📗

292. Thần thông đại sư Duy Ma Cật

image

Thần thông đại sư Duy Ma Cật

🪷 Huyền bí bất khả tư nghì

Văn tập số: 292 Xuất bản: 03/01/2023 Tác giả: Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Mục lục

Lời mở đầu

Giữa năm 2022. Tôi bắt đầu giảng kinh Duy Ma Cật. Bắt đầu từ đó, tôi phát hiện ra, Duy Ma Cật Đại Sĩ luôn đi theo tôi, ở sát cạnh bên như hình với bóng. Tôi giảng kinh thuyết pháp rất nhiều năm. Chưa từng có hiện tượng này, cho dù là có thì cũng chỉ là sự gia trì của Phật Bồ Tát. Nhưng, Lần này thì khác, lần này là ông chủ của kinh Duy Ma Cật - Duy Ma Cật Đại Sĩ, thường ở quanh tôi. 24 giờ, như bóng theo hình, mọi lúc chỉ thị cho tôi phải nói ra sao, giảng thế nào.

Tôi hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Ngài sống ở nơi nào?” Duy Ma Cật đáp: ”Sống ở trong tâm ngài.” Tôi nói: ”Tìm tâm chẳng thể được! Là tâm gì?” Duy Ma Cật đáp: ”Sống trong lỗ chân lông của ngài.” Tôi nói: ”Trong lỗ chân lông của tôi làm sao chứa được cái thân to lớn này?” Duy Ma Cật đáp: ”Không tin thì ngài tự nhìn đi!” Tôi chăm chú nhìn, giật mình nhảy dựng lên, thì ra trong lỗ chân lông của tôi thật sự có một chấm nhỏ hình người đang lay động. Bóng người đó nói: ”Tôi là Duy Ma Cật.” Tôi hỏi: ”Ngài sống ở trong một lỗ chân lông à?” Duy Ma Cật đáp: ”Ngài hãy nhìn kĩ lần nữa xem, nhìn những lỗ chân lông khác.” Trời ơi! Lỗ chân lông trên khắp người tôi đều có một vị Duy Ma Cật Đại Sĩ, lỗ chân lông của toàn thân tôi không thể đếm xuể, và đương nhiên Duy Ma Cật Đại Sĩ cũng không cách nào đếm xuể.

Tôi hỏi: ”Ngoài sống trên người tôi ra, ngài còn sống ở đâu nữa?” Duy Ma Cật Đại Sĩ đáp: ”Tôi không ở đâu là không có, sống ở khắp mọi nơi. Không tin, ngài nhìn trời xem.” Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Ông Trời ơi! Bầu trời biến thành một khuôn mặt Duy Ma Cật Đại Sĩ, là toàn bộ bầu trời. Tôi hỏi: ”Ngài là nhân vật của thời đại Phật Thích Ca Mâu Ni, sao đến thời hiện đại mà ngài vẫn tồn tại?” Duy Ma Cật trả lời tôi: ”Phật Thích Ca Mâu Ni còn tồn tại không?” Tôi đáp: ”Còn.” Duy Ma Cật nói: ”Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn, tôi (Duy Ma Cật) đương nhiên vẫn còn.” Tôi không còn lời gì có thể nói. Duy Ma Cật nói: ”Lượng, vượt quá lượng.” Tôi hỏi: ”Là ý gì?” Duy Ma Cật đáp: ”Tôi thọ vô lượng, vượt quá vô lượng thọ.” Xin tất cả độc giả chú ý, cuốn sách “Huyền bí bất khả tư nghì” này, mọi người chỉ có thể ngầm hiểu thôi.

Tháng 9 năm 2022.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Sheng-Yen Lu 17102 NE 40th CT Redmond WA 98052 U.S.A.

01. Rốt cục tôi là ai?

Đời này tôi là Lư Sư Tôn, vậy đời quá khứ tôi là ai đây? Tôi thường hỏi chính mình: Ông từ đâu mà tới? Ông sẽ đi về đâu? Ông ở nhân gian làm cái gì? Có người trả lời: Tôi đến từ nơi đến. Tôi đi về nơi đi. Tôi đến nhân gian chỉ là một chuyến đi chơi. Bây giờ tôi đã có Duy Ma Cật Đại Sĩ đại thần thông, cớ gì tôi không hỏi ngài ấy.

Tôi hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Rốt cục tôi là ai?” Ngài đáp: ”Lư Sư Tôn!” Tôi cười hỏi: ”Đương nhiên tôi biết tôi là Lư Sư Tôn, tôi muốn biết đời quá khứ tôi là ai?” Ngài đáp: ”A Di Đà Phật!” Tôi nói: ”Có người viết sách nói tôi là Xá Lợi Phất. Sao có thể là A Di Đà Phật chứ?” Duy Ma Cật Đại Sĩ đáp: ”Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh A Di Đà, là giảng cho Xá Lợi Phất nghe. Phật Đà thuyết pháp là có nhân duyên, vì Xá Lợi Phất chính là hóa thân của Phật A Di Đà.” Tôi nói: ”Ngài khẳng định tôi chính là A Di Đà Phật?” Duy Ma Cật Đại Sĩ dùng bàn tay vỗ vào đầu tôi. Tôi lập tức nhìn thấy kiếp quá khứ của tôi: Bố tôi là Chuyển Luân Thánh Vương trên mặt trăng. Mẹ tôi là phu nhân có nhan sắc thù thắng tuyệt diệu. Khi ấy có một vị Phật xuất thế, chính là Thế Tự Tại Vương Phật. Trong quá trình trưởng thành, tôi đã nương dựa vào Thế Tự Tại Vương Phật, và rồi tôi xuất gia tu hành. Tôi chính là tì kheo Pháp Tạng. Sau này thành Phật chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật lập nên một tịnh thổ, chính là Tây phương Cực Lạc thế giới tịnh thổ. Thế giới Cực Lạc có: Bảy tầng lan can lá chắn. Bảy tầng lưới võng. Bảy tầng hàng cây. Hồ bảy loại bảo vật. Nước tám loại công đức. Có những con đường và bậc thềm bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, có đình đài lầu gác đều được làm từ trân bảo. Trong hồ có hoa sen, hương thơm tinh khiết vi diệu. Có thiên nhạc, mặt đất bằng vàng bạc, mandala hoa. Có chim bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, biểu diễn pháp ba mươi bảy đạo phẩm. Tại thế giới Cực Lạc đó có sự trang nghiêm thù thắng không kể xiết. ……

Tôi hỏi Duy Ma Cật: ”Tôi đã là A Di Đà Phật thì sao lại đến thế giới Ta Bà này?” Duy Ma Cật đáp: ”Ngài từng đến sao? Ngài từng đi sao?” Tôi sực hiểu ra: Thì ra là Phật huyễn độ người huyễn. Tôi chỉ là giấc mộng huyễn này nối tiếp giấc mộng huyễn khác, như mộng như huyễn, tùy duyên mà thôi. Duy Ma Cật hỏi ngược lại tôi: ”Tỉnh chưa?” Tôi đáp: ”Trống rỗng không đại thiên.”

02. Long Vương trong thiên hạ

Tôi nói với Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Tôi muốn gặp Long Vương trong thiên hạ!” Duy Ma Cật hỏi: ”Là thiên long? Hay địa long? Hay thủy long?” Tôi hỏi ngược lại: ”Giải thích như thế nào đây?” Duy Ma Cật đáp: ”Thiên long có tám bộ chúng, tức là trời, long thần, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già.” ”Địa long chính là ma hầu la già, tục gọi là thần đại mãng xà.” ”Còn thủy long là chỉ rồng ở dưới biển.” Chú thích: Thiên — là thiên thần có thân rồng. Như Thiên Đế. Long thần — rồng sống ở cõi trời. Dạ xoa — tật tiệp quỷ. Càn thát bà — nhạc công của Đế Thích Thiên. A tu la — kẻ đối địch với Đế Thích Thiên, là rồng nặng tâm sân. Ca lâu la — tức là đại bàng Kim Sí Điểu, lấy rồng làm thức ăn. Khẩn na la — ngôi sao ca nhạc của Đế Thích Thiên. Ma hầu la già — thần đại mãng xà. (địa long)

Tôi nói: ”Tôi muốn gặp Long Vương ở dưới nước.” Duy Ma Cật đáp: ”Vậy thì tức là Hải Long Vương rồi, cái này dễ thôi.” Duy Ma Cật Đại Sĩ từ trên người mình xuất hiện một vị hóa thân đồng tử, tướng mạo trang nghiêm, thoáng một cái đã nhảy vào trong cốc trà trên bàn viết của tôi, trong sát-na đã biến mất. Tôi rất kinh ngạc, tôi hỏi: ”Cậu ta nhảy vào trong cốc trà của tôi, là vì sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Nước trong cốc trà có tính chất của nước. Tính chất của nước thông với tất cả nước, tự nhiên sẽ thông với sông hồ biển cả.” Tôi hỏi: ”Giải thích ra sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Trong thiên hạ này, không gì không thuộc bốn tính lớn là đất, nước, lửa, gió. Đều là một hợp tướng của bốn tính lớn này. Con người cũng thế, trời đất cũng đều như thế, không cần lấy làm lạ.” (Đây là độn thủy.)

Không lâu sau, quả nhiên Long Vương trong nước đều đến rồi, có thể nói là sục sôi cuồn cuộn. Tám nghìn Long Vương ở bốn phương đều tụ tập đến. Duy Ma Cật Đại Sĩ đã biến căn phòng của tôi thành không biên giới, có thể chứa được hết Thủy Long Vương trong thiên hạ. Thần thông mà ngài hiển hóa chính là: Nhỏ có thể chứa lớn. (Một lỗ chân lông có thể dung nạp ba nghìn đại thiên thế giới.) Tôi đã được mở mang tầm mắt rồi.

Tôi nói với các Long Vương: ”Tôi có siêu độ nghìn chiếc thuyền pháp, xin các Long Vương trình lên danh sách (chúng sinh u minh có công đức), tôi muốn một lần đưa các u minh chúng của thủy tộc đến Tây phương Cực Lạc thế giới.” Các Long Vương nói: ”Lành thay! Lành thay! Long Vương chúng tôi vui mừng khen ngợi, đây là việc chưa từng có.” Tôi hỏi: ”Các Long Vương! Tôi có hai đệ tử, vì gặp tai nạn máy bay mà vùi thân trong biển, không biết đang ở đâu?” Long Vương ở Châu Úc đáp: ”Ở chỗ của tôi!” Tôi nói: ”Cũng xin trình lên để tôi siêu độ.” Long Vương Châu Úc đáp: ”Vâng.” Đó là một lần tụ họp lớn của Long Vương trong thiên hạ, trên thế giới Ta Bà này rất hiếm gặp rồi.

03. Kim Túc Như Lai

Trong kinh Duy Ma Cật có nói: Tiền thân của Duy Ma Cật Đại Sĩ là Kim Túc Như Lai, đến từ Diệu Hỷ thế giới của A Súc Phật. Tôi đặc biệt tìm kiếm tư liệu về Kim Túc Như Lai trong kinh điển. Kim Túc — chỉ màu vàng của hạt kê giống như vàng kim. Ngoài ra, những tư liệu có liên quan đến Kim Túc Như Lai như sau: Từ xưa tới nay truyền rằng, tiền thân của Duy Ma Cật Đại Sĩ chính là Kim Túc Như Lai. Nhưng trong kinh điển lại không có chứng cứ. Có người nói: Trong kinh Phát Tích có. Trong kinh Tư Duy Tam Muội có. Nhưng hai bộ kinh này đều không nằm trong sách cổ của Phật giáo. Ngoài ra, trong các trình bày và phân tích của người đời sau có đề cập: Duy Ma Cật Kinh Hội Sớ nói: “Nay Tịnh Danh, hay còn gọi là Kim Túc Như Lai, đã đắc vô thượng tịch diệt nhẫn.” (Tịnh Danh chính là ý nghĩa thật của tên tiếng Phạn của Duy Ma Cật.) Cốc Hưởng Tập nói: “Lý Thiện viết “Nhà sư Thạch Bi chú dẫn kinh Phát Tích” nói rằng: Tịnh Danh Đại Sĩ là Kim Túc Như Lai ngày xưa. Tôi (Tịch Chiếu) đã thử tra kho tàng kinh sách, không tìm được kinh này.”

Còn nữa, Pháp sư Phục Lễ trong Thập Môn Biện Hoặc Luận nói: “Theo cái nhìn hạn hẹp của tôi thì thần lực của Duy Ma có thể chưởng quản vận chuyển Như Lai, nhưng hiểu biết của tôi về quán Như Lai thập địa vẫn còn kém rất xa. Nếu Duy Ma là Như Lai, giúp Phật tuyên hóa, chưa biết tên gì hiệu gì luận gì kinh gì. Xin phiền bậc thượng trí chỉ rõ cho kẻ ngu này.”

Biện Hoặc nói: “Cái tên Kim Túc được lưu truyền là có căn cứ, nên tự nhiên mới có ghi chú.” Thầy Cát Tạng nói: “Kim Túc xuất xứ từ kinh Tư Duy Tam Muội, nhưng chưa thấy bản kinh này, nói đến cùng tận thì Tây Quốc có kinh này, phương Đông chưa dịch.” Tổ Đình Sự Uyển viết: “Thập Môn Biện Hoặc Luận nói, Duy Ma là Kim Túc Như Lai, xuất xứ từ kinh Tư Duy Tam Muội, nhưng chưa thấy kinh này.”

Tóm lại, theo như tôi biết, tên gọi Duy Ma Cật là Kim Túc Như Lai, có hai cuốn kinh có thể tra cứu. Nhưng, hai cuốn kinh điển này ở phương Đông chưa được dịch ra, vì thế cũng không rõ.

Tôi (Lư Sư Tôn) hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Ngài là Kim Túc Như Lai à?” Duy Ma Cật đáp: ”Tên huyễn.” Tôi hỏi: ”Từ Diệu Hỷ thế giới đến à?” Duy Ma Cật đáp: ”Thật không có đến đi.” Duy Ma Cật Đại Sĩ nói với tôi: Hư không vô danh. Quá khứ, hiện tại, vị lai, đều không tồn tại. Chúng sinh ngông cuồng chấp: Cho nên mới có danh hiệu. Cho nên mới có quá khứ, hiện tại, vị lai.

Ví dụ tam giới thiên: ”Dục giới thiên, vì có dục vọng mới thành cõi trời.” ”Sắc giới thiên, vì có ánh sáng, mới thành cõi trời.” ”Vô sắc giới thiên, vì không có sắc hữu, mới thành cõi trời vô sắc.” Duy Ma Cật nói: Chấp vào những điều này nên mới có tam giới, đời đời kiếp kiếp không có kỳ thoát ra. Đây chính là “tam hữu”. Duy Ma Cật lại nói: ”Lư Sư Tôn, có một ngày, ngài cũng không phải là Lư Sư Tôn, Lư Sư Tôn chỉ là tên gọi phương tiện.” Và: ”Đông phương Diệu Hỷ thế giới cũng như thế, bốn xung quanh và trên dưới không có cái gì không là hư không. Đông phương vô tận, tây phương vô tận, nam phương vô tận, bắc phương vô tận, thế thì có phương nào? Đều là hư không. Vì là hư không nên mới có thể tự tại, không luân hồi, không niết bàn, đã hiểu chưa?”

04. Biến thân của Duy Ma Cật

Buổi tối ngày 23 tháng 7 năm 2022. Tôi ở trong phòng Sư Mẫu Thượng sư Liên Hương giúp bà ấy làm kết giới. Nhỏ thuốc mắt cho Sư Mẫu. Sư Mẫu Thượng sư Liên Hương trỏ vào sau lưng tôi nói: ”Sau lưng ông có một cô gái.” (Sư Mẫu có con mắt âm dương.) Tôi hỏi: ”Đẹp không?” Sư Mẫu đáp: ”Đẹp cực kì!” Tôi trở về phòng tôi, chuẩn bị làm siêu độ Nghìn chiếc thuyền pháp, nhưng cô gái đó vẫn cứ theo sau tôi. Tôi quay người lại nhìn cô: Cô ấy đúng là rất xinh đẹp. Một khuôn mặt tươi vui. Vóc dáng thon thả. Làn da trắng ngần lại còn ửng hồng. Mái tóc bóng mượt như thác nước. Đôi mắt to, nhãn cầu đưa qua đưa lại, giống như con nai nhỏ sợ sệt, ngơ ngác đưa mắt qua bên này qua bên nọ. Lông mày như trăng khuyết. Chóp mũi hơi nhô thẳng lên. Miệng nhỏ chúm chím như trái anh đào, đầy vẻ quyến rũ. Mặc y phục màu trắng trẻ trung, dáng diệu đung đưa.

Cô ấy không phải vợ ma của tôi, vợ ma của tôi là: Phù Dung. Thụy Quang. Thiến Thiến. Tân Tân. Trên người cô ấy lộ ra ánh sáng, là ánh sáng của thiên nữ, đúng vậy, cô ấy là thiên nữ trôi nổi ở vùng đất này. Trên đầu có vòng tròn ánh sáng. Tôi hỏi: ”Cô là thiên nữ nào đấy?” Chú thích: những thiên nữ mà tôi quen biết là Bạch Độ Mẫu, Lục Độ Mẫu, Trường Thọ Ngũ Thiên Nữ, Mã Cát Lạp, Kurukulle, Kim Cang Hợi Mẫu, Du Già Mẫu. Yeshe Tsogyal. Mandarawa. Sakya Dewa. Kala Siddhi. Tashi. Saraswati. Maha Celiya. Uma, Kali. Không Hành Mẫu của Áo Minh Thiên, Không Hành Mẫu của 12 thiên. v.v…

Thiên nữ này trả lời tôi: ”Tôi là Duy Ma Cật Đại Sĩ.” Tôi kinh ngạc ngây người ra! Tôi nói: ”Duy Ma Cật Đại Sĩ là đàn ông, thời đại Phật Đà là ông già Duy Ma, sao có thể là thiên nữ?” Duy Ma Cật nói: ”Ngài còn có phân biệt tướng nam nữ.” Tôi nói: ”Đúng vậy. Tôi có phân biệt tướng nam nữ, tôi chẳng thể nào coi Sư Mẫu thành đàn ông được!” Duy Ma Cật dùng tay chỉ, tay vừa chỉ vào tôi, không ngờ tôi biến thành Sư Mẫu, còn Duy Ma Cật biến thành Lư Sư Tôn. (Còn thiên nữ kia biến mất rồi.) Ngài hỏi: ”Giờ nói sao đây?” Tôi không thể nói được câu nào. Duy Ma Cật Đại Sĩ nói với tôi: ”Phật tính vô tướng, tất cả huyễn hóa. Bản chất của tất cả pháp tướng đều là tự tính không vô.”

05. A Súc Phật và Dược Sư Phật

Tôi hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Tôi nghe người ta nói, A Súc Phật ở phương Đông có một Diệu Hỷ thế giới, còn Dược Sư Phật ở phương Đông có một Lưu Ly thế giới. Thế nên người ta nói, A Súc Phật chính là Dược Sư Phật, Diệu Hỷ thế giới chính là Lưu Ly thế giới, là khác tên cùng thể. Không biết ý kiến của Duy Ma Cật Đại Sĩ thế nào?” Duy Ma Cật đáp: A Súc Phật thật ra chính là A Súc Bỉ Phật, ý nghĩa là vị Phật bất động. Thế giới của ngài chính là Diệu Hỷ thế giới (tịnh thổ). Thật ra Phật ở phương Đông nhiều như số cát sông Hằng, có rất nhiều rất nhiều Phật. Ví dụ: Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, v.v…. Tu Di Tướng Phật — phúc đức trí huệ như núi Tu Di. Đại Tu Di Phật — vị Phật này phúc đức lớn, trí huệ lớn, lớn vượt cả núi Tu Di. Tu Di Quang Phật — ánh sáng của vị Phật này lớn đến mức như núi Tu Di. Diệu Âm Phật — âm thanh của vị Phật này vi diệu, nghe Phật thuyết pháp người người đều được lợi ích. ……

Phật ở phương Đông nhiều vô số kể, dùng cát sông Hằng để so sánh thì con số ấy còn nhiều vượt xa số cát sông Hằng. Thử hỏi: Đông phương A Súc Phật. Đông phương Dược Sư Phật. Có nhất định phải là khác tên cùng thể không? Các vị là hai vị Phật khác nhau, đặc biệt là khi Đông phương thế giới to lớn đến mức không thể nào đếm được. Phật cũng nhiều như cát sông Hằng. Còn nữa: Diệu Hỷ thế giới và Lưu Ly thế giới là hai thế giới khác nhau, cũng cùng một đạo lý.

Duy Ma Cật lại nói: Chúng ta biết Tây phương Cực Lạc thế giới là tịnh thổ của A Di Đà Phật. Cực Lạc thế giới ở phương Tây. Nhưng không thể nói phương Tây toàn là Cực Lạc thế giới. Bởi vì ngay mở đầu kinh A Di Đà đã nói: ”Từ phương Tây, đi qua mười vạn ức Phật thổ [tương đương 10 tỉ], có thế giới tên gọi là Cực Lạc.” Nói như vậy tức là: Đi qua hết mười vạn ức tịnh thổ ở phương Tây thì mới đến được Cực Lạc thế giới.

Thử hỏi: Tây phương chỉ có một thế giới Cực Lạc sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là Phật Đà cho rằng tất cả thắng cảnh của Cực Lạc thế giới, trong con mắt của Phật Thích Ca Mâu Ni, thì là số một. Còn như: Phật và Phật chẳng hề ngăn trở lẫn nhau. Tịnh thổ và tịnh thổ chẳng hề ngăn trở lẫn nhau. Giống như một căn phòng, thắp đèn các màu sắc, nhưng ánh sáng tỏa ra từ các ngọn đèn đó hòa tan vào nhau, cùng tồn tại lẫn nhau, chẳng có một chút trở ngại nào. Duy Ma Cật nói: ”Pháp thân của tất cả Phật và bản thể của chúng sinh là tương đồng.” Bởi vậy nói: Tâm. Phật. Chúng sinh. Ba thứ này không khác biệt. Phật và Phật. Tịnh thổ và tịnh thổ. Là không có sự ngăn trở. Nhưng mỗi một nơi lại có cái hay riêng.

06. Hạt giống bị đốt cháy

Chúng ta biết rằng “nghiệp là bất khả tư nghì”. Và phân thành ba loại: Thiện nghiệp. Ác nghiệp. Vô ký nghiệp. [nghiệp không bị ghi lại] Thiện nghiệp là chúng ta hành thiện bố thí, tự nhiên sinh ra. Ác nghiệp là chúng ta làm ác, tự nhiên sinh ra. Tôi biết có mười điều đại thiện: 1. Tin tưởng. 2. Cần cù. 3. Bố thí. 4. Hổ thẹn. 5. Xấu hổ. 6. Không tham. 7. Không sân. 8. Không hại. 9. Khinh an. 10. Không buông thả. (Ngược lại sẽ là đại ác nghiệp. Ngũ nghịch tội là nặng nhất, đó là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng.) Những thiện ác nghiệp này đều có nhân duyên quả báo.

Tôi hỏi Duy Ma Cật: ”Thế nào là vô ký nghiệp?” Duy Ma Cật đáp: ”Hạt giống bị đốt cháy.” Tôi nghe xong, cảm thấy Duy Ma Cật rất có trí huệ, lập tức nói ngay ra câu “hạt giống bị đốt cháy”.

Tôi nói với Duy Ma Cật: ”Lúc còn trẻ Lư Sư Tôn tôi không hiểu chuyện, đã phạm rất nhiều nghiệp, không biết có thể giải được không?” Duy Ma Cật hỏi: ”Phạm nghiệp gì đây?” Tôi nói: Giết rất nhiều kiến, rất nhiều côn trùng. Ăn trộm sách. Phạm việc dâm. Đã nói rất nhiều lời nói dối. Cũng từng uống rượu. (Thi cử cũng gian dối.) v.v…

Duy Ma Cật nói: ”Bây giờ ngài có hổ thẹn và sám hối không?” Tôi nói: ”Đương nhiên.” Duy Ma Cật nói: ”Tôi đem hết những hạt giống của việc ngài phạm pháp ra rồi đốt nhé!” Duy Ma Cật hai tay dùng “ấn thác”, lỗ chân lông của tôi mở ra, rất nhiều hạt giống màu đen bay vào trong bàn tay của Duy Ma Cật Đại Sĩ, từng hạt từng hạt. Duy Ma Cật nói: ”Đây đều là hạt giống bị đốt cháy, thuộc về vô ký.” Tôi hỏi: ”Sao có thể đốt cháy được?” Duy Ma Cật đáp: ”Ngài dùng Bách tự minh chú của Kim Cang Tát Đỏa hóa chúng thành không, hoặc dùng chuyết hỏa đốt cháy những hạt giống của ác nghiệp, đây chính là vô ký nghiệp sẽ không sinh ra quả báo.” Tôi hỏi: ”Vô ký tức là không có nhân quả?” Duy Ma Cật đáp: ”Vô ký cũng là nhân quả, có nguyên nhân của nó, vì đốt cháy hạt giống của nó mà quả không sinh ra, trở thành quả vô ký.” Là nhân ác nghiệp nhưng lại đắc quả vô ký.

07. Nam Sơn Nhã Xá có gấu mèo

Nhà tôi ở quận Bellevue nước Mỹ, trên mái nhà có gấu mèo sống. Chúng là một nhà sáu con gấu mèo. Gấu mèo bố mẹ và bốn đứa con. Đây cũng chính là ngôi nhà Nam Sơn Nhã Xá, ngoài Lư Sư Tôn và Lư Sư Mẫu ra thì còn có một nhà sáu con gấu mèo sinh sống. Thượng sư Liên Hương có thính giác rất nhạy, thường nghe thấy lũ gấu mèo đi lại trên mái nhà. Thế là bèn mời sư huynh Ngạn Địch đến để mời công nhân lên mái nhà xem xét. Quả nhiên trông thấy phân và nước tiểu của gấu mèo. Sư Mẫu cho rằng: Phân và nước tiểu phải rửa sạch sẽ. Đóng chặt cửa ra vào. Đuổi gia đình gấu mèo đi nơi khác. Gấu mèo là những kẻ xâm phạm. Ngôi nhà Nam Sơn Nhã Xá này là của chúng tôi, chứ không phải là nhà của gấu mèo.

Tôi hỏi ý kiến Duy Ma Cật Đại Sĩ, việc này phải làm sao. Duy Ma Cật nghe xong thì cười vang ha ha. Duy Ma Cật nói: Nam Sơn Nhã Xá của Lư Sư Tôn nào chỉ có ngài và Sư Mẫu đâu. Còn có rất nhiều người khác sống nữa! 1. Còn có Duy Ma Cật sống. 2. Bốn người vợ ma của Lư Sư Tôn sống. (Phù Dung, Thụy Quang, Thiến Thiến, Tân Tân) 3. Chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Hộ Pháp, Không Hành, Chư Thiên, v.v… 4. Hai con sư tử ở hướng Bắc. Một con mèo đen nhỏ. 5. Vô số chúng sinh u minh, đi đi về về. 6. Kim cang lực sĩ. 7. Hai vị đại tướng canh cửa. 8. Đại Uy Đức Minh Vương, Bất Động Minh Vương, Đại Lực Kim Cang, v.v… 9. Ma thường trú. 10. Ma tạm trú. v.v… Những điều này tôi (Duy Ma Cật) không nói thì ngài (Lư Sư Tôn) cũng biết rất rõ.

Tôi nói: ”Đương nhiên tôi biết những điều này. Không biết Duy Ma Cật Đại Sĩ có ý kiến gì?” Duy Ma Cật đáp: ”Sống hòa thuận vui vẻ với nhau là được.” (xem như người nhà) Tôi nói: ”Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nói với Sư Mẫu Thượng sư Liên Hương, Nam Sơn Nhã Xá chúng ta chỉ còn lại mình tôi với bà, con cái cũng chuyển đi rồi. Bây giờ có một gia đình gấu mèo sáu con đến ở cùng chẳng phải vui sao. Tóm lại, như thế này cũng náo nhiệt hơn một chút.” Sư Mẫu nói: ”Nam Sơn Nhã Xá là của chúng ta, sao có thể cho động vật vào ở chứ?” Tôi nghe xong, không dám nói thêm gì.

Duy Ma Cật nói với tôi: Nhà chỉ là nơi ở tạm. Không phải là nơi ở vĩnh viễn. Ai là chủ nhân? Chẳng ai có thể biết được. (nói về tương lai) Nhà như mộng huyễn bóng ảnh, từ xưa tới nay, không có nhà nào có thể sống mãi. Lư Sư Tôn à! Ngài nên biết: Duy có Phật tính vô tướng mới là ngôi nhà chân chính của hành giả. Tồn tại vĩnh hằng. Không tăng không giảm. Pháp nhĩ bản nhiên. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Không cần quá bám chấp. Thế giới này là dung hòa lẫn nhau, các thế giới đều có thể dung hòa lẫn nhau, huống chi là Nam Sơn Nhã Xá!

08. Ma Phật địa

Đêm qua. Có ma đến thăm. Tôi tu siêu độ Nghìn chiếc thuyền pháp, nghi quỹ loạn hết cả, một đống hỗn loạn, lung tung lộn xộn. Rèm liếp trong căn phòng ngủ đều kêu loạn cả lên. Pháp tọa của tôi thò ra một bàn tay to, đẩy tôi khỏi pháp tọa, suýt chút nữa là tôi ngã dập mặt. Cửa sổ kính kêu loạn lên một chặp. Đèn treo lắc lư. (Giống như có động đất.) Nhưng căn bản là không có động đất. Xung quanh tôi truyền đến tiếng gầm gừ gào thét. Dường như có hổ đang ở xung quanh, khiến người ta nghe thấy mà hoảng hốt kinh sợ. Là ma ư? Tôi nghĩ thầm trong lòng. Tôi nhìn thấy khuôn mặt khổng lồ xuất hiện, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi. Càng nhìn càng sợ. Kêu “á” lên một tiếng, tôi ngã lăn ra đất, thế rồi tôi nằm cả đêm trên sàn nhà.

Ngày hôm sau. Tôi hỏi Duy Ma Cật: ”Đêm qua có phải có ma đến quấy nhiễu không?” Duy Ma Cật đáp: ”Tâm ngài động rồi!” Tôi nói: ”Đúng vậy. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố, nghe thấy âm thanh khủng bố, thật sự kinh sợ!” Duy Ma Cật nói: ”Tâm ngài bất động, tất cả đều không; tâm ngài hễ động, tất cả đều có.” Tôi nói: ”Tôi nhìn thấy rõ ràng, nghe thấy rõ ràng.” Duy Ma Cật nói: ”Lúc đó, ngài không chấp vào điều nhìn thấy nghe thấy, tâm trụ trong bất động địa là được rồi.” Tôi nói: ”Rung trời lở đất đó!” Duy Ma Cật nói: ”Rung trời lở đất cũng là huyễn. Lư Sư Tôn! Bồ Tát không bị ngoại cảnh trói buộc, chính là vì biết tất cả đều không phải là thật, cho nên có thể ở trong những cái thấy biết mà giải thoát.” Tôi hỏi: ”Vì sao có ma đến?” Duy Ma Cật đáp: ”Trong Phật hiện Phật, trong người hiện người, trong ma hiện ma, đều là sự biến hiện của tự tâm.” Tôi hỏi: ”Làm sao để phá?” Duy Ma Cật đáp: ”Phật - ma như nhau, ma là Bồ Tát ở địa thâm sâu đến giúp hành giả tu chứng thành tựu, cho nên là ma Phật địa.”

Còn nói: ”Không cần phá. Ma tức là Phật, Phật tức là ma, không hề có hai pháp.” Duy Ma Cật nói: ”Phật là không, ma là không, ngài là không, cho nên có thể tất cả vô ngại. Tôi thật sự nói cho ngài biết, chỉ cần không chấp không nhận, tự thân sẽ không ràng buộc, là hạnh Bồ Tát.” Thế là, Tôi đã hiểu rồi! Phật là không chấp, thì tất cả là một. Ma là nhiễm duyên mà thành ma nghiệp. Về mặt bản thể mà nói: ”Ta Bà tam giới lục đạo, pháp tính như nhau, thật sự không có sự phân biệt thiện ác sang hèn. Cho nên, Phật Đà có thể lệnh cho nhập vô dư niết bàn mà diệt độ. Đây là pháp Một thực tướng.” (ấn một thực tướng)

09. Ngoài âm thầm bỏ qua

Sau khi phát sinh sự việc ma Phật địa, Duy Ma Cật Đại Sĩ còn trịnh trọng nói với tôi: “Ma Phật địa là do ngài ấy hóa hiện ra.” Tôi nghe xong thì suýt ngất xỉu. Tôi nói: ”Ngài thật sự hóa hiện ra Ma Vương Ba Tuần ư?” (Tôi không dám tin.) Ngài nói: ”Chính xác.” Ngài nói: ”Lư Sư Tôn! Ngài phải nghĩ thử xem, Nam Sơn Nhã Xá của ngài có kết giới, Hộ pháp rất nhiều, đầu giường có Thời Luân Kim Cang, đàn thành có Bất Động Minh Vương, tu pháp có Hổ Đầu Kim Cang, phòng khách có Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang, sảnh vào nhà có Đại Uy Đức Kim Cang…..” Ngài nói: ”Thế trận kiểu này, Ma Vương Ba Tuần cũng sợ Lư Sư Tôn ngài phần nào, nhưng Ma Vương Ba Tuần dám vào, vậy đó không phải là Duy Ma Cật tôi thì không được. Là tôi vào bên trong hóa hiện, cho nên tất cả Kim Cang Minh Vương mới bất động.”

Tôi nghĩ một lúc. Quả vậy. Tôi nói: ”Ngài lúc thì là Đại Bồ Tát (Kim Túc Như Lai), lúc lại biến thành Ma Vương Ba Tuần. Cứ thế này thì tôi còn có thể tin ai chứ?” Duy Ma Cật nói: ”Nhớ kĩ! Là nhất như, không phải nhị như.” Tôi nói: ”Phật - ma là một.” Duy Ma Cật bắt đầu hỏi tôi: ”Nếu có Thượng sư của ngài muốn bỏ ngài mà đi, ngài phải làm sao?” Tôi đáp: ”Âm thầm bỏ qua.” Duy Ma Cật hỏi: ”Nếu có Thượng sư của ngài, lợi dụng tên tuổi của ngài để làm sự nghiệp kiếm lời cho mình, ngài phải làm sao?” Tôi vẫn trả lời: ”Âm thầm bỏ qua.” Duy Ma Cật hỏi: ”Nếu Thượng sư của ngài, trong lòng không phục ngài, biểu hiện bề ngoài thì là thầy của ngài, nhưng sau lưng lại phỉ báng ngài, ngài phải làm sao?” Tôi đáp: ”Vẫn âm thầm bỏ qua.” Duy Ma Cật hỏi: ”Nếu Thượng sư của ngài lôi kéo những đệ tử bên cạnh ngài đi, rồi lén lút chế giễu, ngài phải làm sao?” Tôi đáp: ”Lại là âm thầm bỏ qua.” Duy Ma Cật hỏi: ”Nếu Thượng sư của ngài không đến gặp ngài mà tạo ra những vòng ảnh hưởng nhỏ xung quanh mình, hoàn toàn phớt lờ ngài, ngài phải làm sao?” Tôi đáp: ”Cũng là âm thầm bỏ qua.” ……

Duy Ma Cật hỏi: ”Tôi hỏi tới hỏi lui, ngài đều trả lời là âm thầm bỏ qua, thế ngoài âm thầm bỏ qua ra thì sao? Ngài sẽ trả lời tôi thế nào đây?” Tôi nói: ”Âm thầm bỏ qua là Phật Đà nói, không có cái ngoài âm thầm bỏ qua.” Duy Ma Cật nói: ”Ngoài âm thầm bỏ qua là phù hộ!” Tôi nói: ”Vì sao phải phù hộ?” (Những người này đều là người xấu.) Duy Ma Cật nói: ”Họ đến giúp ngài thành Phật, cái này mới cần phù hộ, hiểu chưa?” Tôi nghĩ: ”Căn bản là nhất như, không phải nhị như. Hiểu rồi!”

10. Tư lương đủ đầy

Thời Luân Kim Cang từng nhắc nhở tôi: ”Không được tích trữ tiền tài!” Duy Ma Cật cũng từng nói với tôi: ”Không được tích trữ tiền tài!” Tôi vâng vâng dạ dạ. Không có ý kiến gì. Tôi nghĩ: Sư Mẫu và tôi đều già rồi, tôi 78 tuổi rồi, Sư Mẫu 74 tuổi rồi, đều đã bước vào tuổi già. Sư Mẫu có bệnh. Khám bệnh cần tiền. Mời y tá cần tiền. (chăm sóc 24 giờ) Thậm chí nhập viện phải cần tiền. Sống trong khu điều dưỡng cần tiền, sống trong viện dưỡng lão cần tiền, sống trong khu chăm sóc cần tiền. ……

Những chi phí này đều rất đắt đỏ, viện dưỡng lão một tháng hết mười nghìn đô la Mỹ. Như thế là rất rẻ rồi. (Đi đâu cũng tiền, tiền, tiền.) Đặc biệt là viện dưỡng lão cao cấp một tí thì mấy chục nghìn đô cũng có, đúng là dọa người ta sợ. Ngoài ra, tôi sâu sắc hiểu đạo lý vô thường, một ngày vô thường xảy đến, tuổi già và bệnh tật đi liền với nhau, là điều không tránh khỏi. Đặt hẹn, Khám bệnh, Kê thuốc. (ngay cả xe lăn, xe đẩy) Mời y tá. Ăn, mặc, ở, đi, cái gì cũng cần tiêu tiền, tiền có nhiều cũng như nước chảy mất. Có người bị bệnh một cái là tiêu hết sạch tiền tiết kiệm cả đời, có thể mua được mấy tòa nhà lớn. Thế nên, Tư lương đủ đầy! Vô cùng quan trọng. (Người không lo xa ắt có lo gần.)

Duy Ma Cật nói: ”Có thể nhờ con cái giúp đỡ!” Tôi đáp: ”Tôi không muốn phiền hà con cái.” Duy Ma Cật nói: ”Có thể nhờ đệ tử giúp đỡ!” Tôi đáp: ”Tôi không muốn phiền hà các đệ tử.” Duy Ma Cật nói: ”Tôi thấy ngài dành dụm tiền bạc, rất vất vả, tích tiểu thành đại để mà chữa bệnh, thật là tội nghiệp!” Tôi đáp: ”Cũng chẳng tránh được!”

Có một hôm. Duy Ma Cật đưa tôi đi xem cung điện sau này của tôi. Bảy tầng lan can rào chắn. Bảy tầng lưới võng. Bảy tầng hàng cây. (Đều bằng bốn loại châu báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê.) Hồ bảy báu vật. (Cát vàng phủ đầy đáy hồ.) Nước tám loại công đức. (cam lộ) Cung điện. (Xây dựng bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, hồng ngọc, mã não.) Pháp tọa của tôi. Một viên kim cương trong số đó có thể mua được cả tòa cao ốc chung cư ở Đài Loan. Có thiên nhạc. Có mưa mandala hoa trời. ……

Duy Ma Cật hỏi: ”Còn cần tích lũy tiền tài của nhân gian không?” Tôi đáp: ”Không cần! Đại Sĩ.”

11. Danh tiếng của Phật giáo Đài Loan

Theo như tôi biết! Phật giáo Đài Loan đương nhiên là từ Trung Quốc Đại Lục, thời kỳ đầu di dân, Phật giáo đã theo vào Đài Loan. Ở đây bao gồm người hoằng giáo và chùa hoằng giáo. Ví dụ: Trịnh Kinh xây dựng chùa Di Đà. Thẩm Quang Văn xây dựng La Hán Môn. Lý Mậu Xuân xây dựng chùa Pháp Hoa. Trần Vĩnh Hoa xây dựng Long Hồ Nham. Trịnh Tỉnh Anh xây dựng chùa Trúc Khê. Ngoài ra, Vương Hiệu Tông xây dựng chùa Khai Nguyên. Còn có chùa Hưng Long, chùa Khai Hóa, Thanh Thủy Nham, chùa Long Sơn,… Đây đều là những ngôi chùa thời kỳ đầu. (thời kỳ nhà Minh, nhà Thanh) Khi ấy, Phật giáo chính thống là Thiền tông, còn những cái khác là Phật giáo phổ thông.

Đến thời đại của chúng ta, tôi sinh ra vào năm 1945. Phật giáo Đại Lục du nhập Đài Loan, khi ấy có: Pháp sư Nam Đình ở Đài Bắc. Pháp sư Tinh Vân ở Nghi Lan. Pháp sư Quảng Từ ở Bành Hồ. Pháp sư Huệ Phong ở Đài Nam. Sáu cư sĩ gồm cư sĩ Đường Tương Thanh, cư sĩ Lý Bỉnh Nam, cư sĩ Tăng Phổ Tín, cư sĩ Chung Thạch Bàn. Và v.v.. Đây đều là những pháp sư và đại cư sĩ có danh tiếng.

Giai đoạn phát triển về sau có: Phật Quang Sơn (pháp sư Tinh Vân) Từ Tế (pháp sư Chứng Nghiêm) Pháp Cổ Sơn (pháp sư Thánh Nghiêm) Trung Đài Sơn (pháp sư Duy Giác) (Được gọi là bốn ngọn núi lớn, đây đều là những ngọn núi lớn cực kì nổi tiếng.)

Theo tôi được biết: Pháp sư Chứng Nghiêm của Từ Tế tuy là nương dựa vào đạo sư Ấn Thuận của Tam Luận tông, nhưng không thấy bóng dáng của Tam Luận tông. Tam Luận là: Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận. Pháp sư Chứng Nghiêm là gốc của Từ Tế. Từ — đem niềm vui đến cho người khác. Bi — giải trừ đau khổ của cuộc đời. Hỷ — hoan hỷ tự tại bố thí hành thiện. Xả — bình đẳng bố thí. (Có bóng dáng của kinh Pháp Hoa.)

Pháp sư Tinh Vân của Phật Quang Sơn chủ trương “bát tông toàn hoằng”. Bát tông là: Tịnh Độ tông — A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lương Thọ Kinh, Vãng Sinh Luận. Thiền tông — Bồ Đề Đạt Ma truyền đến Trung Thổ. Có Thiền Kinh. Thiền tông một hoa nở năm cánh. Phân thành năm tông, ở Trung Thổ thì Lâm Tế tông, Tào Động tông là thịnh vượng nhất. Tam Luận tông — Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận. Thiên Thai tông — tam quán “không, giả, trung”. Pháp Hoa Kinh, Đại Trí Độ Luận, Niết Bàn Kinh, Đại Phẩm Bát Nhã Kinh, Trung Luận. Luật tông — Phạm Võng Kinh, Bồ Tát Giới Bản Kinh, Thập Tụng Luật, Tứ Phân Luật. Pháp Tướng tông — Lăng Già Kinh, A Bì Đạt Ma Kinh, Hoa Nghiêm Kinh, Mật Nghiêm Kinh, Giải Thâm Mật Kinh, Bồ Tát Tạng. Dựa theo rất nhiều luận thuyết, có Thành Duy Thức Luận, Nhị Thập Duy Thức Luận, Phân Biệt Du Già Luận, v.v… Hoa Nghiêm tông — Hoa Nghiêm Kinh. Mật tông — Khổng Tước Vương Kinh, Kim Cương Đỉnh Kinh, Đại Nhật Kinh, v.v… Phân thành: Tạng mật, Đông mật, Đài mật, Trung mật. Đây là chủ trương của pháp sư Tinh Vân.

Pháp sư Thánh Nghiêm của Pháp Cổ Sơn ban đầu ở tại New York nước Mỹ, sau đó đến Đài Loan thành lập Pháp Cổ Sơn. Lấy Thiền tông làm chính, pháp sư Thánh Nghiêm là đệ tử của Đông Sơ Lão Nhân. Đối với luật học có nghiên cứu rất sâu.

Pháp sư Duy Giác của Trung Đài Sơn ở Phố Lý, Nam Đầu xây dựng Trung Đài Thiền Tự, lấy Thiền tông làm chính.

Duy Ma Cật hỏi tôi: ”Bốn ngọn núi lớn, dựa vào cái gì mà lớn?” Tôi đáp: ”Rất khó nói!” Duy Ma Cật hỏi: ”Từ bên ngoài quan sát, nói thử xem.” Tôi đáp: ”Từ Tế cứu đời, tiền nhiều số một. Phật Quang phổ chiếu, chùa chiền lớn nhất. Pháp Cổ tiếng tăm vang lừng, các sách luận nhiều số một. Trung Đài đứng sừng sững, không tức là có.” Duy Ma Cật nghe xong thì cười vang ha ha. Hỏi: ”Phật Thích Ca Mâu Ni nói, cái nào lớn nhất?” Tôi đáp: ”Phật Đà nói, cái nào hợp với đạo là lớn.” Hỏi: ”Lấy Mật giáo để bàn luận, giải thích thế nào?” Tôi đáp: ”Tương ứng. Đạo nhập thân ta, thân ta nhập đạo, đạo và ta hợp nhất, tức Phật và ta hợp nhất.” Duy Ma Cật nói: ”Ông già Thích Ca nói cái hợp với đạo là lớn, thì vẫn là có nhị như - đạo và ta.” Tôi hỏi: ”Thế nào là nhất như?” Duy Ma Cật đáp: ”Hành giả tự hiển Phật tính, tức là nhất như.” Lành thay! Duy Ma Cật.

12. Diệu Hỷ thế giới

Trong kinh Duy Ma Cật có nhắc đến Diệu Hỷ thế giới là Phật quốc tịnh thổ của Duy Ma Cật. Kinh rằng: ”Phật bảo Xá Lợi Phất, có một quốc thổ tên Diệu Hỷ, Phật hiệu là Bất Động, là từ khi quốc thổ này còn chưa có, Duy Ma Cật đã đến mà sinh ra nơi này.” Quốc thổ đó tên gọi là Diệu Hỷ thế giới. Giáo chủ là Bất Động Như Lai. (Bất Động Như Lai chính là A Súc Như Lai.)

Tôi đọc kinh Duy Ma Cật, biết Duy Ma Cật Đại Sĩ vận dụng sức mạnh đại thần thông vận chuyển Diệu Hỷ thế giới của phương Đông đến thế giới Ta Bà. Để chúng sinh của thế giới Ta Bà được mở rộng tầm mắt. Khi ấy, những chúng sinh có mặt ở đó: Nhìn thấy Bất Động Như Lai. Nhìn thấy Diệu Hỷ thế giới trang nghiêm đẹp đẽ. Thanh tịnh. Thuần khiết không tì vết. Khi ấy có một triệu bốn trăm nghìn chúng sinh đều phát đạo tâm vô lượng, đều nguyện vãng sinh đến Phật quốc Diệu Hỷ.

Tôi đọc đoạn kinh văn này thì ca ngợi sức mạnh thần thông của Duy Ma Cật Đại Sĩ. Diệu Hỷ thế giới chuyển đến Ta Bà thế giới. (phá vỡ không gian) Diệu Hỷ thế giới và Ta Bà thế giới hòa nhập vào với nhau không có sự ngăn trở. (bất khả tư nghì) Hai thế giới đều không bị thay đổi, không to không nhỏ. (quá diệu kỳ) Hai thế giới hợp lại với nhau. Thời gian không tồn tại. (phá vỡ thời gian) Đây là một thần thông quả là không thể nào tưởng tượng được. Cá nhân tôi cảm thấy quá bất khả tư nghì. Đây là Phật lực vận chuyển ư? Diệu Hỷ thế giới đẹp đẽ như thế nào? Tôi rất tò mò.

Tôi nói với Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Tôi muốn nhìn thấy Diệu Hỷ thế giới!” Duy Ma Cật nói: ”Dễ thôi. Ngài nhắm mắt lại.” Tôi nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy thân thể mình biến mất, hoặc giống như thân thể nhẹ như không, dường như tôi đã hóa thành hoa sen, thanh tịnh không gì sánh bằng. Duy Ma Cật nói: ”Nhìn ánh sáng.” Tôi cảm giác nhìn thấy ánh sáng màu vàng kim, không phải là ánh nắng mặt trời, không phải là ánh trăng, là màu vàng suộm, vàng kim óng ả. Tôi hỏi: ”Đây là ánh sáng gì?” Duy Ma Cật đáp: ”Là ánh sáng do Bất Động Như Lai tỏa ra, ánh sáng này hơn cả ánh nắng mặt trời, cũng hơn cả ánh trăng.” Người được ánh sáng này chiếu tới thì hỷ lạc vô cùng, tự nhiên đắc đại lạc. Tôi ca ngợi rằng: ”Chưa từng thấy.” Tôi nhìn thấy hàng cây bồ đề được làm từ bảy loại bảo vật. Rộng lớn vô cùng, không có biên giới. Phát ra âm thanh hòa nhã. Trời ơi! Là âm nhạc cõi trời, âm thanh vi diệu, không cách nào mô tả được, chỉ cần nghe thấy âm thanh này thì phiền não căn bản là không tồn tại nữa, vì thế mà không có phiền não. Tôi nhìn thấy mỹ nữ. Diệu Hỷ thế giới có mỹ nữ, ai nấy đều tuyệt sắc, vẻ đẹp rạng rỡ không tì vết.

Duy Ma Cật Đại Sĩ nói: ”Những thiên nữ rắc hoa chính là những mỹ nữ đẹp rạng ngời hoàn hảo.” Những thiên nữ xinh đẹp vô cùng này không giống như con gái ở thế gian, không ghen tuông, đố kỵ… Không có chuyện ô uế. Không có việc hành dâm. Chỉ là ánh sáng và ánh sáng hợp lại tan vào nhau. Đại lạc sản sinh ra tuyệt vời hơn cái lạc thế tục cả trăm nghìn vạn triệu lần. Việc đi lại ở Diệu Hỷ thế giới đều dùng hoa sen để bay. Hoa sen các màu sắc đến đến đi đi, chẳng khác gì hoa sen chính là chiếc xe, thật sự là thế giới của hoa sen. Những cung điện để ở được làm bằng bảy loại báu vật. Cũng có nước tám loại công đức. (Hai điểm này giống với Tây phương Cực Lạc thế giới.)

Diệu Hỷ thế giới nhờ có sức mạnh thần thông của A Súc Như Lai mà có đầy đủ tất cả mọi nhu cầu. Quần áo, từ trên cây bồ đề sinh ra thiên y. (nhiều màu sắc) Thức ăn, hóa sinh. (tự mình biến hóa ra) Ở, cung điện thất bảo. Đi, hoa sen bay trên không. Nuôi dưỡng, âm thanh hòa nhã. Vui chơi, nhảy múa hát ca. (Tất cả hương thơm tinh khiết vi diệu, thanh tịnh tự nhiên.) Cái gọi là giấc ngủ thì không có danh từ giấc ngủ, mà là thiền định, thiền định tức là vô niệm. Không có mùi hôi hám. Toàn là mùi thơm. Không có thứ không sạch sẽ. Có: Diệu trí. (vô thượng trí) Diệu ý. (lý lẽ về thực tướng) Diệu thuyết. (chân ngôn diệu ngữ) Diệu đức. (không khởi pháp tướng, không khởi phi pháp tướng) Diệu huệ. (tâm Phật tử không sở hữu) Diệu thú. (tôn chỉ vi diệu) Diệu hiền. (quả vị chí cao) Những điều này đều chỉ có thể tự ngầm hiểu, diệu kỳ bất khả tư nghì.

13. Hỏi đáp về Diệu Hỷ thế giới

Tôi hỏi: ”Diệu Hỷ thế giới có giới luật không?” Duy Ma Cật đáp: ”Không. Người ở trong quốc thổ này có sẵn gốc lương thiện.” Tôi hỏi: ”Vì sao Diệu Hỷ thế giới có phụ nữ mà không có việc dâm?” Duy Ma Cật đáp: ”Tự tại phóng quang mà thôi, không biết đến việc dâm.” Tôi hỏi: ”Vì sao không tham?” Duy Ma Cật đáp: ”Không có sử dụng tiền bạc, không có tranh giành danh vị, không có đố kỵ ghen tuông, tham cái gì chứ?” Tôi hỏi: ”Vì sao không sân?” Duy Ma Cật đáp: ”Không có oán thù thì lấy đâu ra sân hận?” Tôi hỏi: ”Vì sao không si?” Duy Ma Cật đáp: ”Người ở quốc thổ này đều là trí giả, đương nhiên không ngu si.” Tôi nghe xong thì thật sự kinh ngạc!

Tôi hỏi: ”Vì sao không nghi?” Duy Ma Cật đáp: ”Tự tính thanh tịnh rồi, nghi ngờ cái gì?” Tôi hỏi: ”Vì sao không mạn?” Duy Ma Cật đáp: ”Trong quốc thổ này người người bình đẳng, lấy đâu ra từ ngạo mạn?” Tôi hỏi: ”Có tu hành không?” Duy Ma Cật đáp: ”Không có tu hành. Tất cả có sẵn, không tu.” Tôi hỏi: ”Có tà pháp không?” Duy Ma Cật đáp: ”Tà pháp vô dụng, không có tà pháp.” Tôi hỏi: ”Có chính pháp không?” Duy Ma Cật đáp: ”Bốn thanh tịnh, tám chính đạo, người người đều có.” Tôi hỏi: ”Người ở quốc thổ này có phải học Phật pháp không?” Duy Ma Cật đáp: ”Muốn đến đất nước của A Súc Phật, hành giả phải du học Phật pháp khắp nơi, đã đến Diệu Hỷ thế giới rồi thì không cần học nữa.”

Tôi hỏi: ”Có các chủng tộc khác nhau không?” Duy Ma Cật đáp: ”Không có.” Tôi hỏi: ”Có bệnh không?” Duy Ma Cật đáp: ”Không có đau bệnh.” Tôi hỏi: ”Vì sao không có đau bệnh?” Duy Ma Cật đáp: ”Không có tứ đại, lấy đâu ra đau bệnh.” Tôi hỏi: ”Sao ngài lại thị hiện có bệnh?” Duy Ma Cật đáp: ”Chúng sinh có bệnh, tôi có bệnh. Việc có bệnh của tôi là để trừ bỏ bệnh của chúng sinh.”

14. Di chuyển Diệu Hỷ thế giới

Căn cứ theo kinh Duy Ma Cật: Duy Ma Cật Đại Sĩ triển khai sức mạnh thần thông đặc biệt lớn. Chẳng cần phải rời khỏi chỗ ngồi mà đã dịch chuyển toàn bộ Diệu Hỷ thế giới. Chuyển đến Ta Bà thế giới. (Giống như Duy Ma Cật Đại Sĩ cầm trong tay một bó hoa đưa ra cho mọi người thấy.)

Trong kinh ghi chép rằng: Diệu Hỷ thế giới được di chuyển đến Ta Bà thế giới, nhưng không hề biến thành nhỏ. Còn Ta Bà thế giới cũng không vì có thêm một Diệu Hỷ thế giới mà trở nên chật chội hơn. Nhưng, Trong Diệu Hỷ thế giới, rất nhiều Bồ Tát và Thanh Văn chúng đều sửng sốt. Nhất loạt hét lớn: ”A Súc Như Lai ơi! Là ai đưa chúng tôi đi vậy?” A Súc Như Lai nói: ”Không phải ta, là sức mạnh thần thông của Duy Ma Cật Đại Sĩ gây ra đó.” Sau đó thì: Thích Ca Như Lai nói với đại chúng: ”Bây giờ mọi người có thể nhìn cho kĩ Diệu Hỷ thế giới và A Súc Như Lai giáo chủ của cõi giới đó rồi.” Đại chúng đều nhìn thấy rồi.

Thích Ca Như Lai nói: ”Diệu Hỷ thế giới này mới trang nghiêm đẹp đẽ làm sao, Bồ Tát thanh tịnh như vậy, Bất Động Phật (A Súc Phật) thanh khiết hoàn hảo như vậy, các đệ tử Phật lại viên mãn như vậy.” Khi ấy. Một triệu bốn trăm nghìn người đã phát đạo tâm vô thượng, đều nguyện vãng sinh Diệu Hỷ thế giới. Thích Ca Như Lai đã thọ ký cho một triệu bốn trăm nghìn người là: ”Sau này sẽ sinh về Diệu Hỷ thế giới.”

Đoạn kinh văn này khiến tôi ngạc nhiên. Vận chuyển cả một Phật quốc đến thế giới Ta Bà, đây phải là sức mạnh thần thông vĩ đại tới mức nào? Thậm chí ngay cả A Súc Như Lai cũng chuyển tới luôn. (Mọi người đều nhìn thấy A Súc Như Lai.) Thân màu lam. Để lộ vai phải. Tay trái nắm lại, cầm vào góc áo cà sa. Tay phải duỗi năm ngón tay ra, ngón tay chỉ xuống đất, đặt trên đầu gối phải. Ngồi tư thế kiết già. Ngồi trên tòa hoa sen màu xanh trên lưng voi.

Về nguồn gốc của A Súc Phật thì như sau: Có Chuyển Luân Vương tên là Vô Tranh Niệm, hoàng tử thứ chín của ông ấy là Mật Tô ở trước mặt Bảo Tạng Như Lai đã phát nguyện rằng: Tu trì giới hạnh thanh tịnh. Phát nguyện không sân hận. Nguyện thành tựu tịnh thổ. Bảo Tạng Như Lai ban cho tên là: A Súc. Đồng thời thọ ký cho hoàng tử rằng: “Vào đời sau, trải qua một a tăng kì kiếp nhiều như số cát sông Hằng, bước vào a tăng kì kiếp thứ hai nhiều như số cát sông Hằng, khi ấy ở tại Diệu Hỷ thế giới thành tựu chính giác, hiệu là A Súc Như Lai.”

Còn nữa: A Súc Phật trước khi thành Phật từng hầu hạ Đại Nhật Như Lai, sau đó phát khởi lời thề nguyện đối với chúng sinh không sân hận, trải qua tu hành nhiều kiếp, ở tại Đông phương Diệu Hỷ thế giới đã thành Phật. (A Súc Phật còn gọi là Bất Động Phật, là bởi vì không vì sự oán giận mà động tâm, vì thế gọi là Bất Động.)

Tôi hỏi Duy Ma Cật: ”Ngài có thể di chuyển Diệu Hỷ thế giới, ngay cả A Súc Phật cũng dịch chuyển, sức mạnh thần thông lớn như vậy, ngài là thần thánh phương nào vậy?” Duy Ma Cật không trả lời. Tôi nói: ”Ngài nhất định là……” Duy Ma Cật nói: ”Lư Sư Tôn! Không thể nói ra.”

15. Tín và trí

Có người nói: Muốn vào Cực Lạc thế giới, quan trọng nằm ở chữ “tín”. Muốn vào Diệu Hỷ thế giới, quan trọng nằm ở chữ “trí”. Tôi hỏi Duy Ma Cật: ”Có đúng không?” Duy Ma Cật đáp: ”Cực Lạc thế giới là trì danh niệm Phật, nhất tâm bất loạn, quan trọng nằm ở chữ “tín”.” Duy Ma Cật hỏi ngược lại tôi: ”Ngài giải thích chữ tín này thế nào?” Tôi đáp: Lư Sư Tôn tôi cho rằng, tín có hai loại: 1. Tín giải. Hiểu rõ chân lý, chân đế, chân như. Không có một chút nghi ngờ nào, giống như tâm kim cương. 2. Thâm tín. Tin vào việc vào người, đối với lời của Phật Đà hoặc trưởng giả, dùng lẽ thường tình để biện luận, sinh ra lòng tin, đây cũng là một loại tín. Đã hiểu chân như rồi. (tín giải) Tin tưởng vào lời của Phật Đà. (thâm tín) Duy Ma Cật nói: ”Cái trước là tin vào tự lực. Cái sau là tin vào tha lực.” Tôi nói: ”Niềm tin vào tự lực và trí tuệ kết hợp với nhau. Niềm tin vào tha lực là niềm tin ban đầu, trong đó có năng lực trí tuệ thì tức là chính tín.” (Tín và trí kết hợp với nhau.)

Duy Ma Cật nói: Còn có 10 loại tín: 1. Tất cả pháp đều không. 2. Tất cả pháp đều không có tướng. 3. Tất cả pháp đều không có mong cầu. 4. Tất cả pháp đều không tạo tác. 5. Tất cả pháp đều không phân biệt. 6. Tất cả pháp đều không dựa theo. 7. Tất cả pháp đều không thể đo lường. 8. Tất cả pháp đều không có cao thấp. 9. Tất cả pháp đều khó vượt qua. 10. Tất cả pháp đều không sinh ra.

Tôi nói: ”Chà! Cái này quá thâm sâu! Phải suy nghĩ kĩ.” Duy Ma Cật Đại Sĩ nói với tôi: Nếu muốn vãng sinh Diệu Hỷ thế giới, phải có sức mạnh trí huệ, sức mạnh trí huệ đến từ: Phát nguyện, học tập hạnh nguyện không động sân niệm của A Súc Như Lai. Đây là sức mạnh trí huệ của “chân không trí”. Đọc kinh Đại Bảo Tích, phẩm “Bất Động Như Lai”, thâm nhập học tập trí năng của Bất Động Như Lai. Niệm chân ngôn A Súc Như Lai. Lấy Bồ Tát lục độ để tu hành. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Học “chân không trí”. Học “sai biệt trí”. Tất cả các loại trí của xuất thế nhập thế hợp nhất. Hồi hướng: Nguyện sinh Diệu Hỷ quốc Có đại bi bồ đề Thấy A Súc Như Lai Cắt nút buộc sinh tử. Như vậy càng có thể đắc được sức mạnh công đức trang nghiêm mà A Súc Như Lai gia trì. Những điều này đều phải tinh tấn.

Tôi nói: Tôi là một lão tu hành. Mỗi ngày đều luôn tinh tấn. Không sợ ma đến quấy rầy. Không sợ gió thổi mưa rơi. Sừng sững đứng trong trời đất. Chỉ có lão tu hành này. (Phỏng theo bài đồng dao “Cây tùng già”, đổi ca từ thành “Lão tu hành”.)

Phụ lục: Đây là thư của đệ tử gửi đến cho tôi (Lư Sư Tôn). Thư như sau: Cảm ơn nhân duyên lớn đời này, được Phật gia trì. Vì trí huệ mà tu hành, vì trí huệ mà vui vẻ, vì trí huệ mà thành tựu. Con ghi nhớ trong tâm, y theo Phật dạy bảo, tinh tấn không lười nhác… Con hiểu khổ lạc là đạo. Không ngừng suy ngẫm, suy ngẫm là đạo. Vì trí là thân ta, thân ta là trí. Những đạo lý này rất sâu xa. Có thể có Sư Phật (Lư Sư Tôn) thường ở trong tâm con, giấu kĩ, bảo vệ, đúng là hạnh phúc. Cầu nguyện mở ra cánh cửa Mật pháp, vì con mà lại mở ra đàn thành kim cang quyết. Thật ra vào ngày 11 tháng 1 khi thầy 50 tuổi, thầy đã mở ra cho con, là năng lực của con không đủ. Cho nên thỉnh cầu thầy gia trì lại! Gia trì con, ban cho con giáo pháp kim cang quyết. Hợp nhất, đại lạc, quang minh, tính không hòa vào nhau. Hợp nhất với Phật. Làm sự nghiệp lợi sinh. Nguyện khi thân sắc này tiêu tan, có thể ở trong hư không, hòa tan vào nhau mãi mãi, vĩnh viễn không phân ly. Xin ban cho sức mạnh tinh tấn dũng mãnh. Xin ban cho những ký kết ngầm với nhau không thay đổi. Phật và Phật hợp nhất. Con nguyện vì thầy mà chứng minh, thầy là đại sư thành tựu, vị tôn giả trí huệ vô lậu. Con nói, con làm được. Bởi vì Yeshe Tsogyal có thể chứng minh, Diệu Âm Thiên Nữ có thể chứng minh, con có thể chứng minh. Từ lâu Thầy đã tu chứng! Trí Danh kính thư.

16. Mặt quỷ trên phiến đá lát nền nhà

Nam Sơn Nhã Xá mà tôi ở dùng đá cẩm thạch để lát nền nhà, những phiến đá lát nền rất vuông vức, mỗi cạnh dài 1/3 mét. Đá cẩm thạch hơi có màu vàng. Nhà tôi ở rộng khoảng 5.300 mét vuông, cho nên xem ra rất hoành tráng. Cháu trai của Thượng sư Liên Hương là Lư Tín Kiệt đi du lịch đến Seattle, cậu ta ở luôn tại Nam Sơn Nhã Xá. Cậu ta nói: ”Trong nhà của hai bác có rất nhiều âm thanh.” Còn nói: ”Đi đến chỗ nào là âm thanh vang lên ở chỗ đó.” Tôi nghe xong, không nói gì. Sư Mẫu Thượng sư Liên Hương cũng im bặt.

Thật ra tôi rất muốn nói với cậu ta rằng: ”Nam Sơn Nhã Xá mà cháu ở chính là ngôi nhà ma đó.” Tôi nghe thấy âm thanh liên tục vang lên, thấy chuyện quái dị là điều bình thường, không có âm thanh mới là quái dị đó! Chúng tôi đã quen rồi. Chỉ là, cậu ta không quen.

Gần đây, tháng 8 năm 2022, Sư Mẫu Thượng sư Liên Hương đã nhìn thấy: Mỗi phiến đá lát nền nhà đều xuất hiện những khuôn mặt quỷ. Mỗi phiến đá đều có một mặt quỷ. Mặt quỷ trên mỗi phiến đá đều khác nhau. Tôi hỏi: ”Mặt quỷ có đẹp không?” Thượng sư Liên Hương đáp: ”Mặt quỷ sao mà đẹp được!” Ha! Hỏi cũng như không hỏi.

Thượng sư Liên Hương nói: ”Có mặt thì lè lưỡi, có mặt thì bảy lỗ chảy máu, có mắt lệch miệng méo, có mặt thì đen như củi cháy, có mặt thì nhe răng trợn mắt, có mặt thì thâm tím, có mặt thì há miệng đỏ lòm…” Bà ấy nói: ”Muôn hình vạn trạng, tất cả đều khác nhau, nhưng chính là mặt quỷ!” Tôi nói: ”Không cần phải để ý, bọn họ đều đến để cầu siêu độ đó.” Bà ấy hỏi: ”Có thể dẫm chân lên mặt họ không?” Tôi đáp: ”Đương nhiên có thể, chúng ta không dẫm lên mặt họ thì chúng ta bay được sao?” Thượng sư Liên Hương cười. Tôi cũng cười!

Tôi hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Chuyện này là sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Tự tâm ngài đã hiểu, đâu cần hỏi tôi.” Tôi hỏi: ”Ở trong ống trúc, ở trong tủ quần áo, ở trong tủ lạnh, ở trong tường, ở dưới chậu rửa… Sao còn ở cả trong phiến đá lát nền nữa?” Duy Ma Cật đáp: ”Thật sự là quá đông rồi, không còn chỗ ở nữa!” Tôi hỏi: ”Sau này ngay cả phiến đá lát nền cũng đầy kín rồi thì phải làm sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Sống trong lông tóc ngài.” Tôi nói: ”Tôi không có lông tóc, tôi là hòa thượng.” Duy Ma Cật đáp: ”Thế thì sống trong lỗ chân lông của ngài.” Tôi hỏi: ”Lỗ chân lông là chỗ mà lão già nhà ông ở mà?” Duy Ma Cật đáp: ”Tôi cho họ thuê, thu tiền thuê, ha ha ha!”

17. Ma con ma cháu

Mới đây, có một hòa thượng viên tịch. Theo như tôi biết, thân trung ấm của ông ấy đã đi trên con đường ở âm gian rất lâu rồi, nhưng không đi đến được cuối đường. Con đường ở âm gian đó đã biến thành rất dài, dài đến nơi vô tận. Ông ấy rất hoảng. Tâm rất loạn. Sao lại như thế này chứ? Lúc còn sống, tự ông cho rằng: Ông ấy vứt bỏ nhục thân, lập tức có thể nhìn thấy Tây phương Tam Thánh đến đón. A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát hiện tiền, cho ông ấy một đóa hoa sen thanh tịnh. Ông ấy ngồi trên hoa sen. Vãng sinh Tây phương tịnh thổ.

Vị hòa thượng này đã nghĩ như vậy, nhưng sau khi viên tịch thì lại chẳng hề như thế. Ông ấy cảm thấy nghi hoặc, sao lại phải đi bộ như thế này? Ông ấy không tin, cũng không thừa nhận, kinh A Di Đà sao có thể lừa gạt người ta chứ? Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni nói mà! Nhất tâm bất loạn! Trì danh niệm Phật! Vãng sinh Tây phương tịnh thổ! Điều này tuyệt đối không thể sai được. Thế thì sai ở đâu? Khó khăn lắm cuối cùng ông ấy mới nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát nói cho ông ấy biết đầu đuôi ngọn ngành. Ông ấy mới sực tỉnh ngộ. ……

Tôi hỏi: ”Duy Ma Cật! Ngài có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?” Duy Ma Cật đáp: ”Được. Tôi có thể nói với ngài, tín đồ Phật giáo ngày nay cho rằng pháp mà Phật Đà giảng mới là kinh Phật, còn những kinh khác toàn là kinh giả.” Tôi hỏi: ”Còn có những kinh mà Phật khác giảng sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Tôi có phải là Phật khác không?” Ngài ấy hỏi ngược lại tôi. Tôi nói: ”Đương nhiên phải. Ngài là Kim Túc Như Lai.” Duy Ma Cật nói: ”Phật Đà đương nhiên là chỉ Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng đồng thời cũng là chỉ rất nhiều vị Phật đã giác hành viên mãn.” Duy Ma Cật nói tiếp: ”Vị hòa thượng kia đã phạm phải tội là, ông ấy chỉ trích kinh Cao Vương Quan Thế Âm là kinh giả, người trì tụng đều là ma con ma cháu.” Tôi nghe xong, kinh hãi!

Tôi nói: ”Nội dung của Cao Vương Kinh đều là Phật hiệu và danh hiệu Bồ Tát. Có gì để mà phê bình chứ?” Duy Ma Cật nói: ”Cao Vương Kinh là một bộ kinh được trao truyền trong giấc mơ. Là một vị Phật khác ở trong mơ truyền dạy. Trong kinh đó có danh hiệu của tất cả Phật, tất cả Bồ Tát của thập phương tam thế, sinh ra sức mạnh bất khả tư nghì.” Tôi hỏi: ”Vị Phật này phải xưng hô thế nào?” Duy Ma Cật đáp: ”Ngài ấy chính là Phật Duy Ma Cật.” Tôi “a” lên một tiếng, dọa chết tôi rồi! Tôi (Lư Sư Tôn) rất cung kính kinh Cao Vương Quan Thế Âm. Đương nhiên tôi biết kinh này không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Tôi chỉ là cung kính chư Phật Bồ Tát trong kinh đó. Duy Ma Cật nói: ”Tôi đến tìm ngài, không phải là không có nguyên nhân, chỉ vì ngài đã tôn sùng điều tôi nói.”

18. Phân tích Cao Vương Kinh

Tôi nghe Duy Ma Cật Đại Sĩ nói: ”Cao Vương Kinh là Duy Ma Cật Đại Sĩ truyền thụ.” Tôi đã ngây người ra ngay tại chỗ. Sau một lúc bình tĩnh, tôi kinh ngạc cực kì. Căn cứ: Giữa năm Thiên Bình thời Đông Ngụy. Kinh Quan Âm do con người thời Cao Vương đã cảm được. Là Tôn Kính Đức ở trong ngục. Ở trong mơ. Được một sa môn truyền thụ kinh Cao Vương. Tôn Kính Đức tụng đủ một nghìn biến thì tránh được tội chết. Vì thế kinh này lưu truyền đến nay. ……

Thế là tôi hỏi Duy Ma Cật: ”Ngài hóa thành sa môn à?” (Sa môn là tăng nhân xuất gia.) Duy Ma Cật đáp: ”Không có gì là tôi không hóa ra.” Tôi hỏi: ”Ngài đích xác khẳng định Cao Vương Kinh là ngài truyền thụ?” Duy Ma Cật đáp: ”Chính là lão Duy Ma này.” Tôi hỏi: ”Vậy thì xin ngài giải thích chân đế trong Cao Vương Kinh được không?” Duy Ma Cật đáp: ”Được, lão Duy Ma phân tích cho ngài nghe, xin hãy chú ý lắng nghe!”

Duy Ma Cật Đại Sĩ nói: 1. Bắt đầu từ “tam quy y” cho đến “vô đẳng đẳng chú”. Ở đây là sự khởi đầu của Phật pháp cho đến khi thành tựu vô đẳng đẳng. Đặc biệt chú trọng: Hữu duyên Phật pháp. Phật pháp tương nhân. Phật quốc hữu duyên. Thường lạc ngã tịnh. (Bốn câu kệ này đã đảo lộn trật tự, chính là từ hữu duyên Phật pháp cho đến khi thường lạc ngã tịnh.) Cũng tức là từ chúng sinh cho đến khi thành Phật. 2. Từ “Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật” đến “Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật”. Chân đế của đoạn này là: Sự nghiệp bồ đề của Phật. Tịnh Quang. (nghĩa thanh tịnh) Pháp Tạng. (nghĩa pháp bảo) Thần Túc. (nghĩa tinh tấn) Đăng Vương. (nghĩa quang minh) Pháp Hộ. (nghĩa hộ pháp) Du Hý. (nghĩa tùy duyên) Bảo Thắng. (nghĩa tối thắng) Dược Sư. (nghĩa đối trị) 3. Từ “Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật” đến “Định Quang Phật”. Là quá khứ. Là hiện tại. Là vị lai. (Tam tế nhất như.) [Ba ranh giới thời gian là như nhau.] 4. Từ “Lục phương lục Phật danh hiệu” đến “Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật”. (Là nghĩa về không gian.) 5. Từ “Vô lượng chư Phật” đến “A Di Đà Phật”. (Là nghĩa về thời gian.) 6. Từ “Trung ương nhất thiết chúng sinh” đến “Tiêu trừ chư độc hại”. (Là nghĩa về mục đích chính.) 7. Từ “Đại Minh Quan Thế Âm” đến “Phổ Quang Vương Như Lai Hóa Thắng Bồ Tát”. (Là nghĩa về Bồ Tát.) 8. Từ “Niệm niệm tụng thử kinh” đến “sô-ha”. (Là nghĩa về chú Thất Phật.) 9. Từ “Thập phương Quan Thế Âm” đến “Chuyên công thọ trì kinh”. (Là nghĩa bồ đề kiêm hồi hướng.) 10. Bát đại Bồ Tát. (Là nghĩa Bồ Tát lợi sinh.) Sự sắp xếp tổ hợp của kinh này nếu không phải là người có con mắt tinh tường thì không thể nhìn ra được. v.v…

Tôi hỏi: ”Duy Ma Cật Đại Sĩ, lời giải thích của ngài tôi có thể hiểu được một đôi điều. Trước kia tôi cũng phân tích Cao Vương Kinh, nhưng nghe phân tích của ngài, tôi thấy còn vi diệu hơn tôi. Bây giờ tôi có một thắc mắc, xin ngài giải thích.” Duy Ma Cật hỏi: ”Thắc mắc gì?” Tôi đáp: ”Ngày xưa tôi từng nói, Cao Vương Kinh là Lư Sư Tôn tôi truyền thụ, bây giờ ngài nói là ngài truyền thụ, rốt cục là ai truyền thụ?” Duy Ma Cật nghe xong thì cười vang ha ha. Ngài hỏi ngược lại tôi: ”Lư Sư Tôn! Ngài có tu được phân thân không?” Tôi đáp: ”Đã tu được phân thân, hóa thân bên ngoài thân.” Ngài hỏi: ”Ngài có bao nhiêu phân thân?” Tôi đáp: ”Vô số!” Ngài nói: ”Có một phân thân ở nước Anh bị cô Sư Đầu nhìn thấy. Lại có một phân thân ở Indonesia bị Maya nhìn thấy. Rồi có một phân thân ở Đài Loan bị Hồng Hồng nhìn thấy. Lại có một phân thân ở Singapore bị Lệ Lệ nhìn thấy. Lại có một phân thân ở nước Mỹ bị Yến Yến nhìn thấy. Phân thân ở nước Mỹ rất nhiều. Cứ thế, phân thân ở khắp các nước trên thế giới……” Duy Ma Cật hỏi tôi: ”Nhiều phân thân như vậy, những gì họ đã làm, là ai làm?” Tôi đáp: ”Là Lư Sư Tôn.” Duy Ma Cật nói: ”Đúng vậy. Đúng vậy. Duy Ma Cật tôi cũng có vô số phân thân như thế, một phân thân trong số đó chính là Lư Sư Tôn.” (Hây! Tôi là phân thân của Duy Ma Cật.)

19. Vấn đề phân thân

Tôi biết: Một bông hoa một thế giới. Một quốc thổ một Thích Ca. Tôi cũng biết, Quan Thế Âm Bồ Tát có trăm nghìn triệu hóa thân (phân thân), nhiều đến mức không đếm xuể. Văn Thù Bồ Tát trong hằng hà sa số Phật quốc tịnh thổ, bên cạnh mỗi một vị Phật lại có một Văn Thù Bồ Tát. Còn nữa: Chư Phật dùng sức mạnh phương tiện hóa hiện khắp nơi nơi có chúng sinh hữu duyên, phân thân ở mười phương và hiện thành tướng Phật. Theo kinh Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện, phẩm thứ hai “Phân thân tập hội”: ”Khi ấy, trăm nghìn vạn triệu, không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết, vô lượng a tăng kì thế giới, tất cả chốn địa ngục, phân thân Địa Tạng Bồ Tát đều đến tụ tập tại cung trời Đao Lợi.” Và: ”Người thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo cũng đông đến số lượng trăm nghìn vạn triệu na-do-tha, cùng cầm hương hoa đến cúng dường Phật.” (Đây cũng là phân thân Địa Tạng Bồ Tát.) Và: ”Vì đã đến được cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Như Lai, mắt nhìn mãi không rời.” Và: ”Khi ấy Thế Tôn chậm rãi đưa cánh tay màu vàng kim sờ đầu của trăm nghìn vạn triệu, không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết, vô lượng a tăng kì thế giới các phân thân Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.” Và: ”Ta cũng phân thân trăm nghìn triệu để rộng rãi tạo lập phương tiện.” (Đây là Phật Thích Ca Mâu Ni tự nói mình phân thân trăm nghìn triệu.) Và: ”Khi ấy, phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới đều cùng nhập trở về một hình thể.” (Các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát hợp nhất thành một hình thể.)

Tôi (Lư Sư Tôn) đọc xong phẩm “Phân thân tập hội” thì càng hiểu thêm Phật Thích Ca Mâu Ni phân thân trăm nghìn vạn triệu là vì cứu độ chúng sinh. Và Địa Tạng Bồ Tát cũng phân thân trăm nghìn vạn triệu, ở các nơi trong địa ngục, và còn cả các nơi trong lục đạo chúng sinh cũng có vô số phân thân, ở trong các chốn lục đạo chúng sinh để cứu độ chúng sinh.

Câu hỏi của tôi là: ”Tôi là phân thân của A Di Đà Phật, sao lại là phân thân của Duy Ma Cật Đại Sĩ? Điều này giải thích thế nào?” Duy Ma Cật Đại Sĩ nói: ”Ví dụ Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài là người hầu hạ sát sườn của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát được gọi là Tây phương Tam Thánh.” Và: ”Trong Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh, hầu hạ sát sườn của Phật Dược Sư là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.” Ngoài ra có: Bát đại Bồ Tát. (Trong đó có Quan Thế Âm Bồ Tát.) Bát đại Bồ Tát là: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Vô Tận Ý Bồ Tát. Bảo Đàn Pháp Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát. Dược Thượng Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát. (Đây là tám đại quyến thuộc.) Duy Ma Cật Đại Sĩ nói: ”Quan Thế Âm Bồ Tát đồng thời là quyến thuộc của A Di Đà Phật, cũng có thể là quyến thuộc của Dược Sư Phật. Từ đây chứng minh Lư Sư Tôn ngài là phân thân của A Di Đà Phật, cũng có thể là phân thân của Duy Ma Cật Đại Sĩ.” Tôi nghe xong, không còn lời gì có thể nói. Tôi hiểu: Không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết.

20. Đối thoại của phân thân

Tôi hỏi: ”Lư Sư Tôn là phân thân của A Di Đà Phật, cũng là phân thân của Duy Ma Cật, bây giờ đã biết, nhưng vì sao trước đây không biết?” Duy Ma Cật đáp: ”Bây giờ đã biết là vì ngài tu hành.” Tôi hỏi: ”Nếu không tu hành, từ đầu chí cuối đều không biết sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Chúng sinh của thế giới Ta Bà này phân thành ba hạng, một là hạng tiên tri biết trước, hai là hạng sau này mới biết, ba là hạng chẳng biết gì hết.” Tôi hỏi: ”Tôi là hạng nào?” Duy Ma Cật đáp: ”Ngài là hạng tiên tri biết trước.”

Tôi hỏi: ”Tôi chợt có một suy nghĩ, lẽ nào chúng sinh của thế giới Ta Bà toàn là phân thân?” Duy Ma Cật cười: ”Cuối cùng ngài đã ngộ ra rồi.” Tôi hỏi: ”Chả trách Phật Đà nói, chúng sinh đều có Phật tính, đúng không?” Duy Ma Cật đáp: ”Chính xác.” Tôi hỏi thẳng: ”Thế thì Duy Ma Cật ngài cũng là phân thân rồi?” Duy Ma Cật đáp: ”Lư Sư Tôn! Ngài rất có trí huệ, ngài là “giác”, giác chính là Phật.” Tôi hỏi: ”Duy Ma Cật! Ngài đã theo tôi bao lâu rồi?” Duy Ma Cật đáp: ”Tôi chính là Linh Sư vô hình của ngài.” Trời ơi! Đúng thật, Linh Sư của tôi cuối cùng đã hiện thân rồi. Tôi hỏi: ”Thế Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh thì sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Là hóa hiện của tôi!” Tôi đã hiểu rồi! Tôi hỏi: ”Tôi thế nào lại là tiên tri biết trước?” Duy Ma Cật đáp: ”Bởi vì ngài đắc chân không trí, đắc sai biệt trí, đắc tất cả loại trí. Ngài có thể có trí huệ vô ngại, có thể có một tâm cảnh duy nhất, hơn nữa còn tinh tấn, hành pháp lục đạo, cho nên là “giác”.”

Tôi hỏi: ”Tôi đến Ta Bà là độ hạng người sau này mới biết và chẳng biết gì hết, phải không?” Duy Ma Cật: ”Trả lời đúng rồi, đây chính là “giác hữu tình”!” Tôi hỏi: ”Làm sao độ?” Duy Ma Cật đáp: ”Bố thí là độ tham, trì giới là độ ác, nhẫn nhục là độ sân, tinh tấn là độ lười nhác, thiền định là độ tán loạn, trí huệ là độ ngu si.” Tôi hỏi: ”Bổn tôn thì sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Phân thân thành tựu là Bổn tôn, Bổn tôn một niệm là phân thân.” (Câu này phải ngẫm nghĩ kĩ.) Tôi hỏi: ”Bổn tôn phân thân có phân biệt lớn nhỏ không?” Duy Ma Cật đáp: ”Bổn tôn là niết bàn, phân thân là không nhập niết bàn.” Chà! Tôi hiểu rồi!

21. Câu chuyện của Katy

Ở Seattle, tôi có một đệ tử tên là Katy. Cô ấy có một đứa con trai tên là Lỗ Lỗ. Sư tỉ Katy làm việc ở công ty bảo hiểm. Có một hôm. Cô cảm thấy bụng mình có một cơn đau tức, hơn nữa còn bị chảy một ít máu. Đến bệnh viện kiểm tra. Bị phát hiện là có khối u nhỏ như quả nho, rất nhiều. Bác sĩ nói: ”Phải phẫu thuật!” Bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho Katy. Trước khi phẫu thuật, Katy gọi điện cho mẹ ở bang Texas nước Mỹ. Mẹ của cô ấy liền thắp hương, ở trước đàn thành cầu nguyện Lư Sư Tôn. (Mẹ của cô ấy có thể tự mình nhìn thấy được Lư Sư Tôn.) Mẹ cô ấy lần này lại nhìn thấy Lư Sư Tôn. (Lần trước, bà của Katy qua đời, mẹ cô ấy tận mắt nhìn thấy Lư Sư Tôn đích thân đến tiếp dẫn bà cô ấy vãng sinh Phật quốc tịnh thổ. Bà của Katy hỏa táng, thiêu ra rất nhiều xá lợi hoa đẹp đẽ.) Còn lần này, Katy phẫu thuật, mẹ cô ấy lại nhìn thấy Lư Sư Tôn. Khi Katy phẫu thuật, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô ấy nhìn thấy bác sĩ phẫu thuật. Chính là Lư Sư Tôn. Lư Sư Tôn tận tay làm phẫu thuật cho Katy. Phẫu thuật xong xuôi. Vô cùng thuận lợi. Bác sĩ nói ngày hôm sau cô ấy có thể về nhà nghỉ ngơi. (Sự việc xảy ra vào giữa tháng 8 năm 2022.)

Vì sự việc này mà tôi lại hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ. Tôi hỏi: ”Duy Ma Cật! Lư Sư Tôn tôi học đo đạc mặt đất, tôi không phải là bác sĩ, làm sao tôi phẫu thuật được cho người khác chứ?” Duy Ma Cật đáp: ”Phân thân không gì là không thể!” Tôi hỏi: ”Phân thân của tôi biết phẫu thuật ư?” Duy Ma Cật đáp: ”Đúng thế.” Tôi hỏi: ”Phân thân có biết nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha…..? Duy Ma Cật đáp: ”Biết.”

Tôi hỏi: ”Sao có thể như vậy?” Duy Ma Cật nói: ”Tôi lấy Lục Độ Mẫu và 21 Độ Mẫu làm ví dụ. Lục Độ Mẫu là chủ tôn, 21 Độ Mẫu là phân thân.” ”Và Lục Độ Mẫu còn là phân thân của Quan Thế Âm Bồ Tát.” ”Phân thân của Lục Độ Mẫu có 21 Độ Mẫu, mỗi vị đều có chức năng riêng.” ”Ví dụ: Độ Mẫu cứu dịch bệnh. Độ Mẫu cứu thiên tai. Độ Mẫu cứu lũ lụt. ……

Còn có: Bảo Nguyên Độ Mẫu. Hùm Tự Độ Mẫu. Tăng Phúc Huệ Độ Mẫu. v.v…”

Duy Ma Cật nói: ”Vào thời nay, tôi tin rằng cũng có Độ Mẫu cứu phẫu thuật nữa.” Tôi ngẫm nghĩ, rất có đạo lý. Nhưng, bất khả tư nghì, khó tưởng tượng được.

22. Một hào nước lớn

Buổi tối ngày 16 tháng 8 năm 2022. Tôi ở trong phòng làm công khóa du già. Thượng sư Liên Hương ngồi trên ghế sofa bên cạnh nhìn tôi tập yoga, chẳng bao lâu bà ấy đã ngủ mất. Tôi làm xong bài tập yoga thì tôi gọi Thượng sư Liên Hương dậy. Đưa bà ấy về phòng lên giường đi ngủ. Bà ấy mở mắt ra nói: ”Trước mắt tôi có một hào nước lớn, tôi không bước qua được!” Tôi đưa mắt nhìn. Cơ bản là trước mắt chẳng hề có hào nước lớn. Nam Sơn Nhã Xá là nhà ở, ở trong nhà thì làm gì có hào nước lớn chứ? Nhưng, Tôi nói với Thượng sư Liên Hương: ”Ừ! Để tôi đưa bà đi qua!” Tôi nói: ”Chúng ta dùng cách bay đi, hai người giống như cưỡi trên mây rồi bay qua!” Thế rồi tôi làm động tác bay. Thượng sư Liên Hương nói: ”Nhẹ nhàng, thoải mái bay qua rồi!” Trước khi lên giường, bà ấy nói với tôi: ”Sau lưng ông có một người già.” Tôi nói: ”Tôi biết, ông ấy là Duy Ma Cật.” Bà ấy không nói nữa, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Tôi trở về phòng của mình.

Tôi hỏi: ”Duy Ma Cật! Bà ấy nhìn thấy một hào nước lớn là sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Việc này giống như một người có bệnh mắt, họ nhìn thấy có mưa hoa đầy trời vậy, đều là do tâm thức gây ra mà thôi.” Tôi lại hỏi: ”Nhưng bà ấy cũng có thể thật sự nhìn thấy ngài, ông già Duy Ma là ngài đây đã bị bà ấy nhìn ra rồi!” Duy Ma Cật đáp: ”Đây cũng là tâm thức gây ra.” Tôi hỏi: ”Nhìn thấy một hào nước lớn, là do tâm thức gây ra. Nhưng nhìn thấy ngài chân thực cũng là tâm thức gây ra sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Đương nhiên đều là do tâm thức gây ra rồi!” - Duy Ma Cật nói: “Trên đời này, phàm tất cả tướng đều là hư vọng, không hề có thực tướng. Lão Duy Ma tôi chỉ là hiển hóa của tôi, bà ấy dùng tâm thức nhìn thấy hiển hóa của tôi mà thôi, cũng không phải thật.”

Tôi hỏi: ”Vậy tướng chân thực của ngài là gì?” Duy Ma Cật cũng không trả lời, lập tức biến thân thành một vị Phật khổng lồ chiếm trọn cả hư không. 32 tướng tốt. 80 vẻ đẹp. Tỏa sáng rực rỡ. Tôi hết sức ngưỡng mộ! Trang nghiêm cực kì! Duy Ma Cật Đại Sĩ thật sự đã hiển hiện Kim Túc Như Lai cho tôi xem, tôi hết sức ca ngợi! Duy Ma Cật nói: ”Đây vẫn chỉ là dùng tâm thức của ngài để nhìn thấy hiển hóa của lão Duy Ma tôi đây mà thôi.” Tôi nói: ”Đây vẫn không phải là thực tướng ư?” Duy Ma Cật nói: ”Đúng thế. Chỉ cần là Thánh giả có ngũ nhãn viên thông thì đều biết tất cả tướng đều là hư vọng.” A! Tôi đã hiểu rồi! Chân tướng tức là vô tướng, vô tướng tức là chân tướng. Tướng huyễn tính không, huyễn không như một.

23. Lại muốn gặp Lư Sư Tôn

Đây là bài thơ “Lại muốn gặp Lư Sư Tôn”, tác giả là một đồng môn đệ tử ở Brazil. Viết vào tháng 8 năm 2022. Tôi đọc rồi, ngắn gọn, trong sáng mà mạnh mẽ. Bài thơ như sau:

Nghĩ đến Hạnh phúc vô hạn

Không kìm được Nước mắt lại lăn dài

Chỉ hy vọng Lại muốn gặp Lư Sư Tôn Một ý nghĩ hy vọng Chính là gìn giữ từng chút từng chút một

Con vẫn luôn ở bên cạnh Thầy Chưa từng đi xa Chỉ là vì Con thà dùng cuộc đời này Gìn giữ tấm lòng thành kính

Chỉ là vì Không thể quên được nữa Nét tươi cười của Thầy Khi nhớ Thầy Thầy ở chân trời Khi nhớ Thầy Thầy ở trước mắt Khi nhớ Thầy Thầy ở trong tâm trí Khi nhớ Thầy Thầy ở trong cõi lòng Con thêm vào một câu Khi nhớ Thầy Con vẫn luôn chịu đựng

Mối duyên hẹn ước nghìn năm Và sự tìm kiếm đời này Sẽ không thay đổi Chỉ là không giảm, ngược lại còn tăng lên

Giấu kín những đau thương Gạt bỏ sạch phiền não Tâm tư này Tựa như mật ngọt Con cũng sẽ lĩnh hội pháp ngữ của Thầy Hiểu thấu những lời vàng Học cách nhìn rõ Sẽ không buồn rầu Tương lai nhất định sẽ hoàn nguyên.

🌟

Tôi đọc xong bài thơ này, trong lòng có đôi chút khó tả. Tôi hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Duy Ma Cật! Ngài biết cô ấy là ai không?” Duy Ma Cật đáp: ”Đời người là mộng, trong mộng vẫn có lời nói mê. Hẹn ước nghìn năm, như giả mà còn muốn thật. Tự ngài nghĩ xem, nghìn năm trước, ngài là ai?” Tôi hỏi: ”Ngài muốn tôi đoán à?” Duy Ma Cật đáp: ”Không phải đoán, hãy liệt kê ra các thời đại vương triều, giai nhân trong hậu cung, chính là người đó.”

24. Băng Yết La Đồng Tử (Hà Diệp Đồng Tử)

Tháng 8 năm 2022. Pháp sư Liên Thùy ở Malaysia gửi tặng tôi một vị Băng Yết La Đồng Tử (Hà Diệp Đồng Tử). Tôi để Băng Yết La Đồng Tử thờ cúng tại Đồng Tử Thiên ở Chân Phật Mật Uyển. Hình tượng của vị Băng Yết La Đồng Tử này khiến người ta hoan hỷ! Trên đầu có năm búi tóc. Ngồi tư thế hoa sen. Tay trái cầm quả cát tường. Tay phải buông xuống, lòng bàn tay hướng ra ngoài. (ấn ban nguyện) Ngồi trên lá sen. Khuôn mặt là của một bé trai rất khả ái và hoàn hảo. Nét mặt tươi cười. Trên người có đủ loại chuỗi ngọc làm vật trang sức.

Theo như tôi biết, lai lịch của Băng Yết La Đồng Tử là như sau: Vào thời đại Phật Đà. Có một vị là Ha Lê Đế Mẫu, chính là Quỷ Tử Mẫu. Bà vốn là một quỷ thần hung ác, sinh được năm trăm người con trai, Băng Yết La Đồng Tử là đứa con trai út trong số năm trăm đồng tử đó. Ha Lê Đế Mẫu yêu thương nhất là đứa con trai út này. Vị nữ thần hung ác này thích nhất là ăn thịt trẻ con. Rất nhiều trẻ con trong thành Vương Xá đã bị bà ta ăn sạch sẽ. Rất nhiều cha mẹ trong thành Vương Xá kinh sợ, lũ lượt đi báo cáo với Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế là, Phật Đà dùng chiếc bát của mình phóng quang để hút Băng Yết La Đồng Tử út ít của Ha Lê Đế Mẫu vào trong bát. Ha Lê Đế Mẫu trở về, tìm không được đứa con trai mà mình yêu thương nhất, đau đớn tuyệt vọng. Thế là, bà ấy đi tìm Phật Đà. Phật Đà nói: ”Bà mất một đứa con mà đã đau lòng đến tuyệt vọng rồi sao?” Ha Lê Đế Mẫu đáp: ”Đúng thế.” Phật Đà nói: ”Trong thành Vương Xá, rất nhiều đứa trẻ đã bị bà ăn thịt, cha mẹ chúng có đau lòng tuyệt vọng không?” Ha Lê Đế Mẫu đáp: ”Có đau lòng tuyệt vọng!” Phật Đà nói: ”Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, sau này bà còn ăn trẻ con nhà người ta không?” Ha Lê Đế Mẫu nghe xong, quả nhiên tỉnh ngộ. Đáp rằng: ”Sẽ không ăn trẻ con của người khác nữa!”

Thế rồi Phật Đà thả Băng Yết La Đồng Tử ra khỏi bát. Băng Yết La Đồng Tử này vì sống ở trong bát của Phật Đà nên có được pháp lực truyền thừa của Phật Đà. Không ngờ cậu bé có pháp lực thỏa mãn ước nguyện của chúng sinh, sau này đổi tên thành Mãn Nguyện Đồng Tử. Vì thế Băng Yết La Đồng Tử còn gọi là Mãn Nguyện Đồng Tử, cũng chính là Hà Diệp Đồng Tử.

Phật Đà nói với Ha Lê Đế Mẫu: ”Trong tương lai, ta sẽ lệnh cho đệ tử Phật trong khi thí thực cũng sẽ cúng dường cho bà.” Cũng tức là: ”Đại bàng Kim Sí Điểu Hoang dã quỷ thần chúng La sát Quỷ Tử Mẫu Cam lộ đều tràn trề.” (Ha Lê Đế Mẫu chính là Quỷ Tử Mẫu.) Sau này, Ha Lê Đế Mẫu trở thành thần Hộ pháp của Phật pháp. Còn đứa con trai nhỏ nhất của bà là Băng Yết La Đồng Tử thì lại càng vĩ đại hơn. Chú ngữ là: ”Ôm bi-li-in-ca sô-ha.” Tụng đủ 100.000 biến. Cúng dường như pháp. Băng Yết La Đồng Tử sẽ hiện thân trước mặt hành giả.

25. Băng Yết La Đồng Tử hiện thân

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2022, tôi đang ở trong thiền định. Nhìn thấy chín vị tiểu đồng tử ở bên phải pháp tọa của tôi. Tôi hỏi: ”Các cậu là ai?” Một vị đồng tử đứng trước nhất đáp: ”Tôi là Băng Yết La Đồng Tử!” Tôi rất vui mừng. Tôi nói: ”Cậu chính là Hà Diệp Đồng Tử (Mãn Nguyện Đồng Tử) phải không?” Đồng tử đáp: ”Lư Sư Tôn! Vì ngài đã thờ phụng tôi nên tôi hiện thân. Tôi chính là Hà Diệp Đồng Tử, cũng tức là Mãn Nguyện Đồng Tử.” Tôi hỏi: ”Cậu có thể thỏa mãn ước nguyện gì?”

Đồng tử đáp: Muốn được quý nhân giúp đỡ, tôi sẽ giúp. Muốn được phụ nữ kính yêu, tôi sẽ giúp. Có việc khó giải quyết, tôi sẽ ở trong không trung báo cho biết, ở trong mơ báo cho biết. Có ma quỷ, tôi có thể trừ khử. Có kẻ xấu gây khó dễ, có ác pháp, tôi có thể phá trừ. Học kém, tôi có thể khiến người đó xếp hạng nhất. Vợ chồng bất hòa, tôi có thể khiến họ hòa hợp. Có người trúng độc, tôi có thể trừ độc. Kiện cáo không thuận lợi, tôi có thể giúp thuận lợi. Biện luận, tôi có thể khiến họ thắng. Có người thiếu nợ, tôi có thể khiến họ trả nợ. Tôi có thể chữa trị các loại bệnh. Hung trạch trở thành cát trạch. Tôi có thể khiến sản phụ sinh sản thuận lợi. Tôi có thể khiến người tu pháp nhanh chóng tương ứng. Tôi có thể khiến người ta thành tựu sự nghiệp. Tôi có thể khiến người ta phát minh ra sản phẩm mới. Khiến người ta văn chương tuôn trào. Khiến người ta tương ứng các Bổn tôn……

Tôi nghe xong thì ca ngợi: ”Quả nhiên là Mãn Nguyện Đồng Tử! Có thể thỏa mãn các ước nguyện.” Tôi hỏi: ”Tu pháp của cậu như thế nào?” Đồng tử đáp: ”Niệm tên tôi, cúng dường tôi là được.” Tôi hỏi: ”Tên húy là gì?” Đồng tử đáp: ”Bi-li-in-ca hoặc Bi-li-uyn-cha.” Tôi hỏi: ”Cúng dường thế nào?” Đồng tử đáp: ”Xin đọc pháp thành tựu Đại dược xoa nữ Hoan Hỷ Mẫu và ái tử.” Băng Yết La Đồng Tử nói xong, toàn thân tỏa ánh sáng chói lòa, ẩn vào trong hư không. Tôi không ngừng xuýt xoa.

Tôi hỏi Duy Ma Cật: ”Mãn Nguyện Đồng Tử vì sao lại tìm tôi?” Duy Ma Cật đáp: ”Lúc trước có Lưu Ngọc dâng tặng cho ngài Hà Diệp Đồng Tử, nay lại có pháp sư Liên Thùy dâng tặng ngài Hà Diệp Đồng Tử, đây là nguyên nhân.” Tôi hỏi: ”Cái gì là quả?” Duy Ma Cật đáp: ”Ngài phải hằng dương pháp của Hà Diệp Đồng Tử là quả.” Tôi nghe xong, rất hoan hỷ! ”Ôm bi-li-in-ca sô-ha.” (chân ngôn)

26. Xem thi đấu bóng đá

Đối với môn bóng đá, tôi có ký ức như thế này: Thời tiểu học. Tôi thích bóng chày và bóng đá, lúc tan học, chúng tôi chạy đến bãi tập, không phải đánh bóng bàn thì sẽ chơi đá bóng. Ngày chủ nhật. Mấy đứa bạn học cùng trường chúng tôi hẹn nhau đến bãi tập của trường học để đá bóng hoặc đánh bóng chày. Tôi còn thích bơi nữa. (Đây là môn tôi thích nhất.) Chơi xà đơn và xà kép. (Đây là môn tôi thích thứ nhì.) Bơi là sở trường của tôi, tôi từng tham gia thi đấu. Còn về bóng đá thì tôi cũng tạm được. Đến đại học. Người chơi bóng đá giỏi nhất là Trần Chấn Hoa, biệt hiệu “Chân To”. Thủ môn giỏi nhất là trưởng khoa Tăng Du Mẫn. Còn về tôi. Chỉ là chơi cho vui mà thôi!

Vào đầu tháng 8 năm 2022. Trong một lần thiền định. Một sự việc rất kỳ lạ đã xảy ra. Không ngờ tôi lại dịch chuyển đến một sân bóng đá xa lạ. Ở trên khán đài, tôi chen chúc trong đám đông để xem một trận thi đấu bóng đá. Đó là một trận thi đấu bóng đá thật sự. Tiếng hoan hô của đám đông. Cầu thủ thì dốc hết sức mình. Cổ động viên thì nhảy múa hát ca. ……

Điều tôi ngạc nhiên nhất là, rõ ràng tôi đang ở trong nhà thiền định, sao có thể dịch chuyển đến sân bóng nơi đang diễn ra trận đấu bóng đá chứ? Có chuyện gì vậy? Tôi không phải là người hâm mộ bóng đá. Ấy thế mà trong thiền định, tôi lại nhìn thấy trận thi đấu bóng đá. Lạ thay! Quái dị! Sau đó, Sư tỉ Liên Hoa Thái Hồng đã viết một bài về sự tương ứng của cô ấy và đưa cho tôi. Tôi đọc bài viết. Lúc này chân tướng mới lộ ra.

Bài viết của Liên Hoa Thái Hồng như sau: Sư Tôn Liên Sinh Hoạt Phật tôn quý kính yêu, Con theo Thầy học Phật tu hành đến nay, đã chứng kiến Thầy chưa bao giờ vọng ngữ, cũng chứng kiến pháp thân của Thầy có ở khắp mọi nơi. Con nhớ hơn 10 năm trước đây, trong lúc khai thị Thầy từng nói rằng: “Tương ứng một vị thì rất dễ có thể tương ứng với các vị.” Nay con vô cùng cảm ơn và vui mừng nói để Thầy biết, ngày 30 tháng 4 năm nay, khi con đang tu pháp Liên Hoa Đồng Tử Căn bản Thượng sư tương ứng, con đã tương ứng với Thầy rồi.

Sau khi tương ứng, con lập tức viết thư nói cho Thượng sư Liên Ha biết, và để cảm ơn Thượng sư trong quá khứ đã vất vả hướng dẫn chúng con học tập Mật pháp tu thiền và luyện khí, và Mật pháp tu thiền pháp Liên Hoa Đồng Tử Căn bản Thượng sư tương ứng.

Sau đó, cho đến tận bây giờ, con đã dùng pháp Liên Hoa Đồng Tử Căn bản Thượng sư tương ứng này để tu thiền. Mỗi lần tu thiền, con đều ngồi tối thiểu một tiếng rưỡi đến hai tiếng, thậm chí lâu hơn. Cho đến nay, con xem Sư Tôn như Phật Thích Ca Mâu Ni tái sinh, con rất nhớ Sư Tôn và vô cùng cảm ơn Sư Tôn. Suốt 10 năm qua, chân lý Phật học 10 năm như một ngày, Thầy ân cần giáo huấn và vất vả viết sách, con được hưởng lợi ích vô cùng.

Sư Tôn tôn quý, cái ngày mà con tương ứng với Thầy, con như thường lệ tu pháp Liên Hoa Đồng Tử Căn bản Thượng sư tương ứng. Khi tiến vào quán nhập ngã, quán ngã nhập không bao lâu, con rất nhanh chóng nhập định, hơn nữa rất nhanh chóng chìm đắm trong cảnh giới thậm thâm vi diệu hoàn toàn quên chính mình.

Dần dần, con cảm giác rõ ràng, con của trước đây đã không còn là chính con, con kinh ngạc vui mừng cảm giác chính con đã cùng với pháp thân của Sư Tôn hợp nhất rồi. Con là Sư Tôn, Sư Tôn là con, cứ ngồi yên bất động như thế. Cho đến gần 2 tiếng 10 phút sau, toàn bộ một đàn tu thiền với pháp hỷ thù thắng đã xong, con đứng dậy, con vẫn là Sư Tôn và tự động kết thủ ấn của Thầy để tự gia trì cho mình. Vô cùng bất khả tư nghì!

Điều càng bất khả tư nghì hơn là sư huynh nhà con là một người rất mê bóng đá. Đứa con trai lớn của con mưa dầm thấm lâu, cũng đặc biệt vào đầu tháng 6 năm nay đã mua một bộ vé xem các trận bóng đá vòng tròn mỗi tuần thi đấu một trận, để làm quà tặng cho Ngày Của Bố cho sư huynh nhà con. Đứa con trai lớn của con cũng mua một bộ vé cho mình, cùng với vợ và hai đứa con trai của nó cùng đi xem.

Trong một số trận đấu của giải bóng đá, đội bóng đá của tiểu bang Vermont chúng con luôn dẫn đầu. Đội bóng đá của tiểu bang chúng con vô cùng xuất sắc! Khiến sư huynh nhà con cảm thấy rất vui mừng, cho rằng xem đã con mắt. Mỗi lần xem bóng đá xong trở về nhà luôn vui mừng hớn hở, mặt tươi như hoa, nói liến thoắng không ngừng! Đến nỗi người hoàn toàn không có cảm hứng gì với bóng đá như con cũng vui mừng thay cho ông ấy.

Vào một ngày tháng trước - tháng 7, lại là một ngày thi đấu bóng đá. Ngày hôm đó sau khi con tan làm trở về nhà, sư huynh nhà con vui mừng nói với con: ”Mấy trận bóng đá này thi đấu vô cùng xuất sắc! Hay là hôm nay bà đi cùng tôi, chúng ta cùng xem thi đấu được không? Xem tại chỗ, bầu không khí cực kì căng thẳng và kích động!” Người hoàn toàn không có cảm hứng gì với bóng đá như con nghe xong cảm thấy rất khó xử, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của sư huynh nhà con, cuối cùng con cũng cười và đồng ý đi.

Đến sân thi đấu bóng đá cách nhà con chỉ 15 phút. Từ xa nhìn toàn bộ sân thi đấu, bốn phía là biển người núi người. Cầu thủ, nhân viên, người xem, náo nhiệt sôi sục! Sư huynh nhà con thì không ngừng phấn khích! Lại còn kéo tay con bước nhanh bước dài về phía sân bóng. Con đi theo sư huynh nhà con, cảm giác giống như một chú cún con đi theo chủ nhân của nó.

Trận thi đấu cũng sắp bắt đầu. Dưới cái nắng chói chang, các cầu thủ đều toát mồ hôi nhưng rất quyết liệt. Sư huynh nhà con xem mà vỗ tay rồi lại dậm chân, hứng khởi dâng trào. Thế nhưng, con thì lại kiểu “thần nữ hữu tâm, Tương Vương vô mộng”. [Ở đây ngầm ám chỉ rằng: vợ có tâm sự nhưng chồng lại chẳng hề để ý thấy.]

Để không làm cho sư huynh và con trai ở bên cạnh thất vọng, con giả vờ như không có chuyện ấy, thậm chí còn tỏ ra rất có hứng thú. Đầu óc và hai mắt con chạy theo hướng của các cầu thủ và quả bóng, không ngừng quay tới quay lui về hai phía của sân bóng.

Đột nhiên, con chợt có linh cảm: đã cảm thấy tẻ nhạt như thế này, tâm trạng thì chán ngán suốt cả trận thi đấu bóng đá gần hai tiếng đồng hồ, chi bằng ở dưới ánh nắng chói chang này tu thiền thôi.

Thiền định thời gian dài, bất kể là ở nơi ồn ào thế nào, trong tâm con vẫn có thể lặng ngắt như tờ như thường lệ, tâm trạng yên ổn, nhập định chẳng có chướng ngại.

Khi các cổ động viên xung quanh hét vang, dưới những tiếng cổ vũ náo nhiệt của khán giả, con lập tức tập trung tinh thần, thân tâm thả lỏng, toàn bộ tinh thần thành kính hướng tâm đến Đại Nhật Như Lai của vũ trụ, hết sức cung kính.

Hai mắt con chạy theo hướng của quả bóng, chạy theo các cầu thủ, âm thầm trong tâm quán tưởng Sư Tôn trụ đỉnh phóng quang gia trì. Con tập trung ở trong tâm quán tưởng chính mình tay kết thủ ấn Liên Hoa Đồng Tử, trì tâm chú Liên Hoa Đồng Tử. Con lặng lẽ tập trung tinh thần, chuyên tâm nhất ý tu pháp Liên Hoa Đồng Tử Căn bản Thượng sư tương ứng.

Thế rồi chẳng ngờ đã tiến vào quán tưởng nhập ngã. Hai mắt con mở nhưng chuyên tâm nhất ý. Kỳ quái! Khi con tiến vào quán tưởng ngã nhập không lâu, không biết thế nào mà con dù đang mở mắt, nhưng đã cảm nhận được, con lúc này đã không còn là con, mà là Sư Tôn! Khuôn mặt của con, ánh mắt của con, thần thái của con, ôi chao, không ngờ là Sư Tôn!

Sư Tôn tôn quý kính yêu nhất, Thầy có thích xem bóng đá không? Hôm đó, pháp thân của Thầy không ngờ đã hợp nhất với con để cùng tập trung xem trận thi đấu bóng đá đó. Quá thần kỳ! Quá ư là bất khả tư nghì!

Khi ấy tuy là con mở mắt, nhập định đến mức hoàn toàn vô ngã rồi, nhưng lại được Sư Tôn trong chớp mắt hợp nhất với con, con nhanh chóng tràn đầy pháp hỷ! Cả người con mặc dù đông cứng lại, nhưng con lại có thể mở hai mắt nhập định, và đầu con thì từ từ chuyển động theo quả bóng, nhưng cho dù thế nào, con vẫn cảm giác rõ ràng, khi đó con đã không phải là con, mà là Sư Tôn rồi. Đúng là quá thần kỳ! Quá kỳ diệu! Cho đến tận bây giờ, con vẫn còn nhớ y nguyên khuôn mặt biểu cảm quen thuộc của Sư Tôn khi Sư Tôn ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang trong không trung xem trận thi đấu bóng đá.

Ôi! Sư Tôn tôn quý, Sư Tôn kính yêu, Thầy là vị đại thành tựu giả chân chính! Thầy là hóa thân của tất cả chư Phật Bồ Tát của thập phương tam thế. Pháp thân của Thầy ở khắp hư không, không đâu là không có! Pháp thân của Thầy ở khắp bất kì xó xỉnh ngóc ngách nào! Con đích thực đã trải nghiệm được, chỉ cần con nghĩ đến Thầy, nhớ đến Thầy, con sẽ lập tức biến thành Sư Tôn! Con thật sự đã chứng kiến, Thầy chưa bao giờ vọng ngữ!

Sư Tôn - Căn bản Truyền thừa Thượng sư của con, Trong đời này kiếp này của con, Thầy là bậc minh sư Hoạt Phật chân chính nghìn năm khó gặp! Thầy là vị Pháp Vương đương đại! Xin hãy để cho con ở đây kiền thành cung kính, toàn tâm chí thành quỳ gối đảnh lễ trước Thầy, và chân thành cảm ơn Thầy, pháp thân của Thầy ngày hôm đó đã hợp nhất với con và khiến cho con lúc đó căn bản là hoàn toàn cảm thấy chán ngán với trận bóng đá, đột nhiên trở nên cảm thấy vô cùng có hứng thú, pháp hỷ vô cùng! Cảm ơn Thầy! Cảm tạ Thầy! Chúc phúc Thầy trường thọ khỏe mạnh! Trường trụ thế gian! Mãi chuyển pháp luân! An khang tự tại! Chúc phúc Sư Mẫu thân thể khỏe mạnh! Cuộc sống vui vẻ! Cát tường như ý!

Ngu đệ tử Liên Hoa Thái Hồng chắp tay đảnh lễ khấu tạ. Thư viết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

27. Cùng Duy Ma Cật nói chuyện “dịch chuyển”

Tôi nói với Duy Ma Cật Đại Sĩ: Khi tôi thiền định: Từng dịch chuyển đến sân bóng đá lớn, xem một trận thi đấu bóng đá. Ngày xưa, tôi từng ngồi tại hành lang của siêu thị, dịch chuyển đến nơi rất đông người. Còn người ta đi qua đi lại đều đi xuyên qua người tôi. Dịch chuyển đến đáy biển sâu nhất. Cả một bầy cá lớn bơi qua bơi lại xuyên qua người tôi. Dịch chuyển đến một đám cháy lớn. Không có cảm giác gì về cái nóng của ngọn lửa, ngược lại, cảm thấy sự mát mẻ của ngọn lửa. Dịch chuyển đến mắt bão. Tôi liền ngủ trong mắt bão, cơn bão này đã bị tôi chế ngự. Tôi kêu bão dừng, nó liền dừng. Tôi kêu nó chuyển hướng, nó liền chuyển hướng. Tôi kêu nó đi thẳng, nó liền đi thẳng. Tôi kêu nó tan biến, nó liền biến thành khí áp. Ở trong thiền định, tôi có thể đi vào đất, nước, lửa, gió, không.

Về phương diện không gian: Dịch chuyển đến các nơi trên trái đất. Dịch chuyển đến mặt trăng. Dịch chuyển đến mặt trời. Dịch chuyển đến ngân hà. Đi dạo trong vũ trụ. Tôi nói: ”Duy Ma Cật Đại Sĩ, thần thông thiền định này của tôi, ngài nghĩ thế nào?” Duy Ma Cật nói: ”Kiểu thần thông này vẫn là trường mầm non thôi. Nói thật với ngài nhé! Cái mà ngài gọi là đất, nước, lửa, gió, không, vẫn nằm trong thân thể ngài.” Đất chính là xương thịt trong người. Nước chính là máu dịch. Lửa chính là nhiệt độ. Gió chính là hô hấp. Mặt trăng là mắt phải của ngài. Mặt trời là mắt trái của ngài. Ngân hà là mũi của ngài. Đi dạo trong không gian của ngài là não ngài. Thần thông thiền định của ngài chính là nguyên thần đi qua đi lại ở trong thân thể ngài mà thôi!”

Tôi nói: ”Tôi không tin! Thế tôi xem trận đấu bóng đá thì sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Đó là xem nhịp tim của chính mình.” Tôi nói: ”Thế đi dạo trong không gian thì sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Đó là đi dạo trong não, tôi nói rồi mà.” Tôi hỏi: ”Duy Ma Cật Đại Sĩ, thế thì thần thông của ngài là…?” Duy Ma Cật Đại Sĩ không nói gì, ngài ấy mở lồng ngực của mình ra, tôi nhìn chăm chú. Hầy! Bên trong lồng ngực ngài ấy có Cực Lạc thế giới, Diệu Hỷ thế giới, Hoa Tạng thế giới, Diệu Bảo thế giới, Vô Ưu thế giới, Viên Thông thế giới…… Thậm chí Ma Ha Song Liên Trì cũng ở trong lồng ngực của ngài ấy. Tất cả tịnh thổ đều ở trong lồng ngực của Duy Ma Cật Đại Sĩ. Tôi hỏi: ”Đây là thần thông gì?” Duy Ma Cật đáp: ”Thần thông hút toàn bộ tịnh thổ vào trong người mình, đây chính là dịch chuyển.” Oa! Tôi lè lưỡi ra. (Nghẹn họng nhìn trân trối.) Không thể nói lời nào.

28. Thư của tăng nhân Tây Tạng

Có một tăng nhân Tây Tạng tên là Dorje Tashi, thông qua pháp sư Liên Nghi, chuyển đến cho tôi một bức thư. Nội dung thư như sau:

Sư Tôn vô thượng tôn quý, A Di Đà Phật! Sư Tôn! Tôi là Dorje Tashi, là tăng nhân Tây Tạng phái Hoàng giáo Kagyup. Tôi là bạn của pháp sư Liên Nghi, lần này đến Thái Lan gặp được bà ấy, tôi cũng đi xem sách của Sư Tôn. Bởi vì thầy Liên Nghi rất hy vọng tôi có thể dịch những pháp bảo của Sư Tôn sang tiếng Tạng, có thể độ hóa được người Tây Tạng hữu duyên. Lần này khi sắp đến đây, pháp sư Liên Nghi cũng có thỉnh Sư Tôn gia trì cho tôi, để tôi lên đường đi Thái Lan tất cả đều thuận lợi, bình an! Vô cùng cảm tạ sự gia trì của ngài, khiến tôi đến Thái Lan thuận lợi. Vì tôi biết là pháp sư Liên Nghi đến tháng 8 sẽ đi Mỹ tham gia pháp hội của Sư Tôn, cho nên tôi muốn nhờ pháp sư đem một bức thư cho Sư Tôn, cũng là để cảm tạ đại lực gia trì của Sư Tôn.

Tuy rằng chưa từng gặp mặt Sư Tôn, nhưng Sư Tôn đã đi vào trong giấc mơ của tôi rồi. Ở trong mơ, Sư Tôn ngồi trên ghế tựa, tôi và những trẻ em ngồi quây tròn xung quanh Sư Tôn, Sư Tôn vui vẻ nhìn bên trái, nhìn bên phải xem chúng tôi chơi, Sư Tôn cũng cười rất vui vẻ. Trong lòng tôi nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy Sư Tôn phải dâng khăn khata, mới nghĩ đến việc đi tìm khăn khata thì đã tỉnh khỏi giấc mộng. Thật sự cảm thấy bất khả tư nghì! (Pháp sư nói, khi tâm anh nghĩ đến dâng khăn khata thì chiếc khăn này đã trở thành cúng vật được cúng lên rồi.)

Ở Thái Lan tôi cũng đã tham gia đồng tu và pháp hội của Sư Tôn trên mạng, nghe Sư Tôn khai thị, cảm thấy rất hoan hỷ, Sư Tôn thuyết pháp rất dí dỏm, khiến người ta có cảm giác thân thiết, cực kì thoải mái. Thời gian ở Thái Lan, tôi từng mơ thấy trên cánh tay phải mọc rất nhiều mụn mủ, sinh ra rất nhiều mủ. Pháp sư rất vui vẻ nói đó là tiêu nghiệp chướng, tôi cũng cho là như vậy. Tôi cũng muốn dịch sách của Sư Tôn sang tiếng Tạng, nhưng bây giờ có lẽ là vẫn chưa tới lúc, cho nên tôi sẽ tiếp tục đọc sách của Sư Tôn.

Từ nhất cử nhất động của pháp sư Liên Nghi mà tôi hiểu được Sư Tôn là một người vĩ đại đến thế nào. Ở Thái Lan, sự kính ngưỡng của các đồng môn đối với Sư Tôn thật sự khiến người ta cảm động. Mỗi người đều rất muốn gặp Sư Tôn, đều rất muốn nhận được sự gia trì của Sư Tôn, đều vô cùng nỗ lực. Lần này đến Thái Lan tôi có được cảm nhận sâu sắc, cho nên tôi cũng rất muốn gặp Sư Tôn, rất muốn có được sự gia trì của Sư Tôn. Hy vọng Sư Tôn gia trì cho Tashi tôi để tâm từ bi và trí huệ của tôi có thể tăng trưởng. Đương nhiên bản thân tôi cũng sẽ cố gắng.

Trình độ tiếng Trung của tôi rất kém, tôi có một chút cảm tưởng cũng không biết làm sao để biểu đạt, nhưng tôi nghĩ tôi không nói thì Sư Tôn cũng biết được cảm nhận trong lòng tôi. Sau khi tôi trở về Ấn Độ thì một lần nữa tôi cũng lại mơ thấy Sư Tôn và Đại Bảo Pháp Vương. Nếu không có nhân duyên kiếp trước thì sao có thể mơ thấy Sư Tôn chứ? Thứ nhất, tôi chưa từng trực tiếp gặp ngài. Thứ hai, tôi cũng chưa hiểu rõ về Sư Tôn, cho nên sao có thể liên tục mơ thấy ngài chứ? Đúng là bất khả tư nghì, tôi cũng rất tò mò.

Cuối cùng, hy vọng Sư Tôn trường trụ cửu thế, thường chuyển pháp luân!

Tashi cung kính chắp tay. Ngày 22 tháng 7 năm 2022.

🌟

Đọc xong lá thư này, tôi muốn nói một vài lời. Thứ nhất: Tôi xem tất cả hiện tượng đều là “duyên sinh huyễn hữu”. Mơ cũng là “duyên sinh huyễn hữu”. Vì có duyên, tăng nhân Tây Tạng mới mơ thấy tôi (Lư Sư Tôn). Ở đây chính là nhân quả. Thứ hai: Lại mơ thấy Lư Sư Tôn và Đại Bảo Pháp Vương. Tôi là đệ tử của Đại Bảo Pháp Vương Karmapa thứ 16. Tôi cũng từng kết duyên với Đại Bảo Pháp Vương thứ 17 Thaye Dorje. Tôi có nhân duyên nhiều kiếp với Đại Bảo Pháp Vương. Vì thế, Mơ thấy tôi và Đại Bảo Pháp Vương là rất bình thường. Thứ ba: Dorje Tashi và tôi chưa từng gặp mặt. Dorje Tashi không có nhớ nhung. (không biết rõ) Sao có thể mơ thấy Lư Sư Tôn? Đáp án rất đơn giản, thế giới này là pháp giới viên dung, tôi là hành giả tùy duyên nhậm vận. Tôi ngộ cảnh tùy duyên, là phẩm hạnh bát nhã. Tự do là phẩm hạnh giải thoát. Tự tại là phẩm hạnh pháp thân. Người có ba phẩm hạnh này, có thể tùy nơi ứng hóa, gặp được người có duyên thì tự nhiên sẽ ứng hóa. Vì thế, Dorje Tashi có thể mơ thấy tôi. Thậm chí tín đồ tôn giáo khác cũng có thể mơ thấy tôi, không có gì là bất ngờ. Thứ tư: Không chỉ mơ thấy. Tôi cũng có thể hiện thân. Làm tất cả những việc bất khả tư nghì. (Mọi pháp vô ngại.)

29. Thượng sư Liên Hương nhìn thấy điều linh dị

Tháng 8 năm 2022. Có mấy chuyện linh dị mà Thượng sư Liên Hương nhìn thấy như sau: Thứ nhất: Bà ấy nhìn thấy tiên nữ trong tranh vẽ từ trong tranh đi ra, sau đó bay múa trong không trung. Vẻ đẹp của điệu múa ấy ở nhân gian hiếm thấy. Tiên nữ nhảy múa, bà ấy cứ đứng ngây người ra nhìn. Múa xong. Tiên nữ lại quay trở lại trong tranh.

Thứ hai: Bà ấy định lên giường đi ngủ. Bà ấy hét lên: “Trên giường có người!” Bà ấy nói: “Ông xem! Người đó chui xuống bên dưới cái gối rồi.” Tôi nói: “Tôi sẽ đuổi người đó đi là bà có thể lên giường đi ngủ!” Bà ấy nói: “Lại chui xuống bên dưới chăn bông rồi! Chăn bông giống như nổi sóng vậy!” Tôi nói: “Tôi sẽ bắt nó ra.” Đợi cho đến khi không còn động tĩnh gì nữa thì bà ấy mới lên giường đi ngủ.

Thứ ba: Bà ấy nói: ”Trên xe điện của tôi có người đang lái xe.” Tôi hỏi: ”Nam hay là nữ?” Bà ấy không trả lời tôi. (Chiếc xe điện của bà ấy giống như xe đồ chơi, người có thể ngồi lên, cũng có thể chạy trong nhà, giống như chiếc xe lăn, những lúc di chuyển bất tiện thì có thể dùng nó.)

Thứ tư: Bà ấy nghe thấy trên trời có người đang tụng kinh. Thế là bà ấy cũng tụng kinh theo. Bà ấy nói: ”Người trên trời tụng kinh nghe rất hay.” Tôi thì khác. Tôi nghe thấy thiên nhạc. (Dùng tâm thanh tịnh để nghe.) Âm nhạc trên trời quả nhiên xuất sắc phi phàm, không phải là âm nhạc thế tục thông thường. Nghe xong! Pháp hỷ tràn trề. Nghe xong! Tục niệm tiêu tan. Nghe xong! Thân tâm thanh tịnh. Nghe xong! Vui sướng vô cùng. (Tiên nhạc bồng bềnh khắp nơi đều nghe thấy.)

Tôi từng hỏi người khác: ”Đã từng nghe âm nhạc ở trên trời chưa?” Người ta đáp: ”Chưa từng nghe!” Tôi hỏi Thượng sư Liên Hương: ”Bà có từng nghe thấy âm nhạc ở trên trời không?” Bà ấy đáp: ”Tôi chỉ từng nghe thấy người trời đang tụng kinh.”

Tôi kể những gì tôi nhìn thấy, và những gì Thượng sư Liên Hương nhìn thấy và nghe thấy cho Duy Ma Cật Đại Sĩ. Duy Ma Cật nói: Ở thế giới Ta Bà, có rất nhiều người huyễn thính huyễn thị, trong những tình huống đặc biệt sẽ xảy ra. Những việc này đều là do thần thức gây ra. Người tâm thần bệnh hoạn, gần như đều là có kiểu huyễn giác này. Nhưng, Lư Sư Tôn nghe thấy (thiên nhạc), đó là thật sự nghe thấy, không phải là huyễn thính của người bình thường, thật sự có thiên nhân đang diễn tấu âm nhạc. (tâm thanh tịnh) Tôi hỏi: ”Thế những chuyện linh dị mà Thượng sư Liên Hương nhìn thấy thì sao?” Duy Ma Cật không trả lời. Duy Ma Cật chỉ nói: “Ngài biết mà!”

30. Nói chuyện từ một bức thư cảm ứng

Đảnh lễ Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Phật tôn quý nhất! Đệ tử Liên Từ hộ trì Sư Phật trong đại pháp hội mùa thu có được cảm ứng thù thắng, kiến chứng đại thần tích thật sự bất khả tư nghì khi Sư Phật diễn pháp, xin ghi lại ra đây để cúng dường Sư Phật!

Trải nghiệm chân thực trong đại pháp hội Nghìn chiếc thuyền pháp vào mùa thu năm 2022 ở Seattle.

Ngày 20, 21/8/2022, đón chào sự kiện lớn muôn người chú ý mỗi năm một lần của Chân Phật Tông - đại pháp hội mùa thu ở Seattle. Cung thỉnh Căn bản Truyền thừa Thượng sư Liên Sinh Pháp Vương chủ trì đại pháp hội A Di Đà Phật siêu độ vào ngày 20, và diễn hóa cùng truyền thụ pháp Nghìn chiếc thuyền pháp. Rồi vào ngày 21 là Hộ Ma Diêu Trì Kim Mẫu, truyền dạy pháp Bổn tôn Diêu Trì Kim Mẫu, tám đại pháp Diêu Trì Kim Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu cửu chuyển huyền công, pháp Diêu Trì Kim Mẫu thu tài chiêu tài, đại pháp Trạng nguyên Đẩu tinh của Diêu Trì Kim Mẫu, pháp thủy cúng của Diêu Trì Kim Mẫu, pháp lập tức có tiền của Diêu Trì Kim Mẫu, pháp thế thân của Diêu Trì Kim Mẫu, pháp Hổ Đầu Kim Cang thân phẫn nộ của Diêu Trì Kim Mẫu, đại pháp đặc biệt Hắc Diện Kim Mẫu, đại pháp đặc biệt Kim Diện Kim Mẫu, đại pháp đặc biệt Biến Thân Kim Mẫu. Tổng cộng là 12 quán đảnh lớn, cơ duyên thù thắng, không đi không được.

Vì vẫn trong thời kỳ dịch bệnh, đệ tử tự nghiệm thấy mình bảy chục tuổi là thuộc về nhóm có nguy cơ cao, vì thế lần đầu tiên quyết định không ở trong khách sạn, mà đổi thành cả hai ngày đó mỗi ngày đều mất tám tiếng đi đi về về giữa Mỹ và Canada. Điều này khi đệ tử còn trẻ tuổi thể lực cũng khó làm được, huống chi là bây giờ. Có thể nói đây là một dịp thử thách cực độ.

Đại pháp hội A Di Đà Phật và Nghìn chiếc thuyền pháp siêu độ ngày 20, vì gần đây đệ tử hay bị ốm vặt, cho nên đặc biệt làm chủ cầu nguyện, ấy thế nên đệ tử đã chứng kiến đại thần tích Sư Tôn diễn pháp. Khi tiếng chú âm Sư Tôn đích thân tụng A Di Đà Phật vang lên, cùng với những tiếng đồng môn có mặt tại đó không hẹn mà cùng niệm Phật hòa vào nhau, khiến người ta cảm động vô cùng. Bên tai đệ tử truyền đến cực kì rõ ràng những tiếng khóc do bị xúc động mà không ngừng vang lên của linh chúng vô hình. Tuy rằng khi đó đệ tử nhắm mắt, nhưng lại nhìn rõ trước mắt có một vùng ánh sáng hiền hòa cát tường, trong lòng vừa ấm áp vừa cảm động, thân tâm khoan khoái khinh an, pháp hỷ tràn trề. Bất giác tâm khởi lên một ý nghĩ, cảm nhận thù thắng hảo hạng như thế này nên viết ra để làm chứng cho Sư Phật. Suy nghĩ vừa khởi lên, một giây sau trước mắt không ngờ xuất hiện một vị báo thân A Di Đà Phật tướng đứng vừa to cao vừa rõ ràng là đã quen biết, cao hơn cả Hộ Ma Bảo Điện. Đồng thời, ánh sáng trong không trung càng rực rỡ hơn, đệ tử nhìn thấy linh chúng trèo lên truyền pháp cực kì rõ ràng, nhìn thấy trong hư không rộng lớn vô biên, thuyền pháp nhiều chi chít như sao trên trời, tiếp theo đó Sư Phật diễn hóa thủ ấn và chú âm A Di Đà Phật, thuyền pháp từ từ đi xa, thăng lên hư không, biến thành những chấm đen nhỏ. Đệ tử cảm giác chính mình bất giác dường như cũng đi theo đến tịnh thổ của A Di Đà Phật, nhúng mình vào trong biển ánh sáng màu vàng kim rực rỡ. Cảm giác này nói thẳng ra là chẳng thể nào dùng bất kì từ ngữ nào để miêu tả được, chỉ có thể nói đúng là quá thù thắng, quá khinh an, quá thanh tịnh, quá pháp hỷ!

Sau khi Hộ Ma kết thúc, nghe Sư Tôn khai thị: “Pháp hội siêu độ hôm nay tổng cộng có năm vị chủ tôn, ở trên cao nhất là Diêu Trì Kim Mẫu, ở giữa là A Di Đà Phật, bên dưới là Hổ Đầu Kim Cang, hai bên trái phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi lần tôi làm siêu độ Nghìn chiếc thuyền pháp thì vị A Di Đà Phật ở Chân Phật Mật Uyển đều đến.” A! Thì ra vị A Di Đà Phật mà đệ tử nhìn thấy đó chính là vị mà Sư Tôn nói đến. Tương ứng thật sự rồi!

🌟

Sau khi pháp hội kết thúc, đệ tử trở về đến Vancouver thì đã là nửa đêm, mặc dù hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi cực kì, rất hiếm khi nào ngủ một giấc thẳng đến khi trời sáng. Hơn 7 giờ sáng còn có một giấc mơ cát tường, bầu trời xanh trong vắt, một đoàn tàu tốc hành kiểu Châu Âu và Nhật Bản mới tinh như một anh chàng lực sĩ sáng loáng, đầu tàu tạo dáng hình bầu dục, thân tàu thì có màu lục và màu xanh ngọc liên tiếp xen lẫn nhau, yên tĩnh không một tiếng động nào lao nhanh đến trước mặt đệ tử. Trong chốc lát, đệ tử đã tỉnh khỏi giấc mơ. Vốn dĩ buổi đêm hôm trước còn nghĩ là ngày hôm sau không biết có thể nào lên đường được không, thế mà mới sáng ra đã có một đoàn tàu siêu cấp đến. Chà! Đi được rồi! Không đi không được!

🌟

Ngày 21, thời tiết càng khô nóng hơn, nóng đến mức khiến người ta không thở được dễ dàng. Nhưng ở trên đường, tình trạng của đệ tử còn tốt hơn ngày đầu tiên, tinh thần tràn trề, tình hình đường xá giao thông cũng thuận lợi. Vừa bước chân vào cổng chính của Cầu Vồng Lôi Tạng Tự, những phiền não của cõi trần huyên náo dường như đã đi vào một cõi yên vui, nhìn thấy ai là cười, nói năng đầy dí dỏm, niềm vui như dâng trào, ngay cả chính đệ tử cũng không dám tin. Đây có còn là nữ vương mặt mày nhăn nhó cả đời không? Sao lại có được tinh thần này? Sao lại có được tâm tình tốt như thế?

Pháp hội Hộ Ma bắt đầu, khi chú âm Hộ Ma Diêu Trì Kim Mẫu vang lên, đệ tử tập trung hết tinh thần tâm trí để nhìn Sư Phật diễn hóa thủ ấn, trước mắt ánh sáng chói lòa. Đột nhiên rõ ràng nhìn thấy những vị “thần bay” xinh đẹp rạng ngời, mặc thiên y màu xanh lục và màu vàng với những dây đai bay bay sống động như thật, tiếp đó lại nhìn thấy nơi xa có một loạt tiên nữ các màu sắc… trước đây chưa từng thấy, ngay khi ấy tâm đệ tử sinh ra sự cảnh giác, liệu có phải tự mình vọng niệm không? Vừa mới nghĩ đến điều này thì lập tức đệ tử lập tức chuyển sự chú ý, khép lại màn biểu diễn này, chuyên tâm nhất trí trong biển ánh sáng mênh mông để nhập định. Rất nhanh chóng, đệ tử nghe thấy tiếng chuông kim cang tinh tinh tang tang của Sư Phật vang lên, trong lòng nghĩ, lần Hộ Ma này sao lại nhanh như vậy, vẫn còn mong muốn tiếp tục!

Khi hồi hướng, đệ tử nghe thấy Sư Phật không chỉ phụng thỉnh chủ tôn Diêu Trì Kim Mẫu, mà còn bất ngờ phụng thỉnh một nghìn thị nữ của Kim Mẫu như Hoa Lâm, Mị Lan, Diêu Cơ, Ngọc Hộ, Song Thành, Phi Quỳnh, Thanh Nga, Thiếu Nga,… Lúc này đệ tử mới bất chợt tỉnh ngộ, lắng tâm xuống, thì ra những tiên nữ mà đệ tử nhìn thấy trong pháp hội thật sự không phải là nhìn lầm! Đệ tử không kìm được mà sâu sắc ca tụng Sư Phật diễn hóa pháp thật chân thực thù thắng! Khi đó, đệ tử đã bí mật hạ quyết tâm nói với chính mình, bất kì một câu nói nào của Sư Tôn đều là lời nói thật không giả dối, đệ tử nhất định phải ghi nhớ trong tâm, tín thọ phụng hành.

🌟

Sư Phật kính yêu, hai ngày này đệ tử đã trải nghiệm sâu sắc, bất kể là tận mắt nhìn thấy, hoặc tận tai nghe thấy Sư Phật khai thị, rồi lại nhắc đến pháp ngữ quý báu về pháp môn bất nhị của Duy Ma Cật Đại Sĩ, không ai là không sâu sắc hiểu được rằng, vị đại đạo sư Liên Sinh Phật mà con quy y truyền thừa cùng với A Di Đà Phật là không hai không khác, cùng với Duy Ma Cật Đại Sĩ là không hai không khác. Vốn dĩ ở xa tận chân trời xa xăm, khó mà hy vọng các thánh chúng của thập phương tam thế pháp giới đều vì nhân duyên đại thiện Sư Phật trụ thế hiếm có khó gặp, mà đã hiện lên sống động tại thế giới của đệ tử Chân Phật, thậm chí là sống trong người, trong tim… đệ tử, một ngày sáu thời không rời xa. Quá thù thắng! Quá bất khả tư nghì không thể tưởng tượng được!

🌟

Không ngờ, sau khi hai buổi đại pháp hội kết thúc, cảm ứng của đệ tử vẫn chưa dừng lại, thân tâm đệ tử vẫn có thể cảm nhận được Thượng sư và Tam Bảo bí mật gia trì. Thứ nhất, ngày hôm sau, đệ tử ngồi thiền trước mật đàn, trong lúc tĩnh lặng, nhìn thấy đỉnh luân có một chút tựa như khói hoa hình cái ô ở trong bầu trời đêm buông xuống, những chuỗi ánh sáng màu trắng bạc lặng lẽ và chậm rãi lan truyền. Thứ hai, lại có một hôm, trong lúc tĩnh tọa, đệ tử nhìn thấy một đường trung mạch thẳng tắp có khí màu trắng xoáy ở phía trên vội vàng đi xuống, đến lúc này, khí mạch bị tắc nghẽn một khoảng thời gian rõ ràng đã thông hơn rất nhiều, thân thể cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Thứ ba, rất đặc biệt là sau lần pháp hội này, thị giác của ba con mắt dường như khác nhau, ví dụ khi ở trong định, đôi khi nhìn thấy thân hình của Hộ pháp. Có lần, không ngờ lại nhìn thấy hiện lên trước mắt cảnh tượng phía trước và hai bên có hai hàng Hộ pháp đang đứng, giống như miêu tả trong “Diêu Trì Kim Mẫu phổ độ thu viên định huệ giải thoát chân kinh” là “Lão Mẫu sẽ tự phái thần hộ vệ đến bảo hộ. Thân không bị ma khảo. Nhà có được bình an…..”

Đệ tử ở tại pháp hội trước sau đã thuật lại những trải nghiệm thần diệu có kể mãi cũng không hết, đủ chứng minh tấm lòng từ bi của Sư Phật và chư tôn, sự gia trì bồi dưỡng của pháp lực vô biên, để đệ tử tuy vẫn còn ở thế giới Ta Bà, nhưng đã được hưởng những niềm vui vi diệu như của cõi trời Cực Lạc. Đệ tử không kìm được mà nghĩ đến Sư Phật luôn luôn thường yêu thích tụng niệm bài kệ tán thán: ”Liên Hoa Đồng Tử gặp Kim Tiên. Khắp cả hư không hoa rơi xuống. Vượt mây nghe tiếng trời vi diệu. Lời nào tả xiết lạc cõi thiên.” Trong trạng thái ngẩn ngơ, nếu có giác ngộ, chẳng lẽ đó là sự miêu tả hai lớp trong ngoài của ngoại hình bên ngoài và nội chứng bên trong?

Tại đây, đệ tử chân thành đảnh lễ cảm ơn Sư Phật! Kính chúc Sư Phật Phật thể an khang, trường thọ tự tại, thỉnh Phật trụ thế, hằng chuyển pháp luân! Đệ tử Liên Từ đảnh lễ cúi lạy. Ngày 28 tháng 8 năm 2022.

🌟

(Chú giải) Đối với bức thư cảm ứng này, tôi đưa cho Duy Ma Cật Đại Sĩ xem. Tôi hỏi: ”Thật sự là như thế này phải không?” Duy Ma Cật đáp: ”Đúng thế, đúng thế.” Tôi hỏi: ”Là ai có sức mạnh uy thần này mà mời được tất cả Như Lai, Kim Tiên, quyến thuộc đến?” Duy Ma Cật đáp: ”Là tôi.” Tôi hỏi: ”Ngài cũng quen Diêu Trì Kim Mẫu (Kim Tiên) à?” Duy Ma Cật đáp: ”Trong tất cả có tôi, tôi có tất cả. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, duy ngã độc tôn.” Tôi hỏi: ”Thế tôi xếp ở đâu?” (chỉ bản thân thôi) Duy Ma Cật đáp: ”Tôi chính là ngài, ngài chính là tôi.” Tôi chẳng thể nói lời nào.

31. Một trò cười lớn

Tôi đọc kinh Duy Ma Cật đến đoạn “không có lượng, đã quá lượng”, chợt thấy mù mờ. Tôi hỏi: ”Thế nào là không có lượng, đã quá lượng?” Duy Ma Cật đáp: ”Chỉ thời gian, không gian.” Tôi hỏi: ”Hai câu này là không bị hạn chế bởi thời gian, đúng không?” Duy Ma Cật đáp: ”Không sai, đúng là ý này!” Tôi hỏi: ”Lượng tức là mức đo lường à?” Duy Ma Cật đáp: ”Ngài thông minh đấy.” Tôi hỏi: ”Vì sao là không có lượng, đã quá lượng?” Duy Ma Cật đáp: ”Tôi lấy ba nghìn đại thiên thế giới để trả lời ngài vậy! Thế giới Ta Bà hiện tại (hệ mặt trời), chỉ là một tiểu thiên thế giới. Ba nghìn tiểu thiên thế giới mới là một trung thiên thế giới. Ba nghìn trung thiên thế giới mới là một đại thiên thế giới. Ba nghìn cái đại thiên thế giới đó mới là tam thiên đại thiên thế giới.” Tôi hỏi: ”Chà! Đúng là không gian rộng lớn vô biên không có lượng.”

Duy Ma Cật nói: ”Về mặt thời gian cũng thế, không có lượng, hơn nữa lại đã quá lượng, lượng không thể đo lường.” Tôi nói: ”Tôi hiểu không gian vô lượng, thời gian vô lượng, đây là vô hạn của vô hạn, vô lượng của vô lượng.” Duy Ma Cật nói: ”Phật nói tam thiên đại thiên thế giới, trên thực tế, không chỉ mỗi tam thiên đại thiên thế giới đâu, mà còn có vô số tam thiên đại thiên thế giới.” Tôi nói: ”Chà! Không thể nào tưởng tượng được!” Duy Ma Cật nói: ”Thế đó, thế đó.” Tôi nói: ”Khi còn nhỏ, tôi đọc một bài thơ, bài thơ đó chỉ tầm nhìn của con người rất hạn hẹp.” Thơ như sau: Núi cao trăng xa tưởng trăng nhỏ, Liền bảo núi này to như trăng, Nếu người có mắt to như trời, Sẽ biết núi cao trăng càng to. Duy Ma Cật nói: ”Nhân loại đúng là hạn hẹp đó!” Tôi nói: ”Bám chấp là mê, không chấp là ngộ.”

Duy Ma Cật nói: ”Cho nên tôi nói, Phật - ma như nhau, Phật tức là ma, ma tức là Phật. Luân hồi tức là niết bàn, niết bàn tức là luân hồi, chúng sinh thiên hạ, tứ sinh, lục đạo, tùy nghiệp thọ sinh mà thôi.” Tôi nói: ”Bám chấp là ma, không chấp là Phật.” Tôi hỏi: ”Hiện nay quốc gia và quốc gia chiến tranh, nhà nát, người chết. Duy Ma Cật ngài coi đây là cái gì?” Duy Ma Cật đáp: ”Sâu nhỏ và sâu nhỏ, tranh nhau một đống gạo to.” Tôi hỏi: ”Cảm giác ra sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Một trò cười lớn!” (Con người sống tại thế giới Ta Bà, trăm năm, là một trò cười lớn.)

32. Đỉnh đầu phóng ra ánh sáng cầu vồng

Ngày 28 tháng 8 năm 2022. Buổi sáng 11 giờ rưỡi. Tôi đến địa điểm mà Cầu Vồng Lôi Tạng Tự làm đất sinh cơ, đó là nơi đất quý có phong thủy. Sinh cơ là một danh từ trong phong thủy. (Là phương pháp dùng quần áo, lông tóc móng tay của người sống, chôn vào trong đất có long huyệt, nhờ long khí mà từ yếu chuyển thành mạnh, từ suy chuyển thành vượng, từ họa chuyển thành phúc, để tài vận, sức khỏe, phúc phần, nhân duyên đều trở nên tốt đẹp.) Tôi vừa xuống xe. Thị giả cầm ô che nắng cho tôi. Rất nhiều đồng môn vây xung quanh. Đúng vào khoảnh khắc này. Đỉnh đầu tôi phóng ra một đường ánh sáng cầu vồng, chiếu thẳng lên trên không. Tại đỉnh đầu tôi lại có một vòng tròn lớn của ánh sáng bát nhã. Nhiều đồng môn khác nhau đã cầm điện thoại nô nức chụp ảnh: Có người chụp được trên bảo huyệt có một vùng ánh sáng lam. Không gian phía trên bảo huyệt có một vệt ánh sáng trắng. Xung quanh bảo huyệt có rất nhiều ánh sáng bát nhã. Đúng là hết sức ngoạn mục, chưa từng có. Tôi hỏi Duy Ma Cật: ”Giải thích thế nào?” Duy Ma Cật đáp: ”Nếu không phóng quang thì mới là chuyện lạ!”

Tôi hỏi: ”Sao lại nói vậy?” Duy Ma Cật đáp: ”Lư Sư Tôn! Hàng ngày ngài thỉnh Diêu Trì Kim Mẫu, A Di Đà Phật, Địa Tạng Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát,… phóng quang gia trì cho ngài!” ”Hàng ngày ngài tu pháp Tụ quang.” ”Rồi hàng ngày ngài tu chuyết hỏa, minh điểm, khiến quanh thân ngài phóng ra ánh sáng. Cho nên đỉnh đầu ngài có thể phóng ra ánh sáng cầu vồng, trên đỉnh đầu có ánh sáng bát nhã, điều này không hề kỳ quái.” Tôi hỏi: ”Trên bảo huyệt có ánh sáng lam, rồi từ trên bảo huyệt phóng ra ánh sáng trắng, chuyện này thì là thế nào?” Duy Ma Cật đáp: ”Vì đã là bảo huyệt, là nơi địa khí tụ tập, đương nhiên cũng có hào quang của long huyệt.” Duy Ma Cật bảo tôi: Năm xưa Thích Ca Như Lai ở thành Tỳ Xá Ly [Vesāli] đã mở đại pháp hội. Có năm trăm vị con trai trưởng giả. Mỗi người đều cầm lọng quý được trang sức bằng thất bảo, năm trăm lọng quý này đều cúng dường Phật Đà. Phật dùng sức mạnh uy thần, biến hóa năm trăm lọng quý thành một chiếc lọng quý khổng lồ.

Chiếc lọng quý khổng lồ này đã che kín: Dân chúng đến đại pháp hội. Thế giới Ta Bà. Sông hồ biển lớn. Bốn đại châu tám tiểu châu. Núi Tu Di. Tuyết Sơn, Hương Sơn, Bảo Sơn, Kim Sơn, Hắc Sơn, Thiết Vy Sơn… Chư Phật mười phương. Duy Ma Cật nói với tôi: Đó là: Đại Thánh Phật Đà hiện thần biến. Hiện khắp mười phương vô lượng cõi. Trong đó chư Phật diễn thuyết pháp. Thế là tất cả đều thấy nghe. Đây mới là hào quang nghìn vạn trượng, vạn tia khí cát tường. Trời người ca tụng. (Tôi nghe xong, tự thấy “ánh sáng nhỏ” của mình nào đáng nói đến.)

33. Cảm tưởng về ba năm dịch bệnh

Đây là dịch bệnh lớn (virus Corona) mà lần đầu tiên tôi (Lư Sư Tôn) gặp phải trong suốt 78 năm cuộc đời. Ba năm này, tôi đã gặp cảnh: Đóng cửa biên giới. Phong tỏa. Sống chung với dịch bệnh. Ba năm này, tôi không đi ra nước ngoài hoằng pháp. Tôi chỉ ở tại Seattle bang Washington nước Mỹ. Phạm vi hoạt động chỉ có ba nơi: Nam Sơn Nhã Xá. (nhà ở) Seattle Lôi Tạng Tự. (gồm Chân Phật Mật Uyển) Cầu Vồng Lôi Tạng Tự. Hàng ngày tôi không rời chiếc khẩu trang, còn phải làm đại hiệp bịt mặt này bao lâu nữa? Chẳng thể biết được. Ba năm này, công việc của tôi là viết sách, vẽ tranh, hoằng pháp.

Quá trình hoằng pháp là: Một mình tôi thuyết pháp, bên dưới bục không có người, chỉ có tổ ghi âm ghi hình. Tiến thêm một bước nữa là: Bên dưới bục có người, nhưng giữ cự ly giãn cách. Tiến thêm một bước nữa là: Bên dưới bục có khá nhiều người, nhưng đều đeo khẩu trang. Năm cuối cùng trong ba năm này, có ba lần “tụ tập đông người”: Pháp hội Tân Xuân ở Seattle Lôi Tạng Tự. Sinh nhật của tôi. Pháp hội mùa thu của Seattle Lôi Tạng Tự và Cầu Vồng Lôi Tạng Tự. (Trong ba lần này, số người tụ tập tương đối đông.) Lần đông nhất là một nghìn sáu trăm người. Có người nào bị “dương tính” không? Có, đương nhiên có. Nhưng không xuất hiện người bệnh nặng, cũng không có người nào vì “dương tính” mà tử vong.

Có người hỏi tôi: ”Lư Sư Tôn! Ngài có từng bị dương tính không?” Tôi đáp: ”Anh xem tôi có khi nào từng nghỉ phép không? Có khi nào tự mình cách ly không? Buổi tối thứ bảy đồng tu, ngày chủ nhật ở Biệt thự Cầu Vồng làm hỏa cúng, trước nay chưa bao giờ dừng lại.” Người hỏi: ”Về lý mà nói, Lư Sư Tôn tiếp xúc với người ta nhiều nhất, nhất định sẽ dương tính chứ?” Tôi đáp: ”Không có đâu nhé!” Người nói: ”Lư Sư Tôn có Phật quang bảo vệ thân thể!” Tôi cười vang ha ha.

Sau này tôi hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Mỗi lần đồng tu, mỗi lần làm Hộ Ma hỏa cúng, tôi đều hồi hướng cho dịch bệnh bị đẩy lùi, virus bị đẩy lùi. Vì sao dịch bệnh vẫn còn, virus vẫn còn, việc hồi hướng của tôi mất hiệu quả rồi sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Đây là cộng nghiệp của nhân loại, đây là nhân quả của loài người.”

Tôi hỏi: ”Tôi đã sám hối.” Duy Ma Cật đáp: ”Nhân loại có sám hối không?” Tôi á khẩu không nói. Duy Ma Cật nói: ”Nhân gian cố nhiên là huyễn, nhưng trên thực tế việc trong huyễn thì không che giấu được nhân quả, bất kì việc gì cũng đều là nhân quả, cho dù là huyễn cũng không giấu được nhân quả.” Duy Ma Cật lại nói: ”Ví dụ địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát nói, địa ngục chưa trống thề không thành Phật, nhưng địa ngục có trống được không?” Ở đây là nghiệp lực bất khả tư nghì, nhân quả bất khả tư nghì. Cho dù là Phật cũng không thể độ hết chúng sinh.

Phật không thể độ hết chúng sinh, có một ví dụ thực tế: (Đây là ví dụ về việc không thể che được nhân quả.) Nói về “nhân”: Gia tộc Thích Ca trước đây sống quây quần ở làng chài ven biển. Bắt được một con cá to. Phật Đà khi đó chỉ là một cậu bé ở trong làng. Cậu ta bướng bỉnh, dùng nắm đấm đánh vào đầu con cá to. Gia tộc Thích Ca ăn thịt con cá to. Nói về “quả”: Sau khi Phật Đà thành Phật rồi. Ngài từ đầu tới cuối đều có một căn bệnh nhỏ - bệnh đau nửa đầu. Mãi vẫn không thể chữa khỏi. Đây là vì việc đánh vào đầu con cá.

Ngoài ra: Dòng họ Thích Ca bị vua Lưu Ly diệt tộc. Con cá to kia chuyển thế chính là vua Lưu Ly. Vua Lưu Ly dẫn quân tấn công vua Tịnh Phạn, vua Tịnh Phạn là tộc Thích Ca. Phật Thích Ca Mâu Ni muốn cứu người trong dòng họ. Từng tìm cách ngăn chặn. Nhưng cuối cùng đã từ bỏ ngăn chặn. Kết quả sau cùng là: Vua Lưu Ly cuối cùng đã diệt hết gia tộc Thích Ca. Đệ tử của Phật Đà - Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, dùng cái bát trong tay, cứu được năm trăm người của dòng họ Thích Ca. Mục Kiền Liên cứu được năm trăm người của dòng họ Thích Ca, Mục Kiền Liên đến gặp Phật Đà tranh công. Phật Đà nói: ”Cứu không được, đổ ra ngoài mà xem.” Vừa úp bát xuống, đã hóa thành máu. Từ ví dụ này: Duy Ma Cật nói: “Cứu độ chúng sinh, có khi cứu được, có khi không thể cứu. Đây là nhân quả.”

34. Mười lực, bốn vô úy, mười tám pháp đặc biệt

Tôi hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: Như Lai có mười lực, bốn vô úy, mười tám pháp đặc biệt, xin hãy giải thích cho tôi. Duy Ma Cật Đại Sĩ đáp: Đây là thành tựu của Như Lai ở tại “nhân” địa. (Xin chú ý là “nhân” địa.) [Chữ “nhân” trong nhân quả.]

Mười lực như sau: Biết “lý” và “phi lý” của tất cả sự vật. Biết nhân duyên quả báo của tất cả chúng sinh. Biết thiền định, giải thoát. Biết căn khí của tất cả chúng sinh, căn thượng, trung, hạ. Biết năng lực hiểu biết, năng lực nhận thức của tất cả chúng sinh. Biết tố chất và cảnh giới của tất cả chúng sinh. Biết thiện ác và xu hướng của tất cả chúng sinh. Biết thiên nhãn nhìn ra sinh lão bệnh tử và nghiệp báo của chúng sinh. Biết vận mệnh của chúng sinh, và làm sao để chứng đắc. Biết tập khí của chúng sinh, hơn nữa còn có thể cắt đứt phiền não, không còn lục đạo luân hồi nữa.

Bốn vô úy như sau: Biết thực tướng của các pháp, vì thế vô úy. [vô úy: không sợ] Biết đoạn trừ phiền não, không còn phiền não nữa, cho nên vô úy. Biết các loại ngoại đạo, cho nên không sợ tà đạo. Biết phá trừ pháp chướng ngại, cho nên không sợ. Có thể thoát khổ được vui, vì thế vô úy.

Mười tám pháp đặc biệt như sau: 1. Thân không mất. 2. Khẩu không mất. 3. Niệm không mất. 4. Không dị tưởng. 5. Không có tâm bất định. 6. Không có không biết mình. 7. Dục không diệt. 8. Tinh tấn không diệt. 9. Niệm không diệt. 10. Huệ không diệt. 11. Giải thoát không diệt. 12. Giải thoát tri kiến không diệt. 13. Tất cả thân nghiệp trí huệ hành. 14. Tất cả khẩu nghiệp trí huệ hành. 15. Tất cả ý nghiệp trí huệ hành. 16. Trí huệ biết đời quá khứ không chướng ngại. 17. Trí huệ biết đời tương lai không chướng ngại. 18. Trí huệ biết đời hiện tại không chướng ngại.

Tôi nghe xong, biết rằng: Mười lực là vì chúng sinh. (tự giác giác tha) Vô úy là tự thân không còn sợ hãi. Mười tám pháp đặc biệt là Phật pháp tu hành để tự mình giác ngộ, đạt đến trí huệ hoàn hảo và không còn chướng ngại. Duy Ma Cật hỏi: ”Lư Sư Tôn! Ngài có biết ý nghĩa thâm diệu của nó không?” Tôi đáp: ”Còn có ý nghĩa thâm diệu ư?” Duy Ma Cật nói: ”Có đủ sáu thần thông.” Tôi nói: ”Xin giải thích cho tôi.” Duy Ma Cật nói: Biết vận mệnh của chúng sinh là túc mệnh thông. Nhìn ra sinh lão bệnh tử của chúng sinh là thiên nhãn thông. Biết xu hướng của chúng sinh là thiên nhĩ thông. Biết hiểu biết và nhận thức của chúng sinh là tha tâm thông. Biết quá khứ, hiện tại, vị lai là thần túc thông. Thân vô lậu, khẩu vô lậu, ý vô lậu, các loại vô lậu, là lậu tận thông. Năm thần thông đầu khá phổ biến. Duy có lậu tận thông là chỉ mỗi Như Lai có. Tôi nghe xong, đại ngộ.

🌟

Người biên tập chú thích: Về mười tám pháp đặc biệt, căn cứ theo tra cứu trên mạng, trong đó có sáu mục, được ghi lại trong Wikisource / Từ điển nghiên cứu Phật học (https://zh.m.wikisource.org) là Dục không diệt, Tinh tấn không diệt, Niệm không diệt, Huệ không diệt, Giải thoát không diệt, Giải thoát tri kiến không diệt. Còn theo thông tin từ Wikipedia (https://zh.wikipedia.org) lại ghi là Dục không giảm, Tinh tấn không giảm, Giải thoát không giảm, Giải thoát tri kiến không giảm. Vì thế ở trên mạng có thể tra được hai phiên bản, tác giả của cuốn sách này đã dùng bản đầu tiên, xin giải thích thêm như vậy.

35. Cùng Duy Ma Cật nói về bệnh khổ

Tôi hỏi Duy Ma Cật: ”Thượng sư Liên Hương bị bệnh, tôi cũng đành chịu bó tay, vì sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Thân thể con người là vô thường, Sư Mẫu có bệnh, hoặc Lư Sư Tôn có bệnh, là chuyện rất tự nhiên. Nhưng những cái này đều là nghiệp báo.” Tôi hỏi: ”Có cách để trị không?” Duy Ma Cật đáp: ”Duy có sám hối.” Tôi hỏi: ”Chúng tôi đều nghĩ đến chán đời.” Duy Ma Cật đáp: ”Không thể nói chán đời, vì thân thể vốn là không, là tứ đại giả hợp, nên càng tinh tấn tu trì, càng đi độ hóa chúng sinh.”

Tôi hỏi: ”Chính chúng tôi đều sắp không xong rồi, còn độ hóa chúng sinh sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Năm xưa tôi có bệnh, mới có kinh Duy Ma Cật, có bệnh cũng phải độ hóa chúng sinh.” Tôi hỏi: ”Ngài đại Phật đại Bồ Tát, chúng tôi có tính là gì chứ.” Duy Ma Cật đáp: ”Không thể nói như vậy, tâm, Phật, chúng sinh, ba điều này không khác nhau. Lư Sư Tôn ngài cũng là đại Bồ Tát, Thượng sư Liên Hương cũng là đại Bồ Tát.” Tôi hỏi: ”Làm sao cứu chúng sinh?” Duy Ma Cật đáp: ”Chính mình có bệnh, càng thương xót chúng sinh có bệnh, đây là tâm từ bi của Bồ Tát.” Tôi hỏi: ”Làm sao độ?” Duy Ma Cật đáp: ”Không nên vì mình có bệnh mà sinh phiền não, mà phải coi bệnh tật và bệnh khổ là không. Ngài cần phải như thế mà độ hóa chúng sinh.” Tôi hỏi: ”Vì sao Lư Sư Tôn có nghiệp báo này?” Duy Ma Cật đáp: ”Ngài quên rồi, ngài từng là vua của một nước.” Tôi hỏi: ”Vua của một nước thì sao chứ?” Duy Ma Cật đáp: ”Một vị tướng công thành danh toại thì vạn bộ xương khô, vua của một nước thì có bao nhiêu bộ xương khô đây?” Tôi hỏi: ”Là nghiệp sát?” Duy Ma Cật đáp: ”Chính xác.”

Tôi hỏi: ”Tôi truy theo nghiệp tội kiếp trước, quả thật là nghiệp sát của chiến tranh giữa hai nước. Nhưng bảo vệ con dân của mình cũng là nghiệp sát sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Đủ mọi trải nghiệm của ngài trước khi chưa tu đạo đã tích lũy thành cái khổ của già bệnh sau này. Bây giờ tất cả những điều này đều đã qua, ngài chỉ có tinh tấn tu hành, tăng thêm lợi ích cho chúng sinh.” Tôi hỏi: ”Thế còn về Sư Mẫu?” Duy Ma Cật đáp: ”Cũng thế.” Tôi hỏi: ”Vì sao cũng thế?” Duy Ma Cật đáp: ”Cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau.” Tôi đã hiểu rồi, nhân gian này đều có khổ của già bệnh, bạn đến nhân gian tức là có nghiệp. Đại Bồ Tát thừa nguyện lại đến, phải thị hiện bệnh tật để đi độ hóa người già bệnh.

36. Giấy thông hành

Có một hôm. Tôi ở trên pháp tọa nhập định. Nhìn thấy một phụ nữ đi đến trước mặt tôi, cô ấy cầm một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi hỏi: ”Để làm gì?” Cô ấy đáp: ”Xin ký tên, đây là giấy thông hành.” Tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền ký tên. (Sau khi xuất định, tôi đã kể lại việc giấy thông hành này cho các đồng môn ngồi trước pháp tọa.)

Ngày 6 tháng 9 năm 2022. Có một phụ nữ ở Hồng Kông đến Seattle Lôi Tạng Tự, nói với tôi: ”Sư Tôn! Tôi đến rồi!” Tôi hỏi: ”Từ đâu đến?” Cô ấy đáp: ”Là Thầy kêu con đến mà.” Tôi nhìn cô ấy, dường như có quen biết, nhưng tôi bảo cô ấy đến khi nào, chính tôi cũng không hiểu ra làm sao. Tôi ngây ra.

Cô ấy nói: ”Ở trong mơ, con nhìn thấy Lư Sư Tôn, Lư Sư Tôn biến thành nhân viên di trú, đưa cho con một tờ “Giấy thông hành Lư Sư Tôn”, để cho con đi vào Mỹ, con biết là con phải đi gặp Lư Sư Tôn.” Tôi nghe xong thì cảm thấy rất thú vị. Ha ha ha!

Tôi ngồi trên pháp tọa nhập định, cô ấy có được giấy thông hành để đến Mỹ, có phải là tương ứng không? Người phụ nữ ở Hồng Kông này, cô ấy là Liên Hoa Vịnh Thi. Cô ấy đưa cho tôi một bức thư. Văn phong tương đối lưu loát.

Nội dung thư như sau: ”Liên Hoa Vịnh Thi trình lên Sư Phật một lá thư” Quy y Sư Tôn, ngài ấy là Chân Phật. Sư Phật kính yêu mong từ bi soi xét: Đầu tiên, con xin báo cáo với Thầy về nhân duyên quy y của mình. Hạ tuần năm 2018, thông qua một người là sư huynh Quách mà con biết đến Sư Tôn, khi ấy con còn chưa muốn quy y Sư Tôn, vì bản thân không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng con rất thích nghe những câu chuyện tôn giáo, bản thân cũng từng tham gia vào các hoạt động của Hiển giáo, Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Ma Môn giáo, thế nhưng rất nhiều phương thức và nội dung trong đó, con hoàn toàn không có cảm giác gì, trong lòng cảm thấy đó là những trò lừa tiền thôi, vì thế con sinh ra thái độ nghi ngờ đối với tôn giáo.

Sau đó, cuối cùng con đã lần đầu tiên nghe được sự việc về Mật giáo, là từ miệng của sư huynh Quách mà biết được. Bởi vì anh ấy làm việc rất bận, anh ấy chỉ bảo con lên mạng tìm hiểu xem ai là Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn.

Bởi vì bản thân mang thái độ nghi ngờ, nên con lên mạng tìm kiếm, quả nhiên có người này, ban đầu là do tò mò, về sau thì tự mình không ngờ lại thích nghe Sư Tôn thuyết pháp không biết chán. Sư Tôn dùng phương thức đơn giản nhất để giải thích Phật pháp thâm sâu ảo diệu nhất, phải nói rằng Sư Tôn vốn dĩ rất đặc biệt…….

Cuối cùng sau khi tìm tòi nghiên cứu, con đã lên mạng tìm đại một phân đường, ngày hôm đó, chủ tiệm hoa quả còn tặng cho con hoa quả, thế là con cầm cúng phẩm đến phân đường Chân Phật Tông.

Đến phân đường, có hai tình nguyện viên đi ra đón con, hỏi con có chuyện gì mà đến đây. Là ai giới thiệu? Con thận trọng trả lời là: “Tìm trên mạng, đến xin lực gia trì của phân đường!” Khi đó, con hiểu là vì năng lượng tích cực, thế nhưng, khi con ở phân đường đó nhìn thấy ảnh của Sư Tôn, bản thân không ngờ lại khóc nức nở tới 10, 15 phút. Con cũng không hiểu vì sao nhìn thấy pháp tướng của Sư Tôn thì lại có cảm giác đau lòng, có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng không nói ra được.

Sau đó có một vị Thượng sư rót cho con một cốc nước chú Đại bi, đưa cho con một tờ đơn quy y, vì con không tin nên cũng không điền thông tin vào đơn quy y. Trước khi sắp rời khỏi phân đường, Thượng sư đó tặng cho con một thẻ Hộ pháp (khi ấy không biết đó là Đại Lực Kim Cang). Thượng sư giải thích là có thể bảo vệ con bình an. Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên con làm là đem tấm thẻ Hộ pháp đó cho con rùa của con xem (khi đó con có một con rùa sống ở trong bồn tắm trong phòng tắm). Liên tục mấy buổi tối đã có sự việc xảy ra, mơ thấy những tình huống khác nhau.

Buổi tối thứ nhất, nhìn thấy Sư Tôn trẻ tuổi và con cùng ngồi ghế đầu trên xe buýt hai tầng, ngay cả thói quen của con mà Sư Tôn cũng biết, con thích ngồi trên hàng ghế đầu để ngắm phong cảnh. Sư Tôn đi đến bên cạnh con, khi đó trên tay con cầm một quyển kinh Thánh, Sư Tôn ngồi bên cạnh con, biến cây thập tự thành chữ Vạn của nhà Phật, rồi bổ sung một câu là: “Để tôi dạy cô!” Hoàn toàn là khẩu khí trong đời sống thực của Sư Tôn.

Buổi tối thứ hai, ở trong mơ con nhìn thấy linh hồn của mình từ nhục thể thoát ra, tình cảnh là từ trong phòng ngủ của mình đi đến nhà vệ sinh để soi gương. Trong gương, con nhìn thấy bộ dạng của mình không ngờ đã biến thành giống như con rùa. (Tự suy đoán: ý nghĩa của giấc mơ này chính là bảo con đừng lấy những thứ đó ra làm đồ chơi, thật sự là có sự việc này!)

Ngày hôm đó sau khi tỉnh giấc mơ, con đi vào nhà vệ sinh để soi gương, không ngờ cảm ứng thấy Bất Động Minh Vương xuất hiện ở trong gương khoảng 5 giây, cho đến tận hôm nay ký ức đó vẫn còn rất mới mẻ trong tâm trí. Ban đầu con không hề biết tên của ngài là Bất Động Minh Vương, thế nhưng khi ở trong mơ nhìn thấy ngài, con đã biết tên ngài là Bất Động Minh Vương. Răng của ngài rất nhọn, mắt không đối xứng, ngài có một thanh kiếm, ngọn lửa lớn phía sau có màu đỏ cam ở trạng thái động. Khi ngài biến mất thì giống như tắt ti vi vậy.

Mấy hôm sau con đi xe taxi, tai con không ngờ lại nghe thấy radio trên xe taxi đang phát Cao Vương Kinh, con hỏi tài xế: “Anh bật kinh Phật à?” Anh ta phản ứng: “Điên à!” Trước khi xuống xe, con lại nghe thấy radio của xe taxi chỉ là đang báo cáo tình trạng giao thông trên đường chứ không phải là dùng để phát kinh Phật. Nhưng trước đó tai con thật sự đã nghe thấy Cao Vương Kinh.

Cảm tạ Sư Tôn đã truyền Phật pháp trân quý cho đệ tử, cũng không hề bỏ rơi ngu đệ tử này, mà còn liên tục gia trì cho đệ tử có cảm ứng. Hy vọng độc giả đọc được bài viết này có thể kiên cố đạo tâm, sư phụ của chúng ta là Chân Phật!

Chúc Phật an. Liên Hoa Vịnh Thi đảnh lễ. Ngày 7 tháng 9 năm 2022.

🌟

Tôi hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Tôi và cô gái này có tồn tại nhân duyên gì?” Duy Ma Cật đáp: ”Những nhân duyên này đương nhiên có liên quan đến đời quá khứ. Nhưng đều phải coi là thầy huyễn hóa tiếp dẫn người huyễn hóa.” Tôi hỏi: ”Tôi ở trong thiền định nhìn thấy, và cô ấy ở trong mơ nhìn thấy thì sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Cái thấy ở trong thiền định của ngài là trong nước thấy trăng, cái thấy ở trong mơ của cô ấy là trong gương thấy hoa.” Tôi hỏi: ”Tương ứng không phải là một dạng hiện thực sao?” Duy Ma Cật đáp: ”Thật ra tương ứng cũng là như thế, là tiếng vọng của âm thanh, mây trôi gặp mây trôi, sấm và ánh chớp, nước và bèo tấm…” Tôi nói: ”Đúng là hư huyễn!” Duy Ma Cật nói: ”Một đại Bồ Tát chính là phải quan sát và đối đãi với chúng sinh hữu tình như vậy.” Tôi nói: ”Không chân thực, cũng không hư huyễn.” Duy Ma Cật nói: ”Đại Bồ Tát cần nói chân lý mọi pháp đều không cho họ.”

37. Pháp thuật bùa ngải

Ngày 9 tháng 9 năm 2022. Tôi nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ từ không trung lao xuống, con mãng xà đó có màu xanh đen, thân to như cái cột, uốn éo bảy tám khúc, trườn đến gần tôi. Miệng vừa há ra. Tôi nhìn thấy những chiếc răng to sắc nhọn, trắng ơn ởn, nhất là hai cái răng nanh giống như thanh kiếm sắc. Con mãng xà thè cái lưỡi màu đỏ ra, chỉ cần cuốn lưỡi lại là tôi sẽ bị cuốn vào trong miệng nó. Trong đời này tôi sợ nhất là rắn. Đương nhiên tôi hoảng hốt vô cùng. Vừa cuốn vừa cắn, tôi nghĩ, lần này mình phân thân xả cốt rồi! Nói ra thì đã muộn. Trong sát-na, nó đã lao vào cắn. Tôi kêu một tiếng “ui da”, mắt nhắm lại. Khi tôi mở mắt ra. Con mãng xà đã biến mất rồi! Tôi chẳng hề gì. Tất cả đều cực kì yên tĩnh. Như thể chẳng hề xảy ra chuyện gì.

Lại có một lần. Không phải là mãng xà đến, mà là một đám người mặc đồ đen. Trên tay họ đều là đao võ sĩ. Thì ra là ninja Nhật Bản. Họ vây quanh lấy tôi. ”Roẹt” một tiếng! Những chiếc đao đều chém lên người tôi, nhưng thân thể tôi đã biến thành vô hình, đao chém hụt, giống như chém vào không khí. Họ liền cầm đao khua tới khua lui. Tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Kết quả là những ninja này ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt rút lui.

Tôi hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Chuyện này là thế nào?” Duy Ma Cật đáp: ”Pháp thuật bùa ngải!” Tôi hỏi: ”Pháp thuật bùa ngải đến trước mặt tôi thì biến mất. Là chính tôi có sức mạnh kết giới, sức mạnh Hộ pháp, sức mạnh phòng vệ, hay sức mạnh Bổn tôn…?” Duy Ma Cật đáp: ”Đều không phải là những điều này, cũng không phải là chú thuật của ngài cao minh. Mà là tâm ngài đã vô tâm, vì đã vô tâm nên tất cả tướng bên ngoài không thể mê hoặc ngài, cho nên pháp thuật bùa ngải không thể khởi tác dụng.” Tôi hỏi: ”Có bao nhiêu thuật sĩ giáng bùa ngải lên tôi?” Duy Ma Cật đáp: ”Rất nhiều! Những người này không giáng bùa ngải lên ngài thì còn giáng lên ai?”

Tôi hỏi: ”Vì sao tôi không cảm thấy nhiều?” Duy Ma Cật đáp: ”Căn bản là ngài không nghĩ về bùa ngải, tất cả bùa ngải tự nhiên tiêu biến.” Duy Ma Cật lại nói: ”Ngài không cầu tài, nhưng tài tự đến, đại phúc tự đến!” ”Ngài không cầu danh, nhưng danh tự đến!” ”Ngài không cầu sắc, nhưng sắc tự đến!” ”Với ngài tất cả đều chẳng hề gì, nhưng lại có đủ tất cả. Không cần cầu, quang minh bảo tạng chốn chốn đều mở ra.” ”Ngài bố thí tất cả, không cầu danh, nhưng danh vị tự nhiên đến.” Tôi hỏi: ”Vì sao lại có thể như vậy?” Duy Ma Cật đáp: ”Bởi vì người có tâm thanh tịnh, không có gì là không thể tùy ý hóa hiện.” Đến nghĩ tôi cũng chẳng nghĩ. Duy Ma Cật nói: ”Chính là vô niệm, thứ tự viên mãn đã đạt đến cùng.”

38. Chuyện của sư tỉ Thụy Cầm

Sư tỉ Thụy Cầm và sư huynh Vương là vợ chồng. Tình cảm giữa họ cực kì tốt. Đến lúc tuổi già, họ quyết định chuyển nhà đi khỏi Las Vegas (thành phố sòng bài), đến một đất nước khác để sống quãng đời tuổi già. Đầu tiên họ trở về Đài Loan. Nhưng ở Đài Loan, sư huynh Vương bị bệnh, đã là giai đoạn cuối, khi kiểm tra sức khỏe mới phát hiện ra. Ở Đài Loan chữa trị, hiệu quả không rõ rệt, đã sắp đến lúc “chuyển hóa” rồi. Tôi (Lư Sư Tôn) dùng siêu độ Nghìn chiếc thuyền pháp. Sư huynh Vương khăng khăng không lên thuyền pháp. Lý do là ông ấy muốn ở lại nhân gian để bầu bạn với sư tỉ Thụy Cầm, không muốn rời khỏi nhân gian để một mình đi đến Ma Ha Song Liên Trì. Tôi nói: ”Đi đến tịnh thổ rồi thì chính là cực lạc.” Ông ấy nói: ”Không thể bỏ lại một mình Thụy Cầm để một mình đi đến tịnh thổ được.” Cuối cùng tôi nói: ”Sau này hai người chắc chắn sẽ gặp lại nhau! Đây chỉ là tạm chia tay thôi.” Ông ấy chần chừ nhiều ngày. Cuối cùng ông ấy mới đồng ý lên thuyền pháp, đến Ma Ha Song Liên Trì.

Còn về phía Thụy Cầm. Bà ấy cảm ứng thấy sư huynh Vương nói với mình rằng: ”Em yêu! Anh sắp rời đi rồi, e rằng không thể thường xuyên đến thăm em. Trừ phi… trừ phi… Lư Sư Tôn đặc biệt cho phép anh có thể trở về thăm em.” Tôi nghe xong lời này thì hết sức kinh ngạc. Sư huynh Vương muốn trở về nhân gian phải có sự phê chuẩn của tôi, tôi có quyền hành này sao? Phê chuẩn. Bằng lòng. Cho phép. Tôi có quyền lực này sao?

Tôi hỏi Duy Ma Cật Đại Sĩ: ”Tôi có đặc quyền này không?” Duy Ma Cật đáp: ”Tại thế giới Ta Bà và thế giới Cực Lạc, mỗi thế giới đều có kết giới riêng, vì kết giới này cho nên không thông với nhau.” ”Ví dụ, hệ mặt trời của tiểu thiên thế giới - thế giới Ta Bà này, bản thân đã có kết giới. Nhân loại muốn đến hệ mặt trời khác thì sẽ bị tầng khí vô hình cản trở.” Tôi hỏi: ”Nhưng vì sao kinh A Di Đà ghi chép rằng, chúng sinh ở Tây phương Cực Lạc thế giới, việc ăn uống đi lại, có thể dâng lên rất nhiều diệu hoa để cúng dường đại Bồ Tát ở các tịnh thổ Phật quốc khác?” Duy Ma Cật đáp: ”Giữa các tịnh thổ với nhau thì không có kết giới. Hoặc có kết giới, nhưng vì địa vị ngang bằng, cho nên có thể đi qua đi lại.”

Tôi hỏi: ”Vì sao thế giới Cực Lạc và thế giới loài người lại không thể qua lại?” Duy Ma Cật đáp: ”Thế giới Cực Lạc và thế giới con người không ngang bằng. Nếu ngang bằng thì con người có thể trực tiếp đến thế giới Cực Lạc, không cần tu trì. Cho nên thế giới Cực Lạc có kết giới, nhân gian có kết giới của nhân gian.” Duy Ma Cật lại nói: ”Tại Ma Ha Song Liên Trì, ngài là chủ tôn. Ngài có thể tự do đến đi, ngài có thể tiếp dẫn chúng sinh tiến vào Ma Ha Song Liên Trì, cũng có thể đi qua tầng kết giới, đưa sư huynh Vương xuống nhân gian Ta Bà.” Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ: Thế giới Ta Bà có rất nhiều quốc gia, tương tự cũng có rất nhiều đường biên giới, bạn phải có được thị thực mới có thể vào được đất nước khác. Có một số đất nước miễn thị thực, là bởi vì ngang bằng. Ngoài ra, có một số quốc gia thì không nhất định cần phải xin visa. Tôi biết: Chư Phật và đại Bồ Tát vì bình đẳng tính trí cho nên tất cả vô ngại.

39. Thưởng thức tản văn

“Khi bạn già rồi!” Đây là tên một bài hát mộc mạc, giản dị, chân thành. Mấy năm trước, khi nghe bài hát này, trong lòng tôi có đôi chút cảm hoài. Theo nhịp điệu bài hát, tôi nhìn trời, khe khẽ hát. Tôi lại hát khe khẽ, xin trời hãy đưa tôi đi đến với Liên Sinh Hoạt Phật kính yêu của tôi. Bất kể ở trong trường hợp nào, bên cạnh Thầy, đều sẽ luôn có một đám người đông đúc vây quanh. Tôi không thích tranh giành, tôi không thích giành giật. Đứng từ xa, tôi cung kính hướng về Thầy, chân thành chắp tay. Thầy chẳng dễ gì chú ý thấy tôi. Tôi giống như không khí, rất nhẹ, rất yên tĩnh, đến đến đi đi. Cứ như thế, đã 29 năm trôi qua…

Năm 2021, sức mạnh nhân duyên đã đưa tôi đi đến với Thầy, Thầy đi đến với tôi. Không ngờ, chúng tôi lại ở gần nhau đến thế. Không ngờ, Thầy lại thích tản văn của tôi. Không ngờ, tâm linh của hai chúng tôi lại tương thông. Mặt đối mặt, tôi nhìn thấy tuổi già của chúng tôi. Hai chúng tôi, cùng nhau bên nhau, đợi đến già. Có một sự việc, tôi hiểu rất rõ, hãy nghe bài hát này vậy! Hãy hát đi! ~ Thầy ở trong tim tôi, rất đẹp! Rất đẹp!~ …… Chúng ta hiểu về vô thường, chúng ta cũng hiểu tất cả là hư huyễn. Giữa không và có, không phải là sự tách bạch rạch ròi. Có một loại trường, có một loại từ lực, liên kết lại, cũng giải thích lẫn nhau.

🌟

Đây chính là tương ứng. Tương ứng là một khúc ca! Tương lai! Bạn sẽ ở Ma Ha Song Liên Trì. Tôi sẽ ở Ma Ha Song Liên Trì. Bài tản văn này là do một đệ tử giấu tên viết, văn phong lưu loát, rất cảm động. Tôi nghĩ đến vấn đề tuổi già. Tôi nói với Duy Ma Cật Đại Sĩ: Gần đây, Có một đệ tử chạy băng băng trên cỏ, bị trẹo trân. “Khậc” một tiếng! Xương gãy rồi! Lại có một đệ tử múa sạp. “Khậc” một tiếng! Xương gãy rồi! Có một đệ tử, chụp ảnh, chân khuỵu xuống, bị bong gân. Có một đệ tử, vừa xuống xe, trượt chân, cũng bị thương. Có một đệ tử, hắt xì hơi một cái, xương sườn gãy luôn. Tôi đánh quyền pháp “tán thủ”, nhảy bật lên một cái, đầu gối bị bong gân, phải quấn nịt đầu gối. ……

Tôi nói: Thượng đế tạo ra con người, sao con người lại nát như vậy. Cái cổ, sụn đệm cột sống, đầu gối, sao lại mong manh yếu ớt như vậy? Duy Ma Cật đáp: Thân người rất nguy! Đau ốm là trạng thái thường có của con người, chỉ vì có nhục thân, cho nên càng già thì lục phủ ngũ tạng đều thoái hóa. Vì thế, Đời người chỉ có trăm năm, rất mong manh, khi tuổi già đến thì già bệnh đi liền với nhau, sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Gần đất xa trời, tội nghiệp đáng thương! Nhưng, Không có hình thể, trăm bệnh đều hết, vì bệnh chẳng có gì để bám vào. Người có tu hành, Có thiên sắc thân, diệu sắc thân. Hiện lên tướng quang minh của vẻ đẹp hoàn hảo. Phật nói, tất cả tướng đều là hư vọng. Tướng chân thực là không. Không dựa vào pháp tướng để thấy Như Lai!

40. Trả lời Liên Hoa Kính An

Liên Hoa Kính An gửi đến những tâm đắc tu hành, xin tôi chỉ bảo. Tôi chuyển cho Duy Ma Cật Đại Sĩ, thỉnh Đại Sĩ trả lời cho anh, như sau: Thứ nhất: Lư Sư Tôn ở trong mơ ban cho Kính An một cây phất trần, một cái bút. Dặn dò phải viết nhiều văn chương. Duy Ma Cật đáp: Phải viết văn chương quét sạch phiền não. Quét sạch phiền não là một trong bốn vô úy, sống trong chính kiến, không có nỗi sợ hãi với những phiền muộn. Còn thế nào là chính kiến? Thân khẩu ý vô lậu, không sai lầm. Tất cả đều dùng trí huệ để làm Giải thoát. Nhậm vận. v.v…

Thứ hai: 12 bộ kinh điển Tam Tạng, có pháp của Đại thừa và Tiểu thừa. Duy Ma Cật đáp: Thập phương chư Phật cùng làm vô cấu thức, chân như thức. Vì thế, pháp của thừa nào cũng không có tốt xấu. Tăng nhân Tiểu thừa là nhận thức về khác và giống, cho nên có thứ bậc. Phàm phu lục đạo là a-lại-da thức, cho nên có vô số khác biệt, vì thế tùy theo phúc đức nhân duyên mà không hoàn toàn tương đồng. Cho nên, Pháp bất cô khởi, Trượng cảnh phương sinh. [Pháp chẳng tự sinh ra một mình, do hoàn cảnh mà có.] Đúng thế, đúng thế. (Là thế, là thế.)

Thứ ba: ”Đen trắng mất đi, mỗi cái ở tại vị trí của nó” là điều Liên Hoa Kính An nói. Duy Ma Cật nói: Đen là vô minh. Trắng là phá vô minh. So sánh này là nếu da không tồn tại thì lông có chỗ để bám vào không? Nhưng, Không tu hành thì, Không cắt đứt phiền não, cũng không có việc không cắt đứt. Không tu đạo, cũng không có việc không tu đạo. Hãy suy nghĩ kĩ càng.

Lư Sư Tôn chú giải: Ngộ cảnh của Liên Hoa Kính An đã gần chín muồi. Có thể kế tục huệ mệnh, và có thể khiến Phật pháp truyền bá rộng rãi. Anh ấy kế tục giáo pháp của Lư Sư Tôn. Hàng phục ma chướng. Chế ngự ngoại đạo. Rời xa phiền não hoặc chướng. Tâm thường thanh tịnh cũng không nhiễm bẩn. Cảnh giới vô ngại cũng đã hình thành, có chính niệm, và chính định, chính kiến cũng rõ ràng. Có thể đảm đương sự nghiệp vĩ đại của Như Lai.

Sau đây, tôi đặc biệt công bố bài viết của anh ấy. Một bài thơ của Liên Hoa Kính An:

Pháp ngữ Chân Phật (lĩnh ngộ)

Sống có gì vui gọi là lạc, chết có gì sợ gọi là thảm Phù du xưa nay như giấc mộng, rực rỡ muôn màu rốt cục không Phật thuyết bốn đế chứng không-hữu, tám chính đạo vẫn cùng với Phật Mười hai nhân duyên nối thành vòng, chân nghĩa mọi pháp sẽ viên dung Trăng lặn trời lên mãi luân chuyển, trời đất vận hành hiển huyền tông Quỹ sinh vật giải hiện pháp nghĩa (*), nhậm vận tự như là gia phong Chính hành lần lượt tiếp truyền thừa, pháp tính bình đẳng khắp nơi trọng Trên đường bồ đề quên lùi tiến, trong tâm vô vi chẳng trước sau Pháp Vương tuyên thuyết Chân Phật ngữ, tam nghiệp thanh tịnh chứng pháp tràng Tìm kiếm bên ngoài không thấy Phật, vô niệm mới quy về bản cung.

[(*) Quỹ sinh vật giải: nằm trong cụm câu đầy đủ là “nhậm trì tự tính, quỹ sinh vật giải”, tức là khi giữ gìn tự tính thì sẽ phân biệt được vật này với vật khác.]

41. Trình bày của Liên Hoa Kính An

Gửi Sư Tôn Liên Sinh Phật đài giám! Sư Phật cát tường! Kính An hôm nay trình lên những tâm đắc đã lĩnh ngộ được trong hai năm tu hành vừa qua, khẩn cầu Sư Phật xem qua, sau đó có chỗ nào không phải xin ban cho con lời chỉ dạy, để đệ tử có thể thâm nhập sâu hơn vào nghĩa lý của chính pháp, sau đó sẽ sáng tỏ trong tâm. Chắp tay cảm tạ!

Từ sau khi Sư Phật nhiều năm trước ở trong mơ ban cho đệ tử cây phất trần và cây bút, dặn dò phải viết nhiều văn chương để khích lệ đồng môn, đồng thời nhận thấy sự biến động liên tiếp trong hoàn cảnh hiện thực, cho nên đệ tử thường xuyên ở trong tình trạng cân nhắc và do dự. Và sau đó khi hành hương đến Seattle, được sự cổ vũ của Thượng sư Liên Chi, đệ tử đã tự đề cử mình với Thượng sư Liên Ha, được Thượng sư cho phép tham gia vào Đại học Chân Phật trực tuyến đảm nhiệm công việc biên tập, chớp mắt một cái đã hai năm rồi. Đệ tử tin rằng việc này thứ nhất có thể hộ trì sự phát triển tuyên truyền trong nội bộ tông phái, thứ hai là có thể phụng pháp chỉ của Sư Phật, hai điều này không mâu thuẫn với nhau, và cả hai đều được hoàn mỹ hơn.

Sau khi tham gia vào đội ngũ biên tập của Đại học trực tuyến, cảm ơn Sư Phật từ bi gia trì, đệ tử đã hoàn thành biên soạn gần một trăm tài liệu học tập. Bởi vì công tác biên tập đòi hỏi tham khảo nội dung kinh điển Phật giáo, cho nên vô hình trung đệ tử đã tăng trưởng tri thức quý giá về lẽ phải của Phật pháp, vì thế đệ tử đã xuyên thủng những chướng ngại vẫn luôn có trong nhận thức về Phật pháp. Đệ tử nhận ra rằng mặc dù bản thân nói là nhân viên biên soạn khóa học, nhưng lại cảm thấy mình là một sinh viên đến trường học sớm nhất. Trong lòng đệ tử nghĩ rằng quyết định lần này mặc dù thuần theo duyên khởi mà làm, nhưng nhờ điều này mà lại đạt được điều gì đó, có lẽ chính như lời Sư Phật thường nói, một miếng ăn miếng uống đều có định số, tất cả mọi thứ của thế gian đều là sự sắp đặt tốt nhất.

Đối diện với mười hai bộ kinh điển Tam Tạng nhiều vô kể, dường như đệ tử đã hiểu được pháp lý mà Sư Phật đã diễn dịch trong sách: nói về Phật thừa duy nhất của Phật pháp, Đại thừa và Tiểu thừa, là Thế Tôn vì đáp ứng thời cơ của chúng sinh mà mở ra pháp môn tiện lợi. Thừa (cỗ xe) có sự phân biệt lớn nhỏ, còn pháp thực không có phân biệt cao thấp. Cái gọi là khai ngộ về mặt giáo pháp chỉ là trong một khoảnh khắc lĩnh hội được ý nghĩa huyền diệu của bên trong tám vạn bốn nghìn pháp môn mà thôi. Còn vẫn phải đặt chân lên con đường thênh thang của “tín, nguyện, hành, chứng”. Trong Chân Phật Mật Pháp, “sự mật” và “lý mật” phải sáp nhập, dung hòa hợp nhất, không tìm cầu Phật bên ngoài thân, tam mật thanh tịnh mà yên tịnh tìm cầu pháp ở tại nội tâm. Thế rồi đến cuối cùng, cho dù là pháp cũng phải thoải mái buông bỏ. Vì thế trong tên bài “Pháp là chỉ cái gì”, đệ tử có cảm hứng và đã viết ra, giải thích rõ tất cả pháp chính là: “Có thể từ trong hữu hình tìm ra lý lẽ vô hình, từ trong vô hình nhìn ra đạo hữu hình.” Các pháp là lấy từ tự nhiên mà có, cuối cùng cũng quy về tự nhiên mà trở thành không, “pháp bất cô khởi, trượng cảnh phương sinh”. Nhưng mà pháp không có tự tính, vì có nhân duyên này sinh ra, nhân duyên diệt, rốt cục là không.

Phật pháp sinh ra theo những giáo hóa độ chúng sinh của Phật Đà, đích thực là quý giá và thù thắng vô cùng, nhưng thuần nhiên là một con đường tu hành chỉ dẫn chúng sinh (Phật pháp như con thuyền). Sau khi lĩnh hội và thậm chí thấy được bản lai diện mục, không cần cố chấp mà cứ khăng khăng giữ lấy, bởi thường nói: “Pháp còn nên bỏ, huống chi không phải là pháp.”, trả lại sự tự do cho người tu đạo. Ngu đệ tử cho rằng, đây chính là đại ý (không chấp) về “qua sông phải dùng bè, đến bờ rồi thì không cần thuyền nữa” trong kinh Kim Cang, cũng là điều đệ tử từng viết cho Sư Phật trong mục “Trò hỏi Thầy đáp”, đệ tử trả lời: ý nghĩa là ”đen trắng mất đi, mỗi cái ở tại vị trí của nó”.

Dưới lệnh cấm đi lại, Kính An đã bám sát giáo huấn của Sư Phật “một ngày không tu, một ngày là ma”, mỗi ngày đều kiên trì tụng kinh trì chú và tu hành Tứ gia hành, nơi sâu nhất trong nội tâm càng ngày càng điềm đạm, tịch tĩnh và rộng lớn, lại còn cảm thấy tư duy tâm linh toát lên sự sắc bén, sống động và rực rỡ. Trong những ngày tháng vô vị, đệ tử đã dung nhập những điều Sư Phật dạy vào cuộc sống, thường xuyên hiểu thêm về những đạo lý bao hàm trong những cuốn văn tập của Sư Phật: thân khẩu ý thanh tịnh mà Chân Phật Mật Pháp nói đến là dùng kết ấn, trì chú, quán tưởng để tương ứng (tam mật hợp nhất). Vì thế, mỗi ngày trong khi tu pháp, tu nhiều hơn một giây thì càng bảo trì được thân tâm thanh tịnh nhiều thêm một giây, lấy sự tinh tấn để đoạn trừ nhiễm ác, tu thiện chuyển thành thanh tịnh, tam mật gia trì và chuyển hóa tam nghiệp của tự thân, ánh sáng thanh tịnh sẽ theo thời gian mà tăng trưởng, chiếu sáng chân tâm mà không thối lui đọa lạc.

“Chúng sinh đều có Phật tính” mà Sư Phật nói là dạy chúng ta tôn trọng sinh mạng và sự bình đẳng, luôn luôn gìn giữ tấm lòng bao dung, khiêm nhường, để ứng đối với vạn sự vạn vật trước mắt xảy đến, tâm, Phật, chúng sinh ba điều này không khác biệt, dựa theo đó có thể nuôi dưỡng tăng trưởng bồ đề tâm đồng thể đại bi, là bình đẳng quán, cũng là cái tâm quan trọng mà người học Phật cần tu hành… Đệ tử thích mỗi ngày trong lúc tĩnh tọa, suy ngẫm về từng câu khai thị ngắn gọn trong sáng của Sư Phật, thường xuyên có thể kéo dài và tiến nhập vào ý nghĩa thâm sâu của kinh điển Phật pháp, từ đó chìm đắm vào chốn thanh tịnh vốn có, không còn nghĩ đến cái khác.

Từ trong cuộc sống dưới tình cảnh dịch bệnh giống như bế quan, Kính An ở trong sự tĩnh lặng suy ngẫm về giáo huấn của Sư Phật, đối với thuyết về “nơi tâm an” cũng có chút lĩnh ngộ. Tâm an thật sự không phải là từ chỗ gần gũi với Sư Phật để cầu ban phúc và phú quý mà có được, cầu trường thọ không bệnh tật mà có được, cầu công danh quyền uy mà có được, cầu gia tộc yên ổn hưng vượng mà có được, không từ trong phạm vi của chủ nghĩa bè phái mà có được, càng không phải từ trong sức mạnh kỳ lạ của thần thông mà có được. Mà là thông qua thực tiễn tu hành Chân Phật Mật Pháp theo thứ tự, khi nhận ra được bản lai diện mục của tự thân mà có được. Cái này chính là điều mà đệ tử liên tục đến nay tuân theo giáo pháp tâm an mà Sư Phật dạy mà có được. Ngày xưa, đệ tử đọc trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, đạo lý “phu duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh” [vì không tranh giành, cho nên thiên hạ không ai có thể tranh giành với mình], đọc xong nhất thời cảm thấy thảng thốt và ca ngợi. Hôm nay, đệ tử từ Sư Phật học được chân lý “phu tự thanh tịnh, cố thiên hạ sắc mạc năng nhiễm chi” [thanh tịnh chính mình, cho nên các sắc tướng trong thiên hạ không thể nhiễm vào mình], lập tức sáng tỏ thông suốt, bất chợt đại ngộ, sâu sắc lĩnh ngộ được, giác chiếu thế gian mọi tướng không phải tướng, là pháp yếu “quán chiếu thường tỏ, thông đạt vô ngại” mà Sư Phật dạy bảo, tự mình phải khắc ghi sâu đậm trong tâm.

Trong số những điều đệ tử lĩnh ngộ được ở trên nếu có chỗ nào sai sót, kính mong Sư Phật từ bi chỉ bảo cho đúng. Trong những ngày tháng còn lại, Kính An sẽ tận lực hộ trì công tác tuyên truyền của tông phái, để báo đáp ơn Sư Phật đã tái sinh và ban cho huệ mệnh này. Đệ tử cũng cúi mình rập đầu xin Sư Phật từ bi gia trì cho đệ tử có ý tứ văn chương minh mẫn sáng láng, để từ đó có thể hoàn thành tốt đẹp tâm nguyện bồ đề nhỏ bé của đệ tử. Cuối cùng, cầu nguyện Sư Phật và Sư Mẫu thân thể khỏe mạnh, trường thọ tự tại! Thỉnh Phật trụ thế, trường chuyển pháp luân! Kính thư. Kính chúc Phật an! Ngu đệ tử Liên Hoa Kính An chắp tay.

🌟

Tôi (Lư Sư Tôn) đọc xong, bèn viết một bài thơ: Nhàn nhã không ngưng trệ Theo mây trắng bận lòng Vốn biết vô sở đắc Chút tâm sự đêm khuya.

(Bài thơ này tặng cho Liên Hoa Kính An.)

42. Lư Sư Tôn đi giao hàng

Mời mọi người đọc một lá thư của Liên Hoa Vịnh Thi:

Liên Hoa Vịnh Thi trình lên Sư Tôn một lá thư. Lư Sư Tôn đi giao hàng trong mơ.

Trung tuần tháng 8, đệ tử mơ thấy Sư Tôn mặc pháp y đi đến con đường ở nhà con để giao đồ ăn nhanh. Sư Tôn dùng xe đạp chở mấy hộp đồ ăn cần giao đến các địa điểm khác nhau. Trong mơ, con hỏi Sư Tôn: “Vị sư phụ này, sao xe đạp của ngài có thể đi lên dốc được thế, ngài thần kỳ quá?” Trong mơ, bản thân con đang ngồi trong một chiếc xe cáp treo đi lên đỉnh núi, còn xe đạp của Sư Phật thì không ngờ còn nhanh hơn cả toa cáp treo chạy bằng điện của con. Sư Tôn mặc pháp bào trả lời: “Đi theo tôi là được, tặng cho cô một hộp đồ ăn, sau đó tôi còn phải đi giao tới địa điểm khác nữa. Rất nhiều người cần.”

Đầu tháng 9, con được sắp xếp đến Seattle Lôi Tạng Tự để đảm nhiệm công việc trong nhà bếp, cũng giúp giao đồ ăn đến cho một người bị bệnh.

Ngoài ra, lúc chạng vạng tối ngày 12 tháng 9, con đang ở trên đường đi giao cơm hộp, vừa hay gặp hai người lạ, họ hỏi con: “Cơm hộp của cô ở đâu đó?” Thế là nhân tiện con đưa họ đi tham quan chùa.

Họ không nói gì thêm, rất tin tưởng và mong chờ, con đi giao cơm trước, sau đó đưa họ về chùa. Thế rồi khi họ đi tham quan Seattle Lôi Tạng Tự thì họ hết sức thán phục, cảm nhận đạo tràng vô cùng trang nghiêm và có từ trường rất tốt.

Trên đường đi, con giới thiệu vắn tắt về sự thù thắng của Sư Tôn, họ cảm thấy ngày hôm đó là một ngày rất may mắn của họ, có thể nghe được những duyên phận và sự tích này, cảm thấy rất bất khả tư nghì. Trước bữa ăn tối, Sư Tôn vô cùng từ bi chẳng hề ra vẻ kiêu ngạo, cũng nói chuyện vài câu với hai người khách lạ.

Họ nhìn thấy sự trang nghiêm của Sư Tôn thì hết sức phấn khởi và tò mò, khi ăn cơm họ cũng hỏi con rất nhiều câu hỏi. Ăn cơm xong, họ quỳ trước phòng ăn để nhận cái sờ đầu gia trì của Sư Tôn giống như con. Hai người khách lạ hỏi con là cần phải làm những gì. Con trả lời rằng cần tịnh tâm cúng dường, trong túi của họ không có tịnh tài, con liền cho họ mượn. Sư Tôn không hề vì họ không phải là đệ tử thì không sờ đầu. Khi sờ đầu Sư Tôn nói: “Good!” [Tốt.]

Ăn xong bữa tối, các đệ tử vui vẻ tiễn Sư Tôn lên xe về nhà, Sư Tôn biểu diễn kim cang côn gia trì cho các đệ tử, hai người khách lạ hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh gia trì của Sư Tôn, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt. Một trong hai người khách lạ sống ở gần Seattle Lôi Tạng Tự, nhưng lại chưa từng đến đây.

Từ các điểm nói trên, xem ra Sư Tôn là Phật, không có gì là không biết, sự việc trong giấc mơ tái diễn một lần trong hiện thực. Khi con vừa mới đến Seattle Lôi Tạng Tự thì Sư Tôn hỏi một câu là ai sắp xếp.

Người giao hàng trong mơ, đáp án là: người đó là Sư Tôn. Sư Tôn chăm sóc cho từng người rất chu đáo, không gì không biết, Liên Hoa Đồng Tử có ở khắp nơi nơi. Khi cơ duyên đến rồi thì sẽ gặp mặt, ai không có duyên thì sống ở gần nhất cũng không gặp được. Xin những độc giả và người có duyên với Liên Sinh Hoạt Phật hãy trân trọng duyên phận cả đời này.

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu Trăm nghìn vạn kiếp khó tìm cầu Nay con nghe thấy xin trì tụng Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm sâu.

Sư Tôn từng khai thị: “Độ chúng sinh không phải chỉ là việc của một mình Sư Tôn, là việc của mỗi đệ tử Phật.” Tinh thần của Căn bản Thượng sư là: không bỏ rơi một chúng sinh, đệ tử sâu sắc cảm nhận được.

Đệ tử Liên Hoa Vịnh Thi chắp tay đảnh lễ Sư Phật. Ngày 13 tháng 9 năm 2022.

🌟

Đọc xong bức thư này, tôi (Lư Sư Tôn) viết một bài “thơ giao đồ ăn nhanh”.

Thơ như sau:

Tôi là người giao thức ăn nhanh Cũng xem như khi đói gửi hơi ấm Bánh xe quay Tặng cho Phật pháp Sự phong phú tâm linh Trước nay hoằng pháp nhiều khó khăn Tôi mặc kệ Chỉ cần người ta muốn Tôi sẽ hẹn gặp bạn Thức ăn nhanh này Giao đến nghìn nghìn vạn vạn.

43. Phù lực

Có đồng môn ở Hồng Kông bị bong gân mắt cá chân trái rất nghiêm trọng, chỉ uống linh phù của Sư Tôn mà không ngờ đã nhanh chóng hồi phục!

(Liên Hoa Huệ Quân báo cáo.)

Sư tỉ Hà Mỹ San đến tử Hồng Kông là một đệ tử Chân Phật Tông kiền thành. Vào ngày 16-29/8/2022 đã đến Seattle hộ trì Thánh Tôn Liên Sinh Hoạt Phật làm pháp hội mùa thu. Trong thời gian ở Seattle tự mình thuê nhà trọ, ngày ngày đi đi về về để nghe Sư Phật giảng pháp!

Một hôm cô ấy thuê xe lái từ bên ngoài trở về, lúc xuống xe dẫm lên bãi cỏ có độ dốc, không chú ý cho nên không ngờ đã bị bong gân ở mắt cá chân trái. Ban đầu cô ấy cho rằng không sao cả nên không để ý, không ngờ chỗ bị đau càng ngày càng sưng to lên, còn cảm thấy xương ở chỗ mắt cá chân có tiếng “khục khục” không bình thường. Sau đó cô ấy phát hiện ra dường như có hiện tượng dây chằng ở mắt cá chân bị tổn thương.

Cứ thế vài tiếng sau, rất may mắn, sau bữa cơm tối hôm đó, cô đã báo cáo việc này với Sư Tôn để thỉnh cầu gia trì, truyền thừa của Sư Phật đã chiếu rọi ánh sáng, Sư Tôn cũng ban cho cô bốn lá phù. Sau khi cô đốt phù uống, không uống bất kì loại thuốc nào khác, không ngờ chỗ bị đau đã bình phục rồi!

Sau đó, trụ trì của Seattle Lôi Tạng Tự là Thượng sư Liên Cầm cũng đưa cô ấy đi chụp X-quang, kết quả kiểm tra cũng không bị gãy xương.

Sư tỉ Hà Mỹ San vô cùng cảm tạ sự gia trì cứu độ thần kỳ của Sư Phật, ca ngợi thần lực của Sư Tôn đúng là thù thắng! Ngày khác cô lại một lần nữa gặp Sư Phật, vẫn quỳ hai chân, một lần nữa đảnh lễ cảm ơn. Cô ấy nói Sư Tôn quá vĩ đại!”

🌟

Chú thích: Sư Tôn đã học tập phù lục từ Liễu Minh Hòa Thượng. Một là phù chữ “thượng” Hai là phù chữ “quỷ”. Phù có phù lực, cũng là sức mạnh tinh thần bất khả tư nghì. Phù và linh lực có liên quan. Trọng điểm nằm ở lá phù này có lực gia trì của các vị như Phật Bồ Tát Kim Cang Hộ Pháp hay không? Có, thì sẽ có phù lực. Không, thì sẽ là tờ giấy lộn. Như vậy mà thôi.

44. Cảm ứng về Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang

Đây là một lá thư cảm ứng, như sau:

Đảnh lễ Sư Phật, Sư Tôn Phật an. Đệ tử Liên Hoa Chiêu Mỹ lên mạng tham gia pháp hội Hộ Ma (hỏa cúng) Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang do Sư Phật chủ trì vào tháng 2 năm 2022. Khi đó gáy và eo của đệ tử rất đau nhức. Khi Sư Phật diễn hóa thủ ấn gia trì. Đệ tử quán tưởng Phật quang gia trì để bệnh nghiệp đau nhức sớm được tiêu trừ. Sau đó, đệ tử cũng không quá để ý xem là sẽ khỏi hay là không khỏi. Mấy ngày sau mới cảm thấy gáy và eo hoàn toàn không đau nữa, cho đến tận ngày hôm nay, vẫn hoàn toàn không đau.

Đệ tử rất cảm ơn Sư Phật và Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang đại gia trì. Cát tường an khang. Phúc huệ tăng trưởng. Đệ tử Liên Hoa Chiêu Mỹ một lòng kiền thành kính lễ. Om guru liansheng siddhi hum. Ngày 10 tháng 8 năm 2022.

🌟

Chú thích: Trong pháp hội Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang, tôi đều sẽ đặc biệt đại gia trì trong năm phút. Chủ yếu là để giải trừ bệnh khổ của tín chúng. Rất nhiều người có được cảm ứng. Những người tôi công bố trong sách chỉ là một phần trăm mà thôi. Tôi nói: Xin các đệ tử tiếp nhận gia trì không cần vội vã viết thư cảm ứng, bởi vì có một số bệnh có thể khỏi tạm thời, nhưng cũng có khả năng sẽ tái phát. Liên Hoa Chiêu Mỹ này được gia trì vào tháng 2, nửa năm sau, đến tháng 8 mới viết thư cảm ứng. Điều này chứng minh là bệnh thật sự đã khỏi. Bản thân tôi cảm thấy chú âm của Đại Huyễn Hóa Võng Kim Cang có sức mạnh lớn, có thể chữa được bệnh tật của chúng sinh. Mong người người trì tụng, người người thành tựu.

45. Cảm ứng tốc độ nhanh nhất

Khâu Tiểu Lăng là giáo sư Đại học New York, anh ấy dạy Dinh dưỡng học và Tài chính. Khâu Tiểu Lăng lấy vợ là Tô Ly Na. Kết hôn xong, bảy năm mà chưa có con. Vợ Tô Ly Na đã đi khám bác sĩ Đông y, bác sĩ đều nói: “Sẽ không có con.” Tô Ly Na vốn là bác sĩ Đông y. Cô hỏi sư phụ Đông y của mình: ”Sẽ có con không?” Sư phụ Đông y của cô nói chắc như đinh đóng cột: ”Cô sẽ không có con!”

Khâu Tiểu Lăng và Tô Ly Na đều là đệ tử Chân Phật Tông. Đường chủ của New York Kim Cương Lôi Tạng Tự là sư tỉ Liên Vy bảo họ đi thỉnh cầu Lư Sư Tôn. Họ viết thư gửi fax đến cầu Lư Sư Tôn gia trì. Vừa mới gửi fax đi. Lư Sư Tôn vừa mới gia trì. Buổi tối hôm đó, Khâu Tiểu Lăng cảm ứng thấy có một người đi vào trong nhà mình, nhưng tìm kiếm khắp nhà, không ngờ lại chẳng tìm thấy người nào, lạ quá! Lạ quá! Còn Tô Ly Na cảm ứng thấy mình buồn nôn, tràng vị khó chịu, chóng mặt, ăn uống không ngon miệng. Cô đi khám bác sĩ Đông y. Bác sĩ Đông y bắt mạch. ”Không phải bệnh, là có thai!” Cô đi khám bác sĩ Tây y. Bác sĩ Tây y cũng chứng minh: ”Có bầu rồi!” Sau đó họ sinh được một đứa con gái, chính là Khâu Tình.

Bản văn này là do Tô Ly Na kể lại. (Tháng 8 năm 2022, trong buổi cúng dường cơm, cô ấy đã kể lại.) Có thể nói là: “Cảm ứng tốc độ nhanh nhất.”

46. Trúng xổ số

Tôi nói: ”Chân Phật Tông là trúng số tông!”

Xin mời xem bức thư dưới đây: Trong pháp hội Hộ Ma, Sư Phật từng nói: “Nhìn thấy rất nhiều kim cương, đệ tử sẽ trúng số.” Quả nhiên, ông ấy đã trúng giải xổ số X vạn Ringgit Malaysia.

Bài viết của Liên Hoa Ngọc Linh.

Đệ tử Liên Hoa Ngọc Linh ở Malaysia hôm nay cầm bút viết thay cho sư huynh Vương để làm chứng một sự việc cảm ứng nhờ lực gia trì của Sư Phật.

Một ngày nọ, bản thân đệ tử đang nghe Sư Phật khai thị sau khi chủ trì buổi đồng tu Chuẩn Đề Phật Mẫu thì bỗng nhận được điện thoại. Thì ra là sư huynh Vương đã trúng xổ số, muốn đệ tử giúp ông ấy gửi 5000 Ringgit để cúng dường Sư Phật, đầu tiên là để cảm ơn Sư Phật đã gia trì cho ông ấy trúng giải thưởng X vạn Ringgit.

Còn nhân duyên trúng giải là như sau: Pháp hội Hộ Ma chủ nhật hàng tuần của Sư Phật, trong thời kỳ dịch bệnh, hàng tuần đệ tử đều báo danh pháp hội và cúng dường một khoản tiền nhỏ, trước nay chưa từng gián đoạn, thỉnh thoảng bản thân cũng làm chủ cầu hoặc mời đồng môn cùng làm.

Sư huynh Vương quy y hơn 30 năm, là một đệ tử già vô cùng tinh tấn, cũng là một sư huynh rất có bồ đề tâm. Vì biết chủ nhật hàng tuần đệ tử đều có báo danh pháp hội thì mong muốn cũng có thể giúp ông ấy cùng báo danh, cho nên hàng tuần đệ tử đều phụ trách thêm phần công việc nhỏ nhặt này. Đệ tử tin tưởng rằng có sự gia trì của Sư Phật, sau này có thể thực hiện chủ nhật hàng tuần đều có thể làm chủ cầu. Cảm ơn Sư Phật.

Còn sư huynh Vương này, vào ngày 29 tháng 7 năm nay, khi đang đi trên phố, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu có cái gì đó dính dính. Sờ vào thì… Ôi! Thật kinh khủng! Là phân chim đó! Thế là ông ấy bỗng có linh cảm liền đi mua vé xổ số, kết quả là, ngày hôm đó đã trúng giải nhất, sư huynh Vương thật sự đã trúng giải nhất rồi… Đệ tử nhớ là trong pháp hội Hộ Ma gần đây, Sư Phật từng nói: nhìn thấy rất nhiều kim cương, đệ tử sẽ trúng xổ số. Kết quả là phúc báo của sư huynh Vương đã đến rồi. Ông ấy đã lĩnh thưởng, thật vui mừng thay cho ông ấy. Sự thù thắng của Chân Phật Mật Pháp, sức mạnh gia trì của Sư Phật đúng là không hư giả.

Càng cảm ơn hàng tuần đều có thể nhận được gia trì, các đệ tử hàng tuần có thể ở trên “đám mây” gặp mặt và hỏi thăm Sư Phật (đệ tử cảm nhận đây cũng là một kiểu “trúng số” khác).

(Ghi chú: Ngày 10 tháng 7 năm 2022, Sư Phật chủ trì Hộ Ma Câu Tài Thiên Nữ xong thì khai thị rằng: “Vừa rồi nhìn thấy móc kim cương của Câu Tài Thiên Nữ quay ba vòng, không ngờ là kim cương đầy ắp cả sơn cốc! Lần này lại có người trúng xổ số rồi!”)

🌟

Tôi nói: ”Đây là một trong số ba người, vào tháng 7 năm 2022, đã trúng xổ số.”

47. Thư của Liên Ha

Sư Phật kính yêu nhất, Phật an! Ngu đệ tử Liên Ha nhất tâm đảnh lễ và đem thân khẩu ý cúng dường Sư Phật! Tuần sau, đệ tử sẽ khởi hành bay đến Seattle, dẫn theo hơn 30 đồng môn Brazil, cùng tham gia đại pháp hội Mùa Thu của Sư Phật. Khi Sư Phật đọc được lá thư này, hẳn là đệ tử đã rất vui mừng đến bên Sư Phật rồi. Vô cùng mong chờ Sư Phật sẽ diễn hóa thánh cảnh siêu độ nghìn chiếc thuyền pháp cho các đệ tử chúng con, thật sự là nghìn năm khó gặp. Các đệ tử thật may mắn có thể đích thân đến tham gia dịp lớn này. Cảm ơn đời này đã gặp được Sư Phật, không chỉ là may mắn ba đời, mà còn là may mắn nhiều đời!

Mỗi lần ở bên Sư Phật, đệ tử đều thu hoạch được tràn trề, bất luận là trên phương diện tu hành, cuộc sống, lĩnh ngộ, cảm nhận hay tâm tính, thậm chí cả trên phương diện vật chất cũng đều “được vụ mùa lớn”, giống như vào ngày đệ tử rời đi, Sư Phật đã vẽ bức tranh đề chữ là “Suối nhỏ uốn cong, thắng lợi trở về”.

Nói đến tranh vẽ, đệ tử vạn phần cảm ơn Sư Phật đã ban tặng tranh cho đệ tử, trên bầu trời xanh thăm thẳm không mây, một vầng mặt trời đỏ ối, và hoa sen đang nở rộ ở trong mặt trời. Sư Phật ban tặng tranh và đề thơ khiến đệ tử cảm nhận được sự cổ vũ và gia trì không gì sánh bằng. Nội tâm tràn ngập sự ấm áp và biết ơn! Vầng mặt trời đó dường như chiếu rọi trong tim đệ tử. Khi đệ tử trang hoàng xong bức tranh của Sư Phật, cung kính treo lên căn nhà bế quan ở trong núi, thời khắc đó, toàn bộ ngọn núi hiện lên cảnh tượng kỳ lạ, chưa từng nhìn thấy những đám mây tía dày đặc xuất hiện phía sau căn nhà bế quan. Những đám mây thần tiên ấy, cái màu sắc ấy đệ tử cả đời ít thấy, chụp ảnh cho các đồng môn xem, mọi người cũng tặc lưỡi kinh ngạc, cảm ơn Sư Phật đã ban phúc và gia trì!

Trong thời gian ở Seattle, đệ tử đã lắng nghe Sư Phật khai thị kinh Duy Ma Cật, trong lòng rất chấn động. Trong xã hội ngày nay, có ai có thể một mình có đầy đủ mười truyền thừa lớn của Phật giáo (Hồng, Hoàng, Bạch, Hoa, Chân Ngôn tông, Thiền tông, Tịnh Thổ tông, Tam Luận tông, Pháp Tướng tông, Thiên Thai tông) chứ? Để đệ tử Chân Phật đời thứ hai chúng con vừa quy y là đã có được dòng chảy pháp của mười truyền thừa lớn, thật may mắn xiết bao! Lại có ai có thể từ “tiếng gầm sư tử” mà giảng đến “hoặc im lặng hoặc sấm rền”? Khai thị tiếng sấm của chân như? Duy có Lư Sư Tôn thôi!

Còn có một điểm khiến đệ tử xúc động sâu sắc, ngày hôm đó Sư Phật mời chúng con vào trong thư phòng của Sư Phật ở Cầu Vồng Lôi Tạng Tự. Nơi đó cất giữ rất nhiều tín vật truyền thừa của Sư Phật, đều là những pháp bảo trân quý mà các Tổ sư đã ban cho. Càng quan trọng hơn là, Sư Phật nói với các đệ tử, mỗi vật phẩm ở trong thư phòng đều được bày biện ngay ngắn gọn gàng, không nghiêng lệch chút nào. Sư Phật tự tay thị phạm cho chúng con, nếu cây bút này bị để như thế này thì không được, phải đặt nó ngay ngắn như thế này thì mới được. Chúng con trố mắt há miệng ra mà nhìn, bởi vì sự khác biệt ở đây gần như rất nhỏ không thể nhìn thấy được. Có thể thấy Sư Phật nghiêm cẩn thế nào. Và sự ngăn nắp sạch sẽ này chính là tương ứng với sự thanh tịnh của nội tâm. Thế rồi khi đệ tử trở về Brazil là bắt đầu lần lượt dọn dẹp sạch sẽ phòng của mình và phòng Phật đường. Mỗi khi đệ tử dọn dẹp phòng đều nghĩ đến thư phòng của Sư Phật, và tâm đệ tử dường như cũng thanh tịnh hơn, càng tương thông với tâm của Sư Phật hơn.

Sư Phật kính yêu, cảm ơn sự gia trì của Thầy, khiến sự nghiệp giáo dục Chân Phật không ngừng bay cao. Chương trình dạy học của Học đường Chân Phật pháp đã mang đến sự tiến bộ lớn cho toàn thể nhân viên hoằng pháp của Chân Phật Tông, mọi người đều nói tố chất truyển chọn trợ giảng năm nay có sự nâng cao rõ rệt so với trước đây. Và trong các lớp học của Đại học Chân Phật trực tuyến, trong tương lai gần sẽ bắt đầu chia sẻ những tâm đắc học tập sau mỗi bài học của mỗi học viên, mọi người sẽ tuần tự trình bày theo vòng tròn. Như vậy, một mặt sẽ tăng cường sự nghiêm túc nghe giảng, ghi chép và suy nghĩ tỉ mỉ của các học viên khi lên lớp, mặt khác sẽ nâng cao tài hùng biện, năng lực diễn thuyết của học viên, và năng lực này cực kì quan trọng bất luận là đối với công việc tương lai của học viên hay là công tác hoằng pháp độ chúng.

Sắp tới đây giáo dục Chân Phật sẽ đưa ra kế hoạch “Chòm sao lấp lánh” bồi dưỡng huấn luyện các giáo viên hạt giống: chiêu mộ tinh anh trong toàn bộ nhân viên hoằng pháp của tông phái, mời giáo sư chuyên nghiệp để bồi dưỡng huấn luyện họ làm sao để trở thành một giáo viên ưu tú, sau đó trong từng lĩnh vực của giáo dục Chân Phật pháp, tùy theo sở trường và sở thích của các giáo viên hạt giống để mà phân công công việc, tiến tới không ngừng nghiên cứu và trau dồi chuyên sâu, và dần dần trở thành một giảng viên chuyên nghiệp của khóa học. Bằng cách này, một nhóm các giáo viên hạt giống Chân Phật xuất sắc sẽ được vun trồng, và các vì sao sẽ tỏa sáng dưới bầu trời của Chân Phật.

Cảm ơn Sư Phật mỗi lần đều ban cho đệ tử những chỉ thị về tu hành. Đệ tử mỗi lần ở tại Seattle hỏi việc đều là những thời khắc quan trọng nhất. Sư Phật tự tay viết cho đệ tử pháp môn tu trì, chỉ điểm cho đệ tử những tâm yếu khẩu quyết, đều là trân quý nhất, khiến việc tu hành của đệ tử có thể tiến bộ nhảy vọt. Đệ tử trở về trong núi ở Brazil, ngày ngày lĩnh hội những pháp yếu của Sư Phật, ngày ngày thực tiễn những chỉ thị của Sư Phật, không ngừng cảm nhận được sự tiến bộ của tu hành. Đệ tử thành tâm muốn hét lớn vào hư không rằng: “Có Sư Phật thật tốt!”

Cuối cùng chân thành chúc nguyện Sư Phật khỏe mạnh trường thọ, vui vẻ tự tại, thỉnh Sư Phật trụ thế! Chúc nguyện pháp mạch Chân Phật sẽ chảy xa chảy mãi, để Sư Phật yên tâm và vui mừng. Chúc nguyện đệ tử Chân Phật đều có thể tu hành thành tựu, không phụ sự khổ tâm của Sư Phật. Cũng thỉnh cầu Sư Phật gia trì cho đệ tử và tất cả chúng sinh cát tường an khang! Thiền định thành tựu! Thấy Phật thành Phật! Gia trì cho sự nghiệp giáo dục Chân Phật và sự nghiệp bồ đề của Chân Đế Lôi Tạng Tự không ngừng bay cao, cho đến khi bồ đề viên mãn!

Kính thư, Ngu đệ tử Liên Ha cúi lạy. Trong núi ở Sao Paulo, Brazil, ngày 7 tháng 8 năm 2022.

🌟

Cảm tưởng khi đọc thư:

Vốn là thanh tịnh một linh quang Trong một sát-na chẳng che giấu Chiếu khắp Ta Bà nghìn vạn tia Công đức bao nhiêu chẳng thể lường Dạy bảo chúng sinh không sinh tử Đến đến đi đi đều là huyễn Giấc mộng qua đi chẳng còn gì Con đường tu hành vô thường lắm Thời nay phải tìm Chân Phật gia Chẳng biết đời người như ráng chiều Một bước chân đi cần tinh tấn Tự sinh cõi Phật ở chân trời.

48. Liên Hoa Kiến Thanh nói như vậy (1)

Cảm ngộ chứng minh Sư Phật cứu độ là bất khả tư nghì! Tu Chân Phật Mật Pháp là bất khả tư nghì!

“Đài Tổng hợp Bầu Trời Chân Phật” - Bài viết của Liên Hoa Kiến Thanh.

Đệ tử Liên Hoa Kiến Thanh đảnh lễ Sư Tôn, Sư Mẫu, A Di Đà Phật! Đệ tử viết bài này là cảm ngộ của đệ tử. Chứng minh Sư Phật cứu độ là bất khả tư nghì. Tu Chân Phật Mật Pháp là bất khả tư nghì!

Đệ tử Nguyễn Kiến Thanh sinh vào tháng 1 năm 1958, lúc còn nhỏ thể trạng yếu ớt và nhiều bệnh. Lúc 8 tuổi không cẩn thận mắc bệnh viêm màng não, đã đi lướt qua Tử Thần. Sau đó để lại di chứng là: thần kinh não bị tổn thương, hay quên, tư duy phản ứng chậm, giao tiếp với người khác có trở ngại lớn, gan bị tổn thương. Mấy năm nay được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán là gan đã hoại tử hơn một nửa, hơn nữa đã mấy chục năm rồi! Từ xưa đến nay đệ tử luôn cảm thấy tai kiếp trùng trùng!

Vào năm 1994 còn gặp trận hỏa hoạn ở Tân Ốc. Nhưng vì thế mà mới có cơ duyên từ chỗ của người hàng xóm là sư tỉ Trang mà gặp được sách tâm linh của Sư Tôn! Sau khi đọc xong thì có nhiều cảm xúc đan xen, lập tức chọn ngày quay về hướng đông quỳ lạy, quy y Thánh Tôn Liên Sinh Hoạt Phật, rồi viết thư khẩn cầu Sư Phật tiếp nhận thỉnh cầu quy y của đệ tử.

Sư Phật từ bi, ngay cả một chúng sinh không ra gì như đệ tử đây mà cũng được cứu độ. Cảm ơn!

Đệ tử đã sắp đặt đàn thành, bắt đầu đi trên con đường mỗi ngày một tu, và từ trong những khai thị của Sư Tôn, dần dần tiếp xúc với những cuốn sách của Sư Phật mà hiểu về Phật pháp. Từ một người theo chủ nghĩa vô thần biến thành một đệ tử học Phật tin vào nhân quả.

Cùng với việc thâm nhập tu pháp, chướng ngại cũng càng ngày càng lớn. Vào năm 1999, đệ tử phát nguyện trì tụng Thượng sư tâm chú - chú dài 1 triệu biến, để cầu thoát khỏi cái khổ của lục đạo luân hồi. Khi đệ tử trì đến 200 nghìn biến thì cũng chính là lúc bạn thân khuyên nhủ đệ tử phải rời bỏ Chân Phật Tông và công kích tín ngưỡng tôn giáo.

Sáng sớm ngày 15 tháng 6 năm 2000, Sư Tôn nhập mộng gia trì! Sự việc này giống như vừa xảy ra ngày hôm qua, vẫn sống động như ở trước mắt, là sự thật không phải giả dối. Suốt đời không quên! Ở trong mơ, đệ tử và một người bạn gặp được Sư Tôn, khi đó Sư Tôn đang ngồi ở trong phòng, đang sửa sách. Đệ tử lập tức quỳ xuống đảnh lễ, còn người bạn kia thì cứ đứng không quỳ. Sư Tôn nói: “Anh ta không biết phân biệt hàng tốt xấu.” (Không nhận ra được Chân Phật.) Sư Tôn lập tức quăng cây bút đi.

Đệ tử vội vàng nhặt cây bút trên mặt đất giao cho Sư Tôn, Sư Tôn trong chốc lát đã cắm cây bút vào đỉnh huyệt của đệ tử. Trong sát-na, đệ tử chỉ thấy một đống rác đen sì khổng lồ che chắn toàn bộ xung quanh đệ tử, có đôi chút giống như tình huống của sự kiện 11 tháng 9 khi tòa nhà lớn sụp đổ.

Còn chỗ mà đệ tử đang quỳ thì không ngừng được nâng cao lên, một đằng nâng lên một đằng sụp xuống, biến thành đệ tử đang quỳ trên đỉnh núi, chỉ thấy ánh sáng chiếu khắp nơi. Sư Tôn nói: “Tốt rồi!” Thế là thấy Sư Tôn trong chốc lát đã bay vào trong bức tường, biến hóa thành bức chân dung Sư Tôn mỉm cười. Sau đó mới biến mất. Đệ tử cũng tỉnh khỏi giấc mơ, hết sức chấn động! Trong lòng tự hỏi điều này có thật không?

Lúc này đỉnh huyệt trên đầu đệ tử, da đầu liên tục phập phồng, giống như mí mắt bị co giật, khiến đệ tử xác nhận Sư Tôn thật sự đã nhập mộng rồi! Khi đó là 4 giờ 50 phút sáng, cũng là thời gian hàng ngày đệ tử thức dậy để tu pháp. (Cảm ơn Sư Tôn đã nhập mộng cứu độ.)

Vào năm 2009, khi lần đầu tiên Sư Tôn truyền pháp Khổng Tước Minh Vương, đệ tử đã hành hương đến Seattle lễ Phật, báo cáo với Sư Tôn về mộng cảnh này, Sư Tôn khai thị rằng: “Đó là lúc nguy hiểm nhất (của đệ tử).” Đệ tử cảm ơn Sư Phật từ bi!

Khi đệ tử khoảng 40 tuổi, vì lưng eo đau nhức, vì thế tu thêm Đại lễ bái và Bảo bình khí, cơn đau ở eo lập tức thuyên giảm. Trong khi không ngừng nghe băng ghi âm, ghi hình Sư Tôn khai thị, đệ tử cũng tìm tòi được một vài bí quyết. Vào lúc 50 tuổi, đệ tử đã có thể nhịn thở được trên 5 phút. Đệ tử đã đưa phương pháp này vào trong việc tu pháp mỗi ngày một tu của mình, đến nay đã 9 năm rồi, trừ phi có tình huống đặc biệt không thể làm được, vì thế việc tu pháp hàng ngày đều là là một lần khảo nghiệm, pháp hỷ vô lượng!

Từ trong khai thị của Sư Tôn, đệ tử hiểu rằng tu hành chính là phải tu chứng quang minh, vì thế đệ tử quán tưởng việc tu Bảo bình khí thành cúng dường Hộ Ma ở bên trong. Và thỉnh cầu Sư Tôn gia trì, hóa thành ánh sáng cúng dường Phật. Ngày ngày đều quán tưởng như thế, phiền não cũng ít dần. (Đệ tử cũng đưa mộng cảnh vào trong tu pháp, vì thế thường rơi nước mắt, nghĩ đến ơn Phật khó báo đáp!)

Đệ tử cầu nguyện Sư Phật thân thể khỏe mạnh, mãi chuyển pháp luân, không nhập niết bàn! Đệ tử cầu nguyện Sư Phật thường xuyên trụ đỉnh, gia trì bảo vệ bồ đề tâm của đệ tử vĩnh viễn không thoái chuyển. Đệ tử cầu nguyện có thể mãi mãi theo Sư Phật tu hành, tu chứng bồ đề, để báo ơn từ bi cứu độ của Sư Phật!

Chúc Phật an! Đệ tử Liên Hoa Kiến Thanh đảnh lễ. Ngày 8 tháng 9 năm 2022.

🌟

Viết một bài thơ “Một cây bút”:

Một cây bút cắm vào Phạn huyệt Thân thể y nguyên Nghiệp chướng trôi mất Hóa thành nước Tuôn ra bốn biển Đời người bắt đầu lại từ đầu Tinh tấn trì chú Đệ tử hữu duyên Cuối cùng Quang minh đắc thành tựu.

(Chúc Liên Hoa Kiến Thanh tu dưỡng đúng đắn, thoát khỏi cõi trần.)

49. Liên Hoa Kiến Thanh nói như vậy (2)

Đệ tử Liên Hoa Kiến Thanh trình lên Sư Phật kiến chứng cảm ứng - Cảm ơn Sư Tôn đã chiếu rọi Phật quang, tiếp dẫn bố mẹ đệ tử vãng sinh tịnh thổ, thoát khổ được vui.

Sư Phật kính yêu xin từ bi soi xét:

Đệ tử Liên Hoa Kiến Thanh vào năm 1994 thì quy y Sư Phật. Bố đệ tử ban đầu không tin tưởng lắm. Sau này ông bị bệnh nặng phải nhập viện, trong lúc đó đã đọc cuốn sách Sư Tôn khai thị Tâm Kinh thì mới thật sự tin tưởng. Hơn nữa còn bắt đầu trì Cao Vương Kinh, liên tục cho đến khi lâm chung, ông ấy đã trì tụng được hơn một nghìn biến.

Khi bố đệ tử sắp qua đời, có một hôm vào buổi trưa, mẹ đệ tử ở trước đàn thành trong nhà khóc lóc và quỳ lạy cầu Sư Phật, thỉnh cầu Sư Phật đến bệnh viện cứu độ cho bố, sau đó thì đến bệnh viện để chăm sóc cho bố. Bố nói: “Sư Tôn đến rồi.” Mẹ đệ tử liền hỏi han sự tình, bố nói: “Sư Tôn ngồi trên hoa sen lớn màu trắng, từ trong không trung từ từ hạ xuống, cười với bố. Bố cũng cười với Sư Tôn.” Sau đó bố ngủ thiếp đi. Điều này xảy ra vào buổi trưa, ngay lúc ban ngày, đúng là bất khả tư nghì.

Khi bố đệ tử sắp qua đời, mẹ đệ tử đọc được Mật pháp “trung ấm nghe dạy mà được cứu độ”, sau đó liền không ngừng nói với bố rằng phải ngồi trên hoa sen để đi, phải đi theo Sư Tôn, phải nhìn thấy ánh sáng trắng chói lòa mới được đi, phải ở trên đó đợi mẹ không được đi lung tung. Mẹ đệ tử lấy vài sợi tóc ở chính giữa đỉnh đầu của bố, nhắc nhở bố phải đi ra từ thiên tâm, không được đi ra từ những chỗ khác. Bố cũng liên tục gật đầu đồng ý.

Vào ngày 7 tháng 8 năm 2000, khi đệ tử được biết bố đã vãng sinh, lập tức dừng công việc, vội chạy đến bệnh viện, dùng viên cam lộ Chân Phật bỏ vào trong miệng của bố, cũng dùng nước chú Đại bi để rẩy tịnh. Tiếp đó, mẹ đệ tử ở trong bệnh viện đặc biệt thu xếp căn phòng, đi theo bố, đồng thời không ngừng cung kính niệm A Di Đà Phật và Thánh hiệu của Sư Tôn, cũng không ngừng nhắc nhở bố phải đi theo Sư Tôn, đi theo A Di Đà Phật. Đệ tử lập tức cung thỉnh Nghiêm Sơn Lôi Tạng Tự giúp gửi fax, thỉnh cầu Sư Phật từ bi tiếp dẫn bố đệ tử vãng sinh tịnh thổ, thoát khổ được vui. Đệ tử cũng thỉnh cầu sư huynh sư tỉ đồng môn giúp đỡ trợ niệm.

Có sư tỉ sau sự việc đã chia sẻ cảm ứng, nói rằng: “Khi ở trong nhà niệm chú Vãng sinh cho bố đệ tử, nhìn thấy bố đệ tử nói: “Thân dơ bẩn phải đợi thanh tịnh thân thể xong mới có thể bước qua thiên môn.” Sau đó thì nhìn thấy thiên môn mở ra, bố đệ tử liền tiến vào cõi trời sáng rực rỡ.” Đây là chia sẻ của một sư tỉ, đệ tử chỉ biết cảm ơn!

Sau khi bố đệ tử vãng sinh, buổi sáng ngày thứ bảy sau đó, đệ tử đến nơi mẹ sống, mẹ xúc động nói: “A Di Đà Phật đã đưa bố trở về rồi!” Mẹ còn nói: “A Di Đà Phật giống như vị được thờ cúng ở tại đàn thành, thế nhưng cực kì cao lớn, toàn thân tỏa ánh hào quang màu vàng kim. Bố liền biến thành tướng mạo trẻ trung, không vui không buồn!” Những việc này đều là từ chính miệng mẹ đệ tử nói, đệ tử tin rằng đây là sự thật! Đệ tử tin Sư Phật đã tiếp dẫn cho bố! Cảm ơn Sư Phật từ bi cứu độ!

Lại nói về chuyện của mẹ. Sau khi bố qua đời thì mẹ đệ tử vô cùng đau lòng, cứ nói muốn đi theo bố. Đệ tử không ngừng khuyên nhủ mẹ nhất định phải kiên cường sống tiếp, bây giờ đã không còn phải dành thời gian ra để chăm sóc cho bố rồi. Chính là lúc gia tăng tư lương cho việc vãng sinh của chính mình, là lúc thích hợp nhất để tu hành. Mẹ đệ tử kìm nén sự đau đớn mà bắt đầu con đường tu hành của mình.

Đệ tử thường chia sẻ khai thị của Sư Tôn cho mẹ nghe, mẹ vô cùng hoan hỷ lắng nghe, thường yêu cầu đệ tử làm nhiều việc công đức phúc đức. Khi ấy có phát động niệm tâm chú Liên Hoa Đồng Tử 8 triệu biến, mẹ đệ tử cũng bắt đầu trì chú. Hơn nữa rất nhanh chóng đã hoàn thành. Vào năm 2012 khi mẹ đệ tử vãng sinh thì đã trì được hơn 10 triệu biến tâm chú Liên Hoa Đồng Tử.

Mẹ đệ tử cực kì thích quán tưởng Cao Vương Quan Thế Âm Bồ Tát, bình thường ngoài tu pháp, trì tâm chú Sư Tôn ra, thì mẹ lại trì tâm chú Quan Thế Âm Bồ Tát. Mẹ đệ tử lúc lâm chung từ Trung Quốc trở về Australia, được đưa vào bệnh viện chăm sóc đặc biệt cho người sắp qua đời - phòng chăm sóc điều trị giảm nhẹ, và nói với đệ tử và người nhà là bản thân lúc nào cũng phải sẵn sàng xử lý mọi việc sau khi chết.

Đệ tử cũng lập tức dừng công việc, mỗi ngày cung kính niệm kinh Bản Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, hồi hướng cho mẹ thuận lợi vượt qua biển lớn sinh tử, mỗi ngày cầu nguyện Sư Phật tiếp dẫn cho mẹ, mong mẹ không có đau khổ, ở trong giấc ngủ mà vãng sinh.

Mẹ đệ tử sống trong phòng chăm sóc điều trị giảm nhẹ sống được vài tuần, tất cả đều tốt đẹp, cũng đã phá vỡ quy định của bệnh viện, bệnh viện chỉ còn cách mời mẹ đệ tử rời đi, yêu cầu tìm một trung tâm chăm sóc phù hợp.

Mỗi ngày đệ tử cung kính niệm kinh Bản Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, tu pháp hồi hướng. Cho đến khi mẹ vãng sinh thì đệ tử đã niệm được hơn 108 bộ kinh Địa Tạng, có kiến giải sâu sắc hơn, đệ tử chỉ còn biết cảm ơn!

Khi mẹ vãng sinh, đệ tử lập tức ở trước mặt mẹ cung kính niệm kinh Bản Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, và khuyên nhủ mẹ buông bỏ bám chấp, không được nhớ nhung, con cháu đều rất tốt. Hãy ngoan ngoãn đi theo Sư Tôn. Nhìn thấy ánh sáng chói lọi thì phải hòa tan vào đó mà đi, và lập tức mời đồng môn giúp đỡ gửi fax đến Sư Phật, thỉnh cầu Sư Phật từ bi tiếp dẫn mẹ đệ tử vãng sinh tịnh thổ, thoát khổ được vui, đệ tử lại mời đồng môn giúp đỡ trợ niệm. Ở nhà tang lễ, có duyên có được cơ hội mời pháp sư và tổ tụng kinh của Nghiêm Sơn Lôi Tạng Tự, đồng môn suốt hai ngày đều làm hai lần tụng kinh cho tang lễ.

Ngày thứ nhất có đồng môn cảm ứng thấy: Sư Phật ở phía trước, mẹ đệ tử theo sau Sư Phật, ngồi trên hoa sen để đi, sau đó quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Ngày thứ hai trong lúc tụng kinh cho tang lễ, có đồng môn cảm ứng thấy: Mẹ đệ tử biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát mặc áo tím gia trì cho mọi người. (Khi đệ tử mua áo liệm cho mẹ đã chọn áo liệm màu tím.)

Sư huynh sư tỉ đồng môn sau khi giúp đỡ đệ tử với việc hỏa táng xong thì nhìn thấy rất nhiều hoa xá lợi, đệ tử tin rằng: bố, mẹ chắc chắn đã được Sư Phật từ bi tiếp dẫn, vãng sinh Phật quốc tịnh thổ rồi.

Đời này đệ tử được Sư Phật nhập mộng cứu độ, những di chứng của bệnh viêm màng não cũng dần dần tiêu trừ, quan trọng nhất là khiến đệ tử từ trong cuộc đời mộng huyễn đã đánh thức Phật tính, hiểu rõ nhân quả, tất cả đều chẳng thể có được, cũng chẳng mất gì. Chỉ là không trung hiện huyễn, duy có thanh tịnh tiêu trừ vô minh, chứng bồ đề vô thượng mới là chính đạo xuất ly tam giới, giải thoát luân hồi. Đệ tử nguyện vĩnh viễn theo Sư Phật tu hành, nguyện không thối chuyển, nguyện chứng bồ đề vô lượng. Cảm ơn Sư Phật! Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn chúng sinh, cảm ơn tất cả hữu duyên! Duy có cảm ơn!

Chúc Phật an. Đệ tử Liên Hoa Kiến Thanh đảnh lễ. Ngày 30 tháng 8 năm 2022.

🌟

Một bài thơ “Ngồi trên hoa sen”:

Đời người cuối cùng quy về đâu Khi hoa rụng xuống Người đời trước ra đi Người đời này lại đến Hãy nhớ đến nguồn gốc Tôi sẽ tặng bạn một đóa sen Tôi đi trước, bạn theo sau.

(Hết.)

Mục lục