giống như nhau, tất cả đều tràn đầy bát công đức thủy." Bát công đức thủy này ở Tây phương Cực Lạc thế giới. Nước của Ma Ha Song Liên Trì cũng chính là bát công đức thủy. Người thân của Lư Sư Tôn bị bệnh. Rất đau đớn. Bác sĩ cũng bó tay. Chỉ là trong vùng bụng bị thủng bốn lỗ, dùng đèn soi trong để quan sát, bác sĩ nói: "Muốn phẫu thuật cũng rất khó khăn!" Thế nên chỉ uống thuốc giảm đau, nhưng ngay cả thuốc giảm đau cũng không dừng được cơn đau này. Thời gian này tôi đang ở Đài Loan hoằng pháp. Người thân ở Mỹ bị bệnh. Một đêm nọ, nguyên thần của tôi xuất ra khỏi đỉnh đầu, bay về Mỹ, đem nguyên thần của người thân cùng bay đi. Hai nguyên thần cùng bay về Ma Ha Song Liên Trì. Song Liên Trì vẫn luôn là: Vô cùng lấp lánh. Vô cùng dịu êm. Vô cùng an tường. Vô cùng thanh tịnh. Vô cùng hòa lạc. Hoa trời trôi bồng bềnh trong không trung, hương thơm khiến người ta sảng khoái tâm hồn, mưa ánh sáng cầu vồng bảy sắc đẹp tuyệt vời, sắc màu biến hóa, lầu gác dát vàng dát bạc, tất cả các đình, đài, lầu đều biến hóa lấp lánh, còn có cả bát công đức thủy kiểu cầu vồng.

Tôi đem người thân đến tắm trong bát công đức thủy. Gột sạch thế tục. Gột sạch bụi trần. Gột sạch phiền não. Gột sạch bệnh khổ. Gột sạch vết thương. Gột sạch oan khí. Gột sạch sinh tử. Gột sạch nghiệp chướng. Tôi (Lư Sư Tôn) trong một sát-na biến hóa thành: Ánh sáng công đức. Tướng đẹp oai thần. Trang nghiêm lẫy lừng.

Sau khi cho người thân được tắm trong bát công đức thủy xong. Tôi lại tiễn nguyên thần của người thân trở về nhân gian. Lúc này, người thân của tôi nói qua điện thoại với tôi rằng: "Ôi! Ngài đã đưa tôi đi đến một nơi này, một nơi đẹp tới mức không thể nào hình dung nổi, tắm ở trong hồ nước. Sau khi tôi trở về, thân tâm trở nên nhẹ nhõm an bình, bệnh hoàn toàn hết hẳn, từ đó không thấy đau nữa, xin cảm tạ!" Bát công đức thủy đã rửa sạch cơn đau bệnh rồi. Bây giờ tất cả đều an lành tốt đẹp rồi!

Tôi viết một bài thơ:

Thần hành khác chi gió Cứ thế Thong dong thong dong

Quê hương thần tiên của tôi chẳng ở phía Đông Là ở Tây phương đó Nắm tay cùng xuống nước

Chỉ chốc lát Hoan hỷ và khoái lạc vô cùng. Tất cả mệt nhọc và đau bệnh Được gột rửa sạch sẽ tinh tươm.

24. Nhà tôi có ba con ma

Tôi (Lư Sư Tôn) chẳng phải là người nuôi ma quỷ. Nhưng vẫn cứ có ba con ma sống ở trong nhà tôi. Nhà tôi chính là Nam Sơn Nhã Xá ở Redmond nước Mỹ.

Con ma thứ nhất tên là Từ Thụy Quang. Là người Cát Lâm. Vóc dáng yểu điệu. Xinh đẹp. Bởi vì cô đã đi tới chỗ của Quỷ Bà XX ở San Francisco, bị nhiễm âm nên ngày nào cũng nhìn thấy ma quỷ. Có một lần, cô đột nhiên nói thẳng với tôi: "Lư Sư Tôn! Ngài có thể cho tôi ở nhờ ba năm không?" Tôi thấy cô đáng thương, đáp: "Được!"

Sau đó, tôi đi Đài Loan hoằng pháp. Từ Thụy Quang lái chiếc xe Mercedes Benz màu đỏ, trên một con đường quê nhỏ, vào lúc phía trước và sau đều không có xe nào khác, đã tự mình đâm vào ống bê tông bên đường. Xe nát, người chết. Tôi liền cho linh hồn cô ở nhờ.

Con ma thứ hai tên là Bạch Thiến Thiến. Là người Thẩm Dương. Cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Rất thông minh, rất có trí huệ. Có một lần, vào một đêm sấm chớp bão bùng, tôi ở trong thư phòng khom người bên bàn viết sách. Bỗng nhiên tôi cảm thấy dưới gầm bàn có vật gì đó. Tôi nhìn xuống thì giật thót mình, hóa ra là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt vời (tất nhiên cũng là hồn ma thôi). Tôi hỏi: "Đến đây làm gì?" Cô đáp: "Trốn sấm sét! Cầu xin tiên sinh bảo vệ tôi!" Tôi nói: "Cứu cô thế nào?" Cô đáp: "Tiên sinh là đạo sĩ cao minh, trên đỉnh đầu có tam quang, chỉ cần để cho tôi bám chặt lấy chân ngài thì sấm sét không dám đánh tôi nữa." Thế là tôi cứ kệ như thế mà viết sách như thường. Sau đó thì sấm sét cũng tự tan đi.

Thế rồi Bạch Thiến Thiến kể cho tôi nghe: "Tôi rất hối hận! Tôi qua đời năm 20 tuổi, được chôn tại nơi có phong thủy rất tốt, có được khí tốt nhờ phong thủy nên không ngờ lại hóa thành một cô gái trẻ xinh đẹp, đêm đến là tôi đi hút tinh khí của đàn ông, mỗi đêm tìm đến một người, nên tôi đã trở thành một con ma rất mạnh." Cô còn nói: "Về sau nghiệp tội sâu nặng, thần sấm mẹ sét truy đuổi, may mắn được tiên sinh cứu giúp, xin nhận tôi ở lại, tôi nguyện gột rửa tâm hồn, lưu lại trong nhà tiên sinh tu hành cho tốt." Do vậy, tôi đã cho cô ở lại.

Con ma thứ ba tên là Khâu Phù Dung. Là người Giang Tô. Xinh đẹp như thiên nữ hoa trời. Khi tôi đi xem chợ hoa, cô liền theo tôi về. Cô biết biến hóa, biến to thu nhỏ, trốn trong túi áo tôi mà vào được trong nhà. Khi cô xuất hiện thì xinh đẹp như thiên nữ, tóc buông dài, miệng ngậm bông hoa khẽ cười, môi đỏ như trái anh đào mấp máy như định nói điều gì đó. Ánh mắt cô lúng liếng vô cùng mê hoặc người khác, có thể khiến người ta lập tức sững sờ, hồn bay phách lạc. Tôi hỏi: "Vì sao đến đây?" Cô đáp: "Muốn quy y! Học Phật pháp." Tôi hỏi: "Sao cô lại biết biến hóa?" Cô đáp: "Khi còn sống tôi học Mật giáo, bây giờ gặp được minh sư, xin cho tôi ở lại!" Ma cũng biết tu, thật sự hiếm có, thế là tôi đồng ý cho cô ở lại.

25. Trò chơi của ma

Tôi (Lư Sư Tôn) vốn có cảm tình tốt với ma, ví dụ như ba con ma sống ở trong nhà tôi đó. Ma vốn dĩ chính là dư khí của người sau khi chết mà thôi. Tôi và ba con ma trong nhà tôi cùng sống rất vui vẻ hòa thuận, họ cũng kết nghĩa chị em.

Thỉnh thoảng. Chúng tôi cùng chơi trò: trốn tìm. Còn nữa: Thỉnh thoảng, tôi ngủ dậy muộn một chút, bọn họ sẽ lấy bàn chải đánh răng của tôi, quẹt kem đánh răng lên, rồi còn đổ đầy nước vào cốc đánh răng của tôi, để cho tôi tiện đánh răng. Khi tôi để đồ đạc lung tung, bọn họ sẽ giúp tôi sắp xếp lại rất gọn gàng ngăn nắp. Khi tôi buồn phiền chuyện người, bọn họ sẽ bất ngờ lẻn vào, mặc những bộ y phục đẹp đẽ nhất, sau đó nhảy múa rất duyên dáng, khiến cho lòng tôi cảm thấy ấm áp vui vẻ, trong một sát-na, tất cả mọi phiền não đều tan biến hết.

Tôi về nhà. Bọn họ sẽ nhón gót chân sen, cười rúc ra rúc rích, đồng thời dâng hoa để cúng tôi. Thế rồi ba con ma nói chuyện. Con ma thứ nhất đề nghị: "Ba người chúng ta đều gả cho Lư Sư Tôn nhé!" Con ma thứ hai nói: "Em có bị ngốc không đó?" Con ma thứ nhất nói: "Lư Sư Tôn là người, chúng ta là ma, người sống mà nhiễm ma khí thì sẽ ảnh hưởng đến tu hành đó!" Con ma thứ nhất nói: "Tình yêu mà em có không phải là thứ tình yêu gắn kết, không phải là tình yêu vợ chồng, không phải là tình yêu đêm đêm chung chăn gối." "Thế là tình yêu gì?" "Trái tim em dành cho Lư Sư Tôn." "Chúng ta đều như thế cả."

Thức ăn thức uống của ba con ma nữ này là: Thức ăn mà tôi ban cho. Cam lộ mà tôi ban cho. Còn quần áo của ba con ma nữ: Đều là quần áo mà họ tự có, tất cả áo quần trang sức đều tuyệt đẹp. Tôi hỏi: "Quần áo từ đâu mà có?" Đáp: "Từ khi còn sống đem theo, cũng có một số là tự hấp thụ mà có!"

Ba con ma sống ở đâu trong nhà tôi? Chính là trong tủ lạnh. Tôi hỏi: "Tủ lạnh lạnh thế cơ mà?" Ba con ma đáp: "Chính thế lại thích hợp." Phần lớn ba con ma đều di chuyển quanh quẩn trong nhà tôi. Nếu muốn ra ngoài, họ sẽ trốn trong túi áo tôi mà đi ngắm cảnh. Khi tôi tu hành, ba con ma cũng ngồi thiền cùng tôi. Tôi niệm Phật, ba con ma cũng cùng tôi niệm Phật. (Họ lương thiện, dịu dàng, ý tứ, hoàn toàn khác những con ma mà Quỷ Bà XX nuôi dưỡng. Bởi vì Quỷ Bà có tâm tà ác, cho nên những con ma quỷ mà Quỷ Bà XX nuôi cũng có tâm tà ác.)

Từ Thụy Quang, Bạch Thiến Thiến, Khâu Phù Dung là ba con ma trong ngôi nhà xoàng xĩnh của tôi. Vì sao tôi muốn viết chuyện này ra, bởi vì sau khi họ thành tựu thì họ cũng là tiên ma đó.

26. Vợ chồng mười ba năm không có con

Đôi vợ chồng nọ kết hôn đã mười ba năm rồi, nhưng người vợ bị vô sinh bẩm sinh, không thể sinh con được. Mẹ chồng nói: "Nếu không thể sinh con thì lấy vợ bé đi." Đôi vợ chồng này là đệ tử Chân Phật Tông, luôn đi tình nguyện tại các chùa và Phật đường. Người chồng thật thà chất phác. Người vợ thì hiền thảo tự trọng. Hai người làm công việc tình nguyện rất chân thành. Hai người họ niệm kinh trì chú, chẳng lười biếng một ngày nào, tu pháp cũng thế, nhưng mãi cũng chưa có con cái gì. Trên thực tế họ cũng đi khám bác sĩ. Đông Tây y đều vô hiệu. Mọi phương pháp họ đều đã thử qua rồi. Thậm chí có bác sĩ nói: "Hai người sẽ không có con được, nếu có thì chắc chắn là kì tích trời ban!" Họ chỉ còn biết khóc. Và cầu nguyện trước Liên Hoa Đồng Tử tại đàn thành.

🌟

Một ngày nọ. Tôi xuất nguyên thần đi chơi. Tôi đi tới Nam Hải Phổ Đà Lạc Già Sơn để gặp mẹ tôi. Mẹ tôi là Tống Tử Quan Âm. [vị Quan Âm ban tặng con cái] Mẹ tôi nói: "Lâu lắm không gặp con rồi!" Tôi nói: "Chẳng phải con đến rồi sao?" Mẹ tôi nói: "Con nên đi đến một nơi này mới đúng!" Tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?" Mẹ tôi nói: "Mẹ đã kiểm tra rất nhiều người rồi, có hai vợ chồng kia kết hôn mười ba năm mà vẫn chưa có con, là đệ tử của con. Hai vợ chồng kiền thành, đã tu pháp mười ba năm, hơn nữa lại làm nghĩa công phục vụ chúng sinh, chẳng nề hà việc gì. Vợ chồng này không sinh được con, mẹ của họ bắt phải lấy vợ lẽ." Tôi hỏi: "Con nên làm gì đây?” Mẹ tôi nói: "Mẹ có một cái túi da, bên trong có ba đứa bé, hai nam một nữ, đều là những đứa trẻ xinh xắn tài giỏi, con đem chúng đến cho họ đi." Tôi hỏi: "Phải làm thế nào?" Mẹ tôi nói: "Đến nhà họ mở túi da này ra là được." "Thế túi da đâu?" Mẹ tôi nói: "Là một món đồ của mẹ, con cứ đi đi là tự động sẽ trở về trong lòng bàn tay con."

🌟

Sau đó không lâu. Đôi vợ chồng nọ quả nhiên có thai. Lại còn là tam thai. Tín chúng của các hội đồng tu, Phật đường và các chùa đều cảm thấy cực kì sốc. Người không tin cũng phải tin. Ngay cả bác sĩ nọ cũng phải tin. (Việc các đôi vợ chồng rất lâu chưa có thai, sau khi quy y Chân Phật Tông thì lại có thai cực kì nhiều. Hơn nữa những đứa trẻ sinh ra đứa nào cũng xinh xắn thông minh, bé gái cũng đều xinh xắn ưu tú. Thế nên tôi cũng bị gọi bằng "nickname" là Tống Tử Liên Hoa Đồng Tử.)

27. Thăng chức làm thiên quan

Mỗi tối trước khi ngủ, trước tiên tôi ngồi thiền nhập Tam ma địa, tôi cũng không tính giờ, có lúc thì năm phút, có lúc mười phút, có lúc nửa tiếng. Có lần tôi ngồi thiền. Bỗng ngửi thấy một mùi hương. Mùi hương này cũng chính là mùi hương đưa tin (tin nhắn). Nội dung là: "Tôi sẽ được thăng chức làm thiên quan, xin ngài đến gặp tôi một chút." Thế là tôi đi gặp người này. Người này nói với tôi: "Ngọc Hoàng Đại Đế thấy tôi từ bi, liền thăng chức cho tôi làm Tứ Phẩm Thiên Cung. Hôm nay tôi sẽ lên đường đi xa, nên đặc biệt thỉnh ngài đến đây để chào tạm biệt thôi!" Tôi trông thấy: Có bốn thiên nữ lái một cỗ xe mây, xe mây tỏa ra ánh sáng. Người này lên xe mây rồi bay vút lên trời!

🌟

Câu chuyện tôi muốn kể với mọi người là thế này. Người này có tên họ là Phương Chính. Phương Chính có lần đang bơi ở hồ nước bên dưới thác nước đã gặp phải dòng chảy ngầm. Bị ma chết đuối nhấn chìm mà chết, lúc chết mới có 35 tuổi. Anh ta là bị bắt để thế thân. Do vậy Phương Chính cũng phải bắt ai đó để thế thân thì mới có thể chuyển thế luân hồi được. Nhưng Phương Chính không muốn làm như vậy. Mỗi khi gặp ai đó đi bơi sắp bị chết đuối, Phương Chính đều trợ giúp họ, đẩy họ đến chỗ nước cạn. Trong suốt mười năm, thật không ngờ là không có ai bị chết đuối cả. (Trước đó, hồ nước dưới thác nước này hàng năm đều có người chết đuối, giống như là bị lời nguyền vậy.)

Khi tôi đi tham quan thác nước này thì đã quen biết Phương Chính. Trong lúc tôi đang té nước bên dưới thác nước. Trông thấy một khuôn mặt. Mặt vuông tai lớn, đôi mắt sáng như chuông đồng. Anh nói: "Từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của tiên sinh nên đặc biệt tới đây gặp mặt!" Tôi hỏi: "Anh là…?" Anh đáp: "Phương Chính. Tôi là ma chết đuối ở đây." Tôi hỏi: "Tìm tôi có việc gì?" Anh đáp: "Ma chết đuối thì tu hành thế nào?" Tôi nói: "Phát bồ đề tâm." Anh hỏi: "Phát bồ đề tâm thế nào?" Tôi nói: "Hãy thử nghĩ về pháp "hoán đổi giữa mình và người khác" xem. Ví như anh bị bắt để thế thân, trong lòng có oán hận, bây giờ phải chịu khổ trong hồ nước này. Người khác bị bắt để thế thân, anh được sống còn người ta chết, cứ tuần hoàn như vậy, tất cả đều khổ cả. Nếu anh là người ta, người ta cũng sẽ oán hận, oan oan tương báo đến khi nào dứt đây?" Phương Chính nói: "Tôi đã hiểu rồi! Tôi nguyện sẽ chịu khổ để cứu người khác!" Tôi gia trì cho Phương Chính, nhận anh làm đệ tử.

Thế là suốt mười năm, Phương Chính chỉ biết cứu người, luôn luôn giúp người sắp chết đuối. Đẩy họ đến chỗ nước cạn. Cởi bỏ rong rêu quấn vào chân họ. Đẩy họ trồi lên mặt nước. Những việc làm thiện lành của Phương Chính, Ngọc Hoàng Thượng Đế đều biết cả! Bây giờ Phương Chính đã được thăng chức làm Tứ Phẩm Thiên Quan rồi. Lành thay! Ông trời đúng là có mắt.

28. Kim Cang Thần Tướng

Sống gần khu vực Seattle Lôi Tạng Tự có một sư tỉ Đới Lâm, cô có một người con gái tên là Bình Nhi. Bình Nhi năm đó hai tuổi. Lần đầu tiên Bình Nhi đến Lôi Tạng Tự. Nhìn thấy Lư Sư Tôn, liền bảo mẹ: "Đừng đến gần Lư Sư Tôn, xung quanh ông có ánh sáng màu xanh lam." Đới Lâm hỏi: "Ánh sáng xanh thế nào?" Bình Nhi nói: "Giống như sợi dây, sợi dây màu xanh (sợi dây kim cương), đến gần quá sẽ không tốt, không tốt.” Bình Nhi hai tuổi khi đó có thể nhìn thấy những thứ vô hình ở xung quanh bé, em bé này cũng có lai lịch. Từ nhỏ bé đã có thể niệm một câu chú: "Sa-ơ-wa pân-ta." Tôi nói với Đới Lâm: "Câu chú này là câu chú triệu thỉnh, ý nghĩa là bí mật tập hợp, là câu chú bí mật giữa Bình Nhi và tôi."

Khoảng thời gian đó, có bốn vị thần tướng bỏa hộ tôi, đó chính là: Thanh Long. Bạch Hổ. Chu Tước. Câu Trần.

🌟

Ở Singapore cũng có một bé gái hai tuổi tên là Đặng Nghi. Lần đầu tiên đến Seattle Lôi Tạng Tự. Mẹ của Đặng Nghi muốn con đến nắm tay Lư Sư Tôn. Bé sợ hãi nói: "Xung quanh Lư Sư Tôn có bốn thần tướng, con không thể đến gần." Bé Đặng Nghi hai tuổi cũng có thiên nhãn. Đặng Nghi dám nắm tay Sư Mẫu Liên Hương Thượng sư, nhưng không dám nắm tay Lư Sư Tôn. Hơn nữa, chị của Đặng Nghi là Đặng Hựu lại dám nắm tay Lư Sư Tôn. Đặng Hựu 5 tuổi. Những gì Đặng Nghi nhìn thấy cũng đúng. Xung quanh tôi có bốn vị thần tướng: Đại Lực Kim Cang. Bất Động Kim Cang. Đại Uy Đức Kim Cang. Thời Luân Kim Cang. Cô bé Đặng Nghi hai tuổi này không ngờ lại nhìn thấy bốn vị thần Kim cang bảo hộ của tôi, thật là không đơn giản.

🌟

Lại có một bé gái khác tên là Nhân Nhân, mẹ của bé là Lạc Lạc, sống tại Seattle. Cô bé Nhân Nhân này ngày nào cũng kêu: "Con muốn gặp Lư Sư Tôn! Lư Sư Tôn!" Thế nhưng, Khi thực sự đến Seattle Lôi Tạng Tự, trông thấy tôi rồi> Thì bé lại không dám nhìn tôi. Nhìn trộm một cái. Lập tức trốn trong lòng mẹ. Nhân Nhân nói: "Lư Sư Tôn đã biến thành khổng lồ rồi!" Nhân Nhân nói cũng chẳng sai, khi đó tôi đang tu pháp Tăng Trưởng Thiên Vương, thân thể lớn lên đến mức sắp chạm đến trời rồi. Nhân Nhân có thể nhìn thấy, cũng chẳng hề đơn giản. Việc tu pháp của tôi. Người có thiên nhãn đều có thể nhìn thấy. Tôi là một đạo sĩ yoga tu hành làm đến nơi đến chốn, tôi cũng không biết nói khoác.

29. Ma ăn không khí

Theo tôi được biết. Cái mà chúng ta gọi là ma là dư khí sau khi người ta chết đi. Thế thì ma ăn cái gì? Đáp án là: không khí. Ngày trước, Mẹ tôi nói với tôi: "Tết Trung Nguyên [rằm tháng bảy Âm lịch], những thực phẩm đã cúng rồi rất dễ bị hỏng!" Sau này tôi biết là vì có hai nguyên nhân: 1. Đồ ăn cúng cho ma xong thì dễ hỏng. 2. Tết Trung Nguyên là mùa hè, là tháng nóng nhất, các thứ cũng dễ bị hỏng hơn.

🌟

Một ngày nọ, có một đệ tử đến kể cho tôi nghe rằng: Mấy năm gần đây, nhà anh không may mắn. Đại gia tộc sống tại hai gian nhà cổ lớn, chú bác tổng cộng bảy người, mỗi người lại lấy vợ và sinh con cái. Tổng cộng nhân khẩu có tới 32 người. Từ khi mẹ anh qua đời. Khoảng ba năm sau. Năm nào trong nhà cũng có người chết bất ngờ, có lúc một năm tới hai người chết. Nguyên nhân chết là: Ốm chết. Bị bệnh lao chết. Đột tử. Có mấy người chết không rõ nguyên nhân, gặp bạo bệnh chết yểu, khiến cho cả đại gia tộc cửa nhà lạnh lẽo. Những người chuyển ra khỏi nhà thì đều không gặp chuyện gì cả! Chỉ có những người ở tại gian nhà cổ này mới gặp phải chuyện xấu! Điều quái lạ là những người già đều không chết, mà chỉ những người trẻ tuổi mới chết. Tôi tính toán một lúc (bấm ngón tay tính toán), có được đáp án là, trong nhà có ma quỷ hút sinh khí.

Hỏi: "Đó là ai?" Đáp: "Đó là bà nội." Hỏi: "Bà nội vì sao lại như vậy?" Đáp: "Bà nội hóa thành quỷ hút sinh khí, trong mắt chỉ biết có người nhà." Hỏi: "Phải làm sao để tránh?" Đáp: "Đất chôn bà là đất âm thi, thi thể không phân hủy, phải mở quan tài ra để kiểm tra, dùng đất thối bùn bẩn rắc vào trong, tự nhiên sẽ hóa giải được."

🌟

Sự việc này tôi đã nhờ Thượng sư Liên Trí đi lo liệu. Khi mở quan tài ra. Quả nhiên thi thể không phân hủy, xác chết hoàn toàn không biến đổi gì cả. Người chết mặt hồng hào. Tóc mọc dài. Móng tay móng chân cũng mọc dài. Giống như một người sống nằm bên trong áo quan vậy.

Thượng sư Liên Trí và đồng môn khẩn trương dùng bùn đất thối rắc khắp thi thể người chết. Sau đó đóng nắp áo quan lại. Sau khi làm việc này xong, con quỷ hút sinh khí này cũng chẳng còn chút tác dụng nào nữa. Hai gian nhà cổ từ đó được an lành vô sự.

🌟

Cá nhân tôi từng gặp một bà lão 87 tuổi đến tìm tôi, bà lão này thoắt ẩn thoắt hiện, mơ hồ như sương khói. Tôi thổi một hơi khí. Bà liền tan ra, không thể thành hình. Tôi nói: "Đi chuyển thế đi thôi!"

30. Chim hỷ thước đến hát ca

Một lần nọ, tôi từ nhà ăn trở về Chân Phật Mật Uyển thì trông thấy hai con chim hỷ thước đậu trên mái nhà của Chân Phật Mật Uyển mà hót ca. Vừa hót. Vừa nhảy. Vô cùng vui vẻ. Tôi lại nhìn thấy trên không trung có hai đám mây, một đám mây hóa hiện thành thần rồng, một đám mây hóa hiện thành phượng hoàng. Tôi thấy vậy bèn nói: "Như thế này thì Lư Sư Tôn sắp kết hôn rồi!" Tôi nói: "Vừa có chim hỷ thước, vừa có rồng phượng, chẳng phải là dấu hiệu của việc kết hôn thì là gì?"

Trên thực tế: 1. Tôi và Thượng sư Liên Hương là vợ chồng, bây giờ bà ấy có thân phận là thị giả của tôi. 2. Năm 43 tuổi, tôi đã xuất gia làm tăng, được pháp sư Quả Hiền xuống tóc. (Tôi có giấy chứng nhận làm tăng nhân do Hội Phật Giáo cấp.) Nhưng, ngày hôm đó thực sự rất đặc biệt. Chim hỷ thước hát ca, trên trời hiện rồng phượng, đây chính là điềm báo trước.

Buổi tối hôm đó. Có một nữ đệ tử từ phương Bắc đến. Vóc dáng vẻ ngoài thon thả. Hà phấn lộ thùy Hạnh hoa yên nhuận Yên nhiên hàm tiếu [Ba câu thơ miêu tả vẻ đẹp tuyệt sắc của Hồ Tứ Thư trong truyện Liêu Trai Chí Dị, có nghĩa rằng người con gái với vẻ đẹp e lệ thẹn thùng, e ấp giống như đóa sen hồng chớm nở còn rụt rè cúi mình như giọt sương uốn cong nhánh cỏ, giống như đóa hoa mơ nở hé nhưng sức sống tràn đầy tươi tắn, với nụ cười e ấp rất duyên dáng.] Cô gái kéo theo hai cái vali hành lý to, nói với tôi và Sư Mẫu: "Đêm qua Kim Mẫu đến thông báo, buổi tối hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của tôi và Lư Sư Tôn, thế nên tôi mới đến đây." Còn nói: "Khi Kim Mẫu đến thông báo, Sư Mẫu cũng ở bên cạnh gật đầu đồng ý, thế nên tôi đã đến đây." Tôi có biết nữ đệ tử này, cô làm kế toán, là người tài hoa. Tôi nghĩ: "Hỷ thước hát ca, rồng phượng hiện hình, quả nhiên tương ứng!"

Nhưng, Tôi cũng biết rằng: "Lư Sư Mẫu trăm phần trăm là không đồng ý!" Sư Mẫu nói: "Cô bị ảo giác rồi!" Cô gái nói: "Kim Mẫu nói rất chân thực!" Sư Mẫu nói: "Cô bị huyễn thanh rồi!" Cô gái nói: "Tất cả đều là thật, Sư Mẫu khi đó cũng có mặt ở đó." Sư Mẫu nói: "Thế sao tôi lại không biết nhỉ?" Chính trong lúc bế tắc, Thượng sư Liên Ninh nghe được chuyện này nên đặc biệt đến giải nguy: "Tối qua tôi cũng mơ thấy Kim Mẫu, Kim Mẫu nói với tôi rằng cơ bản là không có chuyện này, có thể thấy là sư tỉ đã mơ lung tung rồi, mơ lung tung thì không tính." Thế là tôi một lời, anh một lời, người khác một lời, các bên đối đầu với nhau.

Cuối cùng: Nữ đệ tử này (sư tỉ) tức giận kéo hai vali to rời đi. Mục đích của tôi khi viết ra câu chuyện này là: Tôi nhìn thấy điềm báo Quả nhiên tương ứng. Ai chà! Thành hay không thành đều tại ông trời cả!

31. Lời dặn dò của Diêu Trì Kim Mẫu

Diêu Trì Kim Mẫu cưỡi xe phượng hoàng hạ giáng đầy nhẹ nhàng thanh thoát, như ẩn như hiện. Có bốn tiên nữ đi theo. Một cô mặc áo lụa màu đỏ thẫm. Một cô mặc áo váy màu xanh ngọc. Một cô mặc áo màu tím. Một cô mặc áo màu trắng mỏng. Tôi chăm chú nhìn bốn vị tiên nữ, vị nào cũng duyên dáng thướt tha, sắc đẹp tuyệt thế, dung nhan lộng lẫy.

Diêu Trì Kim Mẫu nói: "Hôm nay ta đặc biệt đến tìm Lư Sư Tôn." Tôi hỏi Kim Mẫu: "Có chuyện gì đặc biệt sao?" Kim Mẫu nói: "Chuyện này vô cùng khác thường, do vậy mới đặc biệt đến để dặn dò ngài." Tôi nói: "Xin cố gắng hết sức để hoàn thành việc này." Kim Mẫu nói: "Ta có một người con gái giáng xuống nhân gian, luân hồi đã nhiều kiếp, không biết quay về. Ta ở cõi ngân hà trên cao, còn con gái thì lại vương vấn cõi Ta Bà, ta không đành lòng, bởi vậy nhờ Lư Sư Tôn đem nó quay trở về." Tôi nói: "Biển người mênh mông, làm sao tìm?" Kim Mẫu đáp: "Ngài không cần tìm, nó sẽ tự đến tìm ngài." Tôi hỏi: "Dung mạo cô ấy thế nào?" Kim Mẫu đáp: "Xinh đẹp như tiên." Tôi hỏi: "Làm sao để nhận ra?" Kim Mẫu đáp: "Hoàn toàn giống hệt hai ký hiệu của Sư Tôn." Tôi hỏi: "Làm sao có thể giống hệt được?" Kim Mẫu đáp: "Ngài và con gái ta đều có cùng nguồn gốc." Tôi hỏi: "Tôi là nam, cô ấy là nữ, làm sao có thể cùng một nguồn gốc?" Kim Mẫu ngâm một bài thơ: "Mái tóc búi cao xuống Ta Bà Khung cửa hoa lan vẽ hoa sen Uyên ương xa lìa bao nhiêu kiếp Hôm nay mong tìm để cùng bay." Dường như tôi đã hiểu rồi.

Kim Mẫu nói: "Năm đó tại Ngọc Hoàng Cung ta đã tìm thấy ngài. Việc này có hai mục đích: một là ngài phải phát tâm độ chúng sinh, hai là tìm con gái ta và đưa nó trở về Diêu Trì." Tôi nói: "Tuân chỉ."

Tôi cũng ngâm một bài thơ: "Trong mơ như thực ban thọ ký Bàn tay sẵn có dấu hiệu này Hóa ra đều là người cao quý Như mộng như huyễn cùng cao bay."

Kim Mẫu nghe tôi ngâm thơ, nét mặt tươi cười, hoan hỷ khác thường. Tôi biết: Làm sao tìm được con gái của Kim Mẫu! Đưa cô ấy trở về Thiên Thượng giới, hoàn thành nhiệm vụ.

32. Tôi học Trung quán

Nội hàm của Trung quán học vừa sâu vừa rộng, người thường khó có thể tưởng tượng được. Bản thân tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ Atisa tôn giả và đại sư Tsongkhapa. Có tín tâm cực kì sâu đối với Trung Quán Ứng Thành phái. Đối với "Hữu, Không". Tôi và Dalai Lama đã có cuộc đối thoại thế này. Tôi nói: "Hữu - Không song vận." Dalai Lama nói: "Hữu - Không tự nhiên." (Đây là nói đến vấn đề sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc.) Tư tưởng Trung quán của tôi bắt nguồn từ đạo sư Ấn Thuận, đạo sư Ấn Thuận là học giả của tam luận, tam luận này là: Trung luận. Thập nhị môn luận. Bách luận.

🌟

Sau này, khi tôi học Trung quán, Atisa tôn giả và đại sư Tsongkhapa đều đi vào trong giấc mơ của tôi. Atisa tôn giả phân tích Bát bất trung quán: Bất sinh. Bất diệt. Bất thường. Bất đoạn. Bất lai. Bất khứ. Bất nhất. Bất dị. Atisa tôn giả nói: "Sinh diệt thường đoạn lai khứ nhất dị, đều là hý luận." Đại sư Tsongkhapa nói với tôi: Trung quán có ba phái: Trung quán Ứng thành phái. Trung quán Tự tục phái. Trung quán Tự tục du già phái. Ứng thành phái: Dựa vào thắng nghĩa không cho phép thành lập tự tính, dựa vào thế tục cũng không cho phép thành lập tự tính. Tự tục phái: Theo thế tục có ngoại cảnh. Trung quán Tự tục du già phái: Không thể có thế tục có ngoại cảnh. Thực hành hạnh du già. Thế nên: Ứng thành phái cho rằng nhị đế đều không cho phép thành lập tự tính. Còn hai phái kia thì cho rằng: Theo thắng nghĩa đế, không cho phép thành lập tự tính. Theo thế tục đế thì cho phép thành lập tự tính. Nguyệt Xứng luận sư — Trung quán ứng thành. Thanh Biện luận sư — Trung quán tự tục. Tĩnh Mệnh luận sư — Trung quán tự tục du già.

Tôi viết một bài thơ:

Bát bất trung quán thực chẳng sai Đi sâu vào trong Đừng để lạc lối

Ai mới là người xuất chúng Tự nhiên Song vận Khói bếp bay bay

Con đường Trung quán xa xôi lắm Nhìn tôi là hiểu thôi.

33. Thậm thâm truyền thừa

Khi tôi mới học tập Mật giáo, tôi vô cùng ngưỡng mộ Liên Hoa Sinh Đại Sĩ. Tôi chuẩn bị cúng phẩm phong phú, cầu nguyện Liên Hoa Sinh Đại Sĩ. Ở trong định. Liên Hoa Sinh Đại Sĩ và Phật Mẫu Yeshe Tsogyal cùng xuất hiện. Liên Sư há miệng nuốt tôi vào trong bụng. Rồi từ trong mật luân song vận, tôi lại được giải phóng ra. Liên Hoa Sinh Đại Sĩ nói: "Ngài là con trai của ta." Tôi nói: "Nguyện đảm đương." Thế rồi tôi được Liên Hoa Sinh Đại Sĩ và Phật Mẫu Yeshe Tsogyal phóng quang gia trì. Đây gọi là "thậm thâm truyền thừa".

🌟

Tôi học trung quán của Long Thụ Bồ Tát và thậm thâm kiến của Đề Bà Bồ Tát. Trong thiền định, Long Thụ Bồ Tát hỏi tôi: "Ngài có học duy thức không?" Tôi đáp: "Học." Lại hỏi: "Ngài có học trung quán không?" Tôi đáp: "Học." Long Thụ Bồ Tát hỏi: "Vừa học duy thức, vừa học trung quán, chẳng phải là lẫn lộn sao?" Tôi đáp: "Học duy thức chẳng những không thể phá bỏ trung quán kiến, ngược lại, đối với trung quán còn sản sinh ra quyết định kiến." Long Thụ Bồ Tát gia trì cho tôi. Tôi có được "vô vọng vô phân biệt định". Đây là "thậm thâm truyền thừa".

Tôi học sáu pháp của Niguma và sáu pháp của Naropa. Trong thiền định tôi gặp được Tilopa và Naropa. Tôi nói với Tilopa: "Tôi muốn quy y ngài!" Tilopa nói: "Ngài và tôi không có duyên." Tôi hỏi: "Thế tôi có duyên với ai?" Tilopa nói: "Ngài và Naropa có duyên." Thế là Naropa gia trì cho tôi, trong một sát-na, tôi đã chứng đắc pháp Chuyết hỏa và Phowa. Còn bốn pháp còn lại tôi cũng từ từ tu hành mà chứng được. Đây chính là: "Thậm thâm truyền thừa.”

🌟

Tại Jambi, Indonesia, tôi đến thăm nơi ngày xưa Atisa tôn giả đi cầu pháp. Trong thiền định. Atisa tôn giả hỏi tôi: "Ngài hiểu bảy loại bồ đề tâm không? Có hiểu bồ đề tâm hoán đổi mình và người khác không?" Tôi đáp: "Nguyện bồ đề đã phát tâm, hành bồ đề ngày ngày thuần thục." Atisa nói: "Ngài chính là ta!" Đây chính là: "Thậm thâm truyền thừa.”

🌟

Tôi học tập Hữu-Không song vận, Không-Lạc song vận, Chỉ-Quán song vận…………………….. Đều được Tsongkhapa gia trì. tôi giảng “Mật Tông Đạo Thứ Đệ Quảng Luận”, Tsongkhapa đến phóng quang. Đây là “thậm thâm truyền thừa”.

34. Di Lặc và tôi

Tôi đã gặp Di Lặc Bồ Tát, vào thời kỳ đầu tôi có ghi chép lại: Tôi đã đi đến cõi trời Đô Sử Thiên, đến Di Lặc Nội Viện để nghe Di Lặc Bồ Tát giảng kinh. Tôi đến Seattle bang Washington nước Mỹ, sống tại quận Ballard, đóng cửa ẩn tu tại Linh Tiên Các ba năm. Tôi đã trông thấy "Di Lặc đeo bao bố" bay trên không trung. Tôi nói: "Tôi đang nghèo túng thế này đây." Di Lặc mở bao bố ra. Thế là: Từ trên không trung tung xuống nhà cửa, đất đai, xe cộ, vàng bạc, thất trân, bát bảo. Pháp khí thì có: Mũ Pháp Vương. Long bào. Pháp y. Chuông chày. Bình quán đảnh. Đủ mọi thể loại, chẳng thiếu thứ gì. Tôi nói: "Viên mãn rồi!"

🌟

Di Lặc Bồ Tát truyền thụ pháp Duy thức cho Vô Trước Bồ Tát, Vô Trước Bồ Tát truyền thụ cho Thế Thân Bồ Tát…… Tôi biết: Duy nghĩa là không có pháp nào nằm ngoài Thức. [Nói cách khác là các pháp đều từ Thức mà sinh ra.] Thức có ý nghĩa là hiểu được cách phân biệt. Tám thức thường được nói đến là: Nhãn thức. [mắt] Nhĩ thức. [tai] Tỵ thức. [mũi] Thiệt thức. [lưỡi] Thân thức. [thân thể] Ý thức. [suy nghĩ] Ý căn thức. (mạt-na thức) A-lại-da thức. Ba tính chất của Duy thức là: 1. Tâm ngoại chi pháp. [pháp ở ngoài tâm] 2. Y tha khởi tính. (tâm nội chi pháp) [pháp ở trong tâm] 3. Viên thành thực tính. (Phật tính) [thực tính toàn vẹn] (Y tha khởi tính tức là dựa vào thực tướng của cái khác đóng vai trò là Không để mà xả ly, chứng đắc viên thành thực tướng.)

Pháp tướng tông [yogacara] viết: Tất cả vạn pháp đều từ Duy thức biến ra, hơn nữa nằm giữa phi hữu phi không. Lấy tình hữu làm phi không. Lấy lý vô làm phi hữu. Lấy chân không làm phi hữu. Lấy diệu hữu làm phi không. (Đây chính là trung đạo của phi hữu phi không.)

Tôi đã đọc: Duy thức nghĩa chương, Duy thức nhị thập luận, Duy thức liễu nghĩa đăng, Duy thức tâm yếu, Duy thức luận...

Viết một bài thơ:

Núi non xanh ngút mắt Thu vừa sang Tàn

Ngoại cảnh rất bất an Nội cảnh mới là thuốc Bảo vệ suốt chặng đường.

Thực tướng viên thành là gì Cho bạn hay Là viên thủy tinh thôi.

35. Ngài là nơi cúng dường

Một hôm. Tôi, Thượng sư Liên Hương, Phật Thanh, Phật Kỳ, Andy, Sunny, Lư Hoằng, Lư Quân, cả nhà cùng tập trung tại một nhà hàng ăn uống ở Seattle. (Cả nhà cùng liên hoan.) Đột nhiên có một cụ già vội vã đến gần hỏi tôi: "Ngài là Lư Sư Tôn?" Tôi đáp: "Đúng vậy." Cụ già rất hưng phấn nói: "Cuối cùng đã tìm thấy ngài rồi! Bữa ăn này của các vị để tôi trả tiền, hơn nữa tôi cũng muốn cúng dường ngài hồng bao này đây!" Tôi hỏi: "Cụ biết Chân Phật Tông sao?" Cụ già đáp: "Không biết!" Tôi hỏi: "Cụ biết Lư Sư Tôn không?" Cụ già đáp: "Không biết!" Tôi hỏi: "Cụ có hiểu việc cúng dường người xuất gia không?" Cụ già đáp: "Không hiểu!" Tôi: "…."

🌟

Lúc sau tôi mới biết sự tình là thế này: Gia đình của cụ già thờ cúng Quan Thánh Đế Quân. Con gái của vợ chồng cụ già gặp rắc rối lớn, vợ chồng hai cụ sắp lễ cúng dường lớn, cúng phẩm, cầu lạy Quan Thánh Đế Quân giúp đỡ hóa giải. Sau đó thì hai cụ có được giấc mơ. Trong mơ, Quan Thánh Đế Quân xuất hiện, nói với vợ chồng hai cụ: "Cụ đến nhà hàng ăn đó đợi một người, người này tên là Lư Sư Tôn, vào khoảng trung tuần tháng tám. Lư Sư Tôn này mới là người mà cụ cần cúng dường. Cầu xin ngài ấy gia trì, rắc rối của con gái mới có thể hóa giải được." Thế là: Vào trung tuần tháng tám, cụ đã đến nhà hàng này. Hỏi ông chủ: "Lư Sư Tôn có đến không?" Ông chủ đáp: "Không có." Cách một ngày, cụ già lại hỏi: "Lư Sư Tôn có đến không?" Ông chủ đáp: "Có một người đầu trọc, mặc long bào, đang ngồi ở bàn trong, cụ tự đi hỏi ông ấy xem có phải không!" Thế là cụ già mau mắn tiến tới hỏi tôi. Tôi mới nói: "Tôi chính là Lư Sư Tôn." Tiếp đó tôi gia trì cho vợ chồng cụ già, cũng gia trì cho con gái của hai cụ. Sau khi gia trì xong, rắc rối của con gái thực sự đã được hóa giải rồi! (Sự việc này rất mới mẻ, cũng khá thú vị, do vậy tôi kể chuyện này ra đây. Ở nhà hàng, tôi thường gặp phải chuyện tương tự như thế này, có khách ngồi ở bàn bên cạnh cũng trả tiền bữa ăn giúp tôi. Rồi cũng có cảnh người người đến trước bàn ăn của tôi cúng dường hồng bao. Những người này không nhất định là đồng môn, rất nhiều người trong số đó tôi không hề biết.)

36. Người đại thiện xảo

Trong sự nghiệp bấm ngón tay thần toán của tôi, có lần Quan Thế Âm Bồ Tát nói với tôi: "Ngài phải trở thành một người đại thiện xảo!" Tôi hỏi: "Thiện xảo thế nào?" Bồ Tát nói: "Thiện là tâm từ bi, tâm bồ đề. Xảo là ứng đối khéo léo." Tôi hỏi: "Sẽ tận lực, nhưng khi gặp tình huống khó thì phải làm sao?" Bồ Tát nói: "Nói khéo!"

🌟

Một lần nọ. Có người đến hỏi rằng, mẹ anh bị suy thận, bác sĩ nói phải phẫu thuật thay thận, giờ phải làm sao? Tôi bấm ngón tay thần toán thì biết được rằng thời điểm chết của mẹ anh đã đến rồi. Dù có mổ cũng chết. Không mổ cũng chết. Tôi là người biết cách khéo léo, không thể nào mở miệng nói thẳng tưng là sẽ chết được, bởi vậy tôi nói: "Nghe theo bác sĩ đi!" Có người hỏi tôi: "Sao lại nói là nghe theo bác sĩ, vậy chẳng phải là nói lời thoái thác sao?" Tôi đáp: "Đây gọi là nói khéo, người hỏi chắc chắn hiểu." Tôi nói: "Nghe theo bác sĩ cũng tức là có điều khó xử!" Chữa cũng chết! Không chữa cũng chết! Các thánh đệ tử còn có lời nào nói khéo hơn không?

🌟

Có một lần. Lại có người đến hỏi chuyện, việc được hỏi là một việc kiện cáo. Tôi bấm ngón tay thần toán. Sẽ thua kiện! Tôi không dám nói là sẽ thua. Bởi vì người này rất kỳ vọng vụ kiện của anh ta sẽ thắng, luật sư của anh ta cũng nói là sẽ thắng. Thế là tôi nói: "Tôi sẽ báo mộng cho anh!" Tôi không nói thẳng là sẽ thua. Tôi nói: "Sẽ báo mộng!" Đây cũng là một cách nói khéo. (Có rất nhiều người hỏi tôi về chuyện bầu cử, tôi luôn không trả lời trực tiếp bởi e là sẽ làm tổn thương đến tâm trạng của đối phương, báo mộng thì có phần tiện hơn.)

🌟

Lại có một bệnh nhân mắc ung thư đến hỏi: "Có thể khỏi không?" Tôi bấm ngón tay thần toán được là sẽ chết. Tôi cũng không trả lời thẳng, tôi nói: "Đợi kỳ tích xuất hiện vậy!" Đây cũng là một cách nói khéo.

🌟

Tôi thường nói: "Nghe theo bác sĩ đi!" "Sẽ báo mộng!" "Đợi kỳ tích xuất hiện!" Đây là những lời tôi thường nói khi ở vào tình thế lưỡng nan. Đây cũng không phải là tôi nói lời thoái thác, bởi vì bảo tôi nói lời khiến người ta nản lòng, tôi thực sự không nỡ!

37. Tượng Bồ Tát bằng đất sét

Tôi (Lư Sư Tôn) từng đến một chùa Phật, từ cổng chùa đến Đại Hùng Bảo Điện có nhiều bức tượng các vị Bồ Tát được nặn từ đất sét. Tôi chắp tay chào hỏi từng vị. Lúc đó trong lòng tôi nghĩ: "Thế nào mới có thể đạt chính đẳng chính giác?" Một vị Bồ Tát trong số đó đứng dậy. Nói với tôi: "Thất Bồ Đề Phần." Tôi biết Thất Bồ Đề Phần như sau: 1. Chọn pháp bồ đề — dùng trí huệ để phân biệt tà - chính. 2. Tinh tấn bồ đề — dùng mãnh lực rời xa tà, tu chính. 3. Hỷ bồ đề — có được thiện pháp, tâm sinh hoan hỷ. 4. Khinh an bồ đề — đoạn trừ phiền não của thân tâm, có được sự nhẹ nhõm an bình. 5. Niệm bồ đề — luôn trong trạng thái thiền định và trí huệ. 6. Định bồ đề -- tập trung suy nghĩ, không tán loạn. 7. Xả bồ đề — xả bỏ vọng tưởng, lừa dối, xả bỏ danh lợi tiền tài, tâm an bình.

Tôi lại đi qua chỗ khác. Lại có một vị Bồ Tát bằng đất sét đứng dậy nói với tôi: "Bát chính đạo." Tôi biết Bát chính đạo như sau: 1. Chính kiến. 2. Chính tư duy. 3. Chính cần. 4. Chính niệm. 5. Chính ngữ. 6. Chính mệnh. 7. Chính định. 8. Chính nghiệp.

Tôi lại đi qua chỗ khác. Lại có một vị Bồ Tát bằng đất sét đứng dậy. Nói với tôi: "Không thể thiếu tâm từ bi." Tôi biết tám loại bố thí như sau: 1. Tùy hỷ bố thí. 2. Bố úy bố thí. 3. Báo ân bố thí. 4. Cầu báo bố thí. 5. Tập tiên bố thí. 6. Hy thiên bố thí. 7. Yếu danh bố thí. 8. Trang nghiêm tâm bố thí.

Tôi lại đi qua chỗ khác. Một bức tượng Bồ Tát bằng đất sét đứng dậy. Tôi hỏi: "Chính đẳng chính giác có thứ tự trước sau nữa chứ!" Tượng Bồ Tát nói: "Trước tiên cần tâm từ bi bồ đề, sau đó thực hành bát chính đạo." Vị Bồ Tát này lại nói:

"Lư Sư Tôn, tôi nói cho ngài hay, trước tiên ngài tu Tứ vô lượng tâm, tiếp đó tu Tam tam muội, tiếp theo tu Tứ thiền định, đạt đến Vô sắc định rồi, cần biết rằng không thể từ bỏ bồ đề tâm, chính là nhập bát thắng xứ, cuối cùng đến được nhất thiết xứ."

Tôi nghe xong, cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Việc này là nhờ vào đại ân của Bồ Tát, dựa vào sức mạnh công đức lớn lao đã hiển hiện để thuyết pháp cho tôi nghe. Tôi bái lạy ngũ thể đầu địa.

Tôi biết: Học Phật tu hành, trước tiên cần phải rời xa được tâm phiền não của thế gian. Tiếp theo có tâm từ bi bồ đề. Cuối cùng mới là tu hành bát chính đạo. Quan trọng là: Bồ đề tâm. Đây cũng chính là chỉ thị của Atisa tôn giả và đại sư Tsongkhapa. Không có bồ đề tâm, không thể thành Phật. Đây cũng là giáo huấn của các vị Bồ Tát bằng đất sét.

38. Kẻ trộm tiền hương hỏa

Có một ngôi chùa nọ tương đối hưng vượng, bởi vậy tiền hương hỏa thu nhận được cũng khá dồi dào. Việc này khiến một tên trộm chú ý. Ban đầu: Tên trộm dùng một que trúc, vót rất mỏng, trên một đầu của que trúc bôi lên một lớp keo ướt. Tên trộm luồn que trúc này vào bên trong hòm công đức (hòm đựng tiền cúng để mua hương hỏa), lấy trộm được cả trăm đồng, nghìn đồng. Cách làm này của anh ta không gây ra sự chú ý của người coi chùa. Người coi chùa chỉ cảm thấy dường như tiền ít đi một chút, nhưng cũng không để ý thêm.

Sau đó: Tên trộm to gan hơn. Hắn cảm thấy cách lấy trộm tiền thế này chậm quá, thế là bê luôn cả hòm công đức đi. (Dùng hết sức để bê cả hòm công đức lên xe của mình rồi chở đi mất.) Hầy! Hòm công đức biến mất rồi!

Lần này thì người coi chùa đã phải chú ý rồi. Có trộm lấy hòm công đức đi mất rồi. Người coi chùa không ngờ lại đem chuyện này công bố ra ngoài. Sự việc được công bố ra làm ảnh hưởng không tốt đến danh dự của chùa, đến cả tiền của thần minh cũng bị lấy trộm mất. Có thể thấy là thần minh ở đây không linh rồi! Người coi chùa nghĩ ra một biện pháp mới: đặt hòm công đức bên cạnh một cột trụ, dùng dây xích sắt để buộc hòm công đức vào cột trụ. Như vậy thì không thể bê hòm công đức đi đâu được nữa!

Tiếp theo là: Tên trộm mua một cái kéo cắt sắt đại bự. "Cạch" một tiếng! Thế là lại bê hòm công đức đi mất. Người coi chùa tức muốn chết! Ông chỉ còn cách mỗi ngày đều đem tiền trong hòm công đức ra tổng kết rồi nhập vào tài khoản. Sau khi làm như vậy thì việc bị trộm tạm dừng được trong một khoảng thời gian. Tiền công đức để mua hương mua dầu không bị lấy trộm nữa.

Một thời gian sau. Sau khi một buổi lễ hội lớn của chùa kết thúc, người coi chùa nhất thời không cảnh giác, không lấy tiền công đức ra, thế là lại bị kẻ trộm viếng thăm, lại bị lấy trộm hết tiền. Người coi chùa cực kì không cam tâm. Ông cầu nguyện Liên Hoa Đồng Tử. Hóa ra trong chùa này có tượng vàng của Lư Sư Tôn, là do một đệ tử của Chân Phật Tông tặng cho người coi chùa. Ở giữa đàn tràng chính là bức tượng Liên Hoa Đồng Tử. Chủ thần của chùa này là Đại Tiên Vương.

Vào một buổi tối nọ. Người coi chùa đang ngủ say. Đột nhiên có người lắc ông ta. Trong giấc mơ ông đột nhiên tỉnh dậy. Ông nhìn thấy đứng trước giường chẳng phải là ai khác, chính là Liên Hoa Đồng Tử hiển linh. Liên Hoa Đồng Tử nói với người coi chùa: "Kẻ trộm đến rồi! Kẻ trộm đến rồi! Mau dậy báo cảnh sát, báo cảnh sát đến bắt trộm!" Người coi chùa nghe lời Liên Hoa Đồng Tử. Báo cảnh sát trước. Quả nhiên lần đó đã bắt được kẻ trộm. Cảnh sát còn tóm được cả năm hòm công đức trong nhà tên trộm, đều là do tên trộm này lấy về. Tên trộm đã bị đưa ra tòa xét xử.

Người coi chùa mỗi khi nhắc đến sự việc này đều bật ngón tay cái cảm thán Liên Hoa Đồng Tử. Người coi chùa cũng đích thân đến Đài Loan Lôi Tạng Tự để quy y tôi, rồi cũng tu theo Chân Phật Mật Pháp. Người coi chùa nói: "Liên Hoa Đồng Tử! Like!" [Like - Thích, biểu tượng khen ngợi được dùng trên mạng xã hội Facebook.]

39. Cuộc đấu pháp

Lần đó là pháp hội tại Trung Chính Kỷ Niệm Đường ở Đài Bắc (quảng trường Dân Chủ). Người tham gia pháp hội đông đúc, chật kín cả hội trường. Đó là đại pháp hội Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang. Đàn thành Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang được dựng lên, đàn thành này vô cùng hy hữu, bên trong cúng trăm vị Văn Võ. Phía trên còn treo dòng chữ: "Kiến tức giải thoát." [thấy được là được giải thoát]

Trong lúc diễn ra pháp hội, tôi nhìn thấy trong hư không xuất hiện năm thanh kiếm ánh sáng, kiếm ánh sáng không mạnh. Nhưng, lại chỉ hướng vào tôi! Tôi biết sự xuất hiện này không tốt lành, tôi nhanh chóng nghĩ cách để hóa giải năm thanh kiếm ánh sáng này. Chính vào lúc này, trong hư không lại xuất hiện năm con đại bàng đen. Năm con đại bàng đen này dùng mỏ đại bàng ngậm năm thanh kiếm ánh sáng bay vút lên cao hơn rồi biến mất.

Năm con đại bàng đen này chính là: Hỷ Kim Cang. Thắng Lạc Kim Cang. Mật Tập Kim Cang. Đại Uy Đức Kim Cang. Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang. (Tín chúng tham gia pháp hội đều nhìn thấy năm con đại bàng đen.)

Trong lúc tiến hành pháp hội. Tôi lại nhìn thấy bò cạp độc, có đến cả trăm, nghìn, vạn con, nhiều không thể đếm được từ bốn phương tám hướng ào lên phía pháp tọa mà bò tới. Bò cạp độc giương nanh giương vuốt, mũi nhọn trên chóp đuôi của chúng giơ cao lên. "Sì… sì… sì…" Lũ bò cạp nhào đến pháp tọa của tôi. Lúc này, Luân xa nhãn thần của tôi mở ra, phóng ra trăm nghìn vạn tia sáng, bắn về phía những con bò cạp bên dưới pháp tọa. Những con bò cạp bị kim quang bắn trúng, con nào con nấy vỡ tung thành trăm mảnh, hóa thành khói tan biến đi. Đám bò cạp con trước con sau đó, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền tự động dừng lại, rồi cứ thế rút lui, không dám tiến lên trước nữa. Chỉ trong một sát-na. Đã bỏ chạy sạch sẽ.

Theo như tôi biết: Bên trái pháp tọa của tôi, cũng chính là sau lưng của tòa nhà Kỷ Niệm Quán, ở trên lối hành lang. Không biết từ khi nào đã có năm vị đạo sĩ tập trung ở đó. Năm vị đạo sĩ này cầm năm thanh kiếm. Họ nhất loạt cùng bước thất tinh bộ, khôi cương bộ, vũ bộ, v.v. Trong miệng niệm chú. Còn đốt bùa hóa lệnh. Phun nước pháp. Còn đốt bùa vẽ bò cạp độc. Sau đó năm vị đạo sĩ này trông thấy tôi (Lư Sư Tôn) vẫn ngồi ngay ngắn trên pháp tọa, có vẻ như chẳng hề hấn gì. Bèn thu lại pháp khí. Xoa xoa mũi rồi đi mất!

Theo như những người nhận ra năm vị đạo sĩ này nói thì: Họ đố kỵ với danh tiếng của Lư Sư Tôn nên đã đặc biệt chạy tới đây để thử thách. Làm pháp xong, kết quả là chẳng linh nghiệm. Sau khi năm vị đạo sĩ trở về, nghe nói đều trải qua một cơn bệnh nặng.

Tôi viết một bài kệ như sau: Đố kỵ khổ liên miên Âm mưu luôn nung nấu Tôi thấy tình cảnh này Lắc đầu nước mắt rơi.

40. Hô mưa gọi gió

Có người hỏi tôi: "Lư Sư Tôn! Ngài có biết hô mưa gọi gió không?" Tôi đáp: "Chút chút!" Thực tế là như thế này: Sau khi cơn bão Xangsane đi qua thì tôi trở về Đài Loan, ẩn cư tại Đài Loan tổng cộng ba năm rưỡi. Trong ba năm rưỡi này, không ngờ Đài Loan chẳng gặp phải cơn bão nào đổ bộ. Tất cả các cơn bão đều chuyển hướng sang Nhật Bản. Gió bão sinh ra ở vùng đảo Guam. Gió bão sinh ra ở quần đảo Philippines. Đều chuyển hướng sang Nhật Bản, Hồng Kông hoặc Quảng Đông…

Tôi bí mật nói cho mọi người biết: Nguyên thần của tôi có thể bay ra ngoài, hơn nữa có thể ngủ trong chính giữa mắt bão, giống như là tôi đang lái cơn bão vậy. Tôi lái sang hướng Đông. Tôi lái sang hướng Tây. Tôi lái sang hướng Nam. Tôi lái sang hướng Bắc. Cơn bão theo sự điều khiển của tôi mà chạy tây chạy bắc. Ha ha ha! (Càng thú vị hơn là Quỷ Bà ở San Francisco, không ngờ cũng học theo tôi, nói rằng bà ta cũng có thể ngủ trong mắt bão, thực sự đúng là một con vẹt học nói.) Tôi có biết gọi gió không? Chút chút thôi!

🌟

Ngày 30 tháng 9 năm 2018. Chập choạng tối. Tôi đứng trước Chân Phật Mật Uyển (Seattle, Mỹ). Lúc đó trời mưa lất phất. Đồng môn mở ô đứng nghe tôi hát một bài hát. Tôi hát: Tí tách tí tách lộp độp lộp độp, trời đổ mưa rồi! Mẹ cầm ô tới đón em. Tí tách tí tách lộp độp lộp độp Là lá la. Tôi hát liền hai lần. Bài hát này của tôi, trời ạ! Không ngờ thực sự mưa lớn trút xuống, những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp trên những chiếc ô. Tiếng kêu tạch tạch tạch tạch. Điều càng lạ hơn là: Tôi vừa hát xong. Mưa cũng dừng luôn! Đồng môn có mặt tại đó đều nói: "Tương ứng lập tức!"

🌟

Tôi còn nhớ lần tôi đi du lịch Cambodia. Tôi ngồi trong xe. Mỗi lần đến một địa điểm du lịch. Mưa lại tạnh. Chúng tôi tham quan xong. Chân tôi vừa bước lên xe du lịch. Mưa lại trút xuống! Đi đến một địa điểm du lịch khác. Mưa lại tạnh. Đợi đến khi tôi ngắm phong cảnh xong. Vừa bước lên xe. Mưa lại trút xuống. Thế là suốt đường đi, cứ mưa rồi lại tạnh, mưa rồi lại tạnh, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lần đi du lịch đó, hướng dẫn viên du lịch Cambodia quá đỗi ngạc nhiên. Bởi vì mỗi lần đều xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng, người hướng dẫn viên quỳ xuống trước mặt tôi xin được quy y! (Việc này không phải là hô mưa, tôi cũng chẳng rõ là thế nào nữa!)

41. Thánh cờ bạc

Khi tôi có thời gian nhàn rỗi, tôi thích xem phim. Có lần gặp một người bị mắc chứng trầm cảm. Tôi bảo anh: "Xem phim của Châu Tinh Trì, có lẽ có hiệu quả trị liệu. Chỉ là bởi vì phim hài của Châu Tinh Trì có thể khiến cho người bệnh vui vẻ sảng khoái hơn. Nếu vẫn không cười, thì là mắc bệnh nặng rồi đó!" Có một khoảng thời gian rất thịnh hành mấy bộ phim: Vua cờ bạc. Thánh cờ bạc. Thần cờ bạc. Theo diễn xuất của các diễn viên như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, trong các phim đó có "mắt nhìn xuyên thấu", có "phát công", có "hoán đổi ta và người khác", có "siêu năng lực", có "thuật thôi miên"…………… Xem rất đã.

🌟

Cả đời tôi tránh xa cờ bạc. Một cách tự nhiên, tôi chẳng có duyên với các trò cờ bạc, bản thân tôi cũng không tham tiền, do vậy từ xưa tới nay chưa bao giờ tôi đến sòng bạc. Chỉ có một lần, chúng tôi đến thăm quan Las Vegas (thành phố sòng bạc). Chúng tôi đợi xe du lịch. Xe du lịch vẫn chưa tới. Bốn bác gái liền đi vào một sòng bạc, tôi cũng bám đuôi đi theo vào. Bốn bác gái chơi trò poker. Tôi nhất thời cao hứng, ở sau lưng bốn bác gái đã niệm "Hùng Thiên chú". Tôi trông thấy: Các con ma nghiện cờ bạc trong sòng bạc vừa nghe thấy đại chú của Hùng Thiên Hộ Pháp liền bỏ chạy tán loạn. Bốn bác gái lần nào chơi cũng thắng, thắng đến mức: Đổi hết bàn poker này đến bàn poker khác. Đổi hết nhà cái này đến nhà cái khác. Bốn bác gái sung sướng hét rung trời. Lôi kéo sự chú ý của các bàn bài xung quanh. Quản lý sòng bài cũng tới. Đổi nhà cái, lại đổi nữa, lại đổi lần nữa, đổi đi đổi lại… Bốn bác gái liên tiếp có được bài tốt. Cứ nói ra muốn có lá bài gì là lá bài đó liền xuất hiện. Xuất sắc! Quản lý sòng bài sững người ra! Những người xung quanh đứng vây lại thành vòng tròn cũng sững người ra! Nhà cái cũng sững người ra! Bốn bác gái toàn thắng. Đúng lúc này, xe du lịch tới. Chúng tôi ôm cả một núi "phỉnh" lên xe. Oa! Thật là một lần đại thắng hiếm có.

🌟

Có một đồng môn nam chứng kiến cảnh tượng này, anh ta cầu xin tôi: "Lư Sư Tôn, con đã bị thua khá nhiều, liệu ngài có thể giúp con một tay để gỡ lại được không!" Tôi nói: "Cờ bạc vốn dĩ sẽ đều thua thôi, mười người đánh bạc thì chín người thua, thôi kệ nó đi!" Anh ta vẫn cầu xin: "Chỉ cứu con một lần thôi, sau này con không dám nữa!" Tôi nói: "Được! Chỉ một lần này thôi. Tôi sẽ vẽ cho anh một lá phù để đeo, khi thắng lại được tiền gốc về rồi thì sẽ thu phù lại, không thể tiếp tục đánh bài nữa." Kết quả: Thắng lại được tiền gốc, toàn bộ số tiền bị thua đã lấy về được hết. Anh ta cũng giữ lời hứa với tôi. Từ đó không đánh bạc nữa! (Sự việc này cũng vô cùng hiếm gặp.)

42. Hồn ma ở Panama

Từ ngày 5 đến 9 tháng 10 năm 2018, tôi đã đi hoằng pháp tại Panama ở miền Trung Nam nước Mỹ. Chân Phật Tông ở Panama có Thường Hoằng Lôi Tạng Tự và Bảo Hoa đồng tu hội. Tôi được chiêu đãi ở tại khách sạn Riu. Tầng 33. Phòng số 3318. (Những người ở tầng 33 đều là các Thượng sư và pháp sư, không có người khách nào khác.) Vào khoảng thời gian lúc chập tối, tôi ở trong phòng nghe thấy có âm thanh bên ngoài hành lang lối đi. 1. Âm thanh của xe tăng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từ trái qua phải, đến cửa phòng tôi thì dừng lại. 2. Ngoài ra còn có âm thanh của tiếng bom nổ. 3. Âm thanh của nam nữ nói tiếng Tây Ban Nha. Ban đầu tôi cho rằng âm thanh ầm ầm là tiếng máy hút bụi cỡ lớn của khách sạn đang hút bụi thảm sàn. Nhưng tiếng bom nổ. Tiếng nam nữ nói chuyện, căn bản là không có cách nào để giải thích được. Tôi nghĩ tai của tôi khả năng là bị hỏng rồi!

🌟

Sáng sớm ngày hôm sau. Trong lúc tôi tu pháp, ghế sofa của phòng khách phát ra tiếng vọng lạ, cửa sổ kiểu Pháp phát ra âm thanh lạ, tivi ở bên trái phát ra âm thanh lạ, tủ trưng bày bên phải phát ra âm thanh lạ, bức tranh vẽ phía sau phát ra âm thanh lạ. Giống như đang đánh trống rất vui vẻ vậy. Tôi nói: "Đừng làm ồn nữa, tìm tôi có việc gì?" Bọn họ nói: "Chúng tôi xem báo cáo tin tức biết ngài đến đây, nên đặc biệt đến để xin siêu độ!" "Lúc trước có Quỷ Bà đến đây siêu độ, sao không xin?" Bọn họ đáp: "Người đàn bà này bản thân là hôn thân quỷ khí, chúng tôi đã đến gặp rồi, chẳng được tí lợi ích nào. Bản thân người đàn bà này xung quanh đều là ma quỷ, không phải là người có đạo." Có một con ma người Hoa nói: "Người đàn bà này còn gửi nuôi nhờ mấy con ma tại Thường Hoằng Lôi Tạng Tự và Bảo Hoa đồng tu hội nữa. Nghe nói, các chùa, đường, hội của Chân Phật Tông đều giúp người đàn bà này nuôi ma quỷ rồi đó!" Tôi nói: "Hóa ra các người đều biết!" Bọn họ đáp: "Quỷ thần đều biết." Tôi nói: "Người đàn bà này có biết siêu độ không?" Bọn họ đáp: "Làm điệu bộ mà thôi! Người đàn bà này mồm miệng toàn nói điều nhảm nhí!" Tôi hỏi: "Vì sao các người tìm tôi?" Bọn họ đáp: "Lư Sư Tôn là người tài cao, chẳng ai là không biết, chúng tôi không tìm ngài thì còn tìm ai?" Tôi nói: "Được rồi! Thế thì các người đến Thường Hoằng Lôi Tạng Tự tham gia pháp hội, chắc chắn tôi sẽ siêu độ cho các người!" Tôi nói xong thì bọn họ cũng tản đi.

Chú thích 1: Các đồng môn ở Panama đi tìm thông tin, hóa ra là vào năm 1989, Mỹ đánh Panama, muốn bắt tổng thống Panama. Máy bay Mỹ ném bom, xe tăng ra trận, tổng cộng Panama đã chết hơn ba nghìn người. Chiến tranh chỉ kéo dài ba tiếng là đã kết thúc rồi.

Chú thích 2: Hóa ra không chỉ có mình tôi nghe thấy âm thanh tiếng xe tăng, tiếng nam nữ nói chuyện. Sư huynh họ Phạm, Thượng sư Liên Ấn, pháp sư Liên Anh, Thượng sư Liên Mãn, Thượng sư Liên Truyền đều nghe thấy. Người nghe thấy được cũng không ít đâu.

43. Khai quang ở Panama

Lần này tôi đi Panama, ngoài việc hoằng pháp ra thì tôi còn làm khai quang lại từ đầu cho: Thường Hoằng Lôi Tạng Tự. Bảo Hoa đồng tu hội. Tôi muốn nói cho mọi người biết: Khi tôi rời khỏi Seattle thì Seattle ngày nào cũng mưa. Khi tôi vừa trở về Seattle thì Seattle mới tạnh mưa. Trời trong vắt! Tương tự. Panama đang vào mùa mưa, mưa liên miên không ngớt. Hạt mưa to như hạt đậu trút xuống. Ngày tôi đến Panama, thời tiết lập tức sáng sủa. Tôi ở Panama tổng cộng năm ngày. Cả năm ngày đều trời xanh mây trắng. Nhưng khi tôi vừa đặt chân lên máy bay để trở về Seattle. Panama lại bắt đầu đổ mưa lớn. Tôi đến Bảo Hoa đồng tu hội cũng gặp chuyện tương tự. Trước khi tôi đến, liên tiếp mấy ngày đều mưa. Ngày mà tôi đến thì mưa lại tạnh. (Khoảng cách từ Bảo Hoa đồng tu hội đến thành phố Panama là khoảng sáu tiếng chạy xe ô tô, đi máy bay thì mất một tiếng.) Tóm lại là: Cứ khi tôi ở đâu thì thời tiết lại trong xanh. Tôi vừa rời đi thì trời lại đổ mưa lớn, hạt mưa to như hạt đậu. Sự việc này khiến cho đồng môn ở Panama vô cùng cảm thán!

🌟

Buổi sáng sớm một ngày nọ, phương Đông vẫn còn chưa sáng, nhưng những tia nắng ban mai đã tràn ngập căn phòng của tôi. Tôi thức dậy, kéo rèm cửa, không ngờ trên không trung có rất nhiều chim với màu sắc rực rỡ đang bay lượn. Trên đầu những con chim này đều có kim quang. Khi chúng bay qua cửa sổ phòng tôi, tôi mới biết chúng không phải chim mà là rất nhiều Kim Tiên. Đồng thời, từ trong không trung đưa đến những khúc nhạc của cõi trời. Thiên âm thiên nhạc. Tôi còn ngửi thấy một mùi thơm diệu kỳ, mùi thơm này chỉ có ở thiên thượng giới mới có. Tôi vỗ tay khen ngợi một vị Kim Tiên với kim quang rực rỡ đang lượn vòng. Tôi hỏi: "Vì sao các vị lại vội vàng như vậy?" Kim Tiên đáp: "Chúng tôi muốn mau chóng đến một lễ hội đặc biệt!" Tôi hỏi: "Là lễ hội gì vậy?" Kim Tiên đáp: "Thường Hoằng Lôi Tạng Tự hôm nay khai quang, sẽ có cúng dường lớn. Liên Sinh Pháp Vương chủ trì, đây là một lễ hội lớn, hy hữu khó gặp." Tôi nói: "Tôi là Liên Sinh Pháp Vương đây!" Kim Tiên nói: "A! Thảo nào trên đầu ngài có tam quang!" Tôi hỏi: "Trước đây chẳng phải có một người phụ nữ cũng đã khai quang sao?" Kim Tiên đáp: "À, có, đó là người nuôi ma quỷ đúng không? Bà ta nào có khai quang, bà ta chỉ đem quỷ vào Thường Hoằng Lôi Tạng Tự, kết quả là ô nhiễm cả bầu không khí, chúng tôi có tham gia đâu." Tôi nghe mà buồn lòng. Tôi hướng về Kim Tiên chắp tay lại. Kim Tiên lướt bay đi! Trước mắt tôi xuất hiện A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. A Di Đà Phật nói: "Ngài đừng buồn, ngài đi khai quang, những con quỷ được ký gửi ở đó tự nhiên sẽ bỏ đi, tất cả sẽ hoàn toàn như mới."

44. Thơ thần thông

(1) Thì ra lục đạo luân hồi khổ liên miên Chẳng phải hẹn từ trước Niềm vui mới đây thôi Trước hoa dưới nguyệt lại cùng gặp mặt.

Mấy độ xuân thu Nặng ý tình Rồi lại cùng già đi Ánh hoàng hôn đâu nhất định phải đỏ Nói tới nói lui cũng vẫn vậy thôi.

Một dòng sông Lại thêm một ngọn núi Sông rộng núi càng cao Ôi Bạn bè người thân còn ai nữa Chỉ còn nước mắt rơi Thịnh vượng có nghĩa gì…

(2)

Hôm nay chơi Đông Mai lại chơi Tây Người ta giống như con thuyền không mái chèo nhẹ trôi Dập dềnh nơi đây Bồng bềnh nơi kia Chỉ có nhành liễu trên mặt nước lướt nhẹ qua.

Cứ thế trôi đi Xuân đến Đông qua Bất kể mỗi ngày trải qua thế nào Mái đầu ta rồi vẫn cứ bạc trắng Hát lên bài ca Tỉnh thì sao đây Mơ thì sao đây Lời ca sao chẳng kéo dài mãi…

(3)

Vừa có thần thông Vừa chẳng có thần thông Đây có phải là cái thứ gì không? Hay chỉ là trùng hợp Hay chỉ là khéo may Trùng hợp lại còn may Hay hay hay.

Tôi chẳng hiểu logic Chỉ là tinh thần hễ tập trung Thư giãn Biến hóa Giống như một cơn gió Chẳng có mong cầu Nhưng Chẳng uổng công.

(4)

Quán tưởng Trì chú Nhập Tam ma địa Vô niệm Chẳng nghĩ thiện Chẳng nghĩ ác Thần chính ở trong Trên dưới xưa nay chẳng khác.

45. Sống thêm một tháng

Liên Hoa Thái An, đệ tử Chân Phật Tông, năm 79 tuổi thì qua đời. Người nhà bận rộn lo hậu sự. Nhưng ba tiếng sau khi chết, Liên Hoa Thái An, đột nhiên hơi thở lại gấp gáp trở lại. Người nhà và bạn bè mau chóng đi vào nơi đặt linh cữu. Hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Người nhà đáp: "Sống lại rồi!" Có người nói: "Thiên hạ này chỉ có Chúa Jesus là hồi sinh, người khác làm sao có thể sống lại được?" Thế nhưng Liên Hoa Thái An thực sự là đã sống lại.

Người nhà hỏi: "Sau khi chết thì thế nào?" Thái An nói: "Sau khi tôi chết, cả một màn đen, không biết Đông Tây Nam Bắc, sau đó thì dần dần sáng lên một chút. Tôi từ cửa lớn đi ra khỏi nhà, đi được mấy quãng đường, đường rất dài, không biết điểm kết thúc là nơi nào." "Sau đó tôi có suy nghĩ khác, tôi là đệ tử Chân Phật Tông, nên nghĩ đến Lư Sư Tôn. Thế là tôi liền niệm Thượng sư tâm chú: Om guru liansheng siddhi hum." Thế là Lư Sư Tôn cùng Liên Hoa Thái An đối thoại. Lư hỏi: "Bà đi đâu thế?" Thái An đáp: "Không biết!" Lư hỏi: "Tại sao không theo tôi đến Ma Ha Song Liên Trì đi!" Thái An đáp: "Muốn vãng sinh Ma Ha Song Liên Trì!"

Lư Sư Tôn dùng ánh sáng trắng bao bọc lấy toàn bộ Liên Hoa Thái An, rồi hai người cùng bay đi. Không ngờ Liên Hoa Thái An thân thể rất nặng, không bay lên được. Lư hỏi: "Vì sao không bay lên được? Trong lòng vẫn còn việc gì sao?" Thái An đáp: "Tôi có bí mật để dành một ít tiền riêng, muốn đưa cho con cháu dùng, nhưng hôm nay lại đột ngột chết. Không có ai biết chỗ tôi cất tiền, để tôi trở về nói cho mọi người biết, rồi tôi mới có thể yên lòng mà đi." Tôi cười! "Chuyện nhỏ, ha!" Lư Sư Tôn nói: "Thế này đi! Cho bà sống thêm một tháng nữa, đợi bà xử lý xong mọi việc, tôi mới đến tiếp dẫn bà." Thế là: Lư Sư Tôn biến mất. Liên Hoa Thái An thực sự sống lại. (Cả cuộc đời Liên Hoa Thái An dành dụm được một khoản tiền lớn, cất trong một cái hộp an toàn nhỏ, nhân lúc không có ai nhìn thấy đã chôn cái hộp dưới một gốc cây lớn bên cạnh mảnh ruộng của mình. Việc này trước nay không có ai biết cả.)

Liên Hoa Thái An rất mau chóng bàn giao rõ ràng chuyện này. Bà tranh thủ mọi thời gian. Nỗ lực tu pháp. Ra sức niệm chú. Niệm kinh Cao Vương Quan Thế Âm. Sức khỏe của bà ngày càng tốt lên, bà còn làm đại lễ bái, đại cúng dường, tứ quy y, ra sức làm việc thiện… Mọi người cho rằng bà sẽ chẳng chết nữa. Nhưng khi một tháng hết, bà tự mặc quần áo dành cho người chết, nằm lên gường. Hai mắt nhắm lại, im lặng rất lâu, quả nhiên thực sự đã qua đời!

46. Có người hỏi tôi chuyện thần thông

Có người hỏi tôi: "Lư Sư Tôn, ngài có thần thông không?" Tôi đáp: "Không!" Người kia nói: "Đọc sách của ngài, nghe ngài thuyết pháp, Chân Phật Báo, Tạp chí Nhiên Đăng, đâu đâu cũng có thần thông mà?" Tôi đáp: "Trùng hợp thôi!" Hỏi: "U não của Elizabeth vì sao lại biến mất? Đây không phải thần thông thì là cái gì?" Đáp: "Elizabeth là một đệ tử người Indonesia, có thể vẽ tranh thangka. Não có u, rất đau đỡn. Cô đến Seattle tìm tôi, đêm về ngủ mơ thấy Lư Sư Tôn giúp cô mổ não, lấy ra khối u não. Sau đó bệnh liền khỏi. Kiểm tra để tìm tung tích của khối u thì không thấy đâu nữa." Hỏi: "Đây chính là thần thông, sao lại bảo là không?" Đáp: "Đó là cô ấy nằm mơ!" Hỏi: "Trên da của tôi cũng mọc lên hai cái u lớn, liệu có thể mượn giấc mơ và ngài cũng đến để mổ, rồi vì thế mà được tiêu trừ đi không?" Đáp: "Không thể!" Hỏi: "Elizabeth có thể! Vì sao tôi không thể?" Đáp: "Mỗi việc đều có nhân duyên." Hỏi: "Là nghiệp tội của tôi sâu nặng sao?" Đáp: "Tôi cũng không biết!" Hỏi: "Ngài làm sao để luyện được năng lực này?" Đáp: "Tôi không có luyện thần thông." Hỏi: "Là ngài tu pháp sao?" Đáp: "Đúng vậy. Tôi tu Tứ gia hành, Thượng sư tương ứng, Bổn tôn tương ứng, Nội pháp (khí-mạch-minh điểm), tu Kim cang pháp, tu Vô thượng mật, tu Đại viên mãn." Hỏi: "Nhưng chỉ tu pháp mà cũng tự nhiên sinh ra sức mạnh thần thông ư." Đáp: "Hẳn là vậy." Hỏi: "Tu pháp là tu thần thông sao?" Đáp: "Không đúng! Tôi tu thân, khẩu, ý thanh tịnh, khiến nghiệp chướng tiêu trừ. Dùng sự thanh tịnh và Bồ Tát hạnh để chứng quả chứng đạo, chẳng có liên quan gì đến thần thông." Hỏi: "Đối với việc tiêu trừ bệnh tật, khỏe mạnh sống lâu, cầu con cái, gia đình viên dung, tư lương đủ đầy, đạt thành danh vị, giải trừ các loại kiện tụng và tai ương, đều có thể bổ sung cho viên mãn được hết, phải không?" Đáp: "Đúng!" Hỏi: "Tôi làm sao để phát tài đây?" Đáp: "Làm nhiều việc thiện, tu pháp Tài Thần!"

47. Nghèo hóa giàu

Ngày xưa có một người tên là Tạ Minh. Mời tôi xem phong thủy. Từ thế hệ cha chú của Tạ Minh, gia cảnh gặp nhiều điều bất hạnh. Khi còn nhỏ anh sinh ra trong một khu nhà ổ chuột. Trình độ học thức của anh chỉ hết tiểu học. Lớn lên đi nhặt rác kiếm sống, cũng chỉ đủ để sống qua ngày mà thôi. Anh nghe người ta nói Lư Sư Tôn có năng lực siêu phàm, số một về xem phong thủy, thế là anh đến mời tôi về xem phong thủy. Tôi đã đến xem căn nhà đơn sơ nghèo nàn chất đầy báo cũ và các loại chai lọ phế liệu của anh. Tôi cũng xem cả khu mộ phần lộn xộn của thế hệ cha chú của anh. Phong thủy bình thường. Không có khả năng làm giàu. Tôi hỏi anh: "Anh có tin tôi hay không?" Anh đáp: "Tin." - Ngữ khí rất kiên định. Tôi hỏi: "Tôi có một bức tượng Liên Hoa Đồng tử, anh thỉnh về nhà để thờ cúng, niệm tâm chú Liên Hoa Đồng Tử, quán tưởng ngài trụ ở đỉnh đầu, có làm được không?" Anh đáp: "Được." Tôi nói: "Ngài có thể giúp anh từ nghèo hóa giàu!" (Tôi không tùy ý nói bừa với anh, mà là tôi nhìn thấy mặt của Tạ Minh có cơ làm giàu. Còn Liên Hoa Đồng Tử là Đại Phúc Kim Cang, Tạ Minh có khả năng phát tài.)

Sau đó. Anh đến một gia đình quả phụ để thu mua phế liệu, quả phụ đối xử ưu ái với anh. Quả phụ này cũng khá ưa nhìn. Quả phụ bí mật giúp đỡ anh tiền, anh dành dụm khoản tiền này, dần dần cũng có được một khoản tiết kiệm. Một đêm nọ. Tạ Minh mơ thấy Liên Hoa Đồng Tử xuất hiện, bảo anh mau đi tới thị trường cổ phiếu mua một loại cổ phiếu đang ở đáy. Cổ phiếu ngày người ta chẳng ai thèm mua. Liên Hoa Đồng Tử nói: "Sẽ phát tài!" Sau đó, quả nhiên, cổ phiếu này lọt vào tay một đại gia tiếp quản, giá trị cổ phiếu liền tăng trưởng nhiều lần. Từ tình trạng dưới đáy trở thành cổ phiếu "nóng". Tạ Minh đã trở thành người có chút tiền, anh đã mua được nhà.

Lại có một đêm khác. Liên Hoa Đồng Tử bảo anh đi mua một nhà máy sản xuất thép xập xệ, rồi quản lý nó cho tốt, sẽ phát tài. Kết quả đúng là như vậy. Đơn hàng đổ về như nước. Anh tuyển thêm công nhân ngày đêm làm việc. Anh kinh doanh xưởng sản xuất thép có được danh tiếng tốt, càng ngày càng thịnh vượng. Tạ Minh bây giờ cũng trở nên giỏi giang rồi, không ngờ còn biết cả thiết kế cơ khí. Đơn hàng từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp đổ về. Anh đã trở nên giàu có rồi.

Anh muốn bày tỏ lòng cảm tạ nên đã lấy quả phụ nọ làm vợ, người vợ cũng đem theo một khoản tài sản lớn nữa. Cứ mỗi dịp lễ Tết, anh lại gửi tôi một hồng bao lớn và rất nhiều lễ phẩm. Anh sắp đặt đàn thành cực kì trang nghiêm. Tạ Minh nói: "Hai lần chỉ thị của Liên Hoa Đồng Tử đều cực kì chuẩn. Lần đầu mua bán cổ phiếu. Lần sau mua xưởng sản xuất thép cũ. Đây đều là yếu tố giúp làm giàu." Nhà của Tạ Minh có phong cách sang trọng. Con cái của Tạ Minh đều ưu tú. Đây là một ví dụ về nghèo hóa giàu.

48. Hồn ma

Một người phụ nữ đưa con gái đến gặp tôi. Người con gái này dáng dong dỏng cao, gương mặt xinh xắn, đáng yêu, thần khí có phần u ám, mặt lạnh người gầy, cực kì mệt mỏi. Không khác gì người giấy bị mắc chứng bệnh chán ăn. Người phụ nữ nói: "Con gái tôi sinh ra đã thông minh, xinh đẹp như tiên, duyên dáng khác thường, vẻ đẹp giống như tiên nữ vậy. Nhưng năm tháng nay không biết vì nguyên nhân gì mà ngày một gầy ốm, bây giờ giống như một bộ xương biết đi vậy." Người phụ nữ nói: Không ăn. Không ngủ. Không nói. Không thưa. Giống như hồn ma mắc chứng bệnh lao vậy.

Đã đi khám nhiều bác sĩ rồi, nhưng không tìm ra nguyên nhân là gì. Mời thầy thuốc Đông y khám, bác sĩ nói đường mạch mong manh tán loạn, nhưng châm cứu uống thuốc cũng không thấy khỏi. Bác sĩ Đông y nói: "Đi tìm Lư Sư Tôn xem sao!" Thế là người phụ nữ đưa con gái đến tìm tôi. Trước tiên tôi làm thần toán. Đáp án là: "Bị ma nhập." Trước hết tôi mời tất cả mọi người ra ngoài, chỉ có người mẹ và cô con gái được ở lại. Đầu tiên tôi vỗ vào lưng (để làm thanh tịnh). Tôi lại hỏi: "Cô gặp ma như thế nào?" Cô con gái không ngờ cũng có thể trả lời tôi rằng: "Trong mơ!" Tôi hỏi: "Mơ thế nào?" Cô lại không trả lời nữa.

Tôi nói: "Ngoài tôi có thể cứu cô ra, thì thực sự chẳng ai có thể cứu cô đâu. Xin nói rõ sự tình ra xem!" Cô gái ngập ngừng nói: Năm tháng trước, vào lúc cô đang ngủ trưa, trong mơ cô gặp một thanh niên trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú, cao ráo đẹp trai, đứng trước giường cô. Tuổi có lẽ khoảng ba mươi. Người con trai này nói: "Ngưỡng mộ em đã lâu rồi! Mong chờ có được hạnh phúc này." Kết quả là lên giường. Thực hiện việc tốt của anh ta. Mặc dù là trong mơ nhưng cảm giác sung sướng khoái lạc không gì sánh bằng, kéo dài rất lâu. Cô chỉ có chút cảm thấy người con trai này tay chân hơi lạnh. Từ đó về sau. Người con trai này mỗi đêm đều đến, trời sáng lại đi! Trong lòng cô đã yêu say đắm, không muốn từ chối anh. Nhưng thân thể thì ngày càng yếu ớt, ngày một gầy gò, cuối cùng chẳng thiết ăn uống, chỉ ngồi một mình.

Cô lại nói: "Người con trai này nói với cô, thêm hai tháng nữa sẽ đến cưới cô, chúng ta là vợ chồng thần tiên!" Tôi nghe xong mà kinh hãi, cô gái này hai tháng nữa chắc chắn sẽ chết, không còn nghi ngờ gì. Tôi nói: "Tôi có thể cứu cô!" Tôi dùng pháp Thế thân: Dùng 49 người giấy để thế thân, viết lên đó bát tự của cô gái, gia trì cho chúng trở nên có thần. (Đặt lên giường của cô gái.) Cô gái sẽ ở tại căn phòng khác, trong phòng đặt Kim Cang Thần phù. Thần phù phát ra đại quang minh, từ đó cô gái không bị quấy rối nữa. Chỉ có những hình thế thân bị con ma nam đến quấy nhiễu. Sau đó tôi cũng dùng "áp phù" đối với con ma nam này, tống nó đến Quỷ Môn Quan, điện Diêm Vương. Còn cô gái này kể từ đó thân tâm cũng dần dần khỏe mạnh trở lại rồi!

49. Atisa tôn giả niệm tụng pháp

1. Tiền hành:

Đại lễ bái. Đại cúng dường. Tứ quy y. Tứ vô lượng tâm. Mặc bia giáp hộ thân. Pháp sám hối. v.v….

2. Chính hành:

Kết thủ ấn: ấn Chuyển pháp luân (giống thủ ấn của Tsongkhapa tôn giả.)

Quán tưởng: Trong hư không vũ trụ hiện lên núi Tu Di cao sừng sững, trên đỉnh núi Tu Di hóa hiện tòa sư tử. Tên tòa sư tử có nguyệt luân hoa sen. Trên nguyệt luân hiển hiện chủng tự chữ Ah.

image

Từ chữ Ah chuyển hóa thành Atisa tôn giả. Tôn giả tay kết ấn Chuyển pháp luân, mặc pháp y màu đỏ, đội mũ đỏ. Bên phải đặt tháp xá lợi (đầy các hạt xá lợi). Bên trái đặt bảo bình (đầy nước cam lộ).

Atisa tôn giả ngồi tư thế kiết già, an trụ trong ánh sáng trí huệ, xung quanh hiển hiện những sợi tơ ánh sáng cầu vồng. Trên đỉnh đầu có Phật Thích Ca Mâu Ni. Atisa tôn giả tướng mạo trang nghiêm, diễn hóa Phật pháp sâu rộng. Chữ Om (tiếng Phạn) chiếu đến thiên tâm của hành giả. (ánh sáng trắng) Chữ Ah (tiếng Phạn) chiếu đến cổ họng của hành giả. (ánh sáng đỏ) Chữ Hum (tiếng Phạn) chiếu đến tâm luân của hành giả. (ánh sáng lam) Khiến hành giả thân - khẩu - ý được thanh tịnh.

Quán tưởng Atisa tôn giả hóa thành điểm ánh sáng đi vào trung mạch của hành giả, hướng đến hoa sen tám cánh ở tâm luân. Atisa tôn giả và hành giả hợp làm một, không hai không khác. Hành giả hóa thành Atisa tôn giả.

Niệm chú: "Ôm ben-za a-ti-sa ka-tang sô-ha." (108 biến hoặc nhiều hơn) Nhập Tam ma địa: tinh thần chuyên nhất, thiền định, thậm thâm định.

Xuất định.

3. Tụng tán:

Kính lễ thiêu hủy mọi hý luận Viên chứng sâu rộng hai loại thân Ánh sáng sự nghiệp khắp mười phương Mạt thế Pháp Vương Nhiên Đăng Trí.

4. Hồi hướng:

Nguyện tất cả chúng sinh hữu tình đều thành tựu Phật đạo. Nguyện tăng phúc, tăng huệ, tăng thọ, lợi ích chúng sinh. Nguyện hành giả và chúng đẳng đều đến được Phật quốc. Nguyện đời đời kiếp kiếp chuyển vô thượng pháp luân.

🌟

Ghi chú:

Atisa tôn giả là Bạch Liên Hoa chuyển thế. Sinh ra vào năm 982 tại miền Đông Ấn Độ, là con vua. Các vị thầy mà ngài nương dựa học pháp tổng cộng có 12 vị. Căn bản thượng sư của ngài là: La Hầu La Cực Đa thượng sư. A Phược Đô Đế thượng sư. Kim Châu thượng sư. Người xuống tóc cho ngài xuất gia là Giới Khải luật sư. (Xuất gia khi 29 tuổi.) Pháp danh: Cát Tường Nhiên Đăng Trí. Các tác phẩm đã viết: Bồ Đề Đạo Đăng, Chú thích Bát Nhã Tâm Kinh, Nhập Nhị Đế, Nhất Niệm Yếu Quyết, Trung Quán Yếu Quyết, Tập Nhiếp Tâm Yếu, Hỷ Kim Cang, Mật Tập, Thánh Độ Mẫu…… Đến Tây Tạng hoằng pháp. (Là cha đẻ của Mật giáo Tây Tạng.)

(Hết)

Mục lục